Ľudia pre Malacky » Úvod

Krátke správy

28.11.2018
Získajte dotáciu z rozpočtu mesta! Komisia pre kultúru a cestovný ruch pri MsZ vyzýva všetky aktívne občianske združenia, neziskové organizácie, združenia pri školách, škôlkach či iné inštitúcie s dobrými nápadmi, aby si podali žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Malacky na rok 2019. Príspevok môžu dostať na pravidelné aktivity, usporiadanie podujatí, edičnú činnosť a pod. Formulár na žiadosť nájdete na webe mesta www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Žiadosti treba podať do 30. novembra 2018.

10.11.2018
Podľa našich informácií sú už istí poslanci v 1., 2. a 6. obvode, v tomto poradi 1. Jozef Mračna, 2. Ladislav Čas a 3. Štefan Hronček. V 2. obvode zviťazil Marián Haramia, druhá Lucia Vidanová a tretí Daniel Masarovič. V 6. obvode vyhral Milan Ondrovič pred Richardom Hájkom, tretí skončil Marián Andil.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Jozef11.12.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

Miloš09.12.2018
Mesto dokončilo obnovu interiéru...

občan07.12.2018
Mesto dokončilo obnovu interiéru...

Janečková03.12.2018
Areál na Hlbokej by sa mal postupne...

nobody01.12.2018
Spustila sa príprava na výstavbu...

občan27.11.2018
Mesto dokončilo obnovu interiéru...

m27.11.2018
Spustila sa príprava na výstavbu...

Dano26.11.2018
Spustila sa príprava na výstavbu...

Príspevky z fóra

TEKOS01.10.2018

Blanka26.09.2018

Dušan27.08.2018

Dana26.06.2018

Pavol20.06.2018


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Mesto pokračuje v obnove škôlok

Mesto pokračuje v obnove škôlokStav škôlok zodpovedá skutočnosti, že sa do nich niekoľko desaťročí neinvestovalo. Staré okná, kúrenie, toalety. Keby len to. Po voľbách našlo vedenie mesta aj plesne a opadávajúce omietky. Vrátiť sa do minulosti, kto za čo v škôlkach mohol, je zbytočné. Vítame snahu mesta zvládnuť ich komplexnú rekonštrukciu.

Mesto sa usiluje o ďalšie rozšírenie kanalizácie

Mesto sa usiluje o ďalšie rozšírenie kanalizácieMesto odkanalizovalo významnú časť územia v rámci eurofondového projektu spolu s obcou Kostolište. Naďalej zostáva neodkanalizovaných 25 lokalít. Ide zväčša o menšie časti ulíc prípadne rad domov. Dostávame od vás otázky, či sa mesto zaoberá aj týmito lokalitami, preto sme položili otázky vedeniu mesta.

Mesto sa púšťa do rekonštrukcie škôlok

Mesto sa púšťa do rekonštrukcie škôlokV predošlom volebnom období bolo prvoradým cieľom zvýšiť kapacitu materskej školy. V tomto volebnom období presadzujeme potrebnú rekonštrukciu škôlok. V niektorých prípadoch hovoríme už o nutnosti pri riešení havárií. Mesto uvoľňuje prvý balík peňazí na modernizáciu tried.

Otvorenie škôlky na Záhoráckej je skutočnosťou

Otvorenie škôlky na Záhoráckej je skutočnosťouProblém nedostatku miest pre deti do predškolských zariadení trápilo aj Malacky. Po necelých troch rokoch zriadenia škôlky na Rakárenskej sa opäť riešilo zabezpečenie zvýšenia kapacity v materskej škole. Poslanec Juraj Říha na zasadnutí mestského zastupiteľstva v júni predniesol návrh na vyriešenie tejto situácie s predpokladom realizácie do konca augusta. Včera ministerstvo školstva oficiálne zaradilo novú triedu škôlky do siete.

Rekonštrukcia priestorov materskej školy na Záhoráckej zahájená

Rekonštrukcia priestorov materskej školy na Záhoráckej zahájenáAKTUALIZOVANÉ 22.7. - Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcom článku, minulý týždeň prebehol prieskum trhu na vybratie firmy k realizácii rekonštrukcie priestorov nového elokovaného pracoviska Materskej školy J. Kollára. Úspešný dodávateľ, ktorý získal zákazku, zahájil ešte v deň odovzdania priestorov (10. júla 2014) stavebné práce.

Na posilnení miest v škôlke sa pracuje

Na posilnení miest v škôlke sa pracujeNa ostatnom rokovaní sme schválili v mestskom zastupiteľstve návrh na rozšírenie kapacity materskej školy otvorením novej elokovanej triedy na Záhoráckej ulici. Na tomto návrhu sa už pracuje. V diskusii sa naznačujú isté úskalia. O tých sa vie a priebežne sa riešia. Zároveň sa v pozadí diskutuje návrh na uvoľnenie hygienických pravidiel, čo by pomohlo aj nám.

Návrh na rozšírenie miest v škôlke

Návrh na rozšírenie miest v škôlkeAKTUALIZOVANÉ - Začiatkom júna sme uverejnili článok, kde sme predstavili možnú postupnosť riešenia nedostatku miest v materskej škole. Navrhli sme do diskusie, aby sme sa pokúsili zabezpečiť miesta pre 45 detí, ktoré dosiahnu 3 roky do konca decembra. V piatok sme dokončili vlastné skúmanie priestorových možností mesta a ponúkli riaditeľke materskej školy návrh.

Návrh na využitie vnútorných kapacít škôlky

Návrh na využitie vnútorných kapacít škôlkySituáciu v škôlke nepodceňujeme, zaoberáme sa ňou už piaty rok. V minulosti sa zásadne navýšila kapacita materskej školy, získala spätná väzba a názory rodičov a v neposlednom rade sa zmenil a stransparentnil systém prijímania detí do škôlky. Keďže podľa nás existujú rezervy vo vnútornej kapacite mesta a dostali sme informáciu o ukončení spolupráce pri prenájme priestoru na Juhu, snažili sme sa zachovať priestor pre potreby škôlky.

V škôlke sa musia zmeniť kritériá pre prijímanie detí

V škôlke sa musia zmeniť kritériá pre prijímanie detíNa rokovaní mestského zastupiteľstva sme presadili nové kritériá pre prijímanie detí do materskej školy. Reagovali sme tým na viaceré podnety obyvateľov, ktorí poukazovali na prinajmenšom zvláštne doterajšie kritériá. Novými kritériami potvrdzujeme prednosť uspokojenia požiadaviek rodičov malackých detí a znižujeme priestor pre možnú korupciu.

Kanalizácia finišuje a čo s cestami

Kanalizácia finišuje a čo s cestamiProjekt odkanalizovania vstupuje do finále. Bez výraznejších komplikácií bolo dielo odovzdané a kolaudácia sa odhaduje na január budúceho roka. Do výstavby sa podarilo zahrnúť aj niektoré sporné prípojky. Mesto ďalej postupne preberá komunikácie s obnovenými povrchmi. Ale čo s ulicami, ktoré by obyvatelia radi videli zrekonštruované úplne.

Tisíce z našich daní za stranu dokumentu

Tisíce z našich daní za stranu dokumentuNajvyšší kontrolný úrad SR ukončil proces preverovania hospodárnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu pri výstavbe pavilónu na výrobu pandemickej vakcíny v Malackách. Jeho výsledky zverejnil koncom mája na svojom webe. Kontrola odhalila viacnásobné závažné porušenia zákonov.

Hláste sporné a nedoriešené kanalizačné prípojky

Hláste sporné a nedoriešené kanalizačné prípojkyV priebehu výstavby kanalizácie sa objavujú rôzne problémy, ktoré sa snaží mestský úrad riešiť operatívne. Aj poslanci mestského zastupiteľstva dostávajú na stôl priebežnú správu o realizácii projektu odkanalizovania. V súčasnosti sa budujú hlavné vetvy kanalizácie, v niektorých uliciach už aj odbočky k prípojkám, pri niektorých sa musí nájsť spôsob ich doriešenia.

Začalo trestné stíhanie a kontrola NKÚ

Začalo trestné stíhanie a kontrola NKÚObjekt pôvodne určený na prevádzkovanie pandemického pavilónu v Malackách sa podľa uznesenia vlády SR dostavia ako sklad bežných farmaceutických liečiv a zdravotníckeho materiálu. Okolnosti výstavby budovy, ktorú minulý rok sprevádzala rozsiahla medializácia, však prešetruje polícia a hospodárnosť nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu preveruje Najvyšší kontrolný úrad SR.

Úrad zákon porušil, prokurátor protest nepodal

Úrad zákon porušil, prokurátor protest nepodalPandemické vakcíny sa v Malackách vyrábať nebudú. Rozhodla o tom vláda na svojom rokovaní minulý týždeň (17. 10.), keď investičný zámer v našom meste zrušila. Informovali mnohé médiá. Redakcia LPM.sk správu rozširuje o výsledky kontroly krajského stavebného úradu a preskúmania procesu prokurátorom.