Ľudia pre Malacky » Úvod

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Nezodpovedané otázky a chýbajúce vetvy kanalizácie

Nezodpovedané otázky a chýbajúce vetvy kanalizácieZatiaľ sa príliš verejne nehovorí o tom, že viacero ulíc nie je zahrnutých v projekte odkanalizovania. Otázky, ktoré dostávame od obyvateľov, automaticky odkazujeme na mestský úrad. Ten jediný má totiž v súčasnosti v rukách projekt, ktorý si riadi. Keďže projekt beží a stavebné mechanizmy máme už v uliciach, snažíme sa spružniť riešenie aj niektorých sprievodných problémov.

Namiesto pandemického pavilónu bežný sklad liečiv

Namiesto pandemického pavilónu bežný sklad liečiv SITA dnes zverejnila príspevok O pavilón na výrobu pandemickej vakcíny v Malackách nie je záujem. Vychádza z aktuálneho materiálu SŠHR. Vláde v ňom navrhujú zrušiť investičný zámer v lokalite Malacky a z rozostavenej výrobnej haly odporúčajú urobiť sklad bežných farmaceutických liečiv a zdravotníckeho materiálu.

Krajský stavebný úrad kontrolu stále neuzatvoril

Krajský stavebný úrad kontrolu stále neuzatvorilDnes uplynie 15 týždňov od podania podnetu okresnej prokuratúre vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutí v prípade výstavby pandemického pavilónu v Malackách. Prípad nie je stále uzatvorený. Prokuratúra čaká na dokončenie kontroly zo strany Krajského stavebného úradu. Stavba je v technologickej časti zastavená.

Aktívny prístup občanov ocenil premiér

Aktívny prístup občanov ocenil premiér„Oceňujem zodpovednosť a aktívny prístup občianskeho združenia Ľudia pre Malacky k riešeniu aktuálnych problémov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú obyvateľov mesta Malacky,“ píše v závere listu premiér Róbert Fico. List adresoval predsedníčke OZ LPM Zuzane Baligovej potom, čo vláda uložila SŠHR pozastaviť výstavbu pandemického pavilónu.

Podklady pre skatepark odovzdané projektantovi

Podklady pre skatepark odovzdané projektantoviV piatok sme na pracovnom stretnutí odovzdali podklady pre návrh nového malackého skateparku projektantovi, ktorý podľa nich vypracuje dokumentáciu pre územné konanie. Podklady boli spracované v zmysle princípov komunitného plánovania, teda za úzkej spolupráce projektanta a komunity (budúcich užívateľov) pod dohľadom mesta.

Kanalizácia sa začne stavať v máji

Kanalizácia sa začne stavať v májiV stredu bola oficiálne spečatená skutočnosť, o ktorej Malačania dlhodobo hovoria. Primátor mesta podpísal v mene Malaciek zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania na výstavbu kanalizácie. Podpisom zmluvy začne stavebná firma s prípravnými prácami na začiatok výstavby a mesto pripraví prvé stretnutia s obyvateľmi.

Dotazník pre rodičov detí materskej školy v Malackách

Dotazník pre rodičov detí materskej školy v MalackáchZa všetko, čo viem, vďačím materskej škole - taký je názov knihy od amerického spisovateľa Roberta Fulghuma. A nie je náhodný. Čo vlastne materská škola dáva deťom? V čom sa jej vplyv prejaví? Čo všetko sa v tomto veku s dieťaťom a s jeho okolím deje? Uvedomovanie si takýchto otázok zvyšuje záujem rodičov a starých rodičov o činnosť, ktorú poskytujú naše MŠ.

Na Družstevnej sa po týždni opäť búra

Na Družstevnej sa po týždni opäť búraAKTUALIZOVANÉ. Na Družstevnej ulici č. 25 sú pristavené stroje, ktoré začali krátko pred pol dvanástou búrať pozostatky z prednej čiernej stavby. Akcii asistuje polícia. Rodina Galbovcov sa výkonu rozhodnutia stavebného úradu z minulého roku bránila. Podľa aktuálnych informácií torzo prednej stavby od ulice už zbúrali.

Verejné stretnutie s obyvateľmi Rádku

Verejné stretnutie s obyvateľmi Rádku2. apríla sa o 17.00 h uskutočnilo stretnutie obyvateľov Rádku s predstaviteľmi mesta. Po kritike postupu mesta zo strany obyvateľov a na základe žiadosti poslancov za tento mestský obvod o zvolanie stretnutia, prišli primátor mesta a prednosta mestského úradu vysvetľovať svoje dôvody pre umiestnenie Galbovcov v obytnom nájomnom komplexe na Hlbokej ulici.

Primátor pridelil bunku na Hlbokej bez vedomia obyvateľov

Primátor pridelil bunku na Hlbokej bez vedomia obyvateľovAKTUALIZOVANÉ A DOPLNENÉ O REAKCIU - Situácia na Družstevnej nenechala dlho čakať primátora s mestským úradom. V poludňajších hodinách primátor udelil súhlas s pridelením nájomnej bunky na Hlbokej ulici. V týchto chvíľach sa sťahuje Roman Galba s 9 deťmi na Hlbokú ulicu bez vedomia obyvateľov tejto časti mesta.

Na Družstevnej ulici rušno. Búra sa čierna stavba.

Na Družstevnej ulici rušno. Búra sa čierna stavba.AKTUALIZOVANÉ, DOPLNENÉ O VIDEÁ - Družstevná ulica je dnes na nohách. Po dlhšom čase sa dostala do pozornosti opäť aj samotným Malačanom. Dnes predpoludním sa začalo vypratávanie poslednej čiernej stavby na spoločnom dvore, ktorú obývala 11-členná rodina. Vypratanie je spojené s búraním samotnej stavby.

Informácie o odkanalizovaní

Informácie o odkanalizovaníProjekt výstavby kanalizácie bol schválený ešte predchádzajúcim mestským zastupiteľstvom. Ide o jeden z najväčších projektov v histórii mesta, celkové výdavky projektu sú vo výške 14 661 632,38 EUR. Na kanalizáciu čakajú obyvatelia prevažne 6. mestského obvodu, Rádku a Padzelku, tiež Stupavskej ulice, J. Kubinu ale i Družstevnej a iných. Aké sú aktuálne informácie?

Vo štvrtok druhýkrát o Družstevnej

Vo štvrtok druhýkrát o DružstevnejV programe zasadnutia poslaneckého zboru vo štvrtok je zaradená informácia o príprave zámeru riešenia obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením. Mestský úrad predkladá materiál, ktorého hlavným obsahom je riešenie problému občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici.

Varianty riešenia Družstevnej pripraví mestský úrad

Varianty riešenia Družstevnej pripraví mestský úradMestské zastupiteľstvo schválilo na včerajšom rokovaní upravený návrh uznesenia k zámeru zriadenia špeciálneho bývania. O zmenu požiadal poslancov predkladateľ materiálu J.Říha. V úvode uznesenia poslanci vzali na vedomie predložený materiál, ocenili snahu spracovateľov a uvítali pomoc občianskych aktivistov pri riešení problému na Družstevnej ulici.