Ľudia pre Malacky » Primátor Říha: Stavebný ruch ustane v zime

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Primátor Říha: Stavebný ruch ustane v zime

Mesto má aktuálne desať stavieb vo výstavbe, čo sa odzrkadľuje na čulom stavebnom ruchu. Podľa primátora Malaciek Juraja Říhu stavebný ruch ustane v zime, kedy majú byť dokončené všetky eurofondové projekty.

Mestský úrad v súčasnosti realizuje stavby za viac ako 29 miliónov eur. Z toho najväčšou stavbou za zhruba 13 miliónov eur je nová športová aréna v lokalite bývalej píly. Veľkými zmenami prechádza aj samotné centrum mesta. Tu prebieha výstavba námestia a dvoch nosných cyklistických diagonál. Podľa primátora Malaciek Juraja Říhu stavebný ruch ustane v zime.

LPM.sk: Stavebný ruch je vidno vo viacerých lokalitách mesta. Aké stavby sa v súčasnosti realizujú?

J.Říha: "V realizácii máme viac ako desať väčších aj menších stavieb. Hovoríme celkovo o stavbách za viac ako 29 miliónov eur, z čoho takmer polovicu tvorí nová športová aréna. Okrem toho staviame novú škôlku na Juhu, veľkú kompostáreň, pešie námestie v centre mesta či dve cyklotrasy o dĺžke cez 5 kilometrov v silne zastavanom území, ktoré vytvoria chrbticu cyklotrás v našom meste. V najbližších dňoch začíname ešte s rekonštrukciou centrálnej časti sídliska Juh a cyklotrasami v lokalite bývalej píly či od Pezinskej ulice po Padzelek okolo nákupnej zóny Tesco a Malavia. Žiada sa mi povedať, že sme na hranici personálnych kapacít úradu, keďže kolegovia z úradu musia riešiť problémy, ktoré tieto živé stavby denne prinášajú."

Stavba novej športovej arény.

LPM.sk: Najväčšie obmedzenia prinášajú prestavby v centre mesta. Kedy môžeme počítať s ich ukončením?

J.Říha: "Uvedomujem si, že každá stavba prináša iný druh obmedzení pre obyvateľov či našich návštevníkov. Tieto obmedzenia sú však dočasné, po ich ukončení na ne automaticky zabúdame a tešíme sa z konečného výsledku. Napriek tomu všetkým ďakujem za trpezlivosť a pochopenie. Významné zmeny robíme v centre mesta, kde sme dokončili rekonštrukciu parku Sasinkova pred športovou halou Malina a novú hromadnú podzemnú garáž, ktorá je v procese kolaudácie. Kvôli technologickým problémom sme museli, žiaľ, posunúť termín ukončenia výstavby námestia, ktoré vstúpi do kolaudácie až počas leta. Stavebné mechanizmy však v centre mesta ešte uvidíme, keďže pokračuje výstavba cyklotrasy Družstevná - Radlinského, ktorej výstavba sa skončí v lete, a cyklotrasy Partizánska - Cesta mládeže, ktorej výstavba bude trvať do zimy."

LPM.sk: Hromadná podzemná garáž bude sprístupnená verejnosti ihneď po jej kolaudácii?

J.Říha: "Želal by som si to, ale budeme musieť počkať na dokončenie námestia a pravdepodobne po predbežnom vyjadrení hasičov aj na kolaudáciu obchodnej pasáže susedného polyfunkčného objektu Severín, v ktorom sa nachádza jeden z únikových východov. Odhadujem, že celý priestor otvoríme záverom leta či k začiatku jesene. Do toho času dobudujeme aj priestory pre mestskú Turisticko-informačnú kanceláriu, ktorá sa bude sťahovať na nové pešie námestie. Nesmieme zabudnúť aj na to, že s bezpečným otvorením námestia súvisia i ďalšie stavby, ktoré realizujeme po obvode námestia, ako je napríklad cyklotrasa, ktorá povedie od centrálnej križovatky pred budovou Okresného súdu a napojí sa na cyklotrasu od Námestia SNP pri Základnej škole Dr. J. Dérera. Isté stavebné práce budú pokračovať aj po otvorení námestia, keďže počítame s rekonštrukciou Hviezdoslavovej ulice v úseku od vjazdu do novej podzemnej garáže po škôlku."

Stavba nového pešieho námestia.

Pracuje sa aj na stavbe pavilónu.

LPM.sk: V súvislosti s cyklotrasami dostávame otázky, či boli natoľko potrebné a nie sú budované na úkor iných priorít. Ako to je?

J.Říha: "Aj bezpečnosť cyklistov a detí musí byť našou prioritou. Musím zdôrazniť, že všetky štyri projekty cyklotrás (pozn. redakcie: cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Partizánska - Cesta mládeže, Pezinská - Padzelek a Píla) sú financované z eurofondov, ktoré sme svojou šikovnosťou získali, a podieľame sa na nich 5%-ným kofinancovaním. Boli by sme veľmi zlými hospodármi, ak by sme nevyužili túto možnosť, ktorá by sa už nemusela opakovať. Sú to presne určené ciele a umožnilo nám to použiť vlastné peniaze na iné oblasti ako sú školstvo či miestne komunikácie. Vnímam, že sa môžu obyvatelia pýtať, prečo sa stavajú akurát teraz. Je to dôsledok verejného obstarávania, napríklad pri cyklotrase Družstevná - Radlinského sme museli opakovať súťaž na dodávateľa niekoľkokrát a stavby sa stretli v jednom čase."

LPM.sk: Postrehli sme, že kvôli cyklotrase Družstevná - Radlinského sa upravuje aj hlavná svetelná križovatka. Práce sú už hotové?

J.Říha: "Úprava svetelnej križovatky nesúvisela len so stavbou cyklotrasy, ale aj pešieho námestia, ktoré sa takto lepšie napojí na chodník na Záhoráckej ulici. Sme len v prvej polovici prác. Dokončil sa posun jedného ramena križovatky od Záhoráckej ulice a práce pokračujú na deliacich ostrovčekoch. V najbližších dňoch budú dokončené pretlaky sietí a príde k presmerovaniu chodcov na zrekonštruované ostrovčeky, aby sa mohli následne začať stavebné práce na inom ramene križovatky zo strany Sasinkovej ulice na Záhorácku ulicu. Pokračujú aj práce na rekonštrukcii chodníka na Radlinského ulici, keďže sme sa rozhodli spolu s cyklotrasami rekonštruovať tiež parkoviská, chodníky či verejné osvetlenie. Ľudia sa na mňa obracajú s otázkou, či nie je príliš zúžená vozovka na tejto ulici. Trpezlivo vysvetľujem, že treba počkať na konečný výsledok, keďže teraz je prejazd obmedzený dočasným dopravným značením. Samotná cesta bude mať po skončení rekonštrukcie normovú šírku 6 metrov - ako máme aj iné súčasné ulice - ktorá umožní nielen bezpečný prejazd, ale aj zníženie rýchlosti."

Napojenie chodníka zo Záhoráckej ulice do nového námestia s cyklotrasou a zeleným ostrovčekom oddeľujúcim cyklotrasu od chodníka.

LPM.sk: Na Radlinského ulici sa bude rekonštruovať aj súčasný chodník pred bytovým domom?

J.Říha: "Ešte pred začatím výstavby cyklotrasy sa postavilo nové kolmé parkovisko pred bývalou budovou Nafty. Mali sme ambíciu postaviť aj nové pozdĺžne parkovisko pre 13 vozidiel pri bytovom dome, príslušné povoľovacie konanie sme ukončili kvôli osobným námietkam právničky M. Vícenovej, ktorá zastupovala vlastníkov areálu bývalého kožatexu. Mali svoje osobné záujmy robiť nám prekážky. Môžem však potvrdiť, že tohto zámeru sme sa nevzdali a bude zrekonštruovaná - hoci v neskoršom čase - aj táto časť ulice, kde následne osadíme aj verejné osvetlenie, ktoré je na tejto ulici nedostatočné."

Na Radlinského ulici sa so stavbou cyklotrasy rekonštruuje aj existujúci chodník.

LPM.sk: V súvislosti so stavbou cyklotrasy Družstevná - Radlinského sme postrehli práce pred budovou hotela Tatra. Parkovanie zostane zachované?

J.Říha: "Parkovanie sa zachová, ale príde k jeho zúženiu. Keďže doterajšie parkovanie obyvateľmi bolo neregulované, Slovenská správa ciest opakovane požadovala jeho obmedzenie. Podľa legislatívy sa totiž na cesty I. triedy nemôžu umiestňovať kolmé parkoviská (pozn. redakcie: Záhorácka ulice je cestou I. triedy). Sme pripravení vodorovným značením vytvoriť šikmé parkovacie miesta alebo len pozdĺžny odstavný pás - ako požaduje Slovenská správa ciest - rozhodnutie necháme na príslušný dopravný inšpektorát."

LPM.sk: Vidíme, že sa začali stavebné práce tiež na Partizánskej ulici a Ceste mládeže. Súvisí to s projektom cyklotrasy Partizánska - Cesta mládeže?

J.Říha: "Áno. Ale s poslancami sme rozhodli, že spolu s touto stavbou kompletne zrekonštruujeme aj tieto dotknuté ulice. Na Partizánskej ulici teraz staviame nové kolmé parkovisko, budeme rekonštruovať aj samotné teleso cesty s novým asfaltovým povrchom. Na ostatných uliciach Ľuda Zúbka a Veľkomoravskej či Námestí SNP budeme úplne rekonštruovať aj chodníky, verejné osvetlenie, asfaltové vozovky a parkoviská. Celé toto dielo je náročné nielen po finančnej, ale aj technickej stránke, keďže sa prekladajú siete a v niektorých úsekoch dochádza k posunu cesty s novým podložím. Výsledok však bude zaisto stáť za to."

LPM.sk: Aké stavebné diela sa ešte len začnú?

J.Říha: "Ako som už spomínal, začnú sa práce sa na rekonštrukcii centrálnej časti Juhu, kde sa bude stavať nové detské ihrisko, rekonštruovať chodníky s veľkými parkoviskami na M. Tillnera či verejné osvetlenie s výsadbou vzrastlej zelene. Boli už podpísané zmluvy o dielo na výstavbu stredovej zóny pre peších a cyklistov k novej športovej aréne v lokalite bývalej píly od Pezinskej ulice a na výstavbu cyklotrasy od Pezinskej ulice okolo nákupného reťazca Tesco. Ešte počas leta sa naplno rozbehne rozsiahla výmena kanalizácie a vodovodu na Ulici Martina Benku, na ktorú nadviažeme kompletnou rekonštrukciou chodníkov a cesty. Stavať by sa mala počas jesene nová kanalizácia na Záhradnej ulici za letným kúpaliskom. Práce bude teda dosť, a to nespomínam rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v športovej hale Malina a tiež rekonštrukciu chodieb v Základnej škole na Záhoráckej ulici."

LPM.sk: Zoznam stavieb na tento rok je enormný. Udrží si mesto takéto tempo rekonštrukcií aj v budúcnosti?

J.Říha: "Robíme všetko pre to, aby sme boli úspešní v získaní eurofondov aj v nasledujúcom programovom období. Cieľov máme neúrekom, za také najväčšie uvediem novú základnú školu na Rádku, Richtársku záhradu na Záhoráckej ulici, cyklotrasu Duklianskych hrdinov smerom na novú obytnú zónu Na majeri či revitalizáciu verejných plôch zóny Zámocká. Neviem teraz verejnosti oznámiť konkrétne stavby a konkrétne dátumy, ale s určitosťou môžem uviesť, že ďalšími adeptmi pre stavebné mechanizmy bude rekonštrukcia parkoviska pri Zámockom parku oproti hasičom, výstavba nájomných bytov na Jánošíkovej ulici a úprava križovatky pri nákupnom reťazci LIDL so samotnou Sasinkovou ulicou."pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

29.06.2023 16:38:24 | nobody

Je zaujímavé, že Slovenskú správu ciest trápi spôsob parkovania, ale nie stav cesty prvej triedy, ktorá je samá diera