Ľudia pre Malacky » V škôlke sa musia zmeniť kritériá pre prijímanie detí

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

V škôlke sa musia zmeniť kritériá pre prijímanie detí

Na rokovaní mestského zastupiteľstva sme presadili nové kritériá pre prijímanie detí do materskej školy. Reagovali sme tým na viaceré podnety obyvateľov, ktorí poukazovali na prinajmenšom zvláštne doterajšie kritériá. Novými kritériami potvrdzujeme prednosť uspokojenia požiadaviek rodičov malackých detí a znižujeme priestor pre možnú korupciu.

Témou skvalitnenia činnosti materskej školy sa zaoberáme od počiatku volebného obdobia. Jasne tým plníme sľuby, ktoré sme dali obyvateľom.

Hneď po voľbách sme reagovali na pretrvávajúci problém s kapacitou materskej školy a vytvorili sme 120 nových miest. Odmietli sme projekt viacpodlažnej škôlky pri privádzači a naopak zvolili cestu nízkopodlažnej škôlky v prostredí prírody. Nepotvrdili sa výstrahy, ktorými sme boli zavádzaní, škôlka na Rádku je jedna z najžiadanejších a padla na dobrú pôdu, keďže dokonca z dvoch tretín kapacity je obsadená deťmi z Rádku a Padzelku. Ak by som mal uzavrieť túto tému, hoci sme zápasili s neustále sa meniacimi podkladmi od riaditeľky, toto mestské zastupiteľstvo rozlúsklo problém, ktorý mu nechalo to predošlé.

V našom úsilí sme nepoľavili a prostredníctvom poslanca Mariána Andila sa snažíme reagovať na podnety rodičov vo veci skvalitnenia činnosti škôlky a predĺženia hodín vo vybraných detašovaných škôlkach. Na základe jeho iniciatívy bol zrealizovaný s týmto cieľom aj prieskum spokojnosti medzi rodičmi.

Vzhľadom na monokratické vedenie škôlky sa nebojím v ďalšom období otvorene hovoriť o spôsoboch ako dosiahnuť konkurenciu medzi jednotlivými škôlkami, či už formou vytvorenia dvoch samostatných riadení alebo systémom napojenia škôlok pod vedenie základných škôl. Za týmto účelom bolo uložené riaditeľke materskej školy, aby nám predložila výpočty. Ak by mala byť otvorená riadna diskusia, situácia si ešte vyžaduje detailnú analýzu a prepočítanie nákladov. Tým však chcem povedať a vyslať jasný signál všetkým pracovníkom, že pozorne počúvame názory nielen rodičov, ale aj zamestnancov materskej školy.

Zúžime priestor pre netransparentné prijímanie detí

Úsilie venované skvalitneniu činnosti materskej školy sme v poslednom čase venovali aj samotnému procesu prijímania detí. Tak ako som dostával podnety k činnosti stavebného úradu, dostával som konkrétne podnety aj k prijímaniu detí do materskej školy. Teší ma, že obyvatelia sami dokazujú, že nie sú slepí a hluchí. Krátko po tom, čo sme po rokoch dosiahli veľký prievan na stavebnom úrade, sme nechali urobiť kontrolu v materskej škole. Keďže nám neboli predložené dokumenty, ktoré sme žiadali od júna, boli sme nútení teraz vstúpiť do diania aktívnejšie a razantnejšie. A to už hlbšie nerozoberám porušenie ochrany osobných údajov detí zo strany riaditeľky v súvislosti s predložením materiálu na rokovanie poslancov.

Okrem toho, že sa vďaka kontrole hlavnou kontrolórkou mesta podarilo zastaviť prijímanie detí samou riaditeľkou (v tomto roku vyberala deti konečne komisia), bola prinútená riaditeľka predložiť hlavnej kontrolórke mesta aj nové doplnené podmienky k prijímaniu detí. Na nielen moje rozčarovanie však boli v kritériách aj také, ktoré umožňovali prijať deti, "ktorých prijatie bude v záujme mesta Malacky", či deti "z iných obcí, zo závažných rodinných dôvodov" alebo deti rodičov, "ktorí významne brigádne a materiálne pomohli materskej škole".

Azda nemusím vysvetľovať, že spojením formulácie "v záujme mesta Malacky" či "materiálnu pomoc škole" s právom výberu dieťaťa samou riaditeľkou sa vytvára neskutočný priestor pre diskrimináciu rodičov, zahmlievanie, nekontrolovateľnosť procesu, dokonca sa nebojím povedať, že aj pre korupciu. Rovnako tak nepovažujem za správne, aby dostávali rodičia pri prijímaní detí tlačivo na darovanie 2% z dane z príjmov.

Okamžite sme preto tieto kritériá odmietli a na ostatnom septembrovom zasadnutí poslancov som predložil alternatívny návrh kritérií, na základe ktorých by mala materská škola od školského roku 2013/2014 prijímať:

  • prednostne deti s trvalým pobytom detí a ich rodičov z mesta Malacky vo veku od 3-ho roku zostupne (t.j. od staršieho k mladšiemu),
  • po zvýšení voľnej kapacity môže prijať deti mladšie ako 3 roky zostupne,
  • až po zvýšení ďalšej voľnej kapacity môže organizácia prijať deti z okolitých obcí a miest za predpokladu splnenia veku od 3 rokov.

Tieto kritériá sú kontrolovateľné, jasne preukázateľné, zužujúce priestor na dohady a hlavne v prospech rodičov a detí z našich Malaciek.

Považujem totiž za nonsens, aby bolo v minulom roku 21 detí a v tomto roku 20 detí prijatých z okolitých obcí a naše malacké deti prijaté neboli (až 15 detí v tomto roku).

Rovnako považujem za zvláštne, že boli prijímané deti mladšie ako 3 roky (v minulom roku až 41 detí), pritom nebolo vyhovené iným rodičom, ktorí potrebovali umiestniť svoje dieťa staršie ako 3 roky. Zákon pritom hovorí jasne, deti do dvoch rokov možno prijať len výnimočne.

Zároveň sme rázne odmietli praktiky, kedy bolo dieťa prijaté do škôlky a nenastúpilo, pričom rodičia platili akýsi udržiavací poplatok po dobu aj 6 mesiacov. Pritom dieťa iných rodičov, ktorí potrebovali miesto v materskej škole hneď, úspešní neboli.

Záverom by som chcel požiadať všetkých rodičov, aby sa nebáli sťažovať, ak sa cítia diskriminovaní, a tiež, aby dali len a len na svoj úsudok a nenechali si na stretnutiach rodičov podsúvať klamstvá a demagogické narážky na "zlých" poslancov.

Ako som povedal riaditeľke materskej školy na septembrovom rokovaní zastupiteľstva, zastupujeme obyvateľov Malaciek, preto sú mi prvoradé ich záujmy a nie záujmy obcí nášho okolia. Ak však budeme mať aj v budúcom období dôveru od obyvateľov presadzovať a zastupovať ich záujmy, bude naším jasným záväzkom postupne nájsť riešenie pre vytvorenie ďalších kapacít pre prijatie detí aj mladších ako 3 roky. Už raz sme to dokázali. Ale najskôr si potrebujeme urobiť poriadok v terajšom systéme.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

03.10.2013 13:03:52 | mateson

" napojenie škôlok pod vedenie základných škol". To myslíte vážne?

03.10.2013 13:30:21 | Alena

Môžete uverejniť počet umiestnených detí v škôlkach mesta , kt. rodičia majú trvalé bydlisko v okolitých obciach? A koľko z nich pracuje na Mestskom úrade, Mestskej polícii, alebo v iných organizáciach v správe Mesta Malacky?
Aby sme aj my ostatní občania vedeli ako to chodí v našom Ondrejkolande.

03.10.2013 14:42:35 | Katka

konečne...

03.10.2013 19:58:06 | majo

Aký je problém v tom, keď ňeMalačan pracuje v správe mesta Malacky? Koľko malačanov pracuje na obecných zastupiteľstvách okolitých obcí? Koľko malačanov pracuje v mestských službách Bratislavy? A koľký z nich ráno svoje deti vozí do škôlok v mieste svojho pracoviska? Veď väčšinou to ani inak nejde, keď škôlky majú tiež určitú pracovnú dobu. Viete si predstaviť ako by sa pani učiteľka na mňa tvárila, keby som si pre moje dieťa prišiel o 17.00, keď v práci končím o 16.00. Alebo chcete, aby v tom vašom meste pracovali len domorodci? Myslím si že uprednostňovať len domácich je obyčajná diskriminácia.

03.10.2013 20:45:44 | J.Říha

Áno, myslím to vážne. Je to jeden z možných spôsobov ako odstrániť monopol v materskej škole. Súčasné vedúce detašovaných škôlok by boli zástupcami riaditeľov pre materskú oblasť. Ak tento model môže fungovať inde, prečo nie v mestských zariadeniach. O to viac, ak by po prepočte nového normatívu na žiaka mohlo dostať mesto viac peňazí, ktoré vieme použiť na platy učiteliek. Preto by som zatiaľ rád videl čísla a podľa toho ďalej viedol diskusiu.

Mesto Malacky je v prvom rade povinné zabezpečiť kapacity pre deti od 5 rokov. Akékoľvek ďalšie kapacity vytvorené pre deti mladšie ako 5 rokov je na našom rozhodnutí. Nebránili sme sa a naopak úvodom tohto volebného obdobia sme presadili vytvorenie nových 120 miest, aby sme pokryli dopyt zo strany rodičov. Dovtedy, pokiaľ budeme dotovať činnosť materskej školy z podielových daní Malačanov, budem hájiť uspokojenie žiadosti našich rodičov.

Až zostane voľné miesto, kľudne, ponúknime tieto miesta obyvateľom iných obcí. To však nemôže fungovať naopak. Pretože každá samospráva je podľa mňa povinná zabezpečiť služby poskytované svojim obyvateľom zo svojich podielových daní. Nemôže to byť na úkor našich obyvateľov.

03.10.2013 22:08:51 | Filoména

po rozhovoroch s viacerými pedagogickými zamestnancami, ktorých materské školy prešli pod vedenie základných škôl, túto skutočnosť iba ľutovali - napríklad preto,lebo peniaze určené pre mš použil riaditeľ prednostne pre zš, mal v kompetencii rozhodovať o veciach, ktoré by malo rozhodnúť vedenie mš, pretože to najlepšie vie, aká je situácia a pod.
ak by mala každá budova materskej školy svoju riaditeľku, ako to bolo pred zlúčením, bolo by to asi najvhodnejšie riešenie. ale to je len môj názor. v tomto smere by som asi okrem porovnávania nákladov, finančných prostriedkov a podobne urobila aj prieskum medzi zamestnancami materskej školy

03.10.2013 22:18:08 | majo

P.Říha: Vy chcete poznať čísla? Tak si prosím najskôr zistite presný počet vašich občanov, ktorí dennodenne vozia svoje deti ráno do predškolských zariadení v Bratislave a v iných okolitých mestách a obciach. Verte či nie, ale keby sa hneď zajtra rozhodli všetci títo malačania dať svoje deti do Malackých škôlok, tak by nestačilo dostavať ani päť poschodí na každú z nich.
Všetky vaše slová sú len prázdne predvolebné bláboli pre hlupáčikov. Alebo svoje slová myslíte vážne a z Malaciek sa snažíte urobiť uzavretú komunitu domorodých občanov, ktorý medzi seba nepustia nikoho cudzieho. Hrdo o svojom meste vyhlasujete, že je centrom regiónu a pritom sa snažíte urobiť z Malaciek zapadnutú dieru bez pracovných príležitostí ktorú treba oblúkom obísť.

03.10.2013 22:27:15 | J.Říha

Napísal som, je to jedna z možností. Vôbec neobhajujem len túto jednu, aj uznesenie k tomu sme prijali s dvomi návrhmi, ktoré by sa mali prepočítať, ak bude viac návrhov, nie je problém sa na ne pozrieť. Jednou z možností je urobiť aj dve samostatné škôlky.

04.10.2013 00:41:10 | Rado

Byvam v malackach a svoje jedno z dvoch deti mam v skolke.Zobrali mi dceru ale keby ne a zoberu niekoho z dediny tak ma to nasere a urobim bordel.Mam ten isty nazor ako pan Riha,malacane maju mat prednost pred cudzimi.Dane platim tomuto mestu ne starostovi dediny!! Urobte si vlastnu skolku v dedine a nestrkajte sa sem do nasich skolok iba zaberate miesta.

04.10.2013 04:26:07 | mateson

presne to čo napísala Filoména som mala na mysli. Pán Říha ako budete riešiť situáciu, keď sa všetky malacké deti čo chodia do MŠ mimo začnú hlásiť do Malaciek pretože ich inde odmietnu ?

04.10.2013 07:01:22 | Milan Ondrovic

Pre mateson: potom zvysime kapacitu..Neviem si vobec predstavit, ze by mi moje dieta zobrali v Bratislave do verejnej skolky, pretoze tam pracujem, ale v Labe mozno aj hej, no to len preto, ze tam maju v skolke volnu kapacitu..

04.10.2013 07:03:28 | majo

Tuším sa vám p.Říha podarilo po dlhej uhorkovej sezóne neisť konečne tému, ktorá zaberie na potenciálneho voliča. Takéto populistické témy, akou je napríklad táto, alebo aj napríklad parkovacie miesta len pre našich občanov, dobre zaberajú na potenciálneho voliča. Hlavne na toho, s žiadnym, alebo len základným vzdelaním(podľa najnovších prieskumov 37% Malaciek). Neviem či si vôbec uvedomujete, že v Malackách žije aj početná časť obyvateľov, ktorý síce v meste žijú no trvalí pobyt majú nahlásený niekde inde. Nie každí si môže dovoliť vlastný dom alebo byt. Mňa sa to chvalabohu už netýka, no plne rozumiem takýmto ľuďom a mať tú možnosť, akú máte vy p.Říha, tak by som sa snažil pomôcť práve týmto občanom. To sú práve ľudia čo do mesta prinášajú život a novú miazgu. Neuvedomujete si, že takýmito rozhodnutiami, týchto ľudí len z Malaciek vyháňate? To vážne chcete celú svoju predvolebnú kampaň založiť len na ľudskej hlúposti a zadubenosti?

04.10.2013 09:09:37 | J.Říha

Témou škôlky, ak si niekto nevšimol, sa zaoberáme už tretím rokom. Na mnohých pracujem systematicky, viď články k transparentnej a otvorenej politike mesta, projektu odkanalizovania, činnosti stavebného úradu, podpore športových klubov atď.

Protiargumenty založené len na urážkach Malačanov neberiem a považujem za prízemné. Sami rodičia mi poukazovali na nespravodlivosť a pokladali mi oprávnené otázky k spôsobu riadenia a prijímania detí. Majú na to plné právo. Ak systém umožňoval prijímať deti jednou osobou bez možnosti spätnej kontroly a jasných kritérií, ten systém trebalo okamžite zmeniť. A nastaviť vekovú postupnosť tak, ako predpokladá aj samotná právna úprava. To je prvá podstatná zmena.

Pritom sme zastavili aj blokovanie prázdnych miest v materskej škole na úkor rodičov, ktorým vyhovené nebolo.

Nikde som nenapísal, že zakazujeme prijímať deti z okolitých obcí. Môžeme, až bude dostatok miest v škôlke, čo sa ukazuje posledné tri roky, že nie je. Sme preto povinní uvedenú situáciu riešiť a urobiť poriadok. Nemôžu sa opakovať prípady, že boli miesta obsadené deťmi rodičov z okolitých obcí, ktoré majú zriadené svoje škôlky (poloprázdne?), a našim rodičom vyhovené nebolo. To bola druhá podstatná zmena.

V prvom rade je povinná každá samospráva zabezpečiť služby pre vlastných obyvateľov, na tom je založený dnešný princíp financovania miest a obcí. Preto sa budem už opakovať, azda posledný raz z mojej strany. Pokiaľ bude v tomto štáte nastavené financovanie materskej školy cez podielové dane a Malačania ju budú dotovať zo svojich miestnych a podielových daní, musia mať právo umiestniť svoje dieťa prednostne. Toľko môj názor.

04.10.2013 10:16:26 | majo

O tom kto koho dotuje zo svojich daní by sa dalo polemizovať. Či to je rodina z Malaciek, ktorá je nezamestnaná, má 12 detí v školskom a predškolskom veku a na základe svojho trvalého bydliska bude uprednostnená, alebo zamestnaná mladá rodina, ktorá ma jedno švorročné dieťa, žijúca v prenajatom byťe, bohužiaľ bez trvalého pobytu v Malackách? A to že 37% obyvaťeľov Malaciek sú nevzdelaní poloanalfabeti je holá skutočnosť a nie urážka. Vychádza z údajov ŠÚSR. Budeťe spokojný, keď budeťe volený len touto skupinov obyvaťeľov?

04.10.2013 10:54:31 | Jana

Podľa mňa tie kritériá vôbec neboli nastavené zle. Určite chápem, prečo prijmú skôr deti nad 3 roky z okolitých obcí z rodinných dôvodov ako deti z MA mladšie ako 3 roky. Tiež rozumiem, prečo škôlka prijme deti rodičov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na pomoci škôlke.... keby ste videli ako mnohí rodičia kašlú na to, že treba prísť v škôlke na brigádu alebo sa nejako inak angažovať.... netreba len vytvárať miesta pre deti, ale zaujímať sa aj o to ako škôlka ďalej beží, či niečo viac nepotrebuje... pri rozpočte, ktorí mesto dáva škôlke je táto odkázaná aj práve na pomoc rodičov!

04.10.2013 11:33:16 | PreMajo

napr. v BA ti nezoberu dieta do mestskej skolky, pokial v tej konkretnej casti nemas TP. A mozes aj pracovat na MsU. Prislusnost k obci byva vsade zakladnym kriteriom k prijatiu a myslim, ze to je tak spravne.

04.10.2013 12:33:42 | majo

Pre Premajo: Neviem aké máš ty skúsenosti, ale môj syn chodil 3 roky do škôlky v centre BA a bez akýchkoľvek úplatkov alebo známostí. Dokonca pani riaditeľka bola rada a pýtala sa ma či nepoznám ešte niekoho, kto by prihlásil svoje dieťa k nim. Všetko to je len o ľudoch. Bohužiaľ moje skúsenosti s mestskými organizáciami v Malackách, sú len negatívne.

Pre jano: Pôvod človeka neni dôležitý. To len v Malackách na úradoch sa k človeku pristupuje podľa toho odkiaľ pochádza a aké má priezvisko.

04.10.2013 12:41:18 | Alena

Jaro a Majo vy kde sedíte na MsÚ, alebo na MsP , alebo nebodaj na jednej stoličke??? Vaše príspevky sú naozaj úsmevné pavdepodobne tvoríte súčasť tých 37% o kt. tu píše Majo.
Neviem, čo je na tom diskriminačné, keď tu je snaha umiestniť do škôlky deti rodičov, kt. majú trvalé bydlisko v MA.
O diskriminácii môžme hovoriť v tom prípade ak sú uprednostnené deti z okolitých obcí pred deťmi z MA , čo je aj skutočnosť.

04.10.2013 12:59:59 | PreMajo

Predpokladam, ze bolo asi pred 10-15 rokmi ked bol populacny utlm a prirastok na SR bol 3 roky v minusovych cislach :-P cize boli radi, ak sa niekto prihlasil... vtedy sa aj dost skolky zatvarali, co ma zas za dosledok sucasny stav.
Za ostatnych 20 rokov boli asi najsilnejsie roky v prirastku obyv. 2008,2009,2010, teda deti, ktore su momentalne v MS, alebo do nej nastupuju.
A ano pracujem v BA, nedavam uplatky a dostat tu (v BA) dieta do skolky nemozne.

04.10.2013 13:07:03 | amala

Nuž nenechajte skaličanov samotných v hanbe. V Skalici stála šibenica, o ktorej sa tradovalo, že je „Jenom pro nás a pro naše deti“. (je to aj na wiki) Teda použiť ju mohli len odsúdení v meste Skalica a Skaličania a nie odsúdení v iných mestách. Idete si robiť zásluhy na tom, že do škôlok budú prijímané deti len z Malaciek, ale to, že za takmer 25 rokov sa nielen nevybudovala žiadna škôlka, naopak 6 sa ich zlikvidovalo a väčšinou "sprivatizovalo". Ale páni "konšelé" nie sú schopní zabezpečiť, aby sa tie jestvujúce škôlky aspoň trochu zreparovali. Pozrite sa na tie staré spráchnivelé okná. Tie deti sa väčšinou hrajú na zemi, môžete si predstaviť, ako tam na ne v zime musí tiahnuť? A to vidím len z vonka. Ako to vyzerá vnútri sa bojím čo len pomyslieť. Lenže samozrejme mladých zahypotékovaných rodičov to netrápi, len nech majú "mládež" kam odložiť, aby mohli frčať zarábať na splátky. A keď tu bude niekto argumentovať klasikou, že mesto nemá peniaze na nové škôlky, ja sa spýtam napr. a na tie "vyzámockované chodníky ku bývalej káblovke, na nový cintorín aj po meste, ktoré svojou hrbolatosťou prekonajú aj poľnú cestu, akurát, že na nich nie je blato, tak na to peniaze boli? To je samozrejme len jeden príklad, ale mám s ním skúsenosti takmer denne, uričite, by sa dalo menovať 100 ďalších.

04.10.2013 13:07:03 | majo

Pre Alenu: Čo vám bráni svoje deti umiestniť do MŠ v okolitých obciach? Veď aj sám p:Říha píše, že sú neobsadené.

04.10.2013 13:43:58 | Alena

Majo vy ste evidentne "intelektuál" a majster demagógie, opakujem, je naozaj úsmevné čítať vaše príspevky, poprosím vás ešte o nejaký duchaplný príspevok. Vopred vám zaň ďakujem

04.10.2013 13:45:38 | J.Říha

Nemám o čom polemizovať. Argument nicku "majo", rodina bývajúca v MA - nezamestnaná rodina vs. zamestnaná rodina bývajúca v MA s trvalým pobytom v inej obci.

Mestá sú financované z podielových daní podľa počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom na území mesta. Preto sa sťažujú primátori veľkých miest (BA detto) na usadlíkov z iných miest. Za týchto ľudí totiž mesto (aj Malacky) nedostane podľa zákona ani cent.

Napríklad v Centre voľného času sme ako poslanci podporili iný princíp, a dofinancujeme každoročne krúžky poskytované v okolitých obciach a za deti z okolitých obcí, ktoré prichádzajú na krúžky do Malaciek, a to napriek tomu, že starostovia týchto obcí nám odmietli poslať čo i len euro za tieto deti a peniaze si nechali.

Tento princíp sa však v materskej škole uplatniť nedá, ak neboli vyhovené žiadosti rodičov z Malaciek.

04.10.2013 14:01:38 | majo

P.Říha: Galbovci sú pre vaše mesto určite veľkým prínosom. Rozmnožovacia schopnosť tejto skupiny obyvaťeľov a možnosť rodiť ako jabloň(každoročne), vášmu mestu musí prinášať zo štátneho rozpočtu nemalé peniaze. Niet sa čo diviť, že mladí z Malaciek odchádzajú, keď si ich prácu vážite menej ako rozmnožovaciu schopnosť HNEDOSLOVÁKOV.

04.10.2013 15:35:36 | J.Říha

S niektorými diskutujúcimi sa veľmi ťažko diskutuje, keďže z jedného svojho argumentu robia neskôr absurdnosti. A to len tým, že som slušne reagoval a vyvrátil polemiku o zákonnom nastavení financovania mesta.

Ak by som mal byť absurdný aj ja, tak napíšem, že z pohľadu zákona je jedno, či je niekto pravoruký či ľavoruký, pretože pri financovaní mesta sa berie do úvahy len počet obyvateľov s trvalým pobytom (špecifikácie ako vek, nadmorská výška a podobne teraz radšej neriešim). Zákon nerozlišuje pracujúceho či nepracujúceho obyvateľa. Veľmi zjednodušene, je jeden centrálny balík peňazí, ktorý sa rozdeľuje podľa zákonných kritérií obciam.

Chápem, že bez poznania mechanizmu financovania miest a obcí môže niekto ľahko skočiť z jednej misy hrušiek do druhej misy jabĺk, ale nezneužívajte vlastné nepoznanie na osočovanie Malačanov.

04.10.2013 22:07:13 | ja

V podstate súhlasím so všetkým, no čo sa týka 2% daní nevidím v tom nič zlého, ak rodič nechce nemusí priniesť nič, nikto to nedal ako príkaz..my osobne sme doniesli asi od 10 ľudí ktorí s radosťou že môžu pomôcť našej dcére a ostatným deťom, a čo sa týka nejakého úplatkárstva tiež sa mi moc nechce veriť,osobne sa nepoznám s pani riadiťeľkou a keď sme boli odniesť prihlášku povedala so kde by sme chceli mať dieťa, pozrela na bydlisko a vraví ak bude voľné miesto nemáme s tým žiaden problém, pochopila som že treba dať prednosť deťom podľa ulice kde majú najbližšie...no nebol problém a nikoho som nemusela uplácať a nikto mi ani nenaznačil ani nič podobné...ľudia sme rôzny, ja vždy vravím za opýtanie nič nedáš...

04.10.2013 23:45:17 | Ivan

Majo, prosím ťa, prestaň tu trepať tvoje stupídne a skreslené názory, ktoré vôbec nemajú žiadnu výpovednú hodnotu... Týmto príspevkom som to urobil aj ja, ale už sa nemôžem na teba pozerať, čo tu trepeš za kraviny. Vôbec nepoužívaš rozumné argumenty a a ti ich niekto dá, tak ich neprijmeš a trepeš si svoje dookola. Takýto prístup sa mi bridí, nakoľko je to veľmi obmedzené. Pekný víkend prajem, PS: vzor pekný, jednotné číslo je tvrdé Y.

05.10.2013 08:09:51 | bo

Pre Majo:" Hlavne na toho, s žiadnym, alebo len základným vzdelaním(podľa najnovších prieskumov 37% Malaciek. "

A toto si kde chlapče našiel ? ŠU SR na ktory sa ty odvolávaš píše trosku niečo ine. Nečítal Ti čísla Kažimir ? Aj on ma svoje grafy a v telke trepe take nezmysly ako ty. Ked chces uz robit z Malacanov idiotov, tak si to daj niekomu prelozit a potom nenapises take idiotiny. Podľa ŠU SR ma 37 % obyvateľov MA základne , učňovske a stredne odborne vzdelanie bez maturity. Takze nie žiadnym a len základným, ale základným a učňovským.
10 ročná povinná školská dochádzka ti niečo hovorí? Asi nie. Inak by si nenapísal take nezmysly ze 37% ludi MA nema žiadne alebo len základne vzdelanie. By ma zaujimalo ake máš vzdelanie ty. Vlastne ani nezaujímalo , to co si napísal mi stačí.

05.10.2013 22:28:10 | Vaše zrkadlo

Pán Říha ,,vysoko,, si cením vašu odbornosť komentovať všetky témy a príspevky ktoré však nemajú žiadnu vypovedaciu hodnotu. Do všetkeho sa staráte ale už niečo hodnotné aj dokážte.Váš mentálny veľký problém je že sa chcete stále zviditelňovať. Napríklad ,keď sa riešil Dobrovodský tak ste organizoval stretnutia a nič, keď sa riešila koncepcia športu tak ste ste sa stretával so športovcami a zase nič/ kde je šport v meste /, koncepcia parkovania v meste a zase nič. Mohol by som ďalej pokračovať. Teraz pustíte článok na tejto stránke o MŠ a sedíte pri počítači do noci a hneď ráno zase rozdávate múdrosti a zbytočne kazíte víkend ľuďom, ktorých ste namotali na debatu...Toto Vás vnútorne napĺňa vo Vašom živote ? Ak ano treba Vás skor ľutovať.....

06.10.2013 10:54:18 | Katka

Ja som dostala tlacivo na 2 percenta, ked som prihlasovala do skolky.Mne to DOBROVOLNE neprislo.Riaditelka mi rovno povedala,ze mam tlacivo doniest vyplnene.Keby som povedala nieco ine alebo odvrkla si viem domysliet ako by som bola "uspesna" pri prijati dcery do skolky najma ked prijmala sama riaditelka. Comu sa cudujete? O skolke to je dost zname kto a "ako" rozhoduje o prijati dietata. Cim bude mat riaditelka mensi priestor aby rozhodovala tym lepsie pre nas rodicov z malaciek. Suhlasim aby boli prijate nase deti a ked sa uvolni miesto nech ho ponuknu dedinam. Nesuhlasim aby boli zvyhodnovani ludia z dedin. V clanku na webe mesta sa vyjadril poslanec Ondrovic: „Ja som počul, že ak dieťa nie je v tej zákonnej kategórii, ktorá musí byť prijatá, tak stačí, aby dal rodič škôlke veľký dar. Mne sa to zdalo neuveriteľné. Ale teraz vidím, že vy to tu máte napísané priamo v kritériách. Vy v kritériách posilňujete sociálnu nerovnosť. " http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=4255 Je to o tom ze si riaditelka zakryvala dary a aby sa jej rodicia strkali do... ? Nema co rozhodovat nie kazdy moze darovat skolke peniaze. Som zamestnana a platim dane. Platim poplatky skolke ake ine dary skolka chce? ABSOLUTNE SUHLASIM s novymi kriteriami a zverejnovala by som zoznam prijatych deti s rokom narodenia!!! Nebudu potom reci,ze riaditelka uprednostnila svojich znamych.

06.10.2013 14:25:39 | iny

to Majo, Zrkadlo - asi si neuvedomujete na akom fóre diskutujete. Toto je fórum LPM, teda p.Říhu a spol. P.Říha vie predsa riešiť neprispôsobivých, vie riešiť šport, vie riešiť dopravu, vie riešiť zdravotníctvo, vie riešiť mestský úrad, vie riešiť susedské spory pri výstavbe, vie riešiť kanalizáciu a vlastne všetko a hocičo - tak neviem prečo by nevyriešil nejakú škôlku ( verím že chytrejší tam tú iróniu vidia ) ... už aby bol primátorom a ukázal všetkým ako bude všetko v meste vzorovo fungovať. V opačnom prípade budú zase všetci sklamaní z toho ako naleteli. Nebolo by to prvý krát, pred voľbami sa dá sľúbiť všetko. Žiaľ, takým politikom sa na Slovensku darí .................

06.10.2013 15:10:35 | peto

Je vidiet ze Riha silnie,ked sa proti nemu spajaju hlupaci.Je vidiet ze Riha opat trafil do temy a jednym navrhom rozbil korupciu a safarenie s prijimanim deti do skoly. Je vidiet ze Riha ma od vas navrch. Vy si dokazujete svoju malost on ziskava body a zase vas porazi vo volbach. Co sa uz bojite ze vam zrusi ksefty a povyhadzuje neschopakov z mestskeho uradu? Btw ked sa tu spomina rozvoj sportu a stretnutia so sportovcami. Stavim sa s vami ze ani jeden z vas nevie o com je rec. Stavim sa ze ste pozorovatelia a nemate informacie. Vy hlupacikovia stretnutie organizoval Brano Orth ked Ondrejka predlozil "koncepciu rozvoja sportu". Cela koncepcia bola iba o tem ze zoberie ihriska a ich do spravy Ad Hocu. Nesuhlasili sme s nou a ziadali zastavit tento material. Pozvali sme na diskusiu k tejto "koncepcii" vsetkych 18 poslancov - kto dosiel???? Dosiel LEN Bula, Riha, Orth!! Ondrejka sa jak vzdy vyhol a poslal Vavrinca. Pozvali sme ich MY nie poslanec Riha, tak sa zobudte. Vysledok stretnutia bol ze koncepcia nepresla prvy raz v zastupitelstve vtedy sme boli aj na rokovani. Az si ju Ondrejka pretlacil druhy krat. Vdaka Rihovi mame v dotaciach pre Strojar viac penazi na dotaciach, pred tym sa peniaze rozdelovali jak sa rozdelovali. Zato z poslancov jak je byvaly demokrat dnes smerak Mracna (jeho zena este furt robi v centre aj po sprenevere peniazov?), Moravcik (este furt riesi sukromne pozemky na velkomoravskej), Spusta (spisy stb by povedali viac), Pasteka (co sedi v zastupitelstve od komunistov bez ziadnych vysledkov), Hamarova (co prestriedala SNS a Smer jak spinave ponozky) je mi na zle...

06.10.2013 15:25:25 | pre peta

pravdu mas! a vies co je najlepsie? iba hlupak dava za vinu poslancovi ze neni primator. preco? lebo poslanec nemoze uradovat. a preco nemoze uradovat? lebo neni primator. to je ten vtip. a hlupaci ho doted nepochopili :D dalsi vtip je ze hlupaci vinia niekoho ze ma web. hlupakom to vadi. lebo oni web nemaju. strach ich pohana. precitaj si diskusiu.kto sa ozyva a nesuhlasi so rihovym navrhom? rodicia? nie. ale 1. ludia z dedin ktori vedia ze podla novych kriterii nebudu zvyhodnovani. 2. riaditelka a jej team. 3. protikandidati ktori su nafucani ze ich riha predbehol..to je dobra bilancia :D

06.10.2013 17:14:40 | Radka

Mily "iny a vase zrkadlo" mna zaujima ake budu kriteria a nie vase hluposti. Tie si piste laskavo inde,ani clanok o tom nie je. Ak sa nemate k comu vyjadrit,neotravujte tu. Ako "chytrejsia" nemusim hladat ironiu,neviem co ste urobili vy,ale asi nic,inak by som nieco videla. Mne staci, ze pan poslanec Riha jednym hlasovanim presadil nove pravidla o ktorych sa hovorilo medzi rodicmi. Neviem co ine by sa malo este riesit ako tu tento zachranca "iny" naznacoval. Viac mi nestojite ani tie vase ironie za komentare,vase komentare su proste mimo misu. K teme skolok by som napisala svoj nazor. Suhlasim aby mali malacania prednost pri umiestnovani svojich deti do skolky aj aby boli umiestnovane podla veku. Takto si mohol niekto "po znamosti" vybavit miesto pre svojho dvojrocnu vnucku aj ktorykolvek poslanec a trojrocne dieta nezostalo doma. Pani poslanci preverte si ktory poslanec zastupitelstva ma v skolke rezervovane miesto. Preto nech sa zoznamy deti aj zverejnuju po prijmacom procese alebo je tam nejaka kontrola dodrzania novych kriterii. A pridavam sa ku Katke,tiez som dostala tlacivo na 2 percenta a mi bolo povedane ze je to nutne aby som doniesla naspat lebo sa na to prihliada. Zostala som v soku. A potom predstupila na zasadnuti rodicov riaditelka Hudecova ktora nam uplne sama,nikto sa jej nic nepytal,zacala hovorit o tom ze neberie uplatky. Doslo mi to zvlastne kedze o tom nebola rec,aby to sam riaditel zacal rozoberat. Preto som rada,ze sa s tym zacalo nieco robit a je mi jedno,ci to navrhol poslanec X alebo Y.

06.10.2013 20:09:30 | Alex

Uz je naozaj na case aby vsetci Spustovci, Moravcikovci, Hamarovci, Ondrejkovci, Jurkovicovci, Mracnovci... opustili svoje posty tym spravnym SMERom a so 100% ISTOTOU sa uz nevratili, pre Malacky toho uz naozaj urobili dost, viac si uz Malacky nezasluzia.

07.10.2013 07:49:44 | ijazrr

Prečítala som si článok, diskusiu a aj príspevok na danú tému na malacky.sk. Čo ste to tam na zastupiteľstve všetci mleli? Pripadá mi to tak, že vymýšľate, ako nepridať ďalšie miesta v škôlkach a elegantne to odôvodniť - prieskumom, kritériami, riaditeľstvom škôlky a neviem čím. Až v škôlke bude mať miesto každé dieťa nad 2 roky s trvalým pobytom v Malackách, ktorého obaja rodičia sú zamestnaní a nad 3 roky každé !!! malacké dieťa, potom môžete tráviť čas na zasadnutí vymýšľaním kritérií. A prieskum INFOSTATU? Super, že niekto dokáže odhadnúť tak presne, v akej miere budeme robiť deti. A keď sa tá prognóza naplní, konečne by mohlo byť v triede namiesto 25 detí napr. 20 alebo 15.
Keď kritizujete "darovacie" a "brigádne" kritérium - dajte škôlke všetko, čo si my rodičia predstavujeme, že by mala mať a nemusíme chodiť na brigády a nosiť dary. Vyčleňte z mestského rozpočtu dostatok financií na rekonštrukciu existujúcich škôlok. Ak neviete, kde vziať prostriedky, tak na zastupiteľstve venujte radšej čas diskusiám na túto tému, ako táraniu o kritériách prijímania a napojeniu škôlok na školy. Nerozumiem tomu, ako si niekto môže myslieť, že počet miest v škôlke sa zázračne vyrieši zmenou vedenia. No možno by sa vyriešil zmenou poslancov.

07.10.2013 09:04:29 | misa

Po prečítaní článku a diskusie, si taktiež nemyslím, že sa prijímanie detí zlepši napojením na základné školy. či sa deti dostávajú do škôlok protekčne neviem, možno sa to párkrát stalo, keď sa o tom hovorí, možno by stačilo vymeniť pani riaditeľku, neviem, podstatné je , že si myslím, že to všetko vzniklo kvôli centralizácii škôlok, rodičia chodia opravovať deťom ihriská a pomáhajú všelijako ako môžu,pretože jeden školník nestíha, mesto by sa malo zamyslieť a hľadať riešenia ako zvýšiť úroveň škôlok ved je to bieda. Nie každý rodič škôlkam pomáha preto, že čaká nejakú odvetu, či protekciu. *Sú ľudia, ktorí to robia pre radosť detí...
PS: svojimi aktvitami si tu niekto buduje kariéru, hádam aj na post primátora raz, otázka je čie tie jeho pomoci sú naozaj za účelom pomôcť ľudom alebo sa len zviditeľnit.

07.10.2013 15:21:40 | Jana

A čo takto detské jasle? Veď deti mladšie ako 2,5 roka patria do jaslí a nie do MŠ.

07.10.2013 15:42:38 | Milan Ondrovič

Kapacitu škôlok sme navýšili o 120 miest, podľa materiálu Z 08/2011, ktorý poslanci dostali ako podklad pre rozhodovanie by mala byť takto navýšená kapacita dostatočná aj v roku 2019 kedy by škôlka mala byť naplnená deťmi vo veku 3-5 rokov z Malaciek na 100%. Na základe nejakých podkladov musíte robiť rozhodnutia.

Moji kamaráti, ktorí išli do práce pred dovŕšením 3 rokov veku ich dieťaťa využili rodičovský príspevok na financovanie súkromnej škôlky alebo opatrovateľky. Sám by som to tak urobil opäť..

Rodičia, ktorí chcú škôlke pomôcť a majú na to čas a/alebo peniaze sú samozrejme vítaní, ale nemalo by to byť kritériom pri uprednostňovaní prijatia dieťaťa, pretože niekto nemusí mať čas a ani peniaze, a pracovať musí...

Z daní, ktoré platíme štátu je ich malá časť určená na zabezpečenie prevádzky škôlok, tie sa vrátia mestu a idú v celom objeme do škôlok. Mesto okrem toho škôlky dotuje aj z miestnych daní – priemerná miestna daň za byt/rok je cca 11Euro, z toho ale dotujeme aj všetky ZŠ, CVČ, kultúru šport a to možno na úkor iných originálnych kompetencii ako je údržba ciest, chodníkov, verejných priestorov atď..

A zvýhodňovať v Malackách Malačanov voči obyvateľom iných miest a obcí je podľa mňa správne, robia to tak všetky chytré samosprávy, pretože byť/stať sa Malačanom by malo byť výhodné..

07.10.2013 17:08:02 | J.Říha

"O čom sa mlelo?"

Po prvé o tom, že sme poslanci už 4 roky zavádzaní podkladmi s rôznymi údajmi o potrebe miest a kapacite škôlky. Ako uviedol M. Ondrovič, napriek týmto podkladom sme zvýšili kapacitu škôlky o 120 detí, o čom sa pred voľbami riaditeľke ani nesnívalo, dokonca čo je unikát v porovnaní s okolitými mestami a obcami.

Po druhé o tom, že podľa nášho názoru majú byť umiestnené v škôlke všetky deti nad 3 roky veku s prednosťou Malačanov, čo zrejme žiadate aj Vy v komentári. Preto ak pozorne čítate môj článok, keby riaditeľka neprijala deti z okolitých obcí, každé dieťa nad 3 roky je umiestnené a všetci rodičia týchto detí sú spokojní.

Po tretie o tom, že sa tu nedodržiava právna úprava, ktorá jasne upravuje vekovú postupnosť pri prijímaní detí. Mesto je povinné umiestniť deti nad 5 rokov, môže umiestniť deti nad 3 roky a len vo výnimočných prípadoch deti staršie ako 2 roky. Osobne som za dobudovanie kapacít aj pre deti mladšie ako 3 roky, ale nie som pediater, aby som teraz povedal, či pre tieto deti nie sú vhodnejšie jasle ako škôlka. Objavili sme totiž aj prípady, že boli prijímané dokonca deti mladšie ako 2 roky a staršie ako 3 roky nie! Preto hovoríme jasne, vytvorili sme nových 120 miest, iniciovali sme prieskum medzi rodičmi, teraz treba urobiť poriadok v systéme, a ďalej nájsť možnosti v zmysle zákona pre ďalšie deti. Už teraz bolo prijatých viac ako 40 detí pod 3 roky.

Po štvrté o tom, že v minulosti rozhodovala o prijatí dieťaťa sama riaditeľka a boli tu kritériá, ktoré výslovne podporujú sociálnu nerovnosť medzi rodičmi, netransparentnosť a spätnú nekontrolovateľnosť procesu prijímania, možnú korupciu. Preto bolo našou povinnosťou reagovať na podnety rodičov a predložil som nový návrh kritérií, ktoré posilňujú prehľadnosť opäť v prospech vás, rodičov.

Verím, že ak si takto ešte raz prečítate naše názory a kroky, ktoré robíme počas celých 3 rokov (ja už 7 rokov bez ohľadu na to, že mandát poslanca vykonávam len dobrovoľne popri svojej práci a kariére v úplne inej sfére), možno pochopíte, že myslíme všetci na to isté. Aby ste mali rodičia rovnaký prístup a rovnaké podmienky prijatia detí do škôlky.

07.10.2013 18:49:48 | peto peto

pan ondrovic pan riha neminajte energiu sa vam cudujem... je to zbytocne... stare pravidlo hovori,ze blbca nepresvedcis... uz to tu bolo povedane ale kto sa vyjadruje a komu vadia kriteria? >> ludom z dedin >> riaditelke s jej podriadenymi >> matkam s batolatami a dvojrocnymi deckami... takze co riesite??! normalni ludia chapu, normalni rodicia vedia co je v ich prospech... inych ludi nepresvedcite lebo zakonmi prirody nemozte ;) tito ludia po zmene pravidiel maju problemy..oni to vedia...a kompenzuju si to anonymnym ohovaranim a spochzbnovanim... co im ine zostava lebo im ide o prezitie ;) strata casu s takymi

07.10.2013 22:40:28 | rado

zas zahoraci... len kvakaju slepice... hlavne ze maju svoje 2,5 rocne decka umiestnene... tak smrt v ocach a strach ze o tu vyhodu dojdu... aj keby ich kamosky s 3 rocnymi deckami mali zostat doma... a hlavne ze su kamosky... na zivot a na smrt... ale kazda si trha aby mala svoje decko v skolke... slepice budicek! keby ste nekvokali a chapali co sa deje... co keby sa stalo ze ste nemali umiestnene svoje decka v skolke a potom budete zas nadavat ze co za kriteria su??!!! hlavne ze jedna slepica chce umistnit vsetky deti nad 3 roky... potom vsetky deti nad 2 roky! ... a ked som ja sportovec preco chcem aby moje dane isli na vase 2 rocne decka ked mas prispevok od statu na opateru ci sukromnu skolku? ale radsej budete kvakat ze vy vy vy vy... vyhodte si decka z dedin aby vam nezaberali miesta ale vy ne radsej kvokate

08.10.2013 09:24:57 | misa

Aj ja som za nové kritéria a platné pre všetkých rovnako, žiadne uprednostňovanie , ale ísť pekne podľa zákona . Poznám veľa detí z môjho okolia a všetky chodia riadne do škôlky od troch rokov, väčšinou ak sa sťažovali, tak to boli mamičky detí mladších ako tri roky. čo sa týka pomáhaniu škôlkam nieje to len o peniazoch, sme rodina , ktorá ich má akurát , žiaden prepych a prebytok (hypotéka hovorí za všetko), ale snažíme sa pomôcť škôlke , keďže sú v takom zúfalom stave. Dnes má málokto čas pomáhať ,a le pravda je taká kto chce čas si nájde, aj môj manžel je od rána do večera v práci, dokonca si prácu nosí aj domov, ale ako píšem kto chce čas si nájde. Pravda je taká , že väčšine je to jedno, vôbec nevadí, že sa detí vonku hrajú na polámaných kolotočoch či šmýkalkách asi im vôbec nevadí, že si deti môžu ublížiť. Tak preto tá pomoc, nerada by som , aby mi dieta došlo domov s rozbitou hlavou či zlomenou rukou kvôli rozbitým zostavám vonku.

08.10.2013 18:17:26 | Katka

Vy tu riešite kritériá ako keby práve Vaše deti neboli spravodlivo prijaté...
Tento rok je prijaté do MŠ z MA "každé" dieťa na 3 roky a všetky deti, ktoré do januára dovŕšia 3 roky ....

Vy tu píšete o nespravodlivom prijímaní...ale to predsa nie je pravda, že deti nad 3 roky nie sú prijaté a sú zvýhodnené deti majetkovo zdatnejších.... všetko to tu prekrúcate....
To že sa rodičia starajú o škôlky. Tým že prídu pomôcť na brigádu Vám je v očiach? Títo rodičia pomôžu materiálne, ale tým, že pomôžu zorganizovať akciu so zbierkou, na ktorej sa ten "materiál" vyzbiera..... častokrát ten čo má vrecká plné peňazí je taký držgroš, že nepustí ani cent.

08.10.2013 18:50:42 | pre Katku

dalsia co sa tomu rozumie jak koza petrzali.... vladkyna dolneho nilu mala v kriteriach ze moze uprednostnit //deti rodičov, "ktorí významne brigádne a materiálne pomohli materskej škole".// cize podla znamosti vsetkych - daj dar tvoje dieta prijmem... haloooo ... uz ti riaditelka vyplatila odmeny? ne? chod si pre ne a zalez

08.10.2013 20:22:21 | Tatiana

Vobec nesuhlasim s Katkou. Nikto neberie rodicom - ani poslanci - chut brigadovat. Kto chce nech brigaduje. Ale nemoze to byt dovodom na uprednostnovanie deti!!! Absolutne suhlasim s navrhmi na nove kriteria. Musi platit rovnost medzi nami rodicmi. Platim si skolku z dani,preto vyzadujem ferovu hru. Pracujem v Bratislave a nemala som moznost prihlasit dieta do skolky v Bratislave,povedali mi strucne,ze neprijimaju deti,lebo nebyvam v Bratislave a miesta si nechavaju pre svojich obcanov. Nechapem preco kritizujete navrh novych kriterii,chodte dalej ako na malacku stanicu,vsade vo velkych mestach si chrania svoje zaujmy. My to nepotrebujeme? Riaditelka si tu robi co chce a je dobre ked ma hranice.

08.10.2013 20:52:47 | Pre Katku

Tak si predstav, ze neboli prijate vsetky deti, ktore sa hlasili a dovrsili 3 roky.
Okrem toho viem o 2 detoch z predminuleho roka, ktore boli prijate na rakarensku a v case nastupu mali 2 a 2,5roka, pricom mamina toho 2 rocneho bola na Md s dalsim dietatom. A v tom istom roku nebrali 4rocne deti do skolky.
Takze asi to koser nebolo...

09.10.2013 13:05:32 | Martin

Ešte raz sa pýtam: myslí tu niekto aj na obyvateľov Malaciek, ktorí tu síce žijú no nemajú nahlásený trvalí pobyt? Áno, je pravda, že za týchto občanov mesto nedostáva od štátu ani cent, no väčšina z nich pre Malacky prináša väčší úžitok ako mnohí, čo ho majú. Veď títo obyvatelia nechávajú veľkú časť svojich výplat v miestnych obchodoch, reštauráciach a v službách poskytovaných miestnymi podnikateľmi. Skúsil ste sa p.Říha niekedy večer poprechádzať po sídliskách a pozrel ste si koľko áut má povedzme Bratislavské ŠPZtky? Mnohí s týchto ľudí má dosť vážne dôvody prečo si nemôžu alebo nechcú prehlásiť trvalí pobyt do Malaciek. Drvivá väčšina s týchto mladých rodín sem prišla z dôvodu, že si mysleli, že sa niekedy v budúcnosti z Malaciek stane moderné mesto so všetkými službami, pracovnými príležitosťami a komfortom, ktoré ma mesto poskytovať. No veľa s nich často aj odíde, so sklamaním, že sa nasťahovali nie do mesta, ale do ospalej diery bez života. Alebo sa chcete vážne držať hesla ktoré tu už niekto spomenul? "Enem pro nás a naše dzeci". Asi áno, keď tvrdíte že vám je jedno akí ľudia tu žijú, hlavne že vás budú voliť a následne za nich dostanete od štátu zaplatené.

09.10.2013 13:24:53 | Martin

A ešte ma tak teraz napadlo. Veď vy p.Říha tiež nieste čistokrvný Malačan(záhorák). Vaši predkovia sem prišli predpokladám(podľa priezviska) asi niekde z Čiech alebo Moravy. Tak by asi nemal byť problém pre vás vžiť sa do kože týchto ľudí. Predstavte si, že bi niekto v minulosti povedal vášmu predkovi, že jeho syna nezoberú do školy lebo sa tu nenarodil? Mne môžete kľudne vyčítať, že som rasista lebo nemám rád hnedoslovákov. No vy ste taký istý. Len nemáte rád novo-prisťahovalcov. Narozdiel odo mňa, však máte možnosti, ako nám znepríjemniť život.

09.10.2013 14:55:15 | mateson

aj keď v mnohom s pánom Říhom nesúhlasím, toto nemá s tým ,kde sa kto narodil nič spoločné. Tu ide o trvalé bydlisko. Ja mám české občanstvo, trvalý pobyt v MA a obe deti tu bez problémov vychodili školku. A naprosto súhlasím aj s tým, že deti do troch rokov majú byť prijaté až keď vážne zostanú volné miesta. Prax je ale také, že práve mamičky týchto detí sa najviac sťažujú. Ešte by som chcela napísať, že školka na Rádku je žiadaná hlavne vďaka skvelému personálu . Od leta sme nový obyvatelia Rádku a normálne ma mrzí, že už školku nepotrebujeme.

09.10.2013 15:10:18 | Martin

mateson: nie každý ma to šťastie a peniaze, aby mohol žiť vo vlastnom. V tom je tá pointa. V prenajatom byte si trvalé, dokonca ani prechodné bydlisko nenahlásiš. Alebo títo ľudia si majú svoje deti voziť do miest a dedín z ktorých pochádzajú????? To nieje diskriminácia? Mne je úplný šumák, či je niekto Čech, Prešporák, alebo obyvateľ Marsu. Dôležité je, že pracuje a tým pre túto spoločnosť je užitočný a mal by mať také isté práva(keď nie väčšie) ako ten, čo v živote nerobil a jeho zdrojom prímu sú detí ktoré vyrába ako na bežiacom páse.

11.10.2013 15:50:52 | Petra

2 roky dozadu sme si podali prihlášku do skolky. Dcera prave dovrsila 3 roky a ja som bola na materskej s druhym dietatom... nedavali sme ani dar, ani inu materialnu pomoc, ani sa osobne s nikym v skolke nepozname a nasa dcera bola prijata bez problemov. Tolko k vasim zabomysim vojnam. Mate tu vobec niekto deti v skolke?

14.10.2013 12:30:24 | Nataša Špelicová

pre Martina:
Ak je jediným dôvodom prečo si nemôžete prihlásiť trvalý pobyt v Malackách nesúhlas prenajímateľa bytu a preto nemôže byť Vaše dieťa umiestnené v MŠ, máte možnosť nahlasiť si ako trvalé bydlisko mesto Malacky bez adresy, resp. bude vašou adresou mestský úrad.
Je prirodzené, že sa Malacky snažia umiestniť v škôlke predovšetkým deti svojich obyvateľov, veď to mesto aj platí. A robia to všetky obce, kde je nedostatok miest v škôlke. Viem, že Vám to znepríjemňuje život, ale riešenie sa určite dá nájsť.

15.10.2013 06:23:02 | Martin

Pre Natašu Špelicovú:
Ako som už spomínal, mňa sa tento problém našťastie netýka. Len sa snažím zastať sa tejto skupiny občanov Malaciek.
A čo sa týka toho trvalého pobytu na mestskom úrade? Niečo také by sa "velice pekne vynímalo v každom životopise" v prípade že by si dotyčný hľadal nové zamestnanie.

14.12.2013 12:39:11 | Verona

Dobrý deň pán Říha,
chcem sa opýtať ako ste pokročili so zmenami kritérií na prijímanie detí do škôlok: Podľa článku mala pani riaditeľka vypracovať nové kritéria do začiatku decembra, zatiaľ sú na stránke škôlky stále staré kritéria. Bolo by fajn aj informovať občanov ako to sa to ďalej vyvíja.