Ľudia pre Malacky » Návrh na rozšírenie miest v škôlke

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Návrh na rozšírenie miest v škôlke

AKTUALIZOVANÉ - Začiatkom júna sme uverejnili článok, kde sme predstavili možnú postupnosť riešenia nedostatku miest v materskej škole. Navrhli sme do diskusie, aby sme sa pokúsili zabezpečiť miesta pre 45 detí, ktoré dosiahnu 3 roky do konca decembra. V piatok sme dokončili vlastné skúmanie priestorových možností mesta a ponúkli riaditeľke materskej školy návrh.

9. mája som v článku v diskusii k článku o dotáciách na rozširovanie kapacít škôlok v kraji jasne deklaroval, že "sme si potrebovali urobiť poriadok v systéme a tak ako sme dokázali zodpovedne iniciovať rozšírenie kapacity na Rakárenskej ulici v roku 2011, tak sa rovnako pokúsime zabezpečiť ďalšie navýšenie kapacity pre deti mladšie ako 3 roky." 27. mája som komunikoval vo veci ukončenia prenájmu priestoru na Štúrovej ulici, ku ktorému sa o 2 dni neskôr na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva informoval kolegov poslancov a poprosil o zastavenie prenájmu miestnosti. Uznesením sa odporučilo primátorovi mesta zistiť kapacitné možnosti mestských organizácií, na čom kontinuálne pracuje mestský úrad ešte v týchto dňoch.

V článku s návrhom na využitie vnútorných kapacít škôlky sme uviedli do verejnej diskusie návrh riešenia tohto pretrvávajúceho problému, pričom hlavnou myšlienkou bolo určiť hranicu prijímania detí rodičom, ktorým nebolo možné z kapacitných dôvodov vyhovieť pri zápise, napríklad do konca tohto roku dosiahne vek 3 rokov 45 detí. Naším cieľom bolo sústrediť pozornosť najmä na vnútorné kapacity mesta, ktoré vieme upraviť pre potreby škôlky do začiatku novembra, keďže v upravenom systéme prijímania detí sme dokázali prijať už deti, ktoré dosiahnu 3 roky do októbra.

Spolu s predsedom komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Pavlom Tedlom sme sa skoro tri týždne venovali skúmaniu podkladov a protokolov jednotivých organizácií mesta, ktoré som mal ako predseda majetkovo-právnej komisie k dispozícii, a osobne prešli mestské priestory. Kritériom boli:

 • veľkostné rozmery a prepočet podľa hygienickej vyhlášky,
 • časové hľadisko maximálne 4 mesiacov na prípadnú rekonštrukciu,
 • vlastný majetok mesta využiteľný v prípade poklesu dopytu na miesta v škôlke na iné účely.

Zo zariadení:

 • je ZŠ Dérera kapacitne obsadená kvôli otvoreniu 4 tried prvého ročníka. Novozvolená riaditeľka Habová nám ukázala priestory v pivnici, ktoré plánuje škola rekonštruovať pre zabezpečenie delenej výčby. "Vilka", kde bola v minulosti dočasná škôlka počas rekonštrukcie Rakárenskej, je okrem jednej veľmi malej miestnosti obsadená prvými triedami.
 • je ZŠ Štúrova kapacitne obsadená, hľadali sme možnosť úpravy školského klubu detí. Naopak dozvedel som sa od tajomníčky školy o probléme s prehrievaním školy počas horúčav a výluke výučby, čo sa bude musieť riešiť ako osobitný problém.
 • je ZUŠ kapacitne obsadená, naopak aktuálne sa borí s problémom miesta pre výučbu v synagóge, ktorá musela byť zabezpečená v náhradnom priestore kvôli oprave stropu.
 • sme v CVČ skúmali možnosti presunu centra pedagogicko-psychologickej pomoci do podobných kancelárskych priestorov mesta. Daný pavilón by musel prejsť úplnou rekonštrukciou a veľkým búraním priečok. Zachytil som aj šum o využití priestoru Materského centra Vánok, čo sme v zárodku úplne odmietli. Iba tým niekto zbytočne vyplašil členky centra.

Priestory AD HOCu a Mestského centra kultúry sme vyhodnotili pre potreby škôlky za nevyhovujúce a nedôstojné (napríklad areál kúpaliska a pod). Mestské centrum sociálnych služieb by naopak potrebovalo priestory rozšíriť, nie zúžiť.

Existuje dohoda na vzniku novej elokovanej triedy pre 46 detí

Z podkladov a dokumentácie sme vyšpecifikovali v spolupráci s Natašou Špelicovou (presedníčkou Rady školy) ešte dve alternatívne možnosti využitia priestoru aj v ZŠ Záhorácka a podľa prepočtu veľkosti plochy a nákladov na rekonštrukciu ďalej vytipovali jeden priestor, ktorý nám prišiel ako najvhodnejší. Ten sme pri osobnom rokovaní s riaditeľkou školy Emrichovou už ponúkli riaditeľke materskej školy Hudecovej, ktorú sme včera prizvali k obhliadke.

Podľa hygienickej vyhlášky sme si napočítali, že po stavebných úpravách možno vytvoriť:

 • 2 herne pre využitie plného pedagogického limitu s počtom po 23 detí,
 • miestnosť pre ďalšiu herňu (14 detí) / spoločnú spálňu pre 2 herne (33 detí),
 • menšiu jedáleň na striedavé stravovanie,
 • kabinet pre potreby škôlky.

Úpravy priestorov sme navrhli tak, aby sme sa dostali podľa pravidiel verejného obstarávania do prieskumu trhu, čo je z časového hľadiska otvorenia škôlky v októbri podstatný faktor. Navyše bude potrebné stavebne upraviť chodbu a zrekonštruovať pre potreby škôlkarov WC. Škôlka by mala vlastný zabezpečený vchod a bola by odčlenená od priestoru ZŠ.

Základnej škole sme ponúkli:

 • presun finančných prostriedkov na rekonštrukciu takto vyšpecifikovaných priestorov, ktoré zostanú naďalej v ich správe,
 • refundáciu nákladov na energie a prevádzkové náklady,
 • udržanie pracovných miest pre kuchárky v kuchyni, keďže škola zabezpečí stravovanie pre škôlkarov a vykompenzuje si tým zníženie stravníkov.

Materskej škole sme ponúkli:

 • rozšírenie kapacity o 46 detí a o ďalšiu rezervu,
 • navýšenie dotácie do konca roka na zabezpečenie prevádzky (zatiaľ uvažujeme so štyrmi a jednou prevádzkovou zamestnankyňou).

Obe riaditeľky tento návrh včera prijali a s ich podporou ho predložíme na schválenie k rokovaniu mestského zastupiteľstva už vo štvrtok 19. júna.

Opätovne sme dali do diskusie s riaditeľkami otázku spred troch rokov, a to že konečným cieľom môže byť aj vytvorenie stálej škôlky pod hlavičkou základnej školy, čo zabezpečí škole viac peňazí z normatívu a predpoklad zápisu prváčikov zo škôlky, čo škole môže do budúcnosti pomôcť pri zápise. Táto zmena by sa mohla zrealizovať k 1.9.2015. Vôľu sme u zúčastnených strán videli. Zároveň netreba opomenúť, že táto časť mesta (III. volebný obvod) by tak dostala svoju lokálnu škôlku.

Dohodli sme sa aj na tom, že nebudeme prerozdeľovať už prijaté deti do rôznych elokovaných tried. Ale je možné ponúknuť rodičom, ktorí by mali elokovanú triedu na Záhorackej ulici bližšie k svojmu bydlisku, že sa môže dobrovoľne prihlásiť.

Pripravený bude aj podporný návrh

Otvorením elokovanej triedy by vedelo mesto hneď prijať 46 detí, čím splníme možný cieľ, ktorý sme prezentovali 4. júna. Pokryli by sme všetky deti, ktoré dosiahnu 3 roky do konca tohto roku. Počítame však radšej s nepredvídanými problémami, preto navrhneme ako poistku:

 • ponechať uvoľnený priestor na Juhu bez prenájmu, čo nevylučuje, aby sme sa k nemu vrátili, ak bude elokovaná tieda už otvorená (cca 11 detí).
 • vrátiť triedy v niektorých terajších elokovaných triedach materskej školy do pôvodnej veľkosti (cca 10 detí),
 • čakať na skutočný počet nastúpených detí, keďže ak sme si prepočítali počty prihlásený a nastúpených detí za posledné roky, každoročne je zhruba 10% detí, ktoré uvolnia miesto iným, a teda tieto miesta môžu slúžiť ako "hygienická rezerva" či pre akútne prípady ďalšieho prijímania (zhruba 10 detí),
 • sledovať mesačné pohyby detí v škôlke, pretože počas roka sa priebežne uvoľňujú miesta, ktoré vieme ponúknuť deťom, ktoré budú mať 3 roky od januára 2015.

Obom riaditeľkám ďakujeme za konštruktívny dialóg a podporu. Tým uzavrieme tému škôlok v časti prechodného využitia vnútorných kapacít mesta. Naďalej zostáva platné, čo sme prezentovali v článku, treba vyhodnotiť demografický vývoj a budúci poslanecký zbor, ktorý si obyvatelia zvolia v komunálnych voľbách, môže zvážiť návrh na výstavbu nového pavilónu už v areáli materskej školy.

Pavol Tedla, Juraj Říhapošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

14.06.2014 15:45:17 | Lucia

Dobry den, dany navrh sa mi zda zaujimavy, len neviem ci sa rata aj s nejakym vonkajsim dvorom pre deti s hracimi prvkami..kedze tu budu v podstate umiestnene najmensie deticky a zial rodicia nebudu mat na vyber inu skolku. Predtym sa uvazovalo skor o tom, ze by to bol vhodny priestor pre 6-rocne deti, tam by ta myslienka prechodu rovno na ZS bola asi vhodnejsia ako uvazovat s tymto procesom pre ani nie 3.-rocne deti. Mozno by to bolo zaujimave aj pre samotne 6.rocne deti, cize predskolakov, ktori by tak mohli byt postupne nenasilne vcleneni do vyucovacieho procesu ZS.
Ak ste sa rozhodli, ze nebudete prerozdelovat uz prijate deti, nie je to trochu alibisticke voci novembrovym a decembrovym detom? Uz prijate deti sa stale mozu rozhodnut ktoru skolku si vyberu podla bydliska a ostatne deti musia len cakat ake miesto sa im ujde? Mozno tym vela rodicov odradite, predsa len vacsina rodicov asi skor uprednostni skolku a priestory ktore uz poznaju.
To je len moj navrh, osobne ZS Zahoracka nepoznam ani priestory, ktore by boli pre tieto deti vyclenene a kedze zatial model spolocneho nazivania ziakov ZS a skolkarov v MA doteraz nefungoval, mozno to bude zaujimave ako pilotny projekt, samozrejme s moznymi rizikami.

14.06.2014 19:35:46 | Maja

Myšlienka je pekná, len chýbajú presnejšie informácie, o aké priestory ide, ako je vyriešené oddelenie od ZŠ (aby sa obidva subjekty nerušili), pohyb detí vonku (nakoľko je budova priamo pri hlavnej ceste,a čo detské ihrisko?...). Keďže sa to všetko bude riešiť s tohtoročným rozpočtom, obávam sa, aby bolo naozaj dosť financií a neplátalo sa "len to najdôležitejšie", rovnako 4 mesiace je fakt krátky čas na rekonštrukciu...
Vo všeobecnosti ľudia vždy radšej volia tú škôlku, ktorú už poznajú, obávam sa, že väčšina rodičov možno skôr zvolí tú alternatívu, že budú čakať, kým sa nejaké miesto neuvoľní, aby si mohli vybrať škôlku v rámci svojho bydliska.
Škoda, že sa s návrhom neprišlo skôr (ešte pred zápisom), bolo by to naozaj vhodnejšie pred tzv.nultý ročník (voľakedy prípravka pred nástupom do ZŠ), kedy si naozaj škola mohla tzv.vychovať svojich prváčikov. Rozmýšľať nad týmto s 3-ročnými deťmi je skôr myšlienka budúcnosti. Takisto mohlo prísť k nejakej finančnej úspore, 3 a 6 ročné deti naozaj potrebujú dosť rozdielny prístup.
Pomoc medzi MŠ a ZŠ je určite obojstranná, nakoľko o túto ZŠ je vždy najmenší záujem pri zápisoch (a nemyslím si, že je to spôsobené len počtom detí s trvalým bydliskom v tejto oblasti).
Držím palce, nech sú všetky detaily doladené naozaj tak, aby táto škôlka bola rovnako obľúbená ako tá na Rakárenskej..

16.06.2014 18:17:01 | Emy

Veľmi milo ma prekvapilo, ako pán Říha a spol vyriešili problém so škôlkami. Máte môj obdiv. A mamičkám, ktoré aj napriek tomu majú stále nejaké pripomienky odkazujem, buďte radi , že Vám Vaše deti umiestnia a môžete ísť pracovať. Ak by to títo páni nevyriešili, mohli ste ostať doma.

17.06.2014 00:03:13 | michaela

mili rodicia, na jednu stranu sa stazujete, ze vase deti nemaju miesto v MS.A ked niekto pride s rozumnym navrhom, tak ste nespokojni a hladate dalsie " preco nie!" ked sa otvarala budova na Rakarenskej, tiez ste tie priestory nepoznali!!! a vybavenie dvora tam tiez nebolo dostatocne. ale s pomocou rodicou, uciteliek , p. zastupkine a p. riaditelky to tam dnes vyzera uplne inak!!!! a tiez rodiccia vozia deti z mesta na Rakarensku z juhu do mesta a neriesia to. Su radi, ze mozu ist do prace a o ich deti je riadne postarane...

17.06.2014 06:18:55 | Patrik

Nie je vsetko zlato, co sa blysti...

17.06.2014 16:52:15 | Jana

Nezabúdajme.... teraz sa sťažovali mamičky novembrových a decembrových detí... a o chvíľu sa budú sťažovať mamičky 18 mesačných detí, že ich nemajú kam dať...a nezabudnime, že niekedy si treba vyberať škôlku a mať isté miesto, keď je dieťa ešte len v maminom brušku!
mamičky nezabúdajte, že pre správny vývoj dieťaťa je vhodné, aby ste s ním zostali doma aspoň do 3 rokov. Ak z pracovných dôvodov nemôžete, máte možnosť aj súkromnej škôlky, veď aj po nástupe do práce budete dostávať od štátu príspevok na škôlku a nie malý.... to ostatné mamičky, ktoré dávajú deti až po 3 rokoch nemajú..... alebo si najradšej chcete nechať aj výplatu aj príspevok, ktorý je určený na starostlivosť o dieťa, že?
márne....Slováci nie sú nikdy s ničím spokojní a vždy si nájdu dôvod kritizovať ....nadávať, osočovať.... najlepšie sa ukazuje prstom na druhých....

17.06.2014 18:22:25 | Lucia

Ako pisal p. Riha, nikdy nebudu spokojni vsetci, ale v podstate mi pride, ze reakcie su vcelku pozitivne.. To, ze sa rodicia zaujimaju o to, o ake priestory ide, je hadam pozitivne, nejde len o to, niekam dieta strcit, urcite ma zaujima, v akych podmienkach bude existovat. O to je to narocnejsie, ze projekt ( ak ho MZ schvali), by mal byt hotovy za 4 mesiace! Co urcite bude na doraz..
To, ze si rodicia vyberaju skolku a nielen podla bydliska, je uplne normalne, mam pocit, ze aj toto bolo cielom LPM pri rieseni decentralizacie skolok, aby boli skolky konkurencie schopne. Stale sme vsak v rovine riesenia kapacit a som toho nazoru, ze su potrebne. Cakanim na ustalenie poctu na zaciatku sk.roka alebo navysovanim kapacit existujucich tried, urobime skor krok vzad ako vpred s cielom zvysovania kvality.
Na druhej strane, je podla mna diskusia nato, aby sa nasli a vyhodnotili aj rizika a mohli sa spravit vcas opatrenia na ich napravu.
To, ze si rodicia vyberaju skolku pri zapise je holy fakt a beru do uvahy nielen bydlisko. Deti po zapise nemaju tuto moznost, to je tiez holy fakt. A netvrdim, ze by skolka na ZS Zahoracka bola v niecom horsia, to sa ukaze casom.
Takze, prosim, nepranierujte rodicov, ktori nie su hrrr a hned spokojni s kazdym riesenim. Vsetci sa hadam zamyslame nad tym, ako pripravit vhodny priestor pre svoje deti a zosuladit fungovanie s chodom celej rodiny.

18.06.2014 00:48:53 | beata

Pre Jana - Teda milá Jana , taký hlúpy názor aký máte Vy som tu ešte nečítala!!!! To ako môžete vôbec niečo také napísať , čo mamičky novembrových a decembrových detí podľa Vás dávajú deti do škôlky za každú cenu aby zarobili na príspevku od štátu??? A máte Vy vôbec prehľad koľko stojí súkromná škôlka??!!!! Oceňuje veľmi snahu naších poslancov o vytvorenie nových priestorov / i keď neskoro ale predsa / .Len mi nie je jasné , ako píše p.Říha , že nevedeli o nízkej kapacite miest v škôlkách / , ozaj to teraz vyzerá akoby sa zobudili pred volbami , tak ako je to v Malackách zvykom . Držím palce aby tie plány všetky na čas vyšli a aby sa podarilo k spokojnosti všetkých rodičov ich detičky umiesniť . A ešte niečo , hádam by sa mala zlepšiť komunikácia medzi riaditeľkou skôlky a mestom , aby v budúcnosti neprišlo k takýmto situáciam , že poslanci nevedeli a riaditeľkoa nepovedala !!!!

18.06.2014 10:23:04 | J.Říha

Priznám sa, že o tohtoročných číslach viem až od zápisu a vekovej štruktúre od 27. mája, isté náznaky a nespokojnosť som zachytil tu na fóre od rodičov. Neviem ako kolegovia poslanci. Počty som vyhodnocoval za minulý rok pri riešení kritérií prijímania detí, kedy som vyslovil názor, že máme uspokojené všetky trojročné deti. Nerád by som sa vracal do minulosti a k číslam, ktoré sme dostávali na stol. Asi chápete, že nesedíme v mestskom úrade, máme svoju prácu a pokiaľ nesedíte ani v rade školy, spoliehate sa na podklady a informácie od štatutárov. Problém sa snažíme preto riešiť tak ako nám je predostretý. Je to taká dvojsečná zbraň, ak čakáte na zodpovedných, ste kritizovaní občanmi za pasivitu, ak máte snahu a predložíte návrh, ste kritizovaní kolegami poslancami, že nahrádzate činnosť riaditeľov.

Je úplne normálne, že sa rodičia pýtajú, chápem to. Každý chce to najlepšie pre svoje dieťa. Čo sa týka návrhu, doplnili sme do článku nákres, vidieť navrhované stavebné úpravy aj stav miestností. Podľa kalkulácie je potreba 33 tis. eur na vybavenie a prevádzku. Rekonštrukcia ďalších cca 12 tis. eur.

Plusy:
- sú to miestnosti, ktoré s drobnými stavebnými úpravami je možne dať do užívania včas,
- kuchyňa ZŠ vie zabezpečiť stravovanie, riaditeľka ZŠ tak získa nových stravníkov a vykryje tým výpadok,
- ZŠ získa rekonštrukciu priestorov, ktoré v prípade, že v budúcnosti klesne dopyt po škôlke, môže plnohodnotne neskôr využiť pre vlastné potreby, takže neinvestujeme do cudzieho majetku,
- vieme umiestniť 46 detí, čiže pokryť v plnom rozsahu dopyt rodičov,
- ide o uzavretú časť so samostatným vchodom a možnosť prístupu na dvor s ihriskami a preliezkami,
- využitie neohrozí prevádzku školy a vedenie má záujem presunúť z tejto časti do inej školský klub detí, čiže priestor sa už teraz využíval najmenšími deťmi.

Samozrejme, ak budú aj iné návrhy, môžeme o nich hovoriť.

18.06.2014 13:52:55 | beata

P.Říha , Váša posledná odpoveď je veľmi milá . Máte veľké plány a srdce , ale myslíte že Vám Vaši kolegovia túto snahu pomôžu uskutočniť a zahlasujú za Váš návrh. Ja osobne si myslím , že je výborný a len dúfam , že poslanci to ocenia a podporia. A ak áno , sú na to peniaze??? Nebudú kľučkovať a hľadať výhovorky , ako ostatne vo všetkom??? Už som skeptická a neverím im , pretože ak nejde poslancom o ich osobné blaho a výhody , tak všetko zmätú zo stola!!! Myslím si , že ak sa Vám to podarí dobre naštartovať a dosiahnúť ciel , potešíte strašne veľa ľudí a to nehovorím , ako pomôžete týmto všetkým rodinkám , ktorých detičky sa nedostali do škôlky. Želám Vám veľa vytrvalosti , síl a psychickej pohody.

19.06.2014 08:49:10 | Dominik Dobrovodský

Milá Beata, vo svojom príspevku ste ostro napadli Janin názor. Mňa naopak jej príspevok veľmi zaujal. Zdá sa byť skutočnosťou, ako sama píšete že väčšina rodičov potrebuje "umiestniť svoje dieťa". Žiaľ málokto sa dnes zamýšľa nad tým, či naozaj treba hľadať škôlku, či sa nenájde aj iné riešenie. 230€ - príspevok na starostlivosť o dieťa umiestnené v súkromnej škôlke - môže byť pre niekoho zaujímavou motiváciou odložiť dieťa čo najskôr. Myslím, že Jana chcela zdôrazniť aký význam majú prvé tri roky života pre budovanie osobnosti človeka. Naše celoživotné šťastie do značnej miery závisí od prvých pár mesiacov po narodení. Ja osobne považujem prvé tri roky za absolútne minimum, stanovené tak, aby sa zohľadnila úroveň samostatnosti dieťaťa ale aj ekonomické záujmy veľkých. My rodičia by sme si mali strážiť primárny podiel na výchove svojich detí.
Je super, že máme poslancov, ktorí investujú energiu a hľadajú riešenia zložitej situácie. No myslím, že v súvislosti so škôlkami je veľmi dôležité nepremýšľať len o kvantite, ale aj o kvalite. Otázka nestojí len na tom, či bude dosť miest pre deti, ale aj ako napĺňajú škôlky naše predstavy o výchove detí, ktoré im zveríme. Nie každý sa napr. dokáže stotožniť s tým, že na väčšinu dňa zverí výchovu svojho dieťaťa niekomu, koho skoro vôbec nepozná. Bolo mi povedané, že v Malackách sú všetky škôlky rovnako dobré. Prepáčte, ale toto evokuje predstavy súdruhov z nie tak dávnej minulosti. Škôlky by sa mali predbiehať v tom, ktorá bude lepšia. A to by ste mali vy, mladá generácia rodičov, ktorá neprešla brain-washingom strany a vlády, od nich žiadať. Je potrebné neustále vytvárať tlak, aby služby, ktoré škôlky poskytujú kvalitou rástli.

20.06.2014 13:19:09 | beata

Pre Dominik D. - Dobrý deň
Je mi ľúto , ak to vyznelo , že silno napádam p.Janu . Ale hnevá ma ak niekto takýto názor má . A práve preto som reagovala tak ako som reagovala. Viete p. Dobrovodský - informovala som sa na ceny súkr.škôlok v MA . Za celá mesiac to vychádza cca 500 ,€ Takže ak niekto napíše , že rodičia možno chcú zarobiť ... A tak isto si myslím , že rodičia detí narodených v novembri a decembri , ak by mali možnosť umiestniť deti v mesiacoch narodenia ich detí , teda nie predčasne v septembri , tak veľa z nich by tak učinilo.Len im to nie je umožnené. A čo sa týka kvality škôlok , bohužiaľ neviem posúdiť, ale verím , že p. učiteľky ktoré tam pracujú , sú vzdelané , trpezlivé a milé osôbky , pretože práce s deťmi je veľmi náročná a vyžaduje mnoho, mnoho trpezlivosti . Inak by to hádam ani nemohli robiť. Ja som mala malé deti ako Vy píšete v dobe brainwaschigom dobe a vtedy bola situácia pre umiestnenie detí dobrá , a myslím že aj kvalita , deti veľmi rady chodili do škôlky a tiež v tej dobe fungovali aj jasličky . Nikto nás neodsudzoval , že prečo dávame deti do jasličiek , od tiaľ automaticky prechádzali do škôlok , a myslím že ich to na ich vývine vôbec nepoznačilo , práve naopak . Od samého začiatku boli samostatné , rady chodili aj do školy , a to sme ich tam nevozili autami, ...Deti z našej ulice sa čakali jeden druhého a spoločne s džavotom odchádzali do školy , to Vás teda môžem ubezpečiť. Samozrejme tým nemyslím , že by to tak malo byť aj teraz. . Doba je iná , myslenie ľudí tiež.. Želám Vám všetko dobré .