Ľudia pre Malacky » Vytvára Nemocničná nátlak na zdravotné sestry?

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Vytvára Nemocničná nátlak na zdravotné sestry?

Od 1. apríla je účinný nový zákon, ktorý zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám zvyšuje minimálny mzdový nárok (inak povedané mzdu) od 640 do 928 € pri najmenej 33 rokoch praxe. Nemocnice na zvýšené mzdy reagujú rozdielne. Z tej malackej prenikajú na povrch informácie o možnom nátlaku a obchádzaní nového zákona.

Zákon vznikal na základe žiadosti sestier a petícii s vyše 243 tisícmi podpisov, ktorú odovzdali ešte predchádzajúcim poslancom parlamentu. Výsledkom ich snahy je zákon, ktorý im má garantovať zvýšenie platov na zodpovedajúcu úroveň ich vzdelaniu, rokom praxe a náročnosti úloh.

Prvou reakciou na snahu sestier o ich dôstojné odmeňovanie je podanie Slovenskej lekárskej komory, ktorá podala podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby bolo na Ústavnom súde SR začaté konanie o pozastavenie účinnosti tohto zákona a následne vyhlásenie jeho protiústavnosti.

Prezident komory Dragula sa k tomuto problému vyjadril nasledovne: „Je to nesystémové riešenie, lebo len nejaká skupina zdravotníckych pracovníkov dosiahla zvýšené platy, a nie je to vôbec kryté financiami, takže skrachujú ambulancie mnohé, aj nemocnice aj lôžkové zariadenia. My chceme len, aby sa to odložilo dovtedy, kým nebudú tie zvýšené platy kryté financiami. Opakujem, nie sme proti zvýšeniu platov sestier, len to musí byť finančné kryté preto, aby systém neskolaboval."

Druhou reakciou je postup Nemocničnej, a.s., ktorá prevádzkuje nemocnicu v našich Malackách. Svojimi opatreniami sa snaží zabezpečiť dostatočné peniaze na zvýšenie miezd. V tlačovej správe zverejnenej aj na portáli LPM.sk uvádzajú: „Nemocničná a.s. zároveň zvažuje podanie na Ústavný súd, nakoľko vzniknutú situáciu spôsobila nová legislatíva, ktorá na jednej strane priznáva sestrám určenú minimálnu mzdu, ale na strane druhej nezabezpečuje na takéto mzdy adekvátne úhrady od ZP.“

Chápem, že Nemocničná, a.s. je súkromná spoločnosť (akciová), ktorá musí striktne strážiť svoje hospodárenie. Je chybou, že zákonodarca prijal zákon napriek tomu, že bol v samotnej dôvodovej správe upozorňovaný na negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (cez rozpočty zdravotných poisťovní), a nezabezpečil finančné krytie. To, čo však vyvoláva nielen vo mne obavy, je následný postup, ktorého výsledkom je strach v rodinách sestier, zavedenie registračného systému a výber 1 eurových poplatkov za vstup do ambulancie.

K aktuálnemu dianiu v spoločnosti, v ktorej má mesto Malacky 5-percentnú spoluúčasť, by sa malo preto vyjadriť mestské zastupiteľstvo. Obzvlášť, ak existuje riziko, že z tohto problému môže vyjsť ako rukojemník opäť pacient nemocnice.

V novembri 2011 upozornil na riziká pripravovaného zákona sám riaditeľ nemocnice v rozhovore pre protál LPM.sk, citujem: "Návrh zákona musí schváliť parlament a následne podpísať prezident. Ak vstúpi v apríli do platnosti, ako je plánované, bude táto situácia pre našu nemocnicu likvidačná. Nemocnica zamestnáva asi 160 sestier, mesačne nás tento návrh môže stáť cca 50-60 000 €, ktoré reálne nemáme. Viem, že práca zdravotných sestier je náročná, ale dofinancovanie ich miezd podľa návrhu zákona nedokážeme uniesť."

Keďže sa objavujú náznaky aj o ukončení podnikateľskej činnosti v nemocnici zo strany akcionárov, požiadali sme o bezodkladné zaradenie tohto bodu do programu rokovania štvrtkového zasadnutia zastupiteľstva, rovnako tak pozvali výkonného riaditeľa spoločnosti, Ing. Petra Kalenčíka.

Reagujeme, pozvali sme riaditeľa nemocnice

Vnímame situáciu okolo zdravotných sestier, rovnako si všímame podnety, ktoré sa objavujú v diskusiách. Aj my dostávame reakcie od obyvateľov, ktorí zostali zaskočení... čítaj celý článok

V čom je problém?

Od 1. apríla majú zdravotné sestry zo zákona nárok na zvýšenie mzdy. Niektoré nemocnice podľa našich informácií pripravovali zvýšenie miezd svojich zamestnancov postupne, v niektorých prípadoch rokujú o navýšení úhrad od zdravotných poisťovní. Nevieme, či sa so zvýšenými finančnými nákladmi počítalo ešte v minuloročných finančných plánoch manažmentu nemocnice. Zákon je však prijatý od februára tohto roku a v tejto chvíli, v hodine dvanástej, sa dozvedáme, že zdravotné sestry dostávajú na stôl k podpisu dodatky pracovných zmlúv, v ktorých sa znižuje pracovný status zdravotnej sestry a pridáva sa nový úväzok vo forme akejsi administratívnej pracovníčky.

Môžeme sa len domnievať, prečo tomu tak je. Jedno vysvetlenie môže byť aj to, že v prípade zníženia rozsahu úväzku pracovnej pozície zdravotnej sestry a doplnenia administratívnej pozície, by sa nemusel takto prijatý zákon už vzťahovať na zvýšenie mzdy súčasných sestier v nemocnici. Hodnotenie o tom, či ide o obchádzanie účelu zákona by mal dať súd. K tomu však treba žalobcu, ktorého zatiaľ niet. Vo veľkom v tom hrá rolu aj obava o stratu svojho zamestnania.

Podľa našich informácií boli začiatkom apríla na oficiálnych prvých rokovaniach vznesené požiadavky z dôvodu kvalifikácie a skúseností na zachovanie statusu zdravotnej sestry s tým, že by sa mohlo uzavrieť spoločné memorandum k nájdeniu kompromisu.

Zdravotným sestrám sme dali všetko, viac zdrojov nemáme

Spoločnosť Nemocničná a.s., ktorá je majoritným vlastníkom nemocnice v Malackách, nedokáže splniť mzdové nároky zdravotných sestier, ktoré im zo zákona od 1. apríla 2012... čítaj celý článok

Treba zastaviť prípadný nátlak, podpisovanie dodatkov a urýchlene rokovať

Pravdepodobne reakciou manažmentu spoločnosti na požiadavky svojich zamestnancov je spustenie podpisovania dodatkov k pracovným zmluvám. Ak vám viaceré vystrašené sestry nezávisle na sebe potvrdia, že k podpisu dodatkov sú údajne volané jednotlivo a nie je možnosť vziať si dodatok so sebou k naštudovaniu, poradeniu sa s právnikom, môže to v nás oprávnene vyvolať pocit vytvárania nátlaku a snahy o zakrytie celého postupu.

O to viac nás to ako poslancov môže prekvapiť, keďže sa v tlačovej správe Nemocničnej, a.s. citujú tieto slová hlavného akcionára MUDr. Radoslava Bardúna: „Veľmi transparentne a veľmi čestne sme každej jednej vysvetlili, že nemáme zdroje a že to nie je naša vina. Súhlas s navrhovaným provizórnym riešením by sme vnímali ako súčasť solidarity zamestnanca s firmou, ktorá sa nie vlastnou vinou ocitla v situácii, kedy nevie splniť zákonný nárok zamestnancov.“

Nechcem spochybňovať slová hlavného akcionára, ale minimálne vyššie opísaný spôsob prístupu k zamestnancom jeho slová o transparentnosti a čestnosti popiera. Ak má manažment spoločnosti úprimný záujem na doriešení veci v záujme oboch strán, mal by sadnúť za spoločný stôl a pokúsiť sa predložiť zmluvou alebo memorandom ošetrený záväzok spoločnosti vyplatiť zdravotným sestrám zvyšnú časť mzdy, ktorú z dôvodu chýbajúcich navýšených platieb od zdravotných poisťovní nemôže v tejto chvíli vyplatiť bez narušenia prevádzky nemocnice. Sestry si finačnú záťaž uvedomujú, verím, že sú ochotné dohodnúť sa na postupnom dorovnaní, ale do rúk by mali dostať garanciu.

K tomu sa ale vyžaduje pokoj na oboch strán pomyselnej barikády a akákoľvek forma prípadného nátlaku v súčasnosti nepomôže. Pokiaľ má mesto Malacky záujem na zdravej prevádzke nemocnice, mal by sa ako akcionár spoločnosti zásadne ohradiť proti tomuto postupu a usilovať sa prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch spoločnosti kontrolovať ďalší vývoj situácie.

Ako prvé by mali zástupcovia mesta neodkladne zabezpečiť

  • prerušenie podpisovania akýchkoľvek nejasných a právne otáznych dodatkov k pracovným zmluvám,
  • zastaviť vytváranie akejkoľvek formy možného nátlaku na aj svojich zamestnancov (zamestnanci Nemocničnej, a.s. sú aj naši zamestnanci),
  • a nechať skontrolovať hospodárenie spoločnosti dozornou radou.

Registračná povinnosť a 1 eurové platby za návštevu ambulancie totiž začínajú vysoko znepokojovať už aj samotných pacientov z Malaciek a okolia.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

18.04.2012 12:55:08 | Michal

Pán Říha, klobúk dole, ste Chlap na správnom mieste.
Ďakujem

18.04.2012 13:02:21 | občan-pacient Miloš

Zdravotné sestry ak teraz ustúpite , ďalšia šanca sa Vám možno v budúcnosti neponúkne. Momentálne máte určitú oporu v zákone. Máte to vo vlastných rukách. Záleží len a len na Vás. V jednote je sila!

18.04.2012 13:32:08 | iveta

Pán Říha, máte jedno veľké ďakujem /myslím si že ich bude milión /. Som jedna z vedúcich sestier /teda už bývalá / . Na začiatku bola jedna úžasná jednota všetkých sestier. Táto jednota nám vydržala 2 týždne. Niekomu sa to môže zdať krátko, ale v tom pre nás ťažkom období to bolo dlho. Potom, podpísaním prvých piatich dodatkov sa spustila neskutočná lavína, ktorá nás postupne delí. Paradox na tom je, že sestry nás prosili na začiatku o pomoc, my sme za ne bojovali, teraz by mali aj oni zabojovať! Ak teraz ukážeme že si nestojíme za svojim názorom, bude si nás zamestnávateľ niekedy vážiť?

18.04.2012 14:48:53 | Carmen

Pán Říha.
Chcem sa pridať a podakovat, dufam, že to sestrám pomože a silné nátlaky ktoré sa naozaj deju v nemocnici voči sestrám prestanú.Nikdo nechce prist o prácu , sestry sa chcu predsa dohodnuť, tak je pre mne nepochopitelne prečo manežment nemocničnej toto všetko spustil. Dievčatá držte spolu, veď čo je viac ked nie jednota a k tomu ešte zákon na vašej strane" to je silná kombinácia.

18.04.2012 14:58:46 | IT

NA Ivetu:
Veď oni si vas nevažia , keby to bol opak ,nerobili by to čo robia, nemaju Vas za nič.Ved aj vy patrite do ošetrovateleskeho tímu pre pacientov a bez vas to nejde, radšej vam podrazia nohy a budu tlačit než by sa s vami dohodli, vy to nevidite, nie ste pre nich nič. a tiež dakujem p. Řihovi

18.04.2012 17:26:38 | krokodily

Neustupime nemame prečo však nemame čo stratiť a ja sa len čudujem že toto všetko čo sa deje v Nas nevadi ludom ktory sem chodia na ošetrenie.Však platia uplne za všetko a myslim že budu na našej strane a to mame 80 000 tisic ludi ktory su s nami

18.04.2012 20:50:30 | bubulak

zdravim ludia , takze velmi sa mi paci posledny bod ze nechat skontrolovat hospodarenie dozornou radou,ste si citali ze kto je v dozornej rade vsetci lekari vratane MUDr. Holej, a iba jedna setricka a aj ta uz podpisala takze si nemyslim ze by toto malo nejaky zmysel, lekari za setry kopat nepojdu, dokonca podaktori radia sestram aby to podpisali, oni co za svoje platy bojovali daleko drzejsie, tym sestram radia take cosi? no to je hanba

18.04.2012 22:29:25 | CARMEN

To , že rozdelili sestry na chirurgickom oddelení sa stalo aj na ambulantom oddelení, zostali tan dve skupiny proti ti sebe, ale napriek tomu veríme , že zvitazime.P.Hollá a p.Holešová už sa prestante vyhrážat tym sestra,kolko mate slubene nezastrašujte ich, ved nebyt nich nemate take prachy ake mate, nemate na to žiadne pravo.A že loajalita: boli vianoce, biely dom a primari si odmeny nadelil, lebo oni maju inu rodinu ako sestry tak aka sme tam rodina..Setry nezlyhali, ale samotný manežment a primári. SESTRIČKY a dost už žiadne podpisovanie sprostých dodatkov.Taki manežment nechceme ODSTˇUPTE

18.04.2012 22:34:58 | Dušan

Manežeri Nemocničnej a.s hanba Vám.Slubili ste , že idete v starych zmluvách, klamete až to boli.Ale koho to bude naozaj nakoniec bolieť. NEPODPISUJTE sestričky a občania Malaciek pomožte im!!!!!!!!!!!!

18.04.2012 22:54:44 | Maja

Aký je tvoj názor
Zdravotné sestry neustupujte. Manežment ma platy o akych sa Vám ani nesníva a vystupovanie ma vôči Vám ako z osobitnej školy.

18.04.2012 22:59:07 | OBČAN - PACIENT Jano

V prvom rade by som sa vám chcel poďakovať pán Říha za snahu, ktorú vytvárate pre nás pacientov, no hlavne ako si zastávate práva sestričiek.

No musím sa pridať k názoru p. bubulaka k obsadeniu dozornej rady. Táto kontrola by bola len jednostranná a záver by bol zasa len v prospech nemocnice. Audit, ktorí ste spomínali by mal byť nestranný, vykonaný externou firmou na podnet mestského zastupiteľstva, ako akcionára nemocnice.

Ďalej by som rád poukázal na fakt v rozdieloch miezd medzi jednotlivými sestrami s rovnakou kvalifikáciou a pracovným zaradením.
Ako je možné, že zdravotné sestry na dialýze dosahujú omnoho vyššiu mesačnú mzdu, ako sestričky na iných oddeleniach a ambulanciach? Na koľko je známe, že ich príjem je tak vysoký, až sa ich zvyšovanie miezd netýka, lebo presahuje štátom nariadené tabuľkové mzdy. To je tých 40 sestričiek, z rozdielu 160 a 120, ktoré mal pán riaditeľ ing. Kalenčík v niektorom príspevku a patria k oblúbenkyniam Mudr. Holej.
Pokiaľ je mi známe, podľa nariadenie smernice EU musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi za rovnakú prácu, rovnakú mzdu. Rozdiel môže vznikať napríklad v odpracovaných rokoch, ako postavil tabuľkovo platy teraz sestričkám štát. Takýto problém mal napríklad asi pred 3-4 rokmi aj VW Bratislava, keď musel zrovnať platy v Martinskom závode s platmi v Bratislave.
Potom mi padá otázka, či hlavný akcionár Mudr. Bardún porušuje takúto smernicu zapracovanú aj do našich zákonou úmyselne?
K vyhrážkam a vydieraniu sestričiek, ku ktorému v malackej nemocnici zrejme prišlo sa musia vyjadriť len sestričky. No ja by som to bral za druhé porušenie zákona.
Ďalšia moja otázka by bola k poplatku 1 Euro. Neboli náhodou zákonne tieto vtedy 20 korunové poplatky zrušené myslím v roku 2007 ? Kto vydal potom povolenie na výber takéhoto poplatku pre nemocnicu?
A k tým novým kartám, ktoré v týchto dňoch zavádza nemocnica. Kto im to odsúhlasil? Mestské zastupiteľstvo ako akcionár o tom nevedelo, že sa takéto niečo pripravuje? Ďalšie porušenie zákona by som videl v tom, že nám nemocnica núti dáky produkt, za 2 eurá, o ktorý my ako pacienti nemáme ani záujem. Pokiaľ som dobre počul vyjadrenie údajnej manažérky produktov jednému pacientovi citujem:" pokiaľ si tú kartu nekúpite, tak si hľadajte inú nemocnicu" by asi pri dokázaní nebolo v poriadku so zákonom?
Takýchto a podobný porušení zákonov vychádzajúcich z vedenia nemocnice by sa našlo oveľa viac. ˇ
Čo potrebuje mestské zastupiteľstvo ako jeden z akcionárov k tomu aby už konečne začalo jednať? Pokiaľ som dobre pozrel vo výpise z obchodného registra citujem "Za spoločnosť sú oprávnení konať predseda a jeden člen predstavenstva spoločne." čiže stačí pán Ing. Róbert Veselka - predseda a pán primátor RNDr. Jozef Ondrejka - člen predstavenstva.

18.04.2012 23:05:47 | lili

primára chirurgie som sa pýtala, ako pomohol ich vrchnej, ktorá bojovala za nás.....vraj najlepšie bude, ak si nájde miesto inde. no hnus a hanba, mal by jej teraz pomôcť, ona mu pomáhala a makala, ale on ju topí vraj aj na jej vlastnom oddelení. TO SME DOPADLI . a tiež si myslím že vedenie už dokazilo maximum, ODSTÚPTE

18.04.2012 23:17:55 | zainteresovaný

Sestričky nevzdávajte to ako vaše vrchné. Sú to len zradkyne, ako aj dôchodkyne čo tam ešte pracujú na ambulanciach. Tie normálne to ešte nevzdali a sú odhodlané vydržať až do konca. Oni vás len zavádzajú a klamú vám. Vôbec nieje pravda z vedenia a od vrchných o tom, koľké už podpísali. A navyše vás prepustiť nemôžu, lebo nemajú za vás náhradu. Kto by im už len za takú degradáciu zdravotnej sestry na dajakú adminku s takým platom nastúpil? Len dôchodkyne a zradkyne vrchné, ktoré vás to už tiež posielajú podpisovať. Že Alenka, nehambíš sa nás takto podrážať? A vy čo ste to už podpísali a tým nás zradili, prečo sa pred namy teraz hambíte????

Baby VYDRŽTE sme s vami!!!!! Vaši manželia, deti i pacienti.

18.04.2012 23:40:15 | adam

takže chira už má novú vrchnú? a všetky vrchné podpísali?hanba!!!

18.04.2012 23:57:18 | kolektív chirurgie

keby neodstavili našu vrchnú Ivetku, ona by to nikdy nepodpísala, ona si vždy stála za svojim slovom, preto by sme jej mali takto ukázať, že si vážime všetko čo pre nás urobila ,NEPODPISOVAŤ!!!!

18.04.2012 23:58:25 | Fanúšik sestričiek

Až na jednu odvolanú a myslím jednu ešte vo funkcii všetky.
Ešte k tomu núti ostatné k podpisu.
Rebelky nepočúvajte nikoho, z vedenia a držte spolu!!!!

19.04.2012 00:05:23 | dušan

som zvedavý, či už konečne zvíťazí spravodlivosť. odvolania by mali zrušiť a malo by odísť vedenie / celé /a už sa tu neukazovať
NEPODPISUJTE , budú vás mať v hrsti a nič vám nedajúúúúú

19.04.2012 00:19:58 | krokodily

my sme chir.a nevzdame sa ak nevyhrame teraz tak už nikdy toto je naša jedina šanca nebudme sliepky ktorym stači zrno my mame na viac a mame svoj názor

19.04.2012 00:50:12 | mia

Je mi na grc z toho ako sa chovajú k ´´SVOJIM´´sestričkám,bez ktorých by nemali to čo majú. Ale čo sa čudujem,keď sa tak k nim zachovalo aj pár kolegýň. Veľa ich tým,že nepodpísali podvodové papiere,ostanú bez financií. Smutné,že podpísali aj také,ktoré aké také financie majú isté. Klobúk dolu pred Ivetkou. Len smutné,že to veľa osôb bralo ako odstrašujúci a nie povzbudzujúci príklad. Ukázali ste svojmu vedeniu,že tie sliepky tam majú.

19.04.2012 01:04:25 | mia

Nepodpísaním nemáte čo stratiť!!! Bojíte sa výpovedí? Kde vám zoberú peniaze na odstupné,keď chudáci nemajú??? Zamyslite sa a držte spolu!!! Pacienti vás potrebujú.Oni zdierajú pacientov aj vás,bez týchto by mali *!!!

19.04.2012 05:41:34 | sestra

Sestričky,vydržme to do konca!Je toho teraz na nás veľa,pracujeme pod psychickým tlakom,musíme byť milé na pacientov a byť ústretové k poplatkom v nemocničnej.Všetko má začiatok aj koniec,zákon je na našej strane,nedajme sa,držme spolu!Tie,ktoré pod nátlakom podpísali,stojte pri nás,lebo my aj naďalej bojujeme i za vás!

19.04.2012 05:53:03 | pacient

Táto stránka by sa mala premenovať na Ľudia pre Malacky a sestričky,ak nám vôbec nejaké v Ma ostanú.Mali by sme aj my občania a pacienti niečo pre to urobiť!!!

19.04.2012 05:55:09 | sestra

Odkaz p: Holešovej: už ste zabudla , že aj vy sta sestra. Čo to robite, spametajte sa , zobudte sa nebudte ako oni.Aspon budte ticho a nechajte sestry tak a neurazajte ich nutením sprostych dodatkov. Ako sa Vám spi??????Dobre.Stracate ludi , ktori vas mali radi!!!!!!!!!!Stoji vam to zato Postavte sa za sestry!!!!!!!!!!!!!

19.04.2012 05:57:33 | sestra

A ešte niečo ,ak to nezvladate, nemate tam čo robit.take sestry si nezaslužite.ODSTUPTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19.04.2012 06:01:10 | Katka-MA

Toto nie je podľa mňa PODPÍŠ lebo LETÍŠ! Toto je skúška s koľkými sa dá manipulovať a podľa toho ďalej protizákonne postupovať! Držte sa a nedajte sa!Bez Vás nebudú ani Oni!!! Nebuďte zbabelé!

19.04.2012 06:03:55 | sestra 1

Vratte vrchnu Ivetku naspat a ostatne , ktore zradili vyhodte, tie nestoja za nič

19.04.2012 06:12:17 | sestra

Vieta ako vas nazyva p.Holla????a kam ide???Ide do budy, čo robia jej zvieratka, TO O VAS HOVORI a že si vas váži !!!!!!!!!

19.04.2012 07:31:06 | lili

ktovie či aj pani Holešová podpísala že je sestra / administratívny pracovník ?

19.04.2012 07:36:10 | bubulak

ahoj OBČAN-PACIENT Jano
pozor taki sprosti na vedeni nie su a to ze tieto sestry tych 40 zaraba viac je len dedukcia ako sa k tomu postavili ale je viac ako pravdepodone ze pravdiva a neboj sa oni ak maju viac tak len preto ze maju vysoke nenarokove zlozky cize nejake priplatky, taky hlupy managment neni aby porusoval zakon , cize ked oni maju viac znamena to ze maju rovnake zaklady ako vsetky ostatne sestry ale maju velku nenarokovu zlozku, takze urcite to splna literu zakona ze vsetci robia za rovnaku pracu rovnaka mzda, len akosi odmeny u tychto zamestnankyn budu o cosi viac ako maju ostatne a to uz je na rozhodnuti zamestnavatela kolko komu da :-)

19.04.2012 08:19:18 | J.Říha

Pre bubulak a OBČAN - PACIENT Jano:

Ďakujem za pripomienky. Pripravujeme návrh uznesenia, ktoré by sme radi predložili k rozhodnutiu mestského zastupiteľstva, čiže niektoré poznámky skúsime zapracovať.

K tej dozornej rade. Rozumiem výhradám, zvažovali sme aj to, kto sedí v dozornej rade. Dozorná rada je ale podľa čl. XI Stanov najvyšší kontrolný orgán, je oprávnená nahliadať do dokladov, zisťovať si stav veci. Členov volí valné zhromaždenie. Mesto Malacky má právo navrhnúť menovanie jedného člena dozornej rady, nevieme však, kto vlastne zastupuje nás ako akcionára (pôvodne sme mysleli, že je to Dr. Haramia, ale ten je zrejme za Slovenskú lekársku komoru). V súčasnosti je podľa môjho názoru dozorná rada jediným kontrolným orgánom bez ohľadu na jej obsadenie.

Skúmame však aj iné možnosti. Napríklad či a akým spôsobom by mohla v akciovej spoločnosti vykonať kontrolu hlavná kontrolórka mesta, keďže podiel hoci menšinový v spoločnosti máme. Tým pádom je to obchodná spoločnosť s účasťou mesta, a teda podľa zákona by mohla byť kontrolovaným subjektom. Nemáme však v tom ešte úplne jasno.

19.04.2012 08:41:39 | filomena chudera

Tak rozmyšlam,ako by zrealizovali prepustenie sestier,ktore nepodpišu...neviem si predstaviť,či by i 1o-siatim sestričkám vyplatili odstupne za dva u niektorých za tri mesiace ,ktore by mali vyplatit podle nových tabuliek, a myslim,že by mala byt dodržana dvojmesačna vypovedna lehota,kedy vám podla zakona musia dat plat opet podla nových tabuliek,tak rátam,že za 5mesiacov to robi 45OOEURO...to je suma na ktoru robime momentalne cely rok...
Ak váhate a bojite sa výhražok ,tak si dobre prerátajte,či chcete stale robit na ich nenažrane krky...
A dialyza robi viac než mi?aky musia mat rizikový priplatok a to pozeraju na monitore a sleduju pacienta a mi čo robime špinavu robotu,sme podhodnocovane....

19.04.2012 09:08:02 | ka

Pán Řiha ďakujem......chceme stale pracovat ako sestričky a nie byt pod nátlakom degradovane....a nie už takým spôsobom.

19.04.2012 10:11:50 | MESTO ZOBUĎ SA

A mestské média čakajú na čo??????........kraviny typu nový koberec za jeden deň a podob. píšu, ale, čo sa deje s občanmi mesta to ich netrápi.

Neviem sa zbaviť pocitu, že LPM na čele s pánom Říhom suplujú prácu mestských funkcionárov a médii, ktoré bohužiaľ žijú z naších daní....katastrofa

HALOOOÓ MESTSKÉ MÉDIA ZOBUĎTE SA

DÚFAM, ŽE NEPOTRVÁ DLHO A MALACKY BUDÚ MAŤ PRIMÁTORA AKÉHO SI ZASLÚŽIA

19.04.2012 11:31:38 | Jana Knéblová

Sestričky vydržte, nenechajte sa zdeptať. Aj lekár by mal byť v tomto prípade polovičný administratívny pracovník - veď kto vypisuje prepúšťastie správy, záznam do zdravotnej dokumentácie..... Ľudia Vás potrebujú, či už tí, ktorí chodia na pravidelné kontroly pri ťažkých diagnózach, alebo aj tí, ktorí bývajú chorí len málokedy. A v konečnom dôsledku Vás potrebuje NEMOCNICA, bez Vás to NEPÔJDE.... Držím palce...

19.04.2012 11:56:09 | sestra

nakoľko pokračuje volanie na podpisovanie, baby nebláznite NEPODPÍŠTE !!
aj tie ktoré už podpísali, PODPORUJTE NÁS !!!!!

19.04.2012 12:03:00 | fany

Chcem Vás poprosiť, prídte dnes na zasadanie zastupiteľstva, aj tie ktoré už podpísali,diiiik

19.04.2012 12:28:11 | hedviga

Malačania podporte sestričky v ich boji....Príďte ich podporiť dnes o 16.oo na Mestský úrad, na zasadanie poslancov.....Veď sa to týka aj Vás....Tie ktoré sa starajú inokedy o Vás , potrebujú práve teraz Vašu podporu ...

19.04.2012 12:49:05 | Nika

Súhlasím s Fany, je treba ísť na zasadnutie zastupiteľstva, nebojte sa veď každý občan má právo zúčastniť a vypočuť si názory a postoje ktoré sa vás
priamo bytostne dotýkajú. Treba si všetko na vlasné uši.vypočuť a urobiť vlastný úsudok z diskusie. Nespoliehajte sa na sprostredkované informácie!
Sestričky z Malaciek vydržte a nebojte sa!

19.04.2012 14:09:48 | filomena chudera

ano pridte nas podporit ......dakujeme

19.04.2012 14:28:29 | alica

pridte na zasadnutie,ide aj o Vás pacientov....kalmu nas....klamu i vas

19.04.2012 14:32:31 | malačanka Elena

Malačania, dnes 19.4.2012 o 16:00 h máme možnosť podporiť naše sestričky, na ktoré sme často krát nakričali pri výbere poplatkov.
Nemocnica je predsa v Malackách.

19.04.2012 14:39:16 | bubulak

filomena chudera
to sa trasne mylite vy si myslite ze ked budu chciet dat setram vyhadzov ze to sparvia korektne ha ha , spravia to tak ze sa ich zbavia vypovedou a to takou ze si vymyslia porusenie pracovnej discipliny

19.04.2012 14:45:08 | sestra

Prečo by nas vyhadzovali mi sme ich zdroj

19.04.2012 14:54:24 | .

Dúfam, že už čoskoro zmizne z mapy Malaciek táto zbytočná organizácia. Aj tak, keď niekto potrebuje kvalifikovanú zdravotnú pomoc, ide do Bratislavy. Budovy treba zrovnať zo zemou a zámok a zámocký park treba vrátiť do pôvodného stavu. Veď je to posledná historická pamiatka, ktorú ste si nezbúrali vy primitívi.

19.04.2012 18:10:22 | an

Je to najhoršia nemocnica,čo poznam. Nikdy by som sa nedal už tam ošetriť! BSK spravte tam kontrolu, ta starostlivosť je veľmi nízka. Sestry su všade no lekara nevidite, z mojej skusenosti odpoved sestry "príde hned" a to boli dve
hodiny, čo zatiaľ robia sestry, nič. A ja tak chcem robiť a zarobiť.

19.04.2012 18:39:41 | krokodily

Dnes sme boli na zasadnuti super klobuk dolu poslancom, p.Riha,p.Mračna
a tiez naše potvrdenie ktore pozname pan.poslanec a Mudr Docent Haramia opat ukazal aky je slizky had. To je taky populista až je to smiešne preboha kde on vzal hlasy???? Dakujeme všetkym ktori nam držia palce a trochu podporujú

19.04.2012 19:00:42 | d

Baby ja som podpísala,spravila som chybu, no už je to fuč. Hrozne Vám držím palce.Ostatné, ktoré ste nerozhodné skúste ešte nepodpisovať,lebo to rozhodnutie sa nedá vziať späť. Prosím fakt vydržte, čo najviac a nepodpisujte.

19.04.2012 19:18:32 | krokodily

Pani D
dakujeme

19.04.2012 19:20:00 | zainteresovaný

Ďakujeme pán Mudr. Haramia, že ste za nás zahlasovali. To vás ale musí bolieť!!! Čo poviete zajtra vedeniu nemocnice? Budete im tiež klamať a zamlžovať priebeh zasadnutia ako ste to predviedli na zasadnutí mestského zastupiteľstva ? Že vám nieje hanba!!! Ja sa hanbím za vás. Vy určite neviete kľudne spávať! Ešte že ste lekár a môže vám niektorý kolega predpísať kvalitné lieky na spánok.

19.04.2012 19:24:17 | OBČAN - PACIENT Jano

bubulak nebuď taký pesimista!!!
V dnešnej dobe musíš byt optimista, inak skončíš na psychyatrii.

19.04.2012 19:43:45 | zainteresovaný

ĎAKUJEME p.ŘÍHA a p.MRAČNA že ste si nás zastali. Pán Říha dúfam, že sa vám tento konflikt s nemocnicou podarí dotiahnuť do zdárneho konca. Ak budete niekde kandidovať, budem jeden z prvých čo vás podporí svojim hlasom. Nechceli by ste prosím kandidovať na župana, nech trocha pomôžete celému kraju? No ak nie, tak by ste mali vystriedať minimálne pána Ondrejku. Máte oveľa lepší charakter ako on.

No poďakoval by som rád aj ostatným poslancom, čo za nás zahlasovali, okrem p. Mudr. Haramiu / slizkého hada /.

Ešte raz dakujem

19.04.2012 19:59:29 | zainteresovaný

Fúúúúúúúúj zbabelému pánovi Ing. Kalenčíkovi.
Prečo ste sa neprišli obhájiť za svoje rozhodnutia sám?
Čo vás pani Mudr. Hollá odmietla doviesť za ručičku na zasadnutie, aby obhájila svoje rozhodnutia, ktoré vydáva vašimi ústami? Ste obyčajná bábka pani Mudr. Holej ako aj pána Mudr. Bardúna, ktorí riskuje naše zdravie a životy.

Ešte raz vám všetkým trom FÚÚÚÚÚJ. Najradšej by som vás ..... .

19.04.2012 20:30:41 | krokodily

P.Darinka čo tak odstupiť? Viem z vlkmy treba viť,ale pozor nech Vás nezožeru!!!!! Im tiež tečie do topanok a myslim že padnete tiež

19.04.2012 21:07:49 | LILI

ďakujem p. Říha, p. Mračna a aj ostatným, ktorých nepoznám po mene.p, Haramia sa môže hanbiť,on určite informoval našich nadriadených, o všetkom čo sme mu v dobrej vôle povedali. podrazil nás na plnej čiare, hanba velká
Holešová tam nemá čo robiť, sú sestry, ktoré by si zaslúžili jej miesto, sestry, ktoré vedia bojovať za svoje ovečky, a vôbec celé vedenie, prečo nemôže BSK zrušiť akcionárom zmluvu?
sestry, už ani jeden podpis, prosíííííííííím,nepočúvajte tie čo podpísali, vyhovárajú sa na nezmyselné veci: budem bez práce, idem sa rozvádzať, mám malé deti,,,,my snaď máme nejakého sponzora? ide o naše postavenie v spoločnosti, tak sa nedajme

19.04.2012 21:24:21 | Statim

Taktiez dakujem vsetkym 15. poslancom, ze zahlasovali \\\"ZA\\\".
..A č. 16, hm, MuDr.Haramia by sa mal rozhodnut, ci robit lekara, alebo poslanca. No, ked sa tak zamyslim, je to naozaj asi aj jedno..A mam to!
Polovnik..a zabil..
Ved nehaji ani ludi, ani sestry, on tam bol za \\\"chudacikov\\\" lekarov!
LUDIA, NEDOPUSTITE ABY SA Z NEMOCNICE RODILA FABRIKA NA PENIAZE A PRACOVALI TAM SESTRY BEZ VZDELANIA, CI TIE KTORE TAM PO HROMADNOM PREPUSTENI ZOSTANU A BUDU AJ TAK CASOM UNAVENE A DEMOTIVOVANE !!
To sa napokon uz aj deje, prace je vela, motivacia ziadna, kolegialnost zanika a to len vdaka vedeniu, psychickej nepohode, nedovere..

19.04.2012 21:37:40 | krokodily

Statim
Ideš baba a čo tak polovnik na hadou????
Najskor ich ale ovonia,a ohmata však nie??????

19.04.2012 21:45:59 | bäbka?

Aký je tvoj názor Pripájam sa k poďakovaniu p. Říhovi. A p. Kalenčík opäť nesklamal. Čo sme iné mohli čakať. Zbabelec. Asi jeho SBS p. Hollá nemala čas, preto sa nemohol dostaviť. A vy obyvatelia Malaciek a okolia na čo čakáte? Vy si myslíte, že týmto dvom a p. Bardúnovi ide o vaše zdravie? Urobili si z vás dojnú kravu a skúšajú, koľko ešte znesiete. Aké nezmyselné poplatky pribudnú teraz? Posadia na toalety tety, ktoré budú vyberať po 2 eurá za použitie? Nie je náhodou WC na chodbách nemocnice tiež nadštandart. My sestry sme na vašej strane, my z tých poplatkov nemáme nič.Nám po ich zavedení nepridali ani cent, nám nie....Ale konečne už by vás mohlo zaujímať, kto z toho profituje....
A ešte by som sa chcela obrátiť na vás p.Říha, neviem či sa vám podarí zastaviť to podpisovanie, tých dodatkov, lebo neviem či viete, čas na rozmyslenie nám dali len do utorka, s tým, že oni už nás volať nebudú a dodatky tých, ktoré nepodpísali sú už pripravené na personálnom oddelení. Domnievam sa , že od stredy bude mať p.Rybáriková plné ruky práce s pripravovaním ďaľších výpovedí. A ešte otázka na vás ako na právnika, naozaj im tie dodatky prejdú? Ozaj nie sú protizákonné ako tvrdia?
Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem.
Kde do pekla sú tí inšpektori práce????????

19.04.2012 22:00:58 | zainteresovaný

bäbka na niečo také im musí niektorá dať podnet osobne na inšpektoráte práce. Treba im tam spomenúť aj to, že vám neplatia nadčasi , ako plnia literu zákona o rizikových príplatkoch ... . Aj tu by sa našlo pár porušení zákon, predpokladám

19.04.2012 22:02:13 | Hippocrates

Halloo, vedenie a veduci oddeleni Nemocnice!!!
Pamatate si este na mna???
Viete co vam zelam?
..Aby ste si spomenuli a denne sa vam o mne snivalo..
S pozdravom, vasa prisaha..

19.04.2012 22:02:23 | sestra

samozrejme , že dodatky su protizákonne, ved oni samy to tvrdia.Ved oni sa musia chraniť,radšej zaplatia 100 000 eur pokutu, než by mali byt k nam LOAJALNÍ a aspon na prvy mesiac pokryli naše platy.Alebo, že by podplatili aj inšpekciu, prečo nie!!!!!! Dr.Haramia, šlapete ich ligu, a nie že chcete pomoct, vy s nimi žijete.Vy , že neviete čo sa tam deje, nedajte sa vysmiať.Ake platite najomne vašej ambulancie-asi žiadne!!!!!!
Niektoré sestry boli podvedene pri podpisovaní. Bolo im povedané, že už su posledne ktore nepodpisali, ale to nebola ziadna pravda.P.Holla, p.Holešová chodte už preč!!!!!!!!!!!!! Ako takto mozte jednat, vyhrazat sa tym, ktoré na vas robia.

19.04.2012 22:07:11 | sestra

Odpoved na D: nie ze skuste este nepodpisovat, vy to podpisat nesmiete vobec:Uz ziadne bububu na sestry, viete, ze vyhrazanie je trestny cin p, holla a p.holesova?.davajte si pozor, aby ste odtial v prvom rade neodišli vy dve prve a ja vam to zelam

19.04.2012 22:11:52 | sestra

Ďakujem všetkým poslancom a chcem poďakovať aj za ostatné sestry, ktoré neboli na zastupiteľstve. Kolegyne vylezte z úkrytov, veď je nás osemdesiat, ktoré sme nepodpísali dodatky. Vy sa nemáte prečo skrývať.

19.04.2012 22:12:34 | pacient

Sestričky ktoré podpísali sú obyčajné chu....Ležal som v Ma nemocnici a môžem povedať že aj ked sú sestričky pod nátlakom tak sa snažia aby to na nich nebolo vidno a sú veľmi milé a pracovité!!!!!Tak perfektný personál som ešte nezažil a klobúk dole že aj pod nátlakom dokážu pracovať lebo vedia že ludia za to nemôžu a snažia sa čo najviac pracovať s kludom!!!!!!!
TIE KTORé STE NEPODPíSALI VáM DRžíM PALCE ABY VáM TO VIšLO!!!!!!

19.04.2012 22:12:55 | bábka

Tie dve vedia, že ten nátlak by sa im musel dokázať, tie na ktoré tlačili majú svedkov? Veď to podpísali dobrovoľne, no nie? A vraj prepustiť ich? Kde by p.Bardún také loajálne osoby našiel?

19.04.2012 22:15:01 | kl

NEPODPISOVAť!!!!!!NEPODPISOVAť!!!!!!NEPODPISOVAť!!!!!!

19.04.2012 22:18:15 | sestra

Na babku: da sa to dokazat , len sa musi chciet. A p. Holla, p.hHolešova, najdu sa tie sestry a dokaže sa Vám to , ake ste sliske a podle!!!!!!!Je mi z vas zle.

19.04.2012 22:19:22 | bábka

Odkiaĺ viete, že 80 ešte nepodpísalo, veď idú špitálom také deziinformácie.....Ja som napr. počula, že ambulantné skoro všetky podpísali ale po zasadaní tomu neverím.....

19.04.2012 22:22:12 | zainteresovany

Amb. sestier je ešte dost a držia spolu s oddelenim.

19.04.2012 22:24:11 | Poradca pre vrchné

Niečo ako imitácia vrchných, ako pani Alenka vy by ste nechceli dať náhodou výpovede aj s p. Darinkou, ktorej očividne ešte stále trčíte zo zadnej časti tela?
Môžte sa len a len hanbiť. Ako sa môžte pozrieť ešte do očí svojho týmu sestier, keď ste ich tak zradili? Môžte po takomto niečom ešte v kľude spávať? Myslíte si, že vám vaše sestričky budú ešte v niečom veriť? Ja na vašich miestach pani vrchné zradkyne a pani Darinka by som od hanby a po strate dôvery a rešpektu podriadených vyprázdnil radšej stoličku a zmenil zamestnanie, aby som mohol začať s novou skúsenosťou niekde inde, kde ma ešte nikto nepozná!

19.04.2012 22:25:07 | bábka

Práve vďaka tým deziinformáciám máme niektoré pocit, že máme len dve možnosti a tou druhou je vyhadzov. Totiž viem, že si dali tlačiť zoznam tých ktoré sú na dobu určitú.....To nie je blaf....

19.04.2012 22:26:05 | krokodily

Chyba nam spojenie a potom máme dezinformacie a nevieme čo a ako.
treba sa stretavat a všetko posieť dalej,oni tu robia zmätok čo vyhovuje len im

19.04.2012 22:29:45 | bábka

Veď to, vedia, že všetky sa ajtak nestretneme....

19.04.2012 22:30:26 | zainteresovany

To , ze si tlacia zoznam na dobu určitu je ich dalsi blaf, a podvod, a tiež zastrasovanie-trestne!!!!!!!

19.04.2012 22:32:38 | Vylev-ka

Krokodily, sevas.
Nevies kto by pozical aspon na zakladnu zachranu vedenia 9 euro ?
LUDIA, pocitajte so mnou, nieze ukratim lekarov o hradenie kongresov nemocnicou, cize nami vsetkymi, a to kongres = ehm.. zabijanie mozgovych buniek a obzerstvo na naklady druhych..
Tak, ale uz pocitajme: Klientska karta za 2 eura na meno Holesova, Holla, Kalencik, a k tomu 1 euro za navstevu ambulancie a to: Mgr. Holesovej na ocne, lebo je slepa, MUDr.Hollej na gynekologiu, lebo je...., a Kalencikovi na urologiu, lebo je....., hadajte co...ano, Ká je spravne:-)

19.04.2012 22:32:49 | s

Amb. sestier je ešte cca 18

19.04.2012 22:41:51 | Vylev-ka

Bábka, ved o to im ide, aby si kazdy myslel, ze vacsina uz podpisala, ale nie je to tak!!
To su len ich spinave hry, aby vzbudili este neistoty u tych, co maju svoju hrdost a hodnoty.

19.04.2012 22:50:36 | Vylev-ka

Prajem vam dobru noc a skutocne, drzme spolu!!!
A vy, co to mate uz za sebou, NESTAVAJTE SA PROTI NAM, pretoze náš odchod sa vas nedotkne financne, ale ked nie hned tak casom fyzicky a psychicky..
Pekny vecer vsetkym.

19.04.2012 23:12:13 | zainteresovaný

Výlev-ka

Ja dám 10 EUR

Dá niekto viac?

19.04.2012 23:18:00 | krokodily

sevas vylevka
a čo tak ich poslat za Mudr Docent Haramia on vylieči všetko,a samozrejme najlepšie

19.04.2012 23:33:28 | teri

Tiež som jedna z tých,čo váhali,ale už som rozhodnutá-nieee!Pracujeme aj za tých chudáčikov lekárov a bolo nám povedané,že ak nepodpíšeme,môžeme ísť kopať kanály alebo do kvetinárstva a sanitárky do kravína-to je ich mienka o nás.Sestra si ešte prácu nájde,ale kde si tí dotýční nájdu také korytá ako majú teraz?Ďakujem všetkým ,ktorí nás podporujú a držia nám palce.Tiež som toho názoru,že by sa mala vykonať hĺbková kontrolanejakými externými pracovníkmi.Ešte raz vďaka za podporu.

19.04.2012 23:34:59 | bábka

Pridávam sa priplatím 3 eurá, zložte sa niekto do tridsať, treba vybaviť tri prednostné termíny na psychiatriu.....

20.04.2012 00:01:35 | iveta

"Vý-levka" to povedala krátko-jasno, stručne -jasno. akurát je problém, že malačania volia už 20 rokov za poslancov zastupiteľstva lekárov, ktorých poznajú, lebo ich pidlikajú, šmidlikajú, fidlikajú a hlavne PREDPISUJÚ!, ale žiaľ "zdravý rozum" zabudli už dávno, ešte na lekárskej fakulte. ŽIaľ na servilnosť malačanov dopláca celé spádové územie.

20.04.2012 00:24:10 | krokodily

Kočeny pozrite na Uvod a Poslanci žiadeju o upokojenie situacie v malackej nemocnici

20.04.2012 01:12:17 | krokodily

A treba zistiť ešte ako zachraniť vrchnu Ivetu???????????
Aj jej patri veľka vdaka za toto všetko.

PÁN ŔIHA,VRCHNA IVETKA DAKUJEME

20.04.2012 08:32:24 | filomena chudera

Viem,že i to je možne,ale tiež mam určitu nadej,že si trikrat rozmyslia ,či nas budu ohrožovat.... už su pod dohľadom mesta ,......

dakujeme p.Řiho a ostatným poslancom okrem Mudr .Haramiu
Dali ste nam nadej,že bude zase dobre....i pacientom i zamestnancom

.Pan Kalenčik,prečo ste sa nedostavil na zasadanie mesta,ked tak velmi potrebujete,aby sestričky boli s nemocnicou solidarne.....teraz ste mal šanci obhajovat verejne svoje konania.....nehrajete čistu hru
A p.Holla ......mohla vas zastupit.....ale zrazu ste posr......vyderači
Miesto p.Holešovej by mala sedet Ivetka,ktora za nami stala a stoji...vymenit vás všetkých!!!!!!plus Vrchne podrazačky samolibe....všetky mame dôvody...prečo v Malackach robime

20.04.2012 09:50:21 | Sugar

Som jedna z tých, ktoré majú podľa sestry 1 vyhodiť, lebo nestojím za nič- je to jej názor na ktorý má právo, možno to znie hlúpo ale chápem jej hnev.....
Napriek tomu, že som ZRADILA (nielen seba, ale aj Vás)...som S VAMI !
To,že sa sestry teraz delia na 2 skupiny je cítiť, ale je to pochopiteľné. Tie baby, ktoré podpísali však vôbec NIESÚ PROTI VÁM!!!!!!!! Kto chce tak to pochopí a kto nie tak čo už....ale chápem...
JE VÁS VEĽA , KTORÉ STÁLE AJ NAPRIEK TLAKU DRŽÍTE SPOLU A NEPODPISUJETE!!! TAK VYDRŽTE A VEĽMI VÁM DRŽIM PALCE - A TO NAOZAJ ÚPRIMNE!!!! VIEM, ŽE BOJUJETE AJ ZA NÁS!!!!!

20.04.2012 10:26:45 | mls

Sestricky,
drzim vam palce a maximalne drzte spolu. Ci uz ste podpisali alebo nie. Urcite nie je na mieste odsudzovat tie ktore nezmyselne dodatky podpisali. Vsetky ste pod obrovskym tlakom a niekto ten tlak vydrzi niekto nie.
V aktualnej situacii mate obrovsku sancu uspiet, pretoze nemocnica bez sestier jedoducho fungovat nemoze a nebude. Len by ste skutocne mali drzat spolu.
Peniaze, ktore sa preinvestovali v malackej nemocnici svedcia o tom, ze nemocnica chce a bude fungovat dalej. Plany investicii sa nerobia zo dna na den. Je to proces s vyhladom do buducna. Napr. prerobenie operacnych sal, izieb ma svoj vyznam. Lepsie vybavenie, lepsie prostredie dava moznost vyberat vyssi poplatok za poskytovane vykony a sluzby atd. Ale to opat bez zdravonych sestier nebude mozne.
Takze lepsia prilezitost (aka je teraz) ako dosiahnut splnenie poziadaviek stanovenych zakonom asi nebude.

Zaujimalo by ma plne znenie dodatku, ktory vedenie nemocnice predklada sestram na podpis. Podla toho co som sa dozvedel, mam celkom obavu ci po podpise dodatku ostava zdravotna sestra este zdravotnickym pracovnikom a ci moze vykonavat svoje povolanie. To ma utvrdzuje v tom (i ked nie som pravnik a je to len moj nazor) , ze skutocne tieto dodatky mozu byt v rozpore so zakonom.

Sestricky NEDAJTE sa a BOJUJTE za svoje prava !!!

20.04.2012 12:11:14 | mia

tarez už len VYDRŽME !!!!!

20.04.2012 14:10:26 | sr

Načo by tam aj ing. Kalenčík chodil,veď tam mal za seba plnohodnotnú náhradu
Mudr Haramiu,ten určite dostal presné inštrukcie čo má hovoriť.To čo on povedal už bolo povedané z úst p. riaditeľa.Nezastal sa ani sestričiek ani ľudí tohto regionu.A to že hlasoval za ,bolo len preto aby nezostal sám čo zahlasuje proti.
Ostatným poslancom veľmi pekne ďakujeme,že sa za nás postavili a dali nádej,že spravodlivosť v tomto štáte ešte existuje. Ešte raz ďakujeme.

20.04.2012 16:59:57 | hrdviga

Ďakujeme všetkým ktorí nás podporujú....kolegovia,pacienti,občania Malaciek....Zdá sa ,že to snáď môžme spolu všetko obrátiť na dobré....už len vydržať,nepoddávať sa tlaku okolia....Prajem pekný wíkend všetkým a oddýchnite si od problémov aspoň na 2 dni.....aby sme mali síl bojovať ďalej.

20.04.2012 19:07:33 | pacient

Sestricky drzte sa a nenechajte sa vydierat! Potrebujeme vas! V jednote je sila,nepocuvajte klamstva,nenechajte sa vydierat! Vy ako porazene z tohto boja nepojdete. Nemocnica v Ma zaniknut nemoze,lebo tam spada 80 000pacientov,ale vedenie sa vymenit musi,takto to dalej nepojde.Podvody su vsade,ale odtial-potial!!! Vydrzte to! Vy z toho vyjdete so vztycenou hlavou,oni nech si kopu uz kanal.

20.04.2012 19:08:46 | mia

MUDr.Haramia sa moze hambit aj s celym vedenim nemocnice.Kde je ucta k chorym ludom a zamestnancom??? Malacka nemocnica ako prva ukazala,ze aj zdravie sa da kupit a zdravotnictvo je biznis.Pacienti boli dlho ticho,lebo mali dobru opateru od sestriciek.A aj tie sa tam teraz likviduju ako by ich nepotrebovali. Chodte viest kravin,lebo len kravy sa proti vasim spinavostiam nebudu branit.

20.04.2012 19:09:40 | rs

Oni by nemohli ani tie kravy viesť,lebo by ich napadli aj ochrancovia zvierat!

20.04.2012 19:18:52 | sestra

Jedno velke a krasne DAKUJEM patri p.Rihovi,poslancom,okrem Haramiu,nasim pravnikom a samozrejme Ivetke,ktora nielen bola ale aj je velkym prikladom. Obetovala sa pre nas a vy sa nehambite bat sa bojovat za pravdu a este k tomu,ked je vsetko na nasej strane?! Baby DRZME spolu,uz sa nedame a aj tie ktore podpisali nas drzte,nerobme este aj medzi sebou dva tabory ,tak nam dokazete ze sa vam da este verit! My vas chapeme,ale aj vy nas chapte. Len o tomto je.

20.04.2012 19:18:56 | sestra

Pracujem už 35 rokov a teraz by som mala byť asi 20% sestra a 80% administratíva. Kto sa bude starať o pacientov?Poviem im že niesom sestra,že momentálne sa venujem papierom? Chudáci pacienti,neviem,ako si to naše vedenie predstavuje.1 eurové poplatky musíme platiť aj my,nemáme žiadne zvýhodnenia a radšej sa ani nepriznávame,že tu pracujeme. Ďakujeme všetkým za podporu,lebo my chceme pracovať ,aj keď za tie isté peniaze,ale bez ich nezmyselných dodatkov.

20.04.2012 19:56:38 | krokodily

AHOJTE
Myslim,že teraz to bude ešte ťažšie,budu protivny a skušať čo vydržime budu obmedzenia,bude to alebo to, ale určite nás začaly brať važnejšie,ako doteraz.Dokazely sme im že niesme telce aj keď su tu take ale tie sa musia stratiť v stade.Všetko dobre dopadne a urobime spoločnu žúrku.

20.04.2012 20:24:37 | adminka?

Kedy, kde a ako sa dozvieme, či snaha p.Říhu zastaviť podpisovanie dodatkov bola úspešná?Veď vraj máme čas len do utorka....a potom? Myslím, že ak nie, kludne budem medzi prvými na odstrel, tak neviem.....

20.04.2012 20:41:49 | s

sestry maju času dost, ale nie vedenie, je nas v hre dost vela, len tak nas nevyhodia . Ak by chceli niektore vyhodiť ,ostatne dame vypovede. To by mohol byt dalši plan a pomoc od tych,ktoré podpisali a chceli by to napravit. OK?

20.04.2012 20:43:35 | adminka?

Len dúfam, že budeme držať tak spolu ako doteraz....myslím na tie, čo už podpísali....

20.04.2012 20:46:44 | s

niektor už banuju,ine boli podvedene

20.04.2012 20:48:47 | adminka?

kolko naás vlastne je? Kolujú také dezinfo., nevieme čomu veriť....

20.04.2012 20:53:27 | krokodily

je nas vädšina cca 80

20.04.2012 20:54:28 | ????

prečo ste včera neprišli na zasadanie?????

20.04.2012 20:57:04 | krokodily

prišly ale treba to dohodnut aby sa zapajali všetci z kiaždeho odd.

20.04.2012 20:58:48 | občan

Porozpravam vam rozpravku. Bole jedno kralovstvo, ktore si spokojne naživalo a toho sa jedneho dna zmocnil zly Rumburak. Povedal si , že sa mu to už nepači a že by to chcel zmenit. Zavolal si na pomoc Trpaslikov,a tym rozkazal: zoberte velku nalož dynamitu a podkopte to pod Biely dom v nemocničnej, ale najskor sa presvedčte , či su tam tie spravne osoby, a zapalte to. A tak biely dom zmizol z povrchu zemskeho.CHaCHACHA???????

20.04.2012 20:59:36 | ????

Bolo nás len do 30, kde boli ostatné???????

20.04.2012 21:01:05 | s

To je pravda.Bolo tam zastupenie,len dvoch oddel. Ch. a AMb.Treba nas viac , lebo nemaju info

20.04.2012 21:02:52 | lili

oficiálne číslo aj s dialýzou je 135 a podpísané k dnešnému dňu 53. takže je nás ešte 82, čo je veľmi slušné číslo. už nemôžeme podpisovať, prosííím už ani jeden podpis, samozrejme že budú volať, ale ja si myslím, že môžme povedať, že nie, neprídem, máme stanovisko mesta k tejto situácii. a hneď kontaktovať určité osoby. keď toto nedotiahneme do konca v takej silnej zostave, už nikdy nebude príležitosť upraviť platy a zmeniť zdieranie pacientov. krokodíly, teším sa našu žúrku :-)

20.04.2012 21:07:18 | s

Nesmie to vyst nazmar, uz nas k ničomu nedonutia

20.04.2012 21:08:37 | krokodily

hej S a Lili
S snažime sa zorganizovat ale je to o dvoch staniciach
Lilli dotiahneme to ale myslim že ešte nejake odpadnu a žurka bude

20.04.2012 21:09:30 | ????

Viete, že dnes vyletela opäť jedna osoba? Z pultu.....

20.04.2012 21:12:04 | s

to bola praca našej vyberačky dani Z.D.

20.04.2012 21:15:34 | s

Potom, čo sme už dokazali,nesmie nikto vypadnut,nemozme to dopustit.Mám V zalohe nahradny plan.........ale,dufam,ze nebude potrebny.Plan sa tyka všetkych sestier i tych čo podpisali a chceli by to napravit.

20.04.2012 21:17:45 | ????

medzi reakciami som zachytila, vraj prečo sme neboli také húževnaté, keď štrajkovali lekári, prečo sme ich nepodporili....? Pýtam sa kde boli a sú naši lekári, veď na úkor ich vysokých platov roky vykorisťuje p. Bardún, nás, alebo o tom nevedia? Ale dobre vedia aké mizerné mzdy máme my ostatní, nemyslím len sestry. A čo oni na to? Majú nás hlboko v paži, ide im len o seba, a vraj my sme ich mali podporiť....

20.04.2012 21:19:42 | ????

Aký plán?

20.04.2012 21:22:04 | krokodiy

otazniček
Načo riešit lekarou????
Ja im nezavidim nič myslim si svoje a myslim že vädčina suhlasi snamy až na par vynimiek ale musia bit ticho

20.04.2012 21:24:35 | ????

našla som to ako reakciu k najnovšiemu článku, takže určite to bol niektorý z nich, tak ma to vytočilo.....

20.04.2012 21:26:34 | ????

S ? A čo sa tej nebožke pilnej nepáčilo? Myslím tej výpalníčke?

20.04.2012 21:28:31 | s

NA ?????, a Krokodilov Musime mat nejakych zastupcov z kazdeho odd. a amb.,aby sme si mohli davat infa a podporovat sa, samo, že to nemozu byt uz vrchne.Potom poviem plan,kde sa mozu ocistit aj tie ktore podpisali.

20.04.2012 21:30:32 | krokodily

Chir a Amb spolupracuju treba osloviť spravnych

20.04.2012 21:30:45 | ????

Tak, neviete, za čo vyletela?

20.04.2012 21:33:24 | s

Rada by som vedela, kto ste ???,aj.Krokodily ale nie cez tuto stranku, ale uz sa ospavedlnim, som z celeho tyzdna ko a pre dnešok končim.Nemajte obavy, mam človeka od ktoreho sa moje plany dozviete, ak bude treba.Už si oddychnite aj vy. Pekne sničky

20.04.2012 21:35:15 | ????

Tak dik a pod. Aj ja by som rada vedela kto si. Vôbec neviem na koho by som sa mohla obrátiť.....

20.04.2012 21:38:59 | s

Na ????? nedavaš pozor. Krokodily ti to napisali

20.04.2012 21:39:46 | krokodily

Baby držte sa však na žurke sa spozname nech to dopadne akokolvek ale budem mať čiste svedomie a dobry pocit že som niečo dobre podporil a skusil

20.04.2012 21:41:24 | ????

Ok pokusim sa....

20.04.2012 23:25:34 | Ja

Divim sa vsetkym zdravotnym sestram, ze chodia podpisovat (nepodpisovat) nejake dodatky, ked vas volaju povedzte, ze mate pacienta a uz nikde nechodte, v pracovnej naplni nemate podpisovanie dodatkov, ale starostlivost o pacienta. Neulahcujte to "vedeniu"! Za to , ze sa starate o pacientov, (a nepojdete podpisovat dodatky) vam nic nemozu urobit. Nepristupujte na ich hru a venujte sa tomu, co mate vo vasich pracovnych napniach - starostlivost o pacienta ......chapete, dufam, ze ano.

21.04.2012 00:51:10 | lili

ešte tu je jedna vrchná, na ktorú sa môžme vždy obrátiť, tá je naša, bojuje aj keď tu nie je. aj ja mám záložný plán, cez víkend sa vidíme,paaaa

21.04.2012 07:48:42 | mia

Katka,drz baby po kope,to teraz od teba potrebuju a ziskas vacsiu doveru. A tie co podpisali,nevnasajte na odd NEGATIVIZMUS,ten teraz nepotrebujeme!

21.04.2012 09:20:36 | lili

KATKA to nie je ani náhodou, ale baby na chire držia pokope, neboj sa. Sú dobre vychované a vedia čo sa patrí. Ked raz začnem bojovať, tak to nevzdám To je ich heslo.

21.04.2012 09:23:12 | s

Pre vas bojuju ešte dve stanične sestry, myslim, že to stoji tiež za to .Ešte stale mate v hlavnych funkciach zastupcov.

21.04.2012 09:35:38 | pipi

máš pravdu- s -a neprestanú bojovať a vyhrajú tento boj o spravodlivosť :-)

21.04.2012 10:42:39 | tárajka

Nebola som si radšej ani pre doklad o daňovom vyrovnaní,držím sa hesla,, Nepribližovať,hryzie´´,ale budúci týždeň to bude znova aktuálne a horúce ako zemiak. Som však už rozhodnutá ,hoci viem,že zostanem bez práce a bude to na h....,lebo cestovanie nezvládnem.Ďakujem tiež všetkým čo nám držia palce a podporujú nás a tiež Ivetke,ktorá najviac bojovala za nás a snáď to všetko dobre dopadne!?

21.04.2012 12:03:13 | Slniečko

Sestričky naďalej držme spolu ,nedajme sa zastrašiť veď je nás veľa ,ktoré že naozaj majú tuto prácu radi neustúpme veď nato sme neštudovali... a ani možno neviete koľko úžasných ľudí je s nami a drží nám palce treba to len dotiahnuť do úplného konca dievčatá na chirurgickom oddelení ste super kolektív !

21.04.2012 12:40:28 | fifi

Aj geriatria drží spolu,zatiaľ nás nezlomili!!

21.04.2012 13:24:46 | slniecko

to nás veľmi teší kočky nevzdávajme to! Už musíme vydržať!

21.04.2012 14:39:25 | Lili-1

Aký je tvoj názor-ambulantné odd.nezradilo,len ich zradili ľudia, ktorým verili, a neodsudzujte tých , ktorí to podpísali, tlak bol a je veľký, ja osobne som rada, že som vydržala . Podržali ma moje kolegyne, rodina a Juraj Říha. Vďaka všetkým , verím že to musí dopadnúť len a len dobre v prospech všetkých sestier. Ivetka pozdravujem Ťa a drž sa.

21.04.2012 14:41:36 | sestra-chir

Sme a boli sme este lepsi bohuzial sa deje to,co sa deje. Ale teraz je vidiet ze nas to spojilo aj s inymi odd. Takze sme vsetky co bojujeme super kolektiv.Diky baby,drzme sa!!!

21.04.2012 14:53:02 | limak

Aký je tvoj názor: 21. storočie- a majú nás v hrsti novodobí otrokári! Kam sa táto spoločnosť- PENTA . dopracovala ? Dá sa aj pod takýmto tlakom v zdravotníctve pracovať?!- že vzdelaní ľudia. Za toto sme v roku 1989 pán Bardún st. nebojovali! Viete , kto je pán Kalenčík ?- výkonný riaditeľ? Bol riaditeľom poisťovne ,spreneveril peniaze poistencov a bol vyhodený. Pán Bardún- hlavný akcionár, vieosloviť ľudí len pod vplyvom alkoholu. Čo očakávate od takýchto ľudí - ako je aj p. Hollá. Sestry držte sa, budte jednotné nepodliahnite podpisom. Sú tu aj ľudia v mestskom zastupiteľstve, ktorí Vás podržia- verte im, právo je na Vašej strane !!!!!!!!!!! Škoda , že ste rozpustili odborársku. org. Robia si s Vami , čo chcú !!!!!!!!!!!!!!!!!§

21.04.2012 15:07:13 | r

Bol riadeteľom poisťovne dôvera,s ktorou teraz uzatvára nevýhodné zmluvy.

21.04.2012 16:22:40 | Tigrice

Na krokodily a Fify: sme amb.sestry je nas stale dost a už to nevzdame. Kto je s nami?????Dakujeme ostatným sestram a tiež p.Řihovi. Svoje kolagyne neodsudzujeme, boli pod tlakom, a oklamali ich. Ešte nam mozu byt napomocne

21.04.2012 17:36:06 | nezavislý

Že . kalenčik uzatvara nevyhodne zmluvy??? Ale super vyhodne pre seba, nie pre svoje sestry.A potom ,že nema na platy sestier.Hlavne ,že može vyplatit tych, ktorí su pre nich loajalní!!!!!

21.04.2012 17:52:32 | d

Všetky,čo vydržali dakujem. Ja by som sa radšej už vzdala miesta ,pre ktorú koľvek z Vás,než im podpisovala ich dodatky. My, čo sme podpísali si myslím aj tak dlho nevydržíme, lebo sa Vám, čo viete bojovať nebudeme vedieť pozrieť do očí. Ste super silne osobnosti a stojím, len za vami, nie za...hazlíkmi z B:D

21.04.2012 18:00:51 | nezavisly

Ako bolo už povedane, možte byt nadalej užitočne, ale musite chciet.Pomožete nielen nam,ale hlavne sebe a nakoniec , ved sme ešte stale kolegyne.Vyjdite z ulity a nebojte sa povedat ako sa vam vyhražali.Mame predsa mesto a pravnikov za sebou.Len treba chciet.Spojte sa , ktore ste to podpisali a konajte, pomožte

21.04.2012 18:03:13 | s

Zvladli to Krokodily, zvladli to Tigrice/i ked nie všetky , ale vacsina/, zvladli to Fifinky.Načo vahate.Odvahu.Je vas vela, ktore donutili a podviedli

21.04.2012 18:29:48 | sanitka

dievčatá teraz to už nesmiete vzdať sme na vás hrdý a držíme vám palce naozaj neustúpte vaši kolegovia zo záchrannej služby

21.04.2012 18:48:50 | sestra

dievčatá už ani jeden podpis navyše, a verte ešte to budu na nás skúšať sme na dobrej ceste, na tak si to pre seba nepokazme ,ešte poriadne spoločne potiahnime za povraz a nedajme sa čaute teším sa na spoločnú spoluprácu

21.04.2012 19:44:50 | s-ch

Baby UZ stacilo-Nedame sa a nevzdame to,tento psychicky teror im nesmie prejst. Uprimne dakujem tej,ktora podpisala a takto pekne nam tu pise-si super a potesi to.Je vela tych co podpisali kvoli vydieraniu,ale par trub,ktore nam to urobit nemuseli. Chira,ambulancia a geriatria ste super! Za tyranie zvierat su kolkokrat vyssie tresty ako za vrazdu. Co potom za psychicky teror na pracovisku? Dufam,ze uz nijaka trubka sa nechysta podpisat.....

21.04.2012 19:50:44 | pacient

Nase mile sesricky ,nesklamte nas,drzte spolu,potrebujeme vas! Len netvor by dopustil,aby to pre vas zle skoncilo. Ved co by boli bez vas?

21.04.2012 20:30:52 | sestra

Kolegyne, zajtra (nedeľa) pozerajte TV- TA3 o 11:00
Markíza o 13:00

22.04.2012 00:47:51 | krokodíly

naša vrchná Ivetka vždy vravela, že za dobrú vec treba bojovať. mala pravdu a preto bojujeme a musíme zvíťaziť a dostať ju späť!!

22.04.2012 08:01:06 | IT

Dievčata-SESTRIČKY: všimol som si , že nosite akesi vizitky na rovnošate.Určite tam mate vaše meno, a to že ste SESTRA, nie administrativny pracovnik. Noste ich s hrdostou, lebo vy ste SESTRY a nie ADMI. PRACOVNIČKY. Váš IT. Držim palce a nepodpisovať!!!!!!!!!!
Krokodily , fifinky, tigrice držte sa !!!!!!!!!

22.04.2012 11:05:28 | mia

dievčatá, už ani jeden podpis, oni nás budú stále nútiť, ale už sme to dotiahli až sem, tak to nevzdajme.tie ktoré podpísali, ešte stále je šanca ukázať, že toho ľutujete. len sa treba ozvať.

22.04.2012 13:20:37 | Zákonník Práce

Rovnosť mzdy bežnej sestry v nemocnici a sestry p. Holej na dialýze.

§ 119a
Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty
Na začiatok

(1) Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje na každé plnenie za prácu ako aj na plnenia, ktoré sa vyplácajú alebo sa budú vyplácať v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.

(2) Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa.

(3) Ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môže zamestnávateľ okrem kritérií uvedených v odseku 2 uplatniť ďalšie objektívne merateľné kritériá, ktoré sa dajú uplatniť na všetkých zamestnancov bez rozdielu pohlavia.

(4) Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

22.04.2012 18:45:57 | slniečko

veľmi pekne vám všetkým ďakujeme za vašu podporu a povzbudzujúce odkazy a dúfam že to všetky spoločnými silami dotiahneme do dobrého konca . Ešte raz veľké dakujeme a my všetky tu budeme pre vás naďalej

22.04.2012 20:43:44 | pacient

je mi z toho na vracanie prepacte za vyraz ale to uz co sa deje v nemocnici neni normalne. o chvilu budeme platit aj za vstup na dvor nemocnice! prec s celym s*enym vedenim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lAký je tvoj názor

23.04.2012 17:11:30 | Pacient

Čítam, čítam a som zhnusený. Takéto jednanie zo strany nemocnice je do neba volajúca nespravodlivosť. Z ich strany je to pochopiteľné - nestratiť svoje zisky!!! Ale zo strany sestier je to hrubá nespravodlivosť!!! Pre lekárov majú peňazí dosť. o čom svedčí aj to, že od nich vôbec lekári nedemonštrovali, nakoľko mali už v tej dobe nadštandartné platy, ale čo sa nestalo, zvýšili platy aj IM!!! Dokonca majú rôzne výhody ako zvážanie do práce alebo preplácanie cestovného a pod. a na sestry nemajú??? Veď čo by bol lekár bez sestier??? Nič, nemohol by v noci spať v práci pokiaľ sa sestry starajú o pacientov na lôžku. Volaný sú až keď je už s pacientom veľmi zle. Čo robil dovtedy??? Zažil som to, prišiel ochrápaný a bol zlý, že prečo ho sestra zobudila... a pod.
K tomu núteniu podpisovať dodatky, ktoré sa podľa riaditeľa nekoná??? K tomuto by som uviedol tiež niečo. Tie "zradkyne" ako ich voláte, čo mali robiť, keď:
- už má pár rokov do dôchodku
- je vrchná sestra a nemá požadované vzdelanie má iba nejaké PŠŠ
- hrozia jej, že keď nepodpíše, tak pôjde robiť obyčajnú sestru, čo už nevládze
- hrozí jej, že ak ju prepustia, že už ju starú nikto nezamestná???
= Ideálny adept na vydieranie zo strany vedenia nemocnice, nakoľko jej hrozia uvedenými vecami a preto je nútená /existenčne/ aby to podpísala. Takže poďme trochu k trestnému zákonu :
§ 189
Vydieranie

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.

Podľa mňa ide o hrozbu, nie síce násilia fyzického, ale psychyckého, nútia ich aby konali, alebo trpeli - teda podpísali.
Je škoda, že sa vrchné takto dali zmanipulovať a nedržali so svojimi sestrami ale je to pochopiteľné.
Teraz k sestrám, tieto nie sú ani staré, majú požadované vzdelanie, už sú obyčajné sestry a fyzicky stíhanjú, nemajú čo stratiť teda držia pri sebe a vedenie už nevie, ako ich donútiť a preto VYMYSLELI, že uzatvoria lôžkové oddelenie, ale čo sa stane? Bez práce zostanú aj lekári - čo ich prepustia??? pochybujem a tiež za obsadenosť lôžka od poisťovne dostávajú viac peňazí ako za ambulatné ošetrovanie, takže vedenie nakoniec vybabre samo so sebou. Ale ako pritvrdenie to považujú ako dobrú vec. Kto im radí??? To musí byť určite "odborník".
SESTRY držte pri sebe!!! Verím Vám, však Vy ste tie, ktoré sa v skutočnosti staráte o pacienta a nie lekár, ktorý sa tam raz denne mihne a akože vykonal vyzitu.
Dúfam, že si toto prečíta aj niekto zo zastupisteľstva Malaciek aby vedel, čo sa tam v skutočnosti deje a rozhodnú spravodlivo a nie ziskuchtivo, lebo nakoniec aj oni alebo ich rodiny sa môžu stať pacientami!!! Potom už bude neskoro ľutovať zlé rozhodnutie. Sestryčky dotoho!!!

23.04.2012 18:00:57 | krodily

Všetci tu robime preto lebo nás to bavý,naplná a sme ochotny pomáhať.Lenže:nepotrebujeme moc ale toto čo sa deje tu je myslím Až Až
My sme rukojemnici a bohužial aj pacienti.

23.04.2012 23:37:31 | zahoran

vazeni malacania platby ktore si od vas vynucuje nemocnica su nelegalne...
nemocnica nemoze financne problemy prenasat na pacienta cez priame platby ktore zakon nepovoluje....
takze sa nenechajme vydierat,tie terminy ktore ludia dostavaju na vysetrenia su len kamuflaz aby sme paltili tzv. nadstandard ktory nie je definovany zakonom a ktory si kalencik vymyslel.
system povinnych kariet nikde na slovensku neexistuje.

24.04.2012 00:08:19 | pacient

u mna je to jasne,vseobecnemu idem na stredisko a ked specialistu tak do bratislavy.
potrebovalsom neurologa kvoli chrbtici a dostal som termin na oktober!!!!
a dovtedy mam skapat od bolesti???....oni ze nemaju termin....ale vraj ked si zaplatim tak do dvoch tyzdnov sa nieco najde....to su normalne ku.vy a nic viac.
isiel som do bratislavy na polikliniku,cast karlova ves a neurologicka ma hned zobrala bez akychkolvek problemov, na druhy den,za co jej dakujem a chodim tam aj na rehabilitaciu ktoru mi predpisala.
mozem nasu ctenu nemocnicu z vysoka osr.aj celeho zlodeja kalencikas bardunom ktory ju len doja ako kravu.
ja len cakam kedy ten pastekar Freso zacne nieco riesit,ale ten je s nimi jedna kopa tohho nezaujimaju poplatky ktore su nezakonne.potrebujeme zupana ktory bude zahorak a nie tato pastekarska figurka....

na zaver vam odporucam aby ste okrem vseobecnych lekarov chodili do ba,nie je to daleko a ako som hovoril nemal som ziadny problem a tymto chcem podakovat doktorke mladonickej v karlovej vsi

24.04.2012 14:13:37 | RIA

m -asi ti zamestnávatel ma z čoho strhnuť-nam by zostalo len životné minimum

28.09.2012 09:01:53 | peter

takze asi definitivny koniec kseftarov s ludskym zdravim...??

http://www.ta3.com/clanok/1006704/v-malackej-nemocnici-to-vrie-vacsina-sestier-dala-vypoved.html

28.09.2012 16:42:08 | pre zamestnncov nemocničnej

Je mi luto ,ako sa nadalej chová vedenie nemocnice k svojim zamestnancom.
Ved aj vy máte rodiny, o ktore je potrebne sa starať,ale vedenie nič nezaujíma. Nech si teda zoberu sestry z ukrajiny ako sa stále vyhrážali. Táto nemocnica došla už o tolko skvelych sestier a to len vďaka vedeniu.
Pre nich su dôležití len tí, ktorí držia pusu a nič si nepýtajú, také sestry potrebuju. Je to veľmi smutné.

29.09.2012 02:04:09 | peter

je uplne jasne ze coskoro dojde k zavretieu nemocncie kedze neslpna minimalne personalne poziadavky a predpokladam ze tieto sestry uz davno maju iste miesta bud v skalici alebo v bratislave.
som rad ze nenechaju zo sebou zametat.sestier je dnes malo takze nebudu mat ziadny problem ziadny z nich.

29.09.2012 17:55:13 | anna

To, čo urobil p.Říha, to mal urobiť pán primátor Ondrejka, ktorý je v dozornej
rade Nemocničnej a berie zadarmo každý mesiac peniaze, že sa nehanbí... A pani Holešová sa tam bude držať ako kliešť, kde by mala taký dobrý plat za takú robotu v teplúčku a čistúčku. Ona nepojde proti sebe len sa nebojte.

29.09.2012 18:11:22 | sestra

Pamätate si , ako sa vedenie vyjadrilo do medií, že poslanci Malaciek budú
zodpovední za to , že sa zruší pohotovosť, lebo zasiahli do ich nekalých praktik predkladaní dodatkov v v mesiaci apríl????.
Vedenie nemocnice slubilo, že sa zamyslia nad platbami pre slabšie rodiny, stalo sa to_:( Nič také. Všetko bola len lož. A čo privatizácia.? O nej sa tolko narozprávalo a vedenie to poprelo. Čo teraz....?
Budu prijimať nove sestry? Ved už je aj na ,,profesii,, vypísane , že hladaju . Dobry personal si nechaju odisť, alebo samy ich prepustia a naberaju nove sestry. To má aký vyznam!!!!!!!!!!!!!!!!!

29.09.2012 18:12:33 | Na Annu

Čo urobil p. Říha?

29.09.2012 19:43:19 | petra

a co mohli poslanci viacej urobit? sak to je sukromny problem to vam ani boh nepomoze ked nezdvihnete tie zadky a nepojdete zalovat zamestnavatela!!!!

toto som nasla v diskusii ineho clanku.. posledne slova poslanca rihu k nemocnicnej...

30.04.2012 16:26:19 | J.Říha
Stručne k niektorým priamym reakciám.

Pre prezývky: „Pre pani Vidanovu“, „pre sestra 3 CHIR a p.ŔIHU“

Vytvárať si záver z toho, že niekto nie je dočasne pri telefóne, je predčasné. V daný čas 27. apríla som našiel iba jeden zmeškaný hovor (týkajúci sa zdravotných sestier), na ktorý som zareagoval ešte v ten večer o 21.28 h. Ďalší v nedeľu 29. apríla, na ktorý som zareagoval ešte v ten deň o 16.37 h. Obom sestrám, ktoré sa na mňa obrátili, som trpezlivo vysvetlil a odpovedal na všetky otázky. Snáď nechcete dosiahnuť, aby som zverejnil aj mená dotknutých sestier, či áno? Preto považujem Vaše závery z diskusie za hrubo zavádzajúce a mylné.

Ak by som ignoroval ja či niekto z ĽPM podnety sestier, nepripravíme pôdu a uznesenie k rokovaniu, nepožiadame o účasť na rokovaní s akcionármi v snahe otvoriť sestrám dvere k ďalším rokovaniam. Rovnako neposkytneme v takej miere mediálny priestor a nevyužijeme kontakty v regionálnych médiách s cieľom podnietiť širšiu diskusiu. Ako poslanci MsZ, zdôraznili sme to opakovane, nemáme oprávnenie riešiť pracovnoprávne záležitosti. Preto boli predmetom rokovania akcionárov otázky dlhodobých zámerov nemocnice a otázka poplatkovej povinnosti.

Pre prezývku: „Jurajovi –„

Vnímam veľmi dobre, že poplatky odmietajú viaceré skupiny osôb. Aj ekonomicky aktívni obyvatelia. Tento názor sme aj tlmočili zvyšným dvom akcionárom. Váhou 2,6 percenta však môžeme len upozorniť, to si asi dobre uvedomujete aj Vy. Vzhľadom na nepriechodnosť návrhu na úplné zrušenie systému sme po 2 hodinách rokovania dosiahli aspoň konsenzus na tom, že sa systém vyhodnotí, a podľa výsledkov skúsia upraviť parametre pre niektoré ekonomicky neaktívne skupiny. Návrh pre dôchodcov sme dali my na základe aj otvoreného listu klubov dôchodcov, ktoré zastupujú vyše 600 dôchodcov. Nevylučujem, že to môže byť inak.

Osobne si myslím, že výber zhruba 10 tisíc eur by mohla spoločnosť vykryť vlastným hospodárením, ale je to len môj názor. Necítim sa kvalifikovaný na diskusiu s bývalým finančným riaditeľom o čisto odbornej ekonomickej téme, preto si myslím, že je správne, ak táto debata prebehne na pôde orgánov spoločnosti.

30.04.2012 16:36:17 | J.Říha
Pre prezývky: „Opica", "JUDr. Peter Schmidl – advokát“

Vkladáte mi do úst (rúk) niečo, čo som nepovedal, neodporučil. Budem sa opakovať, ale svoj názor na obchádzanie zákona som vyjadril samostatne v článku na LPM.sk už 18. apríla. Výsledné rozhodnutia môžu urobiť iba tí, ktorých sa to bezprostredne dotýka, zdravotné sestry.

Nedovolil by som si vzhľadom na právne vzdelanie hodnotiť hospodárenie súkromnej spoločnosti, navyše bez relevantných podkladov. Neviem, či je to prínosné, ak sa tak deje zo strany právneho zastúpenia. Myslím si, že to nie je v prospech riešenia veci, keďže ide o čisto pracovnoprávnu záležitosť. Skôr mám pocit, že tento spôsob vedenia argumentácie spôsobil, že zo strany vedenia Nemocničnej, a.s. nie je vôľa rokovať so súčasným právnym zastúpením sestier.

Hoci neviem, komu je adresované odporúčanie právneho zastúpenia o práve veta, či mne, či LPM, či anonymným diskutujúcim, či Mestu Malacky (tak potom asi treba nejakým listom), skúsim vniesť svoj pohľad. Právo veta, o ktorom som informoval právne zastúpenie sestier najskôr 17. apríla, a následne na zasadnutí MsZ, je zapísané v uznesení MsZ z roku 2003. V tom čase sa vychádzalo z hodnoty 5% akcionárskeho podielu mesta. Konkrétne znenie práva veta bolo prenesené do stanov spoločnosti cez viaceré ustanovenia, napr. pri prevode podielu sa vyžaduje 96% hlasov, pri rozhodovaní o znížení rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti nad 30 percent sa vyžaduje 100% súhlas akcionárov a pod. Zvyšovaním základného imania spoločnosti k vykrytiu straty hospodárenia však klesol podiel mesta na zhruba 2,6 percent. Čiže ak hodnotíte právo veta z tohto pohľadu, v spojitosti s vplyvom mesta Malacky v orgánoch spoločnosti (v predstavenstve 1 zástupca mesta z 5 členov, na valnom zhromaždení váha akcionára 2,6%), by som bol zo strany právneho zastúpenia opatrnejší vo formulácii tohto druhu odporúčania.

Nevenoval by som toľko energie ani hospodáreniu spoločnosti, skôr by som odporúčal sústrediť sa na procesnú stránku riešenia čisto právneho problému. Preto aj nepovažujem za prínosné, aby som v prospech zdravotných sestier viac komentoval doterajšie aktivity právneho zastúpenia.

Pre prezývku: „Pre pana Řihu“

Vyjadril som sa hneď, ako sa mi dalo. Snažil som sa vyjadriť tak, ako mi dovoľuje a je účelné na verejnom diskusnom fóre. Uvedomte si, že každé jedno slovo v tejto citlivej téme je sledované všetkými stranami, a môže byť hneď prekrútené. Ak si prečítate môj príspevok, odporúčanie tohto znenia som nedal. Odporučil som tri veci, o ktoré sme sa snažili s poslankyňou K. Berkešovou na rokovaní akcionárov. Aby mali zdravotné sestry možnosť v pokoji individuálne sa oboznámiť s návrhmi Nemocničnej, a.s. v prítomnosti právneho zástupcu, rovnako možnosť opätovne diskutovať s vedením spoločnosti, a možnosť predložiť vlastný návrh dodatku k pracovnej zmluve, ak terajšie znenie považujú za nedostatočné. Tieto tri veci som odporučil sestrám využiť.

Za nás poslancov sme snažili predložiť aj vlastný návrh riešenia vzniknutej situácie, ktorý bol akcionármi odmietnutý.

Vždy som ochotne vypočul prosby obyvateľov, rovnako sa snažil pomôcť, ak som zachytil nejaký konkrétny a podpísaný podnet. Moja ponuka, deklarovaná zástupkyniam zdravotných sestier 17. apríla, bola konkrétna. 1. otvoriť problém na zasadnutí MsZ a predložiť uznesenie, ktorým sa vec dostane na rokovanie orgánov spoločnosti, 2. zastaviť prípadný tlak na sestry, obnoviť pokojný stav v nemocnici a nájsť priestor k doriešeniu problému so zamestnávateľom, 3. poskytnúť mediálny priestor na LPM.sk a v ďalších priateľských médiách.

Svoje slovo, dané sestrám v mene LPM, plním. Ak je to málo, alebo je to nejasné, moje kontakty sú verejné.

24.03.2014 23:02:53 | lizzy

To je moje svedectvo o dobrej práci človeka , ktorý
mi pomohol .. Volám sa Lizzy Desler a opieram v USA .
Môj život je späť ! Po 9 rokoch manželstva , môj manžel odišiel
ma a nechal ma s naším jedným chalanom , som sa cítil ako môj život sa chystá
koniec , a bol rozpadá . Vďaka kúzlo kolieska
tzv pristáť John , ktorý som stretol on - line . Na jednej verné
deň , keď som bol prehliadania internetu , bol som
hľadajú dobré kúzlo kolieska , ktoré je možné vyriešiť môj
problémy . Narazil som na rad svedectvo o
tento konkrétny kúzlo koliesko . Niektorí ľudia svedčil
že priviezol svoju ex milenca späť , niektorí svedčil
že obnoví lono , niektoré svedčil , že on môže zoslať
kúzlo na zastavenie rozvod a tak ďalej . Tam bol jeden
najmä svedectvo som videl , bolo to o žene zvanej
milosť , keď svedčil o tom , ako budúci John priviedol späť
jej bývalý milenec za menej ako 72 hodín a na konci
Jej svedectvo , že pokles pristáť John e - mailovú adresu .
Po prečítaní všetkých týchto , som sa rozhodol dať veľký pristáť a
skúste . Ho kontaktoval som prostredníctvom e - mailu a vysvetlil svoj ​​problém
ho . Iba za 3 dni , môj manžel vrátil ku mne . vyriešili sme
naše otázky , a my sme ešte šťastnejší , než predtým . pristáť John
je naozaj talentovaný a nadaný človek a ja sa nezastaví publikovanie
ho , pretože on je skvelý človek ... Ak máte problém
a hľadáte skutočné a naozajstné kúzlo koliesko k riešeniu , ktoré
problém pre vás . Skúste veľkú pristáť John dnes , mohol by byť
odpoveď na váš problém . Tu je jeho kontakt :
PROPHETBAZ@GMAIL.COM
Ďakujem vám skvelý pristáť John . Kontaktujte ho na nasledujúce :

( 1 ) Ak chcete, aby vaša ex späť .
( 2 ) ak budete mať vždy zlé sny .
( 3 ) Ak chcete byť podporované vo vašej kancelárii .
( 4 ) Chceš ženy / muži bežať po vás .
( 5 ) Ak budete chcieť dieťa .
( 6 ) [ Ak chcete byť bohatí .
( 7 ) Ak chcete zviazať váš manžel manželka bude vaše navždy .
( 8 ) Ak budete potrebovať finančnú pomoc .
( 9 ) Bylinná starostlivosti
10 ) Pomôžte spája ľudí z väzenia
( 11 ) Manželstvo Kúzla
( 12 ) Miracle Kúzla
( 13 ) Krása kúzla
( 14 ) Nehnuteľnosti Charm
( 15 ) atrakcie Kúzla
( 16 ) Evil Eye Kúzla
( 17 ) Kissing Spell
( 18 ) Odstrániť Nemocenské dávky kúzla

Kontaktujte ho dnes na : PROPHETBAZ@GMAIL.COM

09.01.2015 21:51:53 | daniel

Som zvedavy ako vyriesite situaciu, ktorou sa vyhraza majitel(PENTA), ked nepodpisu sestry ich doplnky k prac.zmluvam. Jednoducho ich vyrazia a prijmu si sestricky zo zahranicia a za mensie peniazky. Taketo vyhrazanie si vypoculi nase zdravotne sestry a podobne.... Potom im date aku pracu???