Ľudia pre Malacky » Urgent v Malackách zaniká

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Urgent v Malackách zaniká

Od januára 2021 po 22.00 h v malackej nemocnici ústavnú pohotovostnú služby (ÚPS) budete márne hľadať. Ku koncu roka zaniká. Ošetriť vás však musia najbližšie na bratislavských Kramároch, či v Skalici. S ukončením poskytovania ÚPS-ky sme nezmierení a bojovali sme i bojujeme za nájdenie riešenia. Na ťahu je ministerstvo.

Exkurz do histórie 

Na začiatku príspevku si dovolím trošku exkurzu do histórie našej nemocnice. Je tu od roku 1972 a ešte v deväťdesiatych rokoch plnohodnotne poskytovala zdravotnú starostlivosť obyvateľom veľkej spádovej oblasti. Po roku 2000 začali postupne zanikať oddelenia a obrovskou ranou bolo zrušenie malackej pôrodnice v roku 2004. Už vtedy napriek obrovskej nevôli ľudí a petícii, ktorá sa uskutočnila, na ministerstve vedeli, že pôrodnicu pre Malacky "neudržia". Po legislatívnych zmenách, kedy bratislavské nemocnice zostali pod "ochranou štátu", stála tá naša malacká v ústraní, hodená do zriaďovateľskej kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja. Chvíľu sa šepkalo, že nemocnicu môže prevziať mesto, kým sa na scéne neobjavila súkromná spoločnosť Nemocničná, a. s. Vtedajší župan Ľubo Roman podpísal jej prenájom na 9 rokov a 11 mesiacov, neskôr pred uplynutím svojho mandátu zmluvu predĺžil do roku 2035. 

Rozsiahle investície, ale ja problémy s personálom

Imidž nemocnice, ktorý nebol v roku 2004 veľmi lichotivý, začala Nemocničná, a. s. postupnými krokmi vylepšovať. Nemožno jej uprieť rozsiahle investície do prístrojového vybavenia. Kraj zase investoval do rekoštrukcie priestorov. V Malackách začalo pôsobiť viacero špecialistov, no vzhľadom na situáciu v zdravotníctve sa ani tu nevyhli fluktuácii. Veľký problém nastal po zákonnom pristúpení k zvýšeniu miezd zdravotným sestrám a lekárom. Súkromná spoločnosť, ktorej strata nie je každoročne vykrytá zo štátneho rozpočtu ako pri štátnych nemocniciach, to považovala za ekonomicky neúnosné. Zdravotné sestry sa právom vzbúrili. "Zdravotným sestrám sme dali všetko, viac zdrojov nemáme," tvrdilo vedenie.  V roku 2012 začali od pacientov vyberať eurové poplatky. 

Pohotovosť bola už roky v ohrození

Ak začneme písať o pohotovosti, treba rozlišovať dva termíny - ambulantná pohotovostná služba (APS) a ústavná pohotovostná služba (ÚPS). Pri prvej sa rieši náhle zhoršenie zdravotného stavu pacienta po ambulatných hodinách jeho lekára v čase do 22.00 h. V prípade druhej ÚPS už ide o život ohrozujúce prípady, kedy je zväčša potrebná aj hospitalizácia pacienta. Laicky povedané, pri stave k ošetreniu na ÚPS by si mal pacient volať záchranku.

V Malackách sme sa od začiatku borili s dofinancovaním oboch služieb. V roku 2014 Nemocničná, a. s. prestala načas poskytovať služby APS. Od septembra 2013 začalo problematiku APS a ÚPS riešiť odborné kolokvium. Pravdou je to, že ku výsledku skoro nedospeli. "O pomoci rozhodujú zástupcovia BSK už 34 mesiacov, no bez výsledku. Za posledné roky urobila Nemocnica Malacky maximum, aby pohotovosť pre ľudí v regióne udržala. Nemocnica poskytla zástupcom BSK aj poslancom zastupiteľstva všetky potrebné analýzy. Zaslala 20 listov, zúčastnila sa na žiadosť BSK niekoľkých odborných komisií a kolokvií a intenzívne spolupracovala aj pri vypracovaní nezávislého auditu na žiadosť BSK." napísali v roku 2014 vo svojom stanovisku pre médiá. Od októbra 2014 začala LSPP poskytovať na Malom námestí iná spoločnosť. Tá sa tu však dlho neudržala a zanechala niekoľko tisícové dlhy. 

Téma pohotovosti v Malackách vždy miešala aj karty v predvolebných kampaniach

Pred voľbami v roku 2014 sa opäť vytvoril tlak na prinavrátenie poskytovania pohotovostnej služby do priestorov nemocnice. Vznikla petícia, petičné hárky boli doručené župe pred rokovaním poslancov o veľkej dotácii pre Nemocničnú, a. s. z rozpočtu BSK.  Poslanci župy napokon dotáciu schválili a pohotovosť sa vrátili do priestorov nemocnice. 

V reči čísel 

V rokoch 2016 a 2017 dotoval Bratislavský samosprávny kraj činnosť ÚPS sumou 542 720 € ročne, v roku 2018 klesla na 528 333 € a o rok neskôr na 507 000 €. Podľa hospodárskych výsledkov služby ÚPS, ktorú máme k dispozícii, neúmerne za ostatné roky rástli mzdové náklady. V roku 2013 boli na základe auditu na úrovni 495 592 €, v roku 2019 dosihala táto položka sumu 937 516 € (nárast o 53 %). Ročná strata na služba dosiahla v roku 2019 úroveň 969 990 €, po dorovnaní z rozpočtu BSK v sume 507 000 €, strata klesla na 462 990 €. Nemoničná, a. s. vo svojej analýze argumentuje nielen zvyšovaním mzdových nákladov, ale aj znižovaním cien za výkony od zdravotných poisťovní a limitácie. 

Dotácia sa mala vyšplhať minimálne na 800 000 € ročne

Vo februári tohto roka sa ku mne dostali šumy, že ÚPS v Malackách je opäť v ohrození. Riaditeľ nemocnice Peter Kalenčík už mal v tom čase so zamestnancami hovoriť o zániku ÚPS od 1. 4. 2020. Už predtým som pri každej príležitosti na zasadnutí komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo BSK dôležitosť zachovania služby v našom regióne pripomínala. Jej dofinancovanie zo strany župy tiež bolo v dlhodobom finančnom pláne.

Dofinancovanie urgentu v malackej nemocnici bola aj jedna z tém prvej oficiálnej návštevy župana Juraja Drobu v Malackách po jeho zvolení. 

Zdroj foto: malacky.sk

V tomto období sme sa poslanci VÚC za Záhorie stretli na pôde BSK so županom a zástupcami úradu a otvorene hovorili o ďalšom zachovaní ÚPS. Župan Juraj Droba napokon podpísal zmluvu s Nemocničnou, a. s. na ďalšie niekoľkoročné obdobie a my sme považovali krízovú situáciu za zachránenú. Finančný výpadok spôsobený koronakrízou však karty zamiešal. Prevádzkovateľ Nemocničná, a. s. tiež zvýšil svoje požiadavky na zazmluvnenú sumu. Z pôvodných cca 550 000 € sa suma mala zvýšiť na 800 000 € s avizovaným medziročným navýšením pre 2022 na milión €! Tu sa župan vyjadril jasne - bol ochotný pristúpiť na sumu 650 000 €. 

Ústnu informáciu o stave ústavnej pohotovostnej služby prerokovalo na svojom novembrovom zasadnutí v mimoriadnom termíne aj mestské zastupiteľstvo v Malackách. V rámci rozpravy padli rôzne argumenty. Z viac ako trojhodinovej diskusie vyplynul jasný záver - poslanci nesúhlasia so zrušením ÚPS v Malackách a žiadajú vyvolať kroky, ktoré povedú k jej zachovaniu. Odporúčam čitateľom, ktorí sa o tému zaujímajú, vypočuť si rozpravu. 

Čo bude ďalej?

Nemocničná a.s. nie je zo zákona povinná zabezpečovať pohotovosť pre región (nemocnica nie je zaradená do pevnej siete nemocníc ani do pevnej siete urgentov). Nemá pôrodnicu, nemá neurologické oddelenie, novorodenecké, ani detské oddelenie. Podľa ministerstva nespĺňa základné kritéria pre plnohodnotnú ÚPS.  Podčiarkli to v nedávnej reportáži k téme.

Na novembrovom rokovaní MsZ v Malackách sme požiadali župana Juraja Drobu, aby sa stretol so zástupcami ministerstva zdravotníctva a pokúsil sa ich presvedčiť o zaradení ÚPS v malackej nemocnici do siete. Na priamu otázku riaditeľ Nemocničnej, a. s., či by aj pri dofinancovaní služby na úrovni, ktorú požadajú, pokračovali v jej prevádzkovaní, neodpovedal. Domnievam sa, že diskusia sa musí viesť aj smerom k prevádzkovateľovi. V prípade zaradenia do siete by sme však mali v rukách dobré karty.

Situácia je patová. Ľudský život nemožno vymerať peniazmi a blízkosť Bratislavy pri vážnom zdravotnom stave pacienta je otázna. Poddimenzované sú kapacity záchrannej služby, rovnako limitované bratislavské nemocnice. Odmietam však tvrdenie svojho poslaneckého kolegu a niekdajšieho poslanca BSK, lekára Mariána Haramiu, že sme za zachovanie ÚPS dostatočne nebojovali. Nie je to tak. Robili sme, čo bolo v našich silách rovnako ako on v čase, keď mal možnosť situáciu ovplyvňovať. Nemožno však porovnať rok 2013 s rokom 2020. Mnohé sa zmenilo a mnohé skomplikovalo legislatívne. 

Výňatok zo zápisnice komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSK, ktorá sa uskutočnila 23. 11. 2020. 

Uvedomme si však, že naša právomoc a vplyv siaha len do istej úrovne. Môžeme lobovať, rokovať, ale nevedieme ministerstvo zdravotníctva. Ťah v prospech obyvateľov Dolného Záhoria musí prísť z najvyšších miest. Aktuálne riešenie koronakrízy však odvádza pozornosť a to môže byť aj v neprospech veci alebo práve naopak? Malacká nemocnica včera začala s reprofilizáciou lôžok a pripravuje sa na príjem pacientov s Covid-19. Že by si niekto z Bratislavy všimol a uznal, žaj naše okresná nemocnica má svoju dôležitosť a nezastupiteľné miesto? 

Na včerajšom poslednom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva odzneli informácie, že by novelou vyhlášky mohlo prísť k zaradeniu ÚPS v Malackách do siete. V tom prípade by štát mesačne prispieval na jej chod sumou asi 50 000 € a zvyšné peniaze by doložila VUC-ka. Tak držme si palce, aby to tak bolo. To jediné by mohlo v tejto situácii urgent zachrániť. Zostáva dúfať, že Nemocničná, a. s. by za takýchto podmienok bola ochotná pokračovať v jej prevádzkovaní.

 Autorka je župná poslankyňa a členka Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSKpošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku