Ľudia pre Malacky » Primátor pridelil bunku na Hlbokej bez vedomia obyvateľov

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Primátor pridelil bunku na Hlbokej bez vedomia obyvateľov

AKTUALIZOVANÉ A DOPLNENÉ O REAKCIU - Situácia na Družstevnej nenechala dlho čakať primátora s mestským úradom. V poludňajších hodinách primátor udelil súhlas s pridelením nájomnej bunky na Hlbokej ulici. V týchto chvíľach sa sťahuje Roman Galba s 9 deťmi na Hlbokú ulicu bez vedomia obyvateľov tejto časti mesta.

Dnes predpoludním vykonal súdny exekútor rozhodnutie súdu o vyprataní čiernej stavby na Družstevnej ulici. Zároveň bola čierna stavba odstránená na základe rozhodnutia vlastníkov pozemku, na ktorom stála. Rómskej rodine tak zostalo pôvodných 47 metrov štvorcových vlastného domu.

Pre 11 - člennú rodinu Romana Galbu, ktorý čiernu stavbu obýval, vznikol problém, keďže nemá zabezpečené náhradné bývanie a skončil tak na ulici.

Podľa našich informácií mu pracovníci mestského úradu pripravili podklady k získaniu nájomnej bunky na Hlbokej ulici. Popoludní mal udeliť súhlas s poskytnutím bývania sám primátor mesta v reakcii na opakované výzvy Úradu vlády SR k riešeniu vzniknutej situácie. Správca komplexu na Hlbokej ulici mal ešte dnes vydať kľúče k nájomnej bunke.

Z doposiaľ známych údajov je zatiaľ jasné iba to, že Roman Galba napriek tomu, že nemá uzavretú nájomnú zmluvu, presťahoval na Hlbokú ulicu už svoje veci. Urobil tak už druhý raz, prvý raz nelegálne obsadil bunku v septembri minulého roka. Roman Galba tvrdí, že nájomnú zmluvu mu nestihol vydať referent oddelenia právneho J. Tomaník. Situáciu s ním mala riešiť aj vedúca Klientskeho centra MsÚ A. Kmecová.

Redakcia portálu LPM.sk zisťovala prostredníctvom poslancov za 6. obvod (do ktorého patrí komplex nájomných buniek) bližšie informácie. Poslanci potvrdili, že o sťahovaní nevedia, nikto z mestského úradu im to neoznámil. Ozývať sa im začínajú sami občania, medzi ktorými sa informácie šíria. Poslanec za 6. obvod J. Říha večer kontaktoval prednostu mestského úradu D. Vavrinca, vedúcu klientskeho centra A. Kmecovú a členku predstavenstva Termming, a.s. (správcu komplexu) T. Osuskú s otázkami k sťahovaniu. Spoločne mu potvrdili, že sťahovanie nie je možné, keďže Roman Galba nemá nájomnú zmluvu. Ten je však už v nájomnej bunke nasťahovaný. Preto je podľa Říhu otázne, kto zo zúčastnených pracovníkov mestského úradu nehovorí pravdu. Poslanec nám potvrdil, že požiadal prednostu mestského úradu o okamžité zvolanie stretnutia s obyvateľmi Rádku, inak bez vedomia obyvateľov odložiť podpisovanie nájomnej zmluvy. Viac informácií má dostať priamo od prednostu mestského úradu ráno.

Nevylučuje sa ani zvolanie mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva ako reakcie na svojvoľný výklad uznesenia mestského zastupiteľstva zo strany pracovníkov mestského úradu.

Mestský úrad koná s primátorom bez vedomia obyvateľov v rozpore s uznesením poslancov

Mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu svojím uznesením v novembri minulého roka, že sa všetky otázky zmeny bydliska neprispôsobivej rodiny vopred prediskutujú s dotknutými obyvateľmi mesta. Uznesenie prijali poslanci z dôvodu prevencie sporu obyvateľov s prípadnými novými nájomcami.

Reakcia na snahu mestského úradu prideliť Romanovi Galbovi s jeho 9 deťmi nájomnú bunku bez vedomia obyvateľov tejto časti mesta nenechala na seba dlho čakať. Podľa nášho zistenia sa už aktivizujú obyvatelia Rádku, ktorí chcú v najbližších hodinách vyjadriť svoj názor k postupu primátora mesta a mestského úradu verejne, buď petíciou, alebo priamo protestnou akciou. Ich požiadavka je podľa našich zistení jasná, odložiť sťahovanie neprispôsobivých do času, až budú samotní obyvatelia oboznámení zo strany primátora a mestského úradu o podmienkach nájmu. Upozorňujú na už aj tak dlhoročné náročné spolužitie s obyvateľmi nájomného bytového komplexu.

O sťahovaní Romana Galbu nevedelo podvečer ani vyše 60 súčasných nájomcov samotného komplexu, kde by sa mali neprispôsobiví z Družstevnej sťahovať. Pričom sú to práve tí ľudia, ktorí s týmito neprispôbivými obyvateľmi bývali v jednom bytovom dome na Partizánskej ulici. Spolužitie týchto rodín si pamätajú Malačania aj obyvatelia centra mesta. Výsledkom spolužitia bolo zdevastovanie obytného domu vedľa pošty v centre mesta. Jedna rodina sa pritom vyhovárala na druhú. Mesto muselo tento stav rázne riešiť odčlenením rodín. Časť bola presťahovaná do nájomných buniek na Hlbokej ulici, časť do obce Gajary. Mestský úrad musí podľa prvých reakcií obyvateľov Rádku vysvetľovať, prečo chce tieto rodiny po rokoch opäť spojiť.

Stanovisko primátora k aktuálnemu dianiu nie je známe. Primátor mesta ani dnes nereagoval na otvorený list vyše 130 obyvateľov Družstevnej ulice.


Obyvatelia Rádku idú bojovať proti ich obídeniu petíciou

Pred malou chvílou potvrdil pre portál LPM.sk Ing. Mário Longauer z Hlbokej ulice, že obyvatelia Rádku začnú od rána zbierať podpisy pod spoločnú petíciu.

Nepáči sa im obchádzanie obyvateľov v takto citlivej téme. Petíciou žiadajú primátora mesta, mestské zastupiteľstvo a mestský úrad, aby "nedopustili v záujme pokojného občianskeho spolunažívania rozširovanie ubytovacích kapacít v nízkonákladových bunkách na Hlbokej ulici." Obyvatelia zároveň dôrazne  žiadajú, aby "bolo rešpektované uznesenie poslancov, ktorým sa uložilo všetky otázky zmeny bydliska neprispôsobivých obyvateľov z Družstevnej ulice vopred prediskutovať s dotknutými obyvateľmi mesta!"


Poslanci za 6. obvod žiadajú upokojenie obyvateľov Rádku

Od včerajšieho večera diskutujú s obyvateľmi Rádku aj poslanci za 6. obvod, v ktorom sa nachádza komplex nízkonákladového bývania. Ten obýva 65 nájomcov, z toho 3 nájomcovia mali podľa nášho zistenia uvoľniť jednu nájomnú bunku.

Dnes ráno dostala redakcia LPM.sk spolu s inými adresátmi žiadosť poslanca J. Říhu, ktorý uverejňujeme nižšie.

Zisťujeme reakciu predstaviteľov mesta na vzniknutú situáciu.

Podnet

Vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka mesta, vážená pani hlavná kontrolórka mesta, vážený pán prednosta mestského úradu,

dovoľujem si Vás v mene obyvateľov mestskej časti Rádek požiadať o okamžitú reakciu na rozhorčenie obyvateľov nášho mesta k tomu, že bez ich vedomia a v rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva z novembra minulého roku rozhodnete o premiestnení časti rómskej rodiny na ulicu Hlbokú do obytného komplexu s nízkonákladovými bunkami.

V príkrom rozpore s cieľom uznesenia poslancov, aby sa predišlo sporom v takto citlivej téme, si dovolili vedúci pracovníci mestského úradu so svojimi podriadenými zamestnancami pripraviť doklady, zabezpečiť vydanie kľúčov a čo najhoršie, bez nájomnej zmluvy a prerokovania tejto záležitosti aj so samotnými obyvateľmi nájomného komplexu, čím podporujete eskaláciu napätia zo strany slušných obyvateľov na Rádku.

Považujem za nefér z Vašej strany, ak som osobne ponúkol prednostovi pomoc pri komunikácii s obyvateľmi Rádku, že som ochotný požiadať vo svojom mene obyvateľov tejto časti mesta o prejav solidarity s obyvateľmi Družstevnej, a Vy bez vedomia poslancov za 6. obvod rozhodnete o presune rodiny, bez akejkoľvek zábrany a informovanosti verejnosti. Aj s obyvateľmi Rádku sa dá komunikovať, ale slušne a férovo. Urobili ste na nich podraz, ktorý sa nezabúda, a ktorý dopadne na Vaše hlavy. Obávam sa, že hlboko naštrbí už aj tak narušenú dôveru obyvateľov k mestskému úradu a primátorovi mesta.

Prosím, uvedomte si, že v komplexe na Hlbokej ulici v súčasnosti býva vyše 60 obyvateľov v zložitých podmienkach. Napriek tomu, aby ste si dávali pozor, do tohto prostredia bez vedomia obyvateľov, nájomcov a v rozpore s vôlou mestského zastupiteľstva umiestnite 11 - člennú rodinu.

Prosím, uvedomte si, že Vaším rozhodnutím ste chceli spojiť rodiny, ktoré pred mnohými rokmi spolu žili v bytovom dome na Partizánskej ulici. Všetci si dobre pamätáme, kam ich spolužitie viedlo. Bez akejkoľvej citlivosti chceme zopakovať stav, ktorý tu bol? Prosím, uvedomejeme si vôbec, že komplex na Hlbokej ulici je kapacitne preplnený?

Mestské zastupiteľstvo dalo primátorovi mandát, za ktorý sa môže aj skryť, čo pravedpodobne aj robí. Ale dovoľujem si dôrazne upozorniť, že mestské zastupiteľstvo nedalo primátorovi mandát robiť neférové kroky voči vlastným obyvateľom, obyvateľom tohto mesta. Myslím si, že takto by sa primátor mesta správať nemal. Je mi jasné, že včerajším vyprataním poslednej čiernej stavby zostalo rómskej rodine pôvodných 47 m2. Na túto situáciu boli vopred upozorňovaní, verejne som oznámil na rokovaní MsZ pri prerokúvaní zámeru BVS, že je platné rozhodnutie súdu a bude vykonané. Vedel o tom primátor mesta, prednosta mestského úradu. Mestský úrad mal dostatok času, aby sa pripravil, ak sa domnieval, že mu bude na území mesta migrovať časť rómskej rodiny bez strechy nad hlavou. Podcenili ste situáciu a terajším rýchlym konaním vnášate ešte aj medzi obyvateľov Rádku neistotu a strach.

Na celej veci ma mrzí ešte jedna vec. To, že mi včera každý zamestnanec mestského úradu povedal inú verziu celého nešťastného príbehu, ako ste včera pripravili bez vedomia obyvateľov rýchle pridelenie nájomnej bunky, už ani nehodnotím. Obchádzate poslancov, obchádzate obyvateľov, ale to, čo ste predviedli s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu včera, vo mne vzbudzuje pocit, že si nectíte už ani právo. Preto si dovolím dať týmto podnet aj hlavnej kontrolórke mesta, aby operatívne preskúmala, či boli vydané pánovi Romanovi Galbovi kľúče k nájomnej bunke na Hlbokej ulici bez toho, že by bola riadne uzavretá a vydaná do jeho rúk nájomná zmluva. Žiadam prešetriť, či prednosta mestského úradu prostredníctvom vedúceho oddelenia právneho a referenta jeho oddelenia, pána Tomaníka, dodržali postupy, ktoré mali. Ja v plnej miere chápem situáciu pána Romana Galbu, a mrzí ma, že doplatil na neférovosť pracovníkov mestského úradu. Po tejto skúsenosti si viem iba ťažko predstaviť, že obyvatelia Rádku Vám úprimnosť Vašich slov ešte uveria.

Preto aj v plnej miere podporujem reakciu obyvateľov Rádku, ktorí žiadajú primátora mesta, mestské zastupiteľstvo a mestský úrad:

  • aby sa zastavil proces pridelenia nájomnej bunky, a nebola uzavretá nájomná zmluva,
  • aby bolo zvolané stretnutie s obyvateľmi Rádku a priľahlých ulíc 6. obvodu, (odporúčam nedeľu o 15.00 h v jedálni nemocnice či inej vhodnej miestnosti, čo najbližšie obyvateľom Rádku) na ktoré prídu zodpovední vysvetliť svoje urýchlené konanie,
  • aby nerozširovali kapacitu nízkonákladových buniek na Hlbokej ulici.

Vážený pán primátor,

žiadam Vás ako poslanec za 6. obvod, aby ste zastavili svojvoľné rozhodovanie pracovníkov mestského úradu, a v čo najkratšom čase upokojili Malačanov a verejnosť tlačovou správou, že žiadne sťahovanie sa bez ich vedomia nekoná, a ani konať v búducnosti nebude. A to nielen na Rádku, ale aj na Juhu, v centre mesta, Vinohrádku, a všade tam, kde po včerajšku si obyvateľ nemôže byť ničím istý.

Zároveň prosím vezmite do úvahy, že týmto krokom ešte viac sťažíte komunikáciu s obyvateľmi mesta, ktorí chceli v dobrej viere a solidárne s obyvateľmi na Družstevnej ulici napomôcť k riešeniu situácie, ale nemôže sa to žiadným, obzvlášť týmto hrubým a arogantným, spôsobom obrátiť proti našim obyvateľom.

Srdečne Vám ďakujem a prosím o urgentné riešenie situácie, vrátane bezodkladného upokojenia obyvateľov mesta prostredníctvom mestských médií a rozhlasu.

Juraj Říha

poslanec MsZ za 6. obvod


Obyvatelia z Rádku uspeli zatiaľ v prvých požiadavkách

Pravdepodobne v pondelok 2. apríla by sa malo v podvečerných hodinách uskutočniť stretnutie obyvateľov dotknutej časti mesta (Riadok pri nemocnici) k otázke presťahovania neprispôsobivej rodiny do nízkonákladového bytu na Hlbokej ulici. Očakáva sa ešte oficiálne potvrdenie verejného stretnutia obyvateľov v mestských médiách. O bezodkladné zvolanie stretnutia obyvateľov požiadal primátora mesta a prednostu mestského úradu v mene obyvateľov 6. obvodu poslanec J. Říha.

Do toho času by nemala byť v spojitosti s požiadavkou obyvateľov podpísaná ani nájomná zmluva.

Roman Galba s rodinou zostáva v bunke na Hlbokej so súhlasom primátora Ondrejku

Podľa našich informácií mestský úrad nájomnú zmluvu nepripraví k podpisu do času, až sa vyjadria k presunu tejto rodiny obyvatelia dotknutej časti mesta.

Prednosta mestského úradu D. Vavrinec mal k situácii na Hlbokej ulici uviesť, že Roman Galba napriek tomu, že nemá nájomnú zmluvu, bude dočasne v tomto nájomnom byte bývať ešte cez víkend aj napriek nesúhlasu obyvateľov Rádku, pretože má súhlas od primátora mesta. Odôvodnil to tým, že vyprataná rodina nemá po vyprataní poslednej čiernej stavby zabezpečené vlastné náhradné bývanie.

Verejnosť doteraz k situácii na Hlbokej ulici a o postupe mestského úradu neinformovali ešte ani mestské médiá.

- Viac informácií vám prinesieme v priebehu dňa. -pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

28.03.2012 22:23:33 | Vladimír Špánik

Opäť sa zabúda na dotknutých občanov.Neplnenie uznesenia je v slovenskej samospráve bežná vec !Len sankcie za takéto konanie starostu či úradníkov môžu tento stav napraviť!

28.03.2012 22:26:13 | ivan

Bud je ten primator fakt taky ..... alebo je toto vsetko uz neuveritelne. Nech si ich nastahuje k svojmu baraku!

28.03.2012 22:28:34 | Erika

Veru, veru, je taký päťbodkový

28.03.2012 22:32:27 | Oľga Z.

... ako z rozprávky ...bolo raz jedno polnočné kráľovstvo, v ktorom sa nemohlo slobodne spievať a ani tancovať. Tancovalo sa len vtedy, keď jeden Jožko pískal.

28.03.2012 22:35:37 | Mario Longauer

Zdravím,

petícia proti zvyšovaniu ubytovacích kapacít v bunkách na Hlbokej ulici je už na svete, predpokladám a dúfam, že sa zajtra všetci obyvatelia Rádku podpíšete . . .

29.03.2012 00:54:39 | Svetlana O.

Povedala som si svoj nazor.P.primator je pre vela malacanov zbabelec,boji sa verejnosti. Uverila by som aj tomu,ze to sam organizoval s uradnikmi aby boli Cigani rychlo bez vedomia ludi z Hlbokej a okolia presunuty tam kam potrebuju.Pozrite si media mesta,zase spia,nikde nenapisu co sa skutocne deje,aj to ze p.primator porusuje uznesenia poslancov,mestsky urad bez najomnej zmluvy umiestnuje CIganov do mestskych bytov. Maju zviazane ruky a radsej napisu o tom ako isiel p.primator gratulovat ucitelom do kina.P.primator posledne roky zlyhava,upada a zbabelo sa vyhyba verejnosti.Mestky urad by mal rychlo zachranit situaciu a najomnu zmluvu by nemal davat ciganom az sa zidu ludia a vyjadria svoj nazor!

29.03.2012 02:12:22 | Oskar Dobrovodsky

Normalne nestiham registrovat co sa v tomto skorumpovanom, podvodnickom meste deje. Primator ako aj mnohi uradnici sa spravaju arogantne, drzo voci obcanom, nerespektuju ich prava, nic! No toto co tu citam, je riadne chrapunstvo, nazval by som to uder pod pas obcanom Radku od tohto "primatora". Cize on, ktory by mal byt vzorom pre inych, hlava mesta, on sam porusuje uznesenia MsZ, nariadenia a vlastne aj zakony. V podstate dava navody ostatnym neprisposobivym, ze si mozu robit vlastne co chcu a su takmer nepostihnutelni. Takato spinava "politika" vedie okrem ineho aj k rozbrojom a prehlbovaniu napatia a nedovery v nasom meste. Komunisti si taketo svinstva, podvody, manipulacie s citmi a ludmi vobec ani zdaleka nedovolovali co tito samozvani nadludia.

29.03.2012 09:55:04 | obyvateľka Hlbokej ulice

Zaujímavé...
Na Juh NIE, ale na Riadok ANO ????

Kde sme??
A najlepšie, že nikto z Rádku o ničom netuší.

29.03.2012 10:14:17 | Tina

Táto otázka ubytovania Rómov nie je jednoduchá. Sami nie sú schopní zabezpečiť si bývanie, nikto ich za susedov samozrejme nechce a na opustený ostrov ich poslať nemôžeme. O slabších sa však treba starať. Aspoň toľko, koľko nám to svedomie dovolí. Pán primátor v tejto veci aspoň niečo robí. Ako by ste riešili túto situáciu vy? Ja mu jeho pozíciu vôbec nezávidím....

Tak im pán Říha skúste nájsť niečo vy. Prídite konečne s nejakým konštruktívnym názorom, nie iba s večnou kritikou, ktorí vlastne nič nerieši.

29.03.2012 10:22:50 | Mel

Tina,
konštruktívne riešenie už raz na stole poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia mesta a zamestnanci úradu mali. Bol to zatiaľ jediný najkomplexnejšie pripravený návrh, ktorý vypracoval poslanec Juraj Říha s tímom.
Viac http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/riesenie-problemu-druzstevna/
Napokon bol tento materiál pre silnú nevôľu obyvateľov Juhu z rokovania stiahnutý, ak si správne spomínam.
A poslanci poverili riešením mestský úrad. Viac http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/varianty-riesenia-druzstevnej-pripravi-mestsky-urad/

29.03.2012 10:24:11 | jana

Prosím pán Ondrejka,prehodnoťte vaše zotrvanie!!!!!!!! v primátorskej funkcii!!!!!!!!!!!!
Takého primátora Malacky nepotrebujú,pozrite sa,ako ste dovolili "zhovätiť" mesto a čo všetko ste z toho mali VY!!!!!!!!!!!!!

ODSTUPTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29.03.2012 10:27:32 | J.Říha

Uvedomujem si zložitosť. Ak sa pýtate na konkrétne návrhy, predložili sme niekoľko, mne sa javili reálne dva (ak ste vytiahli problém Družstevnej ulice iba v časti náhradného bývania):

- hájenka v priemyselnom parku,
- komplexný projekt špeciálneho bývania v areáli BVS.

Keďže neboli návrhy prijaté, podporil som cez Komisiu aj v pléne mestského zastupiteľstva návrh, aby boli rozdelení po rodinách v rámci mestských voľných kapacít za jasných podmienok (nájdete ich v uznesení tu: http://www.scribd.com/doc/74410142/Schvalene-uznesenie-k-problemu-na-Dru%C5%BEstevnej-ulici-v-Malackach):

Primátor má mandát od poslancov, ale nemá mandát, aby to robil v rozpore s uznesením a bez vedomia obyvateľov. Preto chápem, že sa cítia od včerajšieho večera podvedení a zaskočení. Vy by ste sa necítili v ich situácii? Položil by som si tak otázku.

Rómska rodina po včerajšom vyprataní a zbúraní stavby vlastní iba svojich 47 m2 rodinného domu. Názor, že by nemali od mesta dostať akékoľvek bývanie, je tiež názor.

29.03.2012 11:53:30 | pre: Tina

Prosim, zober si ich domov, prosim, prosim...

29.03.2012 12:01:04 | južanka

zdravím najskôr by som obyvateľke Hlbokej ulice chcela povedať, že aj keď pán Říha predložil zámer BVS ani ľudia na juhu o tom nevedeli, keby nezačali poslanci za nás obvod spisovať petíciu a neupovedomili o tom ľudí, takže pravda je taká že ani pán Říha vtedy nekonal moc čestne ako teraz pán primátor. Pravda je, že ich nikto nechce do susedstva a nie je sa čo diviť , nikdy sa neprispôsobili a a ani sa nikdy neprispôsobia. Lenže na našich kompetentných je pôsobí veľký tlak medializácie a ako sa vraví celé Slovensko a nielen naša krajina čaká ako si s tým poradia. O takýchto ľudí sa mesto stará, ale pýtam sa pomohlo by mladým ľuďom, keby stratili zamestnanie a nemohli splácať hypotéky, ktoré majú až do dôchodkového veku, tiež by sa o nich tak zaujímali ako o tíchto???????? Jasné že nie , ale takýmto treba dať aj desať šancí že???? A aj tak sa ani jednej nechytia pretože to majú v krvi a vedia, že sú a budú štátom dotovaní. V prvom rade by mal štát s nimi urobiť poriadok a vziať im dávky .....Ale aby som sa vrátila k problému v Malackách dúfa, že aj keď mesto odkúpilo BVS tak v kútiku duše nedúfa, že ich tam predsa usadia, pretože ani južania s tým nikdy súhlasiť nebudú, takýchto neprispôsobivých je aj na juhu dosť , dajte ich tak , kde ešte nie sú, nech sú všetky časti mesta na tom rovnako.

29.03.2012 12:28:14 | jana

Treba ich dať primatorovi do susedstva,aj to je mestsky pozemok.

29.03.2012 12:28:46 | J.Říha

Dobrý deň, južanka. Prijímam Vaše výhrady. Nechcem sa príliš vracať k zámeru BVS, pretože chybu som si už opakovane priznal a ju aj úprimne oľutoval. Chcem Vás ale poprosiť, aby ste vnímali predsa len rozdiel, že zatiaľ čo obyvatelia Rádku nie že nemali žiadne informácie, oni nemali možnosť ani čokoľvek ovplyvniť. Primátor mesta s pracovníkmi mestského úradu rozhodli, pripravili, zrealizovali, a to bez žiadnych rokovaní, žiadnej diskusie.

Ak si pozriete s odstupom času, návrh BVS sa zverejnil na stránke aj tu, aj na Facebooku, o zvolanie rokovania k nemu sme požiadali na podvečer z dôvodu, aby sa mohlo rokovania zúčastniť čo najviac ľudí. Snažili sme sa vytvoriť predpoklady na to, aby sa dal zámer ovplyvniť a mohli zapracovať prípadné podmienky. Situácia si vyžiadala prerušenie rokovania a následnú diskusiu s obyvateľmi, nakoniec aj po prísľube, ktorý som dal obyvateľom Juhu, úpravu uznesenia. Rozhodnutie nemali za obyvateľov robiť úradníci, ktorí nie sú volení, ale poslanci. V tom čase sme oslovili poslancov, čo tu nikomu nestálo ani za to, aby nám vôbec dali vedieť.

A keďže to bolo pre nás pounačením, navrhli sme uznesenie, aby sa akékoľvek podobné návrhy vopred prerokovali s dotknutými obyvateľmi mesta. A už ani len to nebolo teraz dodržané.

29.03.2012 13:15:40 | južanka

Dobrý deň pán Říha myšlienky mi utekali rýchlejšie ako som to stihla dopísať. Tým porovnaním Vás a primátora (neriešenie situácie s dotknutými obyvateľmi) neznamená, že súhlasím s tým čo pán primátor urobil. Jasné, že to urobil tajne, pretože dobre vedel, že ani tam by ľudia s tým nesúhlasili ako aj nesúhlasia, ani sa im nedivím, keďže patrím medzi ľudí, ktorí ich nechcú ani na juhu. Dobre sledujem čo s BVS mienite urobiť a zúčastnila som sa aj rokovania ohľadne BVS na juhu návrh bol jediný a nekompletný v ktorom boli protikladné veci, takže nebol až taký super a bezchybný ako sa na prvý pohľad zdal (aj som si ho dôkladne preštudovala), no mohli ste mi odpovedať aj na ďalšie moje otázky v príspevku vyššie pomohli by ste aj riadne pracujúcim ľuďom, ktorý by sa dostali do finančných ťažkostí, tiež by ste im venovali toľkú pozornosť????? Prosím začnite byť realista a nie optimista ani žiadne riadne nájomné zmluvy nepomôžu aby sa z nich stali radoví občania a nejde len o to, ale nikto nezaručí ani bezpečnosť okolia, poviete že na to je polícia a čo s nimi robí vo väčšine prípadov je to len priestupok, takže nič, veď ani na tej Družstevnej si nikto s nimi nevie poradiť, tak nevravte, že na inom mieste si budú vedieť s nimi kompetentní poradiť, ako vravím, dajte ich do tej časti mesta, kde sa ešte nenachádza tento typ občanov, nech sme si rovní všetci a všetci aby sme vedeli a na vlastnej koži pocítili ako sa s nimi žije, nie len z rečí , ukážok na nete a článkov .

29.03.2012 13:19:39 | J.Říha

Včera sa vykonalo rozhodnutie súdu o vyprataní a bola zbúraná čierna stavba, ktorá bola neoprávnene obývaná časťou tejto rodiny. Myslím, že som dostatočne deklaroval svoj postoj k otázke dodržiavania zákonov Slovenskej republiky.

29.03.2012 13:20:01 | eva

prosím , hlavne pomôžte už konečne Oskarovi Dobrovodskému, sledujem jeho osud už dlhší čas!

29.03.2012 14:17:10 | južanka

to nieje odpoveď na to, na čo som sa pýtala...., ale nevadí inú som nečakala,je super, že ste začali niečo robiť, len nech na to nedoplatia poctiví občania........

29.03.2012 15:14:10 | katka

Dospelym socialne neprisposobivym dat povinne vykonavat verejno-prospesne prace a drzat nad nimi kontrolu. Ich deti dat do detskych domov - budu mat konecne podmienky na vyvoj a pochopenie ze sa da zit lepsie, nez zili/ziju ich primitivni rodicia.

29.03.2012 15:20:25 | Peter

Tazko reagovat na precitane komentare. Preto sa radsej pytam. Pani Baligova a ostani obyvatelia Druzstevnej ulice, je vam nevhod, ze Druzstevu ulicu ma opustit (alebo uz opustilo) 11 ludi? Preco teraz nenapisete nieco? Pan Dobbrovodsky, tak ste zalslepeny hnevom, ze aj taketo pocinanie oplzlo kritizujete? Je pre Vas riesenie to, ak vedla Vas zostane colen jeden "odporny" cigan? Pan Riha sa uz nepamata na to, ako on potajomky inicioval prestahovanie vsetkych ciganov (nielen jedneho manelskeho paru s detmi) na Juh? Pan Longauer, zabudli ste na to, ze zhruba pred rokom mal p. Riha v zamere osidlit Hlboku ulicu neplaticmi zo Skuteckeho ulice? Nevyhrotila by sa situacia na Druzstevnej ulici, ak by zostalo na ulici 9 deti s rodicmi? Pan primator, po takychto atakoch budete nadalej "porusovat" uznesenia poslancov alebo nabuduce do bezdomovca radsej kopnete? Je vobec realne take riesenie, ktore bude vyhovovat vsetkym? Napriek tomu, ze nie je, budu ludia nadalej parazitovat na tejto teme a vytlkat si politicky kapital na nerieseni resp. rieseni situacie?

29.03.2012 15:37:20 | Jana

A privitajme v diskusii pana primatora, pardon, Petra :)

29.03.2012 15:46:59 | Sloven

To budú mať dobré. Budú mať blízko horu. Drevo zadarmo.

29.03.2012 16:24:46 | J.Říha

V marci 2011 sme obyvateľom Družstevnej ulice ponúkli konkrétne opatrenia. Včera sa zrealizovalo predposledné z nich. A vedzte, že bolo nutné. K ďalšiemu postupu uvediem, že sú prijaté dve uznesenia MsZ k riešeniu problému na Družstevnej ulici a naplnia sa do bodky, na to sa môžete spoľahnúť. Neriešili by sme včera vypratanie poslednej čiernej stavby, ak by sme nevedeli, čo je naším spoločným cieľom. Tak mojím, ako aj pani Baligovej, ktorá zastupuje obyvateľov Družstevnej ulice. Mňa osobne poháňa vpred presvedčenie, že po pondelku 2. apríla môže v spolupráci s inými obvodmi, poslancami a primátorom mesta nastať na Družstevnej postupné zmierenie situácie.

29.03.2012 16:41:29 | Ali

Odkedy sa za ciernu stavbu dava nahradne byvanie? Nerozumiem tomu ako niekto moze splodit 9 detureniec, ked nema ani poriadne kde byvat?

29.03.2012 16:53:50 | z iného mesta

Aký je tvoj názor
preveľmi sa množia, nevedia sa o seba postarať, s tým by sa malo voľačo robiť do kedy to bude takto fungovať to je už nezvládnuteľné. Či?

29.03.2012 17:18:49 | Zuzana Baligová

Pre Petra "neviem akého" :-). Bite do tých, čo niečo robia. Bite do tých, čo sa snažia dosiahnuť cieľ. Je to najjednoduchšia cesta, ako sa zapojiť do diania, však? Toto však nie je moja parketa, necítila by som sa komfortne. Vašu cestu realizácie vo verejnom živote Vám však neodopieram.
A teraz môj názor, ak oň naozaj stojíte. Nikto zo zainteresovaných do tohto problému neobjasnil a nepriblížil tak deklaratórne a transparentne riešenie, ako ľudia z občianskej iniciatívy ĽPM. Ja sama som sa aj na verejných fórach niekoľkokrát vyjadrila, že neprajem utrpenie nikomu ďalšiemu a preto preferujem premiestnenie mimo obytnej zóny. Sled udalostí na zasadnutiach MsZ však presmeroval riešenie tejto otázky formou čiastočnej dislokácie vybraných členov problémovej rodiny do sociálnych nájomných priestorov.
Obyvatelia Družstevnej vítajú však akékoľvek riešenie, ktoré aspoň v prvej vlne zmierni stav. Nie sme však za riešenia také, ktoré sa nezakladajú na právnom stave a riešia sa v afekte. Tento problém tu nie je rok ani dva, že by mal dotknutých úradníkov a predstaviteľov mesta zaskočiť. Navyše sa na verejných fórach preberala otázka už rozpracovaných právnych krokov, ktoré môžu vyústiť do tejto podoby.

29.03.2012 17:23:35 | Sloven

Aj mňa by zaujímalo odkedy sa za čiernu stavbu dáva náhradné bývanie.

29.03.2012 17:47:20 | Janka

Jasne že v nás burcujú emócie. Ale mudrlanti dajte nejaké riešenie. Dobrovodský je samozrejme sklamaný, lebo nejaký obyvatelia mu tam ostali, rádčané sú sklamaní, lebo nejaký im pribudli. Iba Halcin je spokojný, lebo do BVS nešiel nikto. Aj tak bol návrh p.Říhu najlepší a podľa mňa jediný únosný. Ale Halcin sa angažoval a dopadlo to takto. A čo akože Ondrejka mal ich nechať na ulici s deckami? Ja viem, že si nezaslúžia opateru, ale iná legálna možnosť tu podľa mňa bohužiaľ nie je. Prosím nesmerujme debaty na primitívne rasistické výroky. Skúsme nájsť riešenie. Oni sa nevedia sami postarať a nezbavíme sa ich, tak sa musíme postarať my tak, aby to čo najmenej bolelo.

29.03.2012 17:52:38 | Majo

Nekrivdite Halcinovi, ten už toho toľko urobil, že ho už bolí sánka.

29.03.2012 18:02:47 | Ali

Janka: Ak sa nevedie postarat o svoje deturence, tak by im ich mali odobrat, pre ich dobro. (Dufam ze som nenapisal nic rasisticke)

29.03.2012 18:14:18 | anka

Janka, vy keby ste prišli o bývanie vám by pridelil primátor nejaké bývanie,...
oni sa množia ako potkany a ešte ich budeme ľutovať. Deti nech dajú do
detského domova a dospelí nech sa sami postarajú o bývanie a hlavne
o prácu. A nie iba žiť z našich daní a čo dostanú od štátu.

29.03.2012 18:37:50 | Janka

Keby im zobrali deti, tak by si z ľútosti dorobili ďalšie. Len nech sa starajú...

29.03.2012 19:28:16 | Jana Knéblová

Mesto sa ozvalo, malá nenápadná správička len aby ste neprehliadli:
http://www.malacky.sk/docs/ts/Tlacova%20sprava%2029.marec.pdf

29.03.2012 20:28:08 | Lenka

Milá Tina a vážený p. primátor. Reagujem na vaše činy. ˇano treba sa starať o svojich občanov. Ale tými sme aj my z Hlbokej a okolia. Treba ich presťahovať, ale prečo k nám. Doteraz sme tu žili pokojne s ostatnými obyvateľmi nájomných bytov. Chcete vyhrotiť situáciu, ako sa stalo na Družstevnej? A drahá Tina rada by som vedela, kde bývaš. Možno je tam voľný nejaký byt pre p. Galbu? Čo vy nato?

29.03.2012 20:45:04 | obyvateľka rádku

Chcela by som vedieť, či aj moje deti dostanú náhradné ubytovanie? Bývame teraz ako štvorčlenná rodina s dvomi dospelými deťmi, ktorí by si chceli založiť rodinu. Ak by bolo podmienkou pre získanie domu alebo bytu počet detí, tak môžu začať na nich pracovať. My platíme dane a ja sa tu cítim diskriminovaná. Platiť a držať hubu. To už tu raz bolo, len sa to nemusí skončiť nežne......

29.03.2012 22:02:39 | Milos Ondriska

Kazdy je mudry ale nepovedal ako si predstavuje riesenie. Kazdy je mudry ale nepripravil navrh. Sory, ale navrhy vyhodit vo vzduchu, zburat, vypalit, decka do domova su nanic lebo su nezrealitovatelne tak prestante. Nemelte hubami. Peter ty sa prenes cez svoju nadutost a zavist a ked nemas nic k veci radsej sa vypusti do stratosfery zbytocne mutis vodu, si tu jediny co sa kazdy raz prizivuje na teme. Jedine plus ze takym prizivnikom predcasne nezverejnuju kroky ktore chcu aktivisti robit. A to je tvoje problem tak sa prenes cez to. Ostatny sa uvedomte,anonymne bojkotujete,nadavate,mudrujete ale nech ci chcete nechcete,nalejte si cisteho vina, jednymi obdivovany druhymi zatracovany Riha je jediny z mesta ktory si ide triezvo odzaciatku za svojim a po vcerajsku vidim ze uspesne. A ja mu verim ze Druzstevnu tento mlady bojovnik dotiahne do konca. Pozorujem ze informoval o sudnych navrhoch,zrealizoval ich,hovoril o ciernych stavbach,s padnutymi sankami sa prizerali hodnostari mesta ako sa elegantne vypratava a bura stavba bez zbytocneho kriku. Dosiel s navrhom vodarni,bolo halo nikto tak nerozpracoval navrh.Poucil sa a rychlo vyuzil prilezitost,preniesol pozornost na mestsky urad a sam v tichosti pripravoval buranie ciernej chatrce. To necakali ani cigani ani vase kriticke papule sory za vyraz. Keby sa neposral Ondrejka z vlady,medii,cigani by zacitili problem ze zrazu v tomto ciganskom state neco nefunguje podla ich predstav.

Radcane drzim vam paste,povedzte si svoj nazor ale pytajte sa Ondrejku proc sa pred vami schovava a proc tichucko tlaci cigansku rodinu k vam do kolonie,kde uz mate 60 ciganov. Stat sa to mne tak ja jak chlap dam Ondrejkovi po papuli.

Nemam ziadny navrh lebo ho nepoznam! Ale nebudem zatazovat zbytocnymi frazami diskusiu a uberat energiu tym co nieco robia.

29.03.2012 23:57:46 | Peter

Jana, musim vas sklamat. Primator nie som a nie som ani Peter Kubina, ako ma minuly rok oznacoval p. Dobrovodsky. S prihliadnutim na agresivitu posledne menovaneho nemam v umysle vystupit z anonymity. Nechcem, aby mi maval pod nosom kamerou alebo fotoaparatom, nasledne to zverejnoval na youtube a porusoval ochranu osobnych udajov mojich a ani mojich deti. Pan Riha, myslite, ze zmiernovanie situacie nastartujete az 2. aprila? Ved to nastalo Vami odsudzovanym premiestnenim jednej rodiny na Hlboku. Pani Baligova, o vas nazor stojim, inak by som vas nevyzyval k tomu, aby ste ho uviedli. Mam iny nazor na vec, ako vy. . Som proti tomu, aby sa ciganom z Druzstevnej akokolvek pomahalo. Svoju sancu dostali niekolko rokov dozadu a sami si ju premrhali. Mrzi ma len to, ze na to doplatili bezbranne deti, ktore nemaju sancu vyrastat v normalnom prostredi. Ak vsak ma 9 deti zostat zo dna na den na ulici, myslim, ze docasne prichylenie bezdomovcov pod strechu nie je konanie v afekte. Cigani tam tuto zburanu ciernu stavbu nepostavili. Stoji tam uz od dob komunizmu. Mozno by k takejto situacii ani neprislo, ak by ju tam spoluvlastnici pozemku taku dlhu dobu netolerovali. Bol som zvedavy, ako obyvatelia Druzstevnej zhodnotia konanie primatora, ak mu dlho vytykali "nekonanie".

30.03.2012 07:51:33 | ddd

Keby sa do takejto siuácie dostal ktorýkoľvek "biely", tak je už na ulici a deti mu okamžite odoberú. Slovensko je krajina podporujúca rasizmus, ale utláčaná je biela rasa

30.03.2012 08:40:54 | Sloven

Tu netreba dávať žiadne návrhy ale začať dodržiavať zákony a nebude žiadny problém.

30.03.2012 13:21:56 | Jozef

Všetci obyvatelia Malaciek by sa mali odsťahovať a nechať tu cigáňov samých.

30.03.2012 19:26:30 | anna

presne tak ako napísal "ddd". Koľkým luďom, ktorý prišli o strechu nad hlavou napr. exekúciou a stali sa z nich bezdomovci, zobral štát deti do domova.

31.03.2012 08:29:51 | Rudo D.

No, chodniky v dezolatnom stave- ved bude sa robit kanalizacia tak naco investovat do opravy, vecer svetlo nesvieti- lebo treba setrit tak vypneme na Radku a pridame im bonus v podobe .................. tak dakujem

01.04.2012 10:43:52 | susanne

Nech si nas slavny primator postavy tu unimobunku pred svoj dvor ked chrani tak nasich neprisposobivych smradov, co mu v tom brani ked tyto obcania su super a ide iba o susedsky spor.

01.04.2012 11:08:34 | zuzana

Maly by sa prekontrolovat aj najomne byty, ake socialne pripady sa tam nastahovali alebo nenastahovali a udrziavaju byty prazdne, alebo ake auta pri tych bytovkach stoja, na koho su napisane a kto v nich vlastne byva alebo nebyva? Plnit si vrecka a nehladat ziadne riesenia je jednoduche. Zaujimave ze starosta v zahorskej vsi si vie s tymi neprisposobivcami rady, nech sa ide vyskolit.

01.04.2012 15:32:00 | Mikulas

Cteny "Peter", keby v mojej blizkosti robili taky bordel tito vsivavci a paraziti a ohrozovali moje PRAVO na pokojne byvanie, chvilu by som tiez "oplzlo kritizoval", ale netrvalo by to dlho a nastalo by ZASLUZENE konecne riesenie, pretoze to, co pachaju tieto opice, co si nevedia ani rit utriet a namiesto hajzlaku pouzivaju "oprate" uteraky (ak vobec...) a kotia deti, len preto, ze im prinasaju od statu lahko odxxxtkane peniaze sa neda POCHOPIT ZDRAVYM ROZUMOM.

"Peter", prestahujte si ich do svojej blizkosti a potom sa navazajte do ludi, ktori su uz s nervami na konci.

Oskar vydrz, nic ine ti neostava, lebo podpora neprisposobivych v tejto bananovej republike ma svoju agendu, ktora bola dopredu naplanovana s cielom oslabit moc Slovakov, len intelektuali ako je "Peter" to zatial nechapu...

03.03.2014 15:57:24 | ja

tie opice vy*né treba nasťahovať Ondrejkovi na dvor !

04.03.2014 12:35:00 | Oskar Dobrovodsky

Najzarazajucejsi je fakt, ze v nocnych hodinach navstevuje asocialov riaditel prevencie kriminality na Ministerstve vnutra SR (poslanec MsZ Malacky) spolu s dalsimi cinitelmi. Poskytuje asocialom rady ako podavat trestne oznamenia na starousadlikov z Druzstevnej, ako utocit na Dobrovodskych, ako ich psychicky nicit, terorizovat apod.... ? Ako sa uz nevie dockat, ze si spolocne s asocialmi vypije a zatancuje na romskom bale v Malych Levaroch a mnohe ine zaujimavosti...

05.03.2014 08:36:26 | starý občan Malaciek

Vážený pán Oskar Dobrovodský,
to, čo ste teraz napísal, patrí medzi to najúbohejšie a najprimitívnejšie čo som na týchto stránkach čítal a začínam pochybovať aj o Vás a Vašich úmysloch.
Už skončite prosím Vás s urážaním všetkých, čo si dovolili niekedy s Vami nesúhlasiť, alebo neurobiť niečo podľa vášho želania a predstáv. Uznávam, že Váš problém je veľký, ale ani to Vás neoprávňuje na takéto primitívne reakcie. Som rád, že ste bol zvolený za poslanca- teraz môžete ukázať ako sa rieši rómsky problém a čo pre toto mesto a región urobíte Vy. O 4 roky sa Vás na to spýtam. A dúfam, že Vám Váš problém pomôže vyriešiť JUDr. Čarnogurský a želám Vám aby sa v ňom angažoval i po prezidentských voľbách.

Rád som chodieval na stránky lpm.sk, ale zisťujem, že sa to stáva miestom frustrovaných ľudí, ktorí liečia svoje komplexy pľuvaním špiny na všetkých, ktorí si dovolia prejaviť iný názor. Vážení správcovia servera, pán Říha, myslíte si, že by bolo prejavom totality, autokracie, alebo nedemokracie vymazať príspevky, ktoré bezdôvodne hrubo urážajú a špinia na konkrétnych ľudí, tiež obyvateľov tohto mesta len preto, že si dovolia nesúhlasiť s „oficiálnym a žiadaným“ názorom? (Nehovorím len o príspevku pána Dobrovodského).

P.S: Ani ja, ani nikto z mojej rodiny nie je zamestnancom mestského úradu. Som obyčajný človek žijúci v rodinných domoch v Malackách.
Aký je tvoj názor