Ľudia pre Malacky » Nezodpovedané otázky a chýbajúce vetvy kanalizácie

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Nezodpovedané otázky a chýbajúce vetvy kanalizácie

Zatiaľ sa príliš verejne nehovorí o tom, že viacero ulíc nie je zahrnutých v projekte odkanalizovania. Otázky, ktoré dostávame od obyvateľov, automaticky odkazujeme na mestský úrad. Ten jediný má totiž v súčasnosti v rukách projekt, ktorý si riadi. Keďže projekt beží a stavebné mechanizmy máme už v uliciach, snažíme sa spružniť riešenie aj niektorých sprievodných problémov.

Je nešťastné, že obyvatelia sa o probléme dozvedajú takpovediac pri samotnej realizácii. Niektoré skutočnosti sú nové aj pre nás - poslancov. Už od minulého volebného obdobia mestské zastupiteľstvo podporovalo všetky dôležité rozhodnutia ku kanalizácii, aby sa projekt realizoval podľa pôvodného harmonogramu.

V tomto volebnom období sme sa snažili svojimi uzneseniami o vyčistenie pochybení pro verejnom obstarávaní na dodávateľa, neskôr o skorší začiatok fungovania spoločnej komisie, ktorá rieši aktuálne dianie okolo výstavby kanalizácie.

Ešte v októbri minulého roku sme mestskému úradu uložili prípravu žiadosti o predĺženie termínu realizácie a zúčtovania projektu, keďže prišlo k časovému posunu, a mesto je oprávnené podľa projektu požiadať o posun termínu o 18 mesiacov.

V apríli tohto roku sme prvý raz uložili mestskému úradu začať sa zaoberať riešením prípojok, ktoré nie sú zahrnuté v projekte. V tom čase sa ešte s problémom neoboznámili obyvatelia, ani sa o probléme verejne nediskutovalo.

Podnety už aj na LPM.sk

Niekoľko postrehov z diskusie ku kanalizácii:

Diskutujúci juraj, 28.08.2012: "Keď som sa bol pýtať na MU, prečo je tomu tak, bolo mi povedané, že prípojky budú robiť iba tým, ktorý sú zakreslený v projektoch, a kedže projekt je z roku 2008 (?????) a my sme kolaudovali v roku 2009 neurobia nám prípojku (nevytiathnu rúru od hlavného potrubia, ktoré je v hlbke cca: 2-2,5m). Preto na našej ulici dotiahli len 4 pripojky po plot. Pýtam sa ako je také niečo možné, kedže stavebné povolenie sme dostali v roku 2006 a je evidentné, že keď sme dostali stavebné povolenie, tak asi na tomto mieste vyrastie nový dom a preto by nás mohol niekto zakresliť do projektu"

Diskutujúci juraj, 31.08.2012: "Prečo, keď vedelo mesto o tomto probléme nerokovalo skôr, resp. z pozície "silnejšieho" nevyrokovalo seriózne podmienky pre zhotovenie prípojky firmou XY. My (občania) sme len mali dostať oznam: hej občan, nie si v projekte ale nezúfaj - to najlepšie čo sa nám podarilo vyrokovať s firmou XY je: ak chceš prípojku v ramci akcie Z, od firmy XY zaplatiš za 1m sumu xxx eur. Ak nechceš prípojku (resp. vieš si to urobiť/zohnať lacnejšie) nech sa páči. Dovi, dopo. ALE HLAVNE TO UŽ MALO BYŤ VŠETKO NACHYSTANÉ a nie že mesto teraz chystá a rokuje....... TO JE TÁ KANALIZÁCIA TAKÉ VEĽKÉ PREKPAVENIE AJ PRE MESTO?"

Diskutujúci Peter Černý, 02.09.2010: "O domoch zakreslených resp. nezakreslených v projekte reč nebola, tak dúfam že prípojku potiahnu všetkým. A dúfam aj, že dajú ponuku aj na napojenie domu alebo aspoň že prípojku na hranici pozemku ukončia v nejakej rozumnej hĺbke a nie v 2 m pod povrchom. Aj keď tiež nechápem prečo nerobia aj prípojku aspoň po hranicu pozemku pri jednej rozkopávke. Možno to súvisí s kolaudáciou hlavného potrubia......."

Diskutujúca anina, 14.09.2012: "Tiež by som rada vedela nový harmonogrom, pretože som už videla 2 verzie a podľa našej ulice to nesedí."

Diskutujúci tomas, 02.09.2012: "Ako moze niekto napisat ze tato situacia je pre mesto nova ? Ako sa potom vlastne pristupovalo k celemu projektu ? Ved predsa ked nemali robit pripojky pre ludi co maju postavene po roku 2008 tak mali dat aspon do schranky odkaz o tom ze vznikne takato situacia ci ? Teraz to zakopu a budu zase rozkopavat?"

V diskusiách na stránke, Facebooku a z doručených e-mailov sme postrehli, že najviac otázok či podnetov dochádza k otázke chýbajúcich vetiev a prípojok. V probléme treba odlíšiť chýbajúce vetvy v celých uliciach a chýbajúce individuálne prípojky k novým rodinným domom.

Celý problém vznikol podľa mňa z toho, že projekt sa viackrát upravoval kvôli čerpaniu peňazí z EÚ fondov. Nie každý si pamätá históriu prípravy projektu, najskôr ako koncentrácia obcí, cez individuálny projekt mesta, až po terajší projekt s obcou Kostolište. Čiže držalo nás aj samotné časové hľadisko prípravy projektu.

Projekt sa pripravoval ešte v minulom volebnom období, vychádzať sa muselo podľa v tom čase skolaudovaných domov. Hraničný termín bol október 2008. Viem, že sa priebežne riešilo doplnenie niektorých domov. Po podaní projektu sa úpravy už robiť nemohli, keďže ide o odsúhlasenú projektovú dokumentáciu.

Preto môže z toho mesto vyjsť tak, že nové prípojky k skolaudovanýcm rodinným domom pripojí po kolaudácii samotnej kanalizácie. Predseda stavebnej komisie Milan Ondrovič v diskusii ku kanalizácii naznačil, že realizovať sa budú formou ohlásenia drobnej stavby.

K chýbajúcim vetvám kanalizácie v niektorých uliciach treba nový projekt a stavebné povolenie. Z časového hľadiska sme preto navrhli mestskému zastupiteľstvu riešiť tento problém ako prioritný, keďže sú v uliciach už stavebné mechanizmy.

Nie je to jednoduchý proces, čo sa odôvodnene snažil v dobrej viere niektorým večným kritikom vysvetliť aj poslanec Marián Andil.

Pokládka vetvy kanalizácie v križovatke ulíc Jesenského a Záhradnej.

Komisia, aj zastupiteľstvo

O probléme rokovala aj Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Zatiaľ je zmapovaná potreba asi 148 prípojok mimo projektu a zhruba cca 950 m potrebných nových trás.

Len približný finančný odhad na vybudovanie nových hlavných vetiev je zhruba 494 000 € bez DPH. K tomu pri počte 148 prípojok treba pripočítať asi 177 600 € bez DPH na ich výstavbu.

Keďže ide o jeden z najväčších projektov mesta, ktorý má priamy dopad na život obyvateľov v mnohých volebných obvodoch, a keďže projekt sa už realizuje, považujeme za dôležité nestrácať čas a doriešiť tento problém súbežne popri výstavbe.

Na základe odporúčania komisie sa predložil na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 27. 9. doplňujúci návrh uznesenia k správe o kanalizácii, aby sa začala pripravovať aspoň potrebná projektová dokumentácia k výstavbe ďalších hlavných vetiev.

Citované z uznesenia MsZ

"Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu spracovať projektovú dokumentáciu na predĺženie trás kanalizácie pre lokality ulíc pri Mlyne, Záhradná, Duklianskych hrdinov, Rakárenská a Stupavská v kombinácii s možnosťou priamej finančnej účasti budúceho prevádzkovateľa BVS, a.s. a v súčinnosti s budúcim prevádzkovateľom BVS, a.s. nájsť riešenie k možnostiam financovania výstavby týchto vetiev kanalizácie."

To však nie je všetko. Bude potrebné sa ešte vysporiadať s finančnými nákladmi. Keďže máme informácie o tom, že by malo zasadať valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., pripravili sme formuláciou uznesenia pôdu aj pre primátora mesta na ďalšie rokovanie.

V prípade, že budúci prevádzkovateľ tejto časti kanalizácie nebude ochotný financovať chýbajúce prípojky a vetvy, bude podľa môjho názoru dôležité otvoriť diskusiu na domácej pôde o prioritách rozpočtu na rok 2013 a nastavení daňových príjmov tohto rozpočtu, či alternatívnych spôsoboch vykrytia týchto nákladov.

Ďalšie otázky...

Čo sa týka spomínaného harmonogramu prác. Dodávateľ stavby práve realizuje práce vo viacerých častiach mesta súbežne a tiež v obci Kostolišti, čo je dovedna 5 súčasne otvorených stavenísk. V diskusiách sa namietali rozpory medzi plánom a skutočnosťou. V súčasnosti sa postupuje podľa aktualizovaného a odsúhlaseného harmonogramu z 31. júla 2012. Počas výstavby môže prísť k niektorým úpravám, časovým posunom. To považujem pri realizácii diela tohto rozmeru za normálne. Aktualizovanie harmonogramu sa očakáva počas tohto týždňa.

Čo sa týka spomínanej úpravy vozoviek. Možno ste postrehli, že práce v uliciach prebiehajú v postupnosti výkopu, vloženia potrubia a zásypu štrkom. Keďže štrk pomaly sadá, dodávateľ by ich mal údajne pravidelne dosýpať a upravovať. Až tento krycí materiál usadne, malo by prísť k oprave asfaltu. Ak vyjde počasie, niektoré ulice sa podľa informácie vedúce oddelenia Dušana Prokopa stihnú vyasfaltovať ešte tento rok. Pokračovať v asfaltovaní ďalších ulíc podľa prebiahajúcej pokládky potrubia hlavných vetiev až v budúcom roku na jar.

 

Tých otvorených otázok je ešte stále dosť. V priebehu nasledujúcich týždňov ich  skúsime zodpovedať. Prosím ale o pochopenie, sme ako aj vy zamestnaní v práci, a mandát vykonávame popri nej. Napriek tomu sa snažíme s viacerými problémami aj mimo kanalizácie, s ktorými sa stretávame často prvýkrát rovnako ako vy obyvatelia, popasovať systematicky a postupne v prospech nás všetkých.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

03.10.2012 10:47:50 | juraj

Vykopeme - zahadzeme - pockame kym to sadne - zaasfaltujeme - a zase od znovu rozbijeme - vykopeme - urobime 148pripojok - zahadzeme - pockame kym to sadne - zaasfaltujeme .........
Sak to teda aspon vyvedte teraz mimo cesty - nebavme sa teda o pripojkach ale odbockach mimo cesty........Napr. v mojom pripade je to 1,5m rury navyse (samozrejme + vykopove prace) ALE URCITE TO MUSI BYT O POLOVICU LACNEJSIE AKO KED BUDEME (TE) ROZBIJAT CESTU.....!!!! ALEBO....

05.10.2012 10:06:18 | Redakcia LPM.sk

Pridali sme aktualizovaný harmonogram výstavby.

http://www.ludiapremalacky.sk/docs/34_Microsoft%20Office%20Project%20-%20Diele%C3%AD%20HGM%2010.2012.mpp.pdf

05.10.2012 17:53:24 | čitateľ

Chel som sa spýtať pána J. Říhu, ktorý sa tak strašne snaží čo on spravil pre malacky? Kolko pracovných miest vytvoril? Kolko investorov presvedčil? Zohor má nové cesty, dediny námestia a malacky? Koľko projektov ste Pán Říha napísali a zrealizovali? Skúste robiť to a možno nám v tých Malackách bude lepšie.

07.10.2012 19:40:20 | juraj (nie riha)

pre citatel:
neviem kolko projektov pan Riha zrealizoval a ani ma to nejako nezaujima - myslim, ze od toho su v tomto meste momentalne ini ako je p.Riha
neviem kolko investorov presvedcil, ale ani to ma nezaujima......

KEBY SME KAZDY Z NAS PRIDALI NEJAKY ROZUMNY NAZOR (robili aspon 1% co pan Riha alebo vsetci ti, ktori to robia z vlastnej vole), vyzera to tu inak....

Prosim nehazte kamenim.......

PS: netvrdim, ze 100% suhlasim s nazormi a postupmi p. Rihu, ale aspon nesedi na riti tak ako 99% z nas.

08.10.2012 10:33:48 | Lucia Vidanová

Pre čitateľa. Položte si otázku: Kto je Juraj Říha? Poslanec mestského zastupiteľstva. Jeden z osemnástich. http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=137 Nie je projektový manažér mesta ani iný výkonný zamestnanec úradu.

Výkonným orgánom je mestský úrad. Jeho prácu organizuje a vedie prednosta MsÚ a primátor http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=139 Odporúčam prečítať si štatút mesta http://www.malacky.sk/docs/omeste/statut.pdf, ktorý presne popisuje, aké má kto kompetencie.

08.10.2012 20:44:46 | čitateľ

Viete pani Vidanová, to že to nemá v štatúte neznamená, že to nemôže robiť. V iných mestách to robia aj poslanci aj primátory a nemajú to nariadene alebo prikázané. Len majú menej reči, nie také plné ústa ako aj vy ale nič okrem toho vykrikovania a písania nezmyslov nerobia. Na to treba úsilie niečo chcieť dokázať a nielen poukázať. To je doležité. Myslím si, že keby ste aj vy svoj čas sústredili na prospešnú činnosť a nie písanie bezvýznamných tláchanín bude všetkým v malackách lepšie. Ale je pravda ved není to v štatúte mesta, že musíte tak načo by ste........

P.S: sú to naše komentáre a názory a som si všimol, že keď napíše niekto niečo negatívne hned sa vrhnete na boj proti nemu ako aj na iných diskusiách. Ja obetujem svoj čas na prospešnejšie veci narozdiel od vás čo všetko robíte len pre verejný záujem (len a len svoj prospech a propagandu) a nespravíte nič ved to nieje dané aby ste to spravili. Lahšie je útočiť na to čo iný a sám radšej nič.

08.10.2012 21:20:30 | Lucia Vidanová

Milý čitateľ, myslím, že som nikdy na niekoho v komentároch bezbreho neútočila, len apelovala na to, aby sa aj kritici snažili byť konštruktívni a nehľadali chyby tam, kde možno ani nie sú. Alebo len neodvádzali pozornosť od podstaty. No chápem to, že iniciatíva LPM.sk "stúpa na otlak tým," ktorí boli zvyknutí na to, že sa všetko ticho toleruje.

Vás presviedčať nemusím, kto ma pozná, vie, či robím niečo "navyše" a ako to robím a či s radosťou... Príklad http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/zima-pricarovala-vitazov-vytvarnej-sutaze/, aktuálne pripravujeme 2. ročník súťaže a vypísali sme ju z vlastnej iniciatívy a skôr ako vzniklo OZ Ľudia pre Malacky v apríli tohto roka. Čiže sa nám rozviazali ruky pri získavaní peňazí z grantov, aktuálne reagujeme na jednu výzvu. Ak budeme úspešní, určite budeme o tom informovať. Na prelome mája - júna 2013 budeme spolupracovať na jednej veľkej niekoľkodňovej akcii celomestského významu.

Do pozornosti dávam http://www.ludiapremalacky.sk/obsah/o-nas/odpocet-volebneho-programu-2010-2014/ Potom, čo budú zverejnené informácie, tak môžete zhodnotiť, či niekto len bezvýznamne "tlácha". Moja publikačná činnosť nesúvisí s len LPM.sk, je prirodzeným pokračovaním toho, čo robím už dávno. Spolupracujem s týždenníkom Záhorák, voľakedy aktívnejšie s http://malackepohlady.sk/, s OZ M.L.O.K., bola som členkou MC Vánok, len som to všetko nestíhala, tak som sa členstva radšej vzdala, lebo nerada robím veci na 80 %, najradšej na 120 %, ale tiež Vás o tom nebudem presviedčať, lebo Vás nepresvedčia ani tieto argumenty, ani iné, ktoré by som tu mohla vypísať. Tí, čo majú so mnou osobnú skúsenosť to vedia najlepšie :).

A na 120 % som sa snažila aj ako redaktorka Malackého hlasu, kedy noviny získali 2. miesto v celoslovenskej súťaži miestnych novín (eMH 3/2008) po Bratislavských novinách, ktoré nemáme nikdy šancu preskočiť, keďže majú niekoľkočlennú redakciu a pracujú za iných podmienok. To nie je chválenie, to je fakt, ktorý možno naznačuje, aký je môj prístup "k práci" (lebo ja som nikdy svoju prácu nebrala len ako prácu, pre mňa to je poslanie a bohužiaľ, ak to niekto vníma inak). Hodnotiaca komisia vtedy práve ocenila aj naše investigatívne publicistické príspevky, ktoré sme uverejnili k téme PTP Záhorie - Eurovalley v ročníku MH 2007.

Podstatné je však, čo bude. OZ Ľudia pre Malacky má len pár mesiacov, nech sa páči, hodnotiť môžete po pár rokoch. Stanovy sú nastavené dobre http://www.ludiapremalacky.sk/obsah/o-nas/ludia/ a verím, že sa ciele združenia podarí napĺňať čo najlepšie. Kto má chuť robiť niečo "navyše", môže sa pridať.

08.10.2012 23:03:06 | majo

pre čitateľa a Juraja(nie Rihu)
Skôr by ma zaujímalo, koľko investorov p.Říha odradil?

10.10.2012 23:24:28 | J.Říha

Dobrý deň, zrejme niektorí nepochopili podstatu môjho článku. Podstatou nebol rozpor, ale snaha pomôcť v podpore mestského úradu vysvetlením, že prípojky fiktívne naprojektované v roku 2008 byť nemohli, a snaha spoločne posunúť niektoré veci k riešeniu v prospech obyvateľov neodkanalizovaných častí mesta. Nič viac.

Na margo tých nezmyselných šťuchancov. Mám pocit, že si mýlite postavenie poslanca, súčasť 18-členného zastupiteľského MsZ, s výkonným a administratívnym orgánom. Napriek tomu robím maximálne čo mi mimopracovný voľný čas a oprávnenia poslanca umožňujú.

Výziev sa však nebojím. A ak budem mať príležitosť dokázať Vám pripravenosť niesť zodpovednosť za rozvoj mesta, nie 6. obvodu, potom budem samozrejme skladať odpočty tohto druhu a Vy môžete porovnávať. Budete mať na to legitímne právo.

Rovnako ako som už teraz pripravený predložiť spolu s mojimi kolegami odpočet vykonanej činnosti a volebného programu za necelé 2 roky výkonu mandátov poslancov MsZ.

30.10.2012 15:52:01 | riana

už mala byť napojená kanalizačným potrubím aj Sadová prečo bola posunutá a kedy bude realizácia?môžme to vedieť!

30.10.2012 17:56:27 | Malačan

Čo keby ste namiesto toho tliachania konkrétne zverejnili, čím ste prispeli k skvalitnenia života ľudí v Malackách.