Ľudia pre Malacky » Verejné stretnutie s obyvateľmi Rádku

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Verejné stretnutie s obyvateľmi Rádku

2. apríla sa o 17.00 h uskutočnilo stretnutie obyvateľov Rádku s predstaviteľmi mesta. Po kritike postupu mesta zo strany obyvateľov a na základe žiadosti poslancov za tento mestský obvod o zvolanie stretnutia, prišli primátor mesta a prednosta mestského úradu vysvetľovať svoje dôvody pre umiestnenie Galbovcov v obytnom nájomnom komplexe na Hlbokej ulici.

Stretnutie s občanmi otvoril facilitátor (na fotografii), ktorý v úvode prečítal tlačovú správu mesta. Samospráva ju vydala ako reakciu na situáciu z 28. marca. V ten deň po vyprataní a zbúraní čiernej stavby na Družstevnej 25, zostala 11 - členná rodina Romana Galbu na ulici a požiadala mesto o pomoc.

Prítomným obyvateľom z Rádku sa v úvode stretnutia prihovorili primátor mesta Jozef Ondrejka.

„Riešil som prípad náhlej núdze. Ak by boli deti umiestnené do domova, musí samospráva prispievať sumou 100 € mesačne na dieťa, pri deviatich deťoch hovoríme o sume 10 000 € ročne. Prideliť prístrešok rodine na Hlbokej ulici na dobu 30 dní nebolo populárne, ale ekonomicky lepšie riešenie som v tej chvíli nepoznal,“  povedal primátor J. Ondrejka, ktorý dodal, že za rozhodnutie nesie zodpovednosť. "Ak by to bolo iba na mne, tak nedostanú od mesta nič," vyjadril sa.

Svoj postup odôvodňoval náhlou situáciou a dočasnosťou pobytu rodiny R. Galbu na Hlbokej. Na to reagovali prítomní nájomcovia obytného komplexu, ktorí primátorovi pripomenuli: "Aj nám ste povedali, že máme byť na Hlbokej dočasne a už sme tam jedenásť rokov."

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák, ktorého sme v Malackách privítali na verejnom fóre kvôli Družstevnej druhýkrát, poukázal na „náhody“, ktoré sa v stredu minulý týždeň udiali. „To, že tam boli zástupcovia médií, pristavený bager, zorganizovaná polícia, to nebola náhoda a všetko bude riadne prešetrené," dodal. Táto situácia podľa neho sťažila kroky mesta, ktoré hľadá systémové riešenie.

Na slová splnomocnenca reagoval poslanec za 6. obvod Juraj Říha, ktorý vystúpil v mene obyvateľov dotknutej časti mesta, aby prezentoval ich postoj.

Poslanec vo svojom úvodnom príspevku najskôr vymenoval veci, ktoré v lokalite Hlbokej ulice už teraz sťažujú obyvateľom život. Poukázal aj na obytný nájomný komplex, ktorý je v súčasnosti obývaný 62 nájomcami prevažne rómskej národnosti. Upozornil na skutočnosť, že rodiny Galbovcov a Balážovcov spolu žili v obytnom dome na Partizánskej ulici a ako to dopadlo.

"Viete dobre, že areál na Hlbokej je kapacitne plný, my už nehovorme o rozširovaní, v komplexe máme rodiny s deťmi, treba si aj povedať, čo so samotným areálom do budúcnosti," adresoval primátorovi mesta otázku, ktorá podľa neho obyvateľov zaujíma.

Reagoval aj na výhrady splnomocnenca vlády k búraniu stavby. Vykonateľné rozhodnutie súdu o vyprataní čiernej stavby avizoval poslanec na zasadnutí mestského zastupiteľstva v novembri minulého roka. Prednosta mestského úradu mal podľa neho informáciu o vyprataní už v pondelok. Splnomocnenca sa spýtal, či mali podľa neho obyvatelia tolerovať porušovanie zákona a nerešpektovať rozhodnutie súdu.

Prítomným vysvetlil, že rozhodnutie o zbúraní čiernej stavby prijali v súlade s Občianskym zákonníkom podieloví spoluvlastníci pozemku, na ktorých čierna stavba stála a obmedzovala ich v užívaní pozemku. Vlastníčky samotnej čiernej stavby preukázali malackému okresnému súdu vôlu stavbu odstrániť, na základe čoho vydal súd rozhodnutie o vyprataní.

"To, že stavbu začali odstraňovať jej neoprávnení užívatelia, sme mohli len prijať. Ponúkli sme im možnosť použiť pristavený bager, čo nakoniec uvítali. Som pripravený poradiť všetkým ako majú postupovať pri odstránení čiernej stavby zo svojho pozemku v súlade s občianskym právom," dodal na margo domnienok splnomocnenca vlády Polláka. Ten na jeho slová už nereagoval.

Na záver odovzdal primátorovi mesta v mene obyvateľov petíciu, ktorú podpísalo vyše 530 obyvateľov z najbližších ulíc, susediacich s areálom na Hlbokej. Petíciu prišli sami podporiť aj nájomcovia obytného komplexu na Hlbokej, ktorí sa obávajú zhoršenia vzťahov.

Petícia

proti rozširovaniu ubytovacích kapacít v nízkonákladových bunkách na Hlbokej ulici v Malackách.

My, podpísaní obyvatelia Hlbokej ulice a priľahlých častí, žiadame primátora mesta, mestské zastupiteľstvo a mestský úrad v Malackách, aby nedopustili v záujme pokojného občianskeho spolunažívania rozširovanie ubytovacích kapacít v nízkonákladových bunkách na Hlbokej ulici.

Rozšírením ubytovacích kapacít sa výrazne zhorší relatívne pokojné spolunažívanie občanov danej lokality s  obyvateľmi nízkonákladových buniek.

Táto lokalita je už teraz dosť zaťažená chýbajúcou kanalizáciou a odpadovým dvorom, ktorý je vďaka obyvateľom nízkonákladových buniek zdrojom znečistenia okolitých pozemkov. Nenechajte Rádek opäť na okraji záujmu a nezhoršujte kvalitu bývania obyvateľov danej lokality.

Zároveň touto petíciou dôrazne žiadame, aby bolo rešpektované uznesenie poslancov, ktorým sa uložilo všetky otázky zmeny bydliska neprispôsobivých obyvateľov z Družstevnej ulice vopred prediskutovať s dotknutými obyvateľmi mesta!

V jednej lavici zasadli vedľa poslancov za 1. obvod - Juh obyvatelia Rádku. Miestami prebehli medzi oboma stranami stola drobné narážky k umiestneniu rodiny Galbovej z Družstevnej ulice.

Hoci sa miestami prejavili v diskusii vášne, celkovo bola atmosféra pokojná. Obyvatelia Rádku preukázali, že vedia slušne a vecne debatovať. Jeden z obyvateľov si pripravil pre prítomného R. Galbu výpočet internetových ponúk k predaju nehnuteľností z celého Slovenska do 5 tisíc €. Argumentoval, že ak niekto nemá na kúpu domu v Malackách, mal by hľadať ďalej a ísť sa spýtať do banky, v akej výške mu poskytne úver tak, ako to robia iní obyvatelia.

K slovnej prestrelke prišlo aj medzi Rómami z Hlbokej a Družstevnej. Tí z Družstevnej spochybnili podpisy v petícii, naopak z Hlbokej niekoľkokrát zdôraznili, že petíciu podpísali všetci dobrovoľne, vlastnou rukou.

Zástupca nájomníkov z Hlbokej žiadal mesto, aby túto rodinu pre skúsenosti z minulosti do areálu neumiestňovali. Obyvatelia z Hlbokej ulice potvrdili, že s Rómami z nájomného komplexu nie sú problémy, vedia sa tolerovať aj slušne zdraviť na ulici.

Mário Longauer z Hlbokej ulice sa spýtal primátora mesta, prečo uvoľnenú bunku na Hlbokej ulici nedostanú súčasní nájomníci, ktorí o ňu prejavili žiadosťou záujem, a prečo nerozhodol o dočasnom umiestnení tejto rodiny bez strechy nad hlavou v útulku mesta, ktorý je na tieto prípady zriadený. Priame odpovede na svoje otázky nedostal.

Slovo si vyžiadal aj poslanec Jozef Mračna, ktorý si myslí, že v Malackách pokoj mať rodina Danihelovcov a Galbovcov nebude, a bolo pre nich najlepšie odísť z mesta.

Spomedzi obyvateľov Rádku vystúpil aj bývalý poslanec MsZ Vladimír Zetek, ktorý situáciu na Hlbokej pozná.

Medzi obyvateľmi prevládal názor, že by sa Roman Galba mal o svoje deti postarať sám ako každý jeden obyvateľ mesta. Ak túto úlohu nezvláda, mal by podľa obyvateľov prevziať zodpovednosť štát. V diskusii sa spomínali aj exekúcie u iných rodín, ktoré skončia na ulici a žiadne bývanie nedostanú.

V závere stretnutia predniesol poslanec J. Říha za obyvateľov 2 požiadavky na primátora mesta, aby dostali obyvatelia Rádku garancie zabezpečujúce bezpečnosť v lokalite so zriadením kritického miesta mestskej polície a prísľub k otvoreniu témy existencie a podoby nájomného nízkonákladového bývania na Hlbokej ulici.

Po kladnej reakcii primátora Jozefa Ondrejku vystúpil poslanec s návrhom, ktorý podľa neho môže upokojiť situáciu na Hlbokej ulici a solidarizovať s obyvateľmi Družstevnej. A to, aby prišlo ešte počas nasledujúcich 30 dní k výmene 11 - člennej rodiny R. Galbu s 9 deťmi za 3 - člennú rodinu Václava Galbu so súbežným riešením ďalších častí rómskej rodiny z Družstevnej ulice.

Svoj návrh odôvodnil poznaním a skúsenosťou s dobrým správaním V. Galbu, ktorý má 14 - ročného syna, reprezentanta Malaciek vo futbale. Návrh podporili okrem prítomných obyvateľov aj nájomníci nízkonákladového obytného komplexu.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

04.04.2012 11:29:14 | Oskar Dobrovodsky

Potkany sa hrozivo premnozili, behaju ludom po stenach domov, po strechach, dokonca radi prehryzaju kable aut zaparkovanych na Druzstevnej. Sused p. Michalek si kupil nove auto, no potkany uz mu stihli sposobit skodu za 1000 eur-prehryzene kable a to nehovorim, ake nebezpecenstvo hrozi ak by daco vdaka potkanom zlyhalo pocas jazdy....A co na to primator? Vraj to je nas problem, mame sa my postarat, mesto nema peniaze na deratizaciu! Naopak, MsU v MA nariadil deratizaciu pod hrozbou sankcie p. Rafaelovej, ktora tu uz styri roky nebyva!

Aneta Michalkova
V nedelu mojmu tatinovi nešlo naštartovat auto,ktore mame 4mesiace,odviezli sme ho do hyundaiu a povedali nam,že su tam prekusane kable od potkanov aj stopy na motore od hlodavcov.Takže uplna parada teraz to dat opravit na naše naklady všetko co určite nebude lacna zaležitost...Je to nechutne,no pre ciganov asi normalne potkanov maju ako domacich milačikov.FUJ
Už sa mi to nepáči · · Sledovať príspevok · Pred 21 hodinami (Malacky)

Vy, Viera Michálková a 2 ďalší ste označili, že sa vám to páči.
Jana Knéblová Náš Andrej otvoril kapotu na Felde a v zadnej časti pri kabíne sedel UJO POTKAN, v paprčkách orech a pozerá na Andreja - že čo chce? No teraz orechy nie sú tak žerú potvory káble, aj od cigánov je dvor vyprataný, tak nemajú čo hlodať....
Pred 15 hodinami · Páči sa mi to
Branislav Ocharovich a v tomto právnom štáte nie je možné žiadať úhradu škody od pôvodcu - cigošov?
Pred 15 hodinami · Páči sa mi to · 1
Jana Knéblová Asi nie, v tomto prípade bol prichytený pri čine UJO POTKAN....
Pred 13 hodinami · Páči sa mi to · 1
Branislav Ocharovich Ujo potkan - člen rodiny XXXXX?

15.04.2012 19:26:29 | otik

Aký je tvoj názor
nech si ich nas slavny primator da k sebe na luku pod lesom,tam sa ich zmesti aj tisic.stava si tam vedla neho vilu aj otik kozuch.jeho zena sa zasluzila o ich vystahovanie z partizanskej. mali by \"svojich\" pri sebe ,za susedov.myslim,ze by ich tie tupe reci o ludskosti,humanite,... rychlo presli.