Ľudia pre Malacky » Juraj Říha: Chcem, aby Malačania mali mesto radi

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Juraj Říha: Chcem, aby Malačania mali mesto radi

"Azda nie je trúfalé tvrdiť, že príchodom Juraja Říhu do mestského zastupiteľstva pred vyše siedmimi rokmi sa dovtedy pomerne pokojná hladina života mesta poriadne rozvlnila. Poslanec zastupiteľstva v Malackách odpovedá v nasledujúcich riadkoch na pálčivé otázky nášho mesta," píše novinár Marek Brna z regionálnych novín v súvislosti s kandidatúrou v komunálnych voľbách. S jeho súhlasom uverejňujeme nekrátený rozhovor aj na našom portáli.

Čoskoro budete mať za sebou druhé volebné obdobie v mestskom zastupiteľstve. Ako ho hodnotíte?

Úvodom veľmi turbulentné, keďže sme hneď po voľbách čelili riešeniu vážnych káuz spojených s výstavbou nájomných bytov na cudzích pozemkoch, s verejným obstarávaním v projekte odkanalizovania či pri povoľovaní stavieb stavebným úradom. Vážny bol aj prípad utajenej nezákonnej výstavby pandemického pavilónu s vylúčením verejnosti, kde sme sa s naším občianskym združením postavili za Malačanov. Čelili sme tiež pokusu o podvod pri zmene územného plánu mesta, ktorý sme zastavili. Toto všetko nám však ubralo čas a energiu, ktorú sme chceli vložiť do predkladania našich konkrétnych návrhov. Napriek tomu sa nám podarilo presadiť viacero unikátnych nápadov v oblasti protikorupčných pravidiel, za čo Malacky získali ocenenie a posunuli sa vyššie v rebríčku celoslovenského hodnotenia. Veľmi ma tiež teší, že sa nám podarilo iniciovať postupnú obnovu kaštieľa z mestského rozpočtu. Pozitívne vnímam aj to, že sme v zastupiteľstve zodpovedne uchopili problém nedostatočnej kapacity v materskej škôlke a rodičom dali nových 120 miest v  triedach v blízkosti Zámockého parku.

Ako vnímate skutočnosť, že sa vytvárajú videozáznamy zo zasadnutí MsZ? Badať podľa Vás rozdiel oproti minulosti?

Zavedenie živých vysielaní rokovaní zastupiteľstva bolo jedným z cieľov našej občianskej kandidátky Ľudia pre Malacky. Plus vidím v tom, že ľudia majú možnosť získať priame a nikým nesprostredkované informácie. Asi nepoviem novinku, že mestské médiá často až okato filtrujú témy, ktoré pustia von. Takto sme dali Malačanom silný nástroj ku kontrole aj nás volených zástupcov. Som presvedčený, že zverejňovanie videozáznamov zo zasadnutí spolu s novou politikou otvoreného a transparentného mesta pomohlo podnietiť viacero ľudí, aby sa zapájali do verejnej diskusie.

Na rokovaní mestského zastupiteľstva

FOTO: Z rokovania mestského zastupiteľstva.

Ako to vidíte s riešením dopravnej situácie v meste. Obchvat majú už dávno Skalica a pár rokov už aj Senica.

V tejto oblasti mesto úplne zaspalo. Dopravná infraštruktúra je na úrovni 80.rokov minulého storočia, či z pohľadu obchvatu, prepojení ulíc a stavu križovatiek alebo aj parkovísk. K sťaženiu dopravy prispel podľa mňa výrazne aj stavebný úrad divokým povoľovaním budov v centre bez toho, aby striktne vyžadoval dobudovanie súvisiacich parkovísk a komunikácií. Na plánovaný obchvat mesto nepripravilo ani dokumentáciu a ani pozemky. Dokonca podľa mňa mestský úrad toľko váhal, že sa pôvodne plánovaná trasa obchvatu stala už neaktuálnou. Preto sme ako poslanci prevzali iniciatívu a schválili zadanie zmien územného plánu mesta, ktorý chceme prispôsobiť zámerom Národnej diaľničnej spoločnosti. Naším cieľom je dobudovať napojenie cesty od Rohožníka a Veľkých Levár na plánované kolektory diaľnice, čo by malo pomôcť k takmer úplnému odklonu nákladnej a osobnej tranzitnej dopravy mimo centrum. Z môjho pohľadu však treba v rámci dopravy nutne dobudovať vnútromestský dopravný okruh a infraštruktúru pre cyklistov, tiež prehodnotiť križovatky v centre mesta a zlepšiť podmienky chodcom. Mesto musí zvážiť aj odstavné parkovanie pre cestujúcich z okolitých obcí, ktorí teraz celodenne zaberajú parkoviská v centre mesta a okolí stanice.

Životné prostredie - váš názor na stav v Malackách a možné východiská.

Životné prostredie nie je v mojom ponímaní len zeleň, ale aj mestské prostredie či sídliská, život v nich či športové aktivity na ihriskách. V tomto roku sa začína rekonštrukcia vnútrobloku, kde by mali vzniknúť moderné športoviská a otvorené hracie prvky pre deti. Za posledné roky sa obnovilo viacero detských a multifunkčných ihrísk. Po mnohých rokoch vstupujeme do výstavby skateparku pre mladých ľudí. Veľký krok v oblasti životného prostredia urobilo mesto aj realizáciou projektu odkanalizovania. Hneď v úvode volebného obdobia sme zintenzívnili tiež tlak na monitorovanie vypúšťaných emisií do ovzdušia v priemyselnom parku. V tomto duchu treba pokračovať ďalej. Veľmi by som si prial, aby sa budúce vedenie mesta odvážilo pustiť do prijatia novej politiky odpadového hospodárstva a energetickej efektívnosti súvisiacej so spotrebou energie v mestských budovách či verejným osvetlením. Mesto by podľa mňa malo do budúcnosti venovať viac pozornosti aj voľnočasovým aktivitám v oblasti cyklistiky, inline korčuľovania, ale aj ochrane obyvateľov pred hlukom a lesoparkovej rekreácii, v čom by mohlo mesto viac pomôcť malackému občianskemu sektoru. Sám som členom občianskeho združenia Ľudia pre Malacky, ktoré realizovalo projekt Mestského arboréta a zapojilo sa do čistenia skládok v lese, takže priestor tu vidím.

 V diskusii so starostom A. Tkáčikom na rokovaní ekonomickej sekcie ZMOS, foto: Marián Pavlík

FOTO: Z diskusie so starostom A. Tkáčikom na rokovaní ekonomickej sekcie Združenia miest a obcí Slovenska (autor: Marián Pavlík)

Čo vidíte momentálne ako tri najvypuklejšie problémy Malaciek?

Jednoznačne absenciu spoločenského centra mesta, z ktorého sa postupne vytratil život a zostal skôr smutný pohľad. Za druhý najzávažnejší problém považujem nárast automobilizácie v meste a nepripravenosť mesta mu čeliť. A v treťom rade nedôveru obyvateľov k mestskému úradu, pričom aj tam pracuje veľa šikovných ľudí, ktorí podľa mňa len potrebujú obnoviť zdravé a tvorivé pracovné prostredie. Vo všetkých troch oblastiach sme začali už presadzovať konkrétne návrhy, ktoré prezentujeme na našej internetovej stránke. Či už sme sa odvážne pustili do príprav územného plánu zóny centra mesta a regulácie výstavby v ňom, projektovania nových dopravných stavieb alebo aj konkrétne začali proces výstavby nových oddychových verejných priestorov pre deti, seniorov aj športovcov. Tých začatých vecí je dosť. Netreba v nich poľaviť, nech už príde po nás ktokoľvek.

Váš sen o budúcnosti tohto mesta. Predstava hlavných troch atribútov - smelá vízia v horizonte 10 a viac rokov.

Moja predstava je v prvom rade dobudovať dopravné projekty, výrazne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy a následne otvoriť verejnú diskusiu s Malačanmi o budúcej podobe centra mesta. Bez toho, aby boli dobudované parkoviská a križovatky s obchvatom sa žiaľ nepohneme v centre mesta ďalej. Takže mojimi jasnými prioritami sú v prvom rade obnoviť dôveru k mestskému a stavebnému úradu, zmodernizovať dopravnú infraštruktúru a pokračovať rekonštrukciou kvalitných verejných priestorov pre ľudí. Chcel by som predstaviť aj novú sociálnu a rodinnú politiku. Malacky vnímam ako najsilnejší regionálny subjekt, ktorý by sa nemal báť držať silnú ruku nad celkovým rozvojom svojho územia. Rád by som videl Malacky ako mesto, ktoré budú mať ľudia radi, ktoré bude vedieť použiť svoju silu pri ochrane svojich obyvateľov, ktoré bude vedieť flexibilne riešiť svoje problémy, ktoré bude zodpovedným partnerom nielen novým investorom, ale i domácim podnikateľom. Bol by som rád, aby si či už mladší alebo starší obyvatelia s hrdosťou hovorili, že sú Malačania. Už sa mi viackrát podarilo spojiť ľudí, ktorí majú najmä veľkú chuť robiť. Trúfol by som si na to opätovne a pomohol otvoriť brány novým ľuďom.

Budete kandidovať na miesto primátora?

Spolupracujem s tímom šikovných ľudí, máme jasnú predstavu aj o tom, kam by mesto malo smerovať. Vieme, ako pomôcť mladým rodinám s deťmi a zároveň seniorom. Máme jasné predstavy o zlepšeniach v oblasti dopravy a športu. Veľa sme toho z pozície poslancov a aktivistov spravili, ale mám aj ja osobne veľa myšlienok, ktoré som nedokázal realizovať z pozície poslanca. Preto by som klamal, ak by som povedal, že o tom intenzívne neuvažujem. Som rodený Malačan a Malacky mám veľmi rád. Mám osemročnú skúsenosť zo zastupiteľstva. Profesijne sa venujem finančnému hospodáreniu miest, kde hľadám riešenia s primátormi veľkých okresných miest. Popri práci prednášam komunálne právo, ktorého poznatky sú pre výkon práce primátora veľmi dôležité. Ak by som dostal dôveru od Malačanov, cítim sa pripravený prevziať zodpovednosť za rozvoj mesta. Vážim si tiež silnejúcu podporu obyvateľov, ktorí ma pri osobných stretnutiach ku kandidatúre podnecujú. Takže áno, je veľmi pravdepodobné, že sa pokúsim zabojovať skutočne odvážnou, ale zato reálnou víziou.

- Marek Brna -

Juraj Říha (29) vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Poslancom mestského zastupiteľstva v Malackách je druhé volebné obdobie, v ktorom je aj predsedom mestskej komisie pre správu majetku a legislatívu. Pracoval v oblasti advokácie a médií. V súčasnosti pracuje na Ministerstve financií SR, kde vedie oddelenie zaoberajúce sa daňovou politikou miest a obcí. V roku 2010 viedol občiansku kandidátku iniciatívy Ľudia pre Malacky. Do mestského zastupiteľstva sa ich spolu dostalo osem.

(zdroj: portál zahori.sk)pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

02.05.2014 18:22:20 | Alžbeta

Malačania kde sú vaše reakcie? Ved je už 2-hý máj a článok je uverejnený 30.4.

04.05.2014 19:47:53 | Emy

Pán Říha, potešili ste ma, hlavne tou víziou dopravného riešenia mesta. Mesto už obchvat potrebuje ako soľ, doprava v Malackách kolabuje, nedá sa zaradiť do hlavného prúdu z vedľajšej ulice niekoľko minút, hlavne na Štefánikovej ul. je to pekne vidieť. Držím Vám palce, nech sa Vám dielo podarí, určite Vás budem voliť.

05.05.2014 08:41:53 | Oskar Dobrovodsky

Uz by bolo nacase, aby niekto konecne po 16-rokoch poslal malacku Cosa Nostru tam kam patri! Najvyssi cas, aby sa na MsU dostali cestni a slusni ludia....stacilo tej arogantnej skupiny, ktora nicila a stale este nici zivot mnohym Malacanom.

05.05.2014 20:41:34 | XYZ

Pán Dobrovodský, aj keď nepoznám druhých kandidátov je jasné, že voľby vyhrá J.Řiha. Som veľmi zvedavá, ako naloží s "mocou" ako sa bude vyrovnávať s ťažkosťami, lebo je rozdiel niečo riadiť a niečo kritizovať. Veď v r.1948 boli mladí zapálení a kam to zašlo? Inak, od volieb čo ste boli zvolený tiež nás neinformujete čo sa deje na zasadaní Vyššieho územného celku či...

06.05.2014 08:17:12 | bo

1948 boli mladí zapálení ? To môžete vysvetlit prosim Vas ?
Pokial viem , tak mladí sa zapaľovali az v 68-69
, ked sem prišli "naši bratia", ktorých sem asi zavolali Vaši mladí zapálení z 48.

07.05.2014 20:00:26 | XYZ

pre bo:ja si pamätám r.68 a skoro za svoju činnosť som skončila vyhadzovom. Potom jeden súdruh za mňa nadiktoval tú známu vetu no a ja už vystrašená som neopovedala nič. K tomu 68-mu roku toľko. Teraz k r.48.: Moja matka spomínala, keďže v r.48 bola mladá, ako k nim na dedine prišli mladí zväzáci a presviedčali sedliakov, aby išli do družstva. Boli zapálení a odvážni. Môj stareček, otec mojej matky nevydržal ten tlak , veď všetko mal za svoje poctivé peniaze a začal milých zväzákov honiť po dvore okolo hnoja s vidlami v rukách. Pointa tkvie v tom, že moja matka po rokoch v práci si vypočula rozhovor svojich kolegov, ktorí spomínali na združstevňovanie a presne si pamätali aj meno môjho starkého, nevedeli, ako sa moja matka volala za slobodna. S veľkým smiechom to opisovali, boli to potom už súdruhovia komunisti. Mama bola ticho ako sme stále ticho všetci ktorých režim v r.48 tak nastavil, na sebavedomie národa a múdrosť národa treba pracovať na mladších generáciach. bo, to všetko začalo v 38-mom roku a žiaľ ďaľšia totalita v 48-mom. No potom to pokračovalo v 68-mom. Žiaľ a táto doba je tak povrchná že sa pýtaš o čom to je. Máš pravdu, že ich zavolali tí zo 48-ho roku, ale neurážaj všetkých. Tí ostatní boli vystrašení a sú vystrašení aj dnes. Bola to taká generácia. Teraz je rad na vašej generácií máte oveľa viac možností, tak odvážne do toho a ukažte čo dokážete urobiť pre seba a svoje deti.

07.05.2014 23:08:48 | Marek

Pre Alzbeta: je tu menej komentarov, lebo sa to filtruje
Pre Oskar: len aby ste nehovorili to iste taktiez o novom primatorovi coskoro, idealne riesenie vasej situacie sa urcite bude tazko hladat :)
Pre XYZ: podla mna nie je nic iste. Aj prezidentske volby boli "iste" .... Co sa tyka noveho primatora - ak bude schopny manazer, tak to v Malackach moze byt iba lepsie. Malacky su "pole neorane".
A este k tym mladym zapalenym.... Si pozrite video z mestskeho zastupitelstva a co tam blabolia nie uz najmladsi poslanci Smeru a co hovori zvysok, prevazne mladych. Asi tak.

08.05.2014 19:41:40 | XYZ

Pre Mareka: A čuduješ sa? Veď to je tá beznádejná generácia komunistických detí. Čo ich v škole naučili tak blábolajú. Veď keď sme v 5-tej triede išli zberať papier príkaz súdružky učiteľky znel: deti aj s pionierskou šatkou to bol rok cca 1958. No a tie akadémie:trohlasne sme spievali pieseň, text si trocha pamätám: ...tam kde slnko vychodí nad našu zem, šľachtí dielo Lenina, najmocnejšia krajina. Takže tak, a kto ich zvolil? Akí voliči takí poslanci. K niečomu sa dostali a teraz šarapatia. A čo je Smer? Také ľahké a niekto sa čuduje.