Ľudia pre Malacky » Správa z vykonanej kontroly verejného obstarávania odkanalizovania

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Správa z vykonanej kontroly verejného obstarávania odkanalizovania

Na základe žiadostí a otázok k výkonu kontroly procesu výberu dodávateľa kanalizácie, uverejňujeme kompletnú správu z výkonu kontroly hlavnou kontrolórkou mesta. O výkon kontroly požiadalo hlavnú kontrolórku mestské zastupiteľstvo v januári tohto roku.

Informácie o zrušenej súťaži na výber dodávateľa sme priniesli na portáli LPM.sk začiatkom februára tu.

Materiál je zverejnený na stránke mesta v materiáloch na rokovanie v časti Mesto / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo/...

Správu hlavnej kontrolórky prerokujú poslanci na svojom zasadnutí vo štvrtok 17. marca. Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná od 9.00 h vo veľkej rokovacej sále v budove mestského úradu.

 pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

15.03.2011 15:53:11 | petrasova

???????
KONTROLOU ZISTENE:

Akt plnej moci na zastupovanie v procese verejného obstarávania bol uskutočnený so spoločnosťou PPLA, s.r.o., > > DŇA 16.6.2010, s novým štatutárom spoločnosti- Ing. Veronikou Mihálovou, ktorá sa podľa výpisu z obchodného registra stala >> DŇOM 16.6.2010 jediným štatutárom spoločnosti. Podľa verejne prístupného portálu Úradu verejného obstarávania bolo zistené, že Ing. Mihálová, ako štatutár spoločnosti v čase prevzatia plnej moci (16.6.) NEBOLA ODBORNE SPOSOBILA na výkon verejného obstarávania, preukaz odbornej spôsobilosti získala od Úradu verejného obstarávania až >> DŇA 16.7.2010.

a TOTO JE CO???

Mesto Malacky dňa 22.12. 2010 zverejnilo prostredníctvom Verejného vestníka č. 245/2010 ( 08279 – ZUP) ale i európskeho Vestníka oznámenie o informáciách o neukončenom konaní a korigende s uvedením dôvodu, že bola súťaž úradom verejného obstarávania zrušená. Zároveň tým istým dňom zahájilo nanovo proces verejného obstarávania, nakoľko
vyhlásilo predbežné oznámenie Verejného vestníka č.245/2010 (08220-POP ) na ten istý predmet činnosti – odkanalizovanie , kde BOLA ZNOVU UVEDENÁ ADRESA FIRMY PPLA, s.r.o. ... ????!!!!!

15.03.2011 15:54:48 | petrasova

v sprave sa dalej pise:

OPATRENIE >> Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.
Z: Prednosta MsÚ T: do 15. 3. 2011

A PRECO NIE ROVNO PREDNOSTA? ROBI ESTE SOKOLOVA NA MESTSKOM URADE?

16.03.2011 01:43:40 | Nada Hrdlovičová

V NáVRHU OPATRENí v predmetnej správe hl.kontrolórky je uvedené:

OPATRENIE >> "Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.
Z: Prednosta MsÚ T: do 15. 3. 2011"

Otázka: zamestnancov KOHO ????? zamestnacov ?
Naozaj len zamestnancov? alebo sa pani hl.kontrolórka bojí ? Kdo a akým spôsobom vyberal tú amatérsku firmu, PPLA s.r.o. Bratislava, bez skúseností ? Dokonca ako už ďalšiu firmu V PORADÍ ??????? na zabezpečenie pre mesto Malacky životne dôležitej zákazky kanalizácie jeho pomernej časti ?.
Preto podľa môjho názoru, NIE JE táto správa vôbec KOMPLETNÁ ....
To čo je o.i. v závere uvedené sú podľa pani hl.kontrolórky pre návrh opatrení LEN NEDOSTATKY ????????????????????????????? ( nedá sa to sem skopírovať, ale za prečítanie to stojí )

16.03.2011 02:18:05 | Nada Hrdlovičová

Niečo z OR obstarávateľa, PPLA s.r.o. IČO: 44911220 ( v správe tak, ako č.vložky a sídlo neuvedené .....)
Konateľ:
Veronika Mihálová - od: 25.06.2010
SLOVAK BRITISH BUSINESS COUNCIL
HMS President, Kings Reach, Victoria Embankment
Londýn EC4Y OHJ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
(od: 19.08.2009 do: 09.02.2010)
Roman Vasilovčík
Svetlá 5
Bratislava 811 02 do: 24.06.2010
V správe nespávne priezvisko..........

16.03.2011 02:48:25 | Nada Hrdlovičová

SKontrolovala som ešte raz text pani Petrášovej ( vyššie) so správou pani hl.kontrolórky mesta Malacky ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pani Ing.VERONIKA MIHÁLOVÁ N E M O H L A B Y Ť štatutárom spoločnosti PPLA s.r.o dňa 16. 6.2010, nakoľko podľa výpisu z Obchodného registra sa ňou stala AŽ 25.06.2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§§
Zmluva je potom neplatná. To pani kontrolórka zámerne prehliadla ?
Dôkaz : výpis z OR
KDO za mesto Malacky predmetnú zmluvu súvisiacu s finanačným objemom 14 667 miliónov EUR pre mesto Malacky s Veronikou Mihálovou podpisoval ?

16.03.2011 09:25:25 | Nada Hrdlovičová

Vybrané zo správa hl.kontrolórky. citujem časť:
"Akt plnej moci na zastupovanie v procese verejného obstarávania bol uskutočnený so spoločnosťou PPLA s.r.o. dňa 16.6.2010 s NOVÝM ŠTATUTÁROM spoločnosti -Ing.Veronikou Mihálovou, ktorá sa podľa výpisu z OR stala dňom16.6.2010 jediným štatutrom spoločnosti.
Podľa verejne prístupného portálu ˇUradu pre verejné obstarávanie bolo zistené že Ing.Mihálová, ako štatutár spoločnosti v čase prevzatia plnej moci 16.6. 2010 NEBOLA ODBORNE SPôSOBILÁ na výkon verejného obstarávania -PREUKAZ ODBORNEJ SPôSOBILOSTI ZÍSKALA od Úradu 16.7.2010. "
koniec citácie časti správy.
Konateľ:
Konateľom , štatutárnym zástupcom PPLA s.r.o., ako jediný NOVÝ spoločník , sa podľa toho , čo som ja na internete našla a vytlačila, sa stala Veronika Mihálová - od: 25.06.2010, t.j. 16.6.2010 nemohla ako štatutárny zástupca podpisovať AKT PLNEJ MOCI .
Že by mal OR rozdiene údaje ? Ja mám vytlačený úplný výpis z OR.
PS. Nehladala som firmu PPLA s.r.o. medzi 280 stranami OR.

16.03.2011 11:21:34 | Zuzana

...zaujímavá správa od pani kontrolórky. Len by ma zaujímalo, prečo si mesto Malacky "neprekleplo" danú spoločnosť a konateľku, prečo bola podpísaná zmluva so spoločnosťou, ktorá má zabezpečovať priebeh VO a konateľka nemá odbornú spôsobilosť, veď tu sa nejedná o 5 centov... , neustále sa tu prehadzuje zodpovednosť ako horúci zemiak... Toto už je fakt choré... Nemyslíte, že toto konenie resp. nekonanie danej spoločnosti si pýta trestné oznámenie? Som zvedavá, aké kroky podniknú kompetentní, keď mesto Malacky zostane bez finančných prostriedkov na dokanalizovanie a následne nebude naplnený záväzok EÚ.... čo potom??? A znova sa pýtam a čo občania žijúci v daných lokalitách Malaciek??? "Á šak čo, šak tak žijú celé roky, ešte pár rokov vydržia, nie?" ha ha ha

16.03.2011 12:29:57 | ir

Ja som občan žijúci v danej lokalite Malaciek (neodkanalizovanej).
Naša domácnosť, zdá sa, ešte pár rokov vydrží. A to aj keď naďalej budeme pokračovať v úplne legálnom nakladaní s odpadovou vodou - t.j. odvádzanie do utesnenej žumpy a vývoz žumpy na to určenou firmou. Rozmýšľať treba o tých, ktorí teraz vypúšťajú svoju žumpu priamo do záhrady alebo na pole (cítiť to v celom okolí), za "odkanalizovanie" teda nič neplatia a po vybudovaní kanalizácie by mali pravidelne platiť stočné. A tiež napríklad nemám žiadne informácie o tom, ako sa plánuje úhrada na jednotlivé kanalizačné prípojky (my v rodinnom rozpočte s prostriedkami pre tento prípad nerátame), aké budú naše povinnosti v súvislosti s ukončením prevádzkovania žumpy (ani prostriedky na jej likvidáciu nemáme na najbližšie roky plánované).
A čo sa týka "preklepnutia" vybranej spoločnosti - neverím, že by sa po preklepnutí nevyskytli úplne bežné problémy typu nekvalitnej práce, fakturácií naviac, nedostatočného vedenia dokumentácie, svojvoľných zmien projektovaných postupov. Myslím, že firmu, ktorá by sa tohto vyvarovala, na Slovensku a v najbližšom okolí nikto nenájde. A ak niekto o takejto svetlej výnimke viete a máte osobnú skúsenosť, napíšte sem kontakt, to sa môže vždy hodiť.

05.04.2011 16:56:57 | Naďa Hrdlovičová

Vkladám z môjho príspevku z časti posledné názory z :
03.04.2011 00:42:57 | Naďa Hrdlovičová , pre ucelenosť problematiky uvádzam aj "tu " citáciou časti z článku na www.centrum.sk z 2.4.2010 :

" Chýbajúca kanalizácia môže stáť obec 725 tisíc EUR, autor Jakub Filo

Bratislava - Pokuta za nesplnenie záväzku voči Európskej únii vybudovať do konca roka 2015 sieť kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v sídlach s počtom nad 2 000 obyvateľov sa môže vyšplhať nad 725-tisíc eur na jednu obec.

Slovensku totiž hrozí práve konanie od Európskej komisie za nedodržanie tohto záväzku...... atď.

Slovensko malo záväzok ODKANALIZOVAŤ VŠETKY OBCE NAD 10 tisíc obyvateľov do roku 2010................ " !!!!!!!!! atď. ďalej viď článok.

Z diskusie k článku o.i. vyberám:
Sme obec s 400 obyvateľmi máme kanalizáciu, ALE LEN NA PAPIERI. V ZEMI NIE JE NIČ. Niekto si namastil vrecká. Všetko je ok. Pre Slovensko typické ................................................................................ "
koniec citácie.

Ako by posudzovala kontrola tento záväzok SR pre EU v meste Malacky, ako obce nad 10 000 obyvateľov a termínu rok 2010 ???????????????????
Má pravdu Jakub Filo autor v tomto článku, alebo sú pravdou ľahkovážne tvrdenia v médiách mesta Ma z ktorých nezainteresovanému ale aj väčšine poslancov vychádza, akože nič sa nedeje a všetko sa v Malackách ( na koľký pokus ) stihne ??????????????
Nečítala som totiž nič o vyvodení zodpovednosti nekompetentným kompetentných .............. a zodpovedným za stav veci , ktorým daňoví poplatníci uhrádzajú vysoké platy zrejme naďalej !!!!!!!!! ?????????

Kompetentným nevadí, že je už po lehote záväzku z prístupových rokovaní do EU ? Ako prijali poslanci na poslednom MsZ správu kontrolórky? Akú vyvodili poslanci zodpovednosť za postup pri zabezpečovaní nielen verejnej súťaže ale aj REALIZÁCIE kanalizácie : Záhorie - odkanalizovanie ????????
Bol tento záväzok SR pred nimi utajený ?( ak má autor článku pravdu)
PS 1.
V inom príspevku " tu" sa aj totiž píše, že na ul.J.Kubinu nemajú občania údajne pitnú vodu !!!!

PS 2: Myslím, že mesto sú občania, tak prístupový záväzok SR do EU by mal splnený pre VŠETKÝCH občanov každej obce. ......

09.05.2011 11:49:48 | Naďa Hrdlovičová

Vážení páni poslanci ,
našiel si niekdo z Vás toľko času a porovnal posledné z troch zadaní na verejnú súťaž Záhorie- ODKANALIZOVANIE, s prechádzajúcimi TROMA NEÚSPEŠNÝMI ?????? (viď .dislusia a správa hl.kontrolórky ) a týmto posledným - text viď .odkaz poslanca M.Andila nižšie ???????????????

Už sú vyvodené dôsledky a zodpovedné osoby AKO JE MOŽNÉ , že to všetko s touto predmetnou verejnou súťažou bolo TAK , AKO TO DOTERAZ BOLO ? ( Tak povrchné zadanie ( ako to predposledné )nemohol popísať aj zamestananec a pracovník mesta?)

Nemal údajne pán primátor v svojom volebnom programe: zahájenie výstavby kanalizácie na jaro 2011 ?

KDO JE ZODPOVEDNÝ AJ ZA TO, že predchádzajúce zadania boli vecne a odborne hlboko pod kvalitatívnou úrovňou tohto posledného spracovania ??????????????? (o.i Kostolište je katastrálne územie Malacky ????, to si to predposledné zadanie nikto z kompetentných na MsÚ ani neprečítal ????)

Podľa uvedeného odkazu pána poslanca M.Andila až od tejto štvrtej SÚKROMNEJ firmy z pohľadu spracovateľa zadania predmetnej súťaže som sa aspoň dozvedela, že v Kostolišti má byť 96 prípojok kanalizácie. KOĽKO ICH MÁ BYŤ v MALACKÁCH ?
Či postačuje kapacita súčasnej ČOV mesta Malacky som sa žiaľ pri rýchlom čítaní ani tu nedozvedela .....?
PS:
( Ujde sa pri takomto postupe mesta prípojka aj pani Petrášovej, ktorej na www.malacky.sk mažú príspevky na túto tému: KANALIZÁCIA namiesto odpovedí?

Pre ucelenosť témy som sem presunula :

06.05.2011 10:20:47 | Marián Andil
Pre Zuzana:
Je vydané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na stavbu kanalizácie. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je 16.5.2011 - 12:00
Viď:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106921-2011:TEXT:SK:HTML&src=0

05.05.2011 12:58:41 | Zuzana
Dobrý deň, vie mi niekto povedať ako pokračuje situácia s kanalizáciou??? Nejako zostalo o tejto téme ticho... Ďakujem za prípadnú odpoveď :-)