Ľudia pre Malacky » Správa k zrušenej súťaži na výstavbu kanalizácie

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Správa k zrušenej súťaži na výstavbu kanalizácie

Začiatkom tohto roka sme obdržali informáciu o zrušenej súťaži na výber dodávateľa, ktorý by realizoval výstavbu kanalizácie podľa projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“. Bližšie informácie sme nemali, preto sme iniciovali prerokovanie tejto informácie ešte na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Zrušenie súťaže nariadil Úrad pre verejné obstarávanie 13. decembra 2010. V rozhodnutí Úradu sa uvádza, že „kontrolovaný nedoručil úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ani v dodatočnej lehote určenej úradom vo výroku rozhodnutia č. 1334-6000/2010-ON-235-P zo dňa 04. 11. 2010. Podľa § 138 ods. 10 in fine zákona o verejnom obstarávaní ak kontrolovaný nedoručí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli ani v dodatočnej lehote určenej úradom, úrad rozhodne podľa § 139 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. úrad rozhodnutím nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky.“

Portál LPM.sk informoval o zrušenej súťaži občan mesta, ktorý informáciu našiel na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v januári. Keďže sme neboli ako poslanci informovaní o zrušení súťaže ani primátorom mesta ani prednostom mestského úradu, informácie dokonca neodzneli v mestských médiách, podporili sme návrh poslanca Jozefa Mračnu, aby sme si vyžiadali hneď na januárovom zasadnutí správu k dôvodom zrušenia súťaže.

Správu sme prerokovali aj za prítomnosti zástupkyne spoločnosti PPLA, s.r.o. Ing. Veroniky Mihálovej. Vzhľadom na to, že ide o jeden z najväčších a najdôležitejších projektov v našom meste, poslanci považovali ďalšie pochybenie v realizácii tohto projektu za vážne.

Aj z toho dôvodu sme uložili hlavnej kontrolórke výkon kontroly plnenia si povinností podľa zmluvy uzavretej medzi mestom Malacky a uvedenou spoločnosťou. Chceme poznať okrem iného aj rozsah zodpovednosti dotknutých pracovníkov mesta. Zároveň sme prijali uznesenie, aby sme na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva dostali informáciu o realizácii projektu.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

11.02.2011 20:58:56 | fireman72

Toto je ďalší výsmech mestských úradníkov do očí občanov mesta. Tipujem, že dotknutá mestská úradníčka už kanalizáciu má. Som zvedavý na vyvodenie zodpovednosti zo strany mesta. Takisto možno spomenúť neriešenie problému pozemkov lokality Jánošíková - Štúrová. Namiesto toho aby sa stavalo v tejto lokalite vhodnej na výstavbu, mesto plánuje výstavbu v nevhodnej lokalite medzi diaľnicou a zámockým parkom, ktorá je podmienená výrubom stromov. Nemôžem sa zbaviť podozrenia, že je to kvôli výstavbe protihlukovej steny, ktorá odhluční pozemok pána primátora.

12.02.2011 01:10:58 | Nada Hrdlovičová

Fireman 72 máš pravdu,
už som tu k predmetnému o.i. napísala nasledovné :
" Prečo na tak veľký objem fin.prostriedkov a stavebných prác ,
cca 14 661 631 EUR ( v tom 420 000 000 mil Sk z EU ) bola vypísaná len UŽŠIA SÚŤAŽ; Kdo je MENOVITE na MsU Malacky a Meste Malacky zodpovedný za to, že NEBOLI ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE zaslané nielen správne, ale aj VŠETKY ním POŽADOVANÉ podklady, na základe čoho bola ZRUŠENÁ verejná súťaž Záhorie-odkanalizovanie - Malacky ( fin. aj z prostriedkov fondov EU) ...........
Ďalej aj to, prečo v Oznámení o vyhlásení súťaže je uvádzaná obec KOSTOLIŠTE ako KATASTRÁLENE ÚZEMIE MALACKY ...atď. "
Pokračujem:
Túto (len ? )chybičku si pri tak veľkej PRACOVNEJ VYŤAŽENOSTI , ako uvádza v správe pre poslancov pani vedúca projektového riadenia Eva Sokolová - ten v správe uvádzaný pracovne vyťažený pracovník MsÚ Malacky , v zadaní vypracovanom v PORADÍ DRUHOU NAJATOU mandátnou firmou: PPLA s.r.o. (za KOĽKO EUR ? ) ani-len NEDOKÁZAL VŠIMNÚŤ ??????
To vypracované zadanie pre užšiu súťaž nikdo kompetentný z MsU Ma ani nekontroloval ???

Z predmetného zadania sa o.i. čítajúci vôbec nedozvie, ktorou trasou vlastne táto kanalizácia povedie !!!!!!!! ( dovolím si pochybovať, že by to bolo v zmysle metodických pokynov pre spracovanie projektov a k nim vyhlasovaných súťaží utajované ...)

Ak sa nemýlim, pýtam sa koľko finančných prostriedkov daňových poplatníkov za takéto a podobné povrchné práce z Mesta Malacky odteká, resp. prečo zamestnávame pracovníkov, ktorí ich ani na takejto mizernej úrovni nedokážu sami zabezpečiť , vypracovať ?????????? a ani odkontrolovať ???? Čím sú tak vyťažení, na čo sa predkladateľ tejto správy odvoláva ?

Ďalej, tu zverejnená správa pre poslancov z 27.I.2011 o.i. vôbec neuvádza: Kdože to s tou mandátnu firmou PPLA s.r.o. ako vyhlasovateľ súťaže vôbec JEDNAL; kdo dohodol, že požadovaná dokumentácia BUDE doručená na UVO (ale následne NEODKONTROLOVAL); kdo sú menovite, podľa textu tejto správy zase tí utajovaní pod slovíčkom\"SME\" ? citujem \" Po tomto termíne \" SME \" boli s Ing. Mihálovou v tel. kontakte...........potvrdila, že je na UVO všetko vybavené .... \"
Práve ma napadlo to poslancov nemá zaujímať ani nepriložený zápis z jednaní ?

Ešte dodávam, že nielen poslancov ale aj občanov takmer polstoročia čakajúcich na kanalizáciu by mohlo zaujímať : kdože je to ten neúspešný vyradený účastník UŽŠEJ SÚŤAŽE, prečo sa aj pred poslancami v správe ďalej utajuje ?????????????? . Zastávam názor, že súťaž bola prerušená a zrušená ( tuším už druhý krát od 25.6.2009, takže nie je dôvod na jeho utajovanie.......
V správe je uvedené aj toto:
\" Europrojekt@tender s.r.o. začala s prípravou ešte pred podpísaním zmluvy o NFP \"................
Alebo Vám páni poslanci postačuje len tajuplne popísaných päť strán papiera, z ktorých tri sú poloprázdne ?
Ja si myslím že prešlo toľko času, za ktorý mohla byť vyhlásená nielen VEREJNA SÚŤEŽ , a že výhovorka kompetentných, že všetko sa stihne pri stave vecí nie je zo strany zodpovedných pri tak veľkom finančnom objeme a zdrojoch z EU 14 661 631,- EUR vôbec na mieste.

Podrobnejšie ďalej čítajte, alebo sa podľa Informačného zákona pýtajte aj :
viď . v:

Vestník č. 144/2010 - 29.7.2010

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Malacky

IČO: 00304913

Radlinského 1, 901 01 Malacky

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Tupého 23, 831 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Mihalová

Mobil: +421 905787876

13.02.2011 10:17:27 | fireman 007

Pani Hrdlovičová. Veľmi obšírna reakcia, len škoda toho pravopisu! Dúfam, že nie ste učiteľka slovenčiny.

13.02.2011 20:05:25 | milos

mna skorej zaujima co spravia z danim clovekom, ktory je za to zodpovedny. Ak by sa toto stalo v sukromnej firme tak okamzite leti von. Ale podla mna ake rodinkarstvo je na urade tak sa nic nestane zametie sa to podkoberec a je to vybavene

13.02.2011 22:11:24 | petrasova

Chcela by som si precitat druhy material od Sokolvej ale nevidim na to.. ma to male pismenka.. nemozte to prosim zvacsit?? dakujem

13.02.2011 22:13:35 | Dominik Dobrovodský

To, že niekto si dá takúto prácu a angažuje sa v prospech nás všetkých, tak ako pani Hrdlovičová, si zaslúži obdiv.
Je škoda, že niekto si viac všíma formu, ako obsah. Mimochodom, \"Pani Hrdlovičová\" nie je veta, ale oslovenie. Preto sa za ním nepíše bodka, ale čiarka.

13.02.2011 22:35:59 | Administrátor

Pre petrasova: Kliknite si na modrý text "Fullscreen"

14.02.2011 17:37:25 | petrasova

Dakujem.. funguje to dobre sa mi otvorilo na cely monitor je to uz dobre citatelne..ale som zostala zhrozena..ing. Sokolova vysvetluje ze volali do spolocnosti a ze im povedali: "ze je vsetko vybavene" ???? Na urade sa uspokoja pri vystavbe za 14mil. euro s telefonickym dohovorom? Vedel o tom primator alebo si jeho zamestnanci robia podla seba? Sa tu neboja ze dojdeme o peniaze? VAZENI! Moja rodina serie do zumpy a cakame na tu kanalizaciu a vy dopustite take chyby? By som rada spytala poslancov co im vysvetlili k tomuto.V tom dokumente od Ing.Sokolovej je napisene ze firma Europroject boal profesionalna firma tak preco ju vymenili za novu firmu?? PPPLA? DUFAM ze s touto firmou skoncilo mesto zmluvu a si to bude robit same!!

14.02.2011 17:53:53 | petrasova

Este by som sa k tomu co som pisala spytala taku vec... na konci dokumentu pise Ing.Skolova ze "termin realizacie projektu nie je ohrozeny,ukoncenie aktivit projektu je stanoveny na 31.10.2012.".. Vie mi niekto vysvetlit co je "ukoncenie aktivit"??? To je cely projekt kanalizacie ze musi byt postavena alebo to je vyber tej stavebnej firmy? Ked to druhe tak ma mesto casu dost len ludia cakaju dalsie roky a zase moze niekto zrusit sutaz a a potom zase... ved v televizii ukazuju pripady kedy sa prihlasuju do sutaze firmy na dialnice a to predlzuje.. a ked je to to prve ze musi byt postavena sak to je ked to dobre pocitam zhruba rok a pol a za tento cas chceme postavit celu kanalizaciu??? je to mozne technicky urobit??

16.02.2011 16:39:35 | J.Říha

Ak som to správne pochopil na zasadnutí v januári, ukončením aktivít sa rozumie výstavba vrátane kolaudácie kanalizácie. Čiže v tom čase by mala prebehnúť realizačná časť projektu, samotná výstavba s pripojením nehnuteľností.

19.02.2011 13:42:58 | fireman72

Pre fireman007 neviem, prečo paroduješ cudzie nicky. Navrhujem pre teba nick slovenčinár 007 to bude výstižnejšie.
K príspevku p. Hrdlovičovej.
Myslím, že nezáleží na pár pravopisných chybách v príspevku p. Hrdlovičovej, ktorý je výstižný a je vidieť, že p. Hrdlovičovej narozdiel od teba na Malackách záleží.

18.04.2011 22:48:12 | heh

V tomto state neni mozne uz ani za darovane peniaze nic urobit.
Lebo tato banda musi najprv skusit ako to rozkradnut.. A ked sa to nepodari, tak sa na to vykaslu.. Ved koho tu zaujima verejny zaujem.. Kolko bolo reci o tom ako mesto dostalo peniaze, vsade sa o tom pisalo. Pompezne spravy, fotecky, usmevy...
Zial, tento projekt je uz mrtvy, budete musiet srat dalsie desatrocie do zump... Podakujte sa vedeniu mesta a volte ich aj dalsie obdobie ! Z roka na rok to tu vyzera len horsie.