Ľudia pre Malacky » Postaviť sa za učiteľov bolo našou povinnosťou

Krátke správy

15.03.2018
Mesto sa uchádza o dotáciu 950 tisíc eur z Ministerstva kultúry SR na komplexnú rekonštrukciu fasády Pálffyovského kaštieľa. Projektom sa má riešiť aj asanácia vlhkosti fasády v zemi, kedy sa celý kaštieľ hlboko odkope a podreže. Na túto fázu prác by nadviazala obnova fasády aj s úplnou výmenou okien.

11.02.2018
Projekt II. etapy modernizácie verejného osvetlenia je v plnom prúde. Inštalovaných je už takmer 500 nových LED svietidiel z celkového počtu 1430. V nasledujúcich týždňoch sa budú rekonštruovať rozvádzače a opravovať diagnostikované systémové poruchy vedení. Mesto tým odstráni dlhodobé problémy s výpadkami v rôznych častiach mesta. Súčasťou projektu je aj výmena časti železných stožiarov a všetkých pôvodných betónových stožiarov v sídliskách.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

XYZ19.06.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

Martin18.06.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

Leonardo13.06.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

miloš12.06.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

Peter12.06.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

jj12.06.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

VW11.06.2018
V centre meste vyrastie obchodné...

Pavel Janík10.06.2018
V júni sa začne rekonštrukcia...

Príspevky z fóra

Lucia Vidanová08.06.2018

Jana Osičková05.06.2018

jajehopapluha14.05.2018

Edo26.04.2018

iveta Boskovicova28.02.2018


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Postaviť sa za učiteľov bolo našou povinnosťou

Človek má byť zásadový a rozhodný. Mal by si zachovať svoju tvár a nebáť sa odvážnych krokov. Nemal by sa prizerať demotivácii a navádzaniu k strachu iných. Preto, ak sa ocitli učitelia základných škôl v bludisku zákonov, ktorými môžu stratiť svoje milované povolanie, musíme všetci ťahať za jeden povraz.

Nejasný úvod článku. Nejasný asi pre tých, ktorí koniec minulého roka neprežili v strachu zo straty zárobku. Riešil sa totiž doteraz nemedializovaný problém doplnenia kvalifikácie učiteľov, ktorý sa žiaľ dotkol aj našich malackých základných škôl. O čo v skratke ide.

Učitelia dostali ku koncu roka 2009 nový zákon o pedagogických zamestnancoch. Ten uložil učiteľom povinnosť doplniť si vzdelanie, aby spĺňali tzv. kvalifikačné predpoklady podľa nového zákona. Pochopil by som, že tieto nové podmienky by sa vzťahovali na novo nastupujúcich učiteľov. Nebolo to tak. Zákonodarca totiž vtiahol do nových podmienok aj učiteľov, ktorí mali pekných pár rokov už odučené. Úplná absurdnosť podľa mňa nastala v prípade, keď nútime učiteľa odborných predmetov s 30 ročnou odbornou praxou, aby si doplnil pedagogické vzdelanie. A naopak. Štát sa dokonca tváril vskutku veľkoryso, keď dal učiteľom 4 roky na doplnenie ďalšieho vzdelania. Ale ten istý štát, ktorý deklaroval zabezpečenie akreditovaného štúdia, si svoju povinnosť sám nesplnil. Mnohé školy a odbory akreditované po prijatí zákona totiž vôbec neboli.

Napriek tejto absurdite mnohí učitelia napokon po dlhoročnej praxi v našich školách predsa len nastúpili do školských lavíc. Za vlastné peniaze, často cez víkendy, za čo im prejavujem obdiv. Podľa predstavy zákonodarcu mal do školy nastúpiť aj učiteľ, ktorý bol pred dôchodkovým vekom. Aj títo skúsení učitelia dostali jednoducho na výber, nenastúpiš do školy, stane sa z teba po 40 rokoch praxe nekvalifikovaný učiteľ a trebárs rok pred dôchodkom si hľadaj novú prácu. Aj vy krútite hlavou? Aj ja som. A rovnako krútili hlavou snáď všetci, ktorých sa nový zákon dotkol.

Skutočná kovbojka však nastala ku koncu minulého roka. Niektorí učitelia sa obrátili na primátora mesta s prosbou o pomoc. Boli totiž rovnako ako ich kolegovia na školách iných miest zaskočení nepripravenosťou štátu na vytvorenie podmienok k doplneniu si ich štúdia. Žiadali od vedenia mesta jediné, pomoc od tých, ktorí sú zodpovední za naše malacké školstvo.

Učitelia potrebovali čas k pokojnému dokončeniu svojho začatého štúdia. Hoci najskôr čakali na akreditáciu svojich odborov, aby mohli začať vôbec študovať, a keď sa mnohí dostali do posledného štátnicového ročníka, padol zo strany mestského úradu neúprosný ortieľ. Iné riešenie ako ukončenie pracovných pomerov ku koncu roka neprichádza do úvahy. Učiteľom nepomohla ani opakovaná žiadosť na adresu primátora mesta o pomoc a apel na udržanie nenarušenej výučby na školách.

Celkovo sa problém podľa mojich informácií týkal asi 15 učiteľov malackých škôl. Som členom Rady školy pri ZS Dr. J. Dérera a pri Základnej umeleckej škole, čiže som bol v závere roka detailne oboznámený len s tamojšou situáciou. S poslankyňou Katkou Berkešovou sme požiadali o urýchlené zvolanie Rady školy pri ZUŠ, kam sme pozvali aj primátora mesta.

Nepodceňovali sme ohrozenie výučby. Uvedené sa totiž dotýkalo vyše 400 študujúcich detí len v umeleckej škole. Zákonodarca schválil úplne nelogicky termín na splnenie podmienok v polovici prebiehajúceho školského roka. Pritom učitelia sami riadne končia svoje štúdiá až v júni.

Ako prvé sme preto zhodili zo stola výzvy, ktoré boli posielané učiteľom, aby predložili doklady o ukončení štúdia. Povedané čisto právne, nebolo možné žiadať od učiteľov predložiť doklady predtým, než im uplynie termín na splnenie samotnej povinnosti dokončiť si štúdium. Ako druhé sme sa vysporiadali s nedokonalosťou zákona o pedagogických zamestnancoch a využili legislatívne medzery v ňom. Ako posledné sme predložili riaditeľke školy návrh riešenia, ktoré umožnilo pokračovať v pracovnom pomere učiteľa tak, aby riaditeľ školy mohol rozhodnúť v súlade so Zákonníkom práce.

V uplynulých dňoch sú učiteľom doručované listy k predloženiu dokladov o ukončení štúdia k 30. júnu 2014, na čom nám veľmi záležalo. Učitelia v Základnej umeleckej škole tak dostali čas, o ktorý predtým žiadali vedenie mesta. Verím, že obdobne sa môže postupovať na všetkých školách v meste.

Na celej veci ma najviac mrzí, že učitelia boli vystavení hrozbám a demotivácii v už aj tak ťažko skúšanom pracovnom prostredí. Pritom možno aj predčasne. Napríklad mnoho z nás pozná výsledky práce a obetavosť výtvarníčok v umeleckej škole s dlhoročnou praxou. Áno, aj tých sa nová právna úprava bytostne dotýkala. A nikto aj tak nepochybuje o ich plnej kompetentnosti pripraviť deti nielen do vyšších odborných škôl. Preto sa mi postoj vedenia mesta nielen v tomto, ale aj všetkých ostatných prípadoch zdal neprimeraný.

Som však rád, že sa nám podarilo učiteľom pomôcť a vrátili sme im pokoj k riadnemu dokončeniu štúdia. A nestali sa „obeťami systému“ ako boli mestom označené.


Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm
Volkswagen reklama

Komentáre k článku

01.02.2014 17:43:42 | Emy

Neviem ako to myslel pán Říha, že učitelia sa v spleti zákonov boja o svoje povolanie. Ja si myslím, že dobrý učiteľ sa nemusí báť o svoje povolanie, naopak, dobrých učiteľov je málo. Je na zamyslenie, že na 4 ZŠ v jednej z ôsmych tried mali 7 žiaci dvojky z chovania, jeden dokonca 3. Dnes už dávajú 2 z chovania za bársjakú blbosť. Keď má žiak 4 poznámky, hneď mu dajú zníženú známku z chovania. Voľakedy sme všeličo povyvádzali v škole a nedali nám horšiu známku, učiteľ si to s nami vybavil v triede, niekedy o tom ani nevedela riaditeľka, a bolo dobre. Je na pováženie, ak triedna učiteľka vyzve deti vo svojej triede, aby sa vyhýbali žiakovi zo susednej triedy, ktorý mal 2 z chovania, aby sa s ním nekamarátili. Tým ho úplne dehonestuje a nedá mu šancu zaradiť sa medzi ostatné, bezproblémové deti. Je tento postoj správny, je toto dobrá učiteľka?

02.02.2014 19:51:43 | obcan

Neviem prečo je potrebné stále sa zastávať a riešiť len učiteľov. Aj iní zamestnanci štátnej správy boli pred pár rokmi vyzvaní doplniť si vzdelanie pod hrozbou výpovedí. Takisto to boli aj zamestnanci s dlhoročnou praxou, ozaj odborníci, veľa rokov pracujúci vo svojich oblastiach. Niekto si zrazu zmyslel, že na referenta musí byť vysoká škola. Takisto to boli odborníci, ktorí po skončení štúdia išli rovno do dôchodku. A nikto to vtedy takto nerozmazával. Ale samozrejme keď ide o učiteľov, tak to je treba riešiť. Veď čo keď sa znova začnú vyhrážať štrajkom? A to nehovorím o ich platoch, ktoré sú akože nízko neadekvátne vysokoškolsky vzdelaným ľuďom. Aj iní vysokoškolsky zdelaní zamestnanci štátnej správy majú ešte nižšie platy ako učitelia, len sa o tom toľko nerozpráva a neštrajkuje. A to pracujú dokonca najmenej 8 a viac hodín denne a žiadne dovolenky cez prázdniny.
Ale veď kto je ticho, nech robí a kto vykrikuje, toho treba riešiť.

05.02.2014 17:49:22 | učiteľ ZŠ????

Pridávam sa ku komentu od Emy, nie je to len na 4.ZŠ,,,,presne ako hovoríte,,,,2 zo správania za blbosť (napr. za vyjadrenie svojho názoru, samozrejme to učiteľov uráža-nie všetkých, hlavne staršie ročníky učiteľov, čo boli zvyknutý na hádzanie kľúčov po žiakoch, šticovanie vlasov...) a úplne by stačilo, keby si učitelia trochu hľadali cestu ku svojim žiakom, viacej s nimi komunikovali...,,,ale v pohode, všetko je to ok,,,a najhoršie je, keď majú triednu učiteľku, ktorá im aj do debilov vynadá,,,a nehovoriac o tom, že žiak, ktorý jej dá facku má na vysvedčení 1 zo správania, ale asi je to na úplnom poriadku. Dávajme deckám poznámky, 2-3 zo správania, nadávajme im do debilov a neviem ešte čoho,,,,tak lovu zdar v malackom základnom školstve......TOTO JE TO UČITEĽSKÉ MAJSTROVSTVO, TOTO JE TÁ VEĽKÁ ZMENA, ČO SA UDIALA V ŠKOLSTVE......."Daj žiacku, máš poznámku", no najnovšie už ani do žiackej, stačí klasák - zadná strana, tam je miesta habadej - toto je to správne riešenie. Aké jednoduché a ľahko vyriešené....
Čo sa týka toho, čo tu píše pán Říha,,,viem o troch prípadoch učiteľov, v ktorom je toto riešenie oprávnené, s čím aj súhlasím,,,tie osoby neučia na ZŠ,,,,sú v ZUŠ