Ľudia pre Malacky » Zvyšovaniu sadzieb miestnych daní sa nevyhneme

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Zvyšovaniu sadzieb miestnych daní sa nevyhneme

Včera (29. 11.) sa uskutočnilo stretnutie (nielen) podnikateľov k návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013. Zvolala ho predsedníčka komisie pre financie a rozpočet Ing. Gabriela Janíková. O VZN budú poslanci rokovať vo štvrtok 6. 12.

Podľa spracovateľov návrhu VZN "súčasný nepriaznivý vývoj príjmov miest a obcí, ovplyvnený finančnou krízou a znásobený výpadkom podielu na dani z príjmov fyzických osôb, si vyžaduje prijatie nariadenia, ktoré by v priebehu niekoľkých rokov mohlo na takúto situáciu reagovať a vytvoriť prípadné dodatočné zdroje príjmov".

Pri daniach z pozemkov sa predchádzajúcich osem druhov sadzieb v súlade so zákonom zúžilo na päť. V návrhu VZN sa tak za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy sadzba znižuje z 5% na 4,5% a súčasne sa stanovuje jedna sadzba tejto dane. Sadzby dane zo stavieb sa zvyšujú o infláciu z roku 2011, teda o 3,9 %.

Komisia pre financie a rozpočet odporúča MsZ predložený návrh VZN schváliť. Komisia pre správu majetku a legislatívu sadzby neposudzovala, zaoberala sa len legislatívnou stránkou VZN a odporučila ho takisto schváliť. Rovnako sa vyjadrila aj komisia pre vzdelávanie, mládež a šport. Členovia komisie pre ochranu verejného poriadku si vypočuli zdôvodnenie ekonóma mesta L. Adamoviča, že v predloženom návrhu je zohľadnený princíp zvyšovania miestnych daní a poplatku o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, okrem pozemkov, kde sa mení len sadzba dane za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Informáciu vzali na vedomie.

Práve zjednotená sadzba 4,5 % pri zastavaných plochách a nádvoriach a ostatných plochách je predmetom diskusie. Neprimerane vysoká sa zdá členom komisie pre kultúru a cestovný ruch. Karty zamiešala aj komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo, ktorá na svojom zasadnutí odporučila ekonómovi mesta, aby vypracoval alternatívu zníženia tejto sadzby na 4 alebo 3,5 %. Cieľom tejto zmeny je zohľadniť mieru finančnej záťaže zo sociálneho aspektu. Plánovaný príjem do rozpočtu pre rok 2013 má zostať zachovaný s úmerným navýšením dane za stavby a byty. Ekonóm má tieto variantné riešenia predložiť v pondelok 3. decembra na Radu predsedov.

Na základe navrhnutých zmien v nariadení sa predpokladá zvýšenie výberu miestnej dane z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2012 približne o 96 229 €, t.j., pričom celkový objem dane z nehnuteľností dane by sa zvýši o 3,71 %. V skutočnosti však možno predpokladať nižší výber. V snahe vyhnúť sa plateniu vysokých daní, mnohí vlastníci pozemkov pristúpili k ich preklasifikovaniu. Veľa subjektov podľa našich informácií mení zastavané nádvoria na trávnaté plochy.

Stretnutia sa z podnikateľov zúčastnil aj Róbert Sloboda. Potvrdil, že minuloročný nárast miestnych daní bol pre neho takmer "likvidačný". "V 2011 som platil 470 €, v 2012 až 3700 €, tak si vezmite ten rozdiel," povedal. Okrem toho podniká v okrajovej časti mesta, kde si musel zabezpečiť dotiahnutie všetkých sietí. "Tieto náklady mi nikto nezaplatí, nezohľadní, platím rovnako ako tí, čo sú v centre."

Na Továrenskej ulici podniká roky aj František Štok. „Naša firma zamestnáva asi 130 ľudí, v minulom roku sme na daniach mestu zaplatili 13 000 € a ani jedno pouličné svetlo nám za to na mestskej komunikácii nesvieti,“ povedal. „Viem, že sadzby sa zvyšovať asi budú, ale čo za to dostaneme?,“ pýtal sa. Podnikatelia, ktorí sa stretnutia zúčastnili, kritizovali to, že sa s nimi málo komunikuje. „Roky nás nikto nepozval na stretnutie s primátorom,“ tvrdili zhodne. Pritom sa podľa nich zvyknú konať, no väčšinou len s vybranými zástupcami veľkých firiem z priemyselného parku.

Gabriela Janíková, predsedníčka komisie pre financie a rozpočet, ktorá zvolala stretnutie.

„Dávam verejný prísľub, že v budúcom roku požiadam ekonóma mesta, aby pripravil prvý návrh rozpočtu v predstihu a už v októbri mesto zvolalo verejnosť, aby sa k nemu vyjadrila,“ povedala Gabriela Janíková. Prítomní poslanci potvrdili, že majú pocit, že mieru zodpovednosti za zvyšovanie daní a poplatkov prenáša štát na samosprávy. „Je to tlak z vlády. Štát dane už zvyšovať nechce, ale mestá a obce musia vykryť výpadky. Z čoho? Tendencie smerujú k tomu, že nebudú v najbližšej dobe rásť dane z príjmu, ale dane majetku,“ zaznievalo v diskusii.

Pri zvyšovaní daní musí byť zachovaná aj istá miera spravodlivosti. „A preto sa budeme stretávať a diskutovať. Na stôl by sa v budúcom roku mohla dostať aj otázka návratu k „zonizácii“,“ zhodli sa v závere diskutujúci. O tom, v akej podobe bude nakoniec VZN schválené, rozhodnú poslanci na svojom najbližšom zasadnutí 6. decembra. Jasné je, že ide o kľúčové VZN, pretože od neho závisí aj úspech budúcoročného rozpočtu.

Kompletné znenie návrhu VZN nájdete na webovej stránke tu.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

30.11.2012 19:59:28 | Jana Knéblová

Tuho rozmýšľam nad tým, že prestanem recyklovať odpad, vrátim nádobu na papier a prestanem triediť plasty, sklo, zruším komposter vymlátim sliepky a čo nezjeme budem hádzať do popolnice. Toto mesto si neváži ľudí ktorí triedia odpad stále len zvyšuje poplatky za všetko...

30.11.2012 20:36:13 | surdo

treba zvyšovat, treba,,, nech je z čoho tunelovat, a obyčajny danoví poplatníci nebudu mat začo jesť, a to nás čaká Nový rok a ztým nove zdražovanie, energii, potravin, atď. len tak dalej, treba skušat kolko zneseme! Šťastny Nový rok.... :D

04.12.2012 14:01:38 | fero

Aby bolo na zvýšenie platu pánovi primátorovi a tým dôchodcom, čo zaberajú miesta mladým nezamestnaným ľuďom, hamba celému mestu.

04.12.2012 15:10:14 | tribyte

ci aj kamosi z druzstevnej platia dane, he?
ale skuste to vy a mate po chlebe, ja som zabudol nacas zaplatit a prisla mi upomienka formulovana nie zrovna najslusnejsie...