Ľudia pre Malacky » V hodnotení TIS „Otvorená samospráva“ skončili Malacky na 26. mieste

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

V hodnotení TIS „Otvorená samospráva“ skončili Malacky na 26. mieste

Na prvý pohľad potešujúce hodnotenie, umiestnenie v prvej štvrtine tabuľky. Druhý pohľad už nie je taký pozitívny: 45% z možných 100 a celková známka C- na stupnici od A po F (F ale znamenalo získať „nulu“). To, že to stačilo na 26. miesto je skôr obrazom biedy otvorenosti samospráv na Slovensku ako otvorenou prácou malackej samosprávy.

Hodnotenie TIS (Transparency International Slovensko) nebolo meraním korupcie. Bolo zamerané na hodnotenie transparentnosti samospráv, otvorenosti v informovaní a kvality protikorupčných opatrení v každej z hodnotených kategórií. Skúmaných oblastí bolo jedenásť a v každej z nich bolo položených spolu 112 otázok hodnotených bodmi v rozpätí od 0,5 do 3, na ktoré sa odpovedalo „áno, „nie, alebo „netýka sa“. Odpovede boli buď získané od pracovníkov samospráv (tí museli zo zákona odpovedať pravdivo) alebo na základe prieskumu internetových stránok jednotlivých miest a obcí pracovníkmi TIS. Využili sa aj neoficiálne žiadosti TIS zaslané cez tretiu osobu.

Ako v jednotlivých kategóriách dopadli Malacky?

I. Prístup k informáciám 95%

Super výsledok, ale jedna odpoveď je na zamyslenie. Na otázku, či samospráva sprístupňuje materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) aspoň 2 dni vopred, odpovedal MÚ pravdivo „áno“. Treba ale dodať, že nikdy nezverejňuje dôvodové správy a prílohy k materiálom, takže úplné a podstatné informácie občan v skutočnosti nemá. Malacky dostali body aj za elektronickú Úradnú tabuľu zverejňovanú na internete.

Aj tu by sa našli veci, ktoré by sa dali zlepšiť. Ak je napríklad mesto účastníkom stavebného konania, nemôže byť samo sebe stavebným úradom. V takom prípade je stavebným úradom pre Malacky obec Kostolište. To ale elektronickú úradnú tabuľu nemá, takže sa občania Malaciek o týchto konaniach nedozvedia, ako napríklad o nedávnom začatí územného konania na nadstavbu škôlky na Kollárovej. Myslím, že by to nestálo veľa síl poskytovať občanom aj takéto informácie.

Ukážeme si ďalej, že aj napriek vysokému hodnoteniu v tejto kategórii to až také skvelé s prístupom k informáciám v skutočnosti nie je.

II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 30%

Už výsledok hovorí sám za seba. Jedinými kladmi bola existencia Klientského centra v mestskom úrade a možnosť verejnosti zúčastniť sa na zasadnutiach MsZ. Na čom sme pohoreli?  Na informáciách. Na internetovej stránke mesta nie sú zverejňované zápisnice ani zo zasadaní MsZ, ani komisií MsZ a ani z rokovaní Mestskej rady. Tiež sa nezverejňujú ani zvukové a obrazové záznamy z rokovaní MsZ. Ešte stále si myslíte, že tých 95% za prístup k informáciám je oprávnených?

III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 37%

Obstarávanie služieb je silne „korupčnonáchylné“. Preto sa v poslednom čase tak veľa hovorí o verejných obstarávaniach a najmä elektronických aukciách. Ako táto kategória dopadla pre Malacky? Body za vedenie databázy zmlúv s externými dodávateľmi služieb a uverejňovanie oznámení o verejnom obstarávaní na internete. „Nuly“ za nezverejňovanie zloženia komisií rozhodujúcich o obstarávaniach, nezverejňovanie výsledkov obstarávaní a neumiestnenie archívov s týmito informáciami na internetovej stránke samosprávy.

IV. Predaj a prenájom majetku 10%

Úplný prepadák. Nepoužívanie elektronických aukcií, ale najmä nezverejňovanie informácií o procesoch a výsledkoch verejných obchodných súťaží. Niet čo dodať.

V. Rozpočet 44%

Tretí najlepší výsledok. Kladne bol ohodnotený kvalitne pripravovaný rozpočet. Silným nedostatkom bola „nechuť“ zverejniť dodávateľské faktúry a zoznam zmlúv mesta. Zase tie informácie.

VI. Dotácie a granty 29%

Mesto nemá vyriešený prípadný konflikt záujmov členov hodnotiacich komisií, taktiež nezverejňuje žiadne informácie ku grantom, ktoré udelil samotný primátor mesta. Jediným kladom je možnosť verejnosti zúčastniť sa zasadania grantových komisií. Ak sa, pravda, dozvie kedy a kde zasadajú. Túto informáciu na internete totiž opäť nenájde.

VII. Byty a sociálne zariadenia 24%

Tu má mesto najviac čo doháňať, najmä v bytovej politike: najväčšími nedostatkami je, že sa nezverejňujú zoznamy žiadateľov o byt, zoznamy bytov a komu boli pridelené, neexistuje elektronický register žiadostí o byt s možnosťou sledovať stav žiadostí. Za posledné dva roky bolo priamo (nie žrebovaním) pridelených 12 bytov, čo sa nemusí zdať veľa. O to pozornejšie ale treba sledovať ako profesionálne a transparentne mesto zvládne prideľovanie bytov na Jánošíkovej, kde sa ich bude prideľovať 110.

VIII. Personálna politika 20%

Spôsob realizácie výberových konaní na miesta v organizáciách v pôsobnosti mesta bol už niekoľkokrát terčom oprávnenej kritiky. Odhaľuje ich aj táto časť hodnotenia Malaciek v rámci projektu Otvorená samospráva. Slabý výsledok 20% bol dosiahnutý preto, lebo mestský úrad nerobí výberové konania aj na miesta referentov, ale najmä, že nezverejňuje zápisnice z výberových konaní, zloženie výberových komisií ani sumárne hodnotenia uchádzačov. Rovnako chýba archív výberových konaní na stránke mesta.

IX. Etika a konflikt záujmov 30%

Keď sme na našej stránke pred časom uverejnili príbuzenské vzťahy niektorých zamestnancov organizácií v pôsobnosti mesta, pichli sme do osieho hniezda. Reakcie dotknutých boli značne búrlivé. Tu sa ale ukazuje, že to, čo sme urobili my, by malo mesto zverejňovať samo. TIS odporúča prijať Etický kódex zamestnancov samosprávy, ktorý bude obsahovať deklaráciu majetkových, peňažných alebo iných vlastníckych pomerov; riešenie konfliktu záujmov; úpravu zneužívania svojho postavenia, služobných informácií a dôvery nadriadeného. Mesto ho prijatý nemá a tiež nie pre poslancov MsZ, ani pre pracovníkov organizácií samosprávy. Nezverejňuje ani majetkové a daňové priznanie primátora a poslancov MsZ. Toto sa môže zdať ako citlivá záležitosť, ktorá na rozdiel od poslancov parlamentu nemá oporu v zákone, TIS to však odporúča ako veľmi účinný protikorupčný nástroj.

X. Územné plánovanie a stavebný úrad 80%

Táto kategória dopadla veľmi dobre, sledovalo sa najmä zverejnenie územného plánu na internetovej stránke mesta. Keďže je to hodnotenie otvorenosti samosprávy, nehodnotilo sa napr. ako často a akým spôsobom dochádza k zmenám územného plánu. Tie sa v Malackách dejú povážlivo často a bez predchádzajúcej riadnej verejnej diskusie. Napriek tomu, 80% je veľmi príjemných.

XI. Obecné podniky a investície 17%

Malacky nezverejňujú výročné správy obchodných spoločností s väčšinovým podielom mesta, ani informácie o ich hospodárení. Ak potom v niektorých z nich sú výsledky kontrol kontrolórky mesta priam šokujúce (napr. v prípade katastrofálneho hospodárenia firmy Progres Malacky, ktorá napokon viedla k jej predaju), je to len výsledok neexistujúcej verejnej kontroly.

 

Z jedenástich kategórií dostali Malacky hodnotenie nad 50% len v dvoch, aj tie majú svoje „ale“. Najväčšou slabinou je informovanosť. Ak teda Malacky v kategórii prístupu k informáciám dosiahli 95% neznamená to, že sa malačania bez problémov dostanú ku všetkým druhom informácií. Výsledky odhalili tie isté problémy, ktoré vidia a vnímajú aj členovia občianskej skupiny Ľudia pre Malacky, a na ktoré reagujú ponúkanými riešeniami vo svojom volebnom programe.

Celá hodnotiaca správa na stiahnutie (PDF).pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku