Ľudia pre Malacky » To idú robiť starostovia z poslancov hlupákov?

Krátke správy

18.02.2020
Po viac ako dvoch rokoch verejného obstarávania je víťazom na modernizáciu železničného koridoru taliansko-slovenské združenie spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, za takmer 275 mil. eur bez DPH. Pôjde o obrovskú stavbu. Budú sa vymieňať kolajiská, budovať podjazdy, odhlučnenie trate a v Malackách aj nové nástupištia s podchodmi.

15.12.2019
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2020 jednohlasne. Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 23 175 267 €, z čoho vyše 6 miliónov eur bude použitých na kapitálové investície. Stavať sa mimo iného budú aj cyklotrasy, dobuduje sa nová telocvičňa v ZŠ Dr. J. Dérera, kde sa zrekonštruuje aj kuchyňa. Stavať sa budú detské jasle či nové osvetlenie Radlinského ulice a Záhoráckej ulice pred základnou školou, v ktorej sa budú modernizovať odborné učebne.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

marian21.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Pavel20.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Kamila19.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Peter18.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

pds17.02.2020
Ďalšou novo osvetlenou ulicou bude...

Roman03.02.2020
O prijatí dotácie na obnovu...

Vlado27.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Miloš15.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Príspevky z fóra

matej07.01.2020

Edo13.12.2019

matej24.11.2019

matej21.11.2019

matej11.11.2019


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

To idú robiť starostovia z poslancov hlupákov?

V marci tohto roku predložili 5 poslanci Národnej rady SR za SMER-SD návrh na zmenu zákona o obecnom zriadení. Jej podstatou je ďalšie okresanie právomocí mestských (obecných) zastupiteľstiev. Celý ten návrh by bol len o niečo menej zvláštny, ak by túto účelovo šitú novelu nepredložili samotní starostovia, ktorých sa novela týka.

Zrejme by sa nemali písať články pod vplyvom emócií, preto som článok odložil. Ale aj s odstupom jedného dňa cítim rovnaké rozhorčenie ako včera. Do parlamentu zavialo nenápadnú novelu zákona o obecnom zriadení, ktorej podstatou je len ďalšie odňatie právomocí mestského zastupiteľstva v prospech primátorov miest. Najnovšie máme prísť o právomoc vymenúvať a odvolávať riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta. Inak povedané, z toho, kde sa doteraz kreoval riaditeľ spoločnou voľou (konsenzom) primátora mesta a mestského zastupiteľstva, sa má od augusta stať výlučnou vecou primátora mesta.

Asi si každý Malačan pamätá na veľmi citlivú otázku riešenia personálnej zodpovednosti riaditeľky Mestského centra sociálnych služieb, kedy sa časť poslancov jednoznačne vyjadrila za odvolanie z dôvodu sprenevery zverených peňazí v organizácii. Iná časť poslancov sa skryto cez tajné hlasovanie a neskôr vytiahnutie hlasovacích kariet vyjadrilo opačne. Síce si každý o tom mohol urobiť svoj názor, celkovo to bolo legitímne, pretože každý z nás poslancov sa priamo zodpovedá obyvateľom – voličom. Dôležité však bolo, že v tejto otázke existoval systém vzájomných bŕzd a protiváh medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta, aby sa zamedzilo bezdôvodnému odvolávaniu riaditeľov, resp. aby sa zabránilo dosadzovaniu blízkych osôb na tieto riaditeľské posty.

Treba si uvedomiť, že žiadny zákon nezaručuje riaditeľom príspevkových a rozpočtových organizácií nerušený a nezávislý výkon svojej funkcie. V absurdnom prípade tak po komunálnych voľbách, kedy môže prísť k zmene na poste primátora mesta, môže prísť aj bez mihnutia oka a akéhokoľvek udania dôvodu k výmene všetkých riaditeľov mestských organizácií. A rovnako ani žiadny zákon neprikazuje primátorom miest, aby na tieto posty vyhlasovali výberové konanie. Pýtam sa teda, komu táto navrhovaná novinka má prospieť? Obyvateľom miest? Zamestnancom organizácií? Alebo primátorom týchto miest?

Napriek tomu, že by som si vedel predstaviť isté zmeny v systéme obsadzovania funkcií v štruktúrach mesta, nemôžem sa stotožniť s takouto účelovosťou novely, ktorej nepredchádzala akákoľvek odborná diskusia.

Predkladateľmi uvedenej novely totiž sú poslanci Národnej rady SR. Pri poslaneckých návrhoch zákonov sa síce vykonáva tzv. pripomienkové konanie, ale nevyhodnocuje sa ako býva štandardne zvykom pri návrhoch zákonov, ktoré pripravujú ministerstvá. Ak sa nenájde kompromis, uskutočňuje sa rozporové konanie. Predkladatelia však môžu týmto spôsobom obísť dotknutú odbornú verejnosť a Združenie miest a obcí Slovenska. Dokonca takúto novelu nerieši Ministerstvo vnútra SR, ktoré je gestorom právnej úpravy obecného zriadenia. Je to jediný ústredný orgán, ktorý by mal dbať na citlivosť otázky vzájomného delenia kompetencií medzi primátormi miest a poslancami obecných zastupiteľstiev. Od roku 1990 sa totiž naše obecné zriadenie budovalo na princípe vzájomnej nezávislosti a rovnocennosti mestských zastupiteľstiev a primátorov miest.

Faktom je, že autormi novely sú poslanci Národnej rady SR za SMER-SD, ktorí v súčasnosti sedia na dvoch platených stoličkách. Opakujem, rešpektujem, že poslanci NR SR majú zákonodarnú iniciatívu. Poukazujem však na slabý cit, ak idem predkladať normu, ktorou si sám posilním právomoci na úkor iného. Nie je to aj konflikt záujmu? Jednak sú nielen na stoličke poslanca Národnej rady SR, ale aj starostu či primátorky mesta. Mgr. Peter Fitz – starosta obce Šenkvice, Ing. Viera Mazúrová – starostka obce Oravskej Lesnej a PhDr. Jana Vaľová – primátorka mesta Humenné. Nie je náhodou primátorka Humenného PhDr. Jana Vaľová tou primátorkou mesta, ktorá sa nemiestnym až ponižujúcim spôsobom pýtala oficiálnym listom mesta miestnej umelkyne Zory Varcholovej na vzdelanie kvôli jej kritickému názoru obyvateľky mesta k návrhu nového námestia v mieste parku? Čiže to je tá primátorka mesta, ktorej nebodaj prekážalo právo obyvateľa mesta akoukoľvek formou vyjadrovať svoj názor na dianie v jeho meste?

Vnútorne sa pýtam sám seba. Prosím vás, zastáva si ešte niekto v tejto republike záujmy mestských zastupiteľstiev? V Národnej rade SR sedia primátori miest. V Združení miest a obcí Slovenska, ktoré je jedinou reprezentatívnou organizáciou miesta a obcí, sedia primátori miest. A tak to potom vyzerá. Nedivme sa preto, že sme ako poslanci mestských zastupiteľstiev stratili už právomoc schvaľovať organizačnú štruktúru mestského úradu, prestali voliť aj zástupcu primátora, a najnovšie prídeme ešte aj o právomoc vymenúvať a odvolávať riaditeľa príspevkovej a rozpočtovej organizácie!

Takže podčiarknuté, sčítané. Máme tu zase na stole jednu takú malinkatú účelovú novielku, pravdepodobne z dôvodu, že sa niekto nemôže za súčasného stavu "zbaviť nepohodlného riaditeľa".

Ďalším bodom novely je jedna nenápadná vec, o ktorej sa ale málo hovorí a čo roky dráždilo primátorov miest, a to platy hlavných kontrolórov. Podľa súčasného stavu totiž na ich schvaľovanie nemali dosah. Hlavný kontrolór mesta je totiž priamo volený mestským zastupiteľstvom ako jeho predĺžená kontrolná ruka. Cieľom pri príprave zákona o obecnom zriadení bolo pripraviť a nastaviť odmeňovanie hlavných kontrolórov tak, aby mali garantovanú nezávislosť. Nebolo mysliteľné, aby kontrolný orgán mal nižší príjem ako kontrolovaný subjekt, čiže často prednostovia mestských úradov, vedúci úradníci mestských úradov, riaditelia organizácií. Doteraz sa tento princíp rešpektoval, hoci mnohým primátorom nebolo po vôli, že im na prsty dozerá hlavný kontrolór, na ktorého plat nemajú dosah. Rovnaký princíp sa obdobne uplatňuje aj v prípade Najvyššieho kontrolného úradu. To sa však mení. Návrhom tejto pätice poslancov (z toho väčšiny starostov miest) sa idú opäť okliešťovať právomoci mestských zastupiteľstiev, a to práve v otázke schvaľovania odmien.

Dovolím si tvrdiť, že u nás v Malackách príde v dôsledku vyššieho nastavenia funkčných platov prednostu mestského úradu či vedúcich pracovníkov mestského úradu a zníženia platu hlavného kontrolóra mesta cca o 500 € k preklopeniu doteraz platnej a akceptovanej dlhoročnej zásady, a hlavný kontrolór sa dostane pod úroveň týchto kontrolovaných subjektov. Napríklad v roku 2010 bol priemerný mesačný hrubý plat prednostu mestského úradu 1916 €, vedúceho oddelenia ekonomiky 1600 €, vedúceho oddelenia územného rozvoja 1432 €. Nikdy som nemal problém s odmeňovaním podľa výkonov, dokonca som slovne podporil v zastupiteľstve návrh na schválenie odmien v roku 2013 pre všetkých zamestnancov mestského úradu.

V tejto chvíli však poukazujem na absurdnosť, ktorú predložila pätica poslancov Národnej rady SR, ktorou idú siahnuť opäť na výlučnú právomoc mestského zastupiteľstva. Dosiahnu tak to, k čomu sa neodvážili iné garnitúry predtým.

A záverom len taká malá perlička. Návrhom tohto zákona sa upravujú aj počty poslancov zastupiteľstiev podľa jednotlivých kategórií miest a obcí. Malacky budú musieť po schválení tejto novely po roku 2014 škrtnúť z mestského zastupiteľstva jedného poslanca. Otázkou ale je, kto a za ktorý obvod to bude?

V súčasnosti je mesto Malacky rozdelené na 6 volebných obvodov po 3 poslancoch, aby sa zachovala jednota a rovnaká váha hlasu každého mestského obvodu. Predložený návrh novely však spôsobí, že tento systém sa bude musieť celý zmeniť, ak budeme chcieť zachovať rovnakú váhu hlasu.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

04.04.2013 11:06:53 | Marian

S akýmkoľvek oklieštením právomocí poslancov mestského (obecného) zastupiteľstva jednoznačne nesúhlasím. Veď poslanec je (alebo aspoň by mal byť) predĺženou rukou občana. On je ten, kto má stáť na strane verejného záujmu, to znamená väčšiny obyvateľov mesta (obce) aj za cenu, že to bude proti záujmu "silnej" skupiny.
Mal som tú česť zažiť prácu poslanca a dobre viem čo to obnáša ak ju chce človek robiť poctivo. Pokiaľ chcete napr. zvolať len verejné stretnutie s poslancom, neznamená to dať len oznam. Ak chcete aby tam občania prišli, tak musíte každého osobne navštíviť a v skratke mu vysvetliť, čo bude obsahom stretnutia. Inak nečakajte väčšiu účasť. Len málo kto si vie predstaviť koľko práce a času musíte tomu venovať. Preto sa mi nepáčilo, keď vstúpil do platnosti zákon regulujúci počet poslancov. Malacky mali 36 a teraz majú 18. Nevidím dôvod, prečo ich má byť menej a ako to vyzerá ani toto nie je konečný počet. Vždy som zastával názor, že byť poslancom by malo byť pre každého cťou a mal by svoju funkciu vykonávať aj bez nároku na odmenu. Ako poslanec som tento názor prezentoval (do dnes si za ním stojím) a bol som aj proti zvyšovaniu odmien poslancom. Ak chce poslanec pre svoje mesto niečo robiť, tak to má robiť aj bez nároku na odmenu. Toto by mohlo byť alternatívou proti regulácii počtu poslancov zákonom. Nemôže predsa (akokoľvek by sa snažili) cca 20 poslancov stihnúť popri svojej práci a rodine pracovať s cca 18 000-mi občanov (pri 5 minutách na občana mesačne to predstavuje cca 85 hodín čistého času). Ja osobne si myslím, že v Malackách by malo byť min. 12 - 14 obvodov a v každom z nich min. 2 až 3 poslanci. Pokiaľ to poslanec naozaj myslí úprimne s prácou pre občana, tak mu nemôže robiť žaden problém vzdať sa svojich poslaneckých odmien alebo (ak by to inak nešlo legislatívne upraviť) prijať len symbolckú odmenu (napr. 1,- EURO / rok). Niekoho si môže pomyslieť, že ľahko sa mu hovorí keď teraz nie je poslancom a keď bol tak odmeny bral. Čiastočne máte pravdu. Keď som aj chcel odmenu odmietnuť, tak to nešlo. A tak mi neostávalo iné ako to mestu vrátiť iným spôsobom. Na to, čo som dal vybudovať to síce nestačilo ale ak som to chcel zrealizovať tak som sa musel postarať aj inak. Nie som človek chváliaci sa tým čo spraví a možno aj to je dôvodom toho, že ma ľudia nepoznajú (kto chce, spozná). Netvrdím, že toto je riešením. To že poslanci odmeny mestu dajako vrátia, nevyrieši potrebu väčšieho počtu poslancov.
Teraz ma napadlo, že zákon neurčil pre Malacky presne 18 poslancov. Zákon určil pri počte obyvateľov rozsah od do a Malacky sa rozhodli pre 18.
To znamená (ak sa to od vtedy nezmenilo), že by nemuselo prísť k zníženiu počtu obvodov alebo poslancov. Do toho rozsahu sa aj tak vmestíme.
Skúsme skôr hľadať cestu k tomu aby tých poslancov do budúcna mohlo byť viac.
Ďakujem

04.04.2013 12:06:16 | J.Říha

Nevmestíme. Návrh zákona ustanovuje pre kategóriu miest 10 001 - 20 000 obyvateľov hornú hranicu počtu poslancov 17.

05.04.2013 11:40:01 | Lucia Vidanová

To chcú dať takýmto primátorom/starostom väčšie právomoci? http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/divoky-zapad-soporni-lietaju-vulgarne-anonymy-aj-nabojnice.html?fb_comment_id=fbc_169855546505500_549557_170514373106284#f310eb0943ca0ae
Nehoráznosť, ktorú môžu navrhnúť iba rovnako zmýšľajúci a konajúci.

05.04.2013 15:50:23 | J.Říha

Som rád, že si to všimli aj iní.

http://www.topky.sk/cl/100535/1345501/ZOMOS--Novela-o-obecnom-zriadeni-pozenie-vodu-na-mlyn-starostom

05.04.2013 22:21:41 | Nataša Špelicová

Je to len ďalší krok na ceste ovládnuť cez stranícke nominácie všetky inštitúcie a úrady. A nie je bohužiaľ jediný. Pripravovaná novela školského zákona počíta napr. s tým, že aj riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí budú menovaní starostami a nie volení Radou školy.

06.04.2013 23:47:32 | samantha

pan Riha a vam vadi ze budete mat vacsie pravomoci?? :D uz teraz sa hovori ze buduci rok striedate Ondrejku vacsie pravomoci sa vam budu hodit. budete mat vela prace s cistenim starych komunistov vo funkciach. takto mozte jednoducho vymenit riaditelov ktory by vam podkopovali nohy! slubte ze zacnete s Hudecovou!!