Ľudia pre Malacky » Postupoval v rozpore so zákonom aj stavebný úrad?

Krátke správy

18.02.2020
Po viac ako dvoch rokoch verejného obstarávania je víťazom na modernizáciu železničného koridoru taliansko-slovenské združenie spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, za takmer 275 mil. eur bez DPH. Pôjde o obrovskú stavbu. Budú sa vymieňať kolajiská, budovať podjazdy, odhlučnenie trate a v Malackách aj nové nástupištia s podchodmi.

15.12.2019
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2020 jednohlasne. Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 23 175 267 €, z čoho vyše 6 miliónov eur bude použitých na kapitálové investície. Stavať sa mimo iného budú aj cyklotrasy, dobuduje sa nová telocvičňa v ZŠ Dr. J. Dérera, kde sa zrekonštruuje aj kuchyňa. Stavať sa budú detské jasle či nové osvetlenie Radlinského ulice a Záhoráckej ulice pred základnou školou, v ktorej sa budú modernizovať odborné učebne.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

marian21.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Pavel20.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Kamila19.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Peter18.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

pds17.02.2020
Ďalšou novo osvetlenou ulicou bude...

Roman03.02.2020
O prijatí dotácie na obnovu...

Vlado27.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Miloš15.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Príspevky z fóra

matej07.01.2020

Edo13.12.2019

matej24.11.2019

matej21.11.2019

matej11.11.2019


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Postupoval v rozpore so zákonom aj stavebný úrad?

Je odôvodnený predpoklad, že rozhodnutie Stavebného úradu mesta Malacky č. OÚRD-3101/2011/Re zo dňa 26. 1. 2012 bolo vydané v rozpore so zákonom. Píše sa v stanovisku, ktoré redakcii LPM.sk poskytol jeho nadriadený orgán - Krajský stavebný úrad v Bratislave. Aktuálne plynie lehota na preskúmanie celého procesu.

30. 6. sme v príspevku uverejnili informáciu o záveroch kontroly na Obvodnom úrade životného prostredia. Nadriadený orgán tu zistil porušenie zákona a prednostka ObÚŽP musela bezodkladne zrušiť svoje stanovisko z 19. 10. 2011. V ňom konštatovala, že výrobný pavilón SŠHR v Malackách nepotrebuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, čo bolo v rozpore so zákonom.

Aktuálne redakcii doručili stanovisko z Krajského stavebného úradu, ktoré začalo konanie o preskúmaní rozhodnutia Mesta Malacky z 26. 1. 2012 v konaní mimo odvolacieho konania.

Krajský stavebný úrad v Bratislave po zabezpečení stanoviska stavebného úradu k podanému podnetu, ako aj metodického usmernenia MDVRR SR, súvisiaceho spisového materiálu, ako aj ďalších podkladov dospel k záveru, že je odôvodnený predpoklad, že rozhodnutie stavebného úradu mesta Malacky č. OÚRŽP-3101/2011/Re zo dňa 26. 1. 2012 bolo vydané v rozpore so zákonom, najmä s ustanoveniami § 46 a § 32 správneho poriadku, ako aj § 117 ods. 1 a § 62 stavebného zákona.

Z uvedeného dôvodu Krajský stavebný úrad v Bratislave listom č. A/2012/1699/KVJ zo dňa 18. 6. 2012 oznámil všetkým známym účastníkom konania začatie konania o preskúmaní rozhodnutia mesta Malacky č. OÚRŽP-3101/2011/Re zo dňa 26. 1. 2012, v konaní mimo odvolacieho konania. Tunajší úrad stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní na vyjadrenie sa k podanému podnetu.

Krajský stavebný úrad v Bratislave bude po uplynutí stanovenej lehoty na vyjadrenie postupovať v konaní mimo odvolacieho konania, ktorého výsledkom môže byť, v prípade ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením zrušenie alebo zmena podnetom napadnutého rozhodnutia.

Krajský stavebný úrad redakcii odporúčal obrátiť sa s ostatnými otázkami na Stavebný úrad Malaciek či Obvodný úrad životného prostredia v Malackách. Snažili sme sa získať odpovede na otázky:

  • Pôvodne mala v Eurovalley stáť skladová hala, prebehlo konanie o zmene účelu využitia stavby?
  • Konali v procese na Stavebnom úrade v Malackách osoby s bezpečnostnou previerkou, keďže do začiatku júna tohto roka bol projekt utajený (v režime V - vyhradené)?
  • Obvodný úrad životného prostredia v Malackách zrušil svoje stanovisko z 19. 10. 2011. Kontrola Krajského úradu ŽP konštatovala porušenie zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže mala byť pri stavbe požadovaná EIA a v tomto prípade malo vo veci rozhodovať ministerstvo. Je týmto stavebné povolenie nezákonné? Budete požadovať zastavenie stavebných prác?

S  otázkami, či požiada mesto v súvislosti so zmenou stanoviska ObÚŽP o zastavenie stavby a či vôbec prebehlo konanie o zmene účelu využitia stavby zo skladovej haly na halu na výrobu vakcín, sme sa obrátili na hovorkyňu mesta Michaelu Janotovú ešte 28. 6.

29. 6. prišla odpoveď len na prvú otázku: "Stavebný úrad v Malackách nemôže konať hneď na základe zmenenia stanoviska OÚRŽP v Malackách.  OÚRŽP v Malackách tak ako pôvodné, aj toto zmenené stanovisko oficiálne adresoval investorovi - Správe štátnych hmotných rezerv SR. Stavebnému úradu v Malackách bolo zaslané len na vedomie. Kompletný spisový materiál bol odstúpený na Krajský stavebný úrad v Bratislave na preskúmanie. Mesto Malacky okamžite po doručení zmeneného stanoviska OÚRŽP v Malackách odstúpilo toto stanovisko na Krajský stavebný úrad v Bratislave. Mesto Malacky môže v tejto veci konať až po vydaní rozhodnutia Krajským stavebným úradom v Bratislave, v súlade s týmto rozhodnutím a po vrátení spisového materiálu na stavebný úrad v Malackách."

Tento postup odobrila aj JUDr. Jana Paulinyová, ktorá vypracovala pre redakciu LPM.sk za KSÚ odpoveď. "Krajský stavebný úrad má 30 dní a v niektorých prípadoch aj 60 dní na to, aby k celej veci zaujal stanovisko," dodala Paulinyová.

"Čo sa týka stavebného povolenia, je to prenesený výkon štátnej správy, je to služba, ktorú si štát objednáva u samosprávy. Toto nie je originálna kompetencia, kde sa môžem svojvoľne rozhodovať. Mestský úrad všetky stanoviská premietne do svojho rozhodnutia. Nie je v mojej kompetencii, aby som ja nejaké rozhodnutie zmenil, aby som povedal, že toto stanovisko orgánu štátnej správy sa mi nepáči, na to kompetenciu naozaj nemám. Môžem nekonať, ale samozrejme za to nesiem postih. Podľa môjho názoru boli splnené všetky podmienky. Dodnes som o tom presvedčený, že zo strany mesta neprišlo k pochybeniu," vyjadril sa 31. 5. na mimoriadnom rokovaní MsZ primátor Jozef Ondrejka. Už vtedy ho mestskí poslanci žiadali o zastavenie spornej stavby.

Podstatný je v tomto prípade aj aktuálny názor investora - Správy štátnych hmotných rezerv SR. Redakcii ho hovorkyňa rezerv Marcela Rybanská poskytne v čo najkratšom čase. Minulý týždeň sa v médiách objavila informácia, že správa navrhuje výstavbu pandemického pavilónu pozastaviť.
pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

25.07.2012 10:05:39 | Jozef

p. Ondrejka je v klamstvách vytrvalý a preto sa hodí aj do vyššej politiky:-). Je úplne jedno o aký výkon štátnej správy ide preboha. Mestský úrad vykonývava činnosť stavebného úradu? Áno. Musí sa tým pádom riadiť stavebným zákonom? Samozrejme. Kto je šéfom mestského úradu? Ondrejka. Je v stavebnom zákone zakotvená povinnosť spoľahlivo zisťiť stav veci a rozhodnúť podľa toho? Áno. Keď má podľa stavebného zákona takúto povinnosť má takúto kompetenciu? Samozrejme. Má možnosť v prípade, že si nevie poradiť vyžiadať si metodické usmernenie alebo pokyn od nadradených orgánov? Áno aj to má. Tak nech sa už preboha prestane vyhovárať. Už je to iritujúce. Konal ako konal resp. nekonal lebo presne vedel čo za to. A keď tam má ľúdí, na ktorých sa nevie spoľahnúť tak nech ich prepustí. Nemusia tam byť len preto lebo sú to manželky, frajerky, deti, ujovia, bratranci, priatelia známych a jeho známych. Naozaj sa mi už ani nechce citovať porušenia stavebného zákona a jednotlivých paragrafov. Ak jednoducho riadi výkon stavebného úradu tak nech sa riadi stavebným zákonom a basta a nech prestane už trepať, že o n za nič nemôže, on nemá kompetencie, on nemôže svojvoľne rozhodovať, on nemôže nič meniť on nemôže nič povedať. Chudáčik on je tak nesvojprávny.