Ľudia pre Malacky » Poslanci žiadajú spornú stavbu zastaviť

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Poslanci žiadajú spornú stavbu zastaviť

Na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva 31. 5. poslanci rokovali o medializovanej fabrike na výrobu vakcín. V prijatom uznesení okrem iného požiadali o zastavenie prác do času vystavenia nového rozhodnutia stavebného úradu, ktorého súčasťou bude aj posúdenie stavby podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Výstavbou fabriky v režime utajenia sa zaoberá už aj úrad vlády potom, čo premiérovi SR aktivisti z OZ Ľudia pre Malacky adresovali otvorený list. Ten podporilo 1100 občanov.

Skôr ako začali poslanci diskutovať o bode programu zastupiteľstva, o zvolanie ktorého požiadala skupina poslancov, primátor upozornil: "Chcem dať do pozornosti, že tu môžu odznieť skutočnosti, ktoré sú utajované a v zmysle § 78 zákona 215/2004 Z.z. priestupku sa dopustí aj nepovolaná osoba, ktorá nezachováva mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach, ktoré sa .... vyplývajú z toho sankcie, za to sú potom pokuty ..."

Mesto pripravilo materiál, v ktorom opísalo "jeden proces v stavebnom konaní" ako to nazval Jozef Ondrejka. "My nemáme čo povedať k tomuto bodu, ktorý má tento názov," dodal a udelil slovo zástupcovi za skupinu zvolávateľov Jozefovi Halcinovi.

(6:40) "O zvolanie MsZ požiadali písomne 16. 5. poslanci Jozef Halcin, Jozef  Mračna, Štefan Bauman, Marián Haramia, Daniela Hamarová, Pavel Spusta, Anton Pašteka a Vladimír Moravčík v záujme toho, aby sme čo najskôr začali riešiť problém, o ktorom sa začalo písať v médiách. Prvá informácia odznela 10. 5. v novinách TREND a bola tam informácia o tom, že sa chystá istá výroba," povedal. Zastupiteľstvo sa malo uskutočniť už 22. 5. "Zvolali sme to najmä preto, aby sme si to najskôr prebrali u nás doma v Malackách a spoločným rozhodnutím zastupiteľstva vyžiadali bezodkladne stanoviská dotknutých samosprávnych a štátnych orgánov a inštitúcií a predišli tak možnej zbytočnej panike a možno aj negatívnej medializácii a najmä zbytočnej politizácii tohto problému."

Po Jozefovi Halcinovi dostala piestor predsedníčka  OZ Ľudia pre Malacky Zuzana Baligová (21:00).

"Dovoľte mi, aby som na tejto pôde poďakovala všetkým Malačanom, ktorí podporili podpisom už realizované právne kroky, aby som poďakovala všetkým členom a sympatizantom občianskeho združenia Ľudia pre Malacky, ktorí priložili ruku k prešetreniu pozadia stavby areálu na výrobu vakcín."

„Sme proti šíreniu paniky a nikto z nás nespochybňuje odborné technológie na výrobu farmaceutických výrobkov. No prajeme si, aby nám štát aj samospráva odborným posúdením podmienok realizácie takéhoto projektu garantoval, že nebude naše zdravie v žiadnom prípade ohrozené."

Prejav Zuzany Baligovej v plnom znení nájdete tu. prejav_MsZ

O slovo sa postupne hlásili poslanci, do diskusie sa zapájala aj verejnosť.

(Poznámka autorky: Jednotlivé vyjadrenia sú zhutnené, prepis neobsahuje všetky vyjadrenia diskutujúcich, pre orientáciu sú pri použitých vyjadrenia približné časy zo zvukového záznamu).

(30:20) Pavel Spusta: "Mesto nemôže konať, lebo nemá od zastupiteľstva jasné uznesenie. Chceme vniesť do systému trochu svetla, zišli sme sa s rovnakým názorom – sme všetci za jedno."

(34:00) Milan Ondrovič: "Nemôžme sa tváriť, že to je v poriadku, ak pri takejto stavbe neprebehne posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Máme zviazaný priestor tým, že to je utajené a pýtať sa či mesto vedelo, že tam takéto niečo ide, je možno nad rámec možností utajenia."

(36:00) Jozef Mračna napríklad okrem iného povedal, že požiadavka na odtajnenie a riadne odprezentovanie tohto zámeru je úplne logická je na mieste. "Plne chápem obavy občanov, ktoré boli zhutnené vo vašom vyjadrení (Zuzany Baligovej, pozn. aut.) a myslím, že by sme mali počkať aj na závery, ktoré ste prezentovali v médiách ako občianske združenie ĽPM, že žiadate vládu SR, aby sa vyjadrila k istým skutočnostiam a posúdila isté vzťahy a subvzťahy, ktoré v tejto súvislosti boli prezentované ako požiadavky OZ ĽPM. Nie ste jediní, kto je tu pre Malacky. To čo si prezentujete, my plne rešpektujeme, ale chceme, aby ste vnímali aj nás, že sme tu pre Malacky a že sme tu Malačania a ak ste pre Malacky, tak ste tu aj pre nás. A ak chcete niečo riešiť tak, že vytvárame akýsi ďalší tím, ktorý v zastupiteľstve prezentuje svoje ciele a zámery, robme prosím vás ako tím, ja vás k tomu vyzývam. Pracujme ako tím, ako poslanci bez ohľadu na to, čo bolo v minulosti a čo bude v budúcnosti."

(40:00) Jozef Walter

(45:00) Ľubica Čikošová, hlavná kontrolórka

(45:30) Marián Haramia: "Tuto excelentne vidíme, k čomu môže prísť, ak je verejnosť neinformovaná alebo veľmi nesprávne informovaná. Prosím pekne, taká panika, aká tu vznikla vďaka utajovanosti takejto fabričky, keď sa neinformujú ľudia, poslanci, orgány, každého, koho sa to týka, k čomu toto môže prísť. Toto kvôli čomu tu sedíme a to že to podpísalo 1100 ľudí, to má charakter paniky v meste....(nasledoval opis výroby vakcín) Nie je to dôvod utajenia, že sa to predalo za skoro 450 000 eur? Či si niekto na tom nejako neprilepšil? Pátrajme týmto smerom a povedzme ľuďom kvôli čomu toto tu je a kvôli čomu je tento utajený režim."

Poslankyňa Gabriela Janíková (53:50) sa snažila vo vystúpení upozorniť na históriu projektu v širších súvslostiach. Naštudovala si dokument EIA zverejnený na internete. "Má 21 strán, je v nej opísané ako bude technológia vplývať na všetky zložky životného prostredia, stanoviská orgánov, výsledkom je ich stanovisko, že ak budú dodržané všetky technologické postupy, ktoré v tom zámere sú, táto akcia môže byť realizovaná. Je tam 14 pripomienok, ktoré zdôraznili, aby neprišlo k poškodeniu ŽP. Tvrdia tam, že táto fabrika bude v Imuna Pharme z toho titulu, že pandemická chrípka sa vyskytuje v štatistickom odhade raz za 30 rokov, vtedy by v tejto prevádzke pracovali.“ Imuna má voľné haly, ktoré by mohli využívať.
Podľa nej Gabriel Beer hľadal logiku v tom, prečo sa v roku 2010 vláda rozhodla zmeniť lokalitu a vybrala si Malacky. Proces schvaľovania na ministerstve trval 7,5 mesiaca. Keď sa na konci roka 2010 rozhodlo pre Malacky bolo treba tento proces veľmi urýchliť. Ak by sa znovu žiadalo o vypracovanie stanoviska vplyvu na ŽP celý proces by sa predĺžil. 30. novembra 2011 požiadali o vydanie stavebného povolenia na zmenu zámeru haly a už 31. 1. 2012 rozhodnutie o povolení nadobudlo právoplatnosť. Dva mesiace stačili na to, aby tí, čo kúpiť chceli a tí, čo stavať chceli, dostali stavebné povolenie. takže si myslím, že dôvodom, prečo ide táto investícia v režime utajenia je to, nie že by sa našli dôvody prečo by sa nemohla v Malackách v našom priemyselnom parku postaviť, ale preto, že bolo treba proces stavebného povolenia urýchliť.“

(65:00) Milan Ondrovič: "Vy hovoríte o malej fabričke. Pozrel som si na mape ako vyzerá Imuno Pharma, pozrel som si ako vyzerá fabrika pri Kostelci (malacky.sk totiž zverejnili príspevok, v ktorom sa vyjadruje starosta obce Kostelec nad Černými lesy, v blízkosti ktorej pôsobí farmaceutická firma vyrávajúca vakcíny) . Na mape je takmer rovnako veľká ako obec. Je to veľký komplex hál a celý proces prebieha za plotom, výroba vakcín od samotného počiatku až do konca sa realizuje v tom areáli. Tu vznikajú otázky, kde sa budú testovať tie vakcíny."

Exminister Ľubomír Galko:
"Stanovisko bolo vydané v rozpore so zákonom. Prednostka sa cíti podvedená a zavedená investorom, ktoré neuviedol skutočnosti, ktoré sú jej známe dnes, tak by takéto stanovisko nedala.  Som poslancom národnej rady a bez ohľadu na to, že každým ďalším dňom výstavby budú narastať náklady, ktoré si raz niekto bude uplatňovať k tomu, aby sa začal o prípad zaujímať ho viedli tri dôvody:

(78:00) 1. čiste ľudský, lebo si neviem, predstaviť, že by mi niekto začal stavať za domom alebo hocikde v Stupave takúto fabriku v utajenom režime. 2. keď som nastúpil na rezort obrany, tak som videl, čo sa dokáže diať pod rúškom utajenia, aké špinavé biznisy. Tieto veci tu boli naznačené. Ako sa prihadzujú kšefty spriazneným firmám, spriazneným osobám. 3. chcem preveriť či verejné prostriedky sú vynakladané efektívne. Informácie sú síce kusé a nesúrodé, ale už vo mne vyvolali pochybnosti, či verejné prostriedky, ktoré mohli byť použité inde, či boli vynakladané efektívne.

Na zastupiteľstve v Malackách informoval, že ho má 12. júna prijať riaditeľ Štátnych hmotných rezerv SR. Bude trvať na tom, aby videl všetky predmetné dokumenty k tejto veci a sám sa podľa vlastného svedomia a vedomia rozhodne, čo zverejní a čo nie. (81:00)

(82:50) „Nenechám celú vec zapadnúť prachom. Z pozície poslanca NR SR urobím všetko pre to, aby všetky nečestnosti vyplávali na povrch. Občania nesmú stratiť vieru, že sa môžu brániť a pokiaľ sú nejakí vinníci, nech sú potrestaní,“ dodal vo svojom vystúpení Ľ. Galko.

(86:00) Marián Andil "Nezdielam ten optimizmus, ktorý tu bol niektorými mojimi kolegami prezentovaný, že sa nie je čoho báť. Aj sa tomu divím, že tu presviedčajú, aby sa ľudia nebáli, keď ani nevedia sami, čo tam bude."

(89:00) Katarína Trenčanská Nikto nám nemôže dať 100 % záruku, že sa nič nestane.

Poslankyňa (68:00) Katarína Berkešová položila otázku Dušanovi Prokopovi - Na základe čoho mal stavebný úrad podložené, že stavebná dokumentácia spĺňa požiadavky  z hľadiska dopadu na životné prostredie a ochrany zdravia ľudí, keď tam neprebehla EIA?

(69:00) Dušan Prokop, vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia reagoval: "Skutočným problém je tu ten proces utajenia, ktorý zväzuje ruky ľuďom, ktorí okolo toho robia a nemôžu o tom porozprávať. Vidím to ako kľúčovú záležitosť, snažiť sa to odtajniť, ak to bude možné. Keď sa to podarí prekonať hranicu utajenia, potom si môžeme prejsť spoločne všetky postupy, všetky podrobnosti a povedať, že stavebný úrad postupoval v zmysle zákona a nepochybil."

(73:00) Pavol Tedla: Viacerí sa zhodujeme na tom, že požadujeme informácie. Ja by som chcel inú vec spomenúť a to je, že viacerí tu spomínajú slovo panika, že niekto tu vyvoláva paniku. Ja to takto nevidím. Sú tu nejaké podpisy, tu nie je žiadne hysterické zhromaždenie, protesty občanov. Sú tu občania, ktorí vyjadrili svoj názor, ktorí chcú počuť, chcú mať informácie, chcú vedieť, čo sa tu deje. Na druhej strane by sme mali byť radi, že sa občania angažujú.

(89:40) Pán Žáček - zástupca občanov - neviem, do akej miery ste sa stetli so zákonom o ochrane utajovaných skutočností, ale pokiaľ viem je to prezentované ako V - vyhradené, čo je najnižší štupen utajenia. A pokiaľ viem, tak každý rezort má svoj zoznam utajených skutočností, kde sú uvedené predmety utajovania. Správa štátnych hmotných rezerv tento zoznam má, do začiatku tohto roka tam táto skutočnosť uvedená nebola a bolo to tam zaradené až začiatkom tohto roka, takže dovtedy to utajované nebolo a už sa okolo toho robilo dosť. Nepochodili v Šarišských Michaľanoch, tak išli na Záhorie a zaradili to do utajeného. Je otázka, čo utajovať, ak to už odtajnené predtým bolo, dislokácia sa utajiť nedá. Spôsob výroby a tieto problémy okolo toho sú publikované. Detaily nás ako laikov nezaujímajú. (92:00) Na Mestskom úrade v Malackách pokiaľ viem, tak len Vy, pán primátor z titulu funkcie máte previerku na utajené. Neviem, kto sa k tomu môže vyjadrovať, keď stavebný úrad neviem, či má previerku, obvodný úrad životného prostredia nemá. Tak, kto sa má kompetentný za tento obvod vyjadrovať. A ak som počul nejaké podpísanie prehlásenia o mlčanlivosti, tak to nezodpovedá zákonu, to k ničom nezaväzuje. Každý vedúci organizácie má právo určiť potrebný počet pracovníkov, dať ich do zoznamu a po príslušnej previerke ich takto pripraviť a nenechať sa tlačiť k múru. Som prekvapený z toho, že toto začnú robiť . Veľmi sa prikláňam k tomu, že treba to trošičku "načať" a naozaj tlačí sa na mysel, že sú tu nejaké nekalé veci."

Miroslav Fruš: "Problém je v režime utajenia asi v tom, že niekto chcel skúpiť nejaké pozemky, tam to mal za euro, tu to dostal za takmer 500 000 € a na to by sme sa mali hlavne pozrieť."

Anton Pašteka: (98:00) "V prvom rade si myslím, že najväčší problém a v prvom rade vznikol s tým utajením, to my nevyriešime. Utajenie vyhlásila vláda a som veľmi rád, že občianske združenie sa vo svojej výzve obrátilo aj priamo na predsedu vlády, to je pozitívum. Chýba mi tu správa štátnych hmotných rezerv, napriek tomu, že boli pozvaní, neprišli. Mali sem prísť, keďže nás zastávajú ako štát. V každom prípade by sme mali prijať uznesenie, ktoré sme predložili my - ako iniciátorská skupina plus to, čo urobilo občianske združenie. V tom je zhoda nás všetkých, aby sme sa dozvedeli pravdu a viac, aby sme vedeli zaujať stanovisko."

Jozef Ondrejka: (105:00): Žiadal som predsedu SŠHR, aby sa zúčastnili, po úvodnom prísľube oznámili, že sa nezúčastnia. Chcem sa vyjadriť k informáciám a stanoviskám, ktoré v tejto súvislosti na moju osobu a mesto padli a chcem sa vyjadriť k výrobnej hale štátnych hmotných rezerv, ktoré sú na Slovensku. Vo funkcii som štvrté volebné obdobie, prvýkrát sa mi stalo, že za mnou prišiel predstaviteľ štátu, že prídem to styku s utajovanými skutočnosťami a je potrebné.... Netušil som s akými informáciami prídem do styku, bola mi doručená dokumentácia, ktorej časť bola zadefinovaná ako tajná a časť ako verejná. To, čo tu pán Žáček naznačoval, osoby, ktoré prišli s touto dokumentáciou do styku splnili podľa môjho názoru všetky náležitosti zákona. ....

Čo sa týka stavebného povolenia, je to prenesený výkon štátnej správy, je to služba, ktorú si štát objednáva u samosprávy. Toto nie je originálna kompetencia, kde sa môžem svojvoľne rozhodovať. Mestský úrad všetky stanoviská premietne do svojho rozhodnutia. Nie je v mojej kompetencii, aby som ja nejaké rozhodnutie zmenil, aby som povedal, že toto stanovisko orgánu štátnej správy sa mi nepáči, na to kompetenciu naozaj nemám. Môžem nekonať, ale samozrejme za to nesiem postih. Podľa môjho názoru boli splnené všetky podmienky. Dodnes som o tom presvedčený, že zo strany mesta neprišlo k pochybeniu. (108:00)

Vo svojom vystúpení na záver zastupiteľstva zdôraznil, že ho mrzí to, že občania o fabrike nevedeli. "Nenašiel som spôsob ako to odtajniť, nemôžem to odtajniť, aj keby som dostal sto otvorených listov na odtajnenie. Mrzí má, že to išlo v utajenom režime, že tam nebolo posudzovanie vplyvov na životné prostredie." No na odtajnenie spisov existujú revízne postupy, odtajniť prípad môžu príslušné orgány. "Pokiaľ nám bude doručené zmenené stanovisko orgánu štátnej správy, tak mi môžeme zmeniť to rozhodnutie. Samozrejme ma to mrzí, že nemáme dostatok informácií, aby sme mohli my ľudia, ktorí tu žijeme zaujať to stanovisko"

(110:00) Považujem za vrchol, že som spájaný s nejakými obchodmi. Tak vám garantujem, že v priemyselnom parku nevlastním žiadne pozemky, ani som ich nevlastnil, ani som nič nepredával, ani s tým, kto predával, neviem za akú cenu, pri žiadnych obchodoch som nebol, ani pri žiadnom prevádzkovaní, pri ničom. Je to vrchol. Samozrejme tí ľudia nemôžu o tom tušiť, ale na základe rôznych takýchto informácií si môžu domýšľať. A to že zo mňa podaktorí robia väčšieho vagabunda, ja sa za vagabunda nepovažujem,  tak to ma mrzí.

 

Redaktorky televízií - vpravo Barbora Demešová (TV Markíza) vľavo Katarína Tehlárová (RTVS) čakajú na zverejnenie uznesenia, ktoré poslanci prijmú.

Podľa prijatého uznesenia má kontrolu vykonať v zmysle svojich právomocí aj hlavná kontrolórka mesta. Má sa zaoberať aj dôvodmi vylúčenia verejnosti z rozhodovacieho procesu.  Mestský úrad bol zaviazaný k bezodkladnému informovaniu o zisteniach obyvateľov Malaciek v miestnych, regionálnych a národných médiách. Poslanci za ĽPM v spolupráci s enviromentálnym odborníkom požiadali v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám ešte minulý týždeň Správu štátnych hmotných rezerv o poskytnutie informácií o výstavbe a následnej  prevádzke podniku.

O prípad sa už údajne zaujíma aj kriminálka, preveruje ho prokuratúra, ministerstvo...

Záznam z prednesenia uznesenia

Kompletný zvukový záznam z MsZ je zverejnený na webstránke mesta tu.


Ďalšie súvisiace odkazy na LPM.sk:pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

03.06.2012 22:36:01 | Karol

cau Jozef populista... tvrdis: "Ale to, že si títo akože občiansky investigativni aktivisti pri každej príležitosti kopnu do primátora a mestského úradu, hoci oni nemôžu konať inak, to sa mi už vidí ako nekonečné chrapunstvo a nadutost pri presadzovaní svojho pohľadu na svet. "

asi ne citam iny clanok ale som asi z inej planety ako ty... uvazuj - par priklado:

Ondrejka:
1. mlci jak vos pod chrastov ale sedi v dozornej rade eurovaley?
2. poti sa pred kamerom viac zeleneho cloveka som nevidel - preco? ma za usami?
3. ako primator sa nema ohanat mlcanlivostou ale nema nahodou rokovat s riaditelom statnych hmotnych rezerv o odtajneni?
4. manipuluje mestske media aby zakryvali
5. ked nevie kudy kam zacne klamat do medii

LPM:
1. vyhodnotili verejne informacie a napisali clanky aby sme v tomto smradlavom meste vedeli aspon nieco
2. napisali otvoreny list predsedovi vlady a dali ho malacanom podpisat a ziadaju odtajnit (1100 ludi sa pridalo - ja medzi nimi)
3. podali staznost na prokuraturu - ziadaju zrusit rozhodnutie
4. ´asi´ zatiahli do kauzy byvaleho poslanca za SaS Galka a dali dokumenty
5. dostali kauzu do medii - zaujem = tlak medii na kompetentnych..

Ondrejka vs. LPM:

ak jano sory jozef si slepy tak nemlc a priznaj si chybu ako primator si zlyhal aj s celym apartcikom a ked ti na to malacania dosli nemas ako uhnut len sa trapne potit pred kamerou...
ak stale nevidis rozdiel medzi Ondrejkom a LPM - strata casu si strateny pripad - zaslepeny viac jak dochodci z gitarky

03.06.2012 23:44:32 | Tamara Saberova

Som sympatizantkou zdruzenia LPM. Nehanbim sa za to pred svojou rodinou alebo znamymi. Najskor som volila vtedy este len kandidatov LPM. Kolko kritiky si vysluzili iba za to ze uspeli vo volbach ako mlada inovativna skupina. Niektori kritici im davali rok zivota. LPM ukazalo ze pravom je tam kde je. Nebyt LPM o tejto kauze nevieme (vdaka patri aj panovi Beerovi z Trendu), nebyt LPM, pan primator nas presviedca v mediach ze o nicom nevedel a ze nijako tomu nemal zabranit. Je uzasne ze LPM odkrylo verejnosti, ze pan primator je ako ten cisar nahy. Nepisali,ale konali.

Pani predsednicka Baligova,Vase slova v liste ktory ste tu zverejnili /slova z rokovania poslancov/ su velmi uprimne a pekne. Fandim Vam.

Slova pana poslanca Mracnu ma nepresvedcili. Pan poslanec vyzval pani predsednicku Baligovu, aby pracovali ako tim. Jeho slova sa zdaju byt neferove a neuprimne. Nie je neskoro vyzyvat na timovost ked jeho poslanci /Smer-Socialna demokracia/ neukazali timovost pri zvolani rokovania? Su to drobnosti ale ukazuju charakter a uprimnost slov.

Mile LPM, nedajte sa a bojujte! Budu Vam este viac robit prekazky lebo sa Vas budu bat. Ukazali ste ze ste hybnou silou v Malackach a realnou konkurenciou vo volbach. A to ze Vas spochybnuju kampanou? Nech. Hovoria to ti ktori sa sami boja o nezvolenie. Je prirodzene, ze kazdy politik svojou pracou robi kampan. Inak to nemoze byt,lebo by poprel v sebe politika. Drzim Vam palce. Vasa podporovatelka a volicka Tamara.

04.06.2012 02:32:29 | Dusan C

Lubi sa mne ze tato kauza ma vela protisympatizantou,ako bolo spomenute,ale slovo ze sme jeden tim sa mne nepaci(praveze zijeme v jednom meste a pritomnostou menime situaciu buducnosti pre nase deti-takze apsolutne nam to nemoze byt jedno)!
Pracujeme pod urcitimi pravidlami,ktore sme si kvazi(vlada-stat-ludia) urcili-tie pravidla su zakony-ak zakony porusi obcan,organizacia,alebo kdokolvek iny je za to potrestany(a mne osobne sa zda),ze ak zakony porusi stat,alebo statna organizacia tak my obcania sme bezmocni-skratka je to OK!Kdo iny by mal byt prikladom?
Vsetci sme tu za jedno a skoro vsetci sa vyjadrili,ale nechyba tu nieco?mne sa zda ze ano-ucast a vyjadrenie statnych hmotnych rezerv-zeby sa schovavali,zeby hladali pomocne zakony takzvane vyhovorky ako sa vyhovorit,nabalit,alebo co vlastne skryvaju-valky,moc,peniaze,dalsia kauza gorila-ake svinstva-prepacte mne ako obcanovi,ale toto vo mne buri a zuri-najradsej pouzivat neslusne slova som skeptik voci statu voci tym co urcuju pravidla,ked vidim,ako fungujeme-same podvody,sprenavery,kazdy hlada dieru v zakone,aby ju mohol vyuzit!
OSOBNE NIESOM PROTI TOMU ABY SA STAVBA ZASTAVILA,ALE ABY SA ZRUSILA,ZAKAZALA-stat su ludia a ludia robia chyby,ked su neni pod kontrolou (UTAJENE!!!!) tak v tom je na 100% nieco co si hore myslia ze im prejde-my niesme ovce-VELMI RAD SA BUDEM MYLIT!

04.06.2012 10:01:40 | mária

čo sa čudujete, že sa primátor púšťa do čoraz bezočivejších kšeftov...musí predsa dohnať to, čo stratil, keď ste si mu dovolili znížíť plat

05.06.2012 12:46:05 | mama

Blog pana poslanca Galka k teme:

http://lubomirgalko.blog.sme.sk/c/300295/Obchod-so-smrtou-Bez-analyzy.html