Ľudia pre Malacky » K meraniu emisií pristupujeme zodpovedne

Krátke správy

12.11.2019
SČK Miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 22.11.2019 od 8.00 – 11.00 h v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája. Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu. Info: www.ntssr.sk – darcovstvo krvi. Záujemcovia hláste sa na t.č.: 0949/123 362, klaudiakov@centrum.sk

02.11.2019
Malacky získali v poslednom čase takmer 2 milióny eur na výstavbu detských jaslí, tiež cyklotrasu Pezinská - priemyselný park a najnovšie aj na rekonštrukciu atletickej dráhy v Zámockom parku. Mestský úrad sa aktuálne uchádza aj o ďalšie dotácie z eurofondov za viac ako 2,5 milióna eur a o štátnu dotáciu 2 milióny eur na výstavbu športovej arény v lokalite bývalej Píly.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Tomáš21.10.2019
Na Rádku sa bude opäť rekonštruovať

to: all28.09.2019
Mesto odovzdalo do užívania nové...

Tadeaš27.09.2019
Na Ceste mládeže sa vymení osvetlenie

nobody25.09.2019
Mesto odovzdalo do užívania nové...

to: matej24.09.2019
Mesto odovzdalo do užívania nové...

matej24.09.2019
Mesto odovzdalo do užívania nové...

Anna02.09.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

LPM.sk01.09.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

Príspevky z fóra

matej11.11.2019

jan05.09.2019

Iva04.09.2019

matej02.09.2019

Edo17.08.2019


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

K meraniu emisií pristupujeme zodpovedne

19. októbra 2012 sa uskutočnilo v závode Swedspan s.r.o. meranie hodnôt vybraných emisií, ktoré nariaďuje pravidelne vykonávať znečisťovateľom ovzdušia zákon o ovzduší. Na meranie bola prizvaná aj pracovná skupina MsZ zriadená na účel komunikácie so zástupcami spoločnosti. Merania sa zúčastnili poslanci Jozef Mračna, Daniela Hamarová a Marián Andil.

Pracovná skupina MsZ vznikla 8. septembra 2011, ako výstup z dvoch verejných rokovaní zastupiteľstva, kde zástupcovia spoločnosti Swedspan prezentovali zámer výstavby nového závodu v Malackách.

V novom závode majú byť použité najnovšie výrobné technológie. Súčasný, generačne starší závod má byť komplet demontovaný. Výstupom rokovania MsZ bola aj žiadosť, aby spoločnosť Swedspan zverejňovala meranie emisií na internete. Žiadosť bola akceptovaná a verejnosť si už môže stiahnuť Správu o oprávnenom meraní z ich webstránky tu.

Výsledky merania emisných hodnôt z oprávneného merania z októbra 2011

Súčasný závod má povinnosť zo zákona vykonávať periodické meranie s frekvenciou určenou v zákone raz za 6 rokov. Obvodný úrad životného prostredia, ale môže pre vybrané hodnoty emisií  stanoviť častejšie kontrolné meranie. Pre látky TOC je Swedspan povinný vykonávať nariadením OÚŽP meranie raz ročne. Meranie ostatných hodnôt má dlhšiu periodicitu. Zároveň zákon umožňuje pracovníkom OÚŽP, aby boli prítomní na oprávnenom meraní. 19. októbra 2012 tam zástupca od nich nebol.

Merania pre závod v Malackách zabezpečuje autorizovaná firma MM Team s.r.o. podľa technických noriem. Výsledky z merania emisných hodnôt znečisťujúcich látok zo sledovaných zariadení sa používajú aj na výpočet poplatkov štátu za produkovanie emisií.

Meracie prístroje na meranie organických látok vypúšťaných z komína. Meranie TOC trvalo 3,5 hodiny.

Sonda na meranie TOC zasunutá do komína

Meracie prístroje na komíne

Nový závod, ktorý sa začína stavať bude už mať povinnosť zo zákona vykonávať kontinuálne (priebežné) meranie pre tuhé znečisťujúce látky (TZL), pre sumu organických látok (TOC), pre oxidy dusíka (NOx) a pre oxid uholnatý (CO). Pre znečisťujúce látky – formaldehyd a ťažké kovy, ktoré sa technicky nedajú kontinuálne merať, sa bude vykonávať periodické oprávnené meranie 4x do roka. Ak sa počas prvých dvoch rokoch ukáže, že hodnoty pri periodickom meraní sú nízke, tak sa periodické meranie bude vykonávať 2x do roka vzhľadom na  finančnú náročnosť takéhoto merania.

Podľa vyjadrení zástupcov spoločnosti Swedspan drevný prach, ktorý Malačania nachádzajú na parapetných doskách svojich okien alebo predných skiel automobilov pochádza zo skládok dreva a nie z komína. Nový závod už bude mať skládky dreva v halách a drevný prach v sile. Okolo nového závodu bude vysadené aj pásmo stromov. Súčasnej prašnej situácii aj  napomohlo vyrúbanie lesa, ktorý bol medzi závodom a obytnými zónami Malaciek a samozrejme veterné dni.

Skládka drevných štiepok a drevného prachu

Pohľad na Malacky z komína

Na záver tohto praktického stretnutia sa pracovná skupina poslancov MsZ dohodla na ďalšom termíne administratívneho stretnutia. Zástupcovia spoločnosti majú v pláne vykonať merania imisií v okolí závodu aj počas odstávky ich výroby, aby sa ukázalo aký veľký vplyv má ich závod na celkovú situáciu ovzdušia v Malackách.

V decembri budú zástupcovia spoločnosti prezentovať odborný posudok týkajúci sa emisií z výroby DTD pre budúci závod, ďalej správu z oprávneného merania na filtri zo 19. októbra 2012 a výsledky imisných meraní formaldehydu v okolí Swedspan Slovakia.

Podali sme pripomienku k prevádzke Swedspan Slovakia

V utorok 31. augusta sa uskutočnilo na pôde mestského úradu verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov rozšírenej prevádzky spoločnosti Swedspan Slovakia, s.r.o.. V súčasnosti... čítaj celý článok


Súvisiace články k téme:

Swedspan pod lupou

Poslanci sa vyjadria k ochrane ovzdušia na Juhu

Prišla jeseň a deti nám opäť už vyše mesiaca kašlú...pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

22.10.2012 10:23:35 | koki

Cool ! Vopred ohlasena kontrola ! Prizvany poslanci ! Divadlo pre blbych.

31.10.2012 11:02:45 | bádateľ

Vopred ohlásená kontrola je k tomu dobrá aby sa znížili v stanovený deň látky, ktoré sa pridávajú do drevotriesky :)

01.11.2012 18:36:43 | Cash007

V zákone o ovzduší 137/2010 Z.z. v uvádza v §15 Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojova prevádzkovateľov stredných zdrojov, písmeno q) oznamovať písomne, faxom alebo elektronickým dokumentom
podpísaným elektronickým podpisom
alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný
termín vykonania oprávneného merania podľa
písmen b), d), h) a l) inšpekcii a obvodnému úradu životného
prostredia a oprávneného merania podľa
písmena i) obvodnému úradu životného prostredia
a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní
pred jeho začatím.
A ešte jedna otázka: aké chemické látky sa používajú v procese sušenia drevných triesok ?

02.11.2012 10:05:51 | gtyu

asi mediiicek. urcite. davaju tam mediicek

02.11.2012 10:11:58 | Cash007

Asi polovica zamestnancov je priamo z Malaciek - určite niekoho z nich budeš poznať - spýtaj sa ho na to.