Ľudia pre Malacky » Chápem obavy, ale nič nebude zadarmo

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Chápem obavy, ale nič nebude zadarmo

AKTUALIZOVANÉ - V týchto dňoch komunikujem s mnohými obyvateľmi mesta, ktorí sa zaujímajú o náš návrh. Poctivo a trpezlivo argumentujem číslami. Časť obyvateľov je za a časť je proti. V tomto prípade to viem pochopiť, rovnako ako by som vedel pochopiť oprávnený strach obyvateľov Hlbokej ulice pred desiatimi rokmi.

Obava sa nenaplnila a dnes obe strany, síce opatrne, hovoria o nutnom tolerovaní sa. Hlboká ulica však napriek tomu žije a je dokonca enormne zaťažená ešte aj skládkou odpadu. V súčasnosti je obytný komplex s nájomnými bunkami plne obsadený. Žiadna kolónia nevznikla, hoci sme sa toho báli. Pravidlá, ktoré si mesto nastavilo, sa dodržiavajú. Ak by ktorýkoľvek z nájomcov neplnil dohodnuté podmienky, skončí na ulici.

Po voľbách som prevzal vedenie komisie, ktorej sme uložili do vienka riešiť majetkovoprávne veci. Dotknuto by sa mohli cítiť tí obyvatelia z môjho obvodu, ktorí ma poznali ako zanieteného mladého poslanca, ktorý sa prednostne venoval „našim“ uliciam. Prijal som miesto predsedu mestskej komisie a venujem sa „našim“ uliciam, ale už tým celomestským. Som rodený Malačan, neprisťahoval som sa sem z východu, aby som tu mudroval, Malacky mám rád, ale Malacky mám rád ako celok. Veľmi ma mrzí, že som po voľbách svedkom silnejúceho zvláštneho javu a hľadám zdroj, z ktorého fúka. Rozdeľovanie ľudí podľa obvodov, my sme tu, vy ste tam. Myslím si, že nie je Rádčan, Južan, ale Mačalania!

Pre mňa má prosba o pomoc rovnakú váhu od obyvateľa Juhu ako od obyvateľa Družstevnej. Aj preto som presadil do priorít našej komisie snahu o riešenie dvoch najťažších z majetkovoprávnych problémov, akým je nepochybne problém na Družstevnej a obytný dom na Skuteckého ulici (na míle vzdialených od môjho bydliska). Je ľahké štyri roky preplávať v tichosti, je ľahké organizovať výlety do prírody, organizovať šarkaniády. Ale vyhrnúť rukávy a riešiť ťažké problémy Malaciek, keď vám dýchajú obyvatelia na krk, si vyžaduje odvahu. Žasnem nad tým, že ju nemá ten, o ktorého pomoc požiadali priamo obyvatelia, ten, ktorý im ešte v marci sľuboval pomoc.

Malacký pentagon, a čo ďalej?

K známemu bratislavskému bytového komplexu pentagon sa často prirovnáva bytový dom č. 1650 na Skuteckého ulici v Malackách. Bytový dom je známy na Slovensku svojimi padajúcimi balkónmi, neporiadkom a strachom... čítaj celý článok

Pomôžeme obyvateľom Družstevnej, ale držme sa princípov

Nikto z nás nejde slepo obhajovať návrh. Ja osobne to robím z presvedčenia, že máme na to, aby sme urobili náročnejšie rozhodnutia. My nepotrebujeme sedieť na rokovaniach k predzáhradkám, my nepotrebujeme hodiny diskutovať a nakoniec nevyvodiť zodpovednosť riaditeľky za spreneverené peniaze. Tu sa hanebným spôsobom ukradlo skoro 200 tisíc EUR, kde boli títo horliví zástancovia spravodlivosti? Na zastupiteľstve spochybňovali kontrolu, miesto toho, aby si pozametali pred vlastným prahom. Myslím si, že my nie sme volení pre svoje manželky, my potrebujeme pomôcť tým, ktorí sú bezradní.

Ale nie za každú cenu! Zachovajme si svoju tvár a postavenie. Navrhli sme, aby sa mesto držalo týchto princípov:

 • hlavní aktéri sporu sa aktívne zúčastnia na riešení sporu, verejnou kontrolou sa zrealizuje presne vymedzený predmet dohody o urovnaní sporu, v prípade jej porušenia, mesto nebude pokračovať v participácii na dohode,
 • členovia rodiny uhradia dlhy voči všetkým, za tým účelom príde k odpredaju spoluvlastníckych podielov k spoločnému dvoru a rodinnému domu,
 • členovia rodiny musia niesť zodpovednosť za svoje konanie, za tým účelom dohoda strán nevylúči uplatnenie náhrady vzniknutej škody a nemajetkovej ujmy prostredníctvom následného súdneho konania,
 • členovia rodiny sa musia z hľadiska rešpektovania zákonov Slovenskej republiky podieľať na obnovení pokojného života na Družstevnej ulici,
 • mesto poskytne k urýchleniu riešenia problému na Družstevnej ulici presne vymedzenú plochu v rámci zámeru zriadenia špeciálneho bývania na základe rovnakých podmienok ako poskytuje pomoc každému obyvateľovi Malaciek na základe individuálnej žiadosti, špeciálne bývanie sa poskytuje za úhradu nájomného, služieb spojených s užívaním nehnuteľnosti,
 • mesto odmieta poskytovať nehnuteľnosť do vlastníctva z dôvodu vzniknutého sporu na Družstevnej ulici, rovnako odmieta poskytovať náhradné ubytovanie za odmenu, že by mal povinný plniť úradom uloženú povinnosť,
 • v prípade, že členovia rodiny chcú participovať na projekte sociálnej inklúzie, musia sa aktívne spolupodieľať na rekonštrukcii vymedzenej časti sociálnej budovy, vrátane úhrady nevyhnutných rekonštrukčných prác v podobe úhrady osobitného príspevku na tvorbu fondu výkonu opráv,
 • mesto z hľadiska toho, že dbá o rozvoj a výchovu maloletých detí, vyžaduje pri plnení dohody zabezpečenie riadnej školskej dochádzky detí a aktívnu spoluprácu na výkone terénnej sociálnej práce.

Všetky princípy sú premietnuté do návrhu dohody o urovnaní sporu. Nebudeme strkať hlavy do piesku a báť sa skupiny 38 - ľudí. Ale vynúťme si to, čo požadujeme!

Ukážme Slovensku, že to ide

Predložili sme návrh, pretože nás už niekoľkomesačné čakanie na rozpracovanie návrhov omrzelo. A mňa omrzelo čakať na predsedu komisie, ktorý sa doteraz zmohol akurát tak na dva články k Družstevnej a slávnostné vyhlásenia, ako bude rázne konať. Dokedy? O dva roky? O tri? Nikdy? Tento človek tu bude teraz po mne pľuť a ma kritizovať po krčmách? Ďakujem pekne, to sme to teda dopracovali.

Čas. Nemôžeme si ho vzhľadom na blížiacu zimu ani dovoliť. Či azda chceme byť až tak krutí či ľahostajní k problémom iných Malačanov? Ľudia! Verím, že sme Malačania, a svoje problémy si vyriešime predsa sami.

Návrh, ktorý sme aktuálne predložili, spája v sebe niekoľko unikátnych prvkov:

 1. Chceme zriadiť komplex špeciálneho bývania. Ide o najnižšiu kategóriu bytov pre tých, ktorí sa majú ocitnúť na ulici. Rovnako pre tých, ktorí teraz trápia ľudí priamo pod oknami v obytnej zóne. Aj na nás sa obracajú ľudia, že sa boja v noci prejsť pod oknami bytového domu na Skuteckého ulici. Tak to ale poďme riešiť! Neschovávajme sa a nečakajme, že to za nás urobí štát!
 2. Ponúknuté bývanie nie je zadarmo, dostaneš šancu, ale vyžadujeme plnenie stanovených pravidiel. Ak ich porušíš, skončíš na ulici. Preto navrhujeme zadefinovať inštitút sociálneho bytu a pravidlá stanoviť všeobecne záväzným nariadením mesta. žiadne sľuby, ale reálne pravidlá.
 3. Chceš bývať? Musíš sa podieľať na rekonštrukcii.
 4. Našli sme projektových partnerov, ktorí sú ochotní Malackám pomôcť s realizovaním projektu sociálnej inklúzie. Chceme čerpať peniaze z fondov. Áno, priznám sa, sme aj trochu vypočítaví, pretože chceme v komplexe zriadiť pridruženú výrobu. Ako inak si majú osvojiť základné pracovné návyky ľudia, ktorých nie farba pleti, ale nízka kvalifikácia núti zametať ulice? Nie nadarmo navrhujeme spustiť výrobu zámkovej dlažby. Nie pre nich, ale pre nás Malačanov. Pre tých Malačanov, ktorí nám z Benku, z Fullu, z Písnikov píšu sťažnosti na stav chodníkov.
 5. Nájomcovia na Skuteckého ulici nebudú ničiť majetok mesta. Poďme na súd, ponúkame ti bytovú náhradu v špeciálnom bývaní. Odmietaš? Nech sa páči, zodpovedaj si za svoje konanie a zostaň bývať na ulici.

Na to, aby sme to skúsili, potrebujeme spoločný projekt, ktorý dokáže spojiť všetky uvádzané prvky.

Prijal by som kritiku, keby som neurobil pre to všetko, aby som získal podobnú nehnuteľnosť v mojom obvode. Predpokladal som totiž obavy obyvateľov iných častí mesta a nechcel som to dopustiť. A ja ich v plnej miere ako človek s citmi chápem.

Areál BVS je na realizáciu projektu podľa projektových partnerov vhodný. Naše dôvody sme uviedli v materiáli na strane 6. Už len to, že je mimo obytnej zóny.

Ľudia, nenechajte sa manipulovať kolóniami!

Objekt BVS je obmedzený, nie je možné rozširovať jeho kapacitu, je presne daný počet užívateľov, nenechajte sa, prosím, ľudia v týchto dňoch manipulovať vyhláseniami o kolóniách.

Budem prvý, ktorý v prípade porušenia podmienok vyženie ľudí z tejto lokality! A môžete mi veriť, že nesľubujem. Nie nadarmo nastavujeme najprísnejšie podmienky v nájomnej zmluve, nie nadarmo budú zmluvy uzatvárané skúšobne na mesiac. Nie nadarmo notárskou zápisnicou. Nie nadarmo navrhujeme právne ošetriť pravidelné hlásenie počtu nájomcov. Žiadne bytové náhrady v prípade porušenia podmienok.

Ale čo to zmôže proti argumentu, "nesťahujte nám ľudí do sídliska." Nič. A druhým dychom dodáva, "robte niečo so Skuteckého." Tak čo potom ľudia chcete?

Mne sa zdá, že akurát tu chce niekto šmahom ruky zahodiť šancu.

Nenavrhujeme to tajne, nechceme nikoho vytlačiť za mesto a nechať ho bez dohľadu, práve naopak, chceme, aby nám verejná kontrola obyvateľmi mesta pomohla ustrážiť konanie tých, ktorých kontrolovať chceme.

Prečo sú tu zrazu niektorí prisťahovaní poslanci rázni? A prečo títo poslanci navrhovali premiestniť časť rodiny Galbovcov do obytného domu na Skuteckého ulici, priamo do obytnej zóny? Len sa ich na to spýtajte, keď vám prinesú pod nos petičné hárky.

Spýtajte sa, prečo týmto poslancom neprekáža, že v "ich obytnej zóne" prespávajú bezdomovci, že sa im deti chodia hrať do chátrajúceho objektu plného skla? Toto je pre bezpečnoť lepšie? Toto je stav, ktorý chceme mať?

Petícia

Máte na to plné právo, páni poslanci. Vezmem na vedomie názor, ktorý tým ľudia prejavia. Ale prečo im pri podpise petície nehovoríte pravdu? Prečo im nedáte prečítať aspoň materiál?

Samozrejme, lebo sa to nehodí do kariet. Dnes som pochopil praktiky niektorých pánov. Nedalo mi to, keďže sa poznám s niektorými z petičného výboru. A úprimne som chcel poznať názor jedného člena petičného výboru, ktorého si hlboko vážim pre jeho právne znalosti. Poznať jeho argumenty, vedieť, čo si myslí o obsahu materiálu.

Na moje počudovanie, človek, ktorý bol uvedený ako člen petičného výboru, ani len o tom nevedel, že ho niekde napísali!

Ten dotyčný dokonca nevedel ani to, kde objekt BVSky vôbec je. To mi stačilo k tomu, aby som si urobil obraz o dianí a krvilačnosti tých, ktorí podsúvajú obyvateľom predsudky.

Malačania, ja sa vás verejne pýtam...

.. čo vlastne chceme? Môžete mi veriť, že to, čo som písal o garanciách, za ktoré sa osobne zaručím, myslím úprimne. V piatok (deň po zastupiteľstve) mám potvrdiť exekútorovi, či má vypratať 11-člennú rodinu na ulicu.

A preto sa vás pýtam, Malačania, chceme predísť nekontrolovanému vývoju situácie a nekontrolovanej migrácii po území mesta?

Alebo chceme sedávať pri okne v strachu, či pred nami do rána nevyrastie čierna stavba? A potom za kým pôjdeme? Za tými poslancami, ktorí uprednostňujú nekontrolované dianie?

V tom prípade za to zodpovednosť, už, neponesiem. Rovnako ako budem akceptovať rozhodnutie obyvateľov nechať Skuteckého žiť si vlastným životom aj naďalej.

Je náročné rozpracovať a vyrokovať možnosť, ale je jednoduché ju potopiť. A ešte jednoduchšie vyškrtnúť prioritu z papiera a tváriť sa, že sa ma vec netýka.

 

Juraj Říha

P.S. Ten obrázok, ktorý svieti pri článku hore a na titulke, som si nevybral nadarmo. To pre tých, ktorí si mýlia areál BVS s obytnou zónou.


Materiál k projektu špeciálneho bývania

Prosím, prečítajte si ho predtým, než sa necháte lacnými vyhláseniami manipulovať.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

22.11.2011 19:34:13 | J.Říha

Toto som si práve prečítal: "Pan Toldy - my nechceme aby zostali na Druzstevnej - jednoducho si to nezasluzia za svoje doterajsie spravanie - ale nesuhlasime ani s tym aby trpeli ini ludia - ci je to Juh, alebo ina cast mesta - ci uz je v centre alebo na okraji - ved to by bola diskriminacia na zaklade umistnenia danej casti mesta. Takyto ludia si jednoducho nezasluzia aby boli v nasom meste nikde!"

Ja neverím, čo čítam.: "Takyto ludia si jednoducho nezasluzia aby boli v nasom meste nikde!"

Toto napíše nebodaj predseda komisie pre ochranu verejného poriadku, Jozef Halcin? Tak to teda už sme to skutočne dopracovali ďaleko. Osoba, ak je to on, ktorý sa skrýva za identitu malackyjuh, ide verejne vyhlasovať takéto slová bez toho, čo i len raz za celý rok rozprával čo i len s jedným členom rodiny Galbovcov alebo Danihelovcov. Takúto osobu sme si zvolili na čelo mestskej komisie. A na tohto človeka sa obrátili s prosbou o pomoc obyvatelia z Družstevnej ulice?

Mám takú otázku. Malačania, myslíte si ako anonymný pán, že ľudia z Družstevnej sa vyparia? Alebo sa stelesnia do mimogalaktickej hmoty a zrazu jedného dňa ich nebude?

A teraz vážne. Som v podstate rád za tieto prekvapivé verejné vyhlásenia, aspoň chápem, prečo som s dôverou po roku práce zbytočne očakával nejaké výsledky.

22.11.2011 19:40:19 | Oliver V.

Ha ha, a čo keby tak páni tvorcovia petície namiesto tejto aktivit, ale s takou istou rýchlosťou, prišli aj so svojím nápadom ako tento problém vyriešiť.
Hanba im.

22.11.2011 21:14:47 | ...

Keď je pán Ondrejka taký mudrý a tolerantný , mierumilovný , ochotný nech si ich vezme do dvora alebo 200 metrov od jeho domu!!

22.11.2011 21:49:04 | Denisa Bilkovičová

P.Říha! Páči sa mi Váš návrh,koncepcia,veľmi dobre rozpracované-do detailov.

22.11.2011 21:54:48 | Oskar Dobrovodsky

Vazeni Malacania. Skuste sa prosim vas zamysliet kolko prace, kolko mesiacov, kolko vikendov stravil pan Riha nad riesenim tohto problemu. Poviem vam otvorene, ja by som to nerobil, uz davno by som to vzdal. Tento mlady clovek je mimoriadne vytrvaly, schopny, ochotny pomoct a hlavne snazi sa dotiahnut problemy do konca. Na rozdiel od poslanca p. Halcina, ktory nam prislubil pomoc pri rieseni tejto katastrofalnej situacie, vobec s nicim nam nepomohol. Dodnes neviem pochopit naco nam sluboval pomoc, ked sa na nas aj tak vykaslal. Osobne som velmi vdacny p. Rihovi za nezaplatitelnu pomoc pri rieseni nasej nezavideniahodnej situacie.

23.11.2011 00:10:56 | Peter Hoc

Treba spravit na Juhu/obvod ktoreho sa to tika referendum a bude to demokraticke.Ale vy urcite viete, ze tu vam priama demokracia vyhovovat urcite nebude.

23.11.2011 01:03:31 | Pollakova L.

Nechce sa mi to pisat dva krat tak vam skopirujem text co som pisala nasim poslancom za juh... sorac za dlzku.. nechcem vas spamovat... dik

Byvam obcas na l.fullu vo veziaku kde mam rodicov.Dnes ma vecer pri prechadzani sidliskom zastavili chlapci s peticiou a ked som sa opytala co to je,povedali mi ze sa maju stahovat na juh cigani z plaveckeho stvrtka. Ked som sa ich spytala ci mi daju nejake materialy ze k tomu viac nemaju a ze to organizuje halcin. Tak som to radsej nepodpisala. Precitala som si teraz clanky a materialy ktore som nasla. Aj odkaz na clanok,ktory tu vlozil pan poslanec za mesto Riha. precitajte si jeho slova bud je moc nahnevany na nasich poslancov ale ten chalan pise z duse co si tu lude hovoria po vchodoch o vas.. http://www.ludiapremalacky.sk/... Nepochybujem ze pan poslanec Halcin moze byt slusny ale neklame nas? Precitala som si materialy a tu vobec nejde o ciganov zo strvrtka.Prestudovali ste ludia co poslanci maju schvalit???? Preco sa to tu nezverejnia tie materialy a dohody? Z duse som proti politickemu zavadzaniu a tato natlakova akcia s peticiami to este vic robi. Vy ani neviete co podpisujete!!! Mozno ma ako juzanku za tieto moje slova odsudite ale prestante sa hrat na "juh" a "mesto". Doplatime na to akurat mi normalni ludia. Namiesto toho aby ste sa snazili spolupracovat stvete proti sebe vsetkych malacanov. To sme vas pre to volili??? Mam frajera v inom kute malaciek a teraz co? Nas chcete odtrhnut od malaciek? Musim si najst juzana? Sa zobudte sme jedno mesto!!! Prepacte mi ale z duse mi je ukradnute ci nekde za juhom kde ani nechodim ani to tam nepoznam -ja som o nejakej budove schatralej dnes pocula prvy krat- bude byvat rodina ciganska. Mna trapi ze sa moji blizky boja chodit cez skuteckeho!!! Lebo to mame rovno pri cinzakoch nie za juhem!!! Nevidela som od vas jediny rozumny navrh ani od poslanca halcina poslanca mracnu ani toho tretieho taky starsi dedulo co nevie ani o sebe.. A pan riha aj ked tu nebyva ponukol nieco co len kritizujete a kritizujete... proc ho v centre uznavaju jak malackeho poloboha? Nezda sa mi ze len tak pro nic za nic.. lebo sa ten chlapec snazi??? a vy co robite? Sa zamyslite nad sebou.. preco ste mu nezavolali nepozvali ho na nejake verejne stretnutie alebo ste mu volali a co vam povedal? Alebo vas odmietol?? Ale ked tu robite natlakove akcie co potom od nich chcete? vas vysmeju a vysmeju vas aj s peticiou ked samy ludom hovorite ze sem maju stahovat ze stvrtka ciganov. Vam tu peticiu zamietnu a este vas obvina z podvodu a klamstva ludi! Nie som pravnicka ale na stranke kde ma prekliklo ludiapremalacky.sk su zverejnene zmluvy. Sa tu robime aky sme lokalpatrioti ale nic sme nevyriesili na juhu!!nic!!! a ty ktori nam mozu pomoct lebo ste TRAJA!!! tak tych si odkopnete peticiami a vzburami a co este pride.. A pre toto mozu byt pre mna neviem jaky super poslanci slusny,neslusny,ale realne som nedostala to co nam bolo slubovane. Predstavovala som si ine zastupovanie od poslancov ale z takych hier co tu robite mi na zvracanie. Sorac za vyraz ale sa pozrite co su nase priority a tie rieste a nebojujte na svojom piesocku. Ja nejsom proti vam ale uz ma znechucuje ze tu bojujete ale pritom nikdo z vas nepomohel Oskarovi Dobrovodskemu nikdo! Precitala som si od neho priame obvinenia ze ho poslanec halcin klamal a uz sa mu neozval. Ja si potom neviem co mysliet o slusnosti ludi co nas zastupuju.. to predstieraju? Zacinam sa pytat je to vsetko hra na nas a upecuju si aj tak svoje? Alebo nam povedia nasi poslanci len to co chcu aby sme poculi vedeli?? Tu chcete robit ihriska a neviem co ale pritom tu ludia trpia a ked nam niekto nastrci ruku a povie nam dajte navhry.. my nedame nic. Potom mozme dojit za nimi ze nieco chceme? Vykaslu sa na nas. Naco mi je som juzanka? Kto sa o nas postara ked si postvete proti nam ludi z mesta? Si myslite ze tych dalsich 13 poslancov alebo kolko ich v parlamente nam povie sak dobre dave vam nieco? mame 3 poslancov z toho o jednem pocuvam pekne reci. Kazdy spomina Mracnu ale to ze mali vsetci traja do jedneho chranit Mracnovu zenu a ze ju mal branit aj poslanec Halcin .. a to ze jak riaditelka nema na svojom mieste co robit to nikoho z nasich poslancov nezaujima? ja dojdem do lekarne a sa tam lekarnicky bavili ze poslanci podrzali mracnovu zenu.. Co som si myslela o vas? Co potom chceme riesit dojdete za nami len ked nas potrebujete ale ked vam ukradnu peniaze niekde tak ticho ticho pred ludmi preco ste nedosli s peticiou za odvolanie tej riaditelky? lebo je to zena nasho poslanca? a on je co vtedy je ticho a teraz ideme bojovat lebo zly malacania nam idu robit problem? nikto nam ich nerobi! samy si ich robime! zacina mi byt z vas zle zo vsetkych jak ste tam!!A uz za mnou prosim vas neposielajte ziadnych s peticiami rovno vam zavrem dvere. Rieste to co ma trapi a najskorej zacnite chapat ze samy nezmozeme samy nic a malacky sa nam otocia chrbtem.Zato si ale mozme my ked mame taku trojicu poslancov.. Prepacte vsetkym nechcela som to takto rozpisovat ale uz ma to stve co sa tu deje aj to ze tu robite natlak ale urobte nejaky napad aby ste pomohli ludom ne bojkotovat namahu inych... Zverejnite tu materialy co su pozverejnovane lebo si budem mysliet ze ne ze klamate za stvrtek ale ze to robite umyselne a z toho mi je este vic zle! :( Lucia

23.11.2011 09:30:40 | európa - raj pre dlžníkov a neplatičov

pán Říha, osobne Vás nepoznám a verím, že ste slušný človek, ten projekt stál určite mnoho času, ale chýba mi v ňom pointa, chcete presunúť jeden problém o ulicu ďalej a chcete spraviť z neprispôsobivých prispôsobivých ? A prečo potom na perifériu ? Veď vy vlastne dopredu rátate s tým, že zostanú neprispôsobivý, lebo by ste ich neodsúvali tak ďaleko, tak potom ako chcete presvedčiť ľudí, že sa nemajú báť. Ja osobne som nepredložil žiadne riešenie, ale riešenie, ktoré nemá logiku je akoby žiadne riešenie.

23.11.2011 11:09:04 | Marián Andil

Dnes ráno som bol na Juhu, ako každé ráno, odviezť svoju dcéru do školy ZŠ Štúrová.
V každom vchode činžiakov som videl plagáty, pri ktorých postávajú ľudia.
Bolo tam veľkým červeným približne napísané: "Niektorí poslanci z iniciatívy Ľudia pre Malacky plánujú presťahovať na náš Juh neprispôsobivých občanov...... príďte vyjadriť nesúhlas na MsZ dňa 24.11 .... www.malackyjuh.sk";

S pozvánkou aby prišli občania z Juhu na MsZ súhlasím, vypočujú si tam argumenty všetkých strán a môžu tiež priniesť nové myšlienky. Ale príde tam možno len 5 % z tých, čo čítajú letáky, ostaným zostanú len dojmy a neúplné informácie o návrhu z letáku. Na Juhu sa už rozpráva, že tam prídu neprispôsobiví z Plaveckého Štvrtka....

Prekvapuje ma spôsob, akým sa tá kampaň vedie voči konkrétnym ľuďom, voči konkrétnej značke... Ako málo informácií obyvatelia Juhu od zodpovedných za kampaň dostávajú. Ako sú systematicky programovaní, my Južania, náš Juh, aby strácali identitu s mestom Malacky .... (keď to pôjde takýmto spôsobom ďalej, tak za chvíľu sa môžeme dočkať návrhu v 1. obvode na vytvorenie mestskej časti Juh, ktorá bude mať svojho starostu ... )
Predstaviteľ mesta - predseda komisie na ochranu verejného poriadku v celých Malackách – Jozef Halcin, sa v týchto dńoch chová akoby bol len predsedom komisie na ochranu poriadku na Juhu a rozširuje strach a paniku na sídlisku. To je môj názor na aktuálne dianie na sídlisku Juh.

23.11.2011 20:56:36 | Tomáš

Pre p.Říhu a ostatných z mesta: nastahujte si ich vedla seba a žite pri nich Vy!Teraz Vás Juh zaujíma,doteraz ste na nás Južanov všetci kašlali,či pán Konček čo sa nám smial do tváre za cesty na Juhu.Ja,ked nezaplatím hypoteku,tak sa exekútor so mnou bavit nebude a vyhodí ma na ulicu.A nie ,že musím sa rozhodnút do piatku čo s nimi! Kde sme!Za Malackami smer Studienka je tiež dost placu,či nie?Na Juhu by sa zišiel asi naozaj samostatný starosta za tento obvod.

23.11.2011 21:07:11 | Oskar Dobrovodsky

Tomas. Poriadne si precitajte kam by mali neprisposobivi ist byvat... a precitajte si aj podmienky ake su v zmluve, az potom sa vyjadrujte k veci. Viete vobec kde je areal BVS? Ved je to za polom, JE TO V NEOBYTNEJ ZONE, rozumiete tymto slovam?

23.11.2011 21:22:35 | Tomáš

Viem bývam na Juhu .Pole je aj smer na Studienku tiež je to tam v dezolatnom stave tusim tam boli nejake sady.Ja Vás chápem ved Vy ste si s nimi užili svoje a klobúk dolu pred Vami.To myslím úprimne.Oni sa ale neprispôsobia nikde p.Dobrovodský,to dúfam viete.

23.11.2011 23:26:40 | Maroš

Vyjadrujem podporu tejto iniciatíve.

S rozumnejším návrhom nikto neprišiel a ani nepríde. Treba túto možnosť využiť.

23.11.2011 23:28:07 | Maroš

Vyjadrujem podporu tejto iniciatíve.

S rozumnejším návrhom nikto neprišiel a ani nepríde. Treba túto možnosť využiť.

24.11.2011 09:29:40 | Ena

Vazeny pan Riha!
Sice Vas nepoznam, ale Vas pristup, Vase konanie a konstruktivna snaha pomoct tam, kde sa to javi takmer nemozne a kde uz tolko snah (pseudosnah?) stroskotalo, svedci o tom, ze na Meste Malacky sa konecne nasiel schopny, cestny a najma empaticky zastupca obycajnych ludi .
Drzim Vam palce a uprimne zelam Vam aj nam vsetkym :), aby ste sa nikym a nicim nenechali odradit a znechutit...

24.11.2011 09:43:26 | Jozef

Pre Tomáš
Odporúčam Vám ešte raz podrobne si preštudovať pripojený materiál. Z neho zistíte o ktorý objekt sa jedná. Je dostatočne ďaleko od obytnej zóny sídliska Juh. Nič nemajú dostať zadarmo.
A nakoniec otázka ako chcete vyriešiť problém "pentagónu JUH"?

24.11.2011 10:44:31 | J.Říha

Ena, ďakujem. Ale nemôžem si to prisvojiť celé, pretože v Malackách som za päť rokov verejného pôsobenia stretol toľko šikovných, motivovaných a schopných ľudí, aj nových poslancov, že som spokojný, kde žijem. Máme kusisko práce pred sebou, ale nekritizujme, spojme sily a vnášajme nápady. To Malackám pomôže. Malackám nepomôže delenie na vy - my, to je podľa mňa viac nebezpečné ako skupina 38 - ustráchaných Rómov. Veď nás je 18 a pol tisíca Malačanov. Aby sme si my neurobili poriadky v meste, to by sme to mohli ako spoločenstvo Malačanov zabaliť.

Som otvorený diskusii, niekedy je emotívna, to je pochopiteľné, obzvlášť v takejto téme. Ja som mal za posledné 2 dni viac telefonátov od obyvateľov, že snáď za 4 roky som ich toľko nemal. Včera som aj potvrdil, že som pripravený zúčastniť sa akéhokoľvek verejného stretnutia s obyvateľmi Juhu, pretože to sú ľudia, ktorí majú obavy. A ja ich chápem z ľudského hľadiska. Chcem ich prísť osobne ubezpečiť o zbytočných obavách a vysvetliť súvislosti. Mňa ale urážky prestali baviť, opakované zavádzanie a všebecné vety, veľmi ľúbivé štýlu "prečo si ich nevzali k sebe", sa ma už osobne dotýkajú, práve z toho dôvodu, že som v materiáli uviedol, o čo všetko som sa snažil v 6. obvode.

Samozrejme, treba počítať so všetkým. Pre mňa ako právnika (nie ako poslanca), malo zmysel uvažovať o tomto projekte iba vtedy, ak prevedú vlastníctvo k domu, ktorý legálne vlastnia na Družstevnej. To je pre nich memento, že niet cesty späť. Je len jedna cesta, že sa osvedčia, a to podčiarkujem. Ak to nevyjde, je to iba na základe toho, že neplnia nami dané podmienky (pri nájme môžeme, pri súkromnom vlastníctve vlastníka nezaviažeme). V takom prípade si nesie zodpovednosť za svoje správanie každý sám. Rovnako aj oni. Rovnako ako každý Malačan. Aj ja.

Ak by som nemal presvedčenie, že to ide, aspoň skúsiť vytvoriť podmienky najnižšieho štandardu pre bývanie (nie pre Rómov, ale aj rodiny, ktoré sa ocitli existenčne na dne), skúsiť spolupracovať s neziskovými organizáciami na širšom projekte a pichnúť konečne do ťažko skúšanej ulice Skuteckého, predkladať taký materiál by bola hotová poslanecká samovražda.

Samozrejme, súhlasím s Vami, treba myslieť aj na najhoršie. Ak to fungovať nebude, sadneme si s Vami, obyvateľmi, a BVSku zavrieme, poistky v zmluvách na to máme. Navrhovaných 38 - užívateľov Družstevnej o tom vie, a veľmi dobre si uvedomujú, čo ich čaká, ak nebudú doržiavať pravidlá. Ja všetkých obyvateľov Juhu prosím, aby mi poslali svoje podmienky, bol, je a bude stále priestor ich zapracovať. Kto iný ako oni by si ich mali dať.