ĽudiapreMalacky.sk » Chápem obavy, ale nič nebude zadarmo

AKTUALIZOVANÉ - V týchto dňoch komunikujem s mnohými obyvateľmi mesta, ktorí sa zaujímajú o náš návrh. Poctivo a trpezlivo argumentujem číslami. Časť obyvateľov je za a časť je proti. V tomto prípade to viem pochopiť, rovnako ako by som vedel pochopiť oprávnený strach obyvateľov Hlbokej ulice pred desiatimi rokmi.

Obava sa nenaplnila a dnes obe strany, síce opatrne, hovoria o nutnom tolerovaní sa. Hlboká ulica však napriek tomu žije a je dokonca enormne zaťažená ešte aj skládkou odpadu. V súčasnosti je obytný komplex s nájomnými bunkami plne obsadený. Žiadna kolónia nevznikla, hoci sme sa toho báli. Pravidlá, ktoré si mesto nastavilo, sa dodržiavajú. Ak by ktorýkoľvek z nájomcov neplnil dohodnuté podmienky, skončí na ulici.

Po voľbách som prevzal vedenie komisie, ktorej sme uložili do vienka riešiť majetkovoprávne veci. Dotknuto by sa mohli cítiť tí obyvatelia z môjho obvodu, ktorí ma poznali ako zanieteného mladého poslanca, ktorý sa prednostne venoval „našim“ uliciam. Prijal som miesto predsedu mestskej komisie a venujem sa „našim“ uliciam, ale už tým celomestským. Som rodený Malačan, neprisťahoval som sa sem z východu, aby som tu mudroval, Malacky mám rád, ale Malacky mám rád ako celok. Veľmi ma mrzí, že som po voľbách svedkom silnejúceho zvláštneho javu a hľadám zdroj, z ktorého fúka. Rozdeľovanie ľudí podľa obvodov, my sme tu, vy ste tam. Myslím si, že nie je Rádčan, Južan, ale Mačalania!

Pre mňa má prosba o pomoc rovnakú váhu od obyvateľa Juhu ako od obyvateľa Družstevnej. Aj preto som presadil do priorít našej komisie snahu o riešenie dvoch najťažších z majetkovoprávnych problémov, akým je nepochybne problém na Družstevnej a obytný dom na Skuteckého ulici (na míle vzdialených od môjho bydliska). Je ľahké štyri roky preplávať v tichosti, je ľahké organizovať výlety do prírody, organizovať šarkaniády. Ale vyhrnúť rukávy a riešiť ťažké problémy Malaciek, keď vám dýchajú obyvatelia na krk, si vyžaduje odvahu. Žasnem nad tým, že ju nemá ten, o ktorého pomoc požiadali priamo obyvatelia, ten, ktorý im ešte v marci sľuboval pomoc.

Malacký pentagon, a čo ďalej?

K známemu bratislavskému bytového komplexu pentagon sa často prirovnáva bytový dom č. 1650 na Skuteckého ulici v Malackách. Bytový dom je známy na Slovensku svojimi padajúcimi balkónmi, neporiadkom a strachom... čítaj celý článok

Pomôžeme obyvateľom Družstevnej, ale držme sa princípov

Nikto z nás nejde slepo obhajovať návrh. Ja osobne to robím z presvedčenia, že máme na to, aby sme urobili náročnejšie rozhodnutia. My nepotrebujeme sedieť na rokovaniach k predzáhradkám, my nepotrebujeme hodiny diskutovať a nakoniec nevyvodiť zodpovednosť riaditeľky za spreneverené peniaze. Tu sa hanebným spôsobom ukradlo skoro 200 tisíc EUR, kde boli títo horliví zástancovia spravodlivosti? Na zastupiteľstve spochybňovali kontrolu, miesto toho, aby si pozametali pred vlastným prahom. Myslím si, že my nie sme volení pre svoje manželky, my potrebujeme pomôcť tým, ktorí sú bezradní.

Ale nie za každú cenu! Zachovajme si svoju tvár a postavenie. Navrhli sme, aby sa mesto držalo týchto princípov:

Všetky princípy sú premietnuté do návrhu dohody o urovnaní sporu. Nebudeme strkať hlavy do piesku a báť sa skupiny 38 - ľudí. Ale vynúťme si to, čo požadujeme!

Dohoda o urovnaní sporu - Družstevná ulica

Ukážme Slovensku, že to ide

Predložili sme návrh, pretože nás už niekoľkomesačné čakanie na rozpracovanie návrhov omrzelo. A mňa omrzelo čakať na predsedu komisie, ktorý sa doteraz zmohol akurát tak na dva články k Družstevnej a slávnostné vyhlásenia, ako bude rázne konať. Dokedy? O dva roky? O tri? Nikdy? Tento človek tu bude teraz po mne pľuť a ma kritizovať po krčmách? Ďakujem pekne, to sme to teda dopracovali.

Čas. Nemôžeme si ho vzhľadom na blížiacu zimu ani dovoliť. Či azda chceme byť až tak krutí či ľahostajní k problémom iných Malačanov? Ľudia! Verím, že sme Malačania, a svoje problémy si vyriešime predsa sami.

Návrh, ktorý sme aktuálne predložili, spája v sebe niekoľko unikátnych prvkov:

  1. Chceme zriadiť komplex špeciálneho bývania. Ide o najnižšiu kategóriu bytov pre tých, ktorí sa majú ocitnúť na ulici. Rovnako pre tých, ktorí teraz trápia ľudí priamo pod oknami v obytnej zóne. Aj na nás sa obracajú ľudia, že sa boja v noci prejsť pod oknami bytového domu na Skuteckého ulici. Tak to ale poďme riešiť! Neschovávajme sa a nečakajme, že to za nás urobí štát!
  2. Ponúknuté bývanie nie je zadarmo, dostaneš šancu, ale vyžadujeme plnenie stanovených pravidiel. Ak ich porušíš, skončíš na ulici. Preto navrhujeme zadefinovať inštitút sociálneho bytu a pravidlá stanoviť všeobecne záväzným nariadením mesta. žiadne sľuby, ale reálne pravidlá.
  3. Chceš bývať? Musíš sa podieľať na rekonštrukcii.
  4. Našli sme projektových partnerov, ktorí sú ochotní Malackám pomôcť s realizovaním projektu sociálnej inklúzie. Chceme čerpať peniaze z fondov. Áno, priznám sa, sme aj trochu vypočítaví, pretože chceme v komplexe zriadiť pridruženú výrobu. Ako inak si majú osvojiť základné pracovné návyky ľudia, ktorých nie farba pleti, ale nízka kvalifikácia núti zametať ulice? Nie nadarmo navrhujeme spustiť výrobu zámkovej dlažby. Nie pre nich, ale pre nás Malačanov. Pre tých Malačanov, ktorí nám z Benku, z Fullu, z Písnikov píšu sťažnosti na stav chodníkov.
  5. Nájomcovia na Skuteckého ulici nebudú ničiť majetok mesta. Poďme na súd, ponúkame ti bytovú náhradu v špeciálnom bývaní. Odmietaš? Nech sa páči, zodpovedaj si za svoje konanie a zostaň bývať na ulici.

Na to, aby sme to skúsili, potrebujeme spoločný projekt, ktorý dokáže spojiť všetky uvádzané prvky.

Prijal by som kritiku, keby som neurobil pre to všetko, aby som získal podobnú nehnuteľnosť v mojom obvode. Predpokladal som totiž obavy obyvateľov iných častí mesta a nechcel som to dopustiť. A ja ich v plnej miere ako človek s citmi chápem.

Areál BVS je na realizáciu projektu podľa projektových partnerov vhodný. Naše dôvody sme uviedli v materiáli na strane 6. Už len to, že je mimo obytnej zóny.

Ľudia, nenechajte sa manipulovať kolóniami!

Objekt BVS je obmedzený, nie je možné rozširovať jeho kapacitu, je presne daný počet užívateľov, nenechajte sa, prosím, ľudia v týchto dňoch manipulovať vyhláseniami o kolóniách.

Budem prvý, ktorý v prípade porušenia podmienok vyženie ľudí z tejto lokality! A môžete mi veriť, že nesľubujem. Nie nadarmo nastavujeme najprísnejšie podmienky v nájomnej zmluve, nie nadarmo budú zmluvy uzatvárané skúšobne na mesiac. Nie nadarmo notárskou zápisnicou. Nie nadarmo navrhujeme právne ošetriť pravidelné hlásenie počtu nájomcov. Žiadne bytové náhrady v prípade porušenia podmienok.

Ale čo to zmôže proti argumentu, "nesťahujte nám ľudí do sídliska." Nič. A druhým dychom dodáva, "robte niečo so Skuteckého." Tak čo potom ľudia chcete?

Mne sa zdá, že akurát tu chce niekto šmahom ruky zahodiť šancu.

Nenavrhujeme to tajne, nechceme nikoho vytlačiť za mesto a nechať ho bez dohľadu, práve naopak, chceme, aby nám verejná kontrola obyvateľmi mesta pomohla ustrážiť konanie tých, ktorých kontrolovať chceme.

Prečo sú tu zrazu niektorí prisťahovaní poslanci rázni? A prečo títo poslanci navrhovali premiestniť časť rodiny Galbovcov do obytného domu na Skuteckého ulici, priamo do obytnej zóny? Len sa ich na to spýtajte, keď vám prinesú pod nos petičné hárky.

Spýtajte sa, prečo týmto poslancom neprekáža, že v "ich obytnej zóne" prespávajú bezdomovci, že sa im deti chodia hrať do chátrajúceho objektu plného skla? Toto je pre bezpečnoť lepšie? Toto je stav, ktorý chceme mať?

Petícia

Máte na to plné právo, páni poslanci. Vezmem na vedomie názor, ktorý tým ľudia prejavia. Ale prečo im pri podpise petície nehovoríte pravdu? Prečo im nedáte prečítať aspoň materiál?

Samozrejme, lebo sa to nehodí do kariet. Dnes som pochopil praktiky niektorých pánov. Nedalo mi to, keďže sa poznám s niektorými z petičného výboru. A úprimne som chcel poznať názor jedného člena petičného výboru, ktorého si hlboko vážim pre jeho právne znalosti. Poznať jeho argumenty, vedieť, čo si myslí o obsahu materiálu.

Na moje počudovanie, človek, ktorý bol uvedený ako člen petičného výboru, ani len o tom nevedel, že ho niekde napísali!

Ten dotyčný dokonca nevedel ani to, kde objekt BVSky vôbec je. To mi stačilo k tomu, aby som si urobil obraz o dianí a krvilačnosti tých, ktorí podsúvajú obyvateľom predsudky.

Malačania, ja sa vás verejne pýtam...

.. čo vlastne chceme? Môžete mi veriť, že to, čo som písal o garanciách, za ktoré sa osobne zaručím, myslím úprimne. V piatok (deň po zastupiteľstve) mám potvrdiť exekútorovi, či má vypratať 11-člennú rodinu na ulicu.

A preto sa vás pýtam, Malačania, chceme predísť nekontrolovanému vývoju situácie a nekontrolovanej migrácii po území mesta?

Alebo chceme sedávať pri okne v strachu, či pred nami do rána nevyrastie čierna stavba? A potom za kým pôjdeme? Za tými poslancami, ktorí uprednostňujú nekontrolované dianie?

V tom prípade za to zodpovednosť, už, neponesiem. Rovnako ako budem akceptovať rozhodnutie obyvateľov nechať Skuteckého žiť si vlastným životom aj naďalej.

Je náročné rozpracovať a vyrokovať možnosť, ale je jednoduché ju potopiť. A ešte jednoduchšie vyškrtnúť prioritu z papiera a tváriť sa, že sa ma vec netýka.

 

Juraj Říha

P.S. Ten obrázok, ktorý svieti pri článku hore a na titulke, som si nevybral nadarmo. To pre tých, ktorí si mýlia areál BVS s obytnou zónou.


Materiál k projektu špeciálneho bývania

Prosím, prečítajte si ho predtým, než sa necháte lacnými vyhláseniami manipulovať.

Zámer zriadenia špeciáneho bývaniaJuraj Říha - Témy - 22.11.2011 - 8116 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/chapem-obavy-ale-nic-nebude-zadarmo/