Ľudia pre Malacky » Rekonštrukcia Veľkomoravskej bude na etapy

Krátke správy

22.12.2018
POHOTOVOSŤ POČAS SVIATKOV Pohotovosť pre dospelých: Malacky, nemocnica na Duklianskych hrdinov 34 Pohotovosť pre deti: Bratislava, Národný ústav detských chorôb na Kramároch, Limbová 1 Zubná pohotovosť: Bratislava, Drieňová 38 (počas pracovných dní od 17:30 do polnoci, počas sviatkov od 11:00 do 23:00, platí pre celý kraj)

18.12.2018
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom dnešnom zasadnutí projekt výstavby cyklotrasy "Pezinská - priemyselný park", s ktorým sa malacká radnica uchádza o peniaze z eurofondov. Z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo výške 1,1 milióna € sa bude mesto v prípade úspechu projektu spolu podieľať 5% kofinancovaním.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

XYZ12.01.2019
Mesto otvorilo zrekonštruovaný domov...

Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS11.01.2019
Mesto otvorilo zrekonštruovaný domov...

XYZ10.01.2019
Úspešný rok na župe

XYZ09.01.2019
Mesto otvorilo zrekonštruovaný domov...

Alena08.01.2019
Mesto otvorilo zrekonštruovaný domov...

jan02.01.2019
Novoročný ohňostroj sa zopakuje

Dano31.12.2018
Mesto otvorilo zrekonštruovaný domov...

Lucia Vidanová28.12.2018
Mesto otvorilo zrekonštruovaný domov...

Príspevky z fóra

Lucia Vidanová28.12.2018

jj28.12.2018

Lucia Vidanová28.12.2018

jj28.12.2018

peter21.12.2018


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Rekonštrukcia Veľkomoravskej bude na etapy

Prvá etapa rekonštrukcie Veľkomoravskej ulice sa začne už tento rok. Zahŕňa výmenu asfaltového povrchu komunikácie od Štefánikovej po Hollého ulicu, rekonštrukciu chodníkov v časti pri Hollého ulici a Bernolákovej ulici vrátane parkovísk. V druhej etape sa vybuduje nová cyklotrasa, opravia parkoviská a chodníky pri bytových domoch.

Mestský úrad sa pripravuje na výber dodávateľa k rekonštrukcii Veľkomoravskej ulice. Pre zložitosť technického riešenia a finančnú náročnosť projektu bude kompletná rekonštrukcia ulice rozdelená na niekoľko na seba nadväzujúcich etáp. Ešte v tomto roku by mala byť realizovaná prvá etapa, ktorá zahŕňa výmenu asfaltového povrchu komunikácie v úseku od Ul. M. R. Štefánika po Hollého ulicu, rekonštrukciu chodníkov v časti pri Hollého ulici a na Bernolákovej ulici vrátane parkovísk na Bernolákovej ulici.

V roku 2019 by mala nadväzovať druhá etapa, ktorou by chcelo vedenie mesta vybudovať tiež novú cyklotrasu, opraviť všetky parkoviská na Veľkomoravskej a chodníky pri bytových domoch. Súčasťou posledných etáp by malo byť dokončenie výmeny obrubníkov a nového povrchu komunikácie v úseku od Ul. Hollého po Cestu mládeže s novými zdieľanými chodníkmi pre chodcov a cyklistov.

Veľkomoravská ulica v úseku od Štefánikovej po Hollého ulicu. Novonavrhovaná cyklotrasa Veľkomoravská by sa napájala na novú cyklotrasu od Záhoráckej po Námestie SNP a ďalej k Partizánskej ulici.

Celkové odhadované náklady na rekonštrukciu celej Veľkomoravskej ulice prevyšujú 600 tisíc €. Ako ďalej uvádza viceprimátor mesta Milan Ondrovič: "Rekonštrukcia Veľkomoravskej je súčasťou nášho zámeru opravy vnútromestského okruhu siahajúceho až po Kukučínovu ulicu. Projektové zámery obsahujú aj samostatné cyklochodníky, ktoré sa budú napájať na hlavnú mestskú cyklodiagonálu vedúcu od Družstevnej po Nádražnú ulicu. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť projektov sme pripravili harmonogram rekonštrukcií s výhľadom na tri roky. Uvedomujeme si však aj to, že tento rok sú komunálne voľby. Ak dostaneme opätovnú dôveru od Malačanov, môžeme v našom pláne rekonštrukcií kontinuálne pokračovať aj v budúcom roku."

Už sme informovali o finálnej príprave tohtoročnej rekonštrukcie chodníka na Skuteckého ulici a vyvolanej oprave chodníkov po plynároch. Popri Veľkomoravskej sa pripravuje na tento rok aj dokončenie začatých rekonštrukcií vnútroblokov na Ul. 1. mája a M. Rázusa. V závislosti od navýšenia finančných prostriedkov v júni sa uvažuje o obnove Záhoráckej za Korzom, chodníkov na Boženy Nemcovej a Rudolfa Dilonga.

Pripravený harmonogram rekonštrukcie vnútromestského okruhu do r. 2021


Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

13.03.2018 17:18:08 | loly

Ráta sa v tomto 3 ročnom období aj s revitalizáciou / opravy ihriska "slovan" na Veľkomoravskej ul. ??? Alebo sa opravujú iba vnútrobloky na ul 1 mája ?

20.03.2018 08:21:26 | J.Říha

Dobrý deň, o oprave tohto ihriska sme uvažovali, dostali sme však protichodné reakcie od obyvateľov priľahlej bytovky, ktorí požiadali o vybúranie a zatrávnenie. Preto sme sa na porade dohodli, že oslovme vlastníkov bytov, aby sa vyjadrili k možnostiam revitalizácie. Podľa výsledku zvážime ďalší postup.

26.04.2018 12:19:23 | Miro

Dobry den, smime sa spytat, preco ulica Velkomoravska nebude rekonstruovana vcelku az po Cestu Mladeze? Ma to logiku, ze sa opravi len cast? Dakujem

28.04.2018 10:50:44 | J.Říha

Dobrý deň. Rekonštrukciu Veľkomoravskej ulice sme museli rozdeliť na 4 etapy (ak budú práce dobre prebiehať, možno len v troch), keďže ide o rozsiahle stavebné dielo, ktoré pozostáva nielen z výmeny povrchu komunikácie, ale aj budovania novej samostatnej cyklotrasy. Pre novú cyklotrasu sa musia posúvať nielen obrubníky parkoviska v časti po Bernolákovu ulicu, ale aj samotná komunikácia v časti od Hollého po Cestu mládeže. Preto musia jednotlivé etapy na seba technicky a finančne nadväzovať.

30.04.2018 08:13:31 | Miro

Ďakujem vám za odpoveď.
Ešte jeden detail viackrát spomenutý s touto ulicou.
Vedeli by ste garantovať dodržiavanie obmedzenej rýchlosti 30km/hod iniciovanim kontrol dopravnej polície?
Ďakujem