Ľudia pre Malacky » Rekonštrukcia Veľkomoravskej bude na etapy

Krátke správy

15.03.2018
Mesto sa uchádza o dotáciu 950 tisíc eur z Ministerstva kultúry SR na komplexnú rekonštrukciu fasády Pálffyovského kaštieľa. Projektom sa má riešiť aj asanácia vlhkosti fasády v zemi, kedy sa celý kaštieľ hlboko odkope a podreže. Na túto fázu prác by nadviazala obnova fasády aj s úplnou výmenou okien.

11.02.2018
Projekt II. etapy modernizácie verejného osvetlenia je v plnom prúde. Inštalovaných je už takmer 500 nových LED svietidiel z celkového počtu 1430. V nasledujúcich týždňoch sa budú rekonštruovať rozvádzače a opravovať diagnostikované systémové poruchy vedení. Mesto tým odstráni dlhodobé problémy s výpadkami v rôznych častiach mesta. Súčasťou projektu je aj výmena časti železných stožiarov a všetkých pôvodných betónových stožiarov v sídliskách.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

loly13.03.2018
Rekonštrukcia Veľkomoravskej bude na...

LPM.sk09.03.2018
Po prestávke sa pokračuje vo výmene...

miloš09.03.2018
Po prestávke sa pokračuje vo výmene...

jajejopapluha06.03.2018
Chodník na Skuteckého prejde...

stavebník05.03.2018
Pri kúpe pozemku treba byť opatrný

zdeseny27.02.2018
Neživme strach v nás

uza26.02.2018
Mesto sa pustí do prípravy zimného...

J.Říha21.02.2018
Pri kúpe pozemku treba byť opatrný

Príspevky z fóra

iveta Boskovicova28.02.2018

John26.01.2018

Reno19.01.2018

Mila04.01.2018

Dano02.01.2018


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Rekonštrukcia Veľkomoravskej bude na etapy

Prvá etapa rekonštrukcie Veľkomoravskej ulice sa začne už tento rok. Zahŕňa výmenu asfaltového povrchu komunikácie od Štefánikovej po Hollého ulicu, rekonštrukciu chodníkov v časti pri Hollého ulici a Bernolákovej ulici vrátane parkovísk. V druhej etape sa vybuduje nová cyklotrasa, opravia parkoviská a chodníky pri bytových domoch.

Mestský úrad sa pripravuje na výber dodávateľa k rekonštrukcii Veľkomoravskej ulice. Pre zložitosť technického riešenia a finančnú náročnosť projektu bude kompletná rekonštrukcia ulice rozdelená na niekoľko na seba nadväzujúcich etáp. Ešte v tomto roku by mala byť realizovaná prvá etapa, ktorá zahŕňa výmenu asfaltového povrchu komunikácie v úseku od Ul. M. R. Štefánika po Hollého ulicu, rekonštrukciu chodníkov v časti pri Hollého ulici a na Bernolákovej ulici vrátane parkovísk na Bernolákovej ulici.

V roku 2019 by mala nadväzovať druhá etapa, ktorou by chcelo vedenie mesta vybudovať tiež novú cyklotrasu, opraviť všetky parkoviská na Veľkomoravskej a chodníky pri bytových domoch. Súčasťou posledných etáp by malo byť dokončenie výmeny obrubníkov a nového povrchu komunikácie v úseku od Ul. Hollého po Cestu mládeže s novými zdieľanými chodníkmi pre chodcov a cyklistov.

Veľkomoravská ulica v úseku od Štefánikovej po Hollého ulicu. Novonavrhovaná cyklotrasa Veľkomoravská by sa napájala na novú cyklotrasu od Záhoráckej po Námestie SNP a ďalej k Partizánskej ulici.

Celkové odhadované náklady na rekonštrukciu celej Veľkomoravskej ulice prevyšujú 600 tisíc €. Ako ďalej uvádza viceprimátor mesta Milan Ondrovič: "Rekonštrukcia Veľkomoravskej je súčasťou nášho zámeru opravy vnútromestského okruhu siahajúceho až po Kukučínovu ulicu. Projektové zámery obsahujú aj samostatné cyklochodníky, ktoré sa budú napájať na hlavnú mestskú cyklodiagonálu vedúcu od Družstevnej po Nádražnú ulicu. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť projektov sme pripravili harmonogram rekonštrukcií s výhľadom na tri roky. Uvedomujeme si však aj to, že tento rok sú komunálne voľby. Ak dostaneme opätovnú dôveru od Malačanov, môžeme v našom pláne rekonštrukcií kontinuálne pokračovať aj v budúcom roku."

Už sme informovali o finálnej príprave tohtoročnej rekonštrukcie chodníka na Skuteckého ulici a vyvolanej oprave chodníkov po plynároch. Popri Veľkomoravskej sa pripravuje na tento rok aj dokončenie začatých rekonštrukcií vnútroblokov na Ul. 1. mája a M. Rázusa. V závislosti od navýšenia finančných prostriedkov v júni sa uvažuje o obnove Záhoráckej za Korzom, chodníkov na Boženy Nemcovej a Rudolfa Dilonga.

Pripravený harmonogram rekonštrukcie vnútromestského okruhu do r. 2021


Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

13.03.2018 17:18:08 | loly

Ráta sa v tomto 3 ročnom období aj s revitalizáciou / opravy ihriska "slovan" na Veľkomoravskej ul. ??? Alebo sa opravujú iba vnútrobloky na ul 1 mája ?