Ľudia pre Malacky » Poslanci pred kamerami

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Poslanci pred kamerami

Po mnohých mestách na Slovensku sa už aj Malacky zaradia medzi tie, ktoré ponúkajú svojim občanom možnosť sledovať naživo prenosy z rokovaní mestských zastupiteľstiev. Už tento štvrtok (27. 9.) sa malackí mestskí poslanci zídu na rokovaní a hneď premiérovo zabezpečí vybraná spoločnosť Digitel, s. r. o. (Infonet.tv s. r. o.) priamy prenos z rokovacej sály.

Za osemhodinový prenos mesto zaplatí 190 €. Za každú ďalšiu hodinu pôjde z mestskej kasy 30 €. Rokovanie otvorí primátor mesta o 15.00 h. V návrhu programu je plánovaných pätnásť bodov.

Program s materiálmi je zverejnený na mestskej webstránke tu.

Dlhšia diskusia sa očakáva k návrhu VZN mesta Malacky o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Podľa dôvodovej správy predkladaného materiálu majú navrhované opatrenia okrem iného zabezpečiť aj ochranu obyvateľov mesta pred opakovaným porušovaním verejného poriadku, rušenia nočného kľudu, alebo poškodzovania životného prostredia.

Navrhuje sa možnosť zrušenia písomného súhlasu s osobitnou prevádzkovou dobou. Tento inštitút by mesto malo využiť v prípade, ak k priestupkom dochádza opakovane v priebehu 30 dní, pričom prevádzkovateľ môže opätovne požiadať o osobitnú prevádzkovú dobu najskôr o 6 mesiacov.

Uvedeným návrhom sa na svojich rokovaniach zaoberala aj väčšina komisií MsZ a prijali k nemu mnohé pripomienky. Napríklad komisia pre vzdelávanie, mládež a šport navrhuje viazať zrušenie súhlasu s osobitnou prevádzkou dobou, ak podnik porušuje predpisy nie sústavne v priebehu 30 dní, ale trikrát počas 90 dní. Komisia pre územný rozvoj, dopravu a ŽP navrhuje vymedziť prevádzkovú dobu v dňoch pred pracovným dňom od 6.00 h do 22.00 h (namiesto 24.00 h). Komisia pre správu majetku a legislatívu navrhuje, aby všetky výnimky z predajného času v prevádzkových jednotkách poskytujúcich služby vydané podľa doterajších VZN stratili k 1. 1. 2013 platnosť. Prevádzkovanie prevádzky z dôvodu konania neverejnej - uzavretej akcie nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby má byť podmienené písomným súhlasom mesta, uzniesla sa komisia pre ochranu verejného poriadku.

Občiansky zaujímavou témou môže byť správa o prevádzke nízkonákladového sociálneho bývania v areáli na Hlbokej ulici. Pozornosť vzbudzuje aj správa o stave súdnych sporoch mesta. Odznie aj informácia o vykonaných opatreniach pri výstavbe pandemického pavilónu.

Zavedením on-line vysielania za rokovania MsZ sa tak do praxe zavádza ďalšia novinka, ktorú si poslanci schválili odsúhlasením nového rokovacieho poriadku. Má byť krokom k zvyšovaniu transparentnosti a sprístupňovaniu informácií občanom. Doteraz si mohli na oficiálnej stránke mesta v archíve nájsť a vypočuť len zvukový záznam, od 27. septembra to už teda budú kompletné videozáznamy.

K priamemu prenosu je jednoduchý prístup cez mszonline.malacky.sk, alebo kliknutín na banner Mestské zastupiteľstvo naživo na úvodnej stránke www.malacky.sk.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

28.09.2012 14:15:36 | Marian

Myslím si, že je v tejto dobe potrebné dobre zvážiť na aký účel sa vynakladajú finančné prostriedky získané aj z daní našich občanov. Viac krát som v minulosti prezentoval názor, že je nevyhnutné priblížiť dianie (nie len z rokovaní MsZ) na MsÚ obyvateľom mesta. Som presvedčený o tom, že plne spĺňajúcim podmienku objektívnosti a transaperntnosti by splnil aj videozáznam vyhotovený zariadením v majetku mesta (čiže za vynaloženia minimálnych finančných prostriedkov), ktorý by si občan mohol pozrieť v ktorom koľvek čase na oficiálnej stránke mesta. Nevyhnutnou podmienkou je však to, aby záznam nebol nijako upravovaný (zostrihaný) a pre kontrolu len poplnený bežiacim reálnym časom. Priamy prenos je síce pekná vec, no zbytočne drahá a pre pracujúcich občanov v čase zasadnutia MsZ možno aj neprístupná. Veď ten, kto má o dianie v meste záujem si záznam pozrie v čase voľna možno aj v nočných hodinách. Zvážme preto, či budeme vynakladať peniaze na niečo, čo sa dá zabezpečiť aj inak. Mnoho krát stačí len pohnúť rozumom a trochu chcieť.

28.09.2012 15:56:13 | J.Říha

Dobrý deň. Skúsim aspoň stručne. Verím, že aj tento nástroj zvýši záujem verejnosti o veci verejné, zároveň napomôže k zvýšeniu kontroly aj nás volených zástupcov.

Súhlasím s Vami, že je je treba hľadať úspory. Ak si dobre pamätám, hovoríme o sume 190 eur za celé rokovanie MsZ.

Mestské zastupiteľstvo však ponechalo na mestskom úrade spôsob technického prevedenia, či zabezpečí prenosy vo vlastnej réžii či prostredníctvom externej spoločnosti.

Citované z uznesenia zo septembra 2011:
"Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu pripraviť technické podmienky pre priamy prenos zasadnutí MsZ na internetovej stránke mesta k prvému rokovaniu MsZ v druhej polovici roku 2012 a ich off-line videozáznam na internetovej stránke mesta po dobu jedného roka od daného rokovania, a preskúmať technické možnosti priameho prenosu zasadnutia MsZ v dostupnom vysielaní televízie a informáciu o tom predložiť na rokovanie MsZ do 31.12.2011."

Z vyjadrenia prednostu mestského úradu k spôsobu zabezpečenia prenosu vyplýva, že efektívnejšie je zabezpečiť prenos prostredníctvom externej spoločnosti s potrebou technikou, personálnym zabezpečím, strihaním záznamov a možnosťou archivácie týchto súborov na server.

To však podľa mňa znanená, že mestský úrad môže spôsob prevedenia aj prehodnotiť po určitom čase.

28.09.2012 17:17:49 | občan

Nepochybne keď sa bude vysielať live a tie záznamy budú na webe aj archivované k dispozícii tak ľudia na vlastné oči uvidia, ktorý poslanec čo robí alebo vôbec nerobí pre nich a určite budúce voľby bude vďaka tomu menný zoznam víťazných poslancov úplne iný ako bol naostatok. Otázka je, či tá firma čo bude mať za to platené to seriózne zostrihá a či odtiaľ nevystrihá čo nebude mestu vyhovovať

01.10.2012 08:46:31 | Redakcia LPM.sk

Záznam z rokovania MsZ je už na webe http://www.zastupitelstvo.sk/MALACKY-MsZ.html?aid=3423 Je prehľadne rozdelený podľa jednotlivých bodov rokovania. Ako sa vám páči kvalita spracovania, obrazu a zvuku? Pozerali ste rokovanie on-line?

03.10.2012 21:11:04 | podnikatel

Dobrý večer pozerala som v archive Vaše rokovanie najmä Návrh VZN mesta Malacky o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Malacky,lebo to je téma ktorá ma zaujala a čo sa týka nie len mna.Vopred Dakujem p.Rihovi a p.Haramiovi za mudre slova ktore mali zmysel .Teraz som si prečitala cele http://www.malacky.sk/docs/msz/materialy/120927/z91_2012.pdf,a nikde som sa nedočitala o verejných akciach aký je postup.Napr.sme reštauracia kde v letnom období je na terase hudba na pocuvanie do 21:30,to je v poriadku kedze o 22:00 je nočný klud .Ale hudbu na pocuvanie chceme produkovat aj v zimných mesiacoch ale vo vnutri restauracie od 20hod do 01hod ,kedže aj staršia generacia co nas pravidelne navstevuje má o taketo posedenia záujem.Chcem len info ako mam postupovat aby som neporusila nové nariadenia.Vopred Vám pekne dakujem.

04.10.2012 18:15:01 | Marian

Ďakujem p.Říha za odpoveď, no nemôžem s ňou byť plne spokojný. Viem, že sa len zrealizovalo to na čom sa uznieslo MsZ. Chcel som však poukázať na inú možnosť tak dôležitého nástroja transparentnosti MsZ akým je videozáznam. Stále som presvedčený o tom, že nezostrihaný záznam z rokovania, ktorý si môže ktokoľvek a hlavne kedykoľvek pozrieť je určite plne vyhovujúci a hlavne lacnejší ako online vysielanie. Bolo by zaujimavé zistiť, koľko ľudí si to pozrelo online a koľko zo záznamu a potom zvážiť spôsob do budúcnosti. Je škodou, že sa nerozvinula širšia diskusia. Už len poznámku, na vytvorenie videozáznamu vyhovujúcej kvality sa dajú využiť aj nie profesionálne zariadenia, ktorým by mesto mohlo disponovať.

05.10.2012 20:35:53 | podnikatel

Tu aj niekto kompetentný reaguje na komentare ? či len na také sa reaguje čo uznaju za vhod ?

10.10.2012 23:33:25 | J.Říha

Dobrý deň, prosím o pochopenie, že niekedy staršie komentáre vytesnia (prekryjú) nové články a nové komentáre zobrazujúce sa na titulnej stránke. Skúsim zodpovedať Vašu otázku podľa môjho výkladu nového VZN. Avšak mohli by ste mi, prosím, predtým upresniť, čo ste mysleli pod pojmom "verejná akcia".

Ďakujem.

11.10.2012 19:43:39 | podnikatel

Dobrý večer .p.Riha pod pojmom verejna som myslela to že ak mám reštauraciu a chcem tam napriklad dva krat do mesiaca robit posedenia pri zivej hudbe pre staršiu generaciu a bude tam vstup pre verejnost.Dakujem