Ľudia pre Malacky » O pandemickom pavilóne bude rokovať vláda

Krátke správy

18.06.2019
Primátor Malaciek Juraj Říha potvrdil pre tlačovú agentúru TASR prípravu nájomných bytov. https://www.startitup.sk/slovenske-mesto-sa-rozhodlo-mladym-ludom-postavit-nove-byty-s-extremne-nizkym-najomnym/

31.03.2019
V Malackách zvíťazila v druhom kole prezidentských volieb kandidátka Zuzana Čaputová. Vyhrala vo všetkých malackých okrskoch s počtom 4244 hlasov, kandidát Maroš Šefčovič získal 2327 hlasov. K voľbám prišlo 43,96% oprávnených voličov.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Anna02.09.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

LPM.sk01.09.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

Edo28.08.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

roman 106.08.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

Anna05.08.2019
Poslanci navýšili peniaze na...

nobody30.07.2019
Ihrisko v Zámku sa začne...

roman 127.06.2019
Najviac zásahov hasičov bolo v...

Marek26.06.2019
Na železnici sa stala tragická...

Príspevky z fóra

jan05.09.2019

Iva04.09.2019

matej02.09.2019

Edo17.08.2019

Ján09.08.2019


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

O pandemickom pavilóne bude rokovať vláda

Správa štátnych hmotných rezerv pripravila materiál k Návrhu ďalšieho postupu realizácie investičného zámeru k návrhu zabezpečenia SR na pandémiu chrípky. Vláda by o ňom mohla rokovať v stredu 18. júla. Navrhuje v ňom pozastaviť realizáciu investičného zámeru do doby, kým nebude vybraný budúci prevádzkovateľ. S farmaceutickými firmami už rokujú.

27. júna sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SŠHR a farmaceutických spoločností. „Správa prostredníctvom Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj oslovila všetky farmaceutické spoločnosti  (na výrobu vakcín) etablované v európskom priestore,“ vyjadrila sa pre LPM.sk hovorkyňa správy Marcela Rybanská. Na stretnutí SŠHR predstavila technologickú koncepciu a možnosti výroby v pandemickom pavilóne v Malackách v období mimo pandémie a počas nej.

GlaxoSmithKline, Novonordisk, IMUNA Pharm a Sanofi

Hoci Rybanská spoločnosti, aj tie ktoré v termíne reagovali na možnosť účasti v súťaži o budúceho prevádzkovateľa pavilónu, nechcela z dôvodu objektivity menovať, denník SME zverejnil informácií viac. Podľa zápisnice zo stretnutia, ktorú má k dispozícii, sa ho koncom júna zúčastnili štyri firmy: GlaxoSmithKline, Novonordisk, Imuna Pharm a Sanofi.

Za prenájom fabriky by mal vybraný prevádzkovateľ štátu ročne zaplatiť milión eur, píše sa v SME. Správa navrhuje, aby cez verejnú súťaž vybralo prevádzkovateľa ministerstvo zdravotníctva do konca roka. To nesúhlasí. „V našej kompetencii nie je vykonávanie verejného obstarávania pre tretie osoby,“ vyjadrila sa pre spomínaný denník hovorkyňa Zuzana Čižmáriková. Podľa nej by to mala urobiť Slovenská akadémia vied, ktorá je mentorom myšlienky, autorom projektu a aj jedným z jeho aktívnych členov.

Návrh z dielne správy - zastaviť výstavbu

„Pracovnému rokovaniu s farmaceutickými spoločnosťami predchádzali rokovania s dodávateľom (firma BLOCK, a. s., pozn. red.) o možnostiach pozastavenia, utlmenia, prípadne úplného zastavenia výstavby pandemického pavilónu,“ prezradila Rybanská.  Na základe podkladov pripravila správa materiál, ktorý bol od 28. júna do 4. júla v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 11. júla sa po zapracovaní pripomienok a vykonaní rozporového konania s MZ SR, predložený so žiadosťou o jeho zaradenie na najbližšie rokovanie vlády SR.

„V materiáli navrhujeme pozastaviť realizáciu investičného zámeru do doby, kým nebude vybraný budúci prevádzkovateľ. V tomto období je SŠHR SR pripravená doplniť prípadné chýbajúce materiály podľa stanoviska Krajského stavebného úradu, ktoré ale zatiaľ nemáme. Jedných z takýchto materiálov môže byť aj doložka o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane verejného prerokovania s občanmi mesta Malacky,“ dodala hovorkyňa.

Kompletné znenie materiálu je zverejnené na stránke ministerstva spravodlivosti.

Dôvodom skráteného medzirezortného pripomienkovacieho konania bolo práve zamedzenie ďalšiemu neefektívnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami.

Len 166 279,86 € nehospodárne?

Možno v ňom nájsť viaceré zaujímavé finančné ukazovatele. Správa štátnych hmotných rezerv tvrdí, že pozastavenie stavby pavilónu na výrobu pandemickej vakcíny na niekoľko mesiacov vyjde 75 000 €. K týmto nákladom na zakonzervovanie a odkonzervovanie stavby treba pripočítať aj náklady na stráženie za cca 11 000 €/mesačne. Denník SME pozastavenie stavby vyčíslil na 150 000 €. Ak by prišlo k úplnému ukončeniu investíce v Malackách spomína sa suma 6 000 000  €. Doteraz sa do výstavby  investovalo 11 831 401,16 €, z toho podľa kvalifikácie auditu Ministerstva financií SR 166 279,86 € nehospodárne.
Tieto skutočnosti sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní.

Aj suma za dielo sa dodatkami viackrát navyšovala

"Dovolíme si však logicky domnievať sa, že nehospodárne, neefektívne a neúčelne bola vynaložená oveľa vyššia suma ako v spomínanom materiáli SŠHR priznáva. Ak 19. 6. K. Kičura pred médiami prezentoval sumu 880 00 € (454 000 € – cena pozemku + 426 000 €) a potom sa ešte dozvedáme, že len podpisom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 80/OMRaPZ/2011 prišlo k navýšeniu investície o 621 086,80 €," píše v aktuálnom liste adresovanom premiérovi predsedníčka OZ Ľudia pre Malacky Zuzana Baligová. Prvý dodatok k zmluve sa robil bezprostredne po zmene lokality zo Šarišských Michalian na Malacky.

Pri treťom dodatku ďalší milión

Pri poslednom treťom dodatku sa suma navýšila o ďalších 986 447,80 €. Tu malo ísť o investície vo výskumno-vývojových laboratóriách SAV (virologický ústav). Dodatok mal byť uzatvorený aj na základe rokovania s hlavným hygienikom, čo však ministerstvo zdravotníctva v rámci pripomienkovania odmieta. Podľa neho sa hygienik k dodatku nevyjadroval.

Ešte koncom mája denník Plus Jeden Deň priniesol informáciu, že na výstavbe pavilónu sa podieľa aj firma blízka osobe z SDKÚ - Bau3mex. Práve Bau3mex mal údajne realizovať investíciu v SAV-ke.

Kto je za to zodpovedný?

OZ Ľudia pre Malacky žiada premiéra o podporu pozastaveniu výstavby pavilónu v Malackách, ale aj osobné zasadenie sa za  dôsledné preskúmanie hospodárnosti nakladania s verejnými financiami a vyvodenie zodpovednosti voči osobám s rozhodovacou právomocou v čase realizovania predmetných zmlúv.

Keď v marci 2010 správa upozornila spoločnosť IMUNA Phram, a. s. o príprave investičného projektu v ich areáli, spoločnosť A-TYP s. r. o. Prešov zhotovila projektovú dokumentáciu pre územné konanie a rezervy obstarávali aj iné potrebné dokumenty. Tiež bola dodávateľom PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Bratislava predložená „Komparatívna analýza firiem v ČR, SR, Poľsku a Maďarsku v oblasti realizácií náročných stavebných celkov pre farmaceutických priemysel“. Spoločnosť ENVIROTOUR, s. r. o. zase spracovala investičný zámer s obsahom, v rozsahu a štruktúre podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA.

Len za spracovanie dokumentácie k EIA v Šarišských Michaľanoch sa zaplatilo 20 052 €. Zmluva o dielo č. 68/OMRaPZ/2010 je zverejnená tu. A to je len jedna časť dokumentácie, do ktorej musela SŠHR investovať, aby sa rozbehlo územné konanie na východe.

Dokonca aj komisionálne vybraná spoločnosť BLOCK, a. s. Praha ešte v júni 2011 počítala s tým, že stavať bude v Michaľanoch. Potom na základe upozornenia riaditeľky Odboru verejného obstarávania SŠHR SR o nedostatkoch lokality Šarišské Michaľany zriadila komisia predsedníčky SŠHR SR, ktorá ako najvhodnejšiu lokalitu určila areál priemyselného parku Eurovalley Malacky. Počas hodnotenia IMUNA Pharm poslala ponuku na predaj pozemkov za 1 €, tú komisia neakceptovala a vybrala ten v Malackách za 453 978 €. BLOCK, a. s. so zmenou súhlasil a hneď sa suma diela dodatkom zvýšila o 621 086,80 €!

Presunom investície do Malaciek, ktorý dodnes nikto logickými argumentami nezdôvodnil, sa začala otvárať štátna peňaženka a štedro sa z nej vyťahovali ďalšie a ďalšie stotisíce.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku