Ľudia pre Malacky » Majer spojí s mestom nový cyklochodník

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Majer spojí s mestom nový cyklochodník

Stará rezidenčná zástavba Na majeri je odrezaná od mesta diaľnicou. Obyvatelia dlhé roky poukazujú na nebezpečné spojenie s mestom, kedy musia chodci kráčať do mesta po neosvetlenej ceste. Mesto sa spojí s investorom a vybuduje nový osvetlený peší a cyklochodník.

V lokalite Na majeri smerom na Rohožník sú postavené rodinné domy a pôvodný bytový dom. V tejto lokalite sa plánuje stavba nového bytoveho domu Corvus, ktorý je aktuálne v stavebnom konaní. Keďže ide o lokalitu situovanú za mestom bez spojovacieho chodníka, chodci môžu využiť len cestu. V minulosti došlo v tejto lokalite k viacerým stretom cyklistov s autami.

Vedenie mesta sa dohodlo s investorom z tejto lokality na výstavbe nového osvetleného chodníka s cyklochodníkom. Ten bude dotiahnutý až po súčasný most nad diaľnicou. Ako sa vyjadril primátor Juraj Říha: "Dlhé roky sa hovorilo o potrebe chodníka. Túto podmienku sme uložili aj potencionálnym investorom v zóne cez územný plán mesta. Ich výstavba sa stále odďaluje, rozhodli sme sa preto aktívnejšie vstúpiť do konania a vybudovať nielen chodníkové, ale aj cyklospojenie. Časť nákladov vyberieme z poplatku za rozvoj, časť zaplatí investor a zvyšok dofinancuje mesto."

Rez búducej stavby.

Mestský úrad už získal súhlasy vlastníkov pozemkov a po doručení projektovej dokumentácie sa spustí stavebné konanie.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

27.02.2019 19:19:28 | nobody

Dobrý nápad, ten úsek bol pre chodcov aj cyklistov nebezpečný. Ešte tak vyriešiť cyklochodník od križovatky Rakárenská - Duklianskych hrdinov po most.

Apropo, nešlo by časom premostiť diaľnicu aj nejakým cyklomostom v predĺžení Rakárenskej ulice aj jej napojením na Novovývratskú cestu?

27.02.2019 19:56:27 | LPM.sk

Mesto si uplatnilo pripomienku nového pešieho premostenia cez diaľnicu v súvislosti s projektom novej diaľničnej križovatky D2 - Rohožník na prepojenie Rakárenskej s novou rezidenčnou zónou za diaľnicou. Bratislavský samosprávny kraj skúma možnosť cyklolávky cez diaľnicu ako súčasť projektu novej cyklotrasy Rohožník - Malacky.

01.03.2019 15:43:40 | nobody

Ak by sa tá cyklolávka podarila presadiť, veľmi by to mohlo pomôcť zvýšiť atraktivitu mesta pre cykloturistov a tým aj zvýšiť príjmy z turistiky.

Dnes je problém bezpečne vyjsť z mesta na bicykli a toto by bol super spôsob, ako sa bezpečne napojiť na Novovývratskú cestu a na ňu sa viažuce trasy vo vojenských lesoch a cesty v Malých Karpatoch.

04.03.2019 10:48:32 | jajehopapluha

Súhlasím s posledným názorom (01.03.2019 15:43:40 | nobody) ale musím pripomenúť, že trasy vo vojenských lesoch (často sú to super cesty) nie sú značené a v takejto forme cykloturistov do Malaciek nedostanete. Pre ilustráciu, predstavte si, že ste rodina s deťmi, ktorá príde do Malaciek vlakom a rozhodne sa ísť bicyklom smerom na značené trasy pozdĺž Moravy alebo v Malých Karpatoch. K Morave ide cyklotrasa po hlavnej ceste Malacky-Kostolište-Gajary, k Malým Karpatom po ceste Malacky-Rokožník (dnes nepoužiteľné) alebo Malacky-Studienka-Lakšárska Nová Ves_Pl. Mikuláš. Takto by na výlet s deťmi išiel iba šialenec (mnohí dospelí tvrdia že sa na cesty s bicyklom ísť boja). Samozrejme ide to aj cez les, ale v tom prípade potrebujete cestu poznať, alebo mať dobré (nie len Google) mapy v mobile/GPS-ku, aby ste tam trafili a neborili sa niekde pieskom alebo obchádzali obrovské lány kukurice a vodné kanály bez mostíkov. Takže súhlasím, prírodné podmienky na cykloturistiku sú v okolí Malaciek perfektné, ale tento potenciál je absolútne nevyužitý, i keď sa o ňom stále hovorí alebo píše (resp. sľubuje). Komu sa to nezdá, nech sa pozrie napr. za hranice na Moravu. Som si vedomý, že robiť cyklotrasy vo vojenskom obvode asi nie je jednoduché, ale uvítal by som zo strany zástupcov mesta alebo BSK informáciu, či sa v tomto smere niečo robí alebo aké sú možnosti.

05.03.2019 16:45:36 | nobody

to jajehopapluha:

Trasy vo vojenských lesoch nie sú vyznačené pre aroganciu príslušných autorít a neúctu k občanovi SR a myslím si, že by sa voči tomu malo niečo podniknúť.

Tvrdím, že minimálne na juh od rohožníckej cesty nič nebráni tomu, aby tu boli normálnym spôsobom vyznačené cyklotrasy tak, ako je to bežné v civilizovaných krajinách. Keď to je možné v ČR, prečo je to problém u nás?

Príklad z Vojenského újezdu Boletice:

http://www.vojujezd-boletice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=715&id=2138&p1=2074

Priamo na teritóriu vojenského újezdu majú vyznačené turistické chodníky. U nás je to big problém.

Mimochodom, zákonný zákaz vstupu do vojenských lesov bol zrušený k 1.7.2012. Tento problém vojenské lesy obchádzajú vydaním paušálneho zákazu (tzv. dočasný) na vstup:

https://www.mod.gov.sk/harmonogram-vojenskych-cviceni-na-uzemi-vojenskych-obvodov/

http://www.mosr.sk/data/files/2877.jpg

Táto paušálnosť regulácie vstupu do celého územia vojenských lesov je podľa mňa problém a je právne napadnuteľná. Vychádzam z toho, že reálne tzv. "A" priestor nebol na výcvik armády použitý roky (nech armáda povie, kedy a aká jej jednotka naposledy v danej lokalite cvičila). Napriek tomu sa zákaz vzťahuje aj na túto časť.

Na vec by sa mala pozrieť prokuratúra, či náhodou aktivity vojenských lesov v tomto smere neodporujú duchu, v ktorom bol zákonný zákaz vstupu zrušený a bola občanom daná možnosť do takýchto priestorov vstupovať.

Podľa mňa v súčasnosti aplikovaný spôsob, akým Vojenské lesy regulujú vstup (časovo a aj územne) odporuje duchu zákona (cieľ bol tieto priestory otvoriť verejnosti), ktorý povolil obmedzovanie vstupu len za konkrétnych okolností.

Citujem stránku MO SR:

rvalý zákaz vstupu platí podľa § 9a ods.2 na územie Vojenského obvodu Lešť, na územie Vojenského obvodu Záhorie-časť Turecký Vrch a na miesta strelníc, dopadových plôch, cvičísk a súvisiacej obrannej infraštruktúry nachádzajúcich sa na území Vojenského obvodu Valaškovce a na území Vojenského obvodu Záhorie. Trvalý zákaz je vyhlásený z dôvodu vykonávania intenzívneho výcviku následkom ktorého hrozí vážne ohrozenie života a zdravia osôb.

Dočasný zákaz vstupu platí v zmysle § 9a ods.1 na územie Vojenského obvodu Valaškovce a na územie Vojenského obvodu Záhorie v čase vojenských operácií, cvičení, pri vykonávaní činností pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb a v čase krízovej situácie.

Takže, kedy sa na juh od rohožníckej ceste naposledy cvičilo?

Čo bráni vyznačiť cyklotrasu?