Ľudia pre Malacky » Odpadové hospodárstvo

Krátke správy

27.11.2021
Mestský úrad zverejnil informáciu, že počas vyhláseného celoštátneho lockdownu je prístup do mestského úradu umožnený s respirátorom.

01.05.2021
Štát upravil nové pravidlá vstupu do prevádzok. S účinnosťou od pondelka 3. mája bude pre malacký okres negatívny test potrebný do práce, len ak je vykonávaná po 21.00 h, alebo napríklad na športovú prípravu. Zrušila sa podmienka negatívneho testu pri vstupe do škôl, škôlok či maloobchodných prevádzok. Negatívny test už nepotrebujú ani zákonní zástupcovia školopovinných detí či škôlkarov. Mesto preto neotvorilo dve víkendové testovacie miesta v ZŠ Dr. J. Dérera a v ZŠ Záhorácka. Ak niekto potrebuje test, môže využiť mestské odberové miesto v budove bývalého mestského úradu na Radlinského ulici (testovanie bez registrácie v nedeľu od 9.00 – 17.40 h, prestávka 12.40 – 14.00) alebo v kaštieli s registráciou počas celého týždňa vrátane sviatkov (bezplatne).


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Iva05.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Jano09.03.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

nobody11.02.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Edo27.01.2022
McDonalds v Malackách?

Hladoš17.01.2022
McDonalds v Malackách?

nobody11.01.2022
Futbalový štadión by sa mal...

Príspevky z fóra

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021

EVA ŠKUTOVÁ17.05.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Odpadové hospodárstvo

Na poslednom mestskom zastupiteľstve v roku 2020 schválili mestskí poslanci ďalšie navýšenie poplatku za odpad. Na obyvateľov nášho mesta môže toto rozhodnutie pôsobiť demotivujúco, poctivo triedime a napriek tomu máme platiť viac. Poďme si teda priblížiť tri hlavné dôvody, prečo k tomuto navýšeniu prišlo.

Poplatok za skládkovanie

Tento zákonný poplatok sa odvádza štátu, ak je odpad ukladaný na skládky odpadu. Keďže odpad z Malaciek končí na skládke pri obci Zohor, tento poplatok sa vzťahuje aj na náš odpad. V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška tohto poplatku vzhľadom na mieru vytriedenia komunálneho odpadu a jednotlivé sadzby aj pre nasledujúce roky. Sadzby poplatku sú nastavené motivačne a s vyššou mierou separácie odpadu poplatok klesá.

Miera vytriedenia komunálneho odpadu v Malackách bola v roku 2019 38%, nachádzame sa teda v úrovni 4 a sadzba tohto poplatku sa pre nás budúci rok zvyšuje z 13 € na 22 € za tonu.

Poplatok za uloženie odpadu na skládke

Okrem samotného poplatku za skládkovanie je samozrejme potrebné zaplatiť za uloženie odpadu aj spoločnosti, ktorá skládku prevádzkuje. Výška tohto poplatku sa stanovuje individuálnymi zmluvami jednotlivých miest a obcí s touto spoločnosťou. Výška poplatku sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí 40-50 € za tonu, pričom aj tento poplatok neustále narastá.

Kuchynský odpad

V roku 2021 pribúda mestám a obciam nová povinnosť v rámci hospodárenia s odpadom, a to separácia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Kuchynský odpad zahŕňa napríklad: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla a kosti, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené (bez plastových obalov), nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov atď. Okrem náročného spracovania, ktoré si takýto odpad vyžaduje, je náročný aj samotný systém zberu a prepravy z pohľadu dodržania hygienických noriem.

Táto novinka si však vyžaduje ďalšie finančné prostriedky na nákup zberných nádob, zvoz a prepravu odpadu a poplatok spracovávateľovi. Mesto Malacky vďaka dômyselnej príprave vedenia mesta vopred disponovalo špeciálnym zberovým vozidlom, ktoré dokáže nádoby na kuchynský odpad vyprázdniť a súčasne vyčistiť.

Po zohľadnení týchto troch dôvodov pristúpilo mestské zastupiteľstvo k zvýšeniu poplatku za odpad pre obyvateľov mesta. Napriek zvýšeniu však bude mesto doplácať časť finančných prostriedkov na hospodárenie s odpadom z iných zdrojov.

Vízia do budúcnosti

Odpadovému hospodárstvu v našom meste by veľmi pomohla mestská kompostáreň, ktorej projekt je v súčasnosti podaný so žiadosťou o dotáciu z eurofondov. V prípade jej výstavby by si mesto dokázalo hospodáriť s biologicky rozložiteľným odpadom vrátane kuchynského odpadu vo vlastnej réžii a bez zbytočných nákladov na dopravu mimo mesta. To by sa samozrejme premietlo do ceny a mohlo by to priniesť zníženie poplatku za odpad pre obyvateľov.

Záber kompostárne v Brne

Ďalšou možnosťou, ako poplatok obyvateľov znížiť, je dosiahnuť vyššiu mieru vytriedenia komunálneho odpadu a takúto ambíciu naše mesto jednoznačne má. Túto možnosť máme v rukách my všetci, každý z nás môže prispieť svojou troškou a byť zodpovednejší v otázke triedenia odpadu. Z tabuľky poplatku za skládkovanie je zrejmé, že ak sa dostaneme s mierou separácie nad 50%, poplatok bude aj po roku 2023 nižší než ten budúcoročný. Pokiaľ samozrejme nepríde k zmene zákona, ktorý tieto sadzby definuje. Už len samotná separácia kuchynského odpadu by však mala zlepšiť mieru vytriedenia komunálneho odpadu.

Využime preto možnosť separovať kuchynský odpad. Naša rodina ho začala separovať vo februári a sami sme prekvapení, aký veľký podiel tvorí tento odpad z celkového odpadu našej domácnosti. Samozrejme, mnohí obyvatelia, ktorí mali možnosť kompostovať takýto odpad v rámci svojich záhrad, už majú so separáciou kuchynského odpadu skúsenosti. Obyvatelia bývajúci v bytových domoch však takúto možnosť doteraz nemali.

Separácia kuchynského odpadu vzbudzuje mnohé otázniky, čo je prirodzené, keďže s ňou doteraz na Slovensku nemáme žiadne skúsenosti. Najčastejšie otázky smerujú k obalu, v ktorom je možné odpad odovzdávať do zberných nádob. Naša rodina si zakúpila kompostovateľné papierové vrecúška. Na separáciu kuchynského odpadu v Malackách už zareagoval aj obchodný dom Kaufland, v ktorého ponuke môžeme takéto vrecká nájsť. Keďže väčšinou práve kuchynský odpad je ten „mokrý“ odpad, ambíciou našej rodiny je následne prestať používať plastové vrecia na odpad, ktoré sú svojím spôsobom len ďalší nevyseparovaný plastový odpad končiaci na skládke. Namiesto plastových sáčkov budeme kupovať papierové kompostovateľné vrecká a náš rozpočet to nijako nezaťaží. Nie je však vylúčené, že pri dostatočnom záujme obyvateľov bude mesto poskytovať takéto vrecúška zdarma, podobne, ako sú dnes k dispozícii sáčky na psie exkrementy pri niektorých odpadových košoch.

Najmä na sociálnych sieťach sa automaticky objavili ponosy niektorých obyvateľov na potkany, červy, muchy, osi a zápach v okolí kontajnerov na kuchynský odpad. Okrem možného zápachu však tieto ponosy nie sú na mieste a zápach by mal byť eliminovaný pravidelným týždenným vyprázdňovaním a čistením kontajnerov. Nesúďme preto vopred, až prax ukáže, ako bude separácia kuchynského odpadu vyzerať a  prípadné nedostatky bude mesto promptne odstraňovať.

Novinkou v oblasti odpadového hospodárstva mesta budú polopodzemné kontajnery. Mesto postupne prebuduje kontajnerové stojiská pri bytových domoch. Na základe publikovanej štúdie dôjde k síce k miernemu zníženiu počtu stojísk, avšak k navýšeniu kapacity kontajnerov a tiež k výraznému skultúrneniu kontajnerových stojísk. Kuchynskému odpadu tiež prospeje jeho uloženie pod zemou, kde bude najmä v lete uložený pri výrazne nižších teplotách, čím budú redukované biologické procesy a teda aj zápach. Realizácia polopodzemných kontajnerov bola odložená do času, kým budú zákonom stanovené všetky podmienky, týkajúce sa práve narábania s kuchynským odpadom. Tieto podmienky totiž ministerstvo zverejnilo až začiatkom roka 2021.

V budúcnosti bude určite snahou nášho mesta zvýšiť mieru separácie a znížiť sadzbu poplatku za odpad. Určite sa mesto bude zaoberať možnosťou váženia komunálneho odpadu. Vytvoril by sa tým spravodlivý systém – platíš toľko, koľko vyprodukuješ. Pred problematikou odpadu by sme už nemali zatvárať oči tak, ako doteraz činila väčšina z nás. Veď sa len stačí poobzerať, ako to vyzerá pri kontajnerových stojiskách bytových domov. A my poctiví občas s hrôzou zisťujeme pri vyhadzovaní odpadu do kontajnera, že žijú medzi nami ľudia, ktorí vôbec neseparujú alebo separujú zle.

Najlepší odpad je taký, ktorý nikdy nevznikne. Aj my sami môžeme predísť vzniku odpadu, stačí vymeniť plastové sáčky v obchode za sieťky na ovocie a zeleninu. Nekupovať uhorky zabalené v plaste, mandarínky v plastových sieťkach alebo zemiaky v plastovom mechu. A nekupovať zbytočnosti. Dáme tým obchodom jasný signál, že taďiaľto cesta nevedie. Vplývajme na svoje okolie, vyhľadávajme si informácie a prispejme všetci nielen k zvýšeniu miery separácie v našom meste, ale aj k zodpovednejšiemu správaniu sa k našej krajine, životnému prostrediu a planéte.

Ing. Adam Janík, PhD., poslanec mestského zastupiteľstva za 5. volebný obvod, člen Komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie MsZ

Zdroj info: aktuality.skpošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

22.02.2021 21:51:13 | Miloš

Nechcem sa dotknut juraja Riha ale uz by bolo na case aby sa zacalo s vazenim odpadu pre rodinne domy. Lebo len zvysovanim poplatkov za odpad pre ludi, ktory separuju a nerobia skoro ziadni odpad, bude pre nich dehostonujuce a aby sa vam na tone vykaslali. A budu vyhadzovat vsetko do komunalneho odpadu. Na co separovat ak zasa mam platit viacej.

25.02.2021 11:22:20 | Jaro

to Milos: nepodopil som aky je rozdiel medzi rodinnym domom a bytom. Aj na dome mas kontajner na komunal, na papier,bio aj plast. Napr. mne by stacilo plast vyvazat raz za 1/4 roka aj ked mam zaplatene kazdy mesiac, ked sa zacnu zalohovat PET flase, mozno mi bude stacit aj raz 1/2 rozne. Mam aj komposter a sklo nosim do skla, kuchynsky olej na pumpu...
Na bytoch vidim vacsi problem, ze su verejne pristupne a tak si tam vyhazduju kto chce-co chce, aj neprihlaseny ludia v podnajmoch atd.

Zmena systemu vyvaazania velkokapacitneho odpadu mi prisla ako uplna tragedia, to by stalo na zamyslenie..

20.10.2021 16:37:45 | Občan

Kde bola tá štúdia o kontajnerových stojiskách pri bytových domoch publikovaná?

"Mesto postupne prebuduje kontajnerové stojiská pri bytových domoch. Na základe publikovanej štúdie dôjde k síce k miernemu zníženiu počtu stojísk, avšak k navýšeniu kapacity kontajnerov a tiež k výraznému skultúrneniu kontajnerových stojísk."

10.11.2021 15:33:34 | Občan

to Adam Janík: Kde bola tá štúdia o kontajnerových stojiskách pri bytových domoch publikovaná?

"Mesto postupne prebuduje kontajnerové stojiská pri bytových domoch. Na základe publikovanej štúdie dôjde k síce k miernemu zníženiu počtu stojísk, avšak k navýšeniu kapacity kontajnerov a tiež k výraznému skultúrneniu kontajnerových stojísk."