Ľudia pre Malacky » Nielen za škôlkara zaplatíme viac

Krátke správy

27.11.2021
Mestský úrad zverejnil informáciu, že počas vyhláseného celoštátneho lockdownu je prístup do mestského úradu umožnený s respirátorom.

01.05.2021
Štát upravil nové pravidlá vstupu do prevádzok. S účinnosťou od pondelka 3. mája bude pre malacký okres negatívny test potrebný do práce, len ak je vykonávaná po 21.00 h, alebo napríklad na športovú prípravu. Zrušila sa podmienka negatívneho testu pri vstupe do škôl, škôlok či maloobchodných prevádzok. Negatívny test už nepotrebujú ani zákonní zástupcovia školopovinných detí či škôlkarov. Mesto preto neotvorilo dve víkendové testovacie miesta v ZŠ Dr. J. Dérera a v ZŠ Záhorácka. Ak niekto potrebuje test, môže využiť mestské odberové miesto v budove bývalého mestského úradu na Radlinského ulici (testovanie bez registrácie v nedeľu od 9.00 – 17.40 h, prestávka 12.40 – 14.00) alebo v kaštieli s registráciou počas celého týždňa vrátane sviatkov (bezplatne).


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Iva05.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Jano09.03.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

nobody11.02.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Edo27.01.2022
McDonalds v Malackách?

Hladoš17.01.2022
McDonalds v Malackách?

nobody11.01.2022
Futbalový štadión by sa mal...

Príspevky z fóra

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021

EVA ŠKUTOVÁ17.05.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Nielen za škôlkara zaplatíme viac

Od 1. 1. 2014 sa zmenili poplatky v školách a školských zariadeniach, viac zaplatíme aj za vzdelávanie v ZUŠ-ke, či záujmové krúžky v CVeČku. Náklady časom stúpnu aj seniorom, ktorí využívajú sociálne služby v mestskom zariadení. VZN, ktoré určuje výšku poplatkov, schválili na poslednom rokovaní MsZ 12. 12. mestskí poslanci. Návrh na ich zvýšenie vyšiel od zriaďovateľa - mesta.

"Ako je možné, že nikde nie je uvedená informácia o zvýšení poplatku rodičov v Materskej škole, (dozvedela som sa to dnes pri prebratí poplatku, šeku v škôlke) žiadne detaily ani na hlavnej stránke MŠ , je tam iba v školskom poriadku zmenená suma z 15 eur na 23 eur mesačne, ale nikde sa neviem dočítať podrobné informácie... " - výňatok z komentára Verony v diskusii, ktorý sa objavil na stránke vo štvrtok 9. 1..  Reagoval naň poslanec Juraj Říha s prerozprávaním obsahu niektorých príspevkov v rozprave k VZN a odvolávkou na videozáznam.

Keďže rokovania MsZ 12. 12. 2013 som sa nezúčastnila, rovnako som využila možnosť prehrať si diskusiu k tomuto bodu rokovania a snažila sa následným študovaním materiálov pochopiť súvislosti, keďže sa ma zvýšenie poplatkov v MŠ ako rodiča škôlkárov dotýka. Dovoľte mi pár postrehov.

"Časť, ktorú dostaneme z mesta, nám nepokrýva ani náklady na základné..., na energie, revízie, povinné náležitosti, časť prevádzky musíme hradiť príjmov od rodičov," zdôvodnila riaditeľka MŠ Mária Hudecová zvyšovanie poplatkov. Na otázku, či boli o zvýšení rodičia dostatočne a v predstihu informovaní, reagovala, že na septembrových rodičovských združeniach.

Bolo to tak. Zúčastnila som sa úvodného rodičovského združenia na začiatku školského roka. Odznelo tam množstvo informácií, keďže rodičov nových škôlkarov oboznamovali so školských vzdelávacím programom, so školskými poriadkom, prevádzkovým poriadkom, volili sa predsedovia a členovia rady školy, odsúhlasovali sa poplatky do ZR, rozprávalo sa o možnostiach zapojenia rodičov do života škôlky, vzájomnej pomoci... Tém takmer na tri hodiny, tých pár rodičov, ktorí na schôdzku prišli, v priebehu trvania postupne odchádzali.

Potvrdzujem, že riaditeľka naznačila aj možné zvyšovanie poplatkov - školného do 25 €. Koľko rodičov túto informáciu skutočne zachytilo, je otázne. O tom, že sa chystajú zmeny prijatím VZN, mohli informovať škôlkárske weby, ale informácia mohla byť dostupná aj na nástenkách, či v informačnej tabuli, ktorú majú škôlky k dispozícii pri ŠH Malina (rovnako to tak mohlo byť aj v prípade poplatkoch v ZUŠ-ke, CVeČku a pod.)

Na strane druhej mohli tému možno sledovať z vlastnej iniciatívy aj aktívni rodičia.  Materiály boli pred rokovaním MsZ zverejenené na webe mesta. Od istej doby sa materiály nepriraďujú prehľadne k jednotlivým bodom pozvánky, čo bolo veľmi praktické, ale dajú sa stiahnuť v jednom veľkom bloku, čo môže niekoho odrádzať a sťažuje mu to orientáciu.

"Dnes poobede mi triedna učiteľka môjho syna povedala a odôvodnila toto navýšenie takto:" toto nie je výmysel škôlky, ale, mesto znížilo dotáciu MŠ, a preto aj mesto zvýšilo sumu spoluúčastí rodičov. Čo sa týka rozoberania zvýšenia príspevku na rodičovskom v septembri, zo zdravotných dôvodov som nebola, ale keď som sa pýtala známej, presne navýšenie spomínané nebolo," napísala ešte dodatočne čitateľka Verona v diskusii.

Odpoveď možno nájsť vo videozázname. "Riaditelia boli požiadaní zo strany zriaďovateľa - mesta, aby pripravili návrhy tak, aby sa príjem zo strany rodičov upravil, teda navýšil primeraným spôsobom," reagoval primátor. V diskusii odznelo, že napríklad Centrum voľného času v Malackách musí mesto dofinancovávať sumou 100 000 €, podľa iných prepočtov má ísť až 44 % bežných výdavkov mestského rozpočtu práve do školstva, školskej a mimoškolskej činnosti.

Ak to podčiarkneme a zhrnieme, mesto nevynakladá malú sumu a pri výpadkoch príjmov od štátu, s ktorými sa samosprávy boria, hľadá rezervy, respektíve zvyšuje mieru finančnej spoluúčasti zo strany prijímateľov ich služieb.

Z materiálu Z/116 Návrh VZN mesta Malacky o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach

Ročná dotácia zo strany mesta - porovnanie 2012 s 2014

ROK 2012

ROK 2014

V prípade dieťaťa v MŠ ho mesto dotovalo v roku 2012 sumou 1904 € (podľa VZN č. 18/2011), v roku 2012 sa poplatky, teda predpokladám, že ani výška dotácie nezmenili. V tomto roku sa suma dotácie na dieťa zo strany mesta znížila o 139 €/ročne, "rozmenené" o cca 11,60 €/mesačne. Poplatok za škôlku sa pre rodičov zvýšil z 12 na 23 €, teda o 11 €, čo zhruba zodpovedá sume výpadku z dotácie zo strany zriaďovateľa.  O desať centov (na réžiu) z 1,19 na 1,29 celodenná strava/deň sa zvyšuje aj príspevok na stravu. Za 23 pracovných dní - 2,30 €.

Urobila som malý prieskum vo svojom okolí a zisťovala, aké sú poplatky za škôlku inde.

Aké poplatky platia za škôlku v niektorých mestách/obciach?

Myjava

školné 8,50 €/mesačne, príspevok do ZR 20 €/polročne

Levice

školné 10 €/mesačne, príspevok do ZR 20/€/ročne, v niektorých škôlkach majú majú ešte zriadené triedne fondy, o výške a účele využitia rozhodujú rodičia (sú to väčšinou príspevky na divadlo, koncert, drobné darčeky)

Spišská Nová Ves

školné 12 €, 15 €/polročne, 7 €/darčeky pre deti/ročne, deti mladšie ako 3 roky školné 20 €

Tlmače

školné 12 €, 20 €/ročne, na začiatku roka rodičia prinesú 2 krabice s papierovými vreckovkami, 8 kotúčov toaletného papiera, liter tekutého mydla, balík vreckoviek, zubnú pastu, kefku a pohár

Dunajská Lužná

školné 20 €  mesačne, do ZR 25 € polročne

Poprad

školné 10 € mesačne, na začiatku školského roka do ZR a triedneho fondu 30 € spolu. Príležitostne sa vyberá 1 € na divadlo alebo koncert. Na začiatku polroka rodičia prinesú veľký balik papierových vreckoviek, dva toaletné papiere, jednu pastu. Ak  sú v škôle dve a viac detí, príspevok do ZR a triedneho fondu sa platí len raz.

Hlohovec

školné 12 € mesačne, ZR 20 €/polrok do ZR a na kultúru a k tomu samozrejme toaletný papier a vreckovky.

Trnava

školné15 € mesačne, ZR 35 € na celý rok za dve deti, inak za jedno 25 €. To je všetko. V novom polroku rodičia prinesú 4 kotúče toaletného papiera, balík vreckoviek a 2 € na pitný režim.

Na záver treba povedať, že návrh VZN, ktorým sa upravili poplatky podľa predloženej tabuľky, poslanci napokon odsúhlasili. O podporu ich požiadal samotný primátor, keďže  prijatie VZN s nastavenými podmienkami bezprostredne súviselo s nastavením príjmových položiek (následne prerokovávaného a schvalovaného) mestského rozpočtu. Zároveň však odznelo, že výška poplatkov nie je nemenná a v priebehu roka 2014 sa môže diskusia opäť otvoriť a niektoré položky prehodnotiť.

Z prítomných 17 poslancov sa jeden zdržal (Jozef Mračna) a jeden bol proti (Katarína Trenčanská)

Vedenie škôlky už informuje, po schválení...

V elokovanej budove MŠ na Hviezdoslavovej ulici sa objavil oznam o zvýšení poplatkov tento týždeň, bol umiestnený na nástenke pri vstupe do budovy a všimla som si ho aj na dverách do triedy predškolákov.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

10.01.2014 13:34:23 | Robo

Ďalšie reakcie rodičov:

Lucie Eliašová o zvyseni som sa dozvedela az 6.1.2014 ked som dostala "sek"

Valika Bruškova ja som sa dozvedela dnes, keď som dostala šek s odôvodnením, že mesto znížilo rozpočet, tak preto sa zvýšila spoluúčasť rodičov

Kamil Filka Cim poslanci a mesto zdovodnili viac ako 50percentne navysenie poplatkov? Tu nie je podstatne kedy to bolo odkomunikovane ale preco sa mesto nepostaralo o populacny narast a preco poslanci schvalili takyto navrh. Riaditelka pracuje s peniazmi ktore dostane.

Iveta Jurkovicova to snáď nie je pravda, špinavci, treba cigánom dávať..o žiadnom info nevieme že sa bude zvyšovať

Lucia Bilková Knotekova Novorocne prekvapenie! Je to nefer, ze sa o zvysovani dozvieme po odovzdani listockov na zaplatenie. Ale az taketo zvysenie...... to je teda dost

Effi Malacky Tiez som to zistil az po dostani platobneho listocku....

Lenka Klempová Ja som sa o zvyšovaní poplatkov dozvedela na rodičovskom združení es

Lenka Klempová ešte niekedy začiatkom septembra, aj keď nie konkrétne čísla, ale odznelo to tam
Ja by som k tomuto dodal, aj keď navýšenie bolo spomínané na rodičovskom, ale nie konkrétna suma ako rodičia píšu,(tiež som rodič). Aj ja sledujem internetové stránky MŠ ako hlavnú aj každú škôlku zvlášť, tak si myslím, že v súlade s dobrými mravmi MŠ mala na to rodičov upozorniť. Poprípade na nástenke v jednotlivých škôlkach, okrem toho si myslím, že by sa škôlky mali opraviť, budovy majú viac ako 30 rokov a tie staré okná, ktoré netesnia, staré radiatory, ktoré sa nedajú regulovať,. Vyhodené peniaze z okna ľudovo povedané. Na niektorých z nich sa vôbec nič ešte nerobilo, viem na to teba zase peniaze, fondy..... A ešte nie som si istý či sú spravodlivo rozdeľované peniaze medzi jednotlivé škôlky a či sa dá objektívne riadiť 5 škôlok naraz.

10.01.2014 22:48:49 | Majka

školné je veľmi vysoké, mal by sa kontrolór mesta alebo poslanci, ktorí tomu rozumejú pozrieť na šafárenie p. riaditeľky Hudecovej na prerozdelovanie financií pre predškolákov.... som učiteľka a viem, že tieto peniaze sú od štátu pridelované na jedného predškoláka v pevnej sume a p. riad. by mala podľa počtu predškolákov v jednotlivých MŠ spravodlivo posielať... v Malackách to tak nie je... z týchto peňazí sa môže vyplatiť aj odmena pre učiteľky , ktoré pripravujú deti na vstup do ZŠ... u nás nič...asi si nezaslúžime

10.01.2014 22:51:02 | aaaaaa

Asi nám začali ponúkať nejaký nadštandard, ved aj BA sa plati okolo 16 €. Malacky sú výnimočné mesto a hlavne to primátorske vedenie s poslancami odsúhlasia si tam aj koňa. A to nám stále tvrdia že školstvo je zadara. To sa ešte každý mesiac na niečo skladáme. A po takom poplatku si môžu v škôlke robiť zbierky a tržnice ale sami.

11.01.2014 02:08:10 | ?

PRE ZAUJÍMAVOSŤ
http://www.ruzinovskeecho.sk/clanok/poplatky-v-skolach-skolkach-sa-menia - mesačne 22,21€
BA Dúbravka - 25€ (http://www.mssvantnerova.eu) (http://www.msusiakova.eu) a k tomu ešte vyberajú mesačne 4,50 € za pranie posteľnej bielizne, uterákov, za nákup toaletného papiera a mydiel
STUPAVA - Dodatok č. 2 k VZN 112011.pdf (181,4 kB) - mesačne 20€
- takže tie horné dediny a mestá sú od BA trošku vzdialenejšie, preto som si dala tú námahu a pozrela okolie MA.:-))
- v mnohých škôlkach si dokonca rodičia ešte musia brávať aj posteľnú bielizeň domov na opranie, alebo sa zbierajú zvlášť poplatky ako je vyššie uvedené,,,,,V MA nie. Jeden poplatok a hotovo.
pre Majku
- ak ste učiteľka, tak by ste sa mali trocha sama nad sebou zamyslieť, nemyslíte? Ja ako laik a rodič si myslím, že deti v MŠ sú na ZŠ pripravované od ich prvého dňa čo prídu do škôlky, nielen ten posledný. Tak nerozumiem tomu, prečo by ste mali dostať viacej odmeny ako tie učiteľky, ktoré sú pri menších deťoch, či chcete tým povedať, že ony nič nerobia?
pre Robo
upozornenie na zvyšovanie poplatkov padlo u nás na rodičovskom združení v septembri a dokonca bolo povedané do výšky cca 25 €, takže neprestrelilo sa....Ale áno v podstate od polovice decembra to malo byť na hlavnej stránke MŠ ako aktuálna informácia a zmena k januáru 2014, to je pravda.
- čo sa týka budov MŠ, boli už na rade, no bohužiaľ hospodárska kríza bude v MA ešte asi dlho. Alebo je málo tlačené na poslancov? Či už zo strany riaditeľky ale aj rodičov.
- určite nie sú úplne spravodlivo rozdeľované peniaze na budovy a nie, nedá sa objektívne riadiť 5 škôlok naraz. Blbosť jak rampa. Inde to zamietajú a tu sa to drží zubami nechtami.

11.01.2014 08:07:30 | Drnda

"Skvele"- P. riaridelksa sa na rodicovskom zdruzeni vyjadrila stylom- Mozno sa bude zdrazovat skolne, ak poslanci znizia rozpocet. Ale este to nie je iste, a ze pockame do januaara...
Ani o sume nepadlo ani slovo :-P
Co sa mna tyka, tak uz nepodporim skolku vecnym darom (ked a nosi na besiedky a tvorive dielne material a obcerstvenie) nie z "jesitnosti" ale z dovodu zvysenych vydavkov: Pani ucitelky nech sa "podakuju" MsU"
PS: asi mame najluxusnejsie skolky na zapadnom Slovensku, lebo ani v BA sa tolko nedoplaca.
PS2 kolko podpisov by bolo treba na peticiu proti VZN, aby sa s nou nasi akozeposlanci museli zaoberat?

11.01.2014 11:49:49 | Zuzana Baligová

Dobrý deň všetkým,
rada by som vysvetlila zopár skutočností, ktoré dokresľujú celkový pohľad na terajšiu situáciu vo zvyšovaní poplatkov v MŠ v Malackách. Som poslankyňa a zároveň rodič dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ.

Áno, rodičia boli na začiatku školského roka 2013/2014 informovaní osobne pani riaditeľkou na rodičovskom združení, že sa predpokladá zvyšovanie školného na prelome rokov. K avízovanému zvýšeniu nakoniec prišlo, rodičia sa o tejto skutočnosti väčšinou dozvedeli až pri kontakte s pani učiteľkou, ktorá im odovzdávala lístok s údajmi k platbe školného. Nie som naivná, aby som predpokladala, že všetci rodičia sledujú výstupy zo zasadnutí MsZ, kde by sa už v decembri dozvedeli o schválení VZN č. 11/2013.

Nakoľko som túto situáciu predpokladala, priamo v rozprave na zasadnutí MsZ som spolu s poslancom Mariánom Andilom požiadala pani riaditeľku MŠ, aby zoorganizovala stretnutie s rodičmi a vysvetlila im dôvody zvýšenia poplatkov. Domnievam sa, že rodičia majú právo vedieť dôvody 53%.tného zvýšenia poplatkov. Ak majú prispievať viac, chcú vedieť prečo. A tieto otázky sa mi zdajú na mieste. Nakoľko som nezaznamenala žiaden oznam na MŠ ani webovej stránke MŠ, včera 10.1.2014 som napísala pani riaditeľke, či plánuje odporúčané stretnutie s rodičmi zoorganizovať.

*********
Text môjho e-mailu:

Dobrý deň pani riaditeľka,

rada by som nadviazala na diskusiu počas zasadnutia MsZ v decembri 2013, ktorá sa týkala úpravy (zvýšenia) poplatkov na školné zo strany rodičov. Poslanec Marián Andil aj ja sme Vám odporúčali, aby sa zoorganizovalo stretnutie rodičov, kde by sa im vysvetlilo financovanie MŠ v bezprostrednej súvislosti s 53%-ným navýšením školného v roku 2014.

Preto by som sa rada opýtala, či plánujete takéto stretnutie a ak áno, kedy. Domnievam sa, že by postačovalo jedno stretnutie pre všetky elokované pracoviská.

S pozdravom,

Zuzana Baligová

**********
Pani riaditeľka promptne na môj e-mail reagovala. Oznámila mi, že sa stretnutie s rodičmi všetkých tried konať nebude. V texte uvádza, že na gremiálnej porade bola dohodnutá stratégia vysvetlenia zvýšenia poplatkov, ktorú budú vysvetľovať triedne učiteľky v triedach na každom elokovanom pracovisku. Ona osobne to vysvetlí na triednych schôdzkach predškolákov v plánovaných termínoch od 10. do 15. 1. 2014. Zároveň pani riaditeľka konštatuje, že ohlasy rodičov zatiaľ nie sú vôbec negatívne. Táto odpoveď ma neuspokojila, ani ako rodiča, ani ako poslankyňu. Učiteľky v triedach nedisponujú detailnými informáciami, ktorí by vedeli "osvetliť" príčiny zvýšenia a podľa mňa im to ani neprináleží, aby sa k ekonomickej otázke vyjadrovali. Ďalej na zaráža fakt, že pani riaditeľka ide osobne vysvetľovať zvýšenie poplatkov na triednych schôdzach u predškolákov, ktorých sa to ale netýka. Ich rodičia neprispievajú na školné, hradia len stravné a príspevok do ZR. Tomuto naozaj nerozumiem.

Tomuto vysvetľovaniu a hromadeniu nespokojných rodičov som chcela zabrániť. Radšej by som ten čas strávila na stretnutí, kde by sme sa bavili o faktoch, číslach, možnostiach. Na mieste, kde by sa rodičia dozvedeli o výpadku v príjmoch pre MŠ, kde chýbajú potrebné financie. Na zasadnutí MsZ pani riaditeľka vymenovala zopár konkrétnych dôvodov. Preto každému, ktorý má záujem sa dozvedieť viac, odporúčam si vypočuť záznam zo zasadnutia - v texte článku je uverejnený link na spustenie záznamu.

A ak budete mať ešte nejaké otázky, ak budem vedieť, rada na ne odpoviem. V Rade MŠ sú členmi aj poslanci MsZ - Ing. Andil, MUDr. Haramia a Ing. Moravčík, môžete sa obrátiť so svojimi podnetmi aj na nich.

Pekný deň,
Zuzana Baligová

11.01.2014 15:28:59 | barbora

ANech panie kuchárky na čele s pani vedúcou kuchyne menej šafária , potom budú náklady na škôlku určite nižšie a nebude treba zvyšovať poplatky .Treba sa pozrieť i na túto stránku a poslať tam kontrolu.A pani riaditeľka nech prezerá tašku každej kuchárke,pomocníčke a taktiež vedúcej. Tak isto treba kontrolovať nákupy do jedálne a či sa tam všetko dostane čo bolo nakúpené a nie odvezené domov pre osobný účel.

11.01.2014 17:36:05 | Verona

chcem sa opýtať pani Baligovej či by mi vedela povedať, kto kontroluje ekonomickú situáciu v škôlke??? Keď je mesto zriaďovateľ asi to má niekto na starosti. Ak by sa pani riaditeľky opýtal rodič, ako nakladá s peniazi, predpokladám, že by ho pani riaditeľka odbila. Robí si čo chce, tá centralizácia škôlok je" super" vec. A čo sa týka vysvetľovania učiteliek v škôlke, dozviete sa len jednu vetu : znížil sa rozpočet mesta,preto sa to navýšilo. Koniec debaty. Myslím, že rodičia dosť prispievajú, nielen vecnými darmi škôlke, ale aj pomáhaním s rôznymi akciami a finančne. Asi je to málo. A prerozdeľovanie peňazí do jednotlivých škôlok tiež nie je ako sa povie s kostolným poriadkom. Ale to asi nikoho netrápi. Pozrela som si aj záznam zo zastupiteľstva a chcem sa opýtať či vám poskytla riaditeľka nejaké údaje o hospodárení škôlky???? Ja som si aj pozerala na stránke MŠ hospodárenie aj za predošlé roky, ale je to tak všeobecne napísané, že napríklad aani ja sa tam nedočítamna čo presne minula peniaze od štátu,ktoré sú na predškolákoch a či sa vôbec rozdelili do jednotlivých škôlok. Noakosom už písala pani riaditeľka je jednoznačne na koni. Drnda možno taká petícia by naozaj nebola od veci, aby sa s tým niečo robilo, pretože takto sa nič diať nebude.

11.01.2014 18:25:17 | Zuzana Baligová

Pre Veronu:
Samozrejme, že zriaďovateľ má právo vykonávať kontrolu v MŠ, či už použitia financií z rozpočtu mesta, ale aj mimorozpočtových zdrojov.

V uplynulom roku bola vykonaná kontrola v MŠ hlavnou kontrolórkou Ing. Čikošovou. Materiál o výsledku kontroly a kontrolných zisteniach je verejne publikovaný na webovej stránke www.malacky.sk. Nájdete ju pod ikonkou Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie rok 2013 - Materiály na rokovanie 19.9.2013 - materiál Z 78/2013 s názvom Správa o výsledku vykonanej NFK tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov za roky 2011 a 2012
v r. o. m. MŠ J. Kollára v Malackách.

Čo sa týka finančného zaťaženia rodičov, súhlasím s Vami. Mesačne prispievame školným, k tomu hradíme stravné a príspevok do rodičovského združenia. Okrem pravidelných platieb ešte mnohí rodičia prispievajú inou formou, podporujú finančne MŠ pri rôznych akciách (či už tvorbou predmetov, občerstvení, alebo ich kúpou). Mnohé veci sa pre deti hradia práve z fondu rodičovských združení, do ktorých svojím členským prispievajú len rodičia. Kupujú sa z neho hračky, písacie potreby, mikulášske balíčky, MDD a pod. Preto u mnohých rodičov môže vzniknúť pocit, že skutočne platia všetko oni. Nie je tomu tak, aj keď príspevky zo strany rodičov vôbec nie sú zanedbateľné a pri viacerých deťoch sa to stáva skutočne nákladnou položkou v rodinnom rozpočte. Preto je na mieste o tom hovoriť, aby tí rodičia, ktorí majú záujem sa o tom viac dozvedieť, mali možnosť požadované informácie dostať.

11.01.2014 19:01:42 | jana

Podľa mňa sú tie poplatky primerané. Každá škôlka má svoje číslo účtu, na ktoré mesto posiela peniaze podľa počtu detí, takže o nespravodlivosti medzi budovami by som nehovorila. Poplatok za škôlku platia však len 3-4 ročné deti. V poslednom roku ako predškoláci poplatok škôlke neplatíte a chodíte zadarmo. Ale to sa tiež musí z niečoho financovať, nie?
O zvýšení som tiež počula už v septembri na rodičku, takže som to očakávala. Nepotrebujem aby mi strkali pred oči nejaký oznam... čo by sa zmenilo, keby som si to prečítala už v polke decembra? NIČ. Radšej by som sa nad sebou ako rodičom zamyslela, či platím všetky pohľadávky načas, nakoľko škôlky bojujú s rodičmi chronickými neplatičmi, hoci sa vyvážajú na drahých autách.

11.01.2014 19:06:24 | Lucia Vidanová

Jana, máte síce pravdu v tom, že aj keď by sa pre rodičov NIČ nezmenilo (okrem toho, že od januára musia v rodinnom rozpočte počítať s vyššími výdavkami a to nejde len o škôlku, ale aj ostatné v tabuľke - ak navštevuje dieťa CVČ, ZUŠ alebo majú školáka v školskom klube a pod. Takže sa to môže pekne nezbierať.) Len korektné je vedieť o tom v predstihu a nie až pri preberaní papierika. Aj napríklad v banke, ak Vám zvyšujú poplatky za služby, tak Vás o tom vopred informujú a nezistíte to až pri prezeraní výpisu pri mínusových položkách. V banke to môžete buď akceptovať, alebo ju zmeniť. V prípade škôlky lacnejšia alternatíva nie je, takže si poviete, že Vás 8 € nepoloží.

Verona, ako spomína Z. Baligová, niektoré údaje nájdete v materiáli Z78/2013 Správa o výsledku vykonanej NFK tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov za roky 2011 a 2012 v MŠ J. Kollára Malacky. Je na stránke mesta http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=1051 Za rok 2011 získala MŠ vlastné príjmy (dary, nájom, dobropis, predaj, poplatky zo ŠJ, poplatky od detí) vo výške 65 861 € a za rok 2012 vo výške 88 872 € (nárast o 23 011 €).

Opäť je tu aj záznam z tohto zastupiteľstva http://www.zastupitelstvo.sk/Malacky-MsZ.html?aid=3491 Riaditeľka sa vyjadrila, že "k spájaniu prišlo v 2004 z ekonomických dôvodov a v súčasnosti je situácia ešte horšia, takže je nevhodné rozdelenie akýmkoľvek spôsobom." (citácia) Pre ?, ale aj ostatných, pokojne dopĺňajte info o poplatkoch inde, ja som využila kontakty v okruhu priateľov so škôlkarmi. Ale sledujem to aj na iných weboch a snažím sa získať detailnejší a presnejší pohľad. Ak si to vezmeme z hľadiska dotácie od mesta, tak napríklad v Skalici je dotácia na dieťa v MŠ 1501,50 €, školné 15 € (to mám z diskusie na webe, nie overené). V Pezinku je dotácia 1674 € (mesto ju zvýšilo, oproti minulému roku, kedy bola 1638 €). Školné je 25 €/mesačne http://www.mszahradbami.sk/?page_id=39

Som v rodičovskom združení MŠ na Hviezdoslavovej ulici, určite teraz budú pre nás sťažené podmienky aj pri komunikácii s ostatnými rodičmi a presviedčaní, aby sa zúčastnili brigád, prispeli škôlke materiálne, ak môžu, získavaní dvoch percent a pod. Poplatky od rodičov by mali byť v prvom rade určené na zlepšenie výučbového procesu (nákup pomôcok, možno aj rozvojových spoločenských hier, softwaru k interaktívnej tabuli a pod.) či podmienok pre hry na dvore. Chceli by sme aj zveľadiť školský dvor a hoci sme na Mikulášskom bazáriku získali krásnych asi 650 €, ihrisková zostava stojí 4990 € bez DPH, dopravy a montáže :/ Aj vďaka sponzorom sa podarilo v minulom roku do škôlky zakúpiť interaktívnu tabuľu. Snáď teda zvýšenie poplatkov neznechutí (mňa iste nie) a aktívni rodičia budú škôlke pomáhať ďalej a nájdu sa aj sponzori :). Ako RZ sme požiadali o dotáciu na ihrisko aj mesto, tak sa nechám prekvapiť, či žiadosť akceptujú a podporia nás v snahe zlepšiť podmienky pre deti.

11.01.2014 19:31:58 | Verona

Ďakujem za informácie pani Baligová, pozriem si ten rozpočet a dúfam, že bude prehlľadnejší a človek lepšie uvidí, ktoré peniaze kam idú. Odkaz pre Janu, deti v predškolskom veku ak neplatia poplatok, je to preto, že štát na deti predškolského veku prispieva tu je link a tam suma https://www.minedu.sk/prispevok-na-vychovu-a-vzdelavanie-pre-ms/ je to 30 708 Eur, tieto peniaze prichádzajú na účet MŠ Jána Kollára , nie na účty jednotlivých škôlok. O tom by som niečo vedela, keďže aj ja disponujem účtami jednej škôlky. To, že majú aj neplatičov je mi ľúto, to musia riešiť nejako, ale pravda je, že veci v škôlke papiere, lepidlá, hračky atď sa platí z rodičovského príspevku a opravy ihrísk do ktorých sa rodičia pustili z 2% daní. Asi toľko zatiaľ z mojej strany.

11.01.2014 21:50:30 | Mirka

pre barbora: neviem v akom finančnom pásme bolo stravné do 1.1.2014. Je ich päť malacká škôlka je od 1.1.2014 v treťom. Sú to pásma stanovené ministerstvom školstva pre všetkých rovnaké. Tretie pásmo je podľa mňa dobré. A 10centov réžie nejde vedúcej na potraviny. Čiže ak bolo stravné od nového roku zvýšené o réžiu, sú to peniaze ktoré vedúca odvádza. Je to v podstate príspevok rodičov na energie apod. A ešte jedna vec. Dám Vám 1,19 € a dáte môjmu dieťaťu desiatu, obed a olovrant. Nevyjadrujte sa prosím Vás k tématike o ktorej absolútne nič neviete a neosočujte ľudí, že kradnú. Keď by to bolo tak ako píšete, nebol by problém nájsť kuchárky do ŠJ. A ten je . Až tie ženy, čo sú tam za 300€ odídu, budú si naše deti nosiť do škôlky krabičky z domu.

12.01.2014 10:30:25 | zuzana

Ondrejka znížil rozpočet pre škôlky a zvýšil rozpočet pre synove aktivity / bez porušenia zákona/, ved nech ešte niečo nahrabe do primátorských volieb. Hold žiadne extra aktivity pre škôlky. Žiadne dary pomôcky , papiere a percenta. Rodičovský je dobrovoľný, tak to dobrovoľne nebudeme platiť. A to bolo ešte v ponuke že môžme rodičovské zaplatiť za cely rok, asi to bola poistka pre pripadne zvýšenia. Čo sa týka neplatičov povinných poplatkov, je to jednoduche ako to robia škôlky v iných mestách neprijmu neprevezmú dieťa do skôlky pokial tie poplatky niesu uhradene. .

12.01.2014 13:38:53 | barbora

Aký je tvoj názor pre Mirku : Mirka , ja nikoho neosočujem ani neurážam.Poukázala som len na túto stránku , práve preto , že mám s tým osobné skúsenosti a práve preto som odtial odišla pracovať niekde inde, lebo , " kto nie je s kolektívom , je proti nemu "A ešte niečo ,podľa Tvojej reakcie si asi dosť zaineresovaná do tejto problematiky , takže určite tiež niečo o tom vieš,a taktiež si myslým , že ak by bol personál naozaj kuchýň lepšie platený ,lebo je to ozaj veľmi ťažká práca , nebol by odkázaný na také veci ,na ktoré som poukázala v predošlom príspevku!!!!!!!

12.01.2014 21:37:04 | zuzana

Barbora co môžeš chcieť aby bol personál v kuchyni platený ináč, keď je to štátna správa a tabuľky nepustia.

12.01.2014 21:57:29 | Ani

AD kuchárky:
ak deti dostanú jesť, ak deti sú nasýtené a nepýtajú dupľu, tak nech si to vezmú kuchárky, ako keby sa to malo vyhodiť(keďže už ani prasiatkam sa to nemôže dať) Keby som tam pracovala, tiež by som si vzala prebytky domov.
Kto hovorí že nie, tak klame!
Pekný večer!

17.01.2014 11:58:52 | ijazrr

Teda ja by som tiež chcela vedieť to, čo kuchárky v škôlke - dať dieťaťu 3 jedlá denne spolu za sumu 1,19, pričom medzi tými troma jedlami je kompletný obed s polievkou, nápojom a šalátom. Uvariť taký obed - to je niečo! Rôzneho druhu gastro prevádzky, ktoré varia obedy pre dospelých pracujúcich, to pod 3 eurá spravidla nedokážu.
A pokiaľ ide o príspevky rodičov školským zariadeniam - ja mám jedno dieťa v škôlke, druhé v škole a môžem povedať jedno - škôlka je v podstate lacná. A dá sa to platiť v mesačných splátkach. Také poplatky za družinu treba zaplatiť na pol roka dopredu naraz. O nákladoch na začiatku každého školského roka nehovoriac. A nájdete niekde čo len jeden nespokojný príspevok od rodičov malackého školáka, kde by sa sťažovali na to, koľko ich stojí povinná školská dochádzka (keď máme predsa to vzdelanie bezplatné a na rozdiel od škôlky je to i povinné)?
Myslím si, že ak je kritizované navýšenie spoluúčasti rodičov, je treba aj povedať, odkiaľ by sa dali peniaze získať - mňa napadá len presun financií medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Ale sebakriticky sa musím aj zastaviť - nielen rodičia škôlko a školopovinných detí sú občanmi mesta. Podiel školských výdavkov je dosť vysoký a ostatným občanom by to už aj mohlo prekážať.