Ľudia pre Malacky » Náš pohľad: Zdravé mesto

Krátke správy

18.02.2020
Po viac ako dvoch rokoch verejného obstarávania je víťazom na modernizáciu železničného koridoru taliansko-slovenské združenie spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, za takmer 275 mil. eur bez DPH. Pôjde o obrovskú stavbu. Budú sa vymieňať kolajiská, budovať podjazdy, odhlučnenie trate a v Malackách aj nové nástupištia s podchodmi.

15.12.2019
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2020 jednohlasne. Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 23 175 267 €, z čoho vyše 6 miliónov eur bude použitých na kapitálové investície. Stavať sa mimo iného budú aj cyklotrasy, dobuduje sa nová telocvičňa v ZŠ Dr. J. Dérera, kde sa zrekonštruuje aj kuchyňa. Stavať sa budú detské jasle či nové osvetlenie Radlinského ulice a Záhoráckej ulice pred základnou školou, v ktorej sa budú modernizovať odborné učebne.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

marian21.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Pavel20.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Kamila19.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Peter18.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

pds17.02.2020
Ďalšou novo osvetlenou ulicou bude...

Roman03.02.2020
O prijatí dotácie na obnovu...

Vlado27.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Miloš15.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Príspevky z fóra

matej07.01.2020

Edo13.12.2019

matej24.11.2019

matej21.11.2019

matej11.11.2019


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Náš pohľad: Zdravé mesto

Malacky sú mestom s obrovským potenciálom v oblasti životného prostredia, a to aj napriek necitlivým zásahom do prírody v jeho blízkom okolí. Je veľkou škodou, že okrem zásahov, ktoré priniesla doba megalomanskej výstavby v socializme, sa tu negatívne zásahy udiali vo veľkom rozsahu aj v posledných rokoch.

Z dôvodu prípravy a výstavby priemyselného parku Záhorie – Eurovalley boli vyrúbané desiatky hektárov lesného porastu, ktorý mohol byť využitý na vytvorenie prímestského lesa s oddychovou zónou.

V rámci riešenia problematiky životného prostredia by sme sa chceli zamerať predovšetkým na nasledovné oblasti:

Zabezpečiť pravidelné monitorovanie ovzdušia a jeho znečisťovania priemyselnými podnikmi v našom meste, predovšetkým z priemyselnej zóny pri Továrenskej ulici ako aj z Priemyselného parku Záhorie – Eurovalley. Sme za zverejňovanie výsledkov týchto meraní, aby bola verejnosť dostatočne informovaná.

Pojem zdravé mesto v našom ponímaní zahŕňa aj športové vyžitie. Budeme podporovať voľnočasové aktivity pre obyvateľov mesta a s tým súvisiacu výstavbu a rekonštrukciu športových areálov, napríklad obnova a rekonštrukcia viacúčelového areálu v Zámockom parku, ktorý je osadený vo veľmi atraktívnom prostredí. Ide teda predovšetkým o vytvorenie podmienok pre športové vyžitie našej mládeže, ale aj pre celé rodiny. Naším hlavným cieľom je rekonštrukcia vnútrobloku Domky. Túto lokalitu vnímame vhodnejšiu pre vznik centrálnej športovo-rekreačnej zóny ako park SNP pri Základnej škole Dr. Dérera. Projekt rekonštrukcie parku SNP z tohto dôvodu nepovažujeme za dobrý projekt. Lokalitu Domky považujeme za ideálne miesto pre vznik verejne prístupného športového areálu, ktorý by zahŕňal detské a multifunkčné ihriská. Vnútroblok by mal podľa našej predstavy kombinovať prvky hracie a oddychové s parčíkom.

Trúfame si počas štyroch rokov pripraviť podmienky pre vznik skate a inline parku pre mladých ľudí. Vnímame, že mladí ľudia pestujú tento druh oddychu v nevhodných podmienkach. Mladých ľudí nechceme vytláčať mimo mesto, naopak, chceme im dať príležitosť ukázať ich kultúru. Priestor parku by zahŕňal aj múry pre maľovanie grafitov. Návrh parku musí vzniknúť s spolupráci s početnou skupinou týchto mladých nadšencov. Treba si uvedomiť, že mesto zatiaľ nedisponuje v centre mesta vhodným, dostatočne veľkým pozemkom. V tomto bode treba začať celú prípravu parku.

Chceme viac zelene priamo do mesta na úkor betónových a asfaltových plôch. Z hľadiska zdravého prostredia a zmiernenia dopadu industrializácie je dôležité využiť každú možnú plochu na výsadbu a pestovanie zelene. V meste máme stále veľa takých plôch, ktoré potrebujú nevyhnutnú revitalizáciu  a prebudovanie na zóny oddychu. Za týmto účelom sa zasadíme za vypracovanie štúdie na obnovu parčíkov a zelených plôch na území nášho mesta.

Mimo mesta, ale v jeho tesnej blízkosti by sme chceli rozpracovať projekt náučného chodníka s oddychovou zónou v lokalite Tri duby. Táto lokalita bola v minulosti hojne navštevovaná obyvateľmi Malaciek a bývali tu aj Majálesy. Bohužiaľ veľká časť  bola nenávratne zničená výrubom pri budovaní Priemyselného parku Záhorie – zóny C. Kostru oddychovej zóny by mali tvoriť v súčasnosti čistený potok Malina s jeho upravenými brehmi a samotný lesný porast s viac ako 100-ročnými vzácnymi  drevinami. Chceli by sme presadiť vytvorenie niekoľkých táboriskových miest, kde by si mohli rodičia s deťmi posedieť pri ohni a opiecť slaninku, alebo len tak si vyjsť pri peknom počasí za oddychom do prírody, a to len kúsok za mestom. Budeme podporovať prepojenie tejto lokality cyklotrasou ako aj jej sprístupnenie chodníkom pre peších. Náučný chodník by tu mohol ukázať rôzne druhy drevín, ktoré sa tu vyskytujú.

Na záver treba konštatovať, že životné prostredie v ktorom žijeme nám nemôže byť ľahostajné a je našou povinnosťou ho chrániť a starať sa oň tak, aby zostalo zachované aj pre nasledovné generácie.

 

(Autor článku je kandidátom na poslanca mestského zastupiteľstva za 3. volebný obvod. Kandiduje za občiansku skupinu Ľudia pre Malacky ako garant témy volebného programu Zdravé mesto.)

 

NAPÍSANÉ K VYSVETLENIU VOLEBNÉHO PROGRAMU 2010 - MESTO PRE ĽUDÍ pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

24.11.2010 16:16:29 | nobody

Keď už sa chcete venovať lokalite Tri duby: navrhujem, aby sa v tejto lokalite (napríklad na brehu Maliny) vybudoval chodník s povrchom vhodným pre korčuľovanie. Nebudeme musieť chodiť korčuľovať do vojenských lesov na ich lesné cesty a pohyb v lesnom prostredí bez hrozby zrazenia autom by ľuďom prospel. Určite by to bolo atraktívnejšie, ako krúženie po nejakom ovále s Skate parku. Po inšpiráciu skúste zájsť na bratislavskú hrádzu pri Rusovciach...

Apropo, pri čistení Maliny bola Malina vyčistená aj od bobra, ktorý tam mal hrádzu?

25.11.2010 00:18:48 | sisan

Chcela by som sa spýtať, či plánujete pripadné zalesnenie plôch zdevastovaných výrubom - páčili by sa mi napr. akcie ako spoločné vysádzanie mladyýh stromčekov, kde by sa mohli zúčastniť obyvatelia, ktoým záleží na prírode, napr. uvedomelejší rodičia a ich deti, jednoducho tí ludia, ktorým trošku záleží na budúcnosti a co tu zanechaju pre dalsie generacie.

25.11.2010 20:10:40 | Richard Hájek

Pre nobody a pre sisan.
Na Vaše dotazy Vám vyčerpávajúco odpoviem po sobote. Bohužiaľ plynie volebné moratórium a moje vysvetlenie by mohlo byť brané ako porušenie volebného moratória.

26.11.2010 17:16:00 | sisan

v poriadku, chápem to..tak budem držať palce :)

28.11.2010 09:36:02 | Milan

Je po volbach. Mozeme sa vratit k teme Tri duby? Aka je predstava ludi z LPM? Ako mozu pomoct obcania a aktivisti poslancom?

06.12.2010 20:09:43 | Richard Hájek

Zdravim Vás, je po volbach ako ste povedali, tak sa môžme pustiť do diskusie okolo možnej oddychovej zóny Tri duby. Ide o výnimočný kúsok prírody hneď za naším mestom. Sútu storočné duby, borovice ako aj gledíčie, či rôzne iné druhy drevín. Veľká časť tejto zóny patrila do ochranných lesov, takže obhospodarovateľ (Vojenské lesy a majetky) do centrálnej časti tejto zóny nezasahoval a tak sa tu zachovala v pôvodnom stave. Je škoda že jej okolie bolo ymenené budovaním priemyselného parku a niektoré porasty museli byť vyrúbané. Ale stále ešte niečo ostalo. Pred pár dňami bola táto lokalita v rámci územného plánu mesta preklasifikovaná na lesopark. Je teraz na komunikácii mesta s obhospodarovateľom ako aj príslušným lesným úradom aby sa to premietlo aj do platných lesných hospodárskych plánov, čo by znamenalo základ pre vznik oddychovej zóny a lesoparku. V súčasnosti bolo vyčistené koryto potoka Malina, čo hodnotím pozitívne pre možný vznik oddychovej zóny v tejto časti. pozdĺž potoka by mohli vzniknúť viaceré miesta na táborenie (miesta kde by si mohli urobiť oddychové poobedie rodičia s deťmi - bezpečne založiť oheň, opiecť špekáčku...) niečo podobné ako môžme vidieť na Bratislavskej Železnej Studienke. Zároveň by bolo vhodné v spolupráci s CHKO Záhorie ako aj obhospodarovateľom lesa vytvoriť náučný chodník s určitou výpovednou hodnotou o drevinách či rastlinstve, ktoré tu možno vidieť. Taktirž zisťujeme možnosti získať finančné prostriedky z EU fondov na takýto projekt.
Vaše názory sú vítané, zaujal ma aj Váš názor ohľadom možnosti vybudovania cesttičky pre korčuliarov.

07.12.2010 14:00:14 | projekt

Dobrý deň...
Skúste Operačný program Bratislavský kraj - Skupina aktivít 1.1.3
Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu. Najväčším problémom pri týchto typoch projektov sú vlastnícke vzťahy.

07.12.2010 22:29:21 | Tomas Tedla

som za to, aby sa tri duby spristupnili ludom a aby tu vznikla oddychova zona.
Naozaj v Malackach si nemate kde,,legalne,, opiect spekacku. Som zvedavy ci to vojsko pusti. Co sa tyka vycistena brehu. Povodie si tu rozohralo hru na vlastnom piesocku. Neohlasili a nepytali sa nikoho. Chvalabohu ich ochranari zastavili aj ked trosku neskoro. Nerubali to kvoli lokalite, ale kvoli ,,vraj,, povodnovej ochrane. Preco po 40 rokoch. Komu vadili tie stromy? a preco radikalne museli vsetky padnut? Bol medzi nimy aj 100 rocny dub.... tam uz nemam co dodat. Zase zvitazila ludska blbost nad prirodou a hodnotami, ktore nam tu este v malom mnozstve zostali.

08.12.2010 10:31:45 | Naďa Hrdlovičová

Len tak naokraj danej témy, ma napadlo: lesný pozemok vo vlastníctve mesta, niekde v priestore za bývalým ČSAD ( možno nazývaný ako Sedlácký ), už mesto rozpredalo alebo prenajalo? V prvom volebnom období exprimátora Ing.Moravčíka tento zámer po búrlivej diskusii so zámerom ponechať ho pre občanov v MsZ neprešiel. Tiež sa snívalo o podobnom využití aby tento priestor predstavoval: Malacky ako " zdravé mesto". Poslanci sa odvtedy zrejme nezobudili (cca 18 rokov), primátor sa zmenil.......................... čo tak pozrieť sa ako je to v súčasnosti s týmto lesom?

09.12.2010 19:58:24 | nobody

ak niekto máte k dispozícii, zverejnite fotografie so stavom pred "úpravou" lokality a po nej

14.12.2010 18:58:10 | milan

http://malackepohlady.sk/?p=5638#more-5638

15.12.2010 18:21:49 | nobody

Našiel som aj toto:
http://malackepohlady.sk/?p=1685

02.01.2020 20:32:46 | nobody

Dvoje voľby prešli a na Troch duboch nič nové. Ešte aj Včelnica dostala na frak. Ujde sa niečo aj tejto lokalite? Ešte aj tie cyklotrasy ju míňajú...

http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/mesto-ziskalo-dotaciu-aj-na-druhu-etapu-cyklotras/

http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/tesco-odsuhlasilo-novu-cyklotrasu-na-padzelek/

http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/mesto-ma-schvaleny-gener

06.01.2020 14:00:07 | LPM.sk

Máte pocit, že sa málo robí? Ľahké šťuchať do klávesnice z pohodlia domova, ale ťažšie vymyslieť, naprojektovať, zohnať peniaze a zrealizovať.

11.01.2020 16:16:30 | nobody

Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď

Vaše vyjadrenie vnímam ako neschopnosť vyrovnať sa s vlastnými nenaplnenými predvolebnými sľubmi