Ľudia pre Malacky » Miestni poslanci o korupcii

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Miestni poslanci o korupcii

13 – 15. októbra sa v Lúčkach pri Kremnici poslanci Marián Andil a Milan Ondrovič zúčastnili seminára, ktorý už niekoľko rokov úspešne organizuje Transparency International Slovensko – Protikorupční lídri v samospráve. Podnetné diskusie budú inšpiráciou k ďalším protikorupčným opatreniam, ktoré chcú malackí poslanci prijať.

Seminár Protikorupční lídri v samospráve organizačne zastrešoval Ivan Rončák z Transparency International Slovensko.

Byrokracia na miestnej úrovni

Na Slovensku pracuje asi 40 000 úradníkov v štátnej správe, celkovo ich môže byť aj 180 000. Odznelo na prednáške experta na štátnu službu Ľubomíra Plaia. „Nefungujúca verejná správa a verejná služba spôsobuje, že  zákony nemá kto vykonávať. Neefektívnosť sa v čase krízy prejavuje ešte viac,“ povedal. Politici si tu podľa Plaia urobili plantáž, na ktorej pestujú korupciu. Bez toho, aby sa odstránili systémové chyby, nadšenie a zdravé pracovné návyky sa dostatočne neprejavia v správaní úradníkov. Jedine dobre nastavený a vykonateľný zákon o verejnej službe môže nastoliť vyvážený vzťah a rešpektovanie dvojice – politici a úradníci. Treba prijať zákon o personálnej zodpovednosti, systém riadenia konfliktu záujmov. Na Slovensku vládne stranícka byrokracia. Médiá negujú vážne témy, kĺžu len po povrchu. Politici pracujú na svojej mediálnej prezentácii a v rámci „šoubiznisu“ prezentujú svoje „ego“. „Základnou cestou ako z toho von, je vstupovať do verejného života, byť aktívny a nebáť sa vyjadriť svoj názor,“ dodal v závere svojho vystúpenia Plai. Opäť sa začína hovoriť o vzniku úradu pre štátnu službu, ktorý Plai viedol až do jeho zrušenia v roku 2006.

Ľubomír Plai má za sebou bohatú prax. Pôsobil ako vysoký štátny funkcionár, ale aj v samospráve ako starosta a neskôr prednosta Lamača. Počas prednášky zašiel aj ďalej do histórie. Už v roku 1854 si britskí poslanci v správe o stavu štátnej služby nastavili pravidlá, ktoré fungujú dodnes. Rozhodli, že sa skončí s dosadzovaním politických nominantov od istej úrovne. Odmietli stranícky klientelizmus a z neho prameniace nekvalitné rozhodovanie, korupciu a nekompetentnosť.

Rozpočty škôl treba rozdeliť na drobné

Prednáška Juraja Droppu, úspešného riaditeľa súkromnej základnej školy, na tému financovanie miestneho školstva a korupcia, mala ohlas. „Rozpočet treba rozmeniť na drobné, vyčleniť, čo patrí do originálnych kompetencií, čo do prenesených, vyšpecifikovať, koľko prostriedkov škola získa od rodičov, sponzorov, či z vlastnej podnikateľskej činnosti, lebo aj verejné školy môžu podnikať,“ povedal. Pomerne zložitý systém prerozdeľovania financií, ktoré tvoria štátom určené normatívy pre jednotlivé zariadenia, ale aj komplikovaným vzorcom vyvodené príspevky z podielových daní, vytvára pri neprehľadnom rozpočte možnosť zvýhodňovať jedno zariadenie pred druhým. Okrem toho môže samosprávam rozdeliť 30 % z celkového balíka podľa vlastného uváženia. Juraj Droppa spomenul, že príkladom dobrej racionalizácie siete škôl je Zvolen, mesto to podľa neho aj marketingovo zvládlo. Vzorom pre úspešnú komunikáciu mesta so školami je zase Martin. Diskusia neobišla ani zmenu financovania centier voľného času. Od 1. januára bude na mimoškolskú záujmovú činnosť štát prispievať podľa počtu deti v obci či meste a nie jednotlivým centrám podľa prihlásených deti ako to bolo doteraz.

Juraj Droppa si pripravil obrazovú prezentáciu pre lepšie pochopenie vzťahov originálnych a prenesených kompetencií v oblasti školstva a priblížil zložité spôsoby výpočtov financií pre jednotlivé typy zariadení

Malackí poslanci Milan Ondrovič a Marián Andil.

Korupcia prekvitá aj v sociálnych službách

„Začína to už na školách, spoločnosť to toleruje a vrcholom sú gorily medzi nami,“  začala v úvodnom vstupe poslankyňa NR SR a bývala tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Lucia Nicholsonová. „Ľudia majú stále pocit, že dostupnosť sociálnych služieb im zaručí to, že niekoho podplatia,“ dodala. Podľa Nicholsonovej systém sociálnych služieb na Slovensku dobre nefunguje. Vo svete poskytujú aj osemnásť druhov služieb, no u nás dve. Podstatná je nárokovateľnosť služieb aj v zmysle zákona o sociálnych službách. Korupčný je častokrát už samotný proces umiestňovania ľudí do zariadení. „Keď sme boli vo vláde pripravovali sme trojzložkový model financovania: 1. príspevok na odkázanosť (štát), 2. samospráva, 3. participácia klienta. Ľudia musia vedieť, čo služba stojí, že to nie je zadarmo, musia byť dobre informovaní, mať prehľad o tom, čo komu prináleží,“ vyjadrila sa poslankyňa. Podľa nej by sme na naštartovanie fatálne zle nastaveného systému potrebovali aj 500 miliónov eur ročne. Možnými opatreniami je zverejnenie poradovníkov, kvalitné komunitné plánovanie, reálne zrovnoprávenie verejných a neverejných poskytovateľov, sprostredkovanie informácií a kvalitný výber manažmentu. „Prechodila som celé Slovensko a v komunitnom plánovaní sú skutočnými priekopníkmi v Dolnom Kubíne, predbehli dobu, je to perfektný príklad toho, ako to môže fungovať,“ prezradila.

Lucia Nicholsonová

Zľava predseda ZOMOS-u (Združenia občanov miest a obcí Slovenska) Vladimír Špánik, mestské poslankyne z bratislavskej Karlovej Vsi a aktivista z Myjavy Marián Orávik.

Protikorupčné zmeny v komunálnej legislatíve

Vladimír Pirošík, advokát a spolupracovník Transparency International Slovensko a spolutvorca infozákona, si pripravil prednášku na tému Aktuálne (protikorupčné) zmeny v komunálnej legislatíve. Z pohľadu legislatívy, ktorá podporuje otvorenosť, nemá samospráva právo anonymizovať druhú zmluvnú stranu, čoho sme často svedkami. Aj v prípade napríklad sociálnych služieb a ich poberateľov sa má verejnosť právo domáhať zverejnenia „štvoričky“ – meno, priezvisko, titul, adresa, hoci sa úrady často odvolávajú na ochranu osobných údajov. Za ostatné roky sa podarilo presadiť zverejňovania zmlúv, ale aj sprístupňovanie faktúr a objednávok na webových portáloch miest a obcí.  V. Pirošík okrem iného spomenul zmeny pri opakovanom použití informácií, ale aj snahy ZMOS-u  o to, aby sa povinnosť zverejňovať niektoré údaje v zmysle infozákona oklieštila. V závere vystúpenia sa dotkol aj aktuálneho zjavu - „pána nikto“ – Pavla Páchnika, ktorý je známy tým, že prostredníctvom príslušných prokuratúr poukazuje na nezákonné VZN-ká, ktoré prijímajú samosprávy.

Vladimír Pirošík

Polčas poslancovania

Jednou z najzaujímavejších častí trojdňového seminára bola sobotňajšia moderovaná diskusia o polčase poslancovania. Asi dvadsať miestnych poslancov so skúsenosťami z rôznych samospráv Slovenska si tri hodiny vymieňali skúsenosti, ktoré získali počas práce v prospech verejnosti a hlavne pri presadzovaní protikorupčných opatrení. Väčšina sa týkala zmien v rokovacích poriadkoch a podpore účasti občanov pri správe vecí verejných. V Prešove napríklad vytvorili štatút mestského periodika, ktorý podlieha schvaľovaniu zastupiteľstva. V Rožňave znížili počet volebných obvodov a poslancov. Aktuálne tam chystajú primátorské voľby. V Banskej Bystrici poslanci zastupujúci Banskobystrickú alternatívu chcú vytvoriť memorandum Banskobystričana. Ľudia musia začať robiť pre ľudí. Skupina mladých miestných politikov v neďalekej Devínskej Novej Vsi podporuje lokálpatriotizmus napríklad organizovaním akcie Devínska Devínskej. Vydáva dokonca občasník, ktorí ľudia veľmi dobre vnímajú. V komunálnych voľbách sa tam do zastupiteľstva dostalo jedenásť nových poslancov z dvanástich.

V nedeľu doobeda sa uskutočnila posledná zo série prednášok na tému Odpadové hospodárstvo a samosprávy, ktorú uviedol Ľuboš Vrbický.

Záznamy z jednotlivých vystúpení by mali byť prístupné na youtube. Po zverejnení na ne upozorníme.

Prezentácie lektorov sú zverejnené tu.

Poznámka autorky: Spoločných tém a užitočných informácií bolo toľko, že ani tri dni nestačili na ich vyčerpanie. Pre nezávislých poslancov a občianskych aktivistov sú takéto rozhovory poriadnou energetickou bombou a povzbudením do ďalšej práce. Pretože ako to vystihol Vlado Pirošík z BBA, niektorí sa zameriavajú na hardware, my na software, na ľudí, ktorí v meste žijú. A o kvalite demokracie vypovedá situácia, v akej sa nachádza občianska spoločnosť a úroveň občianskej participácie. Ďakujeme organizátorom z TIS za pozvanie a skvelé prijatie. Už teraz sa tešíme na spoluprácu (hlavne s k nám územne a myšlienkami najbližšími poslancami z Devinskej Novej Vsi www.devinskainak.sk  :)

Tomáš Klus: "Najväčším nepriateľom demokracie je ľahostajnosť. Ak budeme zahľadení len sami do seba, tak sa potom nemôžeme čudovať tomu, ako to okolo nás vyzerá."pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

19.10.2012 10:28:45 | Mel

K téme, aj takto sa dá bojovať http://spravy.pravda.sk/za-korupciu-na-ministerstve-prace-dostal-uradnik-dva-roky-podmienecne-1z4-/sk_domace.asp?c=A121019_102012_sk_domace_p70

Len ten "trest" je dosť mierny....