Ľudia pre Malacky » Bude program viacstupňového bývania pre Malacky riešením?

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Bude program viacstupňového bývania pre Malacky riešením?

Každý má právo si zvoliť spôsob života, s tým súhlasím. Nie však takou formou, aby svojím životným štýlom obmedzoval tých, ktorí chcú žiť inak. So slovom neprispôsobiví sa stretávame čoraz viac. Ide o ľudí, ktorým chýba akceptácia všeobecných spoločensky uznávaných noriem a možno ich považovať za nebezpečný faktor vo vývoji občianskej spoločnosti.

V Slovenskej republike počet neprispôsobivých narastá a Malacky nie sú výnimkou. S ich počtom sa zvyšuje aj množstvo problémov, ktorými zamestnávajú úradníkov samosprávnych a štátnych inštitúcií, o finančných nákladoch ani nehovoriac.

História sa opakuje, Malacky opäť stoja pre vážnou otázkou riešenia spolužitia s neprispôsobivými občanmi. Dnes je najzávažnejším problémom práve tak často medializovaná Družstevná ulica, na ktorej žije takmer 40 neprispôsobivých obyvateľov. Malackí starousadlíci mi isto dajú za pravdu, že práve táto rodina dostala od mesta Malacky pomoc už mnohokrát. Vďaky sa však nedočkala. Predstavitelia mesta stoja pred nezávideniahodným rozhodnutím. Riešiť ich presťahovanie alebo nie? Pomôcť slušným obyvateľom Družstevnej ulice a navrátiť im bezpečný a pokojný život, alebo sa pridať k verejnej mienke väčšiny Malačanov? Malačania tejto rodine už neveria, stretla som sa s názormi mnohých, postoje sa však neodlišujú.

Neprispôsobivé rodiny nájdeme v našom meste aj v obytnom dome na Mierovom námestí, na Skuteckého ulici, či na Hlbokej. Spočítať si ich netrúfam. Dnes som však presvedčená, že by malo mesto Malacky hľadať koncepčné riešenie s dlhodobým efektom. Niektoré mestá a obce na Slovensku sa na cestu hľadania optimálneho riešenia už vydali. Mňa osobne zaujal projekt viacstupňového sociálneho bývania, ktorý realizovalo mesto Dunajská Streda. A ako sa vraví „lepšie je jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť“, vedenie mesta sa rozhodlo Dunajskú Stredu navštíviť. Pridali sa aj poslanci a starosta Rohožníka (je aj predsedom Klubu primátorov a starostov Záhoria).

Projekt viacstupňového bývania pre neprispôsobivých pod názvom DRUHÁ ŠANCA bol realizovaný za aktívnej spolupráce mestského úradu s Inštitúciou pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu. Autorom projektu bol vysokoškolský pedagóg, romológ a riaditeľ spomínanej inštitúcie PhDr. Jozef Ravasz, PhD. Ako sám uviedol, medzi dunajskostredskými neprispôsobivými sú prevažne občania rómskeho etnika. Jeho projekt nerieši len otázku bývania, ale aj socializáciu týchto ľudí, ich zamestnanosť a vzdelávanie. Počas diskusie zdôraznil, že riešenie musí byť prienikom všetkých oblastí, aby bolo dostatočne účinné. 

Program zahŕňa kombináciu  terénnej sociálnej práce, kontroly a sankcií s viacstupňovým bývaním typu A, B a C, v ktorom sa bytové jednotky obyvateľom komplexu prideľujú na základe ich bodového ohodnotenia, podľa ich zásluh. Areál predstavuje kontrolované bývanie. Vstupuje sa doň cez vrátnicu, kde sa monitoruje vstup a odchod osôb.

FOTO
Pohľad vľavo A a B, vpravo C

FOTO
Vstup do areálu, vpravo vrátnica

Samotný komplex sa nachádza v priemyselnej zóne (mimo obytnej zóny) a býva v ňom 329 obyvateľov na základe nájomného vzťahu s mestom. Bývanie typu C je najnižším štandardom vo forme kontajnerového bývania, z ktorého je možné prejsť do bývania typu B a následne do bývania typu A (jednoizbové byty). Z neho je možnosť návratu späť do mesta. A typ obývajú väčšinou mladí ľudia, ktorí predstavujú vzor správania. Každý z dospelých obyvateľov by mal denne dosiahnuť celkovo 20 bodov, ktoré sa prideľujú podľa toho, či si plnia svoje denné úlohy, napr. dodržiavanie čistoty, upratovanie spoločných priestorov, plnenie školskej dochádzky, hľadanie si zamestnania, úhrada nájomného. Správanie obyvateľov mesačne vyhodnocuje komisia zložená zo 4 terénnych sociálnych pracovníkov. V prípade, že obyvatelia spĺňajú kritéria po dobu 3 mesiacov, môžu sa presťahovať do bývania  vyššieho štandardu. 

FOTO
Vľavo kontajnerové byty, vpravo bytový dom B a A 

FOTO
Kontajnery z opačnej strany 

FOTO
Toaleta v kontajneri

FOTO
Jednoizbový byt v bytovom dome A 

FOTO
Jednoizbový byt v bytovom dome A

Dunajská Streda investovala do realizácie bytového komplexu len čiastočne, nakoľko získala na tento účel dotáciu zo štrukturálnych fondov EÚ.  Rovnako postupovala aj pri procese získania terénnych sociálnych pracovníkov, doposiaľ úspešne. V porovnaní s polohou Malaciek je Dunajská Streda vo výhode. Realizácie finančne dotovaných projektov v Bratislavskom samosprávnom kraji sú veľmi obmedzené. Nedá mi nespomenúť aj fakt, že „otcom“ celého projektu je pán Ravasz, ktorý sa touto témou dlhé roky zaoberá na vedeckej a pedagogickej úrovni. Svoje skúsenosti pretvoril do reality a denne s ňou žije. Uvedomuje si, že umiestnenie komplexu mimo obytnej zóny je tzv. segregáciou, avšak v situácii, v ktorej sa mesto nachádzalo, bola potrebná. Ravasz v úlohe správcu komplexu tvrdí, že táto skupina ľudí potrebuje „tvrdú ruku“ a kvalitnú sociálnu prácu. Práca s neprispôsobivými je zložitá a náročná. On sa však teší aj z čiastočných úspechov. Z obytnej zóny odchádzali tieto rodiny s dlhom 25 miliónov, dnes platí nájomné 94% z ubytovaných. 4 rodiny, ktoré dlhodobo plnili kritériá bodového systému, sa už vrátili späť do obytnej zóny v meste.

Tento projekt už oslovil aj iné mestá, Komárno, Veľký Meder a aj Košice. Dunajská Streda si riešenie spolužitia s neprispôsobivými ušila „na mieru“. Zaujala aj ústredné orgány štátnej správy. Model kontrolovaného systému integrácie prostredníctvom poskytovania systematického asistovaného prestupného bývania založeného na zásluhovosti je tiež zakomponovaný v legislatívnom zámere zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny predložený do pripomienkového konania. 

Za srdečné privítanie, cenné informácie a sprístupnenie vstupu do areálu bytového komplexu, ako aj prisľúbenú pomoc v budúcnosti, ďakujeme prednostke Mestského úradu Dunajská Streda Ing. Júlii Bubniakovej, vedúcej odboru školstva, sociálnych vecí, šport a kultúry Mgr. Timey Molnár a PhDr. Jozefovi Ravaszovi, PhD, ktorí nás počas návštevy sprevádzali.

FOTO
Pred miestnym obchodom, ktorý sa má čoskoro otvoriť 

FOTO
Novovybudovaná záhrada so sedením 

A Vás, Malačanky a Malačania, prosím o pomoc. Je to problém nás všetkých. Nielen obyvateľov ulice Družstevnej, Skuteckého, Hlbokej a Mierového námestia. Vedľa každého z nás môže vyrásť „nová Družstevná“ a to nechce nikto. A obyvatelia Družstevnej to ani nikomu inému neprajú. Žiť takto však už odmietajú.

Prosia Vás, aby ste podporili také dočasné a dlhodobé riešenie, ktoré bude uspokojivé pre všetkých slušných Malačanov.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

30.08.2011 17:44:29 | Petra

Podporili a nech to umiestnia priamo na Padzelku :-) Malacky - dobre miesto pre zivot tak nech si Ondrejka uzije ked dopraje inym.

30.08.2011 18:33:14 | Steewe

Plne súhlasím s Petrou, takto ich bude mať Ondrejka stále pod kontrolou keď nevedel kontrolovať svojích podriadených soc. pracovníkov, ktorí sa problému nevenovali...a nech si postavia na jeho pozemku nejaké tie čierne stavby. Projekt určite podporujem.

31.08.2011 09:47:26 | zuzana

Super napad, zabije 2 muchy jednou ranou, usetri na nejakych pracovnikov co by ich kontrolovali.

31.08.2011 16:11:32 | Malačan

A potom, že riešenie je v nedohľadne. Aké je to jednoduché. Je až zarážajúce akí primitívi sa dnes dostanú k počítaču a dokonca sú schopní aj niečo napísať. Len tak ďalej! Nasledujúce príspevky budú určite veľmi zmysluplné a konštruktívne.

31.08.2011 21:06:41 | stukes

prečo im chce stále niekto dávat niečo zadarmo,radšej nech daju chorým,detom,dochodcom a pod. ,nie týmto príživníkom

31.08.2011 22:01:03 | Denisa Bilkovičová

Projekt ma oslovil,má výbornú koncepciu a je výborne premyslený(má hlavu i pätu ,ako sa hovorí),je vidieť,že to robil odborník,ktorý veľmi dobre pozná romsku problematiku,ktorý potrebujú pevnú ruku a prísne stanovené kritéria(robím s nimi 18 rokov),takže to trošku poznám.......Mohol by sa rozhýbať aj náš pán primátor,keď to ide inde zrealizovať,pôjde to aj u nás........(len treba iniciatívy viacej,nezameriavať sa iba tam kde kvapká........).Podľa mňa je to výborné riešenie a veľká motivácia pre neprispôsobivých občanov.....!!!!

04.09.2011 00:14:19 | Niekto

Ľudia, ktorí chcú dať po toľký raz zadarmo bývanie týmto demolátorom ako odmenu za to, že ničia životy susedov kdekoľvek sa nachádzajú musia byť nepoučiteľní, ťažko slabomyseľní jedinci.

Mesto NEMÁ povinnosť dávať týmto príživníkom žiadne náhradné bývanie.
Ak chcú iniciátori tohto projektu vyhadzovať peniaze do vzduchu, nech tak činia zo svojho!

O slušného občana sa títo "zástupcovia mesta" nestarajú ani len zčasti tak, ako o týchto kriminálnikov. Prečo?!

05.09.2011 15:36:39 | P.Kovacova

podporujem tuto myslienku, podla mna by bolo dobre domysliet riesenie, tak aby neprispôsobivy prispeli k rozvijaniu, k budovaniu tohto programu svojou ucastou, ked uz pride k tomu, ze nebudu mat kde byvat. Je sice pravda a tiez zastavam ten nazor, ze nie je dobre nikomu len tak nic davat, ako mi ista velmi rozumna osoba vysvetlila a myslim, ze je to pravda, oni by si samy spravili niekde nelegalne bydlisko, ktore by len rozsirovali, stat by im to znovu toleroval a toto je takpovediac cesta, ako ich dat pod dozor, a tym oslobodit zufalych obcanov druzstevnej ulici /uz ozaj zufalych/ od tychto vyvrhelov nasej spolocnosti. Osobne si myslim, ze situaciu je potrebne urychlene riesit.... apropo predpokladam, ze kontajnery nebudu ich majetkom ako bolo vysvetlene, ale budu ich len uzivat, riadne platit najom... snazit sa prispôsobit... takze nikto im nic nedava....zas len tak...!

05.09.2011 23:27:55 | jasom

A zaplatí to Jozko Ondrejka zo svojeho??? Konsky * tak akurát! Nebudem platit moje dane na nejake čierne špiny, daň som ochotný dať jedine na ich odstrel!

10.04.2012 12:28:45 | Ludo

Je to sice pekne a zaujimave, u takych trochu normalnejsich to moze zabrat, ale musia byt stale pod kontrolou a to su tiez naklady navyse oproti beznemu obcanovi. Ked sa pomaha jednym, ma sa pomahat aj ostatnym. Zatial nikto neriesi slusnych obcanov, co robia za minimalne platy, ledva preziju a tiez potrebuju byvat. Mlady clovek s rodinou sa musi stat najprv neprisposobivy aby mohol mat byvanie ?