Ľudia pre Malacky » Ako dlho bude Ondrejka prešľapovať na mieste?

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Ako dlho bude Ondrejka prešľapovať na mieste?

O probléme na Družstevnej ulici vieme všetci. Niektorí poslanci sa s ním oboznámili hlbšie, niektorí tam ešte ani len neboli. Sú potom takí, ktorí pracujú na mestskom úrade, a ktorým teda problém leží v žalúdku. Nehovoriac o Oskarovi, ktorého úradníci považujú za svoj zlý sen. Ale stále neviem, čo si mám myslieť o primátorovi Jozefovi Ondrejkovi.

Bez ohľadu na to, čo si o ňom a štýle jeho práce myslím, problém na Družstevnej ulici sa ho ako primátora mesta týka. Nerozumiem, ako môže spokojne hlásiť do médií, že „sa spory na Družstevnej čiastočne upokojili.“ (Sme, 18.1.2012) Dostáva nesprávne informácie od svojich podriadených, vedome klame, alebo sa nebodaj sám o tom presviedča, aby mohol pokojne spávať? Neviem čo je pre obyvateľov mesta a Družstevnej ulice horšie...

Volebné obdobie 2006 - 2010

V predchádzajúcom volebnom období sme o Družstevnej takmer nepočuli, či ako poslanci alebo v Malackom hlase, ktorého by akoby problém na Družstevnej nezaujímal. Z úst primátora mesta ako poslanci vôbec. V septembri 2010 som požiadal o súhrnné informácie, ktoré mali byť prerokované na zasadnutí, neurobili to, odpoveď som dostal ako odpoveď na interpeláciu a bodka. Voľby. V tom čase boli vzťahy medzi mnou a primátorom napäté, mal som byť žalovaný, Malacký hlas v plnej moci primátora.

Podčiarknuté a spočítané vo volebnom období 2006-2010, primátor mesta navštívil rodiny Galbovcov a Danihelovcov, Oskara Dobrovodského s rodinou prijal na úrade mlčaním. Následne podané trestné oznámenie vo veci ohovárania (predmetom malo byť, že primátor zobral úplatok 50 tisíc korún), v rámci ktorého predvolaný na výsluch Oskar Dobrovodský starší. Trestné oznámenie polícia odmietla.

Ak je pravda, že O. Dobrovodskému mal primátor hneď v úvode povedať, aby svojim susedom kúpil Oskar dom v inej obci, tak chápem neustále prešľapovanie primátora.

Vnímam však aj to, že primátor nechal poslať listy na štátne orgány so žiadosťou o spoluprácu pri riešení problému. Výsledok toho vidíme na Družstevnej. Buďme vďační aj za to. Ale či je to od primátora maximum, ktoré dokáže zo svojej najvyššej pozície v meste ponúknuť, zhodnoťte sami.

Volebné obdobie 2010-2014

Za najväčší spúšťač dnešných udalostí považujem dve aktivity. Návštevu ministra Lipšica v Malackách, ktorého primátor privítal cez ulicu pred pohostinstvom, a silný tlak zo strany občianskej iniciatívy ĽPM prostredníctvom médií.

Prvý náznak postoja primátora k Družstevnej vyslovil na verejnom stretnutí s obyvateľmi v pohostinstve U koňa. Za svoje slová o tom, ako majú ľudia chápať, že čo bude s deťmi, ktoré sa narodia do takého prostredia, a že im treba nájsť prácu, si vyslúžil od miestnych obyvateľov výkriky a pohoršenie.

Avšak úplný obrat urobil primátor pri stretnutí s nami, mnou a Zuzanou Baligovou z občianskej iniciatívy ĽPM. Oceňujem, že primátor mal snahu nás vypočuť a poskytol nám súčinnosť vo všetkom, čo sme potrebovali. Oboznámili sme ho s našimi krokmi, podanými návrhmi na súde. Vypočul si nás a na najbližšej porade uložil podriadeným zamestnancom úlohy, o ktoré sme žiadali. V tomto som prvý raz videl, že to ide.

Rovnako primátor poskytol súčinnosť, keď sme ho s Alojzom Hlinom požiadali o zabratie verejného priestranstva na dočasné umiestnenie kontajnerov. To, že A. Hlina otočil následne celú vec proti primátorovi, nie je môj štýl, ani som sa s tým nestotožnil a odmietol som to. Ale upokojím všetkých, ak si pamätáte dobre na presun kontajnerov po meste k domu primátora na Dubovského ulici, išlo len o mediálny ťah. Deň predtým sme mali informácie o tom, že kontajner má byť presunutý do dvora Galbovcov, ktorý pozemok aj vyčistili a vybúrali dieru na vsadenie kontajnera. Hneď sme urobili potrebné kroky, aby sme tomu zabránili.

Od augusta do BVS

Primátor mesta zvolal 2 pracovné stretnutia s poslancami. Výsledkom bolo, že nič nebolo. Nemám s podobnými stretnutiami dobré skúsenosti, na jedno bol prizvaný A. Hlina s jeho návrhom. Ten poslanci odmietli. Primátor sa následne nevyjadril, len zozbieral návrhy poslancov, dal prísľub, že ich mestský úrad preverí a bolo ticho.

Písomne som primátorovi navrhol, ak nevyjde ani jedna alternatíva, aby boli rodiny Galbovcov a Danihelovcov rozdelené do nájmov. Výsledkom toho bola odpoveď primátora, že nespĺňajú kritériá. A za to si vyslúžil tvrdú kritiku A. Hlinom.

V tomto období sme začali v ĽPM vo vlastných silách preverovať možnosti. Nebudem už písať o dôvodoch, pre ktoré sme pristúpili k príprave riešenia špeciálneho bývania v areáli BVS.

Primátorovi mesta sme projekt špeciálneho bývania prezentovali so Z. Baligovou z ĽPM ešte predtým, než uzrel svetlo sveta. Vzhľadom na to, že túto alternatívu poznali poslanci z pracovného stretnutia v auguste, a bola jednou z tých, ktorú mal mestský úrad preveriť, nebolo potrebné z našej strany viac vyvíjať snahu.

Až koncom septembra, keď sa nám nepodarilo zrealizovať iné alternatívy. Vážim si na primátorovi, že reagoval na moju prosbu o účasť na stretnutí s riaditeľom spoločnosti BVS. Síce boli všetky veci predrokované, primátor pomohol. Dovtedy však jeho postoj z môjho pohľadu stále nečitateľný.

Až projekt nadobudol reálne kontúry, a bolo to v piatok 18. novembra 2011 pred víkendom, počas ktorého sme pripravili materiál do mestského zastupiteľstva. Osobne som požiadal primátora o vyslovenie jeho názoru a postoja, a to zdôrazňujem, bez ktorého by sme s projektom ďalej nešli. Primátor projekt podporil, pretože o inej lepšej alternatíve podľa jeho slov nevie, dokonca nemal problém ho verejne podporiť pred obyvateľmi!

O udalostiach potom viete všetci. Čo ma však prekvapilo, boli dve veci. Primátor mesta poslal na verejné stretnutie s obyvateľmi prednostu mestského úradu s odôvodnením, že volia riaditeľa gymnázia. To, kedy skončila voľba a kedy sa uskutočnilo stretnutie na Juhu, nestojí ani za zmienku. Ale čo ma najviac zarazilo, bol mediálny výstup primátora v televízii, ktorým celý projekt potopil ešte pred samotným zasadnutím mestského zastupiteľstva. Dokonca som ho na zasadnutí mestského zastupiteľstva osobne požiadal, aby sa vyjadril. Výsledok bol ten, že ocenil aktivistov a obyvateľom načrtol, že môže mestský úrad vypracovať ďalšie alternatívy. Tak to bol teda skutočne gól! Ale do vlastnej brány...

V tej chvíli mi bolo jasné, že primátor urobil otočku. Veľmi dobre si uvedomuje, že žiadne iné alternatívy mestský úrad nemá a sám primátor o nich ani nevie (logicky, keďže sa tak predtým opakovane vyjadril). A preto z mojej strany prišiel návrh uznesenia, ktorý ho podvihol zo stoličky. Vždy ho podvihne zo stoličky, keď si dovolíme uložiť mestskému úradu prácu. Uvedomujem si, že primátor musel byť zelený, šedý, a neviem ešte aký, keď počúval znenie uznesenia, ktoré som poslancom predložil na schválenie ako splnenie sľubu, ktorý som dal obyvateľov z Juhu.

Od BVS k ničomu...

Premýšľal som dlho, čo si mám o primátorovi myslieť (vo vzťahu k Družstevnej). Viem však isto, že prešľapovať na mieste sa nedá. Ak Jozef Ondrejka ako primátor mesta neurobí zásadné rozhodnutie a vyhlásenie, vytvára falošnú predstavu o riešení problému či už Oskarovi Dobrovodskému a jeho rodine, obyvateľom Družstevnej, Malačanom, ktorí tŕpnu, kde sa rodinka Galbovcov jedného dňa ocitne, ale aj samotným Galbovcom a Danihelovcom, ktorí boli ochotní, a to mi na môj veru verte, plniť všetko, čo si obyvatelia mesta a mesto samotné nadiktuje.

O to viac som znechutený a zneistený najnovším výstrelom v podobe dotazníku štýlom „obyvatelia, povedzte svoj názor“ v takto ťažkej téme. Neviem ako vy, ale ak by mne niekto predložil takýto dotazník, a nebol by som veci znalý a takto angažovaný, automaticky by som vyznačil možnosť: „Alternatíva č. 5 - ponechať situáciu v súčasnom stave a riešiť v zmysle platných právnych predpisov. Ide o susedský spor, ktorý mesto nemusí riešiť poskytnutím náhradného bývania.

Pýtam sa, o čo ide úradníkom? O čo ide primátorovi mesta? Vyhnúť sa tvorivosti a pripraviť návrhy pre mestské zastupiteľstvo? Demonštrujú tým vlastnú neschopnosť?

Všetky návrhy, ktoré sú v dotazníku, tu boli. A neboli priechodné. Proti nájomnému bytu na Skuteckého sa postavil primátor. A prednosta mestského úradu to potvrdil na verejnom stretnutí s obyvateľmi Juhu. To aká motivácia pre ostatných? Jednoducho povedané, mesto nemá k dispozícii viac takýchto bytov, to ale dopovedané nie je.

A že majú ľudia navrhnúť riešenie? Ten priestor tu bol stále, aj je. Doteraz nikto neprišiel s návrhom. A že ľudia majú navrhnúť umiestnenie kontajnerov? Myslíte si, že ľudia majú prehľad o mestských pozemkoch? Neviem, či toto mohol myslieť niekto z mestského úradu vážne, alebo je to posledný výsmech do tváre Malačanom.

Termín mestskému úradu k predloženiu alternatív uplynie o týždeň. Prácu a zmýšľanie viacerých zamestnancov z mestského úradu pozorujem 5 rokov. Preto mám vážnu obavu, že vo februári sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva postaví prednosta mestského úradu štýlom „vážení poslanci, obyvatelia mesta sa vyjadrili v dotazníku takto, treba to brať na zreteľ. Preto sme uznesenie vás poslancov splnili tak, že mestský úrad pripravil kombináciu umiestnenia suchého WC na pol roka, pokúsil sa zriadiť žumpu a jednu rodinu umiestniť do nájomného bytu na Skuteckého ulici na Juhu. Slová primátora tomu asi nasvedčujú: „Túto iniciatívu vyhodnotíme na rokovaní mestského zastupiteľstva.“ (SME, 18.1.2012)

A tým to končí pre mestský úrad. Signál obyvateľom Malaciek, my sme si splnili, viac nás nezaujíma, neotravujte, je zatvorené.

A to najstrašnejšie, čo sa mohlo udiať, považujem to, že príde poslanec Jozef Mračna na Družstevnú ulicu s ponukou, aby dal O. Dobrovodský 10 tisíc EUR, že 5 tisíc EUR dá mesto, a Galbovcom a Danihelovcom sa kúpi nehnuteľnosť od Malaciek vzdialená vraj 100 km. A navštíviť Anežku Rafaelovú s tým, aby odpredala aj svoj dom, je niečo strašné. Ja len stále neviem, či to bola samostatná akcia poslanca J. Mračnu alebo bol len vyslancom dobrej nádeje primátora mesta.

Najväčšie zlyhanie Jozefa Ondrejku...

Ale rozhodne to nekončí pre primátora mesta. Hru, ktorú začal primátor s prednostom a jeho tímom úradníkov hrať, je veľmi nebezpečná. Skryto podsúvať ľuďom odpoveď v takto citlivej téme, je nič iné, len pokus zbaviť sa zodpovednosti a nechať problém vyhniť do takej miery, že sa stane tragédia.

Kde je ten Jozef Ondrejka, ktorý presadzoval, že mesto je tu pre ľudí? Kde je ten Jozef Ondrejka, ktorý presadzoval, že Malacky sú dobré miesto pre život? Kde je ten Jozef Ondrejka, ktorý ešte spolu s nami presadzoval do priorít mesta riešenie problému na Družstevnej ulici? Ak sa nám boja rodičia púšťať deti do školy cez Družstevnú, ak nás médiá vykresľujú ako neschopné mesto, ak sa nám tu skupina obyvateľov bojí o zdravie a majetok, postaví sa primátor a povie, že je to susedský či súkromný spor?

Po rokoch existencie problému na Družstevnej by som chcel konečne poznať postoj primátora mesta. Nech konečne povie, buď ho to zaujíma a je to aj jeho priorita, aby bol na Družstevnej trvalý pokoj, alebo nechce, aby sa to riešilo z pozície mesta. Je to legitímny postoj, jeden aj druhý. Ale myslím si, že obyvatelia potrebujú poznať postoj človeka, ktorého zvolili do takto dôležitej funkcie. Nech ho teda povie.

Vykrúcať sa slovami: „No už teraz je pomerne jednoznačné, že obyvatelia Malaciek zásadne odmietajú riešenia prostredníctvom dákych finančných injekcií z rozpočtu mesta.“ (SME, 18.1.2012), je smiešne. Ak tieto slová myslí primátor vážne, ako od zásadového človeka očakávam od neho aj druhý krok. Že zastaví každoročné doplácanie dlhov za neplatičov na území mesta (vyše 30 tisíc EUR). Obzvlášť ak primátor vie, že problém na Skuteckého ulici umožnili jeho úradníci na mestskom úrade!

Vážený pán primátor, toto je problém Malaciek, a Vy ste primátorom tohto mesta! Prosím, zastavte túto nebezpečnú hru, inak si myslím, že profesionálne zlyháte. Vy dobre viete a nechcite, aby sme Vám pripomenuli, o aké finančné injekcie ste s úradníkmi pripravili rozpočet mesta pri výstavbe nájomných bytov na Jánošíkovej ulici.

A teda v prípade, že k tomu nedôjde, požiadam mestské zastupiteľstvo o schválenie dodatku mandátnej zmluvy spoločnosti Termming, a.s., ktorým doplácanie zrušíme. Ale upozorňujem, nastane obrovský nepokoj, ale mesto Malacky bude teda principiálne, tak ako nám Jozef Ondrejka naznačuje svojím najnovším dotazníkom a vyhláseniami do médií.

Som veľmi zvedavý na výstup z celého tohto divadla. O BVS hlasované nebolo, ale stále máme šancu ukázať Slovensku, že vieme inak ako silou. Zatiaľ sa tak nestalo a ja som to prijal. Naďalej je BVS jediné doteraz rozpracované riešenie. Ale bez toho, aby sám Jozef Ondrejka konečne povedal svoj postoj, či to mesto bude riešiť, alebo bude len prešľapovať na mieste, to bude tragikomédia bez konca. V tom prípade obyvatelia, majte sa na pozore, primátor tohto mesta vám verejne odkazuje, s vašimi problémami za mnou nechoďte...pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

21.01.2012 14:47:51 | Štefan

Odporúčam p. Ondrejkovi aby sa išiel poradiť o probléme na Družstevnej ul. s p. starostom Záhorskej Vsi JUDr. Šimkovičom a nech nepichá hlavu do piesku !!! Pán Šimkovič už by dávno problém vyriešil, je to totiž chlap na pravom mieste na rozdiel od p. Ondrejku Mäkkého...

21.01.2012 15:22:20 | Oskar Dobrovodsky

Vyborne zhrnute. Dakujem Vam velmi pekne p.Ŕiha, aj v mene mojej rodiny za Vasu nezistnu pomoc v tomto nasom nestasti, v tejto tragedii.
Ano, je pravdou, ze pred dvoma rokmi, ked som uprimne prosil spolu s mojim otcom p. Ondrejku o pomoc v tejto zlozitej situacii, tak mi "poradil", ze v Pl. Podhradi su na predaj rod. domy, aby som neprisposobivym kupil domy v tej dedine. Ostal som ako obareny, ocakaval som nejaku radu ci ozajstnu pomoc od primatora, ktoreho sme volili. Takuto "radu" som neocakaval ani v najhorsom sne! No najvacsi podraz tohto primatora proti nasej rodine prisiel v podobe podania trestneho oznamenia na mojho 80-rocneho otca, ktory len zopakoval to, co povedal Roman Galba na pode MsU v MA, v pritomnosti deviatich obcanov! Moj otec ziadal od primatora len vysvetlenie, ci je to pravda co povedal Roman Galba a co si o tom mysli... No primator len mlcal, dokonca podal trestne oznamenie na cestneho cloveka! Prokuratorka to odmietla ako neodovodnene, no p. Ondrejka voci jej rozhodnutiu dokonca podal staznost!
Koncom novembra min. roku ma poziadal o stretnutie p. Mracna, vraj ma pre mna riesenie. Nepoznal som ho a naivne som si myslel, ze nam chce ozaj pomoct v tejto tragedii. No ponukol mi vykupenie sa z nestastia a to zaplatenim sumy 10 000 eur, vraj mesto MA by poskytlo 5000 eur, ze by neprisposobivych mesto vystahovalo 100 km od Malaciek. Povedal som mu, ze nie som taky "charakter", aby som urobil peklo zo zivota inym ludom, ktorych ani nepoznam!
Co sa tyka toho clanku na SME.sk, tak zase p. Ondrejka klame, situacia je vyhrotenejsia ako predtym, nechapem kto mu dava take hlupe informacie. Nikdy za tie roky co tu neprisposobivi okupuju cudzie pozemky, nikdy u nas nebol, zbytocne je vlastne na tie jeho klamstva reagovat...

21.01.2012 15:46:33 | Michal M.

pan Riha presne vystihol Ondrejku, on je schopny sa len vyhybat nikedy nepovedal svoj nazor,takeho cloveka odvolat alebo nasadit silneho protikandidata vo volbach 2014!!!!! Ondrejka musi skoncit a hlupaci na mestskom urade musia padnut!

http://www.facebook.com/events/155572324553951/

21.01.2012 16:03:14 | Svetlana Prokopova

Pan Dobrovodsky, to vam primator opravu povedal? Aby ste kupili dom v Plaveckom Podhradi? Hanebne od primatora ked sa zmoze na takuto pomoc. A este podat trestne oznamenie na stareho pana!!! Dobre ze sa to medializuje politikov treba sledovat a komfrontovat jejich nazory se skutecnosti. Malacane ale mate to co ste si zvolili. Viac si nezasluzite. Snahou mestskych panov je zahrat druzstevnu do autu a to aj dopadne. Primator bude svatusek a premrhane tisice si nebude vsimat. Posle za panem Dobrovdoskym poslanca a mesto v tichosti kupi dom v inej dedine. Riesenie problemu na primatorov sposob. Raz to urobil a kupil v Gajaroch teraz kupia dom 100 km super napady!

21.01.2012 17:21:47 | Martina

Je mi veľmi smutno z toho, že jeden človek musí takto bojovať za svoje práva a zostáva nevypočutý od kompetentných orgánov. Pán Ondrejka na svojom poste len háji tie záujmy, z ktorých niečo má pre seba, občania ho nezaujímajú. Ak sú ľudia s jeho prácou nespokojní, tak by sa mali zamyslieť nabudúce nad tým či prídu voliť a hlavne koho budú voliť lebo nakoniec to aj tak vždy on vyhrá.

21.01.2012 19:10:26 | malačan

my, malačania, NEMÁME primátora.

22.01.2012 11:50:50 | Ivan

To, čo sa v poslednej dobe šíri z úct niektorých ľudí ohľadom Družstevnej a primátora, úradu... taká až nenávisť a kritizovanie, kde to len ide som dávno nevidel... je mi z toho zle.

22.01.2012 12:03:51 | Malacan

Dufam, ze sa najde silny protikandidat Ondrejkovi, ak ten vobec bude kandidovat.
Rihu si ale na tej pozicii neviem predstavit.

22.01.2012 12:27:18 | joki

Uradniku kery enem kradnu a robia zle treba pozavirat do base.

22.01.2012 13:55:41 | VO č. 2

To aby došlo pri najbližších komunálnych voľbách k zmene na pozícií primátora mesta Malacky je viac než nevyhnutné. Ale aj keď p. Ondrejku nahradí ktokoľvek kompetentnejší po všetkých stránkach, zmeniť prístup riešenia politík v našom meste je podľa môjho skromného názoru dlhodobý proces! Proces, ktorý je spojený nie len s výraznými personálnymi zmenami na pozíciach jednotlivých vedúcich odd. na MsÚ, ale aj so zmenami na nižších pracovných pozíciach MsÚ, mestských organizáciach ako aj organizačné zmeny v samotných politikách mesta, ktoré tiež nie sú najvhodnejšie nastavené. Laicky povedané aparát MsÚ v Malackách je prehnitý! Preto ak dojte v najbližších voľbách k pozitívnej zmene (v čo dúfam), nečakajme hneď a zaraz zázraky.

22.01.2012 18:36:23 | FANY

Pán Ondrejka už konečne odstúpte aj z celým mestským úradom a hlavne
všetci dôchodci, ktorí zaberajú miesta mladým nezamestnaným ktorí by
radi pracovali a nemôžu kvôli takýmto čo ich máte okolo seba. Najväčší
gól je p.Reháková, ktorá rýchlo dala výpoveď a teraz Vám tam vypomáha,
tak to je vrchol všetkého a to sa podobá na vaše primátorovanie...

22.01.2012 19:47:10 | Blabla

Pán Říha začala predvolebná kampaň do parlamentu SR a nie do mestského zastupiteľstva mesta Malacky.

22.01.2012 23:22:24 | maria d

uplny suhlas s VO č.2, zmena je dolezita a zalezi od toho aky primator dojde. nemoze to byt niekto zvnutra uradu musi to byt nezatazeny clovek a slobodny.. len ci vobec bude nejaky protikandidat alebo len stare tvare ako mracna,spusta,hamarova,haramia,novota,zahradnik,moravcik.. tito tu boli a minulost ukazala ze nie su realni kandidati.. neviem ci malacky maju kandidata..ale musi to byt 1 na 1.. aj ked ondrejka dalej nepojde,bol by hlupy ludia su uz znechuteni je prilis dlho vo funkcii a nepridavaju mu ani medializovane kauzy... bla bla iba odlakava pozornost,ale p.riha ma pravo vyjadrovat sa ako poslanec! neboji sa ondrejku a to je dobre!!! ked to sledujete vyjadruje sa dost casto nic neobyvkle a dobre zhrnute.. ja som rada ze som sa dozvedela aj cosi z kuchyne co sa nepise v mestskych mediach,ako co bolo a vychadza mi,ze ondrejka je pekny chameleon! a to som ho volila.. ale s druzstevnou neurobil nic,to je tiez pravda..

23.01.2012 10:35:36 | Peter

Pan Riha zistil, ze citanost portalu LPM klesa, tak bolo nutne prijat opatrenia. Pseudokauza Druzstevna zaberie vzdy. Najma u mladsej generacie, ktora nema utvrdene vzory spravania sa. Potlapkavanie sa s p. Dobrovodskym po chrbte zvysuje popularitu p. Rihu, ktory nezniesol "prehru" pri planovanom presidleni ciganov na BVS-ku. Ja som proti tomu, aby primator pridelil byt komukolvek, kto nesplna kriteria na jeho pridelenie, najma tomu, koho bytova otazka uz raz riesena bola (pri presidleni do Gajar). Toto vycita p. Riha primatorovi? Kde su ostatne mlade rodiny s detmi, ktore cakaju na pridelenie bytu a pritom podmienky pridelenia splnaju? Co sa tyka taranyzovania Dobrovodskych, ved tam su trvalo pritomni policajti, co ma s tym primator viac spravit? Potlapkavanie p. Dobrovodskeho po chrbte nevyriesi ich susedsky spor. Ten, ktory im tam nechcel povolit vybudovat zumpu (Oskar mladsi), sa nemoze cudovat, ze si cigani vykonavaju potrebu priamo na dvore. Pritom si asi ani on sam nenechava legalne vyvazat zumpu. Filmovanie nahych deti pri vykonavani potreby (zverejnene na youtube) urcite neprispieva k zmiernovaniu situacie. Pan Riha, ved ste dali mestskemu uradu ultimatum , tusim do konca januara. Preco ste nespracovali tento clanok az po tomto termine? Vasim cielom je to, aby ste odsudili vsetky ostatne riesenia, len aby sa dokazalo, ze Vas navrh je ten jediny najlepsi. Potom Juzanom uvediete, aky je urad neschopmy, ze nepredlozil iný vhodny navrh na riesenie ciganov. Takze za umiestnenim ciganov na BVS-ku uz nebudete stat Vy, ale neschopny urad. Alebo nepredlozite opatovne svoj navrh na premiestnenie? By som sa divil, lebo zobranu hracku potrebujete vratit spat. Rozduchavanie problemu p. Dobrovodskym Vam nahrava do kariet.. Tak teraz sa do mna pustite :-)

23.01.2012 11:00:13 | občan

Len pre ozrejmenie kto by mal chrániť občana. Načo potom platíme dane, máme štát, súdy zákony a právnikov
OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY A ICH OCHRANA
§ 127
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.
(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
Aký je tvoj názor

23.01.2012 11:36:08 | Radek S.

@Peter. Vazeny Peter, preco nespomenes, ze cigani nacerno okupuju pozemky p.Rafaelovej a p.Michalka? Ze legalne vlastna len 47 metru a protizakonne, ilegalne obsadili 400metru? To uz ti nevoni ze? Na Oskarovej stranke sem cital ze cigancence chodza sravat a stavat pod okna susedu,aj pani Rafaelovej,kerej sa vdaka temu rozpada dum! Ale to uz ta nezajima,co Petre? Cigancence uz davno mjeli zebrat do momova,lebo nepoznaju ani sprchu,nemaju co jest,cigani vsecko proslopu a profajca! Alebo si ich adoptuj mily Petre,co povis?

23.01.2012 11:56:20 | Radek S.

@Peter. Inac Ondrejka nepredlozil zadne rieseni! Za 4 roky neurobil vubec nic pro ludi z Druzstevnej, iba peklo. Je to zbabelec a klamar, keby byl Ondrejka chlap, tak uz davno odstupi. A hento volas susedsky spor? Sak henti nelude terorizuju celu ulicu, vseci maju strach z cigaňu, len Oskar nabral odvahu sa im postavit! BVS byl jediny dobry navrh, je to v neobyvanem prostredzi, za polem, daleko ze sidliska Juh. Juzane sa k temu nemjeli co vyjadrovat, lebo to neni Juh, je to za Malackami. MU na cele s neschopnym Ondrejkem konali protipravne!

23.01.2012 13:15:11 | J.Říha

Važení diskutujúci, chcem Vás poprosiť, neotáčajte diskusiu k odvolávaniu primátora.

Primátorovi sa nedá vyčítať byt na Skuteckého ul., keďže návrh pridelenia bytu navrhol on sám s odôvodnením, že to môže byť motivácia pre ostatných. V dotazníku sa táto možnosť nachádza. V novembri ju prednosta prezentoval úplne opačne. Prestávam sa v tom vyznať.

Primátorovi verejne vyčítam, aké 180-stupňové otočky v tejto téme už predvádza.

Pán O. Dobrovodský nedáva súhlas s vybudovaním žumpy, keďže nie je podielovým spoluvlastníkom dvoru. Ale oceňujem, že vyjadril podporu tomu, že ak by bolo potrebné ohlásenie stavebnému úradu, ako sused s tým nebude mať problém. Túto vec som prezentoval na zasadnutí MsZ.

Vyjadrujem sa slobodne od roku 2006. A vyjadrovať sa budem naďalej. Viem o termíne plnenia úlohy a verím nielen ja, ale aj iní poslanci, že mestský úrad predloží po 2 mesiacoch zodpovedné, odborné a komplexné alternatívy. Reagoval som na článok a vyjadrenia primátora publikované v SME, 18.1.2012, kde apelujem na principiálnosť. Najskôr nech si primátor pozametá na úrade a spočíta finančné injekcie.

Ale ak zatiahnuť kohútiky, tak si myslím, že rovnako doplácaniu na úhradu dlhov za neplatičov.

Ja mám svedomie čisté, som pokojný, aj čo sa týka vykonanej práce okolo BVS. Uznesenie máte zverejnené, viac nemám k tomu, čo doplniť.

23.01.2012 13:29:14 | Peter

Je fajn, ze obcan upozornil na obciansky zakonnik. Je vsak ziaduce upozornit este na jedno ustanovenie. V § 4 sa uvadza, ze proti tomu, kto pravo ohrozi alebo porusi, mozno sa domahat ochrany u organu, ktory je na to povolany. Ak nie je v zakone ustanovene nieco ine, je tymto organom sud. Pan Riha si je plne toho vedomy a napriek tomu tu zavadza verejnost, ze primator nekona. Naco sa tu potom pol roka dozadu ohanal s vykonatelnym rozhodnutim sudu, podla ktoreho mali cigani upustit od svojho konania. V tomto okamziku vdaka jeho usiliu ma v rukach len zdrap papiera, ked chce pomoc od primatora. Kazde jedno riesenie, ktore moze primator ponuknut, bude na ukor danovych poplatnikov tohto mesta a v rozpore so zasadami (napr. pridelenie bytu). Preco pan Riha nespomenie v mediach svoju necinnost po tom, ako ma v rukach vykonatelne rozhodnutie. Ze by bol limitovany zakonom?! Ale ved tak isto je limitovany primator, len s tym rozdielom, ze v mediach na p. Rihu nekyda.

23.01.2012 13:36:45 | juzan

Peťo, nedaj sa vodit za nos. Oskar neni spoluvlastnik, ale Michálek je. Tak Oskar manipuluje s pozemkem cez svoju sestru - Michálkovú ženú. A ten súhlas na žumpu tam nedá nikedy.

23.01.2012 14:22:28 | Radek S.

@Peter. Tak urobis ten dobry skutek Peter? Adoptujes si cigancence? Vsetci ti budu dzekovat... Neni ti luto jak sa hrabu v hovnach, hraju v mocovce medzi potkanmi? Alebo si rovnaky zbabelec a klamar jak primator Ondrejka?

23.01.2012 14:23:03 | nika

Úplne súhlasím s týmto článkom.

23.01.2012 16:18:22 | Karol

Správanie Oskara Dobrovodského, teda aspoň myslím že to filmoval on sa mi hnusí. Filmuje rómov, ako štia na dvore a pri tom je na videu takmer vidieť genitálie rómskej ženy. Odporné. Stačí na youtube pustiť.

23.01.2012 21:05:45 | Ivan

Súhlas s Peter aj Karol. Pán Říha, toto vaše vyjadrenie snáď nemyslíte vážne: a verím nielen ja, ale aj iní poslanci, že mestský úrad predloží po 2 mesiacoch zodpovedné, odborné a komplexné alternatívy. Irónia, však? Sám dobre viete, že táto problematika nemá momentálne riešenie. Domnievam sa, že je to tak, ako popísal Peter v prvom príspevku... Je to o tom, že ste narazili na nevôľu Južanov, napriek svojej obrovskej snahe, ktorú vám nemožno uprieť. Ale problém sa objavil v nevôli občanov. Čokoľvek sa vymyslí, ale čokoľvek, nebude to dobré riešenie. Dobre ste si to uvedomili, preto ste podľa mňa zvolili túto taktiku, urobiť z úradu neschopných idiotov... To je môj názor. Pokiaľ sa štát nerozhýbe a nezmení zákony, nemá táto problematika riešenie. Aspoň nie ku spokojnosti všetkých...

23.01.2012 21:22:20 | J.Říha

Ivan, vzal som na vedomie názor obyvateľov. Prednosta mestského úradu, Dušan Vavrinec, sa hrdil, že mestské zastupiteľstvo vzalo mestskému úradu poverenie na riešenie problému na Družstevnej ulici. A preto nebolo nič pripravené. Takže čakám.

Idem si urobiť čaj, ak máte záujem, rád s Vami podiskutujem k možnostiam, ktoré mi ešte napadajú. Tiež ma zaujíma poznámka k zmene zákonov.

24.01.2012 09:12:01 | Jana

fuj, ta politika je riadne hnusna.... a takto si tu prepierat spinave pradlo je teda poriadne trapne....

24.01.2012 10:30:13 | Karol

Už aj na youtube odstraňujú videa zverejnené Oskarom Dobrovodským z dôvodu prejavov neznášanlivosti. Stačí kliknuť na odkaz ktorý Oskar Dobrovodský zverejnil na internetovej stránke mestského úradu http://youtu.be/7D7h3o3MAuA

24.01.2012 11:44:53 | Oskar Dobrovodsky

Karol. Vies preco filmujem tie zvratenosti ciganov a ciganciat? Pretoze chodia na cudzie pozemky kadit, na pozemky, ktore im nepatria. Mocia a vylievaju mocovku na zaklady rod. domu p. Rafaelovej, ktoru vyhnali z vlastneho domu (zila tu 30 rokov a je to tiez Romka, ale slusna pani). Na jej dom bol pozriet statik, ktory odporucil uz len zburanie. A kto jej podla teba zaplati skody? Cigani vlastnia len 47m2 a okupuju nacierno 400m2. To je podla teba Karol v poriadku? Potom podme vsetci obsadzovat cudzie pozemky, suhlasis? Ci to len neprisposobivi cigani mozu ?

24.01.2012 14:09:21 | Peter

Pan Dobrovodsky, nezavadzate tak trocha ludi? Neviem, ci na tejto alebo na mestskej stranke som sa docital, ze cigani su spoluvlastnici dvora. Cize na rozdiel od Vas tam maju moznost dvor uzivat. Chapem, ze pohlad na vykonavanie potreby na dvore je nechutny, avsak rovnako nie menej chutne je zverejnovanie nahych ludi na internete. Neulahcilo by Vam situaciu, keby ste presvedcili svojho svagra, aby dal ciganom suhlas na postavenie zumpy?

24.01.2012 14:38:24 | Oskar Dobrovodsky

Zdravim Peter. Uz stvrty rok sa snazim ciganov presvedcit, aby si urobili zumpu, aj som im hovoril, ze im pomozem s tym. Prosil som ich tri roky, aby nesravali a nestali na nas dom, nevylievali odpadovu vodu z pracky na nas pozemok, pretoze nam zacali plesniviet a vlhnut steny domu, narusena je statika. Bol tu odbornik z oblasti statiky zo SAV a zistil, ze mame komplet podmacane zaklady domu a narusenu statiku. NO CIGANI ODMIETAJU, ZIADNU ZUMPU ROBIT NEBUDU A BUDU NADALEJ CHODIT STAT A SRAT NA ZAKLADY NASHO DOMU! Samozrejme, vsetci susedia so zumpou suhlasia, pretoze je tu neznesitelny zapach z ciganskych hovien. A mylite sa, za nasim rod. domom mame cast nasho pozemku, kde sme ciganom povolili si susit pradlo, no oni nam tam chodia robit svoje potreby! Poradte nam Peter, co mame podla Vas robit? Vdaka za radu, kazda rada cenna v takejto situacii.