Ľudia pre Malacky » Čo nového okolo výrobného pavilónu na vakcíny?

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Príspevky z fóra

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Čo nového okolo výrobného pavilónu na vakcíny?

Chuť napísať ďalší článok o výstavbe výrobného pavilónu na vakcíny som mala už oveľa skôr. Predsa som sa však rozhodla, že si počkám na informácie z tlačovej konferencie Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR), na ktorej som sa mala zúčastniť. Aspoň tomu tak pred dvoma týždňami bolo. Stroj času však veľa zmenil, medzi iným aj možnosť spomínanej besedy sa zúčastniť.

Za dôsledným preskúmaním SŠHR stojí „asi rozhodnutie“

Po návšteve premiéra na pôde SŠHR sa veci dali do pohybu. Pracovný tím, zostavený za účelom preskúmania zákonnosti celého procesu výstavby areálu na výrobu vakcín, začal pracovať s nie ľahkou úlohou. Kroky mali smerovať k tomu, ako ďalej zodpovedne naložiť s celým projektom.

Na brífingu 5. 6. predseda SŠHR s Ficom garantoval, že v najbližšom čase zvolá tlačovú besedu, kde bude prezentovať výsledky šetrenia. S hodnotením priebežných zistení bol opatrný, čomu rozumiem a konala by som rovnako.

Ako sám pre médiá potvrdil, informácie mienil verejnosti poskytnúť v okamihu, keď bude disponovať s kompletnými zisteniami a bude k ním vedieť zaujať postoj. Logické a nič neobvyklé. Po dvoch týždňoch od spomínanej konferencie sa tlačová beseda konala. 19. 6. predseda Kičura pozval médiá, aby im priblížil, okrem koncepcie SŠHR, aj medializovanú kauzu o výstavbe pandemického pavilónu v Malackách.

Vypočula som si niekoľkokrát celý záznam z tlačovej besedy. Jednoznačné rozhodnutie, čo bude ďalej s malackou vakcinárňou som sa však z neho nedozvedela. Preto som bola nedočkavá, aké výstupy z tohto stretnutia ponúknu celoštátne médiá.

Vyjadrenia predsedu SŠHR boli plné neistých slov „asi, možno, s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou“, čím neuľahčil ani novinárom objektívne spracovanie témy. Väčšina z nich verejnosti ponúkla verziu, že sa v stavbe v Malackách pokračuje.

Do 24 hodín od konanej besedy sa na www.reserves.gov.sk objavila nová tlačová správa (z 20. 6.), ktorá má slúžiť na spresnenie aktuálneho stavu. Píše sa v nej o možnosti pozastavenie stavebných prác a utlmenie výstavby. Sama si pre seba hovorím, kto sa má v tých „asi rozhodnutiach“ vyznať? Pre vlastný pokoj na duši som si to v sebe uzavrela tak, že ku konečnému rozhodnutiu ešte neprišlo. Budem čakať ďalej, tak ako aj ostatní obyvatelia Malaciek.        

Nepovolaným alebo nepohodlným vstup zakázaný?

Avízovanej tlačovej besedy sa chcela zúčastniť aj redakcia ĽPM. Bezprostredne po tlačovej konferencii s premiérom som telefonicky kontaktovala hovorkyňu SŠHR, kde som deklarovala záujem OZ ĽPM sa besedy zúčastniť. Mgr. Rybanská súhlasila s účasťou a požiadala ma o e-mailovú adresu, kde mi zašle oficiálnu pozvánku a inštrukcie o priebehu konania podujatia. Termín sa blížil a e-mail neprichádzal. Rozhodla som sa, že si telefonicky overím, v čom komunikácia zlyhala.

Odpoveď hovorkyne ma doslova rozčarovala. Z kapacitných dôvodov sa rozhodli, že oslovia len vybrané médiá. V rozhovore sa dvakrát objavilo aj vyjadrenie, že budú pozvané tie médiá, ktoré objektívne informujú o tejto kauze. Úsudok si urobte sami, prosím. Mne ešte chvíľku potrvá, kým si nájdem odpoveď na otázku, čo bolo pravým dôvodom zamedzenia účasti ĽPM na tlačovej besede. Teraz pracujem s viacerými alternatívami.         

Pastorek garantuje projekt, o ktorého detailoch doteraz nevedel

Ešte zopár viet k besede. Bol na ňu pozvaný aj predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., ktorého som aj ja za OZ ĽPM pred pár týždňami oslovila. Zaujímal ma jeho odborný názor na výstavby výrobného paviĺónu v Malackách. Pýtala som sa ho na technológiu výroby ako aj možné riziká. Jeho odpoveď bolo rázna a jednoznačná.

Slovenská akadémia vied môže zaujať stanovisko k veci, o ktorej má dostatočné informácie a dokáže ju vyhodnotiť. Uistil ma, že o tom, že sa v Malackách takýto areál stavia, ani nevedel. Doposiaľ ho žiaden štátny orgán ani informoval, ani nepožiadal o spoluprácu.  Na tlačovej konferencii 19. 6. bol profesor Pastorek predstavený médiám ako garant projektu. A zase sa sama seba pýtam, kedy sa ním stal? Je možné, že štát povolil takúto investíciu, keď v tom čase nemal ani odbornú záruku virológov SAV?          

Nešírime paniku, chceme len záruku bezpečnosti od kompetentných úradov

K faktov pribúdajú aj hodnotenia, úvahy, názory. Pre alebo proti. Prikláňam sa k „najšťastnejšej“ verzii, ak sa hodnotia a analyzujú fakty. OZ ĽPM sa rozhodlo ísť touto cestou. I napriek tomu čelí pochybnostiam z uskutočnených právnych krokov a dokonca podozreniam zo šírenia paniky. A teraz sa pokúsim pocity hodiť za hlavu a vyhodnotiť, či naše úsilie, aj so spŕškou atakov, stálo za to.

Domáhali sme sa preskúmania postupu dotknutých orgánov vo výstavbe pavilónu a prinavrátenie zákonného stavu, ak sa preukáže, že takým nebol. Dnes už vieme, že väčšina podozrení sa potvrdila. Nie som spokojná so zisteniami, ale cítim, že naša snaha, ktorú podporilo aj 1100 občanov, stála za to.

Možno sa budem opakovať, ale zdôrazňujem, že naším cieľom boli a sú jasne pomenované požiadavky zapracované do otvoreného listu. Nikto nám nemôže mať za zlé, že za jedinú garanciu bezpečnosti projektu považujeme rozhodnutia vecne a miestne príslušných orgánov štátnej moci.

Prečo mlčí rezort životného prostredia?

Kontrolóri z mnohých úradov si museli za posledné týždne poriadne vyhrnúť rukávy. Určite je tomu tak na NKÚ SR, okresnej prokuratúre v Malackách. Medializované boli aj informácie, že sa preskúmaním zákonnosti výstavby pavilónu zaoberajú už orgány činné v trestnom konaní.

Nemáme však vedomosť, ako s preverovaním postupu Obvodného úradu životného prostredia v Malackách pokračujú kontrolné orgány z krajského úradu životného prostredia, alebo príslušného ministerstva. Nezáležalo by mi na tejto informácii, ak by nebola rozhodujúcim ťažiskom v ďalšom konaní stavebného úradu ako i samotného investora. A keby nebola tiež otázkou, na ktorej odpoveď čakajú aj viaceré kontrolné orgány.

Verím, že čoskoro budeme vedieť, či povoľovacie konanie na zhodnotenie vplyvov na ŽP (tzv. EIA) mala byť realizované. Ak áno, prečo tomu tak nebolo a kto ponesie za protiprávne konanie zodpovednosť?

Nie je to jedno ani Galkovi

V jednom z mojich predchádzajúcich príspevkov som spomenula, že ma teší angažovanosť poslanca Galka v riešení tejto situácie. Je mi sympatické, že „jedinému“ Záhorákovi v parlamente nie je tento problém ukradnutý. Nie je rodený Záhorák, ale žije medzi nami. Páči sa mi, že svojím záujmom pomôcť prešetriť okolnosti výstavby deklaruje aj miestnu a morálnu príslušnosť k nám.

Podľa dostupných informácií podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zároveň podnet na prokuratúru pre nezákonne vydané stavebné povolenie. Zvažuje tiež, že sa obráti na príslušné orgány, aby vydali predbežné opatrenie, ktoré by zastavilo nezákonnú činnosť, teda stavbu a práce na výstavbe pavilónu.

A predsa SŠHR navštívime

Poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách a enviromentálny špecialista požiadali SŠHR o sprístupnenie odtajnených informácií a dokumentov, ktoré sa vzťahujú k výstavbe pavilónu a výrobe v nej. V odpovedi sa uvádza, že časť stavebnej dokumentácie ako aj technologický postup ostali v režime utajenia. V prípade, ak žiadateľ má povolenie sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami (čiže je držiteľom osvedčenia NBÚ SR) a zároveň podpíše prehlásenie o zachovávaní mlčanlivosti, informácie mu budú vo vymedzenom priestore poskytnuté k nahliadnutiu. Túto možnosť sme už využili a včera sme žiadosť do kancelárie predsedu SŠHR odoslali.

S vyjadrením, že „výroba vakcín je bezpečnejšia než školská jedáleň“ mám problém

Rovnaká veta použitá dvoma úradníkmi zo SŠHR za posledné dva týždne. Bezpečnosti výroby vakcín sa nerozumiem, ani bezpečnostným podmienkam v jedálňach. Najväčší zmätok v hlave mi však robí to, ako je možné, že ktokoľvek garantuje takmer bezhraničnú bezpečnosť na projekt, v ktorom dnes nie je jasné, kto ho bude prevádzkovať, ako ho bude prevádzkovať, s čím ho bude vyrábať, atď. Teraz to trošku zľahčím, ale mi to pripadá, ako keby chcel niekto odo mňa záruku, či viem upiecť najlepšiu pizzu na svete a pritom nevedel, z čoho ju upečiem, či budem mať múku a kvalitný recept. Moja odpoveď, môžem sa o to pokúsiť :).

Poslednú vrásku na tvári mám od Janotovej

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Malackách, ktoré bolo zvolané za účelom informovania o výstavbe závodu na výrobu vakcín v Malackách, zaviazalo uznesením mestský úrad o bezodkladnom informovaní obyvateľov Malaciek v miestnych, regionálnych a národných médiách o zisteniach k dotknutej téme pozri tu.

Vychádzam z toho, že malackí poslanci požiadali o to, aby Malačania dostali včasné, zrozumiteľné a hlavne úplné a pravdivé informácie o dianí pri výstavbe pandemického pavilónu. O to viac som zostala zaskočená článkom, uverejnenom v čísle 12/2012 v Malackom hlase, v ktorom hovorkyňa mestských novín Mgr. Michaela Janotová zosmiešňuje a súdi konanie „malackých politikov“. Navyše nesúhlasim s jej vyjadrením – citujem: lavína nabrala také rozmery, že už sa na ňu nemohol pozerať ani premiér Róbert Fico a prípad odtajnil. Premier sa predsa prostredníctvom svojej hovorkyne jasne vyjadril, že koná na podnet občanov (výstupy z médií 30. 5.)

A predsa verím v spravodlivosť

Možno som "snílek", ale verím, že táto kauza skončí ako v rozprávke. Prajem si, aby spravodlivosť zvíťazili nad zlom, aby tí, čo pochybili, boli potrestaní. Aby práva Malačanov boli v plnej miere rešpektované a nie bagatelizované. A ak zistím niečo pre Vás „nové“, napíšem Vám opäť.

Poznámka redakcie: Zuzana Baligová je predsedníčka OZ Ľudia pre Malackypošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

22.06.2012 15:33:58 | ano

Je jasná arogancia vedenia SHM, namiesto aby podakovali LPM ze ich upozornili na problem u nich, ktori ich pripravi o stovky tisic eur, tak arogantne zosmiesnuju a urazaju LPM, ktori iba chrania zaujmy obcanov, lebo sa trasu o svoje stolicky, ked su pod dohladom medii a kazdy ich krok je prisne sledovany. A teraz su nastvani, lebo ich Galko skritizoval v mediach, ze je to "skandalozne" postup stat. organov ze nekonaju a stavbu nezastavili hned, tak sa mstia za to LPM aj vam.Takisto Janotova je kapitola sama o sebe, zo zaciatku velka arogancia, vraj "udajna fabrika"ale teraz, ked vdaka LPM sa ten pripad rozhybal a angazuju sa vnom tolke media tak konecne preberaju na stranke mesta Malacky spravy z medii o tovarni a konecne priebezne informuju verejnost, ale tie jej doslova skopirovane clanky z medii si precitam aj na webe novin a nemusim ist na stranku mesta, aby som si precital uplnne to iste a nic nove,

22.06.2012 19:04:56 | Malačan

Aký je tvoj názorChuť napísať ďalší článok o výstavbe výrobného pavilónu na vakcíny som mala už oveľa skôr. Predsa som sa však rozhodla, že si počkám na informácie z tlačovej konferencie Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR), na ktorej som sa mala zúčastniť. Aspoň tomu tak pred dvoma týždňami bolo. Stroj času však veľa zmenil, medzi iným aj možnosť spomínanej besedy sa zúčastniť.
Veľmi smutné, že stroj času rozhodol tak, ako rozhodol.
Na druhej strane, keď zoberieme do úvahy aký priestor dal stroj času autorke tohto príspevku, nie je to s tým strojom až také beznádejné.

22.06.2012 21:48:33 | Dusan C

Vlada a SHR nebudu dakovat a je vidiet,ze su proti informovanosti nielen obcanou MA!
Konaju za chrbtami obcanou a to sa mne nepaci!

23.06.2012 16:52:54 | Malačan

Možno som "snílek", ale verím, že táto kauza skončí ako v rozprávke. Prajem si, aby spravodlivosť zvíťazili nad zlom, aby tí, čo pochybili, boli potrestaní. Aby práva Malačanov boli v plnej miere rešpektované a nie bagatelizované. A ak zistím niečo pre Vás „nové“, napíšem Vám opäť.
Ďakujeme, stačilo !!

23.06.2012 17:26:35 | Zuzana Baligová

Pre Malačana:
Tento článok je určený pre tých, ktorých táto téma zaujíma. Minimálne je ich v Malackách 1100. Kontaktujú nás rôznymi formami a majú záujem vedieť o tejto téme čo najviac. Ak Vás, osobne, táto téma nezaujíma, ale máte výhrady voči mojim článkom, alebo iných prispievateľov, máte možnosť ich nečítať. Celkom jednoduché. Ja ich budem písať naďalej, stále majú svojich čitateľov a je ešte stále veľa "skutočných" Malačanov, ktorých dianie v meste zaujíma.

24.06.2012 18:14:11 | Malačan

Je tu aj ďaľšia možnosť. Príspevky si prečítam, vyjadrím svoj názor. Ak má niekto chuť napísať článok na akúkoľvek tému, to ešte neznamená, že všetci čo si článok prečítajú, musia s jeho obsahom bezvýhradne súhlasiť. A teraz budem citovať:
"Ak Vás, osobne, táto téma nezaujíma, ale máte výhrady voči mojim článkom, alebo iných prispievateľov, máte možnosť ich nečítať. Celkom jednoduché. Ja ich budem písať naďalej,"
Toto nechávam bez komentára. Len dúfam, že chuť napísať článok v tomto duchu už nikto nedostane.

24.06.2012 18:56:43 | Lucia Vidanová

Malačan sa zase nudí :) Vďaka za Vaše postrehy typu ctrl c + ctrl v. To Vám ide, keby ste dokázali aj nejako konštruktívne reagovať (bez ohľadu na to, či súhlasíte alebo nie), určite by to debatu posúvalo k vyššej kvalite.

Selektovať sa dá všade, aj medzi komentátormi :)
------------------------------
Dialóg, hoci má svoje limity, by nám mal pomôcť porozumieť jeden druhému, nájsť riešenia problémov. Avšak na webových diskusiách taký dialóg nenachádzam. Skôr som konfrontovaný so stovkami monológov, ktoré sa nevyznačujú rozmanitosťou, nemieria k hľadaniu prienikov, ale zato vynikajú v narcizme, útočnosti a netolerancii.

Diskusie prinášajú aj doplňujúce informácie, konštruktívnu kritiku, alternatívne názory, ukazujú aj radosť ľudí, aj ich vzájomnú podporu... Avšak predovšetkým sú dôkazom toho, ako veľmi dokážu ľudia nenávidieť. Akí sú nahnevaní a závistliví. Aké sú ich obavy, komplexy a nedostatky. Ako vedia obsesívne útočiť, urážať a nespravodlivo kritizovať.

Čítajte viac: http://struharik.blog.sme.sk/c/299858/Preco-su-diskusie-na-webe-plne-nenavisti.html#ixzz1yjOcDAze

24.06.2012 19:18:11 | Malačan

Vďaka emancipácii sa dá v našej prekvitajúcej spoločnosti selektovať nie len medzi komentátormi, ale (čuduj sa svete!), aj medzi komentátorkami!!! :-)).
P.S. Smajlík aby bol smajlíkom, potrebuje aj nosíííík!!!

24.06.2012 19:28:20 | Lucia Vidanová

Ja používam smajlíkov bez nosíkov :). Existujú aj také, každému, akí sa páčia. A o tom to je, nemôžeme mať predsa rovnaký názor, spôsob vyjadrovania sa, prežívania...

24.06.2012 19:58:21 | Malačan

Takže. Nosík máme poriešený, Čo teraz? :-))

24.06.2012 20:30:32 | X

Teraz niečo ku téme prosím.

25.06.2012 06:59:36 | Roman

Malačan: to tu teraz mienite riešiť nosíky smajlíkom? Existuje niekoľko druhov či s nosíkom alebo bez, existujú aj smajlíky typu ,,xD, x)), -.-, -_-" tak to prosím nechajte tak ;)

25.06.2012 13:56:16 | Hrôza

Začínam mať pochybnosti, že žijeme v právnom štáte. Malačania, pozrite si anketu vľavo na tomto linku:

http://www.reserves.gov.sk/

25.06.2012 16:15:04 | Lucia Vidanová

Už tú anketu stiahli...

26.06.2012 14:28:37 | Jozef

Sledujem diskusie a neda mi ešte nereagovať na článok "Údajná fabrika na vakcíny (01.06.2012)" uverejneného na stránke mesta Malacky. V článku sa hovorí o rozhodnutí, ktorým stavebný úrad (teda mesto Malacky) súhlasilo so zmenou stavby pred dokončením. To že toto rozhodnutie stavebný úrad vydal pretože nemal dôvod skúmať či obvodný úrad životného prostredia svojim stanoviskom o nepotrebnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie porušil zákon je jedna vec. Naozaj to skúmať nemuseli ale vieme dobre, že to vedeli. Avšak to kompetentným vyhovovalo lebo sa mohli alibisticky schovať za stanovisko obv. úradu životného preostredia. Mňa zaujíma iná vec. Skúsim to vysvetliť. Najprv odcitujem stavebný zákon:
"Stavbu možno užívať len na účel určený v stavebnom povolení. Preto, ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zmenám oproti projektovej dokumentácii, na základe ktorej stavebník získal stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby, je nutné tieto zmeny pred kolaudáciou stavby zakresliť do projektu a obrátiť sa na príslušný stavebný úrad so žiadosťou o povolenie zmeny stavby pred dokončením." To znamená, že zmena stavby pred dokončením sa vzťahuje hlavne na zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii (zmena pôdorysu, umiestnenia, výšky, zmena inštalácii...). Avšak stavebný zákon pozná aj iné konanie:
"Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84." Táto definícia už nepojednáva o zmene súvisiacej s technickým riešením stavby. Tú rieši zmena stavby pred dokončením. Táto definícia pojednáva o zmene účelu využitia stavby. A teraz to zhrniem.
Stavebný úrad Malacky bol resp. chcel byť zavádzaný obvodným úradom životného prostredia a preto vydal rozhodnutie, ktorým povolil zmeny technického riešenia stavby pred dokončení. Pýtam sa či stavebný úrad konal vo veci zmeny účelu využitia stavby. Stavba, ktorá sa stavia bola povolená ako skladová hala. Teraz hovoria o výrobe vakcín čo je jednoznačná zmena účelu využitia stavby. Ako je to milí pracovníci stavebného úradu?

27.06.2012 19:28:30 | Zuzana Baligová

Premiér Fico reaguje na otvorený list (pozri http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/vazeny-pan-premier-vazena-pani-ombudsmanka-vazeny-pan-primator-mesta-malacky/) oznámením, ktoré bolo dnes 27.6.2012 doručené na adresu OZ Ľudia pre Malacky. Preskúmaním podania v mene občanov Malaciek poveril sekciu kontroly a boja proti korupcii. Viac informácií vrátane uverejnenia úplného znenia oznámenia Úradu vlády SR sprístupní redakcia v priebehu zajtrajšieho dňa.

28.06.2012 17:23:43 | Malačan

Jozef si asi povedal, že opakovanie je matkou múdrosti.

28.06.2012 18:21:03 | Lucia Vidanová

Myslím si, že Jozefove postrehy sú veľmi trefné, erudované a inšpirujúce pri kladení otázok kompetentným orgánom :)