Ľudia pre Malacky » Otvorený list k zverejneným informáciám ohľadne pripravovaného T.T.T. terminálu

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Príspevky z fóra

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Otvorený list k zverejneným informáciám ohľadne pripravovaného T.T.T. terminálu

Uverejňujeme ďalší názor k téme Transkontinentálneho tranzitného terminálu. Svoj názor prezentuje Miroslav Tedla. O TTT projekte informoval svojím článkom v septembri Milan Ondrovič. Svojím článkom otvoril diskusiu k budúcnosti projektu aj samotného mesta Malacky. K veľkosti projektu sa vyjadril v októbri na našom webe aj Marek Hlaváč s príspevkom TTT a budúcnosť Záhoria.

 

Text otvoreného listu:

 

Vážení spoluobčania,

som občan mesta Malacky, patriot a človek, ktorému osud tohto mesta a celého regiónu leží na srdci. V Malackách už istý čas pravidelne nebývam, no napriek tomu v nich trávim veľa času. V posledných rokoch som mal možnosť tráviť kratší či dlhší čas na rôznych miestach či už na Slovensku alebo v zahraničí. Píšem, pretože mám pocit že tento list by mohol pomôcť začať verejnú diskusiu o pripravovanom projekte, ktorý môže mimoriadne radikálne a navždy zmeniť Malacky a život v ich okolí. Dovoľte mi preto vyjadriť sa k pripravovanému a zverejnenému projektu transkontinentálneho tranzitného terminálu (T.T.T.).

Na tomto mieste by som chcel zdôrazniť, že ide o moje osobné názory. Nie som vo formálnom vzťahu s pripravovaným T.T.T. projektom, s jeho podporovateľmi, ani odporcami. V žiadnom prípade nechcem týmto listom v období pred komunálnymi voľbami vyjadriť podporu niektorej z politických strán, skupín občanov, resp. jednotlivcom kandidujúcim do mestského zastupiteľstva alebo na miesto primátora mesta.

Slovné spojenia zvýraznené kurzívou sú prevzané z publikácie Transkontinentálny Tranzitný Terminál – T.T.T. rozvojová štúdia 3, Ing. arch. Juraj Jančina, Jančina architekti s. r. o., Bratislava 2008.

Na začiatku by som rád voľne citoval niekoľko pasáží z vyššie uvedenej publikácie.

Podľa prezentovanej rozvojovej štúdie z dielne bratislavskej spoločnosti Jančina architekti s.r.o. má ísť o gigantickú výstavbu, najväčší suchozemský prístav v Európe, centrum transkontinentálneho tranzitu. Projekt by kombinoval dopravu každého druhu- transkontinentálnu leteckú dopravu, kontinentálnu leteckú, riečnu, koľajovú vrátane širokorozchodnej a automobilovú dopravu. Ako vyplýva z medializovaných informácií, projekt terminálu má na malom priestore kombinovať všetky druhy dopravy.

Ten priestor by podľa predkladaného projektu znamenal zastavanie územia okolo Malaciek ohraničené na západe riekou Moravou, na severe Malými Levármi, Veľkými Levármi, Závodom, na východe masívom Malých Karpát. Na juhu by zastavané územie splynulo s Bratislavou. Časom je v pláne rozšíriť zastavané zóny aj na druhý breh rieky Morava do Rakúska a severne smerom na južnú Moravu.

V návrhu vodnej dopravy sa uvažuje vytvoriť najdôležitejší riečny uzol v Európe na križovaní najdôležitejších vodných ciest Európy Dunaj, Mohan, Rýn, a kanála Dunaj, Odra, Labe, ktorý je spojnicou Baltického mora a Stredozemného mora. Vodný kanál má prechádzať západne od Malaciek a mal by slúžiť pre nákladnú a osobnú dopravu.

Cestná doprava. Diaľnice medzi T.T.T. a Bratislavou, Viedňou a Brnom, budú dobudované na 6 až 8 prúdové v každom smere, pre zabezpečenie plynulého a bezpečného prepojenia, v rámci predpokladu budúceho husto osídleného regiónu.

Železnica. V návrhu železničnej dopravy sa uvažuje vytvoriť najdôležitejší najväčší širokorozchodný uzol v Európe.

Letisko. Najdôležitejší a najväčší letecký uzol v Európe. Dimenzovaný na prepravu 50 miliónov cestujúcich a 40 miliónov ton tovaru ročne. Pre porovnanie letisko Charles de Gaule v Paríži prepraví 48 mil. cestujúcich ročne, letisko Bratislava menej ako 2 milióny cestujúcich ročne. Jednou z „výhod“ nového letiska má byť aj možnosť prevádzkovať ho 24 hodín denne.

Ďalšou súčasťou projektu je tzv. intermodálny terminál – prekladisko medzi jednotlivými druhmi dopravy. V súčasnosti najväčší modálny terminál na Slovensku, v Dunajskej Strede, sa rozkladá na ploche 12 hektárov. Plocha T.T.T. je uvažovaná v intenciách 5 000 - 5 500 hektárov.

 

Skúsme si rozmeniť na drobné, čo by to celé pre Malacky a okolie znamenalo.

Nerád by som hodnotil ekonomickú stránku celého projektu, jeho globálny rozmer alebo populárne vytváranie nových pracovných príležitostí. Osobne nemám rád zápecníctvo a podporujem nové, progresívne myšlienky, no navrhovaný projekt by bol pre nás skutočne prevratný.

Prakticky by „zmasakroval“ Záhorie. Z obrovského územia lesov, polí, vodných plôch, mesta Malacky a okolitých obcí by spravil priemyselné územie, ktoré by bolo skladišťom a špinavým prístavom Európy so všetkými negatívami ktoré k takému prístavu patria. Nechcem si ani predstaviť mieru hluku, kriminality, znečistenia a chaosu, ktorú by takýto projekt realizovaný v našich podmienkach priniesol. Celý región južného Záhoria by sa degradoval na sklad využívaný celou Európou. Stav by bol spojený so stratou identity a likvidáciou prírodného, historického a kultúrneho dedičstva celej oblasti. Do roku 2060 je plánovaný rozvoj územia do takej miery, že populácia miest Bratislava a Brno by mohla dosiahnuť výšku až 2,5 milióna obyvateľov, Viedeň 5 miliónov obyvateľov a nová mestská aglomerácia T.T.T., vzniknuvšia na mieste kde sú dnešné Malacky, by mohla dosiahnuť úroveň žijúcej populácie vo výške 9 (áno, deväť) miliónov obyvateľov (Jančina a kolektív, obrázok 28). Viete si predstaviť žiť v Malackách či na Záhorí v roku 2060, ak by sa projekt realizoval?

 

Dovoľte mi ukončiť tento list ďalším citátom z publikácie pána Jančinu, v ktorom sa plánuje vytvoriť silné, celým svetom podporované najprv tranzitné, logistické a obchodné centrum, z ktorého všetci budú mať prospech.

Môj názor je taký že všetci z neho prospech rozhodne mať nebudú. Ak je váš názor podobný môjmu, vyjadrite ho, prosím, kým je čas. Ako náhle sa projekt – akokoľvek nereálne pôsobí – spustí, možnosti zasiahnuť do tohto diania budú výrazne obmedzené.

 

V Coventry, 5.11.2010

MUDr. Miroslav Tedla, Ph.D.

Odborný asistent LFUK

I. ORL klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislavapošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

19.11.2010 13:24:09 | Pika

Konecne sa niekto na projekt pozera aj inak...

19.11.2010 14:52:23 | Marián Andil

Keď o tomto projekte rozprávam ľuďom, ktorí nebývajú na Záhorí, tak najskôr neveria a potom po zhliadnutí dokumentácie väčšinou reagujú takto: "Nezávidím vám to, nechcel by som tam žiť, ale zase slovenskej ekonomike to pomôže…”
Keď o tom rozprávam ľuďom tu žijúcim, tak deväť z desiatich neverí a ten jeden, čo si to predstaví, zareaguje: „Jéj super, aspoň nebudem musieť chodiť ďaleko na letisko..“, alebo opačný názor: „To je katastrofa, odsťahujem sa preč …“
Nikoho v podstate nenapadlo, že ľudia môžu veci ovplyvniť, meniť a že možno aj je v súčasnosti zámerom, aby sa o tom príliš v našom regióne nehovorilo.
Je to dôsledok toho, že sa postupne ako spoločnosť vychovávame k pasivite. Väčšina ľudí len prijíma to, čo pre nich iní pripravia, prípadne si tí príjemcovia, ešte zanadávajú, a to je tak asi všetko :)
Počas minulej vlády sa t.t.t. projekt zapracoval do dôležitých strategických dokumentov: Stratégia dopravnej politiky SR do roku 2020 [7] a Národná pozícia k Dunajskej stratégii [8].

Uvedomovali si vtedy kompetentní a dokonca tu vtedy vládli aj tí národní s.r.o. :), že ak tu bude žiť 9 miliónov prisťahovaných ľudí, tak vlastne budeme aj so spoluobčanmi maďarskej a rómskej národnosti vo svojom štáte menšina? A že to tu budú chcieť riadiť tí, čo sem vložia ten kapitál, tých spomenutých 37 miliárd eur? Ale možno sa báť nemusíme, veď jedlo a zábavu nám určite dajú :)
Myslím, že potrebujeme začať premýšľať strategicky na desiatky rokov dopredu a následne konať, ako to bežne robia niektoré krajiny a ich obyvatelia.

19.11.2010 19:28:07 | damco

kto su vlastne zac,tito megalomani.o co im vlastne ide,okrem toho,ze si idu slepo za svojimi projektami? Rozmyslajuc iba v makroekonomickej sfere,oblbujuc ludi pracovnymi prilezitostami.Preco mam pocit,ze to dopadne ako Eurovalley chobotina? Co bol tiez len projekt penazovodu z eurofondou do kapies zopar "tiez" ludi.Tie lesy som mal rad,co tam je teraz? Malacky mam tiez rad,ale co tam bude potom? Z celeho tohoto projektu je mi spatne a ked sa ludia nepostavia proti,tak mi bude este horsie.
Velebnosti,jdu blejt !

21.11.2010 11:40:41 | Tamara S

Navrh sa musi zamietnut v zarodku!!! Priznajme si,dokaze mesto zabrzdit vladu? Ja som pesimistka. Pan Ondrovic,preco ste doteraz nezverejnili nazor k zameru TTT? Pred chvilou som vam pisala v rubrike Nazory o programe.Mate vo volebnom programe referendum.Pomoze to zastavit megalomansky zasah do zivotneho prostredia?

21.11.2010 14:02:15 | Milan Ondrovič

Projekt TTT bol počas vlády koalície SMER+HZDS+SNS zapracovaný do niekoľkých strategických dokumentov, Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020 a Národná pozícia k Stratégii EÚ pre dunajský región. Avšak projekt TTT podľa mojich informácií nie je v súlade s Koncepciou rozvoja SR, ani v súlade s koncepciou rozvoja BSK, ani v súlade s územným plánom mesta Malacky, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo. Náš postoj k predstavenému projektu TTT je negatívny, vnímame však význam projektu a preto dávame verejný prísľub vyhlásenia mestského referenda. Zatiaľ sa snažíme, dúfam že úspešne, prelomiť „informačné embargo“ o tomto projekte a informovať o tomto zámere čo najviac obyvateľov Malaciek, ale i regiónu Záhorie

22.11.2010 00:30:39 | ivan

Milan, ak by ste sa stali poslancom, ako by ste chceli ovplyvniť vývoj, aby sa nestalo tak, ako píšete?

22.11.2010 01:12:57 | Milan Ondrovič

V prvom rade by som chcel, či už ako poslanec alebo nie, ďalej informovať o tomto projekte. Pretože aby mohol byť tento projekt realizovateľný, je k tomu potrebné získať spoločenský súhlas, ten by mohol byť získaný oveľa jednoduchšie, ak by ľudia mali k dispozícii len minimum informácií. Ako poslanec by som robil to, čo je v jeho kompetencii, nepodporoval by som zmeny UPN umožňujúce realizáciu takéhoto projektu a snažil by som sa, aby bolo vyhlásené miestne referendum, pretože tu by mohlo ísť o viac ako o supermarket v centre mesta.

23.11.2010 10:21:22 | Ignác

Treba povedať že ide o strategický projekt ktorý výrazným spôsobom môže stabilizovať celú stredoeurópsku zónu čo je nežiadúce pre ameriku. a tak tento projekt nebude možné zrealizovať. tým ze je SR destabilizované v rozhodovaní čo nie je chyba ani súčasnej ani minulej vlády ale ide o globálny problém vládnutia ameriky co je aj príčina súčasnej finančnej krízy pravdepodobne na týchto myších vojnách získa viac menej pro americké Madarsko cez ktoré pôjde širokorozchodná železnica. a tým pádom bublina praskne. druhá vec je že pokial EÚ pochopi daný projekt tak ho nevyhnutne zrealizuje ako mimo iného stabilizáciu meny a HDP kedže ide o realnu hodnotu s dlhotrvajúcim efektom. Mimo toho BRIC (Brazília, Rusko, India, Cina) v tomto zložení ak sa dohodnú tak zvyšok sveta bude mimo hru a teda bude upadať čo bude mať v konečnom štádiu rozpad EÚ :) proste politika globalnych nadnárodných obchodných korporácií. Ešte poviam že Slovaci sú mýdry a inteligentný národ ale sú lahko utláčatelný. Madarom toto nechýba a sú lepší lobbysti a dyplomati, Rakúšiania sú na tom velmi podobne a Češi sú kúsok pred nami :). V krátkosti tolko k tomu článku z môjho pohladu :)

23.11.2010 21:23:00 | Miho

TTT mi pripomína, síce v oveľa väčšom, ale pripomína budovateľské nadšenie v súvislosti s "vybudovaním Eurovalley". Malacky mali utrpieť búrlivý rozvoj vo všetkých smeroch, dnes už malo v Malackách žiť 21000 obyvateľov a v roku 2015 dokonca 25000 obyvateľov, Len neviem kde by bývali a čo by tu robili. Viem, že ostražitosť je potrebná, ale naliať v dnešnej dobe 50 mld. EUR do takéhoto projektu je podľa mňa sci-fi. Dnes sú na programe lukratívnejšie investície ako Grécko alebo Írsko.