ĽudiapreMalacky.sk » Otvorený list k zverejneným informáciám ohľadne pripravovaného T.T.T. terminálu

Uverejňujeme ďalší názor k téme Transkontinentálneho tranzitného terminálu. Svoj názor prezentuje Miroslav Tedla. O TTT projekte informoval svojím článkom v septembri Milan Ondrovič. Svojím článkom otvoril diskusiu k budúcnosti projektu aj samotného mesta Malacky. K veľkosti projektu sa vyjadril v októbri na našom webe aj Marek Hlaváč s príspevkom TTT a budúcnosť Záhoria.

 

Text otvoreného listu:

 

Vážení spoluobčania,

som občan mesta Malacky, patriot a človek, ktorému osud tohto mesta a celého regiónu leží na srdci. V Malackách už istý čas pravidelne nebývam, no napriek tomu v nich trávim veľa času. V posledných rokoch som mal možnosť tráviť kratší či dlhší čas na rôznych miestach či už na Slovensku alebo v zahraničí. Píšem, pretože mám pocit že tento list by mohol pomôcť začať verejnú diskusiu o pripravovanom projekte, ktorý môže mimoriadne radikálne a navždy zmeniť Malacky a život v ich okolí. Dovoľte mi preto vyjadriť sa k pripravovanému a zverejnenému projektu transkontinentálneho tranzitného terminálu (T.T.T.).

Na tomto mieste by som chcel zdôrazniť, že ide o moje osobné názory. Nie som vo formálnom vzťahu s pripravovaným T.T.T. projektom, s jeho podporovateľmi, ani odporcami. V žiadnom prípade nechcem týmto listom v období pred komunálnymi voľbami vyjadriť podporu niektorej z politických strán, skupín občanov, resp. jednotlivcom kandidujúcim do mestského zastupiteľstva alebo na miesto primátora mesta.

Slovné spojenia zvýraznené kurzívou sú prevzané z publikácie Transkontinentálny Tranzitný Terminál – T.T.T. rozvojová štúdia 3, Ing. arch. Juraj Jančina, Jančina architekti s. r. o., Bratislava 2008.

Na začiatku by som rád voľne citoval niekoľko pasáží z vyššie uvedenej publikácie.

Podľa prezentovanej rozvojovej štúdie z dielne bratislavskej spoločnosti Jančina architekti s.r.o. má ísť o gigantickú výstavbu, najväčší suchozemský prístav v Európe, centrum transkontinentálneho tranzitu. Projekt by kombinoval dopravu každého druhu- transkontinentálnu leteckú dopravu, kontinentálnu leteckú, riečnu, koľajovú vrátane širokorozchodnej a automobilovú dopravu. Ako vyplýva z medializovaných informácií, projekt terminálu má na malom priestore kombinovať všetky druhy dopravy.

Ten priestor by podľa predkladaného projektu znamenal zastavanie územia okolo Malaciek ohraničené na západe riekou Moravou, na severe Malými Levármi, Veľkými Levármi, Závodom, na východe masívom Malých Karpát. Na juhu by zastavané územie splynulo s Bratislavou. Časom je v pláne rozšíriť zastavané zóny aj na druhý breh rieky Morava do Rakúska a severne smerom na južnú Moravu.

V návrhu vodnej dopravy sa uvažuje vytvoriť najdôležitejší riečny uzol v Európe na križovaní najdôležitejších vodných ciest Európy Dunaj, Mohan, Rýn, a kanála Dunaj, Odra, Labe, ktorý je spojnicou Baltického mora a Stredozemného mora. Vodný kanál má prechádzať západne od Malaciek a mal by slúžiť pre nákladnú a osobnú dopravu.

Cestná doprava. Diaľnice medzi T.T.T. a Bratislavou, Viedňou a Brnom, budú dobudované na 6 až 8 prúdové v každom smere, pre zabezpečenie plynulého a bezpečného prepojenia, v rámci predpokladu budúceho husto osídleného regiónu.

Železnica. V návrhu železničnej dopravy sa uvažuje vytvoriť najdôležitejší najväčší širokorozchodný uzol v Európe.

Letisko. Najdôležitejší a najväčší letecký uzol v Európe. Dimenzovaný na prepravu 50 miliónov cestujúcich a 40 miliónov ton tovaru ročne. Pre porovnanie letisko Charles de Gaule v Paríži prepraví 48 mil. cestujúcich ročne, letisko Bratislava menej ako 2 milióny cestujúcich ročne. Jednou z „výhod“ nového letiska má byť aj možnosť prevádzkovať ho 24 hodín denne.

Ďalšou súčasťou projektu je tzv. intermodálny terminál – prekladisko medzi jednotlivými druhmi dopravy. V súčasnosti najväčší modálny terminál na Slovensku, v Dunajskej Strede, sa rozkladá na ploche 12 hektárov. Plocha T.T.T. je uvažovaná v intenciách 5 000 - 5 500 hektárov.

 

Skúsme si rozmeniť na drobné, čo by to celé pre Malacky a okolie znamenalo.

Nerád by som hodnotil ekonomickú stránku celého projektu, jeho globálny rozmer alebo populárne vytváranie nových pracovných príležitostí. Osobne nemám rád zápecníctvo a podporujem nové, progresívne myšlienky, no navrhovaný projekt by bol pre nás skutočne prevratný.

Prakticky by „zmasakroval“ Záhorie. Z obrovského územia lesov, polí, vodných plôch, mesta Malacky a okolitých obcí by spravil priemyselné územie, ktoré by bolo skladišťom a špinavým prístavom Európy so všetkými negatívami ktoré k takému prístavu patria. Nechcem si ani predstaviť mieru hluku, kriminality, znečistenia a chaosu, ktorú by takýto projekt realizovaný v našich podmienkach priniesol. Celý región južného Záhoria by sa degradoval na sklad využívaný celou Európou. Stav by bol spojený so stratou identity a likvidáciou prírodného, historického a kultúrneho dedičstva celej oblasti. Do roku 2060 je plánovaný rozvoj územia do takej miery, že populácia miest Bratislava a Brno by mohla dosiahnuť výšku až 2,5 milióna obyvateľov, Viedeň 5 miliónov obyvateľov a nová mestská aglomerácia T.T.T., vzniknuvšia na mieste kde sú dnešné Malacky, by mohla dosiahnuť úroveň žijúcej populácie vo výške 9 (áno, deväť) miliónov obyvateľov (Jančina a kolektív, obrázok 28). Viete si predstaviť žiť v Malackách či na Záhorí v roku 2060, ak by sa projekt realizoval?

 

Dovoľte mi ukončiť tento list ďalším citátom z publikácie pána Jančinu, v ktorom sa plánuje vytvoriť silné, celým svetom podporované najprv tranzitné, logistické a obchodné centrum, z ktorého všetci budú mať prospech.

Môj názor je taký že všetci z neho prospech rozhodne mať nebudú. Ak je váš názor podobný môjmu, vyjadrite ho, prosím, kým je čas. Ako náhle sa projekt – akokoľvek nereálne pôsobí – spustí, možnosti zasiahnuť do tohto diania budú výrazne obmedzené.

 

V Coventry, 5.11.2010

MUDr. Miroslav Tedla, Ph.D.

Odborný asistent LFUK

I. ORL klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice BratislavaMiroslav Tedla - Reakcie, názory - 19.11.2010 - 2549 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/otvoreny-list-k-zverejnenym-informaciam-ohladne-pripravovaneho-t-t-t-terminalu/