Žiadame preto pani premiérku, aby čo najskôr p. Šarközyho zbavila poverenia riešiť situáciu na Družstevnej ul. a zároveň navrhujeme zvážiť, či takto neprofesionálny prístup má mať štátny zamestnanec a následne zvážiť jeho zotrvanie v pracovnom pomere.

Žiaľ musíme oznámiť, že v prípade ak k odvolaniu p. Šarközyho nedôjde, tak v piatok pripravíme protestné zhromaždenie občanov Malaciek a okolia na podporu tejto požiadavky.