Ľudia pre Malacky » Ako to bolo s Pálfiovskými srdcami

Krátke správy

28.09.2022
Mestskými poslancami sa chce stať 37 kandidátov (volí sa 18 poslancov, po troch v šiestich volebných obvodoch). Z toho je 10 (27 %) žien. Najviac kandidátov je vo volebnom obvode číslo 5 a to jedenásť. Najmenej vo štvrtom obvode, kde kandidujú traja a troch poslancov tiež občania volia. Priemerný vek kandidátov je 47 rokov. Najmladším je Tomáš Beňo vo VO 3, ktorý má 23 rokov, o celých 50 rokov je starší najstarší kandidát Anton Pašteka. Do mestského zastupiteľstva kandiduje 70 % záujemcov o post poslanca z pozície nezávislých (26). Medzi primátorskými kandidátmi je najmladší súčasný primátor Juraj Říha (37). Priemerný vek kandidátov na primátora je 49 rokov. Kandidátov na župných poslancov je sedem. Z toho sú len dvaja nezávislí - Juraj Říha a Lucia Vidanová, ktorá kandiduje ako jediná žena.

27.11.2021
Mestský úrad zverejnil informáciu, že počas vyhláseného celoštátneho lockdownu je prístup do mestského úradu umožnený s respirátorom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Iva05.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Jano09.03.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

nobody11.02.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Edo27.01.2022
McDonalds v Malackách?

Hladoš17.01.2022
McDonalds v Malackách?

nobody11.01.2022
Futbalový štadión by sa mal...

Príspevky z fóra

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021

EVA ŠKUTOVÁ17.05.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Ako to bolo s Pálfiovskými srdcami

23. 2. sa v Galérii MCK uskutočnila historická prednáška na tému Pálfiovské srdcia v Malackách. Historik Pavol Vrablec z Múzea Michala Tillnera priblížil osudy sŕdc prvých dvoch majiteľov Malackého panstva Pavla IV. Pálfiho a jeho syna Jána III. Antona Pálfiho. Nechýbali ani povery o tom, že srdcia krvácali ...

Prednášku Pavla Vrableca Pálfiovské srdcia v Malackách si prišli vypočuť nadšenci malackej histórie. Väčšinou ide o stále publikum, ktoré pravidelne navštevuje prednášky z cyklu Stretnutie s históriou. Tie organizuje Múzeum Michala Tillnera pri MCK.

V úvode Pavol Vrablec priblížil prvých dvoch malackých Pálfiovcov. Najvýznamnejší z rodu Pavol IV. Pálfi známy aj ako Pavol Pálfi z Erdődu sa narodil síce ako treťorodený, no predčil svojich bratov a patril medzi najvýznamnejších politických predstaviteľov Uhorska v 17. storočí. Vďaka nemu sa priezvisko Pálfi definitívne etablovalo na viedenskom dvore až do konca monarchie v roku 1918 a zostalo synonymom spoľahlivej služby krajine a lojality voči dynastii Habsburgovcov.

Okrem nespočetných zásluh, ktoré  Pavol IV. Pálfi (1592 - 1653) mal, k osobitnej kapitole jeho mecenáštva patrí vybudovanie kaštieľa v Malackách, ešte predtým kým začal s výstavbou františkánskeho kláštora. Zakladajúcu listinu kláštora vydal 11. októbra 1653, ktorou už stojaci kláštor, vybudovaný v rokoch 1648 – 1653 na jeho vlastné náklady, odovzdal ako dar františkánskemu rádu. Posviacka chrámu sa konala na sklonku roka 1660 po smrti donátora. Posvätil ho syn Pavlovho bratanca, nitriansky biskup Tomáš Pálfi.

V roku 1653 Pavol vážne ochorel a 5. novembra 1653 vo svojej prešporskej kúrii napísal svoj posledný platný testament, ktorý bol panovníkom potvrdený 18. decembra 1653 v Rezne. Čoskoro skonal. Gróf Pálfi z Erdödu zomrel v Prešporku 26. novembra 1653. Jeho posledná vôľa je prejavom jeho veľkého ducha: hoci celý svoj život prežil v honosných príbytkoch, o ktorých výstavbu sa zaslúžil, v testamente si výslovne želal jednoduchý pohreb a pochovaný chcel byť len v rúchu františkána. Jeho telo spočinulo v rodinnej krypte pod Dómom sv. Martina v Prešporku a jeho srdce bolo umiestnené v striebornej schránke v kláštore františkánov v Malackách (?).

Zdroj: Daniel Hupko, Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu

Podľa informácií Pavla Vralbeca, ktoré odzneli na prednáške, sa však v testamente uvádzalo, že srdce má byť pochované  vo Viedni.

Ján Anton (1642 - 1694) bol prvým synom Pavla IV. Pálfiho, ktorý sa narodil až po trinástich rokoch jeho manželstva s Máriou Františkou Khuenovou. Po smrti svojho otca prevzal malacké panstvo. Bol dvakrát ženatý, no ani z jedného sobáša nevzišiel dedič. Jeho prvá manželka bola pravnučkou Alžbety Bátoriovej.  Ako pohrobok z druhého manželstva sa mu narodila „len“ dcéra Mária Barbora, a keďže sa dedil majetok len po mužskej línii, získal ho brat Ján Karol.

Ján Anton si želal rovnako ako jeho otec skromný pohreb. Svoje srdce poručil františkánskemu kláštoru v Malackách. Srdce v striebornej schránke na drevenom stojane počas druhej svetovej i po nej bolo schovávané v rôznych úkrytoch kláštora. Po namáhavom pátraní bolo v roku 1990 znovu objavené a uložené v kolumbáriu pálfiovskej kaplnky františkánskeho kostola v Malackách.

Zmienka o pálfiovskom srdci (srdci Jána Antona)  v kronike z roku 1694.

So srdcami Pálfiovcov sa spájajú mnohé legendy. Už v roku 1716 sa objavila prvá zmienka o tom, že srdce Pavla Pálfiho krvácalo.

Preklad textu na schránke, v ktorej je srdce hermeticky uzatvorené. Naposledy mohla verejnosť schránku so srdcom vidieť počas Dňa cestovného ruchu 24. 9. 2011.

Vľavo zmienka o Pálfiovcoch a ich srdciach v mestskej kronike (1972 - 1978), vpravo príspevok v Malackom hlase od niekdajšieho malackého kronikára Pavla Hallona z roku 1994.

Pasáž o konzervovaní Pálfiho srdca v kronike mesta.

Rekapitulácia...

Počas diskusie po prednáške sa dohadovalo, aká je skutočná podoba mena - Pálfi, Pálffy, Pálfy? Tejto téme sa venovala aj redakcia Malackého hlasu v roku 2007. Pavel Vrablec sa prikláňa k dodržiavaniu pre niekoho nezmyselného jazykového zákona a prepisu mena do podoby - Pálfi.

Na počesť Pálfiovcom primátor mesta udeľuje ocenenie Pálfiho srdce významným osobnostiam Malaciek. Najbližší slávnostný večer spojený s udelovaním ocenení je naplánovaný na 20. apríla. Do 15. marca môžete adresovať mestskému úradu svoje tipy na laureátov. Viac info tu.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

28.02.2012 15:40:43 | Lucia Vidanová

Príspevok o prednáške uverejnil aj Martin Macejka na Malackých pohľadoch http://malackepohlady.sk/?p=7846#comments. Každému, koho zaujíma malacká história, odporúčam prečítať si ho :). Nájdete v ňom aj fakty, ktoré sa tu nespomínajú. Kompletná štúdia o Pálfiovských srdciach bude zverejnená v historickom zborníku Malacky a okolie 5, ktorého vydanie je plánované koncom roka.