Ľudia pre Malacky » Swedspan pod lupou

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Swedspan pod lupou

V mesiaci november sa konala pracovná cesta zástupcov malackej samosprávy do švédskeho mesta Hultsfred na pozvanie predstaviteľov spoločnosti Swedspan Slovakia, s.r.o.. Zámerom cesty bolo ukázať moderný závod na výrobu drevotrieskových dosiek a prakticky vysvetliť, že nový plánovaný závod firmy Swedspan v Malackách, bude mať oveľa menej negatívnych vplyvov na životné prostredie ako ten terajší.

Účastníkmi tejto cesty boli primátor Malaciek Jozef Ondrejka, vedúci odelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Dušan Prokop a poslanci MsZ Marián Haramia, Daniela Hamarová a Marián Andil.

Otvorená komunikácia

Zástupcovia spoločnosti nám počas rozhovorov odpovedali na všetky naše otázky. Nič sa nesnažili pred nami zakrývať.  Zmienili sa aj o doske, ktorú plánujú v Malackách vyrábať. Nová doska má byť lacnejšia než tá, ktorá sa tu vyrába teraz. Na základe ich tvrdení je nová doska výsledkom najnovšieho vývoja a bude obsahovať  menej dreva aj lepidla (čiže aj formaldehydu) s dodržaním všetkých parametrov vyplývajúcich  z noriem. Nová linka bude vedieť v prípade potreby vyrábať aj terajší typ dosky.

Ďalej nám prezentovali, že  nová technológia v Malackách bude mať s vysokou pravdepodobnosťou dvojkomorový filter. Skládky dreva, štiepok a pilín budú umiestnené v halách a nie vonku (čo nemajú teraz ani vo Švédsku). Nový závod bude postavený na voľnom mieste vedľa existujúceho závodu a bude mať zmenenú geometrickú orientáciu. Haly skládok dreva budú postavené bližšie k obytným zónam a výrobná linka ďalej. Ďalej taktiež vysadia pás stromov na hranici závodu smerom k obytným zónam. Úlohou stavebného úradu v  Malackách je však aj zapracovať  tieto ich plány do podmienok v stavebnom povolení...

Zástupcovia spoločnosti si na pracovnej ceste od nás vypočuli podnety a sťažnosti týkajúce sa ich prevádzky, ktoré dostávame od obyvateľov mesta, ako sú napr.: drevný prach, ktorý si ľudia nachádzajú niekedy ráno na parapetných doskách svojich okien a okien automobilov, hluk v nočných hodinách na sídlisku Juh,  zápach, keď smer vetra posúva dym z ich komína smerom nad sídlisko, väčšie ťažkosti s dýchaním u astmatikov odkedy tu je v Malackách táto výroba, obavy ľudí zo zvýšenia produkcie ...atď.

Všetky tieto podnety boli diskutované aj na dvoch MsZ vo februári a septembri 2011 so zástupcami spoločnosti. Zvukové záznamy z týchto dvoch rokovaní sú na MsÚ, záujemcovia si ich môžu na požiadaním od prednostu MsÚ vypočuť.

Stretnutie s miestnou samosprávou mesta Hulsfred

V programe cesty bolo aj stretnutie so zástupcami samosprávy švédskeho mesta Hultsfred, kde je tiež umiestnený závod Swedspan. Predstavitelia mesta nám povedali, že odkedy majú vo Swedspan Sweden  nový WESP filter, tak situácia s ovzduším je u nich oveľa lepšia. Pred jeho inštalovaním sa ich občania sťažovali na miestny závod výroby drevotrieskových dosiek, avšak po jeho osadení sa už sťažujú len veľmi zriedka a to len v prípade  nejakej poruchy. Ďalej podľa ich vyjadrenia  pri každej sťažnosti občana volá  zástupca mesta do závodu a pýta sa, čo sa deje.

Meranie emisií

V otázke emisií  IKEA Group stanovila spoločnosti Swedspan veľmi prísne normy pre emisie z drevotrieskových dosiek používaných pre výrobu svojho nábytku (1/2-E1). Čiže ich limit pre množstvo emisií by mal byť o polovicu nižší, než je limit, ktorý stanovuje norma. Informácia o tom je aj na ich web stránke.

Taktiež podľa ich vyjadrenia v diskusii s nami nemajú problém zverejňovať výsledky meraní emisií na svojej web stránke. Niektoré veľké závody to už dávno robia. Napr. Holcim v Rohožníku umiestnil elektronickú informačnú tabuľu o vypúšťaných emisiách v centre dediny, alebo napr. Slovnaft zverejňuje protokoly o meraní automatizovaného meracieho systému na internete.

Vplyv prevádzky nového závodu

Nový moderný závod je určite lepší ako ten starý, ktorý bol strojne konštruovaný niekedy okolo roku 1986. Prínos pre ľudí, ktorí v závode pracujú je určite zrejmý. Obyvatelia blízkych obytných zón samozrejme očakávajú zlepšenie kvality ovzdušia použitím najmodernejších filtračných technológií v závode.

Komín novej linky bude asi raz tak vyšší ako je ten dnešný, čo určite zlepší rozptyl padajúcich emisií ďalej a na oveľa väčšie územie, ale zároveň aj ovplyvní vzhľad okolia.

Nový závod má mať vyššiu produkciu, čo zvýši počet nákladných áut, ktoré budú jazdiť do a zo závodu. To zvýši emisie a hluk z dopravy v priemyselnej lokalite.  

Pri vyššej produkcii sa spotrebuje aj viac lepidla, čo zase vplýva na množstvo emisií uvoľňovaných z komína. Výrobca však môže vypúšťať do komína len maximálne povolené množstvo. Spotreba lepidla bude vyššia, ale zároveň bude aj lepší filter než je ten dnešný. Výrobca v súčasnosti investuje aj do výskumu nových lepidiel, ktoré by mali oveľa menej zaťažovať životné prostredie.

Podľa protokolu o meraní imisií hluku vo vonkajších priestoroch zo dňa 16.9.2011 v dvoch meracích bodoch pri železničnej trati a pri obytnom bloku ul. Štúrova nie sú prípustné hodnoty určujúcich veličín vo vonkajšom prostredí pre noc závodom Swedspan Slovakia prekročené. V novom závode by mali byť vykonané aj ďalšie opatrenia na obmedzenie hluku v pracovnom ako aj vonkajšom prostredí.

Niektorí ľudia sa domnievajú, že ak by tu tento závod nebol, tak by na Záhorí nebolo toľko vyrúbaných stromov. S týmto názorom sa súhlasiť nedá. Množstvo hospodárskeho dreva by bolo vyrúbané rovnaké, len by sa vozilo ďalej. Dopyt po dreve rastie a ešte viac porastie. Keď napr. v Nemecku a možno aj v ďalších krajinách zatvoria všetky atómové elektrárne , tak sa musí výpadok produkcie energie nahradiť. Určite bude aj stúpať spotreba drevných štiepok a cena dreva pôjde nahor....

Ekonomický vplyv nového závodu

Na závod výroby drevotrieskových dosiek sú zároveň naviazané ďalšie závody na výrobu nábytku, ktoré určite potrebujú mať nižšie nákupné náklady, aby ich nábytok bol viac konkurencie schopný. Čiže má to samozrejme vplyv na zamestnanosť ľudí (a to nielen v Malackách) a zároveň to má vplyv aj na pridanú hodnotu ku drevu, ktoré u nás vyrastie. Keď sa u nás vyťažené drevo použije napr. len na vykurovanie alebo vyvezie napr. do teplárne do Rakúska, ktoré si buduje  inú energetickú politiku než Slovensko, tak má z toho naša ekonomika malý zisk. Ale keď s tým vyťaženým drevom u nás pracuje ďalších niekoľko stoviek ľudí, ktorí potom za mzdu nakupujú..., platia dane ... atď.,  tak to má oveľa väčšiu pridanú hodnotu pre našu ekonomiku, než len využitie dreva na energiu.

Čo sa týka ešte konkrétne nášho mesta, tak Malacky majú tiež nezanedbateľný príjem z daní do rozpočtu mesta od tohto závodu a aj od jeho ďalších dvoch sesterských závodov umiestnených v priemyselnom parku.

Nový závod pravdepodobne neprinesie nové pracovné miesta, lebo tí istí zamestnanci zo starého závodu, ktorý sa demontuje, sa presunú do nového. Ale prínos v dnešnej dobe je už aj udržanie si pracovných miest, vzhľadom na to, že v posledných rokoch, boli nejaké 2-3 závody na výrobu drevotriesok v Európe zavreté, lebo cena ich dosiek bola vysoká....

Z ekonomického pohľadu je aj dobré, že tento závod nie závislý od automobilového priemyslu, na ktorý je orientovaný veľa závodov v našom regióne.

Kedy sa bude stavať?

Rozhodnutie o výstavbe nového závodu v Malackách sa uskutoční koncom januára vo Švédsku. Nám ide teraz len o to, aby to nebol len najmodernejší závod ohľadom produkcie, ale aj závod s čo najmenším možným negatívnym vplyvom na životné prostredie. V prípade schválenia tejto investície (cca. 100 -130 mil eur) by nový závod mal byť vybudovaný do dvoch rokov.


Súvisiace články k téme nového závodu:

Poslanci sa vyjadria k ochrane ovzdušia na Juhu

Prišla jeseň a deti nám opäť už vyše mesiaca kašlú...

Podali sme pripomienku k prevádzke Swedspan Slovakiapošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

02.01.2012 19:51:20 | nobody

Doterajšie skúsenosti Malačanov nasvedčujú tomu, že dotknutá firma sa u nás správa inak (menej ohľaduplne k životnému prostrediu) ako vo Švédsku a že tu si dovoľuje veci, ktoré by jej doma netolerovali. Preto mám obavu, že opäť môže prísť k situácii, že to nakoniec dopadne inak, ako sľubuje a predvádza na domácom ihrisku...