Ľudia pre Malacky » Podali sme pripomienku k prevádzke Swedspan Slovakia

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Podali sme pripomienku k prevádzke Swedspan Slovakia

V utorok 31. augusta sa uskutočnilo na pôde mestského úradu verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov rozšírenej prevádzky spoločnosti Swedspan Slovakia, s.r.o.. V súčasnosti prevádzkuje spoločnosť v areáli priemyselného parku výrobu drevotrieskových dosiek. Spoločnosť plánuje vybudovať nový závod v termíne do jari 2012.

Proces výroby drevotrieskových dosiek zahŕňa samotnú výrobu triesok, ktoré prechádzajú procesom lepenia. Výsledné dosky sú rezané a brúsené do finálnej podoby. Na zachytávanie exhalátov zo sušiarne by mal slúžiť mokrý elektrostatický filter. V procese samotného spaľovania sa bude spaľovať drevný prach do 1 mm. Podstatná časť drevného prachu bude z procesu brúsenia drevotrieskových dosák. Práve na drevný prach poukazujú roky obyvatelia mestskej časti Juh. 

V správe o hodnotení – záverečné zhrnutie napísanej Ing. Jozefom Markom, CSc. je písané o troch možných variantoch:

Nulový variant – nový závod sa nerealizuje, výroba v existujúcom sa postupne bude utlmovať s následným ukončením výroby v priebehu niekoľkých rokoch
Variant A – výrobná kapacita 375 000 m3 drevotrieskových dosiek ročne
Variant B – výrobná kapacita 500 000 m3 drevotrieskových dosiek ročne

V kapitole D.II.1 správy sa píše, že pri variante B sa predpokladá zvýšenie hmotnostných tokov znečisťujúcich látok o približne 30%. Ďalej podľa tabuľky vplyvov zo správy Jozefa Marka vychádza, že variant B má horší vplyv na znečistenie ovzdušia než variant A.

Vzhľadom na naše skúsenosti so znečisteným ovzduším v minulosti spôsobeným závodom Swedspan Slovakia s.r.o. v Malackách, sme vzniesli ako občania mesta Ministerstvu pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR spoločné pripomienky:
  1. Zásadne nesúhlasíme, aby výroba budúceho závodu prekračovala výrobnú kapacitu 375 000 m3 drevotrieskových dosiek ročne. Znečistenie ovzdušia pri Variante B sa blíži k aktuálnemu znečisťovaniu a vzhľadom na postupné starnutie technológie sa dá predpokladať, že sa znečisťovanie bude ešte zhoršovať. 
  2. Výroba je v blízkosti obytnej zóny mesta, preto požadujeme použitie v súčasnosti najlepšej dostupnej výrobnej technológie, aby bol vplyv výroby na život ľudí vzhľadom na životné prostredie čo najmenší.
  3. Termín ukončenia činnosti závodu nie je v správe definovaný, preto požadujeme dôslednú kontrolu dodržiavania technických opatrení počas výroby zodpovednými zamestnancami spoločnosti Swedspan a zároveň požadujeme pravidelné kontroly zástupcov mesta a zástupcov úradu životného prostredia v závode.
  4. Požadujeme pravidelné zverejňovanie hodnôt emisií a pevných častíc vypúšťaných komínom do ovzdušia na internete.
  5. Požadujeme definovať termín, dokedy po vybudovaní a spustení výroby nového závodu bude musieť Swedspan Slovakia s.r.o. starý závod demontovať.

Zároveň nás prekvapil spôsob, ktorým redaktorka mestských médií Tatiana Búbelová informovala verejnosť o „pribudnutí 130 pracovných miest v drevospracujúcom závode“ bez toho, aby si skutočnosti overila vo verejne dostupných materiáloch. Zo správy totiž vyplýva, že nové pracovné miesta nepribudnú.

Mestský úrad pripravil verejné prerokovanie tejto dôležitej správy pre Malačanov na predpoludnie. Považujeme za dôležité, aby sa podobné správy prerokovávali v čase dostupnom pre širšiu verejnosť.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku