Ľudia pre Malacky » Prišla jeseň a deti nám opäť už vyše mesiaca kašlú...

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Prišla jeseň a deti nám opäť už vyše mesiaca kašlú...

Pojedli už všetky možné typy sirupov proti kašľu, ale ten majú naďalej... Aj o tom nám rozprávajú ľudia, konkrétne mamičky, keď s nimi diskutujeme o mestských témach. Zároveň aj niektorí starší astmatici rozprávajú: „Odkedy je tu Swedwood, máme väčšie ťažkosti s dýchaním.“ A práve v dobe inverzií sú obyvatelia Malaciek vystavení výraznému zhoršeniu dýchania, vplyvom rôznych pachov padajúcich na naše obydlia.

 

13. septembra 2010 sme podali spoločnú pripomienku na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR  k zámeru výstavby nového závodu na  výrobu drevotrieskových dosiek, Swedspan Slovakia s.r.o. v Malackách. Viď: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/podali-sme-pripomienku-k-prevadzke-swedspan-slovakia/

Minulý týždeň prišlo z Ministerstva životného prostredia MŽP záverečné stanovisko.  Má 19 strán formátu A4, takže správu z neho zostručním.  Záujemcom o problematiku odporúčam si správu prečítať celú.

V pripomienkovom konaní bolo vznesených veľa odborných a vecných pripomienok od verejnosti ako aj od štátnych orgánov. Verejnosť mala možnosť pripomienky vzniesť osobne dňa 31.8.2010 (utorok o 10.00 hod) na mestskom úrade. Tí , čo ten „pre zamestnaných občanov vyhovujúci“ termín zmeškali, mohli ešte poslať  pripomienky písomne ministerstvu do cca. 16.9.2010. Túto možnosť využili z verejnosti len tri subjekty. A to Bratislavské regionálne ochranárske združenie, signatári z nezávislej občianskej skupiny Ľudia pre Malacky, a pán JUDr. Ivan Škrabala. Tieto skupiny vzniesli najviac pripomienok, ku ktorým sa aj ministerstvo vyjadrilo, že sú v plnej miere akceptovateľné, realizovateľné a boli premietnuté do odporúčaných podmienok pre etapu prípravy, výstavby a prevádzky nového závodu.  Všetky tieto pripomienky sú citované v správe pred  záverečným stanoviskom Ministerstva pôdohospodárstva sekcia životné prostredie.

Za povšimnutie stojí aj pripomienka  Ministerstva hospodárstva a výstavby SR, ktoré považuje za vhodné  dopracovať do správy konkrétne druhy vstupnej suroviny, t.j. listnatej a ihličnatej dreviny, s dôrazom na možné spracovanie bukovej guľatiny, ktorej je v SR nadbytok.

Nie som odborník na lesy, ale bol by som radšej za to, aby nám tu ten nadbytok bukových lesov zostal.

Výber niektorých odporúčaní zo záverečného stanoviska MŽP SR pre povoľovací orgán:

Bod 1:  Pri projektovej príprave spolupracovať s potenciálnymi dodávateľmi najlepších techník čistenia odpadových plynov zo sušiarni drevených triesok a do projektovej dokumentácie zapracovať opatrenia na minimalizáciu emisií z tohto uzla a garantované hodnoty koncentrácií TZL, TOC, formaldehydu, NOx a zápachových látok.

Pozn.: Investor chce použiť filtračnú technológiu WEPS, ktorá podľa JUDr. Škrabalu pri tak veľkej sušiarni nebude dostatočná. Na výstupe z komína  sa budú pachové jednotky pohybovať okolo 10 000 OU.m⁻³, pričom bežný človek vníma úroveň pachov pri hodnote  cca 1500 OU.m⁻³.

P. Škrabala ako aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie  odporúčajú  najnovší typ filtračnej technológie  SWISS COMBI, ecoDry.

Bod2:  Aplikovaná výroba musí spĺňať emisné limity po celú dobu životnosti zariadenia.

Pozn.:  O našej požiadavke, aby boli pravidelne zverejňované hodnoty emisií na internete sa v záverečnom stanovisku MŽP nepíše.

Bod3: V rámci ďalšieho stupňa projektovej prípravy vypracovať odborný emisno-technologický posudok na povolenie zdroja znečisťovania ovzdušia o kapacite 375 000 m3 DTD, v ktorom budú kategorizované zdroje znečisťovania ovzdušia, určené emisné limity, určené hmotnostné toky znečisťujúcich látok ako podklad pre novú rozptylovú štúdiu, posúdenie riešenia BAT, zhodnotenie povinnosti prevádzkovateľa  zdroja znečisťovania, vrátane zhodnotenia merania a monitorovania emisií. V emisno-technologickom posudku riešiť aj problematiku pachových látok.

Bod4:  Vypracovať novú rozptylovú štúdiu s aktualizovanými údajmi hmotnostných tokov vo väzbe na vykonávacie predpisy k zákonu o ovzduší, ktoré v čase vyhotovenia správy o hodnotení neboli vydané,  a ako dotknuté územie pojať celé územie mesta Malacky.

Bod6:  Do projektovej dokumentácie zapracovať opatrenia na zníženie hlučnosti.

Pozn.:  Ochranári pripomienkovali vytvoriť akustickú štúdiu, špeciálne  na hluk z ventilátorov, ktoré operujú v špecifickej tónine 24 hodín denne.

Bod21: Po uvedení novej výroby do trvalej prevádzky a nabehnutí výroby na plný výkon odstaviť starú výrobu.

Pozn.:  O našej požiadavke, definovať termín demontáže technológie starého závodu sa v záverečnom stanovisku Ministerstva nepíše.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že je určite v záujme všetkých obyvateľov Malaciek, aby  nový závod na výrobu drevotrieskových dosiek mal nainštalovanú v súčasnosti najnovšiu a jednu z najlepších filtračných technológií ako je napr. odborníkmi spomínaná filtračná technológia SWISS COMBI, eco Dry: http://www.swisscombi.ch/en/produkte/pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku