Ľudia pre Malacky » Čiastková správa z vykonanej kontroly bytových domov na Jánošíkovej ulici

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Čiastková správa z vykonanej kontroly bytových domov na Jánošíkovej ulici

Portál LPM.sk uverejňuje doposiaľ nezverejnený dokument na rokovanie mestského zastupiteľstva vo štvrtok. Materiál obsahuje kontrolné zistenia z kontroly, ktorú vykonáva hlavná kontrolórka na žiadosť mestského zastupiteľstva.

Výkon kontroly prípravy a realizácie projektu HBV Jánošíkova Malacky zahájila hlavná kontrolórka mesta 14. februára. Mestské zastupiteľstvo požiadalo o výkon kontroly s ohľadom na pretrvávajúce nejasnosti o postupe mesta medzi obyvateľmi a žiadateľmi o byty.

Poslanec Pavol Spusta požiadal na zasadnutí poslaneckého zboru vo februári o predloženie prvých výsledkov kontroly. Mestské zastupiteľstvo si tento jeho návrh osvojilo a požiadalo hlavnú kontrolórku o predloženie čiastkovej správy na najbližšie rokovanie.

Čiastková správa vychádza z kontroly:

  1. Prípravy diela a plnenie harmonogramu výstavby a kolaudácie diela
  2. Prípravy a realizácie výstavby prípojok elektrickej, plynovej, vodovodnej a tepelnej
  3. Plnenie uzatvorených zmlúv s predmetom výstavby samotného diela, vrátane prípojok, prípadných dodatkov príslušných zmlúv

Kontrolovaným subjektom je mestský úrad na čele s prednostom úradu Ing. Dušanom Vavrincom. Zodpovednými osobami kontrolovaného subjektu sú Ing. Eva Sokolová, Ing. Gabriela Reháková a Bc. Věroslav Orgoň.

Za najzávažnejšie nedostatky možno uviesť:

  • Výstavbu na cudzích pozemkoch, kde bolo kontrolou zistené:

"Mesto Malacky získalo územné rozhodnutie - čiže povolenie na umiestnenie stavieb situovaných na parcelách č. 3790/4 a 3790/1 a všetky Stavebné povolenia - čiže povolenia na výstavbu stavieb situovaných na parcele č. 3790/4. Projektová dokumentácia bola spracovaná Ing. arch. Jozef Koláciom, v r.2008. Táto situovala miesta stavebných objektov na parcelách č. 3790/4 a 3790/1. Kontrolou bolo zistené, že mesto Malacky je výlučným vlastníkom parcely č. 3790/4, (list vlastníctva 2935), ale nie je výlučným vlastníkom parcely č. 3790/1."

Na túto skutočnosť upozornil počas výstavby stavbyvedúci zástupca firmy HANT BA, a.s. stavebný dozor zo strany mesta.

  •  Sklz v realizácii prípojok inžinierských sietí, kde bolo kontrolou zistené:

"Zároveň v zmluve bolo dohodnuté, že ZSE vybuduje dohodnuté dielo v termíne do 300 dní od termínu písomného prevzatia posledného z nižšie uvedených dokumentov, ktoré si ZSE stanovilo v zmluve..."

"Plnenie povinností zo strany mesta vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy zo dňa 13.1.2009, ktoré boli východiskom pre realizáciu vybudovania pripojenia elektrickej energie neboli splnené tak, aby zhotoviteľ (ZSE) mohol realizovať stavbu energetického zariadenia t.j. VN rozvody, trafostanicu, NN rozvody. Dôvodom bola skutočnost', že pôvodný realizačný projekt bol vypracovaný s trasovaním rozvodov cez súkromné pozemky. Bolo potrebné zmeniť trasovanie územia a celú príslušnú dokumentáciu, čo spôsobilo časový ale i realizačný sklz. Jeden z dôvodov uvádzam, že až dňom 27.1.2011, bol MsZ-tvu predložený návrh na schválenie prevodu pozemku pod plánovanú trafostanicu v prospech ZSE, čo je 2 roky od podpísania zmluvy."

  • Výstavbu príjazdovej komunikácie bez stavebného povolenia, kde bolo kontrolou zistené:

"Naviac práca "príjazdová komunikácia" v objeme 163 403,38 € s DPH, bola realizovaná bez stavebného povolenia, nebola súčasťou pôvodného projektu "HBV Jánošíkova", čiže vysúťaženej ceny dohodnutého diela. Nie je známe, či zhotoviteľ ocenil stavbu tou istou metódou, ako bol ocenený pôvodný súťažný rozpočet projektu. Týmto postupom mal zhotoviteľ zvýhodnené postavenie."

  • Navýšenie ceny diela bez záznamu v stavebnom denníku a s nedostatočne preukázanou hodnotou uskutočnených zmien, kde bolo kontrolou zistené:

"Uskutočnené naviac práce oproti pôvodnému rozsahu prác neboli v objeme 212 293,84 € s DPH zo strany stavebného dozoru zaznamenané v stavebnom denníku, ani v zápisoch z kontrolných dní, čo nie je v súlade s ČI. 5 ods. 5.5., ods. 5. 7, ani ods. 5.8 Zmluvy o dielo."

"V rámci posúdenia naviac prác bolo zistené, že objednávateľ už v štádiu prípravy zmluvy o dielo dostatočne upravil podmienky vykonávania naviac práce, tieto však nedodržal. Chýbali záznamy v stavebnom denníku o ich realizácii. Presun finančnych prostriedkov v rozpočte v objeme 107 096,96 € bez DPH ako úspora vo vykurovaní a vykonania naviac práce v oblasti budovania základov nebol dostatočne preukázaný. Týmto postupom nebola dostatočne uplatnená zásada hospodárnosti a účinnosti použitia verejných prostriedkov zo strany objednávateľa. Z pôvodného objemu prác dohodnutých v sume 5 449 585 € s DPH ( 164 174197 Sk) boli vylúčené a nerealizované práce v sume 164 725,26 € s DPH (4962513 Sk) a naviac práce uplatnené zhotoviteľom boli v sume 332 799 € s DPH (l0 025 902 Sk). Celková zmena uplatnených naviac prác zhotoviteľom bola v sume 231 305,55 € s DPH (6968310 Sk), čo predstavuje zmenu ceny oproti cene vysúťaženej vo verejnom obstarávaní o 4,2%."


 Čiastkovú správu z kontroly prerokuje mestské zastupiteľstvo na zasadnutí vo štvrtok 17. marca od 9.00 h.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

15.03.2011 17:55:41 | petrasova

TOTO SOM NASLA NA MESTSKEJ STRANKE::
http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=2514

ZVEREJNENE DNES...

V SPRAVE NACHADZAM:: presun financnych prostriedkov v objeme 107 096, 90 EUR JE z pohladu kontroly NEDOSTATOCNE PREUKAZNY!!!

PYTAM SA?? KDE SA STATILO 107 096,90 EUR? V TABULKE NA strane 8 nachadzam - 107 096,90 a + 107 096,90 .. ROVNE NA CENT??? DIVNE?

VYSVETLI MI TO NIEKTO?

15.03.2011 18:07:29 | robo s

pekne citanie v sprave plne faktov.. upravy zakladov ked tam naliali beton sa nezistia.. ibaze vrtmi do zeme..

spytal by som sa kompetentnych Ondrejku, Tedlovej a Vavrinca, ako vysvetlia rodine Dobrovodskejj na drustevnej ze ked ona ziada od mesta pomoc pri odstraneni ciernych stavieb postavenych na CUDZICH pozemkoch.. a samo mesto je CIERNYM stavitelom.. co si o tom mysliet???

15.03.2011 23:06:34 | Miroslav

je možne podozrievat mesto z vydržania pozemkov?

16.03.2011 09:22:47 | názor

v čase, keď každý dobrý hospodár počíta každé vydané €, je toto dosť silná káva ...
myslím, že trestné oznámenie na konkrétnych možných páchateľov by nezaškodilo, pretože toto s*í dosť intenzívne ...

21.03.2011 09:35:50 | Michal

Pan Riha, NIE JE UZ CAS NA PODANIE TRESTNEHO OZNAMENIA

21.03.2011 13:20:35 | ghazu

zaujimalo by ma ake su naklady momentalne...ked to stoji nikdot tam nebyva cize neplati ..lenze nova stavba sa musi vykurovat ,nekdo to tam musi strazit a podobne veci..tak by ma zaujimalo kto to plati

21.03.2011 14:48:14 | názor

Mesto je povinné podľa zmluvy uhradiť zhotoviteľovi bytových domov na Jánošíkovej ulici náklady, ak nesplní termíny zabezpečenia, skolaudovania a spevádzkovania prípojok a vykurovania domov do 21.2.2011. V súvislosti s nezabezpečením prípojok si mesto už objednalo u zhotoviteľa stavby služby súvisiace s udržiavaním stavby za obdobie od 1.3. do 10.3. (obdobie 10 dní) v cene 17760 EUR - REáLNA FAKTURáCIA BOLA 15840€. Podľa zverejnených objednávok na stránke mesta si mesto objednalo u zhotoviteľa služby na obdobie ďalších 7 dní v cene 5521,60 EUR.
http://www.egov.malacky.sk/Default.aspx?NavigationState=781:0:

TAKŽE SPOLU TO BUDE 21.361,60€ !!!!!!!!!!!! (zapožičanie agregátov, spotreba nafty, EE, strážna služba);
a malacká propaganda ("tabu") má ešte tú drzosť vypisovať, koľko bude stáť práca odborných komisií mestského zastupiteľstva ...

22.03.2011 14:49:55 | J.Říha

Michal, špekuloval by som. Ak máte podozrenie, že prišlo k skutočnostiam, ktoré by nasvedčovali spáchanie trestného činu, právo podať trestné oznámenie máte aj Vy.

V danej chvíli je pre mňa ako poslanca dôležitejšie, aby sme odstránili prekážky, ktoré bránia alebo môžu brániť vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Teraz nehladím na zamestnancov mestského úradu, ktorí hrubým spôsobom opakovane pochybili, ale na uchádzačov o byty, ktorým tu boli opakovane zastierané skutočnosti, a z ktorých mnohí už akútne riešia bytovú otázku. To bolo cieľom poslancov na zasadnutí. Aj preto uložili mestskému úradu povinnosť bezodkladne vysporiadať vzťahy k pozemkom pod bytovkami.

Až dosiahneme, že sa uchádzačom začnú prideľovať byty, vrátime sa k otázke zodpovednosti, pretože urobiť zmenu organizačnej štruktúry je veľmi málo. Mestské zastupiteľstvo zatiaľ podporilo návrh Milana Ondroviča, ktorý predniesol v diskusii, aby bol urobený znalecký posudok, či a v akom rozsahu bol naliaty betón za cenu zhruba 107 tisíc EUR. Zároveň sa pôjdeme osobne pozrieť na miesto a necháme si vysvetliť od zodpovedných ďalšie nejasnosti. Ak by bolo na mne, všetci traja zúčastnení (zodpovední za tento stav) by už neboli zamestnancami úradu. Ale odo mňa nezáleží.

22.03.2011 19:48:40 | Milan

Stotožňujem sa s názorom poslanca Říhu v oblasti postupu riešenia problému. To ,že je MsÚ prehnitá inštitúcia je viac ako jasné. Po vyvodení trestnoprávnej zodpovednosti doporučujem vpustiť čerstvý vzduch na mnohé riadiace stoličky.
Dúfam pán Říha, že nesklamete dôveru občanov a držím Vám palce, len tak ďalej

05.04.2011 23:33:41 | V Malackach sa spravodlivosti nedovolas

Ruka ruku myje, na MU Malacky su povacsine same ZMYJE. Pytas sa ze gde sa stratilo 107 096,90 EUR? Vhodna by snad bola aj otazka, ze ako si mohol Ondrejka dovolit postavit 12 milionovu vilu zo svojho primatorskeho platu, bez ohladu na to aky velky plat ma. Uz si niekto dal robotu s tym aby uradne pozistoval vsetky Ondrejkove prijmy, teda prijmy zo vsetkych moznych a aj nemoznych zdrojov? A co takto (mozne „bocne“) prijmy, DOMY, VILY, CHATY a podobne zalezitosti nielen pana Ondrejku, ale aj jeho spolupracovnikov, obzvlast tych ktori vydavaju STAVEBNE POVOLENIA a maju nieco do cinenia s akoukolvek stavebnou cinnostou v Malackach? Vie si niekto vobec predstavit, ze ake mozne peniaze by mohli potichu prebehnut roznymi rukami napriklad za povolenie vystavby planovaneho TESCA? A co takto vystavba KAUFLANDU, PRIEMYSELNEHO PARKU a mnozstvo inych stavieb v centre Malaciek? Tu sa jedna o MILIARDY. Treba nad tym trochu porozmyslat a urobit si svoju vlastnu mienku o celej zalezitosti. Ako je mozne, ze na Stavebnom urade v Malackach su stale ti isti ludia ktori sa nikdy nemenia? Kto ich tam nasadil a kto ma za naujem aby sa tam udrzali aj ked svojou roznorodou „stavebnou cinnostou“ ocividne poskodzuju obyvatelov Malaciek? Pan Ondrejka dal zburat CIERNU STAVBU CIGANOV. Teraz by sa mal niekto postarat o to, aby dal zburat Ondrejkovu CIERNU STAVBU ktoru si Ondrejka postavil na cudzom pozemku. Bez ohladu na to, ze kto si co o ciganoch mysli, verim tomu, ze ked zburali ich CIERNU STAVBU, tak teraz by mali uradne zburat aj Ondrejkovu CIERNU STAVBU. V opacnom pripade sa jedna o obycajny sprosty RASIZMUS sponzorovany Ondrejkom. CIERNYM CIGANOM CIERNU STAVBU ZBURAJU A BIELYM CIGANSKYM PODVODNIKOM CIERNU STAVBU UMOZNIA DOSTAVAT. Pan Riha by mal byt primatorom mesta. Verim tomu, ze on by sa o Malacanov dobre postaral, a takymto „cudnym uradnym“ konaniam a sposobom by zabranil. TRESTNE OZNAMENIE na pana primatora Ondrijku a jeho KUMPANOV uz malo byt davno podane. Najde sa niekto kto ma odvahu postavit sa VSEMOCNEMU ONDREJKOVI A JEHO POLITICKEJ MAFII? Ja som to uz skusal, a samozrejme, ze som prehral. Teraz by to mal skusit niekto mudrejsi ako ja, niekto, kto pozna detailne politicku strukturu mestskeho uradu Malacky. Tiez by som navrhol, aby cele „financne podnikanie“ pana Ondrejku a jeho mestskeho uradu bolo detailne preskumane nejakou neskorumpovanou STATNOU INSTITUCIOU.

28.04.2011 09:33:41 | tomas

Ja to proste nechapem ako sa toto moze stat. To uz si naozal myslia, ze sme vsetci na hlavu. Kseft je hotovy a oni si urcite teraz hovoria,, za chvilu bude klud a nabuduce ich zase okasleme,,. Ksefty ako Hunt a Kovostav sa tu nikdy neskoncia pokial tam bude cely prehnity stavebny urad. Osobne si myslim, ze primator v tom az tak prsty nema. To pan V.K. bude v tom namoceny az po usi a so svojimi kamaratmi so spomenutych firiem.
A nejlepsie je na tom, ze to vlastne cele prebehlo a aj sa to dokonci bez postihu. Este som nepocul, aby sa niekto pytal na zodpovednost konkretnej osoby. Kazdy spomina ,,mesto,,. Kto kontretne vybavoval stavebne konanie na meste? mal by mat okamzitu vypoved aj so sefkou stavebneho. Ako si tento clovek plni ulohy ked vedome dovoli porusenie zakona a hlavne tam kde by sa mal zakon dodrziavat na 100 percent. Alebo zakon netreba dodrziavat? aj ja si mozem postav it budovu hocikde? Obcas sa to stava, ze si niekdo postavi budovu na cierno. Vascinou si to dovolia prachaci alebo cigani. Ale mesto? stale nechapem....... uz dlho si myslim, ze v malackach je nevyhnutna zmena. Od primatora, prednostu az po cely stavebny. To su najhorsie clanky na meste.

28.04.2011 13:42:27 | VT

Nie som Malačan, len v Malackách bývam. Sledujem, čo sa v Malackách deje a poviem pravdu, je mi z toho zle. Toľko zloby, nenávisti a obviňovania, to sa len tak medzi slušnými luďmi nevidí. Keď už niekoho obviním a menujem, mal by som mať o tom hodnoverné dôkazy, nebáť sa vystúpiť z anonimity, povedať svoje meno.
K stavbe socialnych bytov asi toľko. Stala sa chyba a voči zodpovedným treba vyvodiť postihy. Vinu vidím viacej v projektovom manažérovi, ktorí stavbu pripravoval uzemne aj projekčne. Tam treba nekompromisne konať. Neviem, či som dobre čítal všetky komentáre, ale stavebný úrad až tak nepochybil, pretože stavebné povolenie bolo vydané len na parcelu, ktorá bola majetkove vysporiadaná a patrila mestu. Ale tu sa možno mýlim. Podľa už danej situácie, dom je postavený, zostane v Malackách a pre Malačanov. Treba dať sily dohromady a chybu odstrániť, viníkov potrestať. A ešte k poslancom. Kde boli, keď sa stavalo resp. začalo stavať. Už vtedy bola možnosť kontrolovať a iniciatívne sa zapájať do diania okolo výstavby. Nie až teraz sa zviditeľňovať a všetko kritizovať keď kontrola odhalila nedostatky.
Čo sa týka Rómov na Družstevnej je to podobné. Kritikov veľa, ale riešenie alebo aspoň návrh riešenia nikto nedá. Ak aj dá, ide o prázdne, populistické nerealizovatelné riešenia. Potom príde minister a vyhlási \" že situácia sa zlepšila.\"
A keď už píšem, tak ešte k sprenevere soc. zariadení. Veď to je ozaj na smiech a hovorí to systéme kontroly a personálnej práci.
Kde bola kontrola od r. 2008, keď nedoplatky zistil až primátor z internetu?
Aká bola personálna práca, keď bola vybraná účtovníčka s podobnými pokleskami z minulosti. Vybrala ju priama snáď priama nadriadená?
Čo je to za riadiaca práca, keď po prevalení škandálu majú zodpovedné osoby prístup k všetkým dokumentom /dokonca ešte k mesačnej uzávierke/ a účtovnička ani nevie o podaní trestného oznámenia? Nečudujme sa preto, že odvolávanie vedúcej dopadlo tak, ako dopadlo.
No a ešte k poslancom. Zatial viem asi toľko, že si pridali na odmenách /čítali sme v deníkoch, že v mnohých mestách to bolo naopak/, hoci sa ešte nestihli svojou poslaneckou prácou zviditeľniť. No a LPM úplne vyhoreli, ak neberiem do úvavy to ich kritizovanie všekého. Na konštruktívne riešenie sľubované pre voľbami akosi prirýchlo zabudli.

28.04.2011 13:56:43 | J.Říha

Dobrý deň, VT, zareagujem na časť, ktorá sa týka poslancov a stavebného úradu. Neviem či máte presné informácie.

1. Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie k bytovým domom umiestneným na cudzích parcelách. V stavebnom povolení už neboli cudzie parcely premietnuté. Prečo asi? Otázka je, či vôbec možno vydať stavebné povolenie v prípade, že nemáte preukázaný vlastnícky či iný právny vzťah k pozemkom, na ktorých sa stavba navrhuje.

2. Uvádzate nepravdu, že si poslanci pridali odmeny. Poslanci sa k odmenám doteraz ani len nevyjadrili či rokovali, čiže nemali čo i len čo schváliť či navýšiť.

3. Kde boli poslanci počas výstavby? Tam kde doteraz, ibaže o veciach vôbec nevedeli, prípadne im boli podsúvané nepravdy. Od začiatku výstavby boli klamaní primátorom mesta, prednostom mestského úradu, vedúcou oddelenia Ing. Evou Sokolovou. Vyjadrenie primátora bolo, "závery ma prekvapili". Včera vyšlo von, že primátor mesta bol vrátane celého vedenia o veciach informovaný, napriek tomu MsZ nemalo ani len informáciu. Ešte v predchádzajúcom volebnom období sme schvaľovali prenájom pozemku pre výstavbu kotolne a zmenu rozpočtu mesta. Poslancom bolo povedané priamymi zodpovednými, že z dôvodu úspory financií. Nikto nepovedal, že tie peniaze sú dávno minuté na základy. Na celý poslanecký zbor bola robená falošná hra! Prvý náznak, že sa pred nami zakrývajú problémy, boli inžinierske siete. Poslanci požiadali okamžite o výkon kontroly, presne sme stanovili predmet kontroly, z čoho závery už poznáte.

Zodpovedná za riadenie projektu HBV bola Ing. Eva Sokolová. Keďže pochybila pri viacerých projektoch v poslednom roku a pol, bola opakovane upozorňovaná na porušenie pracovnej disciplíny a na možnosť výpovede. Ing. Eva Sokolová napriek tomu naďalej pracuje v úrade. Čo si o tom myslieť?

28.04.2011 22:38:39 | AMadeus

Pani Petrášová, myslím, že Váš prispevok je hlavne na túto tému.
CO VKLADÁM:
28.04.2011 14:38:38 | petrasova
27.04.2011 >> Věroslav Orgoň, technický dozor mesta Malacky sa na dnešnom kontrolnom stretnutí s poslancami vyjadril, že vedel o tom, že mesto bude stavať bytové domy na cudzích pozemkoch ešte pred tým, ako sa odovzdalo stavenisko, vedel o tom dokonca už pred vydaním stavebného povolenia a podľa jeho slov vedeli o tom všetci. Preto o tejto informácii, na ktorú upozorňoval realizátor stavby v stavebnom denníku protokolárne neinformoval vedenie mesta.

MESTO STAVALO na cudzich pozemkoch!!!! Podla jeho slov vedeli O TOM VSETCI .. ??? VEDEL O TOM PRIMATOR JOZED ONDREJKA!!! A DAL PRIKAZ NA ZACATIE VYSTAVBY?? Vsetci svaty pre krista pana TO JE NA OKAMZITE ODSTUPENIE PRIMATORA CO TU RIESIT???!!!!!! PRIMATOR JOZEF ONDREJKA PREBERA ZODPOVEDNOST ZA VYSTAVBU NA CUDZICH POZEMKOCH JOZEF ONDREJKA POSLAPAL LUDSKE PRAVA MALACANOV!!!
CIGANI STAVALI NA CUDZICH POZEMKOCH? A BIELY PRIMATOR JOZEF ONDREJKA STAVIA NA CUDZICH POZEMKOCH?? ON JE CO? ON MOZE???

Coho sa domahajú zufalí DOBROVODSKÝ??? NA KOHO SA OBRÁTILI??? NA MESTO? MESTKY URAD??? NA PRIMATORA JOZEFA ONDREJKU ktory staval NA CUDZICH POZEMKOCH??? Rodina DOBROVODSKA chce od PRIMATORA JOZEFA ONDREJKU ZBURAT CIGANSKE BARAKY na CUDZICH pozemkoch??? OD TOHO KTO SAM POSLAPAVA PRAVA MALACANOV??? HAMBA!!!!

Citujem dalej >>> ......vedel o tom dokonca už pred vydaním stavebného povolenia a podľa jeho slov vedeli o tom všetci.“

CO ROBIL PRIMATOR JOZEF ONDREJKA 3 ROKY KED O TOM VEDELI „VSETCI“???!!!! CO ROBIL PREDNOSTVA VAVRINEC 3 ROKY???? HAMBA!!! KTO NARIADUJE ODVOLANIE VAVRINCA????
28.04.2011 14:51:18 | petrasova
>>>> CAKAM NOVINKU NA WWW.LUDIAPREMALACKY.SK HNED ZAJTRA >>>> 29.04.2011 PRIMATOR JOZEF ONDREJKA ODSTUPIL Z POSTU PRIMATORA MESTA PRE POSLAPANIE LUDSKYCH PRAV MALACANOV!!!!!

29.04.2011 00:24:18 | Amadeus

Pani Petrášová aj tento ďalší Váš príspevok naozaj taktiež pre ucelenosť témy: Nájomné byty Jánošíková sem taktiež patrí. Do témy Záhorie- Odkanalizovanie však taktiež patrí .....................( to už podľa zváženia urobte sama.)
CO príspevku citujem a vkladám:

" 28.04.2011 23:31:50 | petrasova
PANI POSLANCI!!!!! MALACANIA!!! DO POZORnosti!!!

PAN POSLANEC RIHA PISE http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/ciastkova-sprava-z-vykonanej-kontroly-bytovych-domov-na-janosikovej-ulici/#nazor-11

13:56:43 | J.Říha
Zodpovedná za riadenie projektu HBV bola Ing. Eva Sokolová. Keďže pochybila pri viacerých projektoch v poslednom roku a pol, bola opakovane upozorňovaná na porušenie pracovnej disciplíny a na možnosť výpovede. Ing. Eva Sokolová napriek tomu naďalej pracuje v úrade. Čo si o tom myslieť?

PAN POSLANEC RIHA SOKOLOVU OKAMZITE VYHODIT!!!! TU MATE DOKAZ >>> dala som si do goglu JEJ MENO A TOTO VAM VYHODI!!!!

http://www.koplatec.sk/frame/vyzva_VO_SK.pdf

http://www.jfhconsult.sk/vyzv-UST.pdf

http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Detail/15733

KOHO ROBI ZAMESTNANKYNA SOKOLOVA??? SOKOLOVA PLATENA Z NASICH DANI!!!!! MA ROBIT PRE MESTO A ONA SI ROBI PRE INYCH!!! HAMBA!!!! JAK TO JE MOZNE???!!!!!

TOTO JE BANDA Z MESTSKEHO URADU!!!!
28.04.2011 23:50:11 | petrasova
http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/sprava-k-zrusenej-sutazi-na-vystavbu-kanalizacie/

4 STRANA!!! MATERIAL NEMA CISLO!! JE TAJNY PRED MALACANMI CO SERU DO ZUMPY A NEMAJU NA RADARY!!!

SOKOLOVA ZODPOVEDNA ZA CIGANSKE STAVBY A ZUMPY MALACANOV!!! HOVORI na strane 4 TOTO >> "nakolko islo o dolezity projekt a o nadlimitnu zakazku velkeho rozsahu a vzhladom NA PRACOVNU VYTAZENOST ZAMESTNANCOV sa mesto rozhodlo zabezpecovat spracovanie ziadosti ako i cely proces verejneho obstaravnia prostrednictvom profesionalnej firmy... "

SOKOLOVA PLATENA Z NASICH DANI = PRACOVNA VYTAZENOST???

VYTAZENOST SOKOLOVEJ =

http://www.koplatec.sk/frame/vyzva_VO_SK.pdf

http://www.jfhconsult.sk/vyzv-UST.pdf "

koniec citácie.

A to asi nie je všetko, pani Ing. Sokolovej zrejme ako držiteľke licencie pre verejné obstarávanie, t.j. podnikanie, mesto Malacky platí kanceláriu, odvody, zrejme nie malý plat, ale ako ZAMESTNANKYŇA MESTA MALACKY pre mesto ako také , tieto služby NEZABEZPEČOVALA, ale ich ako vedúca oddelenia pre mesto OBJEDNÁVALA. ( u takých firiem ktoré " zabezpečili " zrušenie vypísaných verejných súťaží s možnosťou získať prostriedky z programov EU ( o.i. KANALIZÁCIA pomernej časti Malaciek .........

Odkedy začne platiť Ing. Sokolová prenájom za kanceláriu, obbornú literatúru atď. vzhľadom na zistené ???????? Kdo uhradí občanom mesta NAVÝŠENÉ náklady len napr. pri tzv. HBV Jánošíkova ?????
Kdo to vôbec takto nazval ???? HBV=hromadná bytová výstavby .
Kdo toto všetko umožnil ???????????????????

29.04.2011 13:05:30 | tv

No to je bomba. Ak je to pravda, vedúca objedná za nemalé peniaze obchodnú súťaž pre mesto, kde je zamestnaná a berie plat a pritom robí obchodné súťaže súkromne pre okolité obce. To sa môže stať asi len v Malackách. Čo na to LPM, stále nič ? Sprenevera, neodbornosť, neznalosť atď. a stále nič.