Ľudia pre Malacky » Skrýva Nemocničná svoje dlhodobé plány za výzvu poslancov?

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Skrýva Nemocničná svoje dlhodobé plány za výzvu poslancov?

Tento príspevok je zaradený do kategórie reakcie a názory. Je popisom série mediálnych výstupov, ktoré som robila o nemocnici v Malackách od roku 2004. Zachytáva rozhovory s jej riaditeľmi - Máriom Miklošim, posledným pred vstupom Nemocničnej a. s., Petrom Jergušom (2004), Petrom Kalenčíkom (2008). Spomínam na boj celého okresu za zachovanie pôrodnice. Spôsob akým prišlo k jej zrušeniu, mi nápadne pripomínajú udalosti posledných dní.

Príspevok o zisku titulu Baby friendly hospital je zrejme môj prvý, ktorý kedy publikoval Malacký hlas.

Malacká nemocnica sa vtedy zaradila do siete štrnástich zariadení, ktoré sa mohli pochváliť týmto certifikátom. Vtedajší pediater detského oddelenia MUDr. V. Klen povedal, že nie financie sú v tomto prípade dôležité, ale kvalita ľudských zdrojov.

MUDr. Hamaľová, toho času vedúca národneho projektu BFH a podpredsedníčka výboru pre UNICEF sa vyjadrila, že malacká nemocnica svojim pavilónovým systémom, je veľmi vhodná pre tento typ pôrodnícko-neonatologickej starostlivosti.

Už vtedy sa šepkalo o plánovanom zrušení pôrodnice a vedenie nemocnice o tom dobre vedelo.

Zdroj: MH 1-2/2004

Marec 2004 a ja som bola v nemocnici opäť. Tentoraz som zoči-voči kládla otázky poslednému riaditeľovi pred vstupom súkromnej spoločnosti, Máriovi Miklošovi. "Vstup Nemocničnej, a. s. je alternatívny spôsob riešenia situácie NsP v Malackách. Keď si zoberieme, že je tu staré vybavenie, operačné sály, ktoré potrebujú rekonštrukciu a mesto ani BSK peniaze navyše nemajú. Nemocnicu treba dostať na vyrovnaný rozpočet," povedal.

Na otázku, akým smerom sa vtedy nemocnica uberá reagoval: "V situácii, keď vytvárame mesačne 3-miliónový dlh (v Sk), ťažko za taký krátky čas niečo veľmi výrazne zlepšiť. Jediný spôsob ako udržať nemocnicu je zredukovať určité činnosti. Pre spádovú oblasť tu nevyhnutnie musia byť napr. interné, geriatria, chirurgia, ARO, ODCH, obslužné zložky... Nemusí tu však byť pôrodnica. Vlani (2003) sa v Malackách narodilo 328 detí, rok predtým 251, to nepredstavuje ani jeden pôrod denne."

Už vtedy pán Mikloši zrejme dobre vedel, že pôrodnica bude zrušená. Návrh na jej zrušenie totiž ministerstvu zdravotníctva predložil vo februári.

Zdroj: MH 4/2004

Ani viac ako 6000 podpisov pod petičné hárky za zachovanie pôrodnice aktivistkám z MC Vánok, ktoré akciu rozbehli, nepomohli. Hoci petíciu podporilo 41 miest a obcí nielen záhorskej oblasti, vedenie mesta aj mestskí poslanci.

24. mája 2004 primátor J. Ondrejka naliehavo žiadal riaditeľa NsP Mária Miklošiho aj župana BSK Ľuba Romana o prijatie krokov, ktoré zaručia zachovanie likvidáciou ohrozených oddelení. 2. júna Ľubo Roman odpovedal. Vo svojej odpovedi uvádza, že práve snaha a záujem BSK o zachovanie NsP v Malackách, sú dôvodom na prijímanie racionalizačných opatrení. Upozorňoval aj na nevyhnutnosť redukovať počty zamestnancov.  "V prípade zdravotníckych praktizovať "populistické výstupy", ale zásadné racionalizačné opatrenia smerujúce k ekonomickej stabilite zariadenia a k postupnému zvyšovaniu kvality zdravotníckych služieb."

Už vtedy bolo dávno dohodnuté, že Nemocničná, a. s. NsP v Malackách získa. Svedčí o tom, aj uznesenie MsZ v Malackách z roku 2003, v ktorom schválili tento zámer. Potrebovali sa ale ešte za éry samosprávnej nemocnice zbaviť niektorých nerentabilných oddelení. Spomeňme si v akej strane pôsobil Ľubo Roman (Aliancia nového občana) a dostaneme sa k Zajacovým reformám. Rudolf Zajac bol ministrom zdravotníctva v rokoch 2002 - 2006, jeho meno sa podľa informácií na wikipedia.org vyskytuje aj v spise Gorila. Mimochodom Zajac je vyštudovaný urológ rovnako ako M. Mikloši, ktorý mu robil neskôr hovorcu.

Zaujímavý rozhovor s Rudolfom Zajacom priniesol na sklonku minulého roka týždenník Život. "Zdravotníctvo bolo mojimi šiestimi zákonmi neuveriteľne zmodernizované - a neunieslo to. Bol to príliš veľký krok! Na druhej strane, nedalo sa robiť postupne. Urobili sme revolúciu zbavením sa zákona o zdraví ľudu z roku 1966. Mal som však chybnú ideu, že zdravotné poisťovne vyčistia trh. Zákon ich totiž zaväzoval objednávať výkony iba na základe ceny a kvality," povedal pre Život exminister.

Podľa neho je najväčším problémom nízka efektivita. "Vynaložené peniaze nevieme dobre využiť. Ostala nevyriešená lieková politika, keďže Slovensko vynakladá 33 až 34 percent prostriedkov na lieky, ale súčasne máme asi najväčšie vyhadzovanie liekov v krajinách Európskej únie. Máme dlhšie ošetrovacie lehoty, viac kontaktov v primárnej sfére, máme priemerne 15 návštev u všeobecného lekára, hoci v modernej Európe je to 8 návštev. Stále máme vyše milióna hospitalizácií, čo je na 5 miliónov obyvateľov vysoké číslo. Nepodporujeme jednodňovú medicínu, liečbu v stacionároch, živíme nemocnice, ktoré často nie sú kvalitatívne v poriadku."

Zaujímavý pohľad prináša aj príspevok Trendu z roku 2006 Súkromné verzus štátne zdravotníctvo.

Zdroj: MH 6-7/2004

A otvorene politicky angažovať sa začal aj Mário Mikloši, ktorý sa krátko po odchode z NsP Malacky začal v médiách objavovať ako ministerský hovorca.  V roku 2009 si dokonca založil vlastnú politickú stranu.

V lete 2004 som sa do nemocnice tentokrát vybrala za prvým riaditeľom spoločnosti Nemocničná, a. s. Petrom Jergušom. "Cieľom celého projektu je transformácie je zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti, dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu a neskôr hospodárenie so ziskom. Už z tejto definície vyplýva, že pacient je naozaj na prvom mieste, až potom nasledujú hospodárske ambície. Pre pacientov chceme pripraviť kvalitný  a rozšírený balík služieb. Veď väčšina zákrokov sa dá dnes robiť ambulantne, čo je pre pacienta príjemnejšie a prospešnejšie. Nemocnicu čaká i reprofilácia oddelení - zrušené neurologické a pôrodnícke oddelenie sa zmenia na oddelenie dlhodobo chorých," povedal v rozhovore Jerguš.

V tom čase sa už na rádiologickom oddelení realizovali rozsiahle prestavby. Prvý investičný balík Nemocničná, a. s. avizovala na 120 miliónov korún, do konca septembra 2004 malo byť preinvestovaných 25 miliónov. Prečo sa ako prvé rekonštuovalo toto oddelenie? Zdroje z nemocničného prostredia tvrdia, že tu sú údajne najlepšie dotované výkony. Bol to jasný biznis plán?

Za povšimnutie stojí aj doba prenájmu nemocnice. V prvej zmluve s Bratislavským samosprávnym krajom neprekročila 10 rokov. Nemám to potvrdené, ale hovorilo sa, že to bolo kvôli tomu, aby o nájomnej zmluve nemuseli rokovať samosprávni poslanci. Pri takejto nájomnej dobe to bolo na výlučnom rozhodnutí predsedu BSK  Ľuba Romana.

Bola len otázka času, do ktorého si Nemocničná, a. s. vybaví predĺženie nájmu. Podľa aktuálnej tlačovej správy sú pozemky a budovy nemocnice vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Nemocničná a.s. ich má na 30 rokov v prenájme.

Zdroj: MH 8/2004

Peter Jerguš napokon z vedenia Nemocničnej odišiel, možno bol ako povolaním lekár príliš empatický, možno dostatočne neplnil biznis plán. Odchod Jerguša bol zrejme náhly, keďže za neho nemali okamžitú náhradu a Nemocničnú, a. s. viedol niekoľko mesiacov jej terajší majoritný akcionár Radoslav Bardún. Kým "nezlákali" šikovného manažéra s ekonomickým vzdelaním.

V roku 2007 sa tak na riaditeľskú stoličku v spoločnosti Nemocničná, a. s. posadil Ing. Peter Kalenčík, ktorý predtým pôsobil ako finančný riaditeľ v zdravotnej poisťovni Dôvera. Majoritným akcionárom poisťovne je Dôvera holding, a.s. a jej 100-percentným akcionárom je holandská spoločnosť Health Insurance Companies Eastern Europe B. V. (HICEE B.V.). Patrí do investičnej skupiny Penta.

Zdroj: MH 11/2008

S Petrom Kalenčíkom som sa prvýkrát stretla v máji 2008. V Malackom hlase sme vtedy riešili sťažnosti pacientov na zavedený objednávací systém, dlhé čakacie doby (Čo sa v podstate nezmenilo. Sama som si v tom čase od jedného lekára bola nútená vziať vlastnú kartu a odísť k inému, ktorý súkromničí v zdravotníctve sám.)

"Možno povedať, že nemocnica je optimálne nastavená. Mesačne má v priemere asi päťsto hospitalizácii na 165 lôžok. Obložnosť je vysoká, konkrétne približne 80 %. K dnešnému dňu máme 364 kmeňových zamestnancov, z toho 71 lekárov, 135 zdravotných sestier a 54 sanitárok," reagoval na poplašné správy z médií, ktoré hovorili o rušení niektorých nemocníc či problémoch so zazmluvňovaním výkonov u zdravotných poisťovní.

Zdroj: MH 2/2008

"Nepomerne sa zlepšili nielen podmienky pre pacientov, ale aj našich zamestnancov," povedal P. Kalenčík. Nemocnica vtedy mala asi 160 lôžok, z toho polovica bola v zrekonštruovaných priestoroch. Rozšírené a vynovené vtedy bolo interné a chirurgické pracovisko a vzniklo nové pracovisko jednodňovej chirurgie.

Nemocničná od roku 2004 do stavebných úprav odvtedy investovala 3,6 milióna eur a do prístrojového vybavenia ďalších 8,3 milióna eur. Zamestnáva 365 ľudí

Mediálna hra?

Mestskí poslanci v Malackách  ohrozujú existenciu nemocnice

Majiteľ nemocnice nevylučuje, že bude musieť zavrieť lôžkové oddelenie a Ústavnú pohotovostnú službu

Tlačová správa s týmto titulkom, ktorú mi do mailu poslala Lucia Chovanová z Dynamic Relations 2000, s.r.o., hoci dovtedy som korektne komunikovala s hovorkyňou spoločnosti MEDIREX GROUP, ma neprekvapila. Kúpiť sa dnes dá všetko, asi aj mediálny priestor v TA3.

"Nemocničná a.s., ktorá prevádzkuje nemocnicu v Malackách upozorňuje, že posledné kroky mestského zastupiteľstva mesta Malacky môžu viesť ku uzatvoreniu lôžkového oddelenia, pohotovostnej služby a prípadne aj k ďalšiemu obmedzovaniu jej služieb. Mesto Malacky vlastní v spoločnosti Nemocničná 3,6% podiel," píše sa v úvode tlačovej správy.

Zrušia niektoré oddelenie? A možno to Nemocničnej vyhovuje

Myslím si, že vedenie Nemocničnej, a. s. má dlhodobo v pláne zbavovať sa nerentabilných oddelení. A ak si pozriete tabuľky investícií, čísla tomu nasvedčujú. Príkladom môže byť aj prípadný zánik oddelenia dlhodobo chorých.

Razia trend, ktorý obhajuje aj exminister Zajac - podporovať jednodňovú chirurgiu a liečbu v stacionároch (inak povedané liečbu v súkromnom sanatióriu). A ak si bude chcieť v nemocnici niekto "poležať", pekne hlboko siahne do vrecka. Nemocničná, a. s. má zrejme v pláne prevádzkovať len finančne zaujímavé aktivity - laboratóriá, dialýzu, röntgen, diagnostické oddelenie, pretože tie dokážu produkovať zisk.

Spôsob radenia informácií pre pacientov na webovej stránke Nemocničnej. Aj na základe toho si možno vydedukovať, ktoré oddelenia majú "prioritu". K zrušenému oddeleniu dlhodobo chorých prišlo podľa informácií z diskusie vo februári. V položke starostlivosti pre chronicky chorých seniorov si propagujú už SENIOR - geriatrické centrum, n. o, ktoré je v Modre.

V krátkej správe uverejnenej na portáli LPM.sk 21. 4. sa objavuje informácia, že sa údajne snaží vedenie nemocnice dokončiť maximálny počet dodatkov k pracovným zmluvám sestier. Mohlo by to súvisieť s plánom zavrieť niektoré oddelenia nemocnice, ak si vedenie nemocnice zabezpečí potrebný počet zdravotných sestier.

Začínam tomu veriť. Odpor sestier, ktoré nechcú podpísať dodatok, im v tomto prípade nahráva do kariet. Nepodpíšu, pôjdu. Ak zatvoria oddelenie, nebolo by pre nich aj tak miesta. Ak by podpísali razom všetky, situáciu to pre nemocnicu skomplikuje, lebo automaticky vznikne nárok sestrám na odstupné, ak prídu o zamestnanie z organizačných dôvodov.

Zrušia pohotovosť? Už dávno ju nechce Nemocničná prevádzkovať!

Rušeniu pohotovostných služieb sa na portáli LPM.sk intenzívne venujeme už od februára. Ešte pred Vianocami sa nám do rúk dostal z nemocničného prostredia e-mail, ktorý adresoval koncom decembra 2011 riaditeľ Kalenčík lekárom slúžiacim v pohotovostných službách. Uvádza sa v ňom, že nemocnica už nechce ďalej prevádzkovať LSPP pre deti a dorast, pretože má viacero stratových oddelení a nechce prevádzkovať ďalšie. V maili Kalenčík spomína, že sa má v tejto veci stretnúť s lekárom BSK Valeriánom Potičným.

Redakcia LPM.sk položila otázky týkajúce sa pohotovosti hovorkyni spoločnosti 1. marca. Na stanovisko sme čakali dlhšie ako obvykle, ale napokon sme odpoveď priniesli v príspevku Na otázky redakcie reagovala Nemocničná len čiastkovo.

Keďže sme mali informáciu, že termín zrušenia je už na spadnutie, pýtali sme sa opäť. 20. apríla poslala hovorkyňa MEDIREX GROUP nasledujúce stanovisko:

Prevádzkovateľom LSPP je príslušný samosprávny kraj, ktorý aj zodpovedá za poskytnutie zdravotnej starostlivosti lekárskou službou prvej pomoci. Nemocnica v Malackách poskytuje iba priestory a zabezpečuje LSPP po materiálno-technickej stránke. Mesačný rozpis služieb schvaľuje lekár príslušného samosprávneho kraja. Personálne pohotovosť vykonávajú praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast regiónu Malacky, ktorým poskytovanie tejto starostlivosti ukladá zákon. Nemocnica v Malackách zároveň nemá detského lekára prvého kontaktu, a na základe vyššie uvedených informácií nie je ani zodpovedná za personálnu prevádzku LSPP.

Žiadosť o odpovede na otázky

  • Môžete mi potvrdiť, že detská pohotovosť v Malackách končí? K akému dátumu?
  • Akým spôsobom (kde) tak bude zabezpečený prístup k akútnej zdravotnej starostlivosti u detí?
  • Ak musia pediatri a všeobecní lekári povinne slúžiť zo zákona pohotovostné služby (akého zákona?) budú teraz chodiť do Bratislavy?
  • Je pravda, že lekári v Malackách boli za tieto služby inak ohodnotení (podľa našich informácií len 16 € za 12 hodinovú službu) ako lekár, ktorý slúži vo Fakultnej nemocnici na bratislavských Kramároch. (Prečo to tak bolo?)
  • Hrozí zrušenie aj pohotovosti pre dospelých?

som adresovala lekárovi samosprávneho kraja MUDr. Valeriánovi Potičnému aj hovorkyni BSK Ivete Tyšlerovej 18. 4. Dodnes na môj mail nikto nereagoval.

O rušení detskej pohotovosti už diskutujú aj občania na sociálnej sieti na fóre Nemocnica v MA - čo vy na to?

Záver

Ak ste tento príspevok dočítali do konca opäť zdôrazňujem, že je písaný v názorovej rovine. Vyskladaním histórie mediálnych výstupov som sa snažila "odsledovať" podnikateľský zámer, ktorý súkromná spoločnosť od roku 2003 má. Stane sa z nej zariadenie poskytujúce len služby jednodňovej chirurgie a zdravotnú starostlivosť v oblastiach, ktoré sa javia ako rentabilné? Budeme mať v Malackách sanatórium, ktoré bude pre bežného občana s bežným príjmom nedostupné?

Karty sú rozdané a niekto tu už pozná aj výsledok hry. Je otázne, či ich ešte niekto dokáže zamiešať. Tu sa nehrajú piškvorky, tu ide o milióny a o vyrovnávanie miliónových strát. No nezabudnime, že MEDIREX GROUP nevlastní len malackú stratovú akciovku, ale ďalších šesť spoločností a je lídrom medzi poskytovateľmi laboratórnej diagnostiky na Slovensku.

Nie je to o mestských poslancoch, ktorí len reagovali na podnety zúfalých obyvateľov mesta. No čo ak to je práve o dobre rozohratej hre majoritného akcionára. To nám ukážu až udalosti ďalších dní. A diskutovaný problém s dofinancovaním minimálnych mzdových nárokov môže byť len nástrojom, ktorým niekto šikovne dokončí svoj biznis plán.

Nemôžem si pomôcť, ale neustále sa mi v mysli vynárajú udalosti z roka 2004. Za zachovanie pôrodnice bojovali všetci obyvatelia regiónu, bojovali zástupcovia samospráv, aj záujmové organizácie. A nechali ich pekne vypotiť sa, hoci už na najvyšších miestach poznali víťaza.

P.S.

Novinárčine sa aktívne venujem už asi desať rokov, ale ešte nikdy som nezažila situáciu ako na zasadnutí mestského zastupiteľstva 19. apríla. Tie prosebné pohľady a strach v očiach zdravotných sestier, aby som ich nefotila. Občianky, ktoré si prišli na verejné zasadnutie vypočuť názor poslancov a vedenia mesta na tému, ktorá sa bezprostredne dotýka ich ďalšej existencie. Nikto ma teda nepresvedčí o tom, že na ne nie je vyvíjaný tlak a seriózne sa  s nimi komunikuje. Samé na zastupiteľstve povedali, že sú ochotné počkať, ale zároveň túžia po pokoji, ktorí dnes v práci nemajú. Alebo niekomu tento (pre)tlak vyhovuje?pošli na vybrali.sme.sk

K článku nie je možné pridať ďalší komentár.

Komentáre k článku

25.04.2012 11:20:52 | sestra

Važení občania!
Ďakujem redakcii LPM.

Už vám docvaklo, o čo ide terajšiemu vedeniu.Že toto je už dávno naplánované, a nie sestry, zákon môžu za tuto situaciu . Všetko im hraje do kariet. Mesto Malacky nedajme si zobrať to , čo nám patrí.

25.04.2012 12:16:27 | s

Reakcia na gulôčku.

Dajme tomu, že ešte 1 euro môže ten pacient zaplatiť.Ale si uvedomte jednu vec.Su pacienti, ktorí musia navštiviť viac amb.,lebo si to ich zdravotný stav vyžaduje,ALE nemá termíny na jeden deň.To znamená, že 1 euro zaplatí pokaždy raz.Nemá šancu spojiť si v jeden deň termíny,lebo nie su.

Čo sa týka poisťovní: niekto v tejto diskusii hovoril, že je to umelo vytvorené

25.04.2012 12:28:10 | vendeta

Klobuk dole pred pracou redaktorky. Tomu hovorim zurnalistika. Kiez by takych viac! A z tych chudakov grcam! Mamon ich uplne zdegeneroval. No kazdy raz budeme platit svoje ucty-to som si isty.

25.04.2012 12:36:36 | m

Je neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Všetci ste vedeli komu vkladáte nemocnicu do rúk. Alebo ste si snáď mysleli, že súkromník Vám bude robiť charitu? Len ich pekne nehájte dokončiť čo začali! Uvedomte si, že sa snažíte zasahovať do pravidiel volného obchodu a podnikania. Len si pekne zožerte to čo ste si nadrobili! Vyhovárať sa na chybu župana, na chybu primátora, na chyby samosprávy? Veď ste si ich zvolili vy. Tak čo stále fňukáte.

25.04.2012 13:21:15 | Pepe

Skvela praca, LPM. Kiez by si to kazdy Malacan precital...

25.04.2012 13:58:09 | Redakcia LPM.sk

Informovať Malačanov a propagovať článok môžete pomôcť aj Vy. Môžete ho zdieľať na Facebooku, pošlite ho do vybrali.sme.sk, odporučte ho mailom či osobne svojim známym, kolegom, priateľom.

Cieľom je vniesť do problematiky aj iný pohľad ako ten, ktorý nám, mestu Malacky a Malačanom, prezentoval na tlačovke v TA3 väčšinový akcionár Nemocničnej, a.s. MUDr. Bardún. Pretože dôveryhodnosť a úprimnosť jeho slov sa dá predloženou sériou udalostí z posledných rokov naštrbiť.

Dôležité je, aby si Malačania vytvorili na celú vec svoj názor. Názor a zdravý úsodok je v tejto zložitej situácii mimoriadne dôležitý.

Autorka článku v závere uvádza kľúčovú otázku, ktorá môže, ale nemusí súvisieť s dávno vytvoreným biznis plánom:

"Stane sa z nej zariadenie poskytujúce len služby jednodňovej chirurgie a zdravotnú starostlivosť v oblastiach, ktoré sa javia ako rentabilné? Budeme mať v Malackách sanatórium, ktoré bude pre bežného občana s bežným príjmom nedostupné?

Karty sú rozdané a niekto tu už pozná aj výsledok hry. Je otázne, či ich ešte niekto dokáže zamiešať. Tu sa nehrajú piškvorky, tu ide o milióny a o vyrovnávanie miliónových strát. No nezabudnime, že MEDIREX GROUP nevlastní len malackú stratovú akciovku, ale ďalších šesť spoločností a je lídrom medzi poskytovateľmi laboratórnej diagnostiky na Slovensku.

Nie je to o mestských poslancoch, ktorí len reagovali na podnety zúfalých obyvateľov mesta. No čo ak to je práve o dobre rozohratej hre majoritného akcionára. To nám ukážu až udalosti ďalších dní. A diskutovaný problém s dofinancovaním minimálnych mzdových nárokov môže byť len nástrojom, ktorým niekto šikovne dokončí svoj biznis plán.

Nemôžem si pomôcť, ale neustále sa mi v mysli vynárajú udalosti z roka 2004. Za zachovanie pôrodnice bojovali všetci obyvatelia regiónu, bojovali zástupcovia samospráv, aj záujmové organizácie. A nechali ich pekne vypotiť sa, hoci už na najvyšších miestach poznali víťaza."

Situáciu naďalej sledujeme.

25.04.2012 14:11:39 | RIA

VEDENIE NEMOCNICE S NIKýM NEDISKUTUJE-K ZVYšOVANIU PLATOV SESTIER SI NAPíSALO DODATOK K ZMLUVE TAK, ABY VYHOVOVAL IM.SESTRY CHCELI,ABY IšLO LEN O DOHODU NA TRI MESIACE MEDZI ZAMESTNANCOM A ZAMESTNáVATELOM,BEZ DEGRADACIE SESTRY NA ADM.PRACOVNíčKU-DODATKY SU NAPíSANé TA ,žE PO 3MESIACOCH SA NEBUDU DAť ZRUšIť,LEBO ZAMESTNAVATEL STýM NEBUDE Už NIKDY SUHLASIť A OD1:7.2012 DOSTANU SESTRY,KTORE PODPíSALI - BUD VýPOVED ALEBO BUDU NADALEJ PRACOVAť ZA MINIMALNU MZDU. PROSíM VáS NECHáPTE CELU TUTO SITUACIU AKO CHAMTIVOST PO VYššíCH PLATOCH,TU IDE O VIAC.P.BARDUN ,AKé ODD. VY CHCETE ZRUšIT,VED AJ TIE,KTORE EšTE OSTALI Už SU PREPLNENé?LP

25.04.2012 14:38:28 | jaml

nemocnicu nezatvoria !!!! odd.geriatre mozno ano ale to mali vplane uz davno. len sa vyhrazaju!

25.04.2012 14:49:34 | kliknite na posli do vybrali sme!

Ako som si vsimol, tak niekto na stranke vybrali.sme.sk -nejaka ponorka 300 rychlo pridava aj 5 clankov naraz za sebou, aby odputal pozornost ludi od tohoto clanku, co klikaju a posuvaju dobre clanky na hlavnu stranku SME! Asi niekto VELMI nechce, aby sa tento clanok dostal na titulku SME. preto prosim kliknite vsetci hore na "posli do vybrali sme.sk" a tam kliknite na stvorec pri clanku, kde sa zobrazuje pocet odporucani. Vdaka

25.04.2012 15:39:08 | Edo

Ľudia,Slováci,Malačania!
Dokedy sa necháme takto utláčať? Dokedy budeme nastavovať svoj chrbát týmto novodobým otrokárom,ktorí si z chorôb a nešťastia ľudí urobili fantastický biznis?
Myslím,že čoskoro príde doba,keď nevyndeme do ulíc už len s kľúčami, ale asi ich nahradia motyky,kosy.... Nestačí,že poniektorí nemajú čo do úst a ešte budú zarábať na našej biede a chorobách? Je to jedno veľké svinstvo,za ktorým je skrytá špinavá politika,mocnárstvo a samé peniaze.Je mi z toho všetkého zle.A my sa tu divíme,že mladí ĽUDIA odchádzajú do zahraničia za prácou a lepším životom???

25.04.2012 17:03:03 | MARRY B

Vela sestier z Malaciek a blízkeho okolia maju velmi tazke chvile, su psychicky uplne na dne, často krát su to živitelky rodín a je klamstvo ze sa na nich tlak nevyvíja. Je to hrubý spôsob zaobchadzania so ženami ktoré svoju prácu berú vážne a nie len to...je to ich celoživotný životným štylom. Viem o čom hovorím a som hrdá na to že jedna zo sestier je aj moja mama.Aj tie poplatky ktoré zaviedli nie je na platy sestier ale na "nemocnicu" a nik nevie kde sa tie peniaze stratia.No ale kazdopadne si to sestry odnesú do pacienta, lebo su ako prve ktoré dostanú spršku nadávok ktoré nemali by byť adresované práve im. Zamyslite sa, panovi Bardunovi a celemu osadenstvu ide len o čistu sestier a prerobenie nemocnice na ich obraz a ak nie o uplne zničenie. Zamyslime sa my občania že je tu cca 80 tis pacientov ktorí túto nemocnicu potrebujú.A odrazu si niekto zmyslí zrušiť pohotovosť a lôžkové? je to len na ich prospech a na sestry a na občanov sa vôbec nepozerá.Viete vôbec kolko je taký bežný plat sestry s dlhoročnou praxou?..mnohí z vás by za tie peniaze ani auto nenaštartovalo a by ani prstom nehlo.Likvidujú nam kvalitný personál a to teraz mierim na sestry lebo tie odvedú značnú prácu a lekár si bez sestričky ani nemôže prácu predstaviť. A definitívne nam likvidujú nemocnicu. Kto tu prednedávnom hovoril o tom ako sa zamýšlajú nad pôrodnicou???Je to vrchol čo sa robí. Pripadá mi to že ludia su už len číslice, ktoré niekto len tak vyzmizikuje a je im jedno čo ten človek pre tu nemonciu obätoval..Hamba tým čo toto robia.SESTRICKY držte sa....STE SILNE ŽENY!

25.04.2012 17:49:05 | sestra

Nemocnica prešla naozaj roznymi zmenami a nemožeme im to uprieť:je lepšie technicky vybavená,aj personálne.Lenže nám sestrám už nestačí, keď sa p . Kalenčík vyjadrí, že je hrdý na svoj personal.Zato si v dnešnej dobe nič nekupime.Prečo aspoň pre jeden raz nezainvestoval do nás sestier. P.doktorov dovážaju a odvážaju domov-zadarmo, ale nás sa neopýtaju, kolko nás stoji cesta.Prečo maju len doktori výhody,žeby sa bali ich odchodu.Tak nech sa teraz boja sestier,my už sa na to nebudeme nečinne prizerať,stále chceme len to čo nam dľa zákona prináleží.

25.04.2012 17:57:40 | viacej oddeleni bolo zrusenych

Neviem či by si pani Vidanová nemala overiť všetky oddelenia, ktoré boli doteraz zrušené počas vedenia nemocnice Nemocničnou- podľa sestričiek bola zrušená aj hematologia v Malackach a geriatria,ktora pred 2 rokmi ešte fungovala a v tom članku sa to neda najst....urcite vsetky zrusene oddelenia su spomenute v clanku?

25.04.2012 18:29:15 | sestra

Na viacej odeleni bolo zatvorenych

Napriek tomu, že bola snaha zo strany personálu venovať sa praci na HTO, a práci s darcami krvi-kde sa rozširovali počty darcov-Nemocničná toto oddelenie zrušila.Myslím, že to bolo v roku 200 6-2007? Vieme dobre ako su potrební darci!!!!

25.04.2012 18:30:05 | Lucia Vidanová

V príspevku nie sú určite spomenuté všetky doteraz zrušené oddelenia. Ak ma pamäť neklame, tak hematologické odd. bolo na 1. poschodí od schodiska vpravo. Podľa http://www.nemocnicna.sk/pre-pacientov/orientacny-plan.html#blocke je v MA aktuálne chirurgické odd. (2x), interné, OAIM, geriatrické (? tak to neviem, či nemajú aktualizované, ak bolo zrušené, nemám to potvrdené), gynekologické, nadštandardné, rádiologické a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie a dialyzačný stacionár. Ak čítajú tieto riadky sestričky, ktoré v nemocnici dlhé roky pracujú, tak tie iste vedia povedať, ktoré oddelenia tam už nie sú. Mohol by to byť zaujímavý výpočet.

25.04.2012 18:35:23 | sestricky pomozte Vidanovej

Tá hematológia bola určite zrušená , už sa nedá darovať krv v malackej nemocnici ako kedysi, záhoráci musia ísť v dedine do kulturáku keď tam raz za čas berú krv ľuďom.Ale to si všimli iba zamestnanci čo sa pozatváralo doteraz.. Evidentne nemocnica ruší ostatné roky neustále niečo bez toho aby to medializovala. Jedna sestra tvrdila, že bola nielen hematológia zrušená, ale spomínala aj geriatriu a gynekológiu...vo februári tento rok nejaké oddelenie nemocnica potichu zrušila...sestričky by mohli pomôcť redakcii a napísať redaktorke čo všetko bolo porušené v nemocnici...vraj bola nedávno nejaká vlna prepúšťania v nemocnici, asi v tom februári, a to oddelenie dlhodobo chorých- nie je aj to už dnes zrušené???

25.04.2012 18:44:41 | sestra

odch bolo naozaj zrušene vo februari, geriatria bola presunuta na byvale odch, HTO bolo tiež zrušené.

25.04.2012 18:45:37 | krokodily

Tvrdia , že jednajú korektne, už nám v nemocnici zablokovali LPM no tak vám poviem, to mi je korektnosť!!!!

25.04.2012 18:48:57 | Tigrice

Na krokodily: už som vas postradala, ako sa mate?Nič si z toho nerobte že vám zrušili LPM to im už nepomože

25.04.2012 18:54:09 | zrusili ODCH!!!!

Dobre som zachytila tie informácie, vo februári Nemocnicna potichu zrusila oddelenie dlhodobo chorych, to by ma zaujimalo, ci mali na to suhlas vsetkych akcionarov, Nemocnicna prepustila sestricky a upratovacky a mestski poslanci ani Malacania o tom ani poriadne nevedia, ze ked budu potrebovat niekoho do nemocnice umiestnit, tak uz nemaju kam, budu ho musiet odviezt do Bratislavy....Dokonca sa stym Kalencik ani malackym mediam nepochvalil a tajili to pred verejnostou! hnus

25.04.2012 18:58:23 | Lucia Vidanová

Vďaka za informácie. ODCH je určite zrušené. V položke starostlivosti pre chronicky chorých seniorov si už propagujú SENIOR - geriatrické centrum, n. o.
Doplnila som to do príspevku.

25.04.2012 19:01:50 | Marian

Toto už ni je Malacká NEMOCNICA to je VELKÉ BIZNYS CENTRUM........

25.04.2012 19:07:13 | sestry

Ak by niekto mal take silne páky, pre nas by bolo velkym plus , keby tie tri sestry sa vratili na svoje miesta a Manežment by odišiel.

25.04.2012 19:34:04 | krokodily

pre sestry
hovoríš nám všetkým z duše

25.04.2012 19:43:35 | Tigrice

Na krokodily: no čo bude žúrka?

25.04.2012 19:54:06 | opytajte sa primatora

Opytajte sa primatora, on musi povinne chodit ako zastupca mesta na rokovania Predstavenstva Nemocnicnej. Urcite sa na tych zasadnutiach hovori o planovach a zrealizovanych ruseniach oddeleni a kolko ludi prepustili,kolko usetrili a kolko zarobili- jeho povinnost je informovat poslancov MZ o tom co sa hovorilo na Predstavenstve, mal by im to davat pisomne spravy z rokovania Predstavenstva. AKo je to mozne, ze to poslanci doteraz nevedeli ze sa uz prepustalo vo februari, kolko nemocnicna za rok mala zisky na poplatkoch od pacientov a kolko mala straty od primatora?Preco im nepredklada pisomne spravy o tom co sa deje v Nemocnicnej z predstavenstva?Hlavny akcionar iba pusta nepravdy do medii neustale a pravdu neprizna ake oddelenia porusil...Napiste tam do toho clanku aj zrusenu hematologiu ze za to moze Nemocnicna, ved na tie operacie potrebuju vela krvi, odkial ju beru?

25.04.2012 20:00:07 | pacient

si robia srandu z 80 tisic pacientov ktori im patria, ked ich posielaju lezat do dalekej Modry ked su chronicky alebo dlhodobo chori?Zahorak tam kopec benzinu prevezie ked tam bude lezat jeho pribuzny aby ho mohol navstevovat, ked ho tam ovsem zoberu lezat.

25.04.2012 21:55:52 | MARRY B

Lenze co s akvnym pripadom?kto kto si zoberie na zodpovednost ak pri prevoze pacient skolabuje? Takto clovek aj sam isiel na pohotovost,a ked bude najblizsia Bratislava ma pacient bez auta volat sanitku.alebo sa spoliehat na to ze mu okolie pomoze?to co je toto za nechutnu spolocnost? HTO bolo urcite ziskove oddelenie.ved tam chodilo nespocetne množstvo darcov.mali vlastne sklady,a tak isto ju predavali.to je divne ze je pre niekoho lahsie kupovat ako to mat zadarmo priamo vo svojej nemocnici. Je to len nechutny biznis a pracka penazi a odskaču si cele divadlo tie najnevinnejsie osoby ktore sa najviac staraju o pacientov.zajtrajsok sa blíži!pevne verim ze pre sestricky plny dobrych sprav.

26.04.2012 08:11:30 | jana

Opytat sa primatora?Naivne,ved ten je s nimi jedna ruka,uz aby odisiel aj s tymi hajzl...kmi z nemocnice,Takehoto primatora Malacky nepotrebuju!!!!!!!!!!!!!!

26.04.2012 08:24:16 | sestra

Osud nemocnice je v rukach mesta a poslancov, a treba zvážiť či chceme takýchto ľudi v nemocnici podporovať,alebo chceme zachovať nemocnicu pre všetky vrstvy obyvatelov. A slovo občana opäť nič neznamená?Ukážme , že sme silní a nedame si nemocnicu vziať.Veď tam už porušili toľko oddeleni, už dosť!!!!!

26.04.2012 09:16:19 | pre janu

Mila jana , malacky hlavne nepotrebuju taku kravu ako si ty!

26.04.2012 13:54:28 | jana

Pravda sa zle číta,že? Nie si náhodou tiež z tej bandy? A myslíš,že zrovna TEBA Malacky potrebuju?p..a.

26.04.2012 14:08:18 | PRE JANU

MILA JANA, MALACKY HLAVNE NEPOTREBUJU TAKU KRAVU AKO SI TY!

26.04.2012 14:29:53 | Marion

Hlavny problem je v celom zdravotnom system, ako funguju poistovne a nemocnice a aj stat. To ze mame mat zdravotnictvo zadarmo, tak ako nam to zarucuje ustava, v skutocnosti neplati. Sme coraz blizsie k Americkemu systemu, kde je pacient totalny chudak, co plati za vsetko, alebo si zdravotnu poistku nemoze vobec dovolit. Zdravotnictvo nie je biznis. Politici vela penazi rozkradnu, rozdaju svojim politrukom cez statne spolocnosti a zakazky a my , obcania SR na to doplacame, aj ked poctivo platime dane a poistky. Malacka nemocnica je karikaturou nemocnice, co sa prezentuje ako verejna, ale v skutocnosti funguje ako sukromna. Nesmieme mlcat, musime protestovat, lebo nas obmedzuju v nasom zakladnom prave!

26.04.2012 14:52:27 | jimmy hoffa

Tento problém je typický slovenský. Slováci nie sú naučení za svoje práva bojovať, radšej budú nadávať do pohára s pivom, ale inak nič neurobia. A tak víťazí ten, kto je drzejší, pretože vie, že keď zatlačí, tak sa milý Slovák predposerie a bude držať hubu.

Milé sestry. Na čo máte odbory? Buďte solidárne, ťahajte za jeden povraz a dajte svojmu zamestnávateľovi nôž na krk. Spojte sa a začnite za svoje práva štrajkovať, ale VŠETKY.

Som zvedavý, ako manažment zabezpečí chod nemocnice bez vašej práce. Jedine takto im dáte najavo, že vás potrebujú a aká cenná je pre nich vaša práca.

26.04.2012 15:12:59 | sestra

Na Jimmy Hoffa : Máš pravdu, musime im dať nôž pod krk, mali by sme isť do štrajku. Ale neviem , či by išli aj tie čo podpisali.

26.04.2012 16:46:55 | MARRY B

Lenze co s akvnym pripadom?kto kto si zoberie na zodpovednost ak pri prevoze pacient skolabuje? Takto clovek aj sam isiel na pohotovost,a ked bude najblizsia Bratislava ma pacient bez auta volat sanitku.alebo sa spoliehat na to ze mu okolie pomoze?to co je toto za nechutnu spolocnost? HTO bolo urcite ziskove oddelenie.ved tam chodilo nespocetne množstvo darcov.mali vlastne sklady,a tak isto ju predavali.to je divne ze je pre niekoho lahsie kupovat ako to mat zadarmo priamo vo svojej nemocnici. Je to len nechutny biznis a pracka penazi a odskaču si cele divadlo tie najnevinnejsie osoby ktore sa najviac staraju o pacientov.zajtrajsok sa blíži!pevne verim ze pre sestricky plny dobrych sprav.

26.04.2012 18:28:09 | ????

Na Jimmy Hoffa. S tými odbormi, to si vážne zaťal do čierneho! Ale najskôr by si sa mal spýtať p.Bardúna a p. Kalenčíka, kde sú. Pán riaditeľ nám minulý mesiac na stretnutí povedal, že ak nevieme, tak septembrom minulého roka v nemocnici odbory zanikli. Ani sme to nezbadali, lebo aj dovtedy tak "úžasne fungovali". Viedla ich totiž osoba, ktorá im trčala cez zadok až z úst, takže si ajtak mohli robiť, čo chceli. I keď by ma zaujímalo, to že v takej organizácii, nie sú odbory nie je náhodou tiež na pokutičku? Či už aj toto právo, okrem práva držať hubu, bolo zamestnancom odobraté?

26.04.2012 19:09:27 | OBČAN - PACIENT

Pozerali ste teraz správy na Markíze?
Bardún sa nechtiac priznal k podvodom s poisťovňami!!!
Nevšimol si, že pred tlačovou konferenciou boli zapnuté mikrofóny a rozprával sa zo svojim právnikom.

Podvodník jeden !!!

26.04.2012 19:13:16 | Majo

To je pekný nezmysel. Za to, že nemáte odbory si môžte samé. Nestarali ste sa o to kým ste ich nepotrebovali. A tom, kto odbory vedie si rozhodujete samé. Chyba je len v tom, že ste nato doteraz s prepáčením srali.

26.04.2012 19:29:39 | regi

no tak tie spravy na markize nemali chybu to je majitel nemocnice co takto sa vyjadruje??????pane boze ty to nevidis ????co sa tu uz na tomto svete robi....na kazdeho raz pride ....podvodnici darmozraci .....darebaci .....vsak pockajte ked na vas vsetkych pridu budete plakat a chodit po kanaloch........hanba vam ...vsak aj vasi pribuzni budu potrebovat sestry v nemocnici ked im bude najhorsie ale potom len uvidite ...

26.04.2012 19:32:37 | som zvedavý

čo bolo v tých správach?

26.04.2012 19:33:09 | nobody

Hoffa má pravdu. Nariekať vám nepomôže, musíte pre seba niečo urobiť sami, lebo nik iný vám s tým nepomôže. Je po voľbách a politici vaše hlasy budú potrebovať až za štyri roky, tí sa na vás teraz vykašlú.

Ukážte Bardúnovi, že "máte gule" a uberte mu kyslík tam, kde ho to bude najviac bolieť. Prestaňte pre neho robiť s tým, že žiadate zrušenie už podpísaných dodatkov pracovných zmlúv a trvajte na starých zmluvách. A nerobte dovtedy, kým ho to neprestane baviť a nebude ho to bolieť v jeho vlastnej peňaženke. Pretože ak bude nemocnica stáť, nebude robiť výkony a jeho kamarát z poisťovne u nebude mať čo preplatiť. V telke fešák vyzeral, že na peniaze je zvyknutý.

Stratiť nemáte čo, môžete len získať. Po dnešnej reportáži na Markíze môžete mať záujem médií na svojej strane.

Len sa rozhodnúť, dohodnúť a konať

26.04.2012 20:00:32 | Tigrice

Naozaj je chyba ,že nemame odbory, ale časom sa to zmeni
NA p .BARDUNA- aspon si vypnite mikrofon, ked hovorite akých priatelov ma te v poisťovniach. My vaši zamestnanci sme to vedeli, ale už to vie cele SLOVENSKO. Odidte s nášho MESTA a Z NAŠEJ NEMOCNICE a ZOBERTE si aj tých troch a nechajte nás UŽ KONEČNE na POKOJI.

26.04.2012 20:04:07 | Tigrice

Tiež na P. Barduna:
Malacká nemocnica Vám nikdy nepatrila a nikdy patriť nebude , o to sa my sestry už postraráme

26.04.2012 20:05:58 | Loyzo

Vážení, nemocnica v Malackách je jeden veľký bordel. Pacient platí pomaly už za to, že tam dýcha vzduch. Opakovane sa stáva, že pacienta ani nevyšetria a posielajú ho do vzdialených nemocníc. Samozrejme, sanitkami... Jeden prevoz pacienta nás vyjde asi 200, EUR. Pacienta kompletne vyšetria, prípadne i zalieči v iných nemocniciach. Týmto poisťovne preplatia len časť skutočných nákladov. Pacient sa potom znova, väčšinou sanitkou, za rovnakú cenu ako je popísané vyššie, prevezie do Malaciek (ak potrebuje hospitalizáciu). Pár ľudi tu na nás ryžuje a ľuďom zo spádovej oblasti Malaciek tým zhoršujú dostupnosť zdrav. starostlivosti...

26.04.2012 20:08:51 | Majo

Keď chcete vidieť spätne večerné správy na Markíze, musíš si predplatiť voyo za 6 euro mesačne. Za všetko sa platí. Za TV aj za nemocnicu. To je choré.

26.04.2012 20:27:55 | krokodíly

ahojte kamaráti, ja mám tiež veľa kamarátov, ale ovela ovela lepších než p. Bardún :-))

26.04.2012 20:30:05 | krokodíly

už pred 2 mesiacmi som vypočula rozhovor lekárov, že tu bude plastická chirurgia, tak nebudme smutní občania MA, nebudeme zdraví, ale budeme pekní. Plastika skryje všetky choroby

26.04.2012 20:40:27 | Majo

Ono to s tou plastickou chirurgiou nebude až tak márne. Možno to zachráni pár pracovných pozícii práve pre sestričky.Keď že sa vám nechce cestovať za prácou, väčšina z Vás aj tak skončí na pracáku.

26.04.2012 20:43:31 | Tigrice

Možno plastiku bude potrebovat Bardun, ale najskor bude musieť zaplatiť 1 euro pri vstupe, možno nejaku tu ospravedlnenku, dalšie euro, daký ten nadštandart 150 eur, naslednu hospitalizaciu.Ale veď on má dobrých priateľov na poisťovňiach oni mu to zaplatia ,ale najskôr musia vykony zazmluvniť, inak si to zaplatí v plnej VÝŠKE, tak, mu treba aspoň budu mať pre sestry dake to euro naviac. Euro k euru a máme zaplatené všetky naše super sestry. DOVIDENIA, lepšie povedané zbohom p.Bardun

26.04.2012 21:08:49 | bardun a kamarat z kosic

nova slovenska zdravotnicka hviezda

http://www.sme.sk/c/6354659/markiza-nahrala-sefa-nemocnice-ako-rozprava-o-kamaratovi-z-kosic.html

26.04.2012 21:13:20 | ODCH

To že bolo zrušené oddelenie ODCH nedávno je vina len a len zlého manažmentu -nenažraného, ktorý stanovil príliš vysoké poplatky za lôžkodeň na oddelení pre dlhodobochorých. keby neboli takí nenažraní a stačilo by im okrem peňahí od poisťovne navyse cash symbolicky5 eur za den od pacienta, dodnes mohli mat oblaznost. Jedni znami tam mali pred par rokmi leziaceho pribuzneho ,tazko choreho, ktory uz nevnimal a poplatky za den take vysoke -Nemocnicna uctovala ako v sukromnom sanatoriu, za mesiac to tu rodinu stalo 18 tisic SK ze im tam lezal nevladny pribuzny!!! Preto sa im musela znizit oblaznost, lebo maloktora rodina si mozet dovolit za mesiac tolko penazi zaplatit, asi nemali dost pacientov kvôli vysokym cenam a tak to zavreli. Keby neboli taki nenazrani, mohli tam mat pacientov dodnes. A spravy na markize sa daju najst v archive zajtra alebo pozajtra sa az nahodia v ARCHIV podla datumu, tam si to mozete dodatocne pozriet. Nevidel som to ale asi rokovania nedopadlo dobre pre toho pana, ked tam mal svoojho pravnika- zeby dobre spravy pre ludi?

26.04.2012 21:20:00 | sestra

Pána úžasného si môžete pozrieť aj v nočných správach na Markíze okolo 23:00

26.04.2012 21:28:10 | Tigrice

Na tie noviny si s radosťou počkáme a zaarchivujeme si to

26.04.2012 22:04:43 | pepan

Aj tak Vám bude sr..ť ďalej na hlavu a smiať sa Vám do očí. Pokiaľ sa medzi vami nenájde silná osobnosť, ktorá by Vás dokázala viesť v boji, nič sa nezmení a celé Slovensko sa Vám bude smiať, aké ste neschopné. Prečo neobetujete trocha volného času a nesadnete si niekde spolu a nedohodnete sa na nejakom spoločnom pláne. Dokážte Slovákom, že aj u nás sa nájdu ľudia, ktorý dokážu aj riskovať, aby dosiahli svoje. Alebo sa bojíte o tu vašu almužnu 400 euro? Žobrať u ľudí, aby sa za Vás postavili je asi zbytočné.

26.04.2012 22:12:29 | mia

Milá pani Bardunova a pan Bardun st. mali by ste sa velmi hambit za svojho syna,ktory sa zhovadil pred celym Slovenskom!!!!

26.04.2012 22:20:40 | sestra

Pan Bardun klobuk dole,ak aj po tomto vystupe tak dobre a kludne spavate ako ste sa nnam vysmial,tak ste velky clovek!

26.04.2012 22:36:57 | Tigrice

Na miu: páči sa mi tvoj dodatok pre barduna. Naozaj si ho zaslúži.

26.04.2012 22:40:12 | nepacient

myslim si,ze toto je uz len labutia piesen konca tejto nemocnice...
mozno tam zostane nejaka jednodnovka ale len ta platena takze aj tak vas caka len cesta na kramare,ale aspon budete mat istotu ze nikto nebude od vas tahat peniaze a dostanete kvalitnu starostlivost.
proste po 15 tej hodine si budete voalt sanitku ak by bolo zle a ta musi vzdy dojst takze tak to bude...
je mi to luto ale tak to bude a v konecnom dosledku mozno menej pohodlne pre vas ale urcite bezpecnejsie z pohladu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

26.04.2012 22:40:45 | Tigrice

Na Krokodily ,sestry, Fifinky -udrieme, keď to budu najmenej čakať.

26.04.2012 22:46:37 | Tigrice

Na: nepacient. Nebudte skeptický. Ešte môže nemocnica patriť pod minis.zdravot. a môžu ju viesť normální ludia

26.04.2012 23:12:14 | sestra

Bardun! Už sa v nemocnici a vôbec v Malackách neukazujte. Tiež patríte do kolonie ako naši spoluobčania. Oni Vám tam vystavia dodatok, aký si zaslúžite!!!!!!

26.04.2012 23:15:17 | s

Už Vám odzvonilo vedenie NEMOCNIČNEJ.NEOPOVÁŽTE sa niekoho nutiť do dodatkov.

26.04.2012 23:58:01 | krokodily

ale prečo to načasovali médiá až teraz?

27.04.2012 00:01:54 | jaml

asi pomsta markizy ze ich nechceli pustit do arealu nemocnice

27.04.2012 00:04:59 | krokodily

bola raz jeden usmievavý chlapček, meniny oslavuje 29.6. vyštudoval, stal sa ING. najprv šéfoval v poisťovni, ale asi porušil disciplínu a musel odísť. zakotvil v malackách. od jeho pôsobenia sme stále počúvali, máme zlé platby od poisťovní, nie je na platy a pacienti musia čím ďalej tým viac doplácať rozdiel, ktorý by mala zaplatiť poisťovňa. teraz podstatné - aj zlé zmluvy s poisťovňou sú výhoda, máme na platy vedenia, primárov, lekárov, na ich vozenie, na ich akcie / Jasná /, pokryjeme ostatné- minimálne platy sestrám, o nižšom personále ani nehovorím, veď asistent, sanitár a upratovačka sú dôležití aby všetko fungovalo, ludí naučíme disciplíne- na všetko si priplatia.poplatíme najnutnejšie. teraz vzniká otázka, vďaka kamarátom boli zmluvy také mizerné? a zase vidíme jasný ciel, privatizácia!!!!

27.04.2012 00:14:52 | ma

je vela ludi, ktori sestram fandia a vadi im co sa deje s personalom a pacientami a oddeleniami a pohotovostou a mozno niekto nieco niekoho z medii nakopal a motivoval tym ze sa dnes rokovalo a preto sa to vyhrabali az dnes, fantazii sa medze nekladu.tie clanky o tom co sa deje v malackej nemocnici visia na kazdom rohu v SITA aj vTASR, tak sa necudujem tomu dnesnemu videu

27.04.2012 00:27:28 | jaml

cele nase vedenie si uziva za nase peniaze-tie ich vikendove zurky,vozenie lekarov z bratislavy a do bratislavy.pred casom nas slavny bardun dal sa hospitalizovat na nadstardantnom oddeleni s urcitymi tazkostami.zistilo sa ze to bola poriadna//opica//!!!

27.04.2012 04:08:53 | to je ozaj sila

Ale teda, malackú nemocničnú a.s. treba premenovať na GORILIA, a.s. , ktorá sa netají tým, že chce ošetrovať len gorily. Celé zlé.

A to ešte tie gorily majú kamarátov z Košíc, škoda sestričky a všetci Záhoráci, že Vy ich nemáte.

27.04.2012 04:28:14 | Macek od MAUACEK

Išel Bardún do Mauacek Malačanú mlácit, uhnaui ho jak dziváka, nemoheu sa vrácit.

Mauačané, cepy máte doma?

27.04.2012 07:51:54 | Tigrice

Velke podakovanie patri a j TV MARKIZA, že zverejnilo to , čo my sestry sme tušili, ale nemohli sme to dokázať. Ďakujeme a j všetkym ostatnym, ktorí nás podporujú/členovia rodín, občania Malaciek , redakcia LPM/. Nakoniec ako sme už vraveli v jednote je sila a my Barduna s jeho manežmentom vyženieme. Len nech skusia vytiahnuť čo len jeden dodatok na podpis....!!!!!
UŹ SA NEDAME.

27.04.2012 08:24:01 | Tigrice

Naše vedenie nás od začiatku len zastrašovalo, vyhražalo sa.Postihli tri naše kolegyne,ktoré boli nielen dobré veduce sestry a le aj sestry,ktoré mali čo ponuknuť svojmu personalu.,,MARTINKA, škoda, že si nevydržala,mohli sme sa nadalej stretavať na chodbach...,,IVET, ty to nesmieš vzdať.Máš tam veľa svojich ľudi,oni Ťa potrebujú!,,Aj ta tretia sestra,prepáč nepozname tvoje meno-vydrž.! Bardun už nám nemáš čo rozkazovať

27.04.2012 08:47:32 | Pre zdravotné sestry,ktoré podpísali

OD TIGRIC: je pravda ,ako bolo pred nami napisane.Vy ste podpísali, a teraz čakate, čo sa bude diať ďalej.

Vaše kolegyne chodili unavené a vystresované do práce, ALE nepodpísali.Držali sme to aj za VÁS.
Je načase , aby ste už konali samy za seba. Je VÁS dosť, takže sa spojte tak ako sme sa spojili my, ktore nepodpísali.
....ALEBO, žeby VÁM to naďalej nevadilo, že máme take hnusne vedenie. NEVERÍM , že všetky s tým súhlasite.Tolké s te vykrikovali, že chcete len to čo VÁM patrí, že nič nepodpíšete, tak to DOKÁŽTE.

27.04.2012 08:55:02 | Tigrice

SESTRY, KTORÉ STE PODPÍSALI!!...Nebojte sa , VY TO DOKÁŽETE TIEŽ.

Roztrhajte tie hnusné dodatky, nenechajte sa vydierať, veď ste SESTRY.

27.04.2012 09:08:20 | PRE VŠETKY SESTRY

JA VELKÝ BARDUN spolu s vedením a mojimi kamaratmi s poisťovni, si VÁS dovolim pozvať na ŽURKU, na počesť DŇA SESTIER.

Obsluhovať Vás Bude môj skvely manežment.Doteraz som nevedel, že taký deň existuje , tak VÁm to vynahradím.

Šampanske potečie prúdom....

27.04.2012 10:29:29 | KORUPCIA V ZDRAVOTNICTVE

http://www.youtube.com/watch?v=Jn8cRfTgtys&feature=youtu.be

27.04.2012 10:35:50 | VÝZVA-POŠLITE LINK NA TOTO VIDEO ČO NAJVIAC ĽUĎOM

http://www.youtube.com/watch?v=Jn8cRfTgtys&feature=youtu.be

27.04.2012 10:39:49 | názor

podľa môjho názoru, je nevyhnutné zriadiť len 1 zdravotnú poisťovňu, štátnu krankenkassu, ako neziskovú a dobre spravovanú organizáciu a rozbiť celý tento s*... systém zdravotníckej chobotnice, kde kradne asi každý, kto do toho investuje (zdr.poisťovne, poskytovatelia zdrav.starostlivosti, distribútori liekov a lekárne a hlavne ich vlastníci a manažmenty a niekde za tým všetkým je PENTA a J+T a gorily) a kde je až na poslednom mieste lekár, sestrička a úplne nezaujímavý je štandardný pacient

je predsa nonsens, ak na zákonom stanovených povinných platbách poistencov si niekto robí svoj veľký biznis a teda nevracia tieto zozbierané financie naspäť do systému

taktiež stanoviť jasné pravidlá, čo je poisťovňa povinná preplácať úplne, čo čiastočne a čo vôbec nie (aj keď ústava hovorí o inom, ale tudy asi cesta nevede), teda jasne zadefinovať štandardy, výkony a ich ceny - povedať si na čo tento štát má a na čo už nie, s ohľadom na adekvátne zaplatenie lekárov a ďalšieho zdrav.personálu

taktiež stanoviť jasné pravidlá pre všetky štátne nemocnice i nemocnice pod VÚC, za čo môžu ešte pýtať ďalšie prachy a koľko;
detto lieková politika

je to systém, ktorý stále lepšie funguje už len pre tých, ktorí ho dokážu vyciciavať, jedinou šancou ako to celé zmeniť je radikálny rez;
pozitívne príklady v Európe existujú, tak by nebolo od veci ich aj aplikovať v slovenskej realite

27.04.2012 10:40:52 | sestra

Zvolenská je tiež jedna hnusná GORILA, dobre vedela ,že Malackým sestrám nepomôže.

Všetko mali naplánované. Už teraz vieme, že Zvolenská nemá čo robiť na posta MINISTERKYNE. TOTO je tak skorumpovaný štat , s Ficom na čele.

Všetci su poprepletaní jak jedná haveď, ktorú treba len poliať benzínom a podpáliť.

Je toto štát, kde už sa nenajde žiadný poctivý človek!!!!!!! A že Slovensko je v samých sračkách. Bodaj by nebolo, keď to tu vedú taketo GORILY.

Zvolenská NECHCE pomôcť SESTRÁM, ale svojim kolegom s poisťovni a takýmto .... jak je BARDUN a spol/naše vedenie/.

27.04.2012 10:49:57 | VÝZVA

Sestričky!!!!

BlÍŽI sa 1.máj, super deň: volakedy sme chodili s nevôlou do sprievodu, POĎME teraz ŠTRAJKOVAŤ

27.04.2012 11:41:49 | BARDUN 1+2

Herec Bardun1:
http://www.youtube.com/watch?v=Jn8cRfTgtys&feature=youtu.be

Herec Bardun2:
http://www.youtube.com/watch?v=2a4V8fjdLZw&feature=youtu.be

...bez komentára

27.04.2012 11:51:00 | sestra

PRE redakciu TV MARKIZA:

Ďakujeme za obidva príspevky o Majoritnom nenažrancovi Bardunovi a jeho spolku, nevynímajuc ZVOLENSKÚ

27.04.2012 13:20:36 | sestra

Na BARDÚNA: gratulujem , získali ste cenu OSCARA

27.04.2012 13:45:16 | krokodily

najprv v markíze počkali či kamarát z Košíc naozaj dostane ten flek, dostal, tak to použili. najlepšie na tom je , že v malackej nemocnici špehujú kamerami svojich zamestnancov, kamera je dokonca aj na operačnej sále, sníma personál a nahých pacientov, kamery pri vrátnici pred mesiacom pomohli vedeniu na usvedčenie našich kolegýň. Toto je pekná hra osudu, Sestry si neuvedomili kamery pri vrátnici, boli potrestané, likvidujú ich. Bardún si nevšimol zapnutý mikrofón, MAL BY ODÍSŤ A BYŤ POTRESTANÝ!!!!!!!!

27.04.2012 15:12:21 | Tigrice

Pre Malacke sestry to , ale nesmie skončiť ,,VEDENIE MUSÍ ODÍSŤ

27.04.2012 15:36:16 | a čo my, pacienti

takže barbie "Zvol*nská" zalepila sestram pusy a čo my pacienti, my budem ďalej znášať aroganciu nemocnice?

27.04.2012 18:02:41 | to je chore

ja ked vidim tu levyiovu spolu so zvolenskou tak mi je na grc...
ta zastukyna sestier s takymto postojom moze ist tak akurat do mnisskeho radu a nie niekoho zastupovat.....
je to uz len na vas dajte podnet na urad pre dohlad na nelegalne vyberanie poplatkov pretoze poplatok za navsetvu lera predsa vlada zrusila v roku 2006.takze neviem o com sa tu kto dohaduje...
je to len na vas zaidny politik sa na vasu stranu nepostavi a ten bardun si s vami akurat tak vytiera viete co....

27.04.2012 20:44:55 | Dada

Aký je tvoj názor
Pekný článok... škoda, že si všetko odnesú tí, ktorí pre tento štát najviac vyprodukovali....robili celý život ....

27.04.2012 23:03:16 | sestra

ONDREJKA! Čo tu ešte robíte! Ak už nemôžete pre sestry a občanov nič spraviť, ODIDTE

.Celu nemocnicu ste nechal padnúť. KAM budu chodiť chorí ľudia? Na lampáreň.? Ste slepí, nevidíte ,že tie prachy má, alebo dal aj Vám!!!!!. Je mi z Vás nanič aj z celého tohto posratého skorumpovaného štátu

28.04.2012 06:43:58 | krokodily

cauko kočky držime sa????
Krokodily donre píšeš sme dvaja teší ma

01.05.2012 12:11:47 | sestra

Zaujímalo by ma,do čoho investovali na geriatrii za tých 42 998euro ,keď sa tam nič neurobilo,ani nezakúpilo.

01.05.2012 15:53:30 | jaml

co od nas chcu zajtra? ved ministerka peniaze uvolnila,tak nas zas budu nutit podpisovat?

01.05.2012 16:44:07 | sestra

Zaujímalo by ma,do čoho investovali na geriatrii za tých 42 998euro ,keď sa tam nič neurobilo,ani nezakúpilo. Ostatné oddelenia boli ozaj prerobené , ale geriatria vôbec.

01.07.2012 10:44:24 | na LPM

Rada by som vedela odpovede na otázky kladené vedeniu Nemocničnej na kontrole z 26.6.
Alebo ich ešte stále hľadajú???
Nečudovala by som sa.

02.07.2012 08:33:15 | Môj názor

V tomto štáte je dovolené robiť rôzne podvody, nevinímajúc ani vedenie Nemocničnej a.s.

Je veľmi smutné, ako sa pán riaditeľ postavil k celej veci.

Zavadzajú nás,a myslia si /aj s ostatnými vo vedení /, že sme soplivé deti, že nás jednoducho oklamu a daju nám lízatko.

Bol na kontrole aj inšpektorát práce a čo vyriešil????

Predsa boli podpísané dodatky proti zákonne a nič sa nedeje?

V takom zariadení, kde si Vás nevážia a stále iby klamú
/predsa bolo napísane v mediach, že vybrané poplatky pôjdu na platy sestier-samozrejme, že to vedenie poprelo/
sa zle pracuje.

Za ďalšie, aké percentuálne právo má ešte Mesto????

Určite klesajúce.!!!!

Keby bola ešte jedna nemocnica v Malackách, mali by sme my aj pacienti na výber...
Ako by to asi vyzeralo?????

02.07.2012 11:41:00 | Redakcia LPM.sk

Tak ako sme už upozornili pri inom príspevku, jeden diskutujúci (s rovnakou IP adresou) pridáva opakovane komentáre, ktoré neprezentujú jeho názor, ale tretích osôb.

Máte možnosť vytvoriť si komunitné fórum napríklad na sociálnej sieti, kde sa môžete mobilizovať, pridávať odkazy, dokumenty a pod a cielene medzi sebou komunikovať. Jedno fórum už dokonca existuje http://www.facebook.com/groups/299604310097207/

Keďže sa opakuje situácia ako pri príspevku - Malackí poslanci sa stretli s vedením nemocnice, uplatňujeme si právo ukončiť túto diskusiu k príspevku.

Ďakujeme za pochopenie.