Ľudia pre Malacky » V 5. obvode kandiduje Janík, Trenčanská a Tedla

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

V 5. obvode kandiduje Janík, Trenčanská a Tedla

Za občiansku iniciatívu Ľudia pre Malacky kandiduje v 5. volebnom obvode Adam Janík, Katka Trenčanská a Pavol Tedla. Ide o skúsených poslancov, ktorí zastupujú tento volebný obvod v mestskom zastupiteľstve. Chcú mimo iného dokončiť začatú rekonštrukciu vnútroblokov. Veľkým projektom má byť kompletná obnova Sasinkovej s rozšírením križovatky pri Bille.

Trojica súčasných poslancov Katarína Trenčanská, Pavol Tedla a Adam Janík sa spoločne uchádzajú o hlasy obyvateľov opäť v 5. volebnom obvode. Poslanci si počas volebného obdobia zriadili aj svoju telefonickú linku, tzv. OBO linku, pre kontakt s obyvateľmi. Katka dlhé roky pôsobila v malackej Základnej umeleckej škole a v súčasnosti pracuje ako manažérka, Pavol je dlhoročný pedagóg a v súčasnosti vykonáva pozíciu zástupcu riaditeľa gymnázia, Adam po ukončení svojho doktorandského štúdia začal pracovať ako projektant vodohospodárskych stavieb.

Vyberáme z ich volebného programu

OBNOVA IHRISKA PRI ŠPORTOVEJ HALE

  • Zasadíme sa za kompletnú obnovu detského ihriska na Sasinkovej ulici pred športovou halou Malina. Spolu s tým chceme zrekonštruovať aj všetky chodníky okolo športovej haly a revitalizovať zeleň v parčíku. Detské ihrisko vo vnútrobloku na 1. mája zastrešíme na ochranu pred slnkom.

POKRAČOVAŤ V OBNOVE ULÍC

  • Budeme pokračovať v rekonštrukcii ďalších ulíc v našom obvode. Ako ďalšiu v poradí kompletne zrekonštruujeme 1. mája a Sasinkovu ulicu s vybudovaním nového parkoviska. Spolu s tým chceme posilniť križovatku pri LIDL a BILLA s pridaním jazdného pruhu, aby sme zjednodušili prejazd vozidiel. Uchádzame sa aj o peniaze na obnovu vnútrobloku na 1. mája pri Rulete.

ZAČAŤ STAVAŤ OBCHVAT

  • Dohliadneme, aby bol ukončený povoľovací proces na novú diaľničnú križovatku D2 – Rohožník a zasadíme sa aj za začatie výstavby nového severného obchvatu od Veľkých Levár, ktorý prepojí štátnu cestu I/2 s cestou II/590 zo Studienky, čím príde k odklonu tranzitnej dopravy z centra mesta.

PODPORIŤ REGULÁCIU PARKOVANIA

  • Situácia s parkovaním je dlhodobo neudržateľná. Podporíme preto spustenie regulácie parkovania tak, aby zvýhodnila vlastníkov bytov, ktorí majú trvalý pobyt v Malackách. Chceme tiež dobudovať parkovisko na Martina Rázusa pred CVČ.

CYKLOTRASY V MESTE

  • Podporíme výstavbu ďalších cyklotrás v našom meste. Ako ďalšiu v poradí chceme stavať cyklotrasu z Družstevnej ulice po Radlinského ulicu, ale aj zo smeru Partizánskej ulice cez Ľuda Zúbka a Námestie SNP po Cestu mládeže. Radi by sme tiež postavili cyklotrasu na Sasinkovej ulici a  cyklistom umožnili jazdu po 1. mája pred gymnáziom.

MESTSKÉ NÁJOMNÉ BYTY

  • Dostaviame ďalších 24 mestských bytov na Jánošíkovej ulici a podporíme odkúpenie ďalších nájomných bytov do mestského majetku, aby sme podporili mladé rodiny, lekárov aj učiteľov, ktorí sa sťahujú do nášho mesta.

ZELENÉ OPATRENIA

  • Budeme sa zasadzovať za výsadbu vzrastlej zelene v našom obvode. Chceme tiež odvádzať dažďovú vodu do zeme a pripraviť opatrenia na jej opätovné využitie. Podporíme inštaláciu nových stojísk odpadu s polopodzemnými kontajnermi a dostavbu kanalizácie v záhradkárskej osade na Ulici Jozefa Kubinu s prepojením na kanalizáciu na Olšovského ulici.

POKRAČOVAŤ V OBO LINKE

  • Naďalej by sme prevádzkovali našu jedinečnú OBO linku (Očami bežného občana), ktorá slúži na telefonický kontakt 0950 401 064 s poslancami za náš piaty volebný obvod k riešeniu občianskych podnetov. Tie budeme komunikovať s mestským úradom.

5. OBVOD tvoria okrsky 9 a 10

Okrsok č. 9:

Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Oslobodenia, Sládkovičova.

Okrsok č. 10:

1. mája, Jozefa Kubinu, časť obce Malacky č. 4060, 4411, 4427, 4465, 4491, 4493, 4521, 4543, 4621, 4624, 4626, 4633, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4643, 4645, 4646, 4649, 4650, 4652, 4663, 4665, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku