Ľudia pre Malacky » Poslanci schválili stratégiu rozvoja mesta do roku 2030

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Poslanci schválili stratégiu rozvoja mesta do roku 2030

Na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022- 2030. Ten určuje strategické výzvy a prináša prioritné projekty, ktoré by mali napomôcť k ich realizácii.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta predstavuje základný strednodobý programový strategický dokument mesta v oblasti regionálneho rozvoja. Nastavuje smer a priority rozvoja mesta v jednotlivých oblastiach. Na základe analyzovaných údajov sa špecifikovali aj kľúčové problémy. Medzi ne možno zaradiť mimo iného vysoký podiel emisií na znečistení vzduchu, čoraz rýchlejší rast podielu starších obyvateľov mesta (65+), či rizikovo nedostatočné pokrytie a vysoký vekový priemer všeobecných lekárov a pediatrov.

Severný obchvat do štyroch rokov

Súčasťou stratégie je aj investičný zásobník najväčších projektov do roku 2030. V oblasti dopravy zostáva cieľom znížiť podiel tranzitnej dopravy prechádzajúcej územím, a z toho vyplývajúce znečistenie ovzdušia z dopravy. Mesto bude pokračovať v príprave realizácie diaľničných križovatiek D2 - Rohožník (II/143) a D2 – Studienka s prepojením ciest I/2 a II/590 severným obchvatom mesta, či realizácie prepojenia Pezinskej ulice na mimoúrovňovú križovatku na ceste II/503, II/590. Do zásobníka projektov pribudol aj projekt výstavby južného obchvatu medzi Stupavskou ulicou a Cestou mládeže. Pokračovať sa má aj vo výstavbe siete hlavných cyklodopravných trás a nemenej významnou má byť komplexná revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom posilniť pešiu dopravu.

V školstve veľkou výzvou nová základná škola

V oblasti školstva sa ukazuje ako problém v možnostiach individuálneho prístupu k vzdelávaniu žiakov so špecifickými potrebami či samotný vysoký počet detí a žiakov pripadajúcich na triedu, pričom absentujú možnosti rozšírenia kapacít v existujúcich školských zariadeniach obsadením tried. Medzi najväčšie projekty budúceho desaťročného obdobia patrí výstavba novej škôlkynovej základnej školy. Rekonštruovať sa majú aj školské dvory, napríklad nový multifunkčný športový areál má vzniknúť pri Základnej škole na Záhoráckej ulici. Mesto plánuje viac podporiť inkluzívne vzdelávanie napríklad prístavbou výťahov, úpravou tried a spoločných priestorov, rozšírením počtu asistentov a špeciálnych pedagógov či logopédov.

Nová športová aréna aj drobné projekty

V športovej oblasti jednoznačne dominuje výstavba novej Šport arény Malacky v areáli bývalej píly, kde ma vzniknúť okrem multifunkčnej športovej haly aj zimný štadión. Dokument však prvý raz pomenoval potrebu transformácie športového zázemia v Zámockom parku na rekreačný šport, z čoho vyplýva, že mesto by sa malo v ďalších desiatich rokoch pripraviť na výstavbu nového futbalového štadiónu mimo Zámockého parku. Táto skutočnosť pravdepodobne vyplynula z dlhodobých podnetov pamiatkarov. Mesto okrem veľkých projektov plánuje podporiť zariadenia pre neorganizované športové aktivity (najmä prístavba „skateparku“, výstavba „pumptrack-u“, „in-line“ dráhy pre korčuliarov, rozšírenie „workoutových“ ihrísk).

Výstavba kultúrneho domu ako priorita

V oblasti kultúry má byť dominantnou témou výstavba kultúrneho centra s knižnicou, základnou umeleckou školou, divadlom, klubom a priestormi pre kreatívne aktivity mladých. Mestský úrad vyhlásil medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorej výsledky by mali byť známe v januári budúceho roka. Následne sa má začať s projektovaním a povoľovacím procesom. Nemenej významným cieľom zostáva rekonštrukcia Malackého zámku a synagógy za účelom ich využitia na kultúrne a umelecké aktivity. Nový impulz majú dostať celomestské kultúrne podujatia. Zaujímavosťou je výstavba rozhľadne.

Nová kompostáreň aj zelené opatrenia

Dokument pomenoval najväčšie výzvy aj v oblasti životného prostredia. Na nedostatočnú mieru separácie a zhodnocovanie odpadov bude mesto reagovať novou kompostárňou. Mesto si určuje ako cieľ stavať aj nový areál pre zhodnocovanie odpadov so zameraním na recykláciu triediacimi linkami. Plánujú sa realizovať aj adaptačné a mitigačné opatrenia, budovať sa majú parky, retenčné nádrže či zelené strechy. Prestavbou majú prejsť verejné priestranstvá, kde sa majú vodonepriepustné povrchy postupne nahrádzať vodopriepustnými dlažbami.

Stabilizácia zdravotníckeho personálu a sociálnych služieb

Nesporne dôležitou výzvou bude stabilizovať malackú nemocnicu od roku 2023, kedy sa má končiť poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby. V tejto súvislosti sa spomína, že by túto službu prevzala nová nemocnica na Boroch. Do toho času by mala nemocnica určiť rozsah poskytovaných služieb na území mesta. Cieľom do ďalšieho obdobia má byť posilnenie ambulancií pediatrov a všeobecných lekárov. Mesto plánuje v ďalšom horizonte rozšíriť počet opatrovateliek v domácnostiach a stavať nové pobytové zariadenia pre seniorov. Do zásobníku projektov sa zaradila výstavba špeciálneho centra pre deti s poruchou autistického spektra. Z dokumentu vyplýva aj to, že medzi dominantnými témami budúceho obdobia má byť aj výstavba mestských nájomných bytov.

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2022 – 2030 jednomyseľne a mestský úrad dostal mandát, aby postupne rozpracoval jednotlivé opatrenia.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku