Ľudia pre Malacky » Občania, zabudnite! Pacta sunt servanda

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Občania, zabudnite! Pacta sunt servanda

Alebo inak, zmluvy treba dodržiavať. Stará rímska zásada, ktorá tvorí základ zmluvného práva. Medzi základné vlastnosti zmlúv patrí nielen to, aby boli zmluvy záväzné, ale aj skutočne vykonateľné. Zmluvy uzatvárané naším mestom však často namiesto vykonateľnosti vytvárajú postavenie štekajúceho psa.

Pes, ktorý šteká, nehryzie. Mesto Malacky vnímam ako najsilnejší regionálny ekonomický a právny subjekt. Zamestnáva stovky ľudí, prerozdeľuje milióny eur, poskytuje ochranu majetku, čiže by sa malo patrične vedieť aj ochrániť. Ak je to skutočne tak, a sme silným subjektom a partnerom obchodným spoločnostiam, ktoré vstupujú s nami do rokovaní, mali by sme si vedieť správne formulovať podmienky. Tie by sme aj zvládli, ale pokiaľ ich nevieme následne aj vymôcť, len štekáme. A to všetko kvôli „dobrým“ zmluvám.

Prečo to spomínam? A aký zmysel má stará rímska zásada pre Malačanov? Poukážem na niekoľkých ukážkových príkladoch, s ktorými som sa stretol v posledných rokoch.

Domčeky, večierka a plastové okná

Viacerí z vás ste si možno všimli otvorenú záhradu k domčekom na ulici J.Kostku – Hviezdoslavovej pri kine. V minulosti mestský majetok, ktorý mesto ako v iných prípadoch predalo miestnemu podnikateľovi. Chátrajúce domčeky mali dostať nový vzhľad a mesto kvalitnú zrekonštruovanú časť bez vlastnej investície. V ponukovom konaní si mesto vybralo spomedzi viacerých uchádzačov práve toho, ktorý predložil najvyššiu kúpnu cenu a nádhernú grafickú prílohu rekonštruovaných záhrad a kaviarničiek. 

Rok 2011. Prizeráme sa večierke, plastovým oknám, fasádam v štýle moderny in. Obrovský dvor otvorený k záhradným potrebám. A to už nespomínam to, že víťaz v prvej fáze nebol schopný sprvoti uhradiť deklarovanú kúpnu cenu.

Odpoveď na svoje otázky som hľadal na mestskom úrade. Po niekoľkých interpeláciách prednostu mestského úradu a žiadosti o preskúmanie, po diskusii na zasadnutí zastupiteľstva v predchádzajúcom volebnom období, som dostal odpoveď od prednostu: „V zmluve nie je žiadny termín, do ktorého má kupujúci nehnuteľnosti vrátane dvora zrekonštruovať.“ A sme doma. Na moju opakovanú žiadosť o vysvetlenie a snahu, aby mesto právne vynútilo záväzok kupujúceho voči mestu, som dostal ďalšie vyjadrenie od prednostu v duchu, „mesto teraz nezmôže nič, pretože na listy nám už neodpisuje“. Takže bodka. A ty mesto a občania zabudnite!

Lidl, boľavý bod v centre mesta

Téma LIDL v centre mesta si zaslúži samostatnú pozornosť a článok. Dotknem sa jej len okrajovo. Nechcem riešiť a rozdúchať vášne o umiestnení samotnej stavby v centre mesta, skôr ma zaujalo jedno staršie vyjadrenie vtedajšieho poslanca M. Valachoviča, ktorý sa azda ako jeden z mála priznal k dôvodom, prečo hlasoval za. 

„Primátor tiež loboval za – dúfal totiž, že investor scelí rozdrobené pozemky, a tým sa vyriešia problémy s celým územím – aj zlikviduje staré rozpadnuté baráky a pod. Pokiaľ prebiehali tieto tlaky a chystalo sa opakované hlasovanie, paralelne sme sa na komisii snažili vizuálne pozmeniť projekt okolia obchodu – vyššiu zeleň od nadjazdu aj od synagógy a dopravu riešenú kruhovým objazdom. Investor formálne súhlasil. Nakoniec som za takúto alternatívu zahlasoval aj ja, ovšem s dodatkom, aby si Mesto dalo do zmluvy predkupné právo na scelené pozemky. Vyhlásil som tiež, že do toho obchodu nikdy nevkročím. Toto som dodnes dodržal. Na rozdiel od stoviek našich občanov, ktorí tam dennodenne šťastne utrácajú peniaze. Ak by sa zachovali všetci ako ja, Lidl do pol roka skrachuje a Mesto získa pekne pozemky v centre.“ (22.1.2010 k téme umiestnenia LIDL).

Rok 2011. Pozmenený projekt zostal v rovine náčrtku komisie, k čomu vzniesla výhrady po rokoch aj bývalá poslankyňa L. Kožuchová. Išiel som trochu ďalej ako viacerí poslanci z obdobia rokov 2002-2006 a predmetnú zmluvu s investorom som si prečítal. Asi sklamem viacerých ľudí, čakajúcich na krach spoločnosti LIDL, v zmluve sa nenachádza žiadne reálne vykonateľné predkupné právo, žiadne posilnené práva mesta vo vzťahu k investorovi, dokonca žiadne sankcie za porušenie povinností investorom. Zmluva je záväzná, ale jej vykonateľnosť sa blíži k hranici prízemného mrazu. A ty mesto štekaj, vy občania, zabudnite!

Aj ten Severínek by trpko zaplakal

Ako posledný príklad uvediem domčeky na Mierovom námestí. Odpredaj nehnuteľností sa spomína v súvislosti s výstavbou „Obchodného domu Severínek“. Postup obdobný ako v prípade domčekov na ulici J. Kostku. Záujemca predložil najvyššiu ponuku, prezentoval štúdiu obchodnej pasáže s podzemnými parkoviskami. Zmluva je podpísaná a uložená niekde v zásuvke, v horšom prípade v archíve mestského úradu niekedy od roku 2004.

Rok 2011. Domčeky sú stále dobre obsadené, dokonca sa v mieste usídlila herňa. Investora som kontaktoval ako poslanec mestského zastupiteľstva ešte v predchádzajúcom volebnom období s prosbou o vysvetlenie. To sa mi dostalo skutočne vcelku podarené. Zhrnuté do pár slov: „Stále sa objavujúce prekážky nám brzdia realizovať zámer.“ A sedem rokov vraj náhle prešlo veľmi rýchlo. Ekonomicky dobre premyslené. Nájomcovia sa len tak striedali, investor inkasoval peniažky za nájomné. A mesto Malacky, najsilnejší regionálny ekonomický a právny subjekt? Prizerá sa ako namiesto neho vyberá nájomné ten, ktorý si splatil za ten čas kúpnu cenu. 

Kávičky stranou, hlavy za jeden stôl

Neviním investorov, tí využili len svoj podnikateľský duch a šikovnosť. Vlastnosti, ktoré našim predstaviteľom mesta podľa všetkého dlhodobo chýbajú. Z tohto dôvodu gratulujem vedúcim pracovníkom mesta a mestského úradu, že svoju energiu venujú na poradách primátora mesta riešeniu značiek, komínom kaštieľa, priechodom pre peších a iným nesporne dôležitým témam.

Na druhej strane môžem ukázať na zmluvy s dodávateľom prác pri výstavbe bytových domov na Jánošíkovej ulici. Ten ich mal uzavreté skutočne perfektne. Všetky povinnosti mesta podmienené sankciami. Výsledok jednej nesplnenej povinnosti sme mohli reálne vidieť už v marci, dodávka služieb spojených s udržiavaním bytových domov za vyše 20 500 EUR za 17 dní. A kávičkovalo sa na mestskom úrade spokojne ďalej.

Keď som pred časom hľadal odpoveď na otázku ako je možné, že uzatvárame takto nastavené zmluvy, bolo mi oznámené, že zmluvy si netvoríme my, ale prenášame zmluvy, ktoré nám odovzdá druhá zmluvná strana. Neviem či to treba ešte hodnotiť.

Namiesto kritiky sme však ako poslanci ponúkli reštart a pomoc. Mestské zastupiteľstvo schválilo v júni uznesenie č. 78/2011, ktorým uložilo mestskému úradu pripraviť reformu prevodov majetku a nový systém garancií v zmluvách, ktoré budeme v budúcnosti uzatvárať. Všetky zmeny by mali prejsť v úzkej spolupráci s Komisiou pre správu majetku a legislatívu v mesiaci september. Prvé návrhy majú byť predložené koncom augusta. Zvolili sme totiž taktiku, že najskôr skúsime nastaviť nový systém uzatvárania zmlúv a následne na jeseň otvoríme už uzavreté najvypuklejšie zmluvy s významným dopadom na mesto.

Dobrý biznis sa podľa mňa robí len vtedy, keď sa vieme adekvátne právne ochrániť. Aj za cenu zrušenia zmluvy a vrátenia veci do pôvodného stavu. Takže nestačí, aby boli zmluvy záväzné. Tie sú a budú naďalej. Zmluvy musia byť v našom meste aj reálne vykonateľné, inak môžeme ako občania zabudnúť na všetko, čo nám či sami sebe maľujeme pod nos. pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

16.08.2011 13:14:08 | Dusan C

Pekne sa mne zdviha zaludok-no ale mame co sme chceli-nezodpovednych mestskych zastupitelov-je zbytocne sa rozculovat-iba by som poprosil na tych nezodpovednych(a ze ktory su tu neprisposobily-mame ich ovela viac ako sme si mysleli)trocha dohliadnut a hlavne na buduce,ked nie uz tie uzatvorene zmluvy!!!!

16.08.2011 22:15:59 | Miro Tedla

dobry clanok

17.08.2011 18:45:19 | padzelčan

Čo zas blafkáš?????

Si tam 5 rokov a velké H.... si spravil pre obvod kde si bol zvolený,

/sory retarder pred tvojim domom, aby si mohol kludne spať /

Kde si Jánošíková, Kostku, námestie Severínek,

prejdi sa po Záhradnej, je to ulica ked pojdeš z domu prvá do prava vedla
kúpaliska, autom radšej nechoť lebo si ho tam rozbiješ na jamách , ku
kruháču radšej nechoť lebo si auto rozbiješ druhý krát na neoznačených 8 retarderoch na 500 metroch, kde je kanalizácia??? staraj sa čo bude a nie čo bolo, čo pátráš??? sedíš tam 5 rokov aj Ty máš maslo na hlave a nie svätožiaru ktorú si myslíš stále že máš nad hlavou a pasuješ sa do pozície spasiteľa Malaciek. Koho obviníš z hore uvedených problémov ktoré sú na Padzelku??? pátraj po zmluve a H.... rob???

17.08.2011 19:03:47 | hooo!

nekomu sa tusim suapuo na otuak

17.08.2011 19:16:28 | Malačan

Príspevok od padzelčana je veľmi trefný. Myslím si, že trafil ten úbohý zakomplexovaný klinček po hlavičke. Som zvedavý, ako dlho tu tieto dva príspevky vydržia (môj a padzelčanov). Čest práci populisti!

17.08.2011 20:07:02 | jano

ak napisat populisticky clanok, tak by mal vyzerat nejako takto. Po vzhliadnuti dnesnej tlacovky pana byvaleho premiera som na pochybach, kto je z nich vacsi populista. Mozno by si mohli medzi sebou strihnut.

17.08.2011 20:48:30 | Malačan

Na bývalého súdruha (v žiadnom prípade pána) premiéra ešte nemá ani zďaľeka. Ale snaha sa mu nedá uprieť. V Malackách sa mu podarilo už zblbnúť veľa ľudí. Vzhľadom na jeho vek a doposiaľ vykonanú prácu je to preňho veľmi povzbudivé. Bohužiaľ.

17.08.2011 20:54:00 | jano

existuje idealne riesenie: preberte so svojimi spolustranikmi konecne zodpovednost a namiesto nekonecneho vrtania do vsetkeho mozneho hrabania sa v minulosti a vyberania si selektivne len to co sa vam hodi, zamestnajte sa na mestskom urade a ukazte vsetkym ako sa to robi. Nebudete musiet robit sebaobetavu nadpracu, este vam za vasu usilovnost zaplatia, malackam usetrite obrovske peniaze kedze vase rozhodnutia budu iba spravne a jedinecne, vami uzatvorene zmluvy budu pre mesto jedoznacne vyhodne a nepriestrelne. Uz sa tesim na svetle zajtrajsky pod vasim zodpovednym vedenim. A musim zopakovat po mojom predpisatelovi: praci cest!

17.08.2011 21:26:12 | svetlana

pan poslanec riha nie je vsemohuci neviem co urobil pre padzelek pre partizansku kde byvam urobil vela.. slubil nam novu cestu a chodniky a mame ich hotove aj s ihriskom a parkoviskami.. my sme pisali na mesto 6 rokov a bezvyznamne!!! pre vas populista pre mna clovek ktory dodrzi slovo! pan poslanec riha nespasi mesto .. SAM .. preco sa bojite? dojdete o ksefty? na vase dristy nech ani neodpoveda! je z nich jasne ze vam ide o krk!

17.08.2011 21:27:06 | svetlana

alebo zavist mlademu cloveku ktory vam vytrel vsetkym kocura!

17.08.2011 21:42:29 | jano

mila pani Svetlana, nikdy som s mestom nerobil ziadne ksefty, a za to, ze tento mlady populista, ktory asi nemusi riesit bezne rodinne problemy a stara sa len sam o seba a tak trosku o cely svet, ja skutocne nemozem. A za ten sposob diskusie na tejto stranke moze len on. A zda sa mi scestne ak so mna urobite nejakeho delikventa ktoremu idu po krku len preto ze nevelebim autora clanku.

17.08.2011 21:51:44 | svetlana

ja som nechcela od nikoho aby velebil autora a ja sama slepo nepodporujem nikoho.. mne je fuk ci ma clovek rodinu,20 rokov alebo 40.. co to znamena? co ma do toho ze nema rodinu co ja viem a moze mi to byt jedno.. reagovala som na dristy o populizme lebo mam realnu skusenost, nehodnotim nekoho averziu k osobe.. pre mna ste vacsi populisti a dristaci do vetra ako on.. povedala som my sme sa obracali na poslancov za partizansku,pisali listy na mesto 6 rokov staznosti a ziadosti a hov** sa urobilo.. pan poslanec riha k nam dosiel na schodzu.. pozvala ho nasa dovernicka pani letkova po volbach minulych.. pan poslanec dosiel a povedal co je v jeho kompetencii.. dal nam slub a ten dodrzal.. keby som si mala vybrat cloveka 20 rocneho ambiciozneho co drzi slovo a 50 rocneho skuseneho slubovaca vyberiem si toho mladeho.. lebo mi zalezi na tom ze sa urobi to co potrebujem!

17.08.2011 21:53:01 | realista

Ktorým Malačanom môže vadiť, keď sa niekto zaujíma o zmluvy uzavreté za nevýhodných podmienok pre mesto(občanov)?
a) zlodejom
b)jednoduchším jedincom

17.08.2011 23:20:03 | padzelčan

Problém na padzelku znovu dolu Svetlana
odporúčam prechádzku po Záhradnej ulici

prejdi sa po Záhradnej, je to ulica ked pojdeš z domu prvá do prava vedla
kúpaliska, autom radšej nechoť lebo si ho tam rozbiješ na jamách , ku
kruháču radšej nechoť lebo si auto rozbiješ druhý krát na neoznačených 8 retarderoch na 500 metroch, kde je kanalizácia???

to nieje otlak to je realita

ked toto číta primátor vyjadri sa tiež chodíš po Zahradnej každé ráno do roboty

17.08.2011 23:34:11 | Dusan C

Myslim si,ze naozaj ako hovorite autor trafil klincek po hlavicke-inak by sa nikdo ani neozval.A asi ho docela trafil,lebo to zacina niekomu vadit!!!!!!

18.08.2011 08:10:48 | J.Říha

Nerozumiem, na základe čoho mi tykáte. Nemusíte mi opisovať problémy Padzelku v diskusii, sám vlastním na Padzelku pozemok, situáciu poznám.

V roku 2010 ma opakovane oslovil p. Ftáčnik zo Stromovej ulice s požiadavkou vybudovania retardérov. Rovnako ako obyvatelia Písnikov, Partizánskej a Dubovského. Požiadavka bola nadnesená hneď ďalej, dnes sú na mieste. Ich výstavbu nezabezpečovalo mesto, ale Vodohospodárske stavby. Viem, aké problémy vyvolali. Vážim si, že ma kontaktoval p. Gelinger rovnako zo Stromovej ulice s požiadavkou riešenia a interpelácie kompetentných namiesto lacnej diskusie, osobne a e-mailom. Mal zrejme úprimnejší záujem veci riešiť. A odpovede aj dostal.

K Vašim výhradám. Retardéry nie sú prevzané do správy mesta, nebudú do času, pokiaľ staviteľ neodstráni nedostatky a nedá ich do súladu s technickou normou. Boli inštalované značky obytnej zóny, ktoré upozorňujú na obmedzenia. Tým nechcem povedať, že by nemali byť už ďalej riadne značené. Ale zrejme je to v zmysle noriem postačujúce. Napriek tomu Vás chápem a sám tvrdím, že nie sú viditeľné.

Celý Padzelek je kapitola sama o sebe. Napríklad chodníky, opäť záväzok investora, podľa mojich informácií, by mali byť dobudované na jeseň tohto roku. Ale ak si myslíte, že predmet článku - zmluvy a garancie v nich v prospech mesta, sa Vás netýka, lebo Vy ste veľký "Padzelčan", nehnevajte sa na mňa, ste aj so svojimi pobočníkmi z diskusie krátkozraký.

Dávam Vám do pozornosti jednu zo zaujímavých zmlúv s Vodohospodárskymi stavbami, na základe ktorej mesto vykonáva v týchto končinách napríklad správu osvetlenia. Podotýkam, že vykonávame správu cudzieho majetku. Keď sa pred časom objavil problém s poškodenou lampou VO a kontaktoval som príslušného vedúceho oddelenia, narazili sme na hranice tohto obchodu. Adresát našej požiadavky o odstránenie stavu sa k poškodeniu nehlásil a oznámil, že sa vecou nebude ďalej zaoberať. A teraz čo?

Ak si myslíte, že som urobil málo pre 6. obvod, v poriadku, je to Váš pohľad. Mne už je trápne vysvetlovať, že som robil v uplynulom funkčnom období všetko, čo bolo v mojich silách. Vždy sa dá urobiť viac, ja som už nedokázal. Či som urobil dosť alebo málo, vyhodnotili ľudia vo voľbách.

Mal som v úmysle dostavať chodník na Záhradnej ulici a vymeniť povrch. Prezrite si tabuľku plánovaných rekonštrukcií do roku 2010, na ktorom mieste tieto diela skončili. Rovnako si vyžiadajte z mestského úradu zoznam mojich žiadostí a podnetov, ktoré sa týkali vysporiadania pozemkov na chodník na Záhradnej. Možno by ste volili iný tón komunikácie a možno by som si mal zakúpiť a nosiť na prsiach veľké S s červeným plášťom.

Milý anonym, 6. obvod nezačína a nekončí na Padzelku. Odpočet práce za uplynulé obdobie som zverejnil tu: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/vyhodnotenie-volebneho-programu-2007-2010/

To, že sa teraz viac venujem celomestským témam, o ktorých aj píšem články, vyplýva z toho, že som v predchádzajúcom volebnom období nebol predsedom komisie. Ja mám svedomie čisté a kľudne spávam. A to nie kvôli spomaľovaču na Jesenského ulici, ktorý si inak vyžiadali rodičia detí, ktoré sa chodia hrávať na priľahlé detské ihrisko, a ktoré sme budovali z príspevku Holcimu. Ak nespávajú tí, ktorým prekážam svojimi aktivitami v riešení uzatvorených zmlúv, ak nespávajú betonári z HBV Jánošíkova, ak nespávajú dotrieďovači odpadu, majú viac času vypisovať a mlžiť pred verejnosťou.

Želám všetko dobré. Ak chcete viac, kontakty mám verejné.

18.08.2011 18:07:49 | Malačan

17.08.2011 21:53:01 | realista
Ktorým Malačanom môže vadiť, keď sa niekto zaujíma o zmluvy uzavreté za nevýhodných podmienok pre mesto(občanov)?
a) zlodejom
b)jednoduchším jedincom

Vadiť to nemusí ani jednému občanovi zo spomínaných skupín, pretože tie drísty okolo zmlúv sú len oblbovačky pre širokú, do hĺbky problematiky nevidiacu verejnosť. Ale komu to môže prospieť, je nad slnko jasné. Táto hystéria rozpútaná okolo zmlúv z minulosti má len jeden ciel. Iniciátor tejto hystérie potrebuje upozorniť hlavne na svoju osobu a zviditeľniť sa. Stavím sa, že za dva týždne bude všetkým úplne jedno ako to dopadne so starými zmluvami. Hlavne že v tomto momente je autor článku in. Ako príklad si zoberte Družstevnú. Už je to vyriešené? Ani zďaleka, ale tam sa už určitý borci zviditeľnili, ostatné nech si rieši kto chce. Borci sa zviditeľnili v médiách a to je to, čo hlavne potrebovali. Oni niesu zodpovední za nič, kritizujú, ale riešenie problémov leží na pleciach iných.
Česť práci súdruhovia populisti!

18.08.2011 20:13:20 | jano

pre realistu, lebo reagovat na pana Rihu, ktory je prototipom univerzalneho zachrancu nema zmysel, aj ked ta jeho myslienka s cervenym plastom a velkym s na prsiach by mu urcite priniesla zaujem celoslovenskych medii. Ja som za, nech to skusi mozno mu to zvysi popularitu.
Myslim, ze nie som zlodej ani extremne jednoduchy jedinec. Mam len urcite infornacie, ktore ani trocha nesedia s tym cim nas v clanku krmi pan obkavitel a cistic v svojom clanku. Su dve moznosti: pan poslanec ma cele informacie ale rozhorcene vyselektuje a von pusti len to co sa mu hodi aby ludi bez infornacii ohuril a jednoznacne postavil proti tim zlym na druhej strane. A to je zle.
Alebo druha moznost aj ked to napredpokladam, ze nema vsetky informacie, nieco si podomysla a pusti to von. Tak potom je truhlik populista. A to tiez nie je bohvie co.

18.08.2011 22:19:34 | antijano

nemusis byt zlodej ani extremne jednoduchy ty si rovno blb.. gramatika je tvoja silna stranka a s kamaratom blbom malacanom ste sa nasli...tipujem,ze ani jeden z vas ste sa rihovi nepostavili do cesty a zoci voci s nim diskutovali.. zato hrdinsky pisat do diskusie! to je ono! cerveny plast pre blba jana! krasne si to dal rihovi rozbil si ho na kusky.. bohaaaaa, ty si jaky trapkos.. vas dostal riha aby ste zagagali,ste kupovali tie pozemky vy? ludska zavist je super.. hlavne ked sa dari cloveku,ze ste sa v mediach nevideli vy ale on... trapkosi a nie ste vy neuspesni kandidati za poslancov? mate problem trapkosi riha ma doveru ludi a vase trapkoriny nevychadzaju,tak si liecte komplex ze vam to nevyslo

18.08.2011 23:18:42 | peto peto

co riesite? proti jednemu sa budu spajat zlodeji...taka je realita,lebo nervozita stupa!!! zlodeji su tlaceny do kuta!!! keby bol autor taky bezzuby asi sa ho neboja tolko, pre malacky je dobre ze sa otvaraju temy ktorych sa boja samy uradnici a nas primator!! proti rihovi pojdu este viac predstavuje pre nich riziko mari im ksefty!!! a keby isiel na primatora je stopro zvoleny a o ksefty dojdu zlodeji uplne!!!! musia proti nemu zbrojit!

>>> "15.08.2011 Na HBV Jánošíkova boli dnes za prítomnosti niekoľkých poslancov a prednostu mestského úradu realizované sondy základových konštrukcií. Sondy boli odkopané na troch náhodne vybraných miestach. Vo všetkých troch prípadoch sa ukázalo, že skutočné rozmery základov nezodpovedajú dokumentácii skutočného vyhotovenia a k prehĺbeniu základov vôbec neprišlo. Znalec aktualizuje posudok, ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Vykonanie posudku uložili poslanci z dôvodu pochybností vo vykonaných nadprácach. " ...

ondrejka sa asik nesmeje...rokoch zlodejin firmicek co sa tocia v malackach sa dostavaju na svetlo bozie!!! .. nemam pocit ze autor drista.. chodim na lpm kazdy den a janosikova sa tu riesila nekedy ze prusery jak brno a niekto nadaval ze luzeri len kecaju a nic neurobili.. a teraz sa znalcom dokazalo ze nase mesto odrbali.. skorej opacny pocit mam z malacanov a janicka a marienky.. ale proc sa boja? alebo nemozu stravit uspech druhych! nerieste takych trotlov! ani im neodpisujte trotly si najdu vzdycky dovod zaslepeno pichat ale oni sa ukajaju na druhych! mozno su to tlstosi za pocitacom co hovn* dokazali a takto sa citia hrozne silacky!

a tu zlodejinu na janosikovej ziadam doriesit a do basy s nimi!!!

20.08.2011 07:22:08 | jurko

presne tak - do base snima !

20.08.2011 08:47:07 | Malačan

Aký je tvoj názor18.08.2011 22:19:34 | antijano
nemusis byt zlodej ani extremne jednoduchy ty si rovno blb.. gramatika je tvoja silna stranka a s kamaratom blbom malacanom ste sa nasli...tipujem,ze ani jeden z vas ste sa rihovi nepostavili do cesty a zoci voci s nim diskutovali.. zato
Keď vytriezvieš , môžme si podebatovať.

20.08.2011 09:27:32 | jano

pan poslanec pise o odpredaji nehnutelnosti pri parkovisku v centre mesta pri Severinkovi. Dozaduje sa plnenia zmluvy z ich strany a je mu smiesne, ze nerealizaciu stavby obhajuju urcitymi prekazkami.
Novy majitelia kupili za nemale peniaze pozemok s budovami v takom stave aky je teraz, dali si vypracovat studiu, predlozili to na schvalenie vo variantach mestskemu zastupitelstvu, to si vybralo co sa mu najviac pozdavalo. Zaplatili podla toho vypracovanu projektovu dokumentaciu a chystali sa na schvalovaci proces k umiestneniu stavby.
A vtedy narazili, nie ze by robili nieco v rozpore so schvalenym uzemnym planom alebo v rozpore so zmluvou a verejnym zaujmom. Oni len kupili s nehnutelnostou aj suseda, pana byvaleho sefa mesta Malacky /ked ide vo svojich prieskumoch pan poslanec Riha tak do hlbky a minulosti, tiez by mohol vsetkym objasnit ako sa byvaly primator stal vlastnikom nehnutelnosti v centre mesta bez sutaze a bez toho aby do toho vlozil co i len korunu. Ked chcete na nieco poukazat tak chodte do dosledkov a nevyberajte si len utoky na toho na koho sa vam to hodi/.
Nehnutelnost tohto terajsieho poslanca priamo susedila s pripravovanym objektom. Tym sa stal ucastnikom konania a ako sa neskor ukazalo aj hlavnou prekazkou realizacie tohto objektu. Aj ked prislo k vzajomnej zamene vramci susediacich objektov, k tomu aby pan sused nekladol nove a nove prekazky nedoslo. Uzemne konanie bolo myslim zastavene a projekt v povodnom rozsahu, ktoremu dali poslanci v minulosti zelenu nebude mozne realizovat, lebo na popud niekolkych poslancov sa koncom minuleho volebneho obdobia urobil bez odbornych rozborov a pripomienkovania zasah do zavaznej casti regulativ uzemneho planu. Pan poslanec mozno vas do toho vtiahli pre vasu nevedomost akoze v zaujme ochrany architektury, ale ono sa to menilo prave pre tento pripad, urazenost a vlastne zaujmy pana byvaleho primatora, v com ho, ako dobreho spoluhlasujuceho a sucasneho spojenca vo vasom kriziackom tazeni podporujete. Ci vedome alebo nevedome viete len Vy.
Aj ked som podla reakcii vasich ospevovacov blb, zlodej a mozno i vrah, poprosim Vas pri takychto vaznejsich temach sa drzte objektivnych dostupnych faktov a nie len tych, ktore uz dopredu urcuju jasny jednostranny vysledok a hodia sa Vam.
S pozdravom

20.08.2011 10:29:20 | Malačan

Prosím vás prestaňte už s tým pánom poslancom. Oslovujte ho menom. Pán poslanec je strašné oslovenie. Spýtajte sa občanov tohto štátu.

20.08.2011 17:34:10 | Vladimír MORAVČÍK

Jano idete mimo uvedenej problematiky.
Ak chcete správne informácie ja Vám ich poskytnem . Zverejnite svoje pravé meno aby som mohol reagovať. Nemám žiadne zábrany a ani som nikdy 5 družstevníkom z Bratislavy nekládol žiadne podmienky braniace výstavbe. Vy klamete a zavádzate.
Vás by malo zaujímať ako vyšlo v ústrety Mesto Malacky týmto novým vlastníkom - ne-MÁTE ani potuchy.
Verím, že pán poslanec Říha Vám poskytne správne informácie o tom kto prekáža alebo prekážal výstavbe 9 poschodovej polyfunkčnej obludy.

01.09.2011 08:14:26 | Fero Mrkvička

Treba ich ísť opäť "voliť". Tento šport nevykonávam už 20 rokov.