Ľudia pre Malacky » Mesto plánuje vybudovať zariadenie pre autistov

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Mesto plánuje vybudovať zariadenie pre autistov

V roku 2021 mestskí poslanci chválili Komunitný plán sociálnych služieb mesta na obdobie od 2021 do roku 2030. Súčasťou aktivít na najbližšie roky je vybudovanie špeciálneho zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra pre dvadsať klientov. Odborným garantom aktivity je občianske združenie JuLu - Autizmus ako terapia.

Koncom leta som sa prostredníctvom keramičky Libušky Čtverákovej, st. zoznámila s mladou mamičkou Zuzkou. Prisťahovala sa s manželom a malým synčekom do Malaciek v čase vrcholiacej pandémie covidu. Malý nebol "zaškolený", trávil čas prevažne s maminkou, ale funkčne sa nehral, nekomunikoval, objavovali sa u neho typické prejavy autistického dieťaťa. "Bolo to pre mňa veľmi náročné obdobie, ťažko sa mi na synove prežívanie napájalo, keďže nekomunikoval, nevedeli sme, čo si od nás žiada a to viedlo k plaču," rozhovorila sa Zuzana. Syna jej napokon zaradili na poldenný pobyt do bežnej škôlky v Malackách, do triedy s menším počtom detí, kde bolo viacero takýchto škôlkarov so špeciálnymi potrebami. "Neskôr pre pretrvávajúce problémy zo škôlky vyradili a odporučili špecializovanú škôlku v Bratislave. Najskôr som cítila smútok, no potom som pochopila, že pre môjho synčeka je to najlepšia cesta. Dnes má takmer päť rokov a autizmus už diagnostikovaný. Je tiež paradox ako dlho treba čakať na termín. Rok. Je to extrémne dlhá doba, nikto si nevie predstaviť, čo rodičia takéhoto dieťaťa prežívajú, kým dostanú do ruky "oficiálny papier". Syn je v škôlke v Bratislave a páči sa mu," prezradila Zuzana. 

Rodín s rovnakým osudom je v Malackách niekoľko, v okrese sa rátajú na desiatky. Podľa aktuálnych štatistík sa objavuje autizmus tamer u každého 30. dieťaťa a možno sa domnievať, že trend bude ešte stúpajúci. Prístup ku sociálnych službám, či školským zariadeniam, je veľmi zložitý a takmer nemožný. Pred pár rokmi zriadili triedu pre deti s poruchami autistického spektra v Spojenej škole v Malackách. Ľudia s PAS sa vyznačujú obmedzeniami v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Lucia Pidová, dizajnérka, ktorá sa po mnohých rokoch strávených v zahraničí usadila na Záhorí vo Vysokej pri Morave, založila občianske združenie JuLu a snaží sa v tomto smere šíriť osvetu, vzdeľávať a pomáhať rodinám s rovnakým osudom. Nedávno som sa s ňou aj so Zuzanou Pafkovou, Malačiankou so synom s PAS, stretla. Preberali sme možnosti, aké sa v Malackách môžu naskytnúť a tiež už istý čas komunikujú aj s vedením mesta. Zuzana Pafková bola súčasťou pracovného tímu, ktorý tvoril nový komunitný plán sociálnych služieb na najbližie roky. 

Tento strategický dokument v oblasti sociálnych služieb v roku 2021 mestskí poslanci schválili. Súčasťou aktivít na najbližšie roky je vybudovanie špeciálneho zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra pre dvadsať klientov. Odborným garantom aktivity má byť práve občianske združenie JuLu. S oduševnenými matkami s odhodlaním bojovať za svoje deti v lepšom prístupe ku službám som absolvovala aj obhliadku mestských priestorov na Kukučínovej 33, ktoré budú onedlho voľné po odsťahovaní Vstúpte, n. o. do zrekoštruovaného a rozšíreného sídla na Ul. 1. mája. Začali aj rozhovory s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý zapisuje sociálne služby do registra, či hygienou. Bohužiaľ, tieto priestory nie sú na zriadenie služby hlavne pre deti, kde sú normy ešte prísnejšie vhodné a vyžadovali by si rozsiahlu investíciu. Najrozumnejšou alternatívou je stavba "na zelenej" lúke priamo na mieru potrebám zdravotne znevýhodnených detí. A tu našlo JuLu a rodičia veľkú oporu v mesta Malacky. To sa s myšlienkou stotožnilo a začalo kresliť spolu s architektom, ktorý má s podobnými zariadeniami skúsenosti, centrum, ktoré by mohlo byť v budúcnosti podporené z Plánu obnovy

Momentálne sa rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a aj s PAS združili v organizácii Šanca pre deti. Alexandra Kramár, ktorá sa prisťahovala do Kostolišťa z Bratislavy a podobné centrum najmä na pomoc deťom s poruchami pohybového aparátu prevádzkovala v Bratislave, si prenajala dom na Jesenského ulici v Malackách. Dala tak úžasný priestor na vznik tímu odborníkov a terapeutov, ktorí tu môžu poskytovat cenovo dostupné služby. Medzi terapie, ktoré Šanca pre deti ponúka je TheraSuit, masáže, špeciálne vzdelávanie pre deti s PAS, kraniosakrálna terapia, EEG biofeedback, muziko a arteterapia, poradenstvo pre rodiny s deťmi s PAS, výživové poradenstvo v GAPS protokole a mnohé ďalšie. V priestoroch Šance pre deti má svoje miesto aj Julu Klub, ktorý bude slúžiť na terapie, workshopy aj besedy so vzácnymi hosťami a už teraz sú v ňom aj prvky snoezelenu.


Metóda TheraSuit je komplexný prístup k terapii osôb s telesným či kombinovaným postihnutím.

Snoezelen  je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.

Zlepšenie sociálnych služieb pre ľudí s poruchami autistického spektra je dlhodobo prioritou aj Bratislavského samosprávneho kraja. Len nedávno otvorili nové špecializované pobytové zariadenie pre dospelých autistov v Plaveckom Podhradí. Viac aj o ostatných už zrealizovaných či plánovaných projektoch sa dočítate tu

autorka: Lucia Vidanová,  mestská a župná poslankyňa, v októbrových voľbách kandiduje opäť. Už deväť rokov pôsobí v zariadení sociálnych služieb pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím Vstúpte. Je tiež dlhoročnou členkou sociálnych komisií a tiež riadiacich a pracovných skupín zaoberajúcich riešením sociálnych a zdravotníckych problémov na úrovni mesta i kraja. pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku