Ľudia pre Malacky » Hlavná kontrolórka zabezpečí dôkazy pre vyšetrovanie

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Hlavná kontrolórka zabezpečí dôkazy pre vyšetrovanie

Druhým najdiskutovanejším a verejnosťou sledovaným bodom bola čiastková správa hlavnej kontrolórky mesta k situácii v Mestskom centre sociálnych služieb. Poslanci na svojom rokovaní dostali od hlavnej kontrolórky informácie o priebehu kontroly. Na rokovaní boli postavení pred rozhodnutie o odvolaní samotnej riaditeľky.

Druhým najdiskutovanejším bodom rokovania bola čiastková správa k situácii v Mestskom centre sociálnych služieb. Hlavná kontrolórka mesta Ľubica Čikošová vo svojom úvodnom slove prezentovala poslancom, že ide o čiastočný výstup z kontroly, kontrola stále prebieha. Vysvetlila, že podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery. Poslancom vysvetlila, že potom čo jej a primátorovi oznámila riaditeľka, že dlh voči Sociálnej poisťovni je už uhradený a vec je vyriešená, si vyžiadala ďalšie doklady a vec si preverila sama. Keďže sa jej nezdali niektoré operácie, zahájila na základe vlastného rozhodnutia výkon kontroly.

Vo svojom slove na úvod ukázala poslancom aj schémy, akým spôsobom boli prevádzané peniaze na osobný účet. Hlavná kontrolórka uviedla, že spôsob prevodu a machinácií bol dobre premyslený. Účtovníčka organizácia mala uskutočniť prevod časti peňazí dokonca v ešte v deň, kedy v organizácii začala kontrolu. Prevody peňazí sa diali od začiatku nástupu účtovníčky do organizácie. Najskôr učtovníčka používala ako podklad pre prevody faktúry, neskôr už realizovala platby priamo bez podkladov.

Poslancov oboznámila s najnovšími informáciami. Suma, ktorá podľa kontroly mala byť prevedená na súkromný účet mimo organizácie, dosiahla podľa doteraz zisteného stavu výšku 136 019 EUR. Preto aj rozšírila podané trestné oznámenie o spôsobenú výšku škody.

Hlavná kontrolórka reagovala na otázky poslancov aj k výkonu predchádzajúcej kontroly, ktorú vykonala v tejto organizácii v predchádzajúcom roku. Podľa jej slov boli tieto prevody priebežne ťažko odhaliteľné. Zahŕňalo by to kontrolu vyše 1200 faktúr. Muselo by vzniknúť konkrétne podozrenie, na základe ktorého by sa sústredila pozornosť na operácie v účtovníctve. Kontrolu, ktorú vykonala v decembri 2010, sa vzťahovala za rok 2009 a predmetom jej kontroly bolo dodržiavanie rozpočtových pravidiel, rozpočtovania príjmov, nakladanie s majetkom organizácie. Zistenia, ktoré predložila poslancom, navrhla riešiť prijatím nových opatrení. Rovnako vykonala kontrolu s týmto predmetom kontroly v ďalších príspevkových organizáciách.

V diskusii poslanci poukazovali predovšetkým na zlyhanie vnútorného systému kontroly, čo podporilo konanie zamestnankyne. Podľa zistenia bola ešte do rokovania zastupiteľstva zamestnankyňou organizácie. Diskusiu otvoril najdlhším príspevkom poslanec Říha, ktorý vyjadril vo svojom príspevku sklamanie, keďže doteraz podľa jeho slov považoval organizáciu za dobre fungujúcu. Opakovane žiadal od riaditeľky vysvetlenie, ako sa môže stať, že riaditeľka organizácie nemá prehľad o sume peňazí na účtoch a prečo neboli potvrdzované prevody do banky samou riaditeľkou.  Poslanec vyslovil, že za najväčšie pochybenie považuje to, že  riaditeľke nechýbalo v hospodárení 136 tisíc EUR. Otvoril tým otázku schvaľovania rozpočtov aj iných organizácií. Vyzval poslancov, aby začali ako zbor k rozpočtom organizácií pristupovať zodpovedne. Odôvodňoval to tým, že nie je možné, aby si riaditelia vytvárali prebytky, ktoré v ďalšom období napájajú do rozpočtu. Záverom poslanec požiadal o uplatnenie si náhrady škody v trestnom konaní a preskúmanie, či neboli peniaze prevádzané aj na iné čísla účtov, o ktorých sa ešte nevie. Polícia by mala skúmať podľa neho aj otázku spolupáchateľov. Počas diskusie k svojmu príspevku uviedol, že vo veci zodpovednosti riaditeľky má vzhľadom na nezodpovedané otázky už jasno.

Poslanec Andil sa v diskusii zaujímal o systém auditu, ktorý sa využíva v obchodných spoločnostiach. Na slová poslankyne Janíkovej, že sú audity nákladná záležitosť, reagoval poslanec Ondrovič slovami, že cena auditu môže byť menšia ako chýbajúcich 136 tisíc EUR.

Poslanec Spusta v diskusii poukazoval na širší problém účtovania a kontroly zo strany štátu. Prítomným vysvetľoval, že mestu podľa neho chýba jednotný systém prehľadu o hospodárení organizácií. Poslankyňa Trenčanská sa v diskusii ako posledná spýtala, kto nahradí vzniknutú škodu a vráti mestu peniaze.

Poslanci rozhodovali o odvolaní riaditeľky

Po skončení diskusie sa vyjadril k situácii primátor mesta Ondrejka. Vo svojom vystúpení vyslovil, že zistené skutočnosti sú podľa neho závažné. Vyslovil obavu, že mesto bude ešte platiť sankcie za neuhradené odvody do Sociálnej poisťovne. Takisto si nie je istý, či vo veci nie je zapojených viacero osôb, čo by sa malo preskúmať. Vo svojom príspevku vyslovil, že si váži viacerých myšlienok a slov poslanca Říhu, že pripustil rozdielny prístup zo strany zboru k záverom z kontrol mestského úradu a organizácií, čo pociťuje dlhšie aj on.

Primátor mesta požiadal poslancov, aby uložili hlavnej kontrolórke výkon kontroly aj za predchádzajúce roky všetkých peňažných operácií. Zároveň aby kontrolórka zabezpečila a uchovala dôkazy, aby neprišlo k zmareniu vyšetrovania. Vo svojom slove dal návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Daniely Mračnovej, ktorý odôvodnil závažnosťou situácie. Poslancom povedal, že ak sa nepreukáže pochybenie riaditeľky, nemá problém ju znova vymenovať do funkcie riaditeľky.

Na tento návrh zareagoval poslanec Říha, ktorý požiadal, aby pred samotným rozhodnutím zastupiteľstva mohla vystúpiť pred poslancami riaditeľka, ktorá by sa mala vyjadriť k diskusii a návrhu na odvolanie. Poslanec požiadal aj o prerušenie rokovania, aby sa mohli poslanci spolu porozprávať sami mimo rokovaciu miestnosť.

V slovách riaditeľky, ktorá predstúpila pred poslancov, bol cítiť smútok a pokoru. Riaditeľka sa poslancom prihovorila, že pracuje v zariadení 30 rokov, snažila sa vybudovať silné zariadenie, na ktoré by bolo mesto hrdé. Robila všetko pre spokojnosť klientov zariadenia. Na záver povedala, že jej je ľúto, čo sa stalo.

Poslanci sa po zhruba trištvrte hodiny vrátili do rokovacej sály a prijali uznesenie, ktorým hlavnú kontrolórku požiadali o rozšírenie kontroly podľa návrhu primátora. Uložili jej aj zabezpečenie dôkazov. Návrh na odvolanie riaditeľky nebol prijatý, za odvolanie hlasovali 4 poslanci, zdržali sa 3 poslanci a proti hlasovali 10 poslanci. Poslanec Mračna sa rokovania tohto bodu nezúčastnil.

Poslanci vo svojich reakciách zdôraznili, že treba počkať na oficiálny výsledok kontroly od hlavnej kontrolórky mesta.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

15.04.2011 16:57:52 | Jana Knéblová

Sama som zamestaná v MCSS ako terénna opatrovateľka. Keď som od 1.7.2010 nastupovala, stretla som sa s pani riaditeľkou Danielou Mračnovou a môžem povedať, že je to žena na správnom mieste. Od mája 2010 som zháňala všetky potrebné informácie a iné veci, ktoré Vám nikto nevysvetlí ani na ÚP, ani nikde inde. Po nakontaktovaní na Pani Mračnovú išlo všetko oveľa ľahšie pomohla mi veľmi a nielen mne, ale aj môjmu otčimovi, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý po rozsiahlej mozgovej príhode a je 24hod. odkázaný na pomoc iných. Zo začiatku som jej niekedy aj každý deň volala, keď som si nevedela s niečim poradiť - nikdy sa nestalo, že by mi zložila telefón, alebo nezobrala....
Je mi veľmi ľúto, že účtovníčka spreneverila takú veľkú sumu peňazí, podľa vyjadrenia pani Čikošovej vedela všetko veľmi pekne uhľadiť... Zatajovala poštu a veľa iných vecí.... Neviem si predstaviť ako by na to mohla pani riaditeľka prísť bez toho, aby ju na to niekto neupozornil....

15.04.2011 17:16:47 | obcan

Obavam sa, ze vam pan Riha prestavam rozumiet . Je zaujimave, ze mate plnu hubu reci o transparentnosti a poctivosti..... To podla Vas riaditelka MsCSC nenesie zodpovednost za tu rokradacku (ked ste nepodporili navrh na jej odvolanie z funkcie) . Ved kazdy riadiaci pracovnik ma riadit . A sucastou riadenia je aj kontrolovat. Ste vsetci vagabundi a nie poslanci , ked podla vas niekolkorocna rozkradacka nie je dovodom na odvolanie riaditelky MsCSC.
Preto utocim na Vas , lebo mate vacsinu v mestskom zastupitelstve, chce sa mi z vas zvracat vy prasce

15.04.2011 17:36:12 | ja

Moj názor je , že pani riaditeľka by mala dať sama výpoved. Pochybila, že nekontrolovala svoju zamestnankynu. A za to by mala niest zodpovednosť.

15.04.2011 18:17:25 | môj_názor

Treba si poloziť otázku, kto a čo by odvolaním terajšej riaditeľky MCSS získal... niekto, veľmi blízky nášmu primátorovi si na toto centrum robí zálusk už niekoľko rokov...a čo by sa z tohto centra stalo???????? Teraz aspoň slúži normálnym ľuďom, ktorí celý život dreli pre tento štát a teraz nemajú príliš veľa financií na to, aby mohli byť ubytovaní v nejakom exkluzívnom domove dôchodcov... čo bude, ak to vezme pod svoje krídla skorumpovaný priateľ nášho primátora??? Na druhej strane áno, je potrebné takýto veľký únik určite vyšetriť. Takže, robme závery až po ukončení vyšetrovania... a hlavne si položme aj otázky súvisiace s týmto centrom a jeho budúcnosťou, ak bude v tých nesprávnych rukách, do ktorých sa môže dostať...

15.04.2011 18:24:19 | môj_názor

... a ešte malá úvaha na margo p. Trenčanskej, ktorá sa pýta, kto nahradí mestu tieto spreneverené peniaze (ak to vyšetrovanie dokáže)... budeme si pýtať aj od p. Ondrejku a jeho kumpánov všetky tie milióny, o ktoré NÁS všetkých občanov tohto mesta počas svojho "primátorovania" obral???????????????????????

15.04.2011 23:10:27 | petrasova

o antiobcanoch som si urobila nazor..plna huba urazok.. prasa je osoba ktora sa prezentuje ako prasa.. kopirujem z clanku >>

"Diskusiu otvoril najdlhším príspevkom poslanec Říha, ktorý vyjadril vo svojom príspevku sklamanie, keďže doteraz podľa jeho slov považoval organizáciu za dobre fungujúcu. Opakovane žiadal od riaditeľky vysvetlenie, ako sa môže stať, že riaditeľka organizácie nemá prehľad o sume peňazí na účtoch a prečo neboli potvrdzované prevody do banky samou riaditeľkou. Poslanec vyslovil, že za najväčšie pochybenie považuje to, že riaditeľke nechýbalo v hospodárení 136 tisíc EUR. Otvoril tým otázku schvaľovania rozpočtov aj iných organizácií. Vyzval poslancov, aby začali ako zbor k rozpočtom organizácií pristupovať zodpovedne. Odôvodňoval to tým, že nie je možné, aby si riaditelia vytvárali prebytky, ktoré v ďalšom období napájajú do rozpočtu. Záverom poslanec požiadal o uplatnenie si náhrady škody v trestnom konaní a preskúmanie, či neboli peniaze prevádzané aj na iné čísla účtov, o ktorých sa ešte nevie. Polícia by mala skúmať podľa neho aj otázku spolupáchateľov. Počas diskusie k svojmu príspevku uviedol, že vo veci zodpovednosti riaditeľky má vzhľadom na nezodpovedané otázky už jasno."...

na webe malacky som si nasla hlasovanie poslancov >> ZA odvolanie riaditelky: berkesova, ondrovic, tedlova a RIHA...

co by som k tomu doplnila .. NIC, o antiobcanoch si myslim svoje utocia na osoby ktore konaju ako hovoria.. utocia za kazdu cenu?? utocia na osoby ktore im stupili na otlak?

v clanku sa pise kopirujem: >> "Poslanci vo svojich reakciách zdôraznili, že treba počkať na oficiálny výsledok kontroly od hlavnej kontrolórky mesta." .. kazdy inteligentny chape preco poslanci neodhlasovali odvolanie TERAZ..

15.04.2011 23:13:04 | petrasova

preco ondrejka neodvolal osoby na urade ktore skodia mestu?? >> http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/ciastkova-sprava-z-vykonanej-kontroly-bytovych-domov-na-janosikovej-ulici/

preco ondrejka neodvolal osoby na urade ktore skodia NAM OBCANOM... aby sme srali do zumpy?? >>
http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/sprava-z-vykonanej-kontroly-verejneho-obstaravania-odkanalizovania/

preco ondrejka hraje FALOSNU HRU???

16.04.2011 08:19:26 | Pobúrený občan

Danka Mračnová sa na miesto riaditeľky dostala vďaka mnohým politickým príslušnostiam svojho manžela a určite bez výberového konania a príslušného vzdelania-čo sme potom mohli od nej čakať.
Z čoho sa najlepšie kradne-zo štátneho,teda z nášho.
Kto je zodpovedný za chod zariadenia ?
Riaditeľka!
Poslanci ukážte odvahu a aj cez politické pozadie zaujmite stanovisko! Alebo sa bojíte picnúť do osieho hniezda, aby sa neušlo nejaké žihadlo aj Vám

16.04.2011 09:01:25 | obcan

Pani Petrasova, ak mate vedomost o nekalej cinnosti Ondrejku a jeho bandy, je vasou obcianskou povinnostou podat trestne oznamenie na celu bandu zlodejov.

Rad by som vedel ake vzdelanie ma pani Mracnova ako riaditelka MsCSC ? dufam , ze to tu niekto napise.

Mimochodom Mracnovci ako rodina parazituju na meste celkom obstojne:
Mracnova Riaditelka MsCSC , Mracna - poslanec, syn Mracna zamestnanec na MsU - podla mojich informacii neschopak, kt. ani nevie co robi - vydarena rodinka a malacania sa na to vsetko divaju ako telence

Niekomu to asi na meste vyhovuje obsadzovat do funkcii hlupakov................je ich tam az az

16.04.2011 10:36:58 | Marián Andil

Môj osobný súčasný postoj k situácii v MCSS.
Pri hlasovaní na okamžité odvolenie riaditeľky MCSS ku dňu 15.4. som bol proti. Trochu ma ten návrh prekvapil, že prišiel od primátora teraz, čakal som, že príde až po ukončení kontroly, lebo je veľmi veľmi nepravdepodobné, že by sa riaditeľka podieľala na trestnej činnosti spolu s ekonómkou. Tak nevidím dôvod na okamžité odvolanie. My musíme v prvom rade zabezpečiť fungovanie organizácie, ktoré slúži najmä starším a veľakrát aj chorým ľuďom. Už je odtiaľ preč ekonómka, teraz by bola prepustená aj riaditeľka. Primátor nám na položenú otázku, koho by poveril dočasným vedením v prípade odvolania riaditeľky, odpovedať hneď nevedel.

Stala sa vážna vec v MCSS. Treba si to všetko premyslieť a nie konať hneď pod vplyvom emócii. Na zastupiteľstve som požiadal p. kontrolórku, aby v záverečnej správe aj navrhla preventívne opatrenia, aby sa niečo podobné v budúcnosti nemohlo stať.

Zamýšľam sa aj nad tým, či toho nemá funkcia riaditeľa MCSS veľa. Je to najväčšia mestská príspevková organizácia. Centrum musí pracovať cez víkendy, v noci, cez Vianoce, cez Veľkú Noc, operatívne riešiť problémy, budovať rozvíjať organizáciu cez projekty, kontrolovať ekonomickú agendu, hygienu, manažovať zamestnancov, komunikovať s ľuďmii .....atď. MCSS zamestnáva spolu s externými zamestnancami cca. 140 ľudí. Nie je toho na jedného riaditeľa, nech by tam bol ktokoľvek veľa? (Pre porovnanie mestský úrad zamestnáva 100 ľudí, z toho je 7 manažérov a MsU pracuje len cez pracovné dni ...) Keď teraz začne riaditeľ MCSS kontrolovať napr. o 2 hodiny viac denne ekonomickú agendu, nebude zanedbávať iné úlohy? Nie je potrebné MCSS posilniť ešte jednou manažérskou funkciou?

Z toho, čo som počul, p. Mračnová žije svojou prácou a myslím že by bola škoda, keby z tejto našej malackej sociálnej organizácie odišla. Nemám problém zahlasovať za výmenu štatutára, ktorý nesie zodpovednosť aj za hospodárenie, ale zároveň si myslím, žeby bolo dobré pre mesto a jeho občanov, aby v MCSS p. Mračnová pracovať zostala.

Myslím si, že nie je dostatočné urobiť len ekonomický audit a len na základe neho sa rozhodovať , ale pozrime sa aj na štruktúru organizácie, ako sa za posledné roky rozrástla a úlohy (mnohé nové , ktoré plní. A potom rozhodujme o štatutárovi organizácie.

16.04.2011 11:25:33 | tiež opatrovateľka

a už ste dostali karné opatrenie len preto ,že momentálne nieste in

16.04.2011 12:15:07 | Paulína Kováčová

dovolím si absolútne nesúhlasiť s postojom pána M. Andila a pokial zahlasoval podla svojho súcasného osobného postoja podla mna ziadne osobné postoje do zastupitelstva nepatria, verim, že viacerí podla toho aj zahlasovali..tu sa moja polemika konci. Nemyslím si, že občanom Malaciek, vysvetlíte, aby konali a reagovali bez emocii ked sa rozkradne 136,- tis. EUR, ďalej si nemyslím, že by mala zotrvať na svojom mieste pokial sa ukonci dokazovanie, nakolko ako vy môzete vediet a predpokladat akym smerom a co privedie vysetrovanie... ?
...niektore nazory a postoje su tu az prilis obhajajuce situaciu, niekoho kto niesol zodpovednost, a zlyhal a tu nie je, co viac podla mna obhajovat a riesit..

16.04.2011 17:38:12 | obcan

Pan Andil zobudte sa uz nie je rok 1989.

Ako som povedal ..... chce sa mi zvracat , v mestskom zastupitelstve "zaujmy obcanov" "zastupuju" skorumpovane prasce

Podla informacii to vo vedeni mesta nie je o nic lepsie....

Pokial viem pani riaditelka MsCSC dostavala za svoju pracu mzdu, alebo to robila zadarmo???

Tak tu netrepte o tom ako svoju pracu milovala....

Ak ma pani riaditelka len stipku charakteru, tak odstupi sama.

Ja by som mila pani riaditelka na vasom mieste odstupil aj preto, aby mi nikto nemohol podsuvat marenie vysetrovania, cim dlhsie vo funkcii ostanete o to vacsie maslo budete mat na hlave.

16.04.2011 20:58:57 | Marián Andil

Pre obcan:
vaším výrokom o skorumpovaných poslancoch hádžete všetkých do jedného mecha. Ja mám svedomie čisté. Ak máte na niekoho dôkaz (nielen vaše domnienky), tak toho konkrétneho poslanca pomenujte a sa pod to aj nezabudnite podpísať svojím menom.

Niektorí anonymní diskutéri používajú hrubé a silné slová pri svojich slovných útokoch. Vo všeobecnosti im chýba úcta k človeku ako takému, sú to zatiaľ zbabelci. Znechucujú aj ďalším čitateľom celkový dojem z článkov alebo diskusie.
Tento web nie je krčma ani tu nikto nie je doma. Chodí sem pravidelne niekoľko stoviek IP adries. Často sa tu diskutuje o druhých ľuďoch. Skúsme sa tu o tých druhých vyjadrovať trochu s úctou. Udržme si v tomto priestore kultúru a uvidíte, že potom tu bude viac ľudí vyjadrovať svoj názor, čo obohatí, inšpiruje nás všetkých. Takto tých pár hrubo sa vyjadrujúcich a útočiacich anonymov odrádza od písania svojich názorov mnohých čitateľov práve kvôli tomu, aby ich napríklad niekto neoznačil, že je „prasa“.

17.04.2011 08:36:06 | obcan

Pre Andil, s uctou je mozne sa vyjdrovat len k ludom , kt. si uctu zasluzia, (to neplati o ludoch, kt.hovoria o tom, ze si ju zasluzia) co sa tyka vasho svedomia pan Andil, nemate nahodou v mestskom zastupitelstve zastupovat nazory a potreby obcanov, kt. vam dali hlas???
Vela demagogov konalo podla svojho svedomia......o to tragickejsie boli nasledky.
Aj uctovnicka v MsCSS konala podla svojho svedomia.... a vysledok????

Pan Andil zobudte sa uz nie je rok 1989.

Ako som povedal ..... chce sa mi zvracat , v mestskom zastupitelstve \"zaujmy obcanov\" \"zastupuju\" skorumpovane prasce

Podla informacii to vo vedeni mesta nie je o nic lepsie....

17.04.2011 11:23:06 | Marián Andil

Pre obcan:
Sú dva typy úcty. V prvom stupni človek má úctu len k tým, ktorí si ju podľa jeho názoru zaslúžia ... to je aj váš prípad :) Keby som sa držal len tohto kritéria, tak úctu k Vám nemám, lebo ste zbabelý a nedokážete sa pod svoje „silné“ slová verejne podpísať.
V druhom stupni človek chápe úctu ako rešpektovanie druhej osoby ako hodnoty. Tu nezáleží tak na tom , s kým máme tú česť. Istú úctu cítime ku všetkým, len jej miera nie je rovnaká, lebo závisí od našich sympatií k postojom a činom toho druhého človeka. V tomto prípade ale rešpektujeme ostaných bez ohľadu na to, čo dokázali alebo nedokázali, ich politické názory, farbu pleti ... atď. Nepovyšujeme sa nad druhých, neurážame ich.... Ale samozrejme je potrebné, keď si to ten druhý zaslúži, ho s úctou (bez nenávisti, závisti.. atď) výchovne, s poučením „nakopať do zadku“

Keď som písal o mojom čistom svedomí, tak som tým reagoval na vaše plošné obvinenie ohľadom korupcie mestských poslancov a vyzval som Vás, aby ste menoval konkrétne mená a sa pod to aj podpísal. Na túto výzvu ste však nereagovali.

Ja neviem presne, kto mi vo voľbách dal hlas a kto nie. Zastupujem názory a potreby občanov, ktoré sú mnoho krát protichodné. Preto sa snažím na problém pozerať z viacerých uhlov pohľadu a potom sa rozhodnúť. Myslím si, že aj ohľadom vyvodenia zodpovednosti a jeho typu voči riaditeľky MCSS je verejnosť názorovo rozdelená. Len tá názorovo odlišná časť voči Vám, tak veľmi nekričí.

17.04.2011 15:59:37 | Jaro Z.

Aký je tvoj názor
Chcem reagovať na príspevok p. Říhu ohľadne kontroly v MsCSS. Súhlasím s tým, že predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny zástupca. Ale nemôžem byť spokojný s prácou hlavnej kontrolórky, veď len pred nedávnom robila dlhodobú kontrolu v MsCSS. Ona predsa má právo kontrolovať štatutárneho zástupcu či vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu. Ako to, že neprišla na tak závažný problém ? Ako potom kontrolovala tok peňazí ? Veď je to ekonómka ( podľa názorov niektorých poslancov veľmi odborná, uznávaná). Ako správnu ekonómku by ju mali v provom rade zaujímať financie (príjmi a výdaje z rozpočtu) a samozrejme ich preverovať. Podľa mňa to nerobila nielen pri poslednej kontrole ale určite ani nikdy predtým. Je to prinajmenšom nedostatočne odvedená práca hlavnej kontrolórky. Správu na MsZ predkladala 27.1.2011 a samozrejme bola "super". Prečo nik z poslancov nepodal návrh na jej odvolanie za tak super vykonanú kontrolu, myslím si, že mesto nepotrebuje takého kontrolóra alebo jej mohli navrhnúť aspoň finančný postih. Ten by si určite zaslúžila bez ohľadu na to, že sa budú preverovať v MsCSS aj predchádzajúce obdobia. Prečo odvolať riaditeľku MsCSS, veď ona nie je ekonómka.

17.04.2011 19:37:59 | obcianka

Pokial viem, p. Mracnova ma titul bakalara...

17.04.2011 20:08:54 | obcianka

pre "OBCAN"
nikoho si nezastavam, ak niekto spravil chybu, ma za nu niest zodpovednost. To sa tyka kazdeho z nas!!!

P. Mracnova je v tomto centre zamestnana uz takych 30 rokov!!!! Postupne sa sama vypracovala na miesto riaditelky, vtedy sa zacalo centrum postupne zveladovat a ziskalo si dobre meno. Ked sa z centra stala prispevkova organizacia, ona hladala sponzorov, aby stari ludia, co su tam ubytovani zili na sklonku svojho zivota dostojne! Vdaka nej to centrum este stale v Malackach mame aj ked pred 3-4 rokmi ju taktiez podobnou formou chceli zbavit funkcie, co im nepreslo. Kto mal a stale ma na toto miesto alebo cele centrum zalusk?????? Mali by sme trochu porozmyslat, komu tato fraska pomoze? Urcite nie tym chudakom dochodcom, co tam byvaju. A kde su peniaze? Preboha, to, co sa riesi v MCSS je nic proti tomu, kolko penazi sa straca do sukromnych vreciek!!!! Vie to snad kazdy obcan tohto mesta, pretoze to vidime. Ved sa pozrite, ako Malacky vyzeraju, keby neulievali peniaze, zilo by sa tu uplne inak. A mimochodom pani hlavna kontrolorka na to neprisla pocas tolkych kontrol, ktore v centre pravidelne vykonava???????? Zvlastne. A ked uz utocite na niekoho rodinu, pozrite sa najprv na tu svoju, prejavte trochu ucty...kazdy mame svoje chyby a o p. Mracnovej mozem povedat, ze je to clovek, ktory ludom skutocne uprimne pomaha.

Pravda v tejto "kauze" je niekde uplne inde, nez to vyzera...

17.04.2011 20:31:28 | Milan

Ako tu tak sledujem príspevky .........zamyslím sa ako pán Andil, potom sa pozrem na vec z iného uhla ako občianka..... a už to mám:

Navrhnime pani riaditeľke odmenu!

.....a v logu mesta zmenme nápis na:

Malacky, dobré miesto pre rozkrádanie verejných financií

17.04.2011 21:28:54 | Ivan

Ja len stručne, reagujem na:
15.04.2011 17:16:47 | obcan
Pozrite si toto hlasovanie a potom píšte také hlúposti, aké píšete. P. Říha bol jeden zo 4 poslancov, ktorí hlasovali za odvolanie riaditeľky... http://www.malacky.sk/docs/msz/hlasovanie/110414.zip, hlasovanie č. 0008
Môj názor: podľa mňa mala riaditeľka podať sama výpoveď, aj keď jej neupieram viaceré zásluhy, ktoré tu mnohí spomínajú, ak je to tak, ale toto bolo nezodpovednosť najväčšieho zrna. Ostaním vo funkcii môže navodiť ďalší zmätok vo vyšetrovaní. Dúfam, že to nie je jej účelom...

18.04.2011 07:33:54 | DJ

Ako to, že hlavná kontrolórka mesta pri predchádzajúcich kontrolách nenašla žiadne pochybenie ani nezhodu. Na túto rozkradnutú fantastickú sumu prišla až teraz . ??????????????

18.04.2011 12:33:45 | VT

Aký je tvoj názor
Už len chýba doplniť, aké boli v MCSS za rok 2010 vyplatené odmeny. Nikde sa to nespomína. A ak boli vyplatené, prečo nie, veď kontrola nič nezistila. Zodpovednosť je tak nielen na vedúcej, ale aj na kontrole. Veď kontrola je na to, aby zisťovala a upozorňovala na nedostatky. Čo je to za kontrolu, keď zisťuje to čo je dobré a čo je zlé nezistí. Taká suma sa nedá spreneveriť len tak zo dňa na deň. Preto si myslím, že treba riešiť aj nedôslednosť kontroly, lebo aj jej pričinením došlo k tomu, že je "sprenevera" taká vysoká.

18.04.2011 14:22:34 | Paulína Kováčová

plne súhlasím s názorom s VT, čo som tu už prezentovala a diskutovala o činnosti a zodpovednosti "kontrolórky" s J. Rihom, ako nic - "pk" a stale tvridim, že činnost p. Čikošovej je neuplna, zaujímalo by ma ako prebiehala kontrola v rokoch 2008, 2009 ako vtedy kontrolovala...ešte dobre, že si primátor mesta MA všimol dlh v registri Soc. poisťovne, lebo zrejme by sa pekne kradlo aj dotera.../ a sociálna poisťovňa nemá povinnosť informovať o vašich dlhoch, pretože odvádzať do soc. poisťov. je našou povinnosťou / !!!

18.04.2011 15:45:15 | maja

Počula som od prítomného na zasadaní zastupiteľstva že p. riaditeľku Mračnovú už dávno riaditeľ inkubátora upozornoval na tú defrandantku a ona že vraj nič nepodnikla. Možno že jej i odmeny dala. No to je nasmiech, či skôr na zaplakanie.

19.04.2011 12:20:53 | osusky

Važení „Ľudia pre Malacky“
Nedá mi nereagovať ako dlhodobému pracovníkovi v ekonomickej oblasti na kauzu takýchto rozmerov (defraudácia verejných prostriedkov v MCSS) prostredníctvom Vašej web stránky, napriek tomu, že som už len váš bývalý fanúšik. Prečo bývalý? Nevidím dôvod to vysvetľovať. Snáď len dve slová k tomu – populizmus a tendenčnosť vás sprevádza odkedy sledujem kroky vašej iniciatívy v MsZ. A potvrdili ste to opäť i na poslednom zasadnutí MsZ svojim kabaretným hlasovaním.
Porovnávať kauzu defraudácia verejných prostriedkov v MCSS s pochybením na HBV Jánošikova je totálne absurdné. Defraudácia a pochybenie – keď to správne nazveme je to porovnateľné? Ani pri najlepšej snahe.
Zásadný moment tejto kauzy je podľa môjho názoru - vyvodenie zodpovednosti. Dnes je zrejmé, že prišlo preukázateľne k odlevu prostriedkov vo výške cca 136 tis. €. V civilizovanom svete, kde právo a morálka majú ešte akú takú hodnotu (veď ste sám právnik p. Říha), po prepuknutí škandálu zodpovední odstúpia. Ak im chrbtová kosť dovolí a postavia sa do pozície obete, je ich potrebné postaviť mimo službu, minimálne do ukončenia vyšetrovania. Návrh primátora mesta na odvolanie zodpovednej mal byť podporený celým poslaneckým zborom. Ak nie poslaneckým zborom, prečo ho nepodporila aspoň Vaša iniciatíva? Veď s maximálnou ostrosťou hodnotíte každé pochybenie. V tomto prípade Váš kritický postoj zrazu vyprchal. Prečo? Odpoveď je jednoduchá, pretože kauza sa dotkla manželky „jedného z vás“. V tomto prípade podľa vás treba počkať na výsledky vyšetrovania.
Mňa ako občana tohto mesta v tejto súvislosti ale vôbec nezaujíma či zodpovedná štatutárka mala resp. nemala o tom vedomosť. Viac ma zaujíma v čom podľa Vás spočíva pozícia štatutára organizácie, keď umožnil jednej pracovníčke takýto „prachsprostý“ tunel. Ako bola štatutárka informovaná o chode a hospodárení organizácie, ako boli nastavené vnútorné kontrolné mechanizmy organizácie? Organizácia doplatila na bezbrehú nekompetentnosť jej štatutára. Defraudant sa veľmi rýchlo zorientoval s kým má dočinenia. Pozoruhodné je, že v máji nastúpila do zamestnania a v júni si odliala prvé prostriedky. Fakt, že defraudantka bola v pracovnom pomere v MCSS ešte i v deň konania MsZ, netreba už ani komentovať. Ešte Vám to nič nehovorí vážení poslanci občianskej iniciatívy „Ľudia pre Malacky?“
Poslaním štatutára je i rozdelenie kompetencií. Avšak v zásade platí, že kompetencie v rámci ekonomického zabezpečenia organizácie - účtovanie, neobmedzené disponovanie so zdrojmi, hotovostný platobný styk apriori nemôžu a nesmú byť sústredené v jednom zamestnancovi. Ak sú, je nevyhnutná sústavná kontrola. Štatutár nemusí byť ekonóm, ale hádam pozná základné ekonomické kategórie ako pohľadávky, záväzky, náklady, výnosy, zisk a strata. Zák. o účtovníctve prikazuje účtovnej jednotke vykonať každoročne ku dňu 31.12. inventarizáciu pohľadávok a záväzkov. Veď zo záväzkov voči dodávateľom bolo zrejmé, že organizácia niekomu dlží. Ak eviduje organizácia dlh musí ho zdôvodniť v poznámkach k účtovnej závierke. Účet peniaze na ceste, cez ktorý sa účtovali odliate zdroje organizácie mal by byť ku koncu roku vysporiadaný. Ak nebol, opäť sa to rieši zdôvodnením. Vedzte, že viem o čom hovorím. Akou formou riešil štatutár organizácie absenciu zdrojov, na základe akých ukazovateľov hospodárenia žiadal o ďalšie a ďalšie príspevky MsZ? Je pomerne jednoduché finančný deficit na jednej strane vykrývať príspevkami od MsZ a na strane druhej preniesť absenciu zdrojov na tých najbezbrannejších - odberateľov sociálnych služieb. Ale čo ma skutočne zaráža je skutočnosť, že štatutárke organizácie nechýbalo 136 tis € počas obdobia úspešného tunelovania organizácie jednou účtovníčkou.
Rovnako ma uvádza do pomykova, že v MsZ jedným z poslancov je manžel štatutárky organizácie, ktorej príspevky schvaľuje MsZ. A to, že p. poslanec vo veciach týkajúcich sa MCSS nehlasuje je fraška.
V neposlednom rade zodpovednosť nesie i kontrola. Pokiaľ sa kontroly vykonávajú v rozsahu – kontrola súladu hospodárenia s rozpočtovými pravidlami, nakladania s verejným majetkom, súlad so zákonom, nie je zbytočná, ale nedostatočná.
Viete, čo ma na tomto zaráža je fakt, že verejnosť sa veľmi kriticky stavia k počinom šafárenia a tunelovania verejných prostriedkov v rámci celoslovenských rozmerov a pomerov. Ale tam je to predsa len anonymnejšie, menej sa nás to osobne dotýka. Aj keď pripúšťam je to krátkozraký pohľad. Ale, keď sa nás to dotkne v rámci mesta v ktorom žijeme, v ktorom sa vzájomne poznáme, povedal by som, že určité veci nemôžu byť priechodné. Opak je pravdou, veď to je výsmech a pľuvanec do tváre všetkým slušným ľuďom. Vzhľadom na to, ako ste rozporuplne hlasovali a v rámci toho taktizovali a kalkulovali ( s čím, to viete len Vy), nečakajte v tejto kauze podporu verejnosti. To že ste „Ľudia pre Malacky“ vám zostalo iba v názve a to neuplynulo veľa času od volieb.
Je fakt, že takýto preukázateľný megaškandál v rámci samosprávy som nezaregistroval na celom Slovensku, ale na druhej strane tiež som nezaznamenal, že by po akejkoľvek defraudácii zostal vo funkcii zodpovedný aktér.
Podľa Vašich postojov, ktoré dlhodobo sledujem, by sa na prvý pohľad zdalo, že ašpirujete Vy a Vaši spoluhlasujúci z iniciatívy „Ľudia pre Malacky“ na titul (parafrázujúc) „spravodlivý medzi národmi“, ale opäť ste ma presvedčili spôsobom vášho hlasovania v predmetnej veci, že vaša verejná rétorika a skutočná realita vášho konania sú dve veľmi vzdialené veci.

19.04.2011 16:02:40 | viera k

p. Osuský ďakujem nedovolila som si dotraz písať , určite by som to tak nevedela ,ale súhlasím s každým slovom ktoré ste napísal.Myslím, že je nás veľa, ktorý touto kauzou menia názor na LPM.

19.04.2011 20:18:16 | Ivan

Absolútny súhlas s osusky

19.04.2011 21:08:35 | TT

pre osusky-vysvetlenie tiež ekonomky ale poctivej :-)
riaditelke nemohlo chýbať 136 tis.€,pretože to bol planovaný náklad(výdavok)na sociálne poistenie zamestnancov do SP,"len!"nebol odvádzaný na účet SP ale na iný-vlastný učet
rozmýšľam nad tým z vlastnej praxe ako sa dalo na to prísť skôr,znamenalo by to skontrolovať správnosť čísla účtu každej platby externého dodávateľa,jednoducho každej platby a to ani účtovní auditori takto neoverujú...,A ak mala ekonómka podpisové právo k účtu,alebo podpisový certifikát na Internetbanking tak si to mohla posielať ako chcela.Takže podľa mňa chyba systému...

19.04.2011 21:21:03 | Viera P.

Riesite ci za to moze riaditelka kontrolorka poslanci primator .. a nemozu za to ufonci? Preco neriesite TU HLAVNU??? ZEBY EKONOMKU??? OSOBU ktora peniaze UKRADLA!!! RIESITE tu ludi ktory o tom nevedeli.. Z VASEJ diskusie vycnieva ze ekonomka je tu najcistejsia osoba A NA NU ZABUDATE? AKO ZABUDA BYVALY PRIMATOR? TEn ma strasne kratku pamat aj TEN JE NAJCISTEJSI V TOMTO DOBROM MIESTE PRE ZIVOT.. a ako hlasoval BYVALY PRIMATOR na ktoreho boli podavane trestne oznamenia??? PROTI??? ZA?? ROZOSMEJTE MA!!!!

19.04.2011 21:30:53 | Ivan

TT: podľa mňa to všetko smeruje na to, že bola chyba systému. Resp. systém, ktorý si vytvorila ekonómka bez akejkoľvek kontroly. To je ten najväčšé prúser...

Viera P. Myslím, že diskutovať o "chybe" ekonómky tu nemá absolútne žiadny... Je to úplne jasné a boli aj podniktnuté kroky vrátane trestného oznámenia, ak sa nemýlim... Takže rozoberať ju ďalej je bezpredmetné...r

19.04.2011 21:37:22 | Viera P.

Kde najdem hlasovanie poslancov??? BYVALY PRIMATOR hlasoval ako??? ZISTITE MI TO!! DIskutujete tu o osobach a HLADATE VINIKOV??? VINIKA PREDSA POZNAME A TO NEMUSIM TRAVIT TYZDEN NA INTERNETE AKO NEJAKY JEDINCI ---- ODPOVED PRE JEDINCOV HLADACOV VINIKOV -- ZEBY EKONOMKA??

19.04.2011 21:41:14 | Ivan

Už som to tu raz spomínal... http://www.malacky.sk/docs/msz/hlasovanie/110414.zip, hlasovanie č. 0008
Ak myslíme toho istého, tak hlasoval proti odvolaniu riaditeľky.

19.04.2011 21:53:36 | TT

Ivan:súhlasím ...asi bez systému,bez kontroly...neplatenie odvodov je myslím trestným činom...okrem iného

19.04.2011 23:08:31 | Milan Ondrovič

Vážený pán Osuský, s mnohými vecami s Vami súhlasím, avšak pre mňa je zodpovednosť riaditeľky MsCSS úplne porovnateľná so zodpovednosťou osoby, ktorá riadila projekt výstavby HBV Jánošíkova, pretože ani jedna nezvládla svoju úlohu a mesto prišlo o nemalé prostriedky, či Vy si nemyslíte, že v procese projektového riadenia je potrebná kontrola, dodržiavanie harmonogramu a sledovanie samotnej realizácie, pretože v stavebníctve je to teda extra dôležité, pretože ak by bola o mesiac dlhšie zima, prekúrili by sme aj 1.máj. Nemyslím si, že porovnávať tieto veci je absurdné. Nechcem sa zastávať názoru poslancov, ktorí sa zdržali, alebo hlasovali proti odvolaniu riaditeľky MsCSS, ale rozhodovať o odstrelení 30 ročnej kariéry ženy, ktorá to centrum vybudovala a pozdvihla z prachu (tak sa o tom rozprávalo), na základe čiastkovej kontroly a rozpravy v ktorej viackrát bolo povedané, že odliv peňazí bol tak šikovne realizovaný, že by ho odhalil iba audit, ktorý sa nerobil, nebolo ani pre mňa ľahké. Napriek tomu súhlasím s Vami, že tam zlyhala jej informovanosť a vnútorné kontrolné mechanizmy, a preto som hlasoval tak ako som hlasoval už teraz, ja nepotrebujem čakať na uzavretie kontroly. Priznám sa, že som bol sám z výsledku hlasovania prekvapený, a už len na záver dodám že LPM nie je politická strana, kde sa diktuje kto má ako hlasovať, všetci majú vlastný, slobodný názor. Poslanci za LPM nemajú ani väčšinu v zastupiteľstve, a ak si to zrátate, aj keby sme všetci hlasovali tak, ako ste si to predstavoval, bolo by nás s pani Tedlovou len 8 zo 17.

19.04.2011 23:40:04 | ŠÁMOT

Vierke P.
Vieruško, čakaj trpezlivo, zbav sa toho strachu, Tvoj výstup nepíš tak, potom má úroveň žiaka pomocnej školy, vieš aj lepšie a už konečne vstup do súčasnosti, hrabeš sa v čomsi o čom nemáš ani potuchy, ale ani informácie, píšeš, čistíš. Prečo si to vôbec neoveríš ? To Ťa nenapadlo....
Ver mi, prichádzajú ťažké časy. Už je to vlastne tu, to už ovečko nebude čistenie ako si to pekne podfarbila, ale poriadné rúbanie a už aj začalo kšaftami s pozemkami na Olšinách, Janošíkovej. Čo tak nechceš pozrieť na Tekos. Je v súkremních rúkach, alebo je to Ondrejkova organizácia. Ako Ťa poznám nedáš si to ujsť.Nie -kto aj platil dokumentáciu za výstavbu školky komu pánovi priateľovi Ondrejku - Streleckému a pod. Prídu a to si píš na rad ďalšie kauzy veľmi zaujímavé pre Teba. Až bude Ťa z toho bolieť hlavička - ovečko. Tvoje náhľady napovedajú,dávajú šípiť, že v niečom sa vezieš aj Ty. Inak by si sa tak nebála tých v tých komisiach. Postavili sa Ti do cesty alebo Ti už aj stúpili na ...Verím, že Ťa oslovia ovečko moja.

20.04.2011 09:27:58 | Martin Johanes

Povinnostou auditora je na zaklade materiality (hladiny vyznamnosti) zauditovat vybrane rozpoctove a prispevkove organizacie, ktore zriadilo mesto. Okrem toho by mal zauditovat (resp. overit si, ci bol spravne vykonany audit inou spolocnostou) aj ostatne obchodne spolocnosti, v ktorych ma mesto podiely. Vsetko pre ucely pripadnej konsolidacie.
Nepoznam presnu schemu, akym sa toto "kreativne uctovnictvo" realizovalo, ale mozno by nebol zly napad vykonat audit vo vybranych instituciach. Audit sa moze realizovat len na vybrane oblasti, ktore si objednavatel urci. Cena auditu je rozna podla spolocnosti. Najlacnejsim variantom je auditor - fyzicka osoba, ktory chodi na audity sam a nema schopnost ist do detailov z casovych dovodov. O nieco drahsim variantom je renomovana spolocnost, ktora postupuje podla standardov a nemoze si dovolit nieco prehliadnut. Mozno by ste mohli pouvazovat nad vyuzitim sluzieb auditora.
Okrem auditora a kontrolora by mohli na kontroly chodit aj clenovia ekonomickej komisie, myslim, ze tam su aj uctovnici, ktori rozumia "kreativnemu uctovnictvu".

20.04.2011 16:22:32 | marcela p.

NECH NAŠI POSLANCI SCHVÁLIA HĹBKOVÝ AUDIT NIELEN V MCSS ALE V KAŽDEJ ZLOŽKE MESTA!!! AJ V PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH, AJ NA MESTE!!! KEĎ JE V MESTSKEJ ORGANIZÁCII TAKÝTO BORDEL, NECHCEM ANI VEDIEŤ, CO JE NA MESTE SAMOTNOM!!! A KEĎ KONTROLA, TAK UŽ PORIADNA!!! UVIDÍME, KOĽKO HLÁV BY PADLO!

20.04.2011 20:36:31 | Martin Johanes

Pracujem uz dlhsie v oblasti auditu a takuto \"kreativnost\" riesime dost casto. Takze ma vobec dany sposob neprekvapil, skor \"pobavil\", ako to mohlo tak dlho \"prezit\". Nepoznam detaily, ale podla mna zlyhal uplne interny kontrolny system - existuju smernice, ktore by sa mali v organizaciach (nezalezi na type) dodrziavat - kolobeh dokladov, rozdelenie pravomoci, schvalovanie uhrad, kontrola \"styroch oci\", inventarizacia ku koncu obdobia, posielanie konfirmacnych listov....ak nic take neexistuje, pytam sa ako to moze cele fungovat? Minimalne bol poruseny Zakon o uctovnictve. Poukazal na to niekto? A co v ostatnych instituciach zriadenych mestom? Oslovte odbornikov, ktori vam ich \"usiju na mieru\". Nepozerajte na vstupne naklady s tym spojene, pretoze sa to viacnasobne vrati.
Ja by som pridal do diskusie par poznamok:
1. kedze ma mesto svojho auditora, overoval aj danu organizaciu? Akym sposobom? Je audit vierohodny a nezavisly? Je auditor poisteny? Moze sa dany fraud uplatnit?
2. akym sposobom sa realizovala kontrola zo strany mesta pocas danej doby? Ake boli zavery? Ma kontrola nejaky plan/program, podla ktoreho postupuje? nema zaujem mesto zriadit interny audit?
3. Ake zavery prijimala \"ekonomicka\" komisia? Bol pritomny v komisii aj odbornik z oblasti uctovnictva, ktory by sa mohol vyjadrit?

Viem, po vojne je kazdy generalom, treba sa z toho hlavne poucit a oslovit odbornikov. Najviac ma zaujal prispevok \"osusky\", ten bol k veci, ostatne je len politikarcenie....

21.04.2011 00:01:03 | anna

Pán Johanes, to je síce pekné, čo píšete, ale je to iba teória. Viete dobre, že sa tak postupuje málokde. Inak by Slovensko nebolo tam, kde je. Ak by všetci postupovali tak, ako navrhujete, kto by potom kradol? Čím menej kontrol, tým lepšie. Štátna správa, štátne zákazky na všetkých úrovniach by stratili svoju príťažlivosť, Ak by do toho začali rýpať rôzni audítori, konrolóri, čí iní ori, zbohom tma! Toto by ste dopriali všetkým tým štátozlatokopom? Je to od vás neľudské, takto brať možnosť všetkým neschopnoschopným postarať sa o svoje rodiny. Pozor! Nesmie sa to preháňať. 100 000 je už moc. Tých 10 000 tisíc ročne by si nikto nevšimol. Veď to sa deje okolo nás stále. Ale ísť do stotisícov si môžu dovoliť len politici celoslovenského významu. Ševče, drž sa svojho kopyta. každý má kradnúť primerane. Potom to funguje. A fungovať ďalej i bude. O tom som presvedčený. Čím je viac neschopných ľudí, tým viac sa kradne. A Slovensko je nimi posiate. Takže Vaše teórie kontrol sú bohužiaľ mocipánom len pre smiech. Keď si jedna ekonómka pomerne bezvýznamnej organizácie dokázala takto prilepšiť, nechcem vedieť, ako si prilepšujú tí pri väščích korytách. A ani sa to, bohužiaľ, nedozviem. Musela by sa zmeniť kultúra celej spoločnosti a toho sa ja už bohužiaľ nedožijem. Možno moji vnuci. Základ je nemať kradnúť z čoho. A tu prichádzajú na rad len dve možnosti. Buď bude mať všetko svojho pána, ktorý si to sakramentsky ustráži, alebo sa všetko rozkradne. Obávam sa, že nám hrozí druhá možnosť.

21.04.2011 02:21:09 | Valentín Magdolen

Vážení diskutéri ,
„Demokracie, tož diskuse“ T.G.M.
opäť po dlhom čase mi nedá nereagovať na niektoré príspevky:
- z príspevku „maji“ z 18.4. je vidieť, že informácie zo zastupiteľstva sa jej dostali iba sprostredkovane a značne zdeformované. Neupozorňoval som p. riaditeľku Mračnovú na jej pracovníčku – ekonómku tunelárku, v zmysle, aby si na ňu dala pozor. Pravdupovediac chcel som riešiť náš problém, ktorý sme s ňou mali v inkubátore. Pani riaditeľku Mračnovú v roku 2008 prednosta mestského úradu (člen správnej rady inkubátora) informoval, že jej pracovníčka dlží inkubátoru od roku 2006 sumu cca 2500€. V roku 2010 (nakoľko v s.r.o. ekonómky MCSS došlo k zmenám) som oslovil p. riaditeľku Mračnovú s tým, že jej pracovníčka má voči inkubátoru podlžnosť a žiadal som ju, aby mi sprostredkovala s dotknutou osobou stretnutie. Pani riaditeľka Mračnová mi odpovedala, že je o celej záležitosti informovaná p. prednostom a, že mi dohodne stretnutie. Ako som už spomenul, nebolo to varovanie, skôr som v tajnosti dúfal, že na ňu urobí „nátlak“ – vysvetlí jej, že je to prinajmenšom neetické byť dlžný jednej mestskej organizácií peniaze a od druhej brať výplatu. Otvorene som však p. Mračnovú samozrejme o to nežiadal. O žiadnych machináciách na MCSS sa v roku 2008 ani 2010 nevedelo a pravdu povediac som si niečo také až doteraz nedokázal ani len predstaviť. V inkubátore jedna osoba účtuje, druhá robí banku – prevody a tretia kontrolu výpisov. K 31.12.sa každoročne vykoná účtovná závierka (overená audítorom) spolu s inventarizáciou všetkých účtov. Ďalšie kontrolné mechanizmy: štatutár – námatková kontrola + dozorná rada inkubátora.
- k príspevku p. poslanca Ondroviča chcem vyjadriť hlboký nesúhlas. Porovnávať zlodejčinu z MCSS a HBV Jánošíková je nonsens a demagógia najhrubšieho zrna. Pýtam sa Vás p. Ondrovič, čo je ekonomickejšie výstavba 3, či 5 bytových domov? Majme pritom na zreteli zriadenie staveniska, zásobovanie, žeriavova dráha.... strážna služba –teda fixné náklady ktoré sú rovnaké pri 3, či 5 domoch. Malo mesto inú voľbu? Dobre pritom viete, že takéto projekty sa realizujú v kvalte (veď peniaze treba využiť vtedy keď sú) a problémy sa riešia za pochodu, často sa variuje a dochádza k zmenám, ktoré samozrejme majú dopad i na termín dokončenia. Mimochodom viete vôbec aký mal byť pôvodný termín dokončenia výstavby? K akému oneskoreniu teda došlo! Ak máte záujem môžete si pozrieť nasledovný link: http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/bytovky-v-tatrach-stavali-na-cudzom/ Na rozdiel od Malaciek, bytovky pre mladé rodiny vo Vysokých Tatrách (oba projekty dostali podporu z toho istého mechanizmu) boli postavené skoro výlučne na cudzích pozemkoch. Podotýkam že Mesto Vysoké Tatry sa vysporiadava s pôvodnými majiteľmi až v týchto dňoch, čo je 5 rokov od ich kolaudácie!!! Malacky to urobili (s tými, s ktorými to bolo možné) ešte pred kolaudáciou. Problém s pozemkami pod HBV je predsa o niečom úplne inom. V MCSS sa kradlo a naproti tomu, Mesto Malacky neprišlo o 30 000€ + ďalších 105 000€, ale získalo a získa pozemky za znaleckú cenu. Čo je však najdôležitejšie postavilo sa 5 a nie iba 3 domy.
- v niektorých príspevkoch (najmä TT z 19.4. 21:08hod) je absolútna nepresnosť. 136 tis.€ nebolo vôbec plánovaný výdavok na Sociálnu poisťovňu. Podlžnosť voči Soc. Poisťovni cca 50 tis.€ (odvody za mesiace august 2010 až január 2011) bola uhradená vo februári 2011. Zatiaľ chýbajúcich 136 tis.€ bolo natvrdo, bez akýchkoľvek faktúr, či maskovania prevedených na súkromné konto. Preto vôbec nesúhlasím s tvrdeniami ktoré popísal p. Ondrovič (19.4. 23:08hod) o „ šikovne realizovanom odlive peňazí, ktorý by mohol odhaliť iba audit“. Model bol jednoduchý až primitívny. Po pingpongu prevodov medzi jednotlivými účtami vždy nasledoval prevod na súkromný účet (nie na základe faktúry!). Mimochodom bežný audit sa vôbec nezaoberá kontrolou prevodov, ale principiálnymi systémovými záležitosťami. Takisto nesúhlasím s tvrdením p. Ondroviča, že tam zlyhali vnútorné kontrolné mechanizmy. Nič nezlyhalo. Žiadne totiž neboli.
- záverom budem reagovať na príspevky p. poslanca Říhu z 22.2.2011 15:36hod, 25.2.2011 10:06hod. Pán poslanec, verte mi, nie som chronický prispievateľ, nepíšem rád a trvá mi to dlho. Ale, ak už niečo napíšem, tak sa pod to i podpíšem. Očividne ste si ma s niekým pomýlili, i keď ku koncu Vám asi svitlo... . Osobne si myslím, že táto stránka nič nevyrieši. Pre väčšinu ľudí nahrádza bútľavú vŕbu, pre mnohých žiaľ už zaniknutý humorno-satirický týždenník ROHÁČ. Ale prosím Vás, ak už dávate priestor anonymom (mám pochopenie, že väčšina si to nechce so žiadnou zo strán rozhádzať), tak sa neoháňajte IP adresami . Ja Vám píšem z domu, som už po pracovnej dobe a nepíšem Vám ako riaditeľ N.O. , ale ako občan s vlastným názorom.
Všetkým radostné prežitie Veľkonočných sviatkov! I keď niektorým by sa zišli najmä Turíce...

21.04.2011 06:44:35 | Natasa Spelicova

Pan Magdolen, dufam, ze ste to tak nemysleli, ale Vas prispevok vyznieva ako obhajoba stavby HBV Janosikova na cudzich pozemkoch. S tym rozhodne nesuhlasim. Akykolvek dobry umysel - postavit viac bytov - nemoze umyselne siahnut na vlastnicke prava obcanov. Tie maju zarucene ustavou. Kym vo Vysokych Tatrach bol mestsky urad presvedceny o tom, ze parcely vlastni (podla slov samotneho mestskeho uradu), v Malackach boli zodpovedni pracovnici upozorneni, ze sa byty stavaju na sukromnych pozemkoch a neurobili nic. Vedome pokracovali vo vystavbe a sposobili mestu priamu skodu a umyselne siahli na majetok, ktory mestu nepatril.
Pri tejto stavbe tiez zodpovedni pracovnici bez vykonania kontroly preplatili fakturu vo vyske 107 000 eur za prace, ktore neboli zaznamenane v stavebnom denniku a teda je mozne, ze ani neboli vykonane. Ja osobne toto povazujem za rovnaku zlodejinu ako defraudovane peniaze v MCSS, pretoze aj tieto peniaze skoncia v niekoho vreckach. Na okradanie statu alebo mestskych pokladnic sme akosi menej citlivi, ale nie je v tom ziadny rozdiel.
Suhlasim s Vami, ze v MCSS doslo k zlyhaniu, pretoze jedna osoba by nemala mat moznost robit prevody a zaroven aj kontrolu vypisov, resp. dostat sa k nim a zatajit ich pred riaditelkou. Do akej miery je za to riaditelka priamo zodpovedna, urci kontrola a potom mesto urcite vyvodi zodpovednost voci konkretnym osobam. Dufam, ze rovnako bude postupovat aj vo veciach vystavby na Janosikovej aj projektu kanalizacie.

21.04.2011 09:26:55 | Martin Johanes

Rad by som zareagoval na tri prispevky:
1. anna - to, co som popisal (zatial iba vo vseobecnej rovine, kedze sa nechcem vyjadrovat k neoverenym informaciam) nie je teoria, ale sa to normalne praktizuje (viem, vycitil som ironiu z vasho prispevku:)). Ked pridem na audit a vypijem prvu kavu:), ako prva vec ma vzdy zaujima interny kontrolny system. Zaujimam sa, ci organizacia (teraz je jedno, ci rozpoctova, organizacna zlozka, financna institucia, vyrobny podnik) ma nejake smernice, usmernenia, koncernove pravidla, podla ktorych postupuje....ak ich nema, zablika prva kontrolka. Vramci overenia kontrolneho systemu sa audit zameriava aj na rozdelenie kompetencii - ci je tzv. kontrola "styroch oci". Ak by sa narazilo na problem, ze jedna osoba robi prakticky vsetko - ani by sa nemuselo pokracovat:) Takze by zablikala druha kontrolka, resp. uz alarm. Nebudem vas zatazovat ostatnymi procesnymi postupmi, ale je toho viac, co audit monituruje. Az nasledne sa pristupuje k testovaniu uctovnictva. plynulo teda prejdem k bodu 2.
2. pan Magdolen - podla Vasho nazoru sa bezny audit nezaobera kontrolou prevodov, ale principialnymi zalezitostami. Musim Vas, zial, sklamat. Audit sa zameriava aj na testovanie (okrem ineho) bankovych uctov a nakladov ( vybral som len dve oblati, sekcie, pretoze sa tyka tohto problemu). Len pre priblizenie z praxe - na zaklade vyberovej vzorky sa testuju vybrane polozky nakladov (cize prijatych dodavatelskych faktur), nasledne ich odsuhlasenie na bankove vypisy a uhrady. Faktury sa dalej odsuhlasuju na zmluvy, dodacie listy, colne dokumenty a podobne. Aby sa otestovala preukaznost uctovneho pripadu. Okrem nakladov by mal auditor testoval na zaklade vyberovej vzorky (ktora moze byt statisticka) aj pohyby na bankovych uctoch ci pokladnicnych dokladoch. Nestandardne operacie by sa mali dalej riesit. Ak ma institucia tri ucty a je evidentne prelievanie penazi z jedneho na druhy (a toto prelievanie nie je vierohodne vysvetlene ci podlozene), to je typicky priklad tzv. nestandardnej operacie. A verte mi, overujeme pri auditoch aj cisla uctov. Takze audit ide uplne do hlbky. Ale mate pravdu, zalezi aku uroven dany audit ma. Prejdem k bodu c. 3.
3. p. Janikova - ano, audity su nakladna zalezitost, mate pravdu. A je to z dovodu, ktory som "nahrubo" popisal vyssie, kedze audit je nezavisly. Ale ak chcete setrit na kontrolnych mechanizmoch, uberate sa nespravnym smerom. Podla info dana kauza trva od roku 2008 - cize mali byt auditovane uz tri uctovne obdobia. Ak by boli, auditor by poukazal na veci, ktore som popisal v bode 1. Nasledne by sa zacali implementovat kontrolne mechanizmy. Aj pri tom vie byt auditor napomocny. (a ked si to rozmenime na drobne - ak ma organizacia napr.1200 faktur a 3 ucty, na kazdu transakciu naplanujete 3 minuty na overenie priemerne - cize vam vyjde celkovy cas 60 hodin a vynasobite to hodinovou sadzbou auditora, tak cela akcia by Vas vysla na cca 1200 EUR, zucastnili by sa na akcii 3 ludia, tak za 2 dni by ste mali hotovu spravu. A to som vykalkuloval cenu pre overenie uplne vsetkych poloziek, aj tych nevyznamnych). Ak si to dame do rovnice: 1.200 EUR<136.000 EUR
Zaverom:
Priamu zodpovednost za podvod ma statutar, trestno-pravnu kreativna pani uctovnicka. Nepriamu zodpovednost maju kontrolne mechanizmy (ktore som popisal v prispevku vyssie - audit, kontrola, komisia). V civilizovanych krajinach by po takomto podvode odstupili sami vsetky spomenute osoby, ktore som vymenoval vyssie. Nie kvoli zakonom ci opatreniam, ale kvoli hodnotam, ktore sa nazyvaju "moralno-eticke". Jednoducho zlyhali.
Pekne sviatky zelam aj ja vsetkym.

21.04.2011 09:49:07 | TT

p.Johanes-absolútne súhlasím s Vašim záverom

21.04.2011 11:53:19 | heda

Pán Magdolen, po prečítaní Vášho príspevku som dospela k záveru, že ste nejako dobre informovaný o prevodoch a podlžnostiach už v spomínanej kauze, tak si myslím ni ste náhodou niečí spoločník,

21.04.2011 12:48:27 | Zuzana Baligová

Snáď každý jeden z nás dobre vie, že medzi hlavné činnosti riadiaceho pracovníka patrí najmä riadenie a kontrola. Nemusíme byť ekonómom, alebo priamo audítorom. Keď sa tak zamyslím, tak práve tieto činnosti sú tie, ktoré odlišujú nadriadeného od podriadeného jeho náplňou.
Dlhé roky som pracovala ako riadiaci pracovník. Keby som bola na mieste zodpovedného pracovníka, určite by som si priznala, že som v riadení a kontrole zlyhala na plne čiare. Ostáva diléma: odísť, lebo som zlyhala, alebo čakať, kým sa udeje zázrak?

22.04.2011 00:12:55 | Valentín Magdolen

Pán Johanes, máte pravdu. V našej spoločnosti máme audit každoročne, som si vedomý, že sa robia i námatkové kontroly... Žiaľ, ste neboli na MsZ (zastupiteľstve), tam sa v rozprave vyjadrovali prevažne ne -ekonómovia s ktorými ich niektorími názormi si dovoľujem nesúhlasiť. Napríklad, že tunel v MCSS mohol odhaliť len audit, lebo to bolo rafinované a komplikované. Ja som názoru, že to bolo primitívne a prvoplánové. Nebolo by tu treba auditu, ale aspoň nejakých kontrolných mechanizmov. Takisto nesúhlasím s tvrdeniami, že audit je drahá záležitosť, nás to stálo tento rok 1200€ a boli to rozhodne dobre investované prostriedky. Naša účtovníčka a ekonómka sa auditu ani nemôžu dočkať.
Pani Heda, detailné informácie o prevodoch na splatenie dlžnej čiastky do Sociálnej poisťovne (cca. 50 000€ bolo zaplatených 16 prevodmi vo februári t.r.), ako i celková zatiaľ preukázaná uliata suma (136 000€) mám zo správy p. kontrolórky mesta z posledného zastupiteľstva, ktorého ste sa mohli zúčastniť i Vy (trvalo od 15:00 do cca 21:30). A verte mi, je lepšie jeden krát osobne počúvať, ako 10 x následne čítať, lebo mnohé príspevky v diskusiách sú značne prefiltrované, informácie selektované a podfarbené.

22.04.2011 01:13:02 | J.Říha

Na slová občana-riaditeľa Valentína Magdolena som zareagoval tak ako Milan Ondrovič aj ja v časti "Vaše názory".

Rád by som však uviedol zopár svojich postrehov k veciam, ktoré tu odzneli. Predtým ale k poslankyni Janíkovej, ktorú tu viacerí spomínate. Pani Janíková odpovedala na zasadnutí MsZ na otázky k auditu. Netvrdila, že pre ich cenu ich nemá mesto robiť, ale sama sa pýtala, či si ich môžu organizácie dovoliť. Slová o tom, že cena auditu nás vyjde menej ako "136tis EUR" vyslovil tak ako pán Johanes v diskusii na zasadnutí MsZ sám poslanec Ondrovič. Všetci z nás máme záujem na zlepšení systému. Preto aj vítam vecné pripomienky pána Johanesa, sčasti slová pána Osuského a iných.

To, že sa snažia viacerí kopať do ĽPM ako celku, nech sa páči. Verím, že ste si rovnako prešli detailne ostatných poslancov MsZ a adresovali im svoje výhrady. ĽPM nesie od počiatku označenie webu, priestoru. Názov neodzrkadľuje nás – poslancov (ako keby sme boli my ľuďmi pre Malacky, čo sa tu niekto snažil v diskusii podsunúť, my tlmočíme vaše názory vyššie do MsZ), ale práve vás, ľudí, ktorí tu diskutujete a hlavne chcete úprimne ako my dať mestu svoje nápady, myšlienky. My sa neschovávame ako bolo roky zvykom. Práve to, že podporujeme aj ako poslanci tento web, že vchádzame do diskusií s anonymnými diskutujúcimi, umožňuje mnohým nás kritizovať. A my to prijímame, pretože nás to drží pri zemi. Naše postoje sú v tomto od začiatku nezmenené. Čiže to prosím skúste chápať aj z tohto pohľadu.

K odvolávaniu riaditeľky. V plnej miere rešpektujem viaceré kritické hlasy. Súhlasím s pánom Magdolenom, že konanie účtovníčky bolo plánované. Veľmi rýchlo pochopila, čo si môže za daných podmienok dovoliť. Pre mňa osobne nie je pôsobenie riaditeľky po diskusii v MsZ a nezodpovedaných otázkach, ktoré som položil riaditeľke, ďalej udržateľné. Doteraz nerozumiem ako nemohol riaditeľke opakovane chýbať tak vysoký objem peňazí. Preto som požiadal poslancov, aby sme pristupovali k schvaľovaniu rozpočtov zodpovednejšie. Naďalej je pre mňa nepredstaviteľné, že účtovníčku nekontroloval nadriadený minimálne pri príkazoch. Hlasoval som za odvolanie z dôvodov, ktoré ste už mnohí popísali. Nebudem sa preto ďalej opakovať. Ale rovnako rešpektujem názory poslancov, ktorí nepodporili v tomto čase, a to zdôrazňujem, v tomto čase jej odvolanie. Ale nie z dôvodu, že by chcel ktokoľvek z nich tolerovať spreneveru či pochybenia riaditeľky. Ale z úplne iných dôvodov. Návrh bol prednesený primátorom po skončení diskusie. Poslanci zostali postavení pred hotovú vec bez možnosti reagovať či sa poradiť. Odvolávanie riaditeľky za 5 minút som aj ja vnímal ako nedôstojné. Poslanci však nerozhodovali o tom, či sa môžu rozhodnúť teraz či až po skončení kontroly, na čo majú plné právo. Primátor návrh nestiahol, nechal ich rozhodnúť o návrhu okamžite. Preto som požiadal na zasadnutí aspoň o prerušenie rokovania a výstup samotnej riaditeľky, ktorá by sa inak ani k tomu nevyjadrila. Bolo tu v diskusii spomínané, že som právnik. A práve z právnej stránky vnímam aj postoj tých poslancov, ktorí nechceli odvolať niekoho bez prerokovania správy o vykonanej kontrole, tak ako vyplýva zo zákona. Uvedomme si, že formulovať dôvod odvolania na základe počutia – žiaľ, čiastková správa má túto povahu, navyše ani len polícia ešte nevzniesla obvinenie voči zamestnankyni, je spochybniteľné, obzvlášť ak ide o jednostranný akt odvolania, nenavrátiteľný.

A prosím netvárme sa, že tu nebol pokus o odvolanie riaditeľky už v roku 2007. Len sa robil formou návrhu na zmenu právnej formy, o ktorom sa po voľbách 2006 dávalo hlasovať snáď trikrát.

Jedným z dôvodov teraz bolo, že riaditeľka nemala zostať vo funkcii, aby náhodou nemarila vyšetrovanie. Keď podala v minulom funkčnom období hlavná kontrolórka trestné oznámenie vo veci subvenčného podvodu (týkajúce sa dotácií na prevádzku jedálne), pri ktorom boli pochybením zamestnancov úradu neoprávnene vyplácané sumy až tuším do 1,7 milióna SK, vtedy primátor neriešil zamestnancov pre totožnú obavu z marenia dôkazov či vyšetrovania. Nepríde mi to rovný postoj. Tým ale nechcem zbavovať v tejto veci nikoho zodpovednosti. Len vyjadrujem, prečo rešpektujem postoj mnohých poslancov nerozhodovať o odvolaní riaditeľky teraz pod tlakom. Mnohí ho cítili. Čiže to prosím skúste chápať aj z tohto pohľadu.

Záverom poznámku, že podľa mňa má ktorýkoľvek poslanec, či je to ekonóm, právnik, stavbár, právo vyjadriť sa a pýtať sa. K tomu im dali mandát obyvatelia. Pre mňa nie je dôležitá profesia, ale záujem poslanca zistiť si vopred dostatok informácií a formulovať názor. V tomto nastal výrazný posun vpred oproti predchádzajúcemu stavu. Buďme ďalej k sebe korektní. Diskutujme vecne k tomu, čo dokážeme ovplyvniť.

23.04.2011 00:27:08 | Naďa Hrdlovičová

48 diskusných príspevkov. Chcela som sa dozvedieť a vedieť viac.....Odobriť si vlastný názor cestou zápisu z MsZ mesta Malacky zo 14.4.2011 .

Pre nás občanov tohto mesta som však na www.malacky.sk našla , že takto vyzerá zápisnica z MsZ mesta Malacky zo 14.4.2011 k TU DISKUTOVANEJ závažnej SKUTOČNOSTI : údajnému úniku-vytunelovaniu-defraudácii 136 000 EUR - 4 080 000 tisíc SK ( zaokrúhlene) z finančných zdrojov mesta, o výške ktorých v tejto zápisnici nie je ANI len ZMIENKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, nie je v nej ani okrajovo uvedené čo predniesla poslancom hl.kontrolórka, k čomu sa vyjadrovali diskutujúci poslanci, atď. V zápisnici nie je uvedené v podstate NIČ ( a zvukový záznam v minulosti nedali spätne na vyžiadanie ani poslancovi) :

citujem zo zápisu:,

" K bodu 7 – Čiastková správa z vykonanej následnej kontroly čerpania finančných prostriedkov z bankových účtov MsCSS p-o.m. za rok 2010

Materiál uviedla a predložila Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta.
V diskusii vystúpili: posl. Berkešová, posl. Říha, posl. Spusta, posl. Ondrovič, posl. Tedlová, Mgr. Mračnová, RNDr. Ondrejka, Ing. Čikošová, Ing. Magdolen, posl. Moravčík, posl. Trenčanská, Mgr.
Zetková, posl. Bulla, posl. Janíková
Hlasovanie za návrh uznesenia RNDr. Jozefa Ondrejku, za odvolanie riaditeľku MsCSS:
Za: 4 P: 10 Zdr.: 3 Nehl.:0
Nebolo prijaté
Hlasovanie za návrh na uznesenie: Za: 17 P: Zdr.: Nehl.:0
Uznesenie č.64 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:11 – 20:51 h. (rokovanie trvalo 1° 45'18")

ČO VY NA TO občania ale aj páni poslanci ?????????????????????????
Čo ste sa zo zápisu dozvedeli? Ani len to čo vlastne tá čiastková kontrola zistila, prečo a k čomu bola....
Keď sa riadi mesto a ním zriadené organizácie tak , ako vyzerajú tieto zápisy , a keď sa takto povrchne robili aj tie tu spomínané predchádzajúce kontroly predtým, tak sa ani nemôžme čudovať, že len podľa posledných info z www.LPM.sk údajne zmizlo: 136 000 EUR z MSCSS; ďalších 1 700 000,-Sk za tu spomínanú akúsi jedáleň; 107 000 EUR Bytové domy Jánošíková (dodatočný betón do základov -otázka :už postavenej stavby (?) nakoľko sa betón bez zápisu v stavebnom denníku fakturoval až v 12.2010 v čase už predpokladanej kolaudácie stavby? .....(bol betón uhradený bez kontroly projektu ?) Myslíte, že by som v zápise zo 14.4.2011 našla O KOĽKO VIAC bolo uhradené AŽ NÁSLEDNE, za neprávom zastavané pozemky pod nájomnými bytmi Jánošíková ich vlastníkom len preto, že sa kompetentný zamestnanec MsU zabudne alebo nevie pozrieť do katastrálneho portálu..... a vydá sa stavebné povolenie a umožní stavať na cudzích pozemkoch ( alebo schválne zabudol hladať vlastníkov? )
Orientačne to tu za posledných 5 mesiacov , bez viac nákladov za pozemky "údajných neznámych vlastníkov " činí takmer 300 000,-EUR t.j. takmer 9,0 mil Sk . Potom sa nemôžme čudovať, že Malacky -také dobré miesto pre život , je tak špinavé, že cesty sa namiesto spravovania fľakujú, že zelený odpad sa z RD nevyváža, že o architektúre a urbanizácii mesta sa zodpovedným za posledných 20 rokov ešte ani nesnívalo. Dúfam, aspoň kvôli pani Petrášovej, že o kanalizácii sa im aspoň sníva.................

23.04.2011 09:57:45 | ŠÁMOT

Pani Hrdlovičová,
máte pravdu. Zo zápisnic z rokovania M s Z v Malackách sa vytratilo jadro. Nikto z občanov nemá šancu sa podstatné veci dozvedieť ani to ako vystupovali poslanci... Pozrite obsah zápisnice obecných zastupiteľstiev okolitých obcí. Tie sa stali našimi vzormi - žiaľbohu. ACH, že okresné mesto.
Pani Hrdlovičová reagujete na šafarenie s verejnými finančnými prostriedkami za ktoré by mal konkrétne niekto zodpovedať.
Ak si prečítate zákon o obecnom zriadení, ktorý platí, dočítate sa že primátor mesta alebo starosta obce podľa § 16 ods. 3 RIADI prácu mestského úradu.Teda aj v našom okresnom meste.
Prednosta obecného úradu podľa § 17 obecný úrad síce vedie a jeho prácu organizuje ale NE RIADI. Zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Jeho vymenúva a odvoláva primátor mesta.
Vyvodzujeme zodpovednosť riaditeľky MsCSS, KTO VYVODZUJE ZODPOVEDNOSŤ u týchto dvoch verejných činiteľov.
Šafarenie, tunelovanie nie je len HBV, odkanalizovanie mesta ale i dnes už verejnosti známy odpredaj bývalého Službytu holanďanom. Predtým v roku 2009 odpredajom tohto strategického podniku mesto získalo zaň viac ako 45 mil. Sk., z odpredaja ČOV ďalších 25 mil. Sk. Kde sa podeli tieto Sk.?
Píšete o údržbe v meste. Málo nás zaujímajú napr. : objednávky služieb storjov, zemných prác cez Tekos 100% s.r.o. mesta, kontrola dodržiavania interných predpisov. Je toho blata za 12 rokov už dosť, malo sa z toho dostáva verejnosti. Cez mestské média ak si pozriete mestskú stránku vidíte aké idú informácie . Pritom zo zainteresovaných osôb žiaden neuvedie, že ak mesto nevyberie mestské dane / vraj rozpočet 60 mil.Sk/ nebude mať ani na vypláty / 62,2/ jedine ak zoberie úver.
Bolo by toho viac , myslím si že i táto skromná charakteristika M s Ú je postačujúca.
Smutné je že do jednej organizácie bušíme hlava nehlava a v druhej to škrípe jak na starom opotrebovanom voze. Tam sa návrhy na odvolania zodpovedných zamestnancov nemnožia, ideme stále v prehlbujúcich kolajách.Vďaka internetovej stránke LPM máte aspoň niečo z toho zákulisia, z toho mestského divadla.

23.04.2011 11:07:02 | Naďa Hrdlovičová

Znova som čítala narýchlo niektore príspevky. Z príslevku pána Valentína Magdolena vychádza, že CELKOVÁ finančná čiastka , ktorá mi vyššie orientačne vyšla, je ešte VYŠSIA o 50 000,-EUR.
Spolu potom orientačne vychádza 350 000,-EUR , čo je 10 500 000,- Sk !!!!!!!!!!!!! BEZ údajov čiastky, predpokladám, NAVÝŠENEJ ceny za neprávom zastavané pozemky ZNÁMYCH vlastníkov pod nájomnými bytmi mesta Malacky, ktoré sa za posledných 5 mesiacov objavili zo správ o netransparentných finančných tokoch z peňazí DAŇOVÝCH POPLATNÍKOV, nás, všetkých občanov v meste MALACKY a ktoré sa dosť nehodnoverne z účtov mesta a ním zriadených organizácií použili.

Doplnenie uvádzam na základe príspevku pána Valentína Magdolena, vyzerá že veľmi dobre informovaného pána, viď vyššie, z ktorého časť citujem :

" V niektorých príspevkoch (najmä TT z 19.4. 21:08hod) je absolútna nepresnosť. 136 tis.€ nebolo vôbec plánovaný výdavok na Sociálnu poisťovňu. Podlžnosť voči Soc. Poisťovni cca 50 tis.€ (odvody za mesiace august 2010 až január 2011) bola uhradená vo februári 2011. Zatiaľ chýbajúcich 136 tis.€ bolo natvrdo, bez akýchkoľvek faktúr, či maskovania prevedených na súkromné konto. Preto vôbec nesúhlasím s tvrdeniami ktoré popísal p. Ondrovič (19.4. 23:08hod) o „ šikovne realizovanom odlive peňazí, ktorý by mohol odhaliť iba audit“. Model bol jednoduchý až primitívny. Po pingpongu prevodov medzi jednotlivými účtami vždy nasledoval prevod na súkromný účet (nie na základe faktúry!). Mimochodom bežný audit sa vôbec nezaoberá kontrolou prevodov, ale principiálnymi systémovými záležitosťami. Takisto nesúhlasím s tvrdením p. Ondroviča, že tam zlyhali vnútorné kontrolné mechanizmy. Nič nezlyhalo. Žiadne totiž neboli. "

koniec citácie.

Dovolím si dodať :
A) že ja súhlasím s pánom poslancom Ondrovičom, že vnútorné kontrolné mechanizmy Mesta Malacky AKO TAkÉHO, zlyhali., ALEBO VôBEC NEBOLI a NIE SÚ !!!!
A čo ak by sa skontrolovalo podrobne dodatočne všetko ?
B) Načo je taký spomínaný "bežný audit ",ktorý sa vôbec nezaoberá kontrolou prevodov, ale len principiálnymi systémovými záležitosťami. ?????????????? (Zbytočne vyhodené peniaze známym "audítorom" ktorý nemusia skontrolovať ani čísla účtov napr. Soc.poisťovne ???)
C) Ako je možné že (podľa mňa ) OPAKUJÚCE SA JEDNOTNÉ ČÍSLO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE nemá hl.kontrolór v očiach ( pri nedávnej kontrole sa neprišlo na dlhodobé neplatenie MCSS do Soc.poisťovne., v čiastke cca 44 000,- EUR........) čím sa líšilo od súkromného čísla účtu, na ktorý sa údajne prevádzali peniaze?) . Predpokladám, že majú podvojné účtovníctvo, tak to mohla kontrola vidieť veľmi rýchlo !!!

23.04.2011 15:27:04 | Naďa Hrdlovičová

Predchvíľou som otvorila časť Názory -tu na www.lpm.sk. Vidím nový príspevok J.Říha 22.4.2011 . Zdá sa mi, že musím urobiť ďalší DOPOČET k predchádzajúcim NETRANSPARENTNÝM finančným čiastkám za posledných 5 mesiacov, ktorý som už raz vyššie dnes doplnila, o ktorých sa však občanovi NEDÁ dozvedieť ani pri dlhšom hľadaní z www.malacky.sk.

Z príspevku J. Říhu, ako reakcie na príspevok pána Valentína Magdolena vychádza, že musím asi do hrúbého výpočtu( bez kalkulačky ) DOSŤ VEĽA EŠTE PRIDAŤ.......
Akýchsi 233 000,-EUR bez záznamu; 22 000,-EUR za v rozpočte mesta predpokladaný príjem za ich nájom, oddialením kolaudácie nájomných bytov Jánošíková; a ďalšíh 202 000,-EUR za neusporiadané pozemky avšak nie neznámych ale ZNÁMYCH VLASTNÍKOCH na ktorých sa nielen nemala ale ani NEMOHLA zahájiť výstavba a ani vydať stavebné povolenie...................

SPOLU PRETO MUSÍM , dosť veľa asi k netransparentným výdavkom mesta MALACKY PRIDAŤ, a to: 457 000,-EUR -zhruba 13 710 000,-SK, čo predstavuje z výpočtom z príspevku vyššie už 807 000,- EUR - 24 210 000,- Sk, BEZ VYVODENIA ZODPOVEDNOSTI podľa zákona o obecnom zriadení § 16 a §17 , o ktorom píše diskutér Šámot vyššie.
KEĎŽE si na www.malacky.sk občan nemá ako a KDE a ani VECNE overiť tieto číselné údaje, ktoré spomína pán poslanec Říha, verím, že si ich poslanci skontrolujú riadne spočítajú a občanom odpovedia, či to boli EFEKTÍVNE VYNALOŽENÁ prostriedky mesta a či ich podľa nich nebolo naozal len za posledné aktuálne obdobie NEPRIMERANE VEĽA....... , a podľa zákona o obecnom zriadení § 16 a §17 , bez DISKRIMINAČNÉHO prístupu k zodpovedným a kompetentným zamestnancom budú aj pristupovať a postupovať.
Alebo si myslíte že stačí dať len výpoveď ? Že vraj pani Ing.Reháková ju aj dala ?
Prečo sa tu neuvedie meno projektového manežéra za Bytové nájomné byty Jánošíkova ? Koniec koncov kdo je zodpovedný ešte aj za ich otrasnú architektúru a zmenu počtu kotoľní počas výstavby krátko pred kolaudáciou nájomných bytov?
Dúfam že tieto moje orientačné počty odobríte, alebo zmeníte avšak mám intuíciu, aj keď z veľmi rýchleho prečítania príspevku pána poslanca J.Říhu , v čast i Názory 22.4.2011 , že aspoň časť som pripočítať k netransparentne vynaloženým prostriedkom mesta Malacky v aj mohla...............(nie je totiž uvedená cena pozemku - nie " slížika " ale 2 500 m2 - vysporiadávaná pred výstavbou a ako už NEOPRÁVNENE ( pritiústavne) ZASTAVANÁ .
Ďakujem.

26.04.2011 12:11:45 | J.Říha

Dobrý deň, po sviatkoch sa pripájam do diskusie :-) Pani Hrdlovičová, s viacerými vecami súhlasím. K niektorým veciam mám odlišný názor, napr. k zápisnici, čo spomína aj Šamot. Neviem či by to bolo realizovateľné. Poslanci často diskutujú dlho, zachytiť všetko v zápisnici by bol podla mňa problém. Museli by to byť čisté prepisy slov. Vždy sa môže niekto ozvať, aj Šamot by mohol, že jeho slová v zápisnici boli vytrhnuté z kontextu. Preto sme išli do volieb s programom, zaviesť online vysielanie MsZ, vrátane jeho archívu. Každý si bude môcť vypočuť a vyhľadať informácie, ktoré odzneli. Tým pádom nepríde k skresleniu a možno to pritiahne záujem ešte väčšieho počtu obyvateľov Malaciek.

K sumám. Tie čísla sa dajú preveriť, mnou uvádzané sumy mám podložené. len pri sume 1,7 mil. SK pre jedálne musím skontrolovať, nemám teraz pri sebe staré materiály. Ale zvyšok sedí, 1 m2 parcely pod HBV nás vyjde na 81,97 EUR, pri výmere zhruba 2500 m2, nejakých 205tis. EUR. A to nie je garancia, že všetci to predajú za znaleckú sumu.

Čo sa týka sumy za nevybrané nájomné, o ktoré posunom kolaudácie dochádzame. Ta sumička je tiež zaujímavá. V rozpočte na rok 2011 bola rozpočtovaná suma 83 560 EUR na rok. To je suma, z ktorej my ďalej splácame úver, ak ju nevyberieme, logicky to v tomto čase ide na úkor iných položiek rozpočtu. Už pri prvej zmene rozpočtu sme odhad vybraného nájomného na rok 2011 znížili o polovicu, na sumu 41 780 EUR, čiže si môžete spočítať, aký darček nám dotknutí pracovníci nechali na úvod nového volebného obdobia. A myslíte si, že si z toho niečo robia? Odpoveď už radšej nenapíšem...

27.04.2011 22:17:01 | J.Říha

Dobrý večer, pani Hrdlovičová, pozrel som tie sumičky k jedálni. Kopírujem Vám text z Vaše názory, kde som Petríkovi uviedol citáciu zo správy HK. Ak by ste to z toho textu ťažšie vybrali, dajte mi vedieť, môžem napísať celkovú sumu.

****
"Petrík, ste fajn chlapík, bojovný, dobre informovaný, ale predsa len niekoľko poznámok, ktoré ste neuviedli :-) Čiže čo to vravíte? Porovnávať s MsCSS je úplné zúfalstvo?

Petrík, zrejme ste vybrali tieto moje slová z príspevku 22.4. - 01:13:02, "Jedným z dôvodov teraz bolo, že riaditeľka nemala zostať vo funkcii, aby náhodou nemarila vyšetrovanie. Keď podala v minulom funkčnom období hlavná kontrolórka trestné oznámenie vo veci subvenčného podvodu (týkajúce sa dotácií na prevádzku jedálne), pri ktorom boli pochybením zamestnancov úradu neoprávnene vyplácané sumy až tuším do 1,7 milióna SK, vtedy primátor neriešil zamestnancov pre totožnú obavu z marenia dôkazov či vyšetrovania. Nepríde mi to rovný postoj."

Petrík, mohli ste uviesť, prečo som to spojil, neuviedli. Reagoval som na dôvod, ktorý primátor udal poslancom pred odvolávaním, aby "riaditeľka prípadne nemarila vyšetrovanie". Dovolil som si vytiahnuť prípad z roku 2009, pri ktorom bolo rovnako podané trestné oznámenie. Zamestnanci v úrade naďalej pracovali, a oni hádam nemohli mariť vyšetrovanie? Preto mi to nepríde rovný meter.

Petrík, čo že som? :-) Zabudol uviesť to, že o subvenčný podvod vôbec nešlo? A k tej Vašej spomínanej "administratívnej chybe" (inak to ste si v úrade túto klebetu posunuli?) citujem zo správy hlavného kontrolóra nasledovne (želám príjemné a pútavé čítanie):

1. Pri výpočte nároku výšky dotácie bol zo strany ekonomického oddelenia použitý nesprávny koeficient (v zmysle nariadenia vlády SR, pozn. autora). ... Použitím nesprávneho koeficientu bola dotácia pre súkromnú ŠJ na rok 2008 rozpočtovaná a vyplatená vo výške 1 798 000 SK. Pri použití správneho koeficientu by výška dotácie predstavovala sumu 1 105 000 Sk.

2. S účinnosťou od 11.9.2008 p. Vícen založil novú obchodnú spoločnosť Dopstra s.r.o.... Táto však nie je zaradená do siete škôl a školských zariadení... Referát školstva na MsÚ nevenoval pri financovaní subjektu Dopstra s.r.o. náležitú pozornosť právnemu postaveniu firmy, nezabezpečoval pri poskytovaní finančných prostriedkov povinnú predbežnú kontrolu finančných operácií, čo ma za následok, že firme Dopstra s.r.o. boli vyplatené za rok 2008 a následne za rok 2009 finančné prostriedky v objeme 754 000 SK bez právneho titulu.

Petrík, táto časť sa týkala mimo MsÚ, ale tiež pútavé čítanie:

3. Kontrolovaný subjekt získal dotáciu pre účely financovania prevádzkových výdajov žiackych obedov... Vykázal MsÚ, že za rok 2008 vyhotovil 46 297 jedál pre žiakov... Kontrolou podľa jeho predloženej evidencie bolo zistené, že vyhotovil len 32 867 žiackych obedov... Kontrolovaný subjekt neviedol za žiakov evidenciu o úhrade stravného, o predpise stravného, o preplatkoch a nedoplatkoch.

4. Mesto prostredníctvom ekonomického oddelenia financovalo v roku 2008 kontrolovaný subjekt vo výške 1 798 000 Sk... Pri kontrole bolo zistené, že podnikateľ počas celého roku vykonával neštandardné a nedôveryhodné finančné operácie na bankových účtoch... Kontrole neboli predložené ani po viacerých urgenciách doklady na preukázanie účelového využitia finančných prostriedkov, ktoré získala vo výške 300 000 Sk firma Dopstra s.r.o.. Podnikateľ sa nachádza na verejnej listine dlžníkov Sociálnej poisťovne vo výške 678 000 Sk.

Petrík, teraz niečo k tomu, ako narábal s dotáciou z mesta (pre deti na prevádzku k výdaju obedov):

5. Nákup náhradných dielov na opravu a údržbu áut vo výške 720 000 Sk bol neprimerane vysoký a nedôveryhodný, .. podnikateľ zabezpečoval nákup náhradných dielov na nové autá, ktoré ešte neboli splatené, ktoré boli poistené a dve z toho boli ešte vo výrobno-garančnej záruke.

6. Napriek tomu, že firma preukázala vysoké náklady na spotrebu pohonných hmôt vo výške 190 000 Sk a na opravu a údržbu svojich 2 firemných áut a motorky vo výške 720 000 Sk, hradila svojmu zamestnancovi náhrady cestovného za používanie vlastného vozidla, čo predstavovalo za rok 2008 výšku 704 000 Sk. Preverovaním zo strany kontroly bolo zistené, že ŠPZ auta, na ktorú si zamestnanec uplatňoval cestovné náhrady nie je registrovaná - evidovaná na policajnom zbore.

7. Firma preukázala v mesiaci december od jedného dodávateľa úhradu troch faktúr v hotovosti v objeme 520 930 Sk za uskutočnené opravy v školskej jedálni. Miestnym zisťovaním zo strany kontroly neboli vidieť vykazované stavebné práce. Vedenie cirkevnej ZŠ a gymnázia a vlastník - farský úrad potvrdili, že nemajú vedomosť o týchto opravách."

28.04.2011 13:05:46 | Naďa Hrdlovičová

Vážený pán poslanec Říha :
O.i. som v Googli na tému DOPSTRA s.r.o. so sídlom Vajanského 281/79 Malacky , zapísanou v OR 11.9.2008 našla:
citujem:
"Spracovanie uznesení Mestskej rady, 16
16. sep. 2009 ... b) zabezpečiť od kontrolovaného subjektu DOPSTRA s.r.o. vrátenie dotácie vo výške 300 tis. Sk z dôvodu nepreukázania ich účelového využitia ...

www.malacky.sk/_docs/_uznesenia/uzn_2... - V pamäti - Podobné "
koniec citácie

Po otvorení tohto odkazu som VŠAK našla OPäŤ len NIČ nehovoriaci zápis, asi z MR mesta Malacky, v ktorom sa vyššie citovaného : vrátenia dotácie vo výške 300 tis. Sk , VôBEC nič NENACHÁDZA, a ktorý LEN a LEN vypúšťa veľa tam uvedených ÚLOH zo sledovania ...........

Vôbec sa nedozviete či bolo vypustených zo sledovania aj vrátenie 300 000 ,-SK Mestu Malacky od firmy DOPSTRA s.r.o. za údajný subvenčný podvod, ku ktorému vyššie rozvádzate viac podrobností !!!!!
Pritom je aj z Vami uvedeného zrejmé že zaň niekdo OPäŤ NEMENOVANÝ na MsÚ ZODPOVEDÁ !!!!!!!!!??????????

Záver: vyzerá to tak, že aj keby niekdo mal záujem a zabezpečiť spätnú kontrolu , tak z TÝCHTO POVRCHNE ( zámerom ???) POZAPISOVANÝCH ZÁPISOV - úradných dokumentov mesta Ma, by vyšlo VĎAKA NIM, že nikdo za nič NEZODPOVEDÁ ?????????????????????????
Preto aj vzhľadom na tento príklad nemôžem si osvojiť Váš názor, že zápisy z MSZ sú v poriadku, ak sú O NIČOM , O NIČOM VECNOM A KONKRÉTNOM, bez JADRA veci, ako uvádza diskutér Šamot, a príkladný zápis z bodu 7 MsZ zo 14.4.2011, aký som vyššie na www.ludiapre malacky .sk citovala.

To čo sa z prispevkov občan TU dozvedá je aspoň odpoveď občanom na otázku, prečo sú o.i. vecí v meste Ma : cesty v meste Malacky v takom stave v akom sú, že mesto je špinavé, a že vďaka obdobám zrejme len s časti tu uvádzaného "šafárenia " z prostriedkami dańových poplatníkov, VäČŠINE OBČANOM mesta Malacky sa z nich TAKMER NIČ , na úkor vybraných firiem jedincov , NEDOSTÁVA..............................Čo tak uviesť kdo menovite tieto firmy vyberal a vyberá asi aj tak že sa nestihne o nich nič dozvedieť z internetu........? Prečo namiesto viac AKO 100 zamestnancov MsU ( bez ním zriadených spoločností) samo neplní úlohy , ktoré predmetné firmy (asi veľmi "starostlivo vyberané" ) pre mesto "zabezpečujú" ?
Nezdá sa Vám, že tých zamestnancov je preto tak trocha priveľa .
v Trenčíne už prepúšťanie na MsÚ vo veľkom začalo..................................

06.06.2011 16:08:40 | otázočka

Veľmi by ma, ako občana tohto mesta zaujímala jedna skutočnosť ... a síce meno mladého poslanca, ktorý pani Mračnovej priamo do očí, keď sa obhajovala pred VAMI poslancami povedal, že je už stará a VY chcete toto centrum omladiť... to ako má bežný človek, ktorý má 50 rokov chápat?????????
P. Mračnovú si nezastávam, lebo mala viac kontrolovať svojich ľudí, ale na druhej strane, to ako si dovoľuje poslanec, ktorého si zvolili aj ľudia v zrelšom veku vypustiť niečo takéto z úst? Čo dosiahol vo svojom živote on sám???? Pekne je vidieť, čo si zase malačania zvolili... hanba

06.06.2011 17:49:11 | petrasova

VY ste tam SEDELA A POCULA??? TO STE ZOBRALI KDE? JA TU AKO TUPANA pisem ako dlho a na stranke mesta aby BOL PAN JOZEF ONDREJKA POTRESTANY ZA KLAMSTVA A VYSTAVBU NA CUDZICH POZEMKOCH .. toto mesto sa neposunie dalej MUSI PRIST K VYMENE PANA DOZIVOTNEHO JOZEFA ONDREJKU!!!

v clanku sa pise >> "Na tento návrh zareagoval poslanec Říha, ktorý požiadal, aby pred samotným rozhodnutím zastupiteľstva mohla vystúpiť pred poslancami riaditeľka, ktorá by sa mala vyjadriť k diskusii a návrhu na odvolanie."

>> KEBY PAN RIHA nepoziadal o slovo pre riaditelku PAN JOZEF ONDREJKA JU NECHA ODVOLAT O NEJ BEZ NEJ!!!! TO JE HAMBA a nie novy poslanci VDAKA TYM SA VEREJNOST DOZVEDA O BANDE MESTSKEHO URADU, LEBO TU SA V MESTE CENUZURUJE A NOVINY NEPISU O BANDE prisluchovacoch PANA JOZEFA ONDREJKU!!!

JA SOM SI SVOJE ODZILA TVRDO SOM ROBILA V ZIVOTE a PROBLEM JE ze NOVY POSLANCI TRHAJU A ZIADAJU ZODPOVEDNOST .. UKAZTE MI POSLANCOV V MINULYCH VOLBACH .. co urobili???? ZAKRYVALI PRED MALACANMI PROBLEMY!!! HAMBU DAVAM TYMTO POSLANCOM!!!!

15.07.2011 12:12:19 | Denisa Bilkovičová

Môžete sa všetci hanbiť,je mi z Vás zle..........ale je to tak,najlepší biznis je na deťoch a starých ľudoch!!!

25.10.2011 00:49:26 | občanka

ako tu všetko čítam, je mi ľúto všetkých občanov Malaciek a ja sa hanbím, že patrím k nim, vidím, že veľa ľudí je zákerných a radi riešia problémy iných ľudí ako svoje. Hovoríte tu o kontrolovaní účtoch, asi ste si neprečítali, že by pani riaditeľka musela prejsť 1200výpisov, azda je stroj?prečo ste sa mnohí nepýtali odkiaľ pani riaditeľka zobrala peniaze na toľko projektov?že by bola taká šikovná a vysponzorovala ich?ale zabudla som, to nie je nič zlé.A ešte jedna dôležitá vec, presne takáto situácia sa stala na ministerstve, kde ekonómka spreneverila kopu peňazí, pýtam sa všetkých, prečo neodvolali ministra a ekonómka je dávno za mrežami, azda sme my iní????