Ľudia pre Malacky » Byty na Skuteckého pôjdu k odpredaju

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Byty na Skuteckého pôjdu k odpredaju

Niektorí z vás možno sledujete situáciu okolo bytového domu č. 1650 na Skuteckého ulici. Téma, ktorá traumatizuje najmä bezprostredných susedov tohto bytového domu, ale má vplyv i na celé sídlisko Juh. Pochopiteľne preto viacerých zaujíma, čo sa okolo bytového domu deje. Svojou podstatou ide o problém terorizovania slušných obyvateľov mesta, ktorému treba zabrániť.

Ak by sa ma niekto pýtal, či sa celkový problém spojený s týmto pomerne známym obytným domom vyrieši, asi ťažko odpoviem jednou vetou. Situácia je podľa nášho názoru riešiteľná, ale za určitých podmienok. Prvou takou je spolupráca všetkých, ktorí majú k tejto téme čo povedať. Ale to, že nové mestské zastupiteľstvo jednoznačne deklarovalo záujem na riešení tohto problému, je dobrý signál. Do náročných, sporných a rokmi pretrvávajúcich problémov sa totiž často v minulosti nechcelo ísť. V týchto témach totiž nie sú okamžite viditeľné výsledky. Problém sa rieši postupnými krokmi, ktoré musia na seba nadväzovať, čo si vyžaduje veľkú trpezlivosť. To je druhá podmienka riešenia.

Nemá význam sa vracať do minulosti, ak dostávame otázky k tomu, kto spôsobil či nechal zájsť situáciu takto ďaleko. Nepomôže nám to, hoci by bolo jednoduché ukázať prstom a tento rokmi kumulovaný problém nechať tak. Dnes píšem o tom, že sa posúvame postupne ďalej.

Malacký pentagon, a čo ďalej?

K známemu bratislavskému bytového komplexu pentagon sa často prirovnáva bytový dom č. 1650 na Skuteckého ulici v Malackách. Bytový dom je známy na Slovensku svojimi padajúcimi balkónmi, neporiadkom... čítaj celý článok

Spoločné zasadnutie

7. marca sme dali za jeden stôl tých, ktorí majú čo povedať k majetkovoprávnym súvislostiam tohto obytného domu, čiže členov Komisie pre správu majetku a legislatívu, zástupcu správcu bytového domu p. Osuskú, zástupcu právneho oddelenia mestského úradu p. Dócziho, právničku mesta p. Bujnovskú, zástupcu vlastníkov bytov p. Chmelu a súdneho exekútora p. Hrebíka.

Od posledného stretnutia k problému na Skuteckého ulici v máji 2011 sa vykonalo niekoľko opatrení, v súvislosti so zámerom špeciálneho bývania v lokalite Vampil – BVS bolo prijaté uznesenie č. 178/2011, ktoré sa týkalo v bode 5 aj obytného domu na Skuteckého ulici, takže trebalo si celkovo vyhodnotiť doterajšie takmer už jednoročné úsilie. Vyhodnotili sme si aktuálny stav mestských nájomných bytov, otázku prebiehajúcich exekúcií s vyprataním bytov, stav vymáhania pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov, stav dobrovoľných dražieb bytov v osobnom vlastníctve.

Z celkového počtu 15 mestských bytov sú po vykonanej exekúcii 3 byty voľné.

Po diskusii sme v marci prijali ďalšie odporúčania a dohodli sme sa na nasledujúcom postupe v rámci druhého balíka opatrení:

  • vlastníci bytov budú súbežne pokračovať v prebiehajúcich dražbách bytov v osobnom vlastníctve (dobrovoľné dražby prebehli, podľa mojich informácií sa 6 bytov predalo),
  • zvážiť, či mesto ponechá v obytnom dome časť bytov pre realizáciu zámeru sociálneho bývania,
  • mesto vyzve nájomcov dvoch mestských bytov k ich odkúpeniu, v prípade, že nebudú reagovať na výzvu, pripraviť byty k odpredaju,
  • pokúsiť sa o riadne doručenie všetkých výpovedí z nájmu,
  • pripraviť proces k odpredaju bytov v zmysle zákona o majetku obcí v celistvosti, ako podmienku k posúdeniu začleniť finančnú čiastku za odkúpenie pohľadávok, ktoré sú predávané spolu s bytmi.

V prípade, že si mesto ponechá časť bytov vo vlastníctve s cieľom zriadenia sociálneho bývania, malo by sa podieľať na rekonštrukcii vstupného priestoru do obytného domu a zabezpečiť elektronický a monitorovaný vstup.

Odpredaj bytov a dlhy

Pristavím sa ešte pri poslednej veci, odpredaji bytov. Primátor mesta sa podľa reakcie prednostu mestského úradu stotožnil s návrhom komisie. Mestský úrad tak pripraví podmienky k odpredaji bytov v jednom balíku, hoci sú stále zaťažené nájomným vzťahom, k júnu tohto roka.

Domnievame sa, že riešenie vypratania všetkých bytov naraz novým vlastníkom bude efektívnejšie ako z pozície mesta. Postavenie nájomcu do rozhodnutia súdu zostane rovnaké, zmení sa len vlastník.

Ďalej sa domnievame, že je potrebné súbežne pri odpredaji posledných mestských bytov v tomto obytnom dome riešiť aj dlhy, ktoré nám nájomcovia vytvárajú (a niektorí zanechali, než odišli z bytov). Celkový dlh k 31.12.2011 predstavoval sumu 123 143,78 €, z toho 42 142 € tvorí dlh bývalých nájomcov bytov.

Odčlenili sme preto dlh po starých nájomcoch a novotvoriaci dlh súčasnými nájomcami. S dlhmi po starých nájomcoch sa chceme vysporiadať samostatne najmä z dôvodu, že vo väčšine prípadov ide o nevymožiteľné pohľadávky, za ktoré platíme v súčasnosti nemalé trovy exekúcie. A to chceme zastaviť.

Zároveň chceme dobre nastavenými podmienkami obchodnej verejnej súťaže skúsiť previesť aj pohľadávky (dlhy) voči súčasným nájomcom, čiže najvýhodnejšou ponukou získať čo najväčšiu časť dlhu od budúceho kupujúceho bytov.

Na spoločnom rozšírenom zasadnutí sme sa ďalej dohodli, že kontrolu doručených výpovedí urobíme hneď na ďalšom zasadnutí komisie v apríli, rovnako aj kontrolu reakcií 2 nájomcov na výzvu k odkúpeniu bytu. Za úvahu by ešte stálo, či by sme týmto dvom nájomcom, ktorí si poctivo platia nájomné, nepomohli presťahovaním do prípadných bytov na Jánošíkovej ulici.

Kontrolu majetkových pomerov nájomcov, od ktorých vymáhame dlh, tiež vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj všetkých bytov urobíme v júni.

V závere komisie v marci dostal zástupca vlastníkov bytov p. Chmela od lčenov komisie ubezpečenie, že vlastníci bytov majú u nás plnú podporu pri ich ďalšom súbežne prebiehajúcom riešení problémových vlastníkov (už v minulosti prevedených nájomných bytov).

Apríl

Komisia plnenie návrhov prediskutovala na ostatnom zasadnutí 11. apríla so zástupcom správcu bytového domu T. Osuskou a so zástupcom mestského úradu, s vedúcim oddelenia právneho E. Dóczim.

Komisia navrhla obom prítomným zástupcom po odbornej diskusii a vyhodnotení plnenia návrhov z marca:

  • pripraviť spoločne návrhy na vypratanie všetkých zostávajúcich bytov a podať ich ešte pred vyhlásením obchodnej verejnej súťaže,
  • pripraviť a podať podľa Občianskeho zákonníka návrh na ustanovenie opatrovníka pre doručenie jednej výpovede z nájmu nájomcovi, ktorého pobyt nie je známy, následne podať návrh na vypratanie aj tohto posledného nájomného bytu,
  • pripraviť a doručiť výzvu k opusteniu bytu osobe, ktorá užíva jeden byt bez nájomnej zmluvy, pokračovať pri odovzdaní bytu za súčinnosti mestskej polície.

Na záver sme vzali na vedomie informácie, že sa pripravujú podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj bytov. Podmienky by mali byť podľa harmonogramu predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu v dohodnutom termíne, teda na júnové rokovanie mestského zastupiteľstva.

O ďalšom postupe vás budeme informovať.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

26.04.2012 22:57:12 | Platič na Skuteckého 1650

Mňa by len zaujímalo ako dopadnú tí ktorý majú byty odkúpené v osobnom vlastníctve a poctivo si platia? Mesto sa bytov zbaví,to je prvý krok. Druhý krok je vymáhanie dlhov po neplatičoch od platičov.Tretí krok je odpojenie teplej vody a kúrenia. A kto na to doplatí? Tí čo si platia. Budú platiť aj za to čo nemajú? Ani bytov sa zbaviť nebude dať lebo budú nepredajné. Tu ide len o to aby sa mesto zbavilo zodpovednosti za to čo spôsobilo a nezaujímajú sa o tých ktorý tu bývajú a poctivo platia. Tí čo si platia budú platiť ešte viac za neplatičov. Neviem či sa týmto niečo zlepší.Chcel by som tomu veriť pán Říha ale optimizmus ma už dávno prešiel.

09.10.2012 00:14:51 | nerozumiem

Je to smutne. Ak je niekto slusny clovek a ochotny platit, preco investuje svoje peniaze do niecoho ako je tato bytovka? to nasi slusni ludia klesli tak hlboko, ze sa znizia na byvanie v takejto "bytovke"? toto uz nie je o tom, kto si co moze dovolit ale o tom ako sa kto ceni. Je mi luto, ze ludia nemaju vyssie naroky a ambicie voci sebe a znizia sa sklonit hlavu do niecoho co je uz davno odsudene na neuspech. Prajem pozitivne riesenie vsetkym, ktori poctivo platia hoci neviem ci sa tam da pomoct, skida vynalozenej energie a boja.