ĽudiapreMalacky.sk » Prokop, Reháková, Ondrejka. Spája ich Shell bez územného plánu?

Ak mi niekto napíše meno zamestnanca mestského úradu, ktorý bol vyhodený pre svoje pochybenia, asi má u mňa fľašu. Pre mňa nič iné len trpká skúsenosť z Malaciek. Nedivme sa potom, že občania mávnu rukami a povedia, že to tu nemá význam. Niektorí sú tu jednoducho rovní, iní rovnejší. A to nehovorím o povesti stavebného úradu. To je kapitola sama o sebe.

Je zaujímavé počúvať názory Malačanov na prácu stavebného úradu. O to viac, keď dostanete občas do schránky anonymný list opisujúci väzby a dianie. Dovolím si zacitovať časť z jedného listu, ktorý som si našiel v schránke. Myslím, že tie slová budú hovoriť za všetko a za mnohých Malačanov. Týkali sa skúseností so stavebným úradom: "Všetci tí ľudia, ktorí chcú stavať a budovať v Malackách, musia chcú nechcú navštíviť stavebný úrad. A tu je problém, na ktorý chceme upozorniť. Pri vybavovaní nás defakto núti dávať úplatky, aj keď o ne osobne nežiada. Veci vybavuje tak, že to nejde, chýbajú nám ešte doklady a pod. Ak by sme požiadali o skoršie vybavenie, vždy si nájde dôvod ako sa to nedá.... Za primátorom sme nešli. A netrúfli sme si primátorovi povedať pravdu, pretože stavebný úrad budeme bohužiaľ potrebovať a potom by sa nám to vypomstilo. Takže sme to nechali tak." Toľko citácia z jedného listu. Tých sa mi za pár rokov poslancovania nazbieralo viac.

K tomu sa skúste občas porozprávať s miestnymi podnikateľmi, ktorí dochádzajú do styku s mestským úradom. Česť výnimkám svedomitých úradníkov, ktorí pochopili, že pracujú vo verejnom záujme a robia tomuto mestu dobré meno. Takým treba vytvárať podmienky k práci, motivovať a spolupracovať s nimi. Ale čo si myslieť o tom, keď vám začnú podnikatelia hovoriť o prekážkach, s ktorými sa stretávajú na malackom úrade. Poukazujú na príklady z iných miest, kde si podnikateľov podľa nich vážia inak. V Malackách majú pocit, že im polená pod nohy kladie aj stavebný úrad. A pritom rozvoj mesta stojí práve na aktivitách aj miestnych podnikateľov.

Prečo som vlastne začal stavebným úradom? Udalosti posledných týždňov ukazujú, že stavebný úrad je kľúčový v hierarchii mocenských skupín, ktoré sa v Malackách vytvorili v minulosti. Dosaďte si do všeobecnej rovnice post vedúceho stavebného úradu, obsaďte k tomu post prednostu úradu životného prostredia. Získajte napojenie na stavebnú firmu. Udržiavajte spojenie s projektantom posúvajúcim pečiatky na projekty. Výsledkom môže byť biznis. Obrovský biznis. Píšem to vo všeobecnej rovine. Ale len tak náhodou, spomína si ešte niekto na kauzu utajenej vakcinárne v Malackách? Táto kauza už zapadla prachom. Neprípomína vám to takúto biznis schému?

Názory mohli byť v tom čase rôzne, ale hlavné a zodpovedné osoby sa dodnes usmievajú. Pritom nemajú mať prečo. Krajský stavebný úrad v tom čase zrušil rozhodnutie stavebného úradu pod vedením Dušana Prokopa pre jeho nezákonnosť. Opakujem, pre nezákonnosť. Stále pátram po tom, prečo teda majú niektorí ľudia úsmev na tvári, veď to je ich vizitka.

Povesť vedúceho stavebného úradu a vedúceho oddelenia sa po kauze nezákonnej výstavby vakcinárne otriasla v základoch pri ďalšom probléme, nedávno medializovanom prípade podvrhu zmien územného plánu mesta. Výsledkom bolo, že podvrh sme zastavili, urobili výmenu v komisii pre územný rozvoj, postu vedúceho oddelenia na mestskom úrade sa vzdal Dušan Prokop. Prešiel odvtedy týždeň? Dva? Aký je teda výsledok? Dušan Prokop sa vrátil na mestský úrad pracujúc pre mesto externe na dohodu. Bude najnovšie dohliadať na projekt odkanalizovania. To už potom skutočne neviem, prečo mesto platí pri projekte odkanalizovania vlastných interných projektových manažérov, platí externý stavebný dozor, platí externý autorský dozor. Mne je jasné, že figúrku s dostatočným vplyvom na dianie máme späť.

A aby bol obraz dokonalý, dočasným vedením oddelenia je poverená bývalá pravá ruka Dušana Prokopa, Anna Ševerová. Súbežne primátor vyhlási výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia. Medzi kľúčové podmienky určí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Nepotrebuje snáď upresniť so stavebným, technickým zameraním? Veď ide o vedúceho stavebného úradu. Nie nie, v tomto prípade nie je treba, to v oznámení nenájdete, pretože kandidát stavbár nie je. Dôvod prečo asi tušíme všetci. Svoj tip na víťaza som už vyriekol.

Kruh sa nám tak opäť uzavrie. Bývalá jednotka sa stane dvojkou, bývalá dvojka sa stane jednotkou. Biznis môže pokračovať ďalej v starých koľajách, iba sa zmenia figúrky. Mňa len udivuje, že si niektorí snáď myslia, že sme hlupáci. Prípadne že všetci Malačania sú hlupáci.

Preto som sa v úvode pýtal, či mi vie niekto napísať meno jednej osoby, ktorá odišla z mestského úradu po zistení vážnych pochybení. Ja si na to jedno meno nespomínam. Len čo som poslancom si v rýchlosti premietam, že po vážnych problémoch pri výstavbe bytových domov pri Jánošíkovej ulici skončila na vedúcom poste Eva Sokolová (na úrade pracuje ďalej), tiež Gabriela Reháková (odišla sama, po čase sa vrátila a pracuje na čiastočný úväzok, popri uzavrela ešte zmluvu o dielo s odmenou vyše 5 tisíc € na obstaranie zmien územného plánu mesta). Věroslav Orgoň, ktorý sa priznal, že podpisoval stavebný denník v rozpore so skutočným stavom, pracuje na úrade ďalej. Dakedy sme odhalili problémy pri vyplácaní dotácií na činnosť jednej školskej jedálne, zodpovednou bola Anežka Kujanová. Dnes pracuje na úrade ďalej. Takto by som mohol pokračovať ďalej. Výsledok je vždy rovnaký.

V normálnom meste by tieto osoby už mali dávno zbalené a odídené. A nie že obratom ruky majú podpísané externé pracovné dohody a sú späť. A to už vôbec nepíšem o zásadových úradníkoch z mestského úradu, ktorí sa mi sami sťažujú na dianie vovnútri s prosbami o nutné zmeny. Fandím im. Fandím očiste mestského úradu zvnútra. Nedržíme ako poslanci výkonnú moc, viac už z našej pozície urobiť nedokážeme.

K tomu ma nedávno niekto v internetovej diskusii k podvrhu územného úlánu presviedčal, že procesné chyby sa stávajú. Nuž áno, stávajú. A viem mnohé pochopiť. Len zhodou náhod ma aj pri bytových domoch pri Jánošíkovej ulici presviedčali, že takéto procesné chyby sa stanú raz za 20 rokov. Ja teda pridávam ďalšiu, tú, náhodnú procesnú chybu. Shell.

Je postavená Shell v rozpore s územným plánom mesta?

Na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva som sa otvorene pýtal, aké nášľapné míny nám tu zanechá vedúci stavebného úradu Dušan Prokop. Pomenoval som podozrenie, že čerpacia stanica Shell pri výpadovke na Pernek môže byť postavená v rozpore s územným plánom mesta.

Pýtam sa, ako je možné, že stavebné povolenie dostane niekto, kto má podľa územného plánu užívať tento pozemok ako les? Pre úplnosť uvádzam, že ide o pozemok, ktorý terajšou pripravovanou zmenou územného plánu meníme na možnosť skladových distribučných areálov. Je to však len pripravovaná zmena, nie účinná, nie aktuálna. Opakujem, aktuálny územný plán mesta určuje, že na tomto mieste má byť les.

Čiže máme tu podozrenie, že stavebný úrad vydal stavebné povolenie na stavbu, ktorá je postavená v rozpore s územným plánom mesta. Jednou z možností je to, že stavbu povolil stavebný úrad s tým, že príde k dodatočnej neskoršej zmene územného plánu, čím dôjde k zreálneniu stavu so skutočným. Pýtam sa ale, je to vôbec možné? Čo ak by mestské zastupiteľstvo neschválilo zmenu územného plánu a povie si, že v tejto časti čerpacia stanica nikdy nebude. Stavebný úrad v takom prípade urobí čo? Zruší svoje pôvodné rozhodnutie? Nariadi zbúranie stavby? Asi neprichádza do úvahy. Takže začne dodatočné povoľovacie konanie.

A už len ako perličku uvediem to, že čerpacia stanica ešte v čase konania zastupiteľstva nebola ani len skolaudovaná. Ja mám však pocit, že niektorí úradníci stavebného úradu sa tvária, ako keby nevideli, že je už normálne užívaná v plnej nonstop prevádzke. Kde sú títo úradníci? A kde sú mestské médiá? Opäť robia servilnú hlásnu trúbu mestskému úradu? Toto je tá ich novinárčina?

Akú úlohu hrá primátor Ondrejka?

Keďže tých otázok je dosť, požiadal som primátora o výkon štátneho stavebného dozoru. Mal som pocit, že rovnako ako my považuje aj on vec za dôležitú pre očistu mestského úradu a stavebného úradu vôbec.

Pôvodné stavebné povolenie vydala za stavebný úrad Gabriela Reháková. Áno, tá Gabriela Reháková, ktorá robí chybičky vraj raz za 20 rokov (to je doslovná citácia z času výstavby nájomných bytov).

Ako druhú perličku nášho stavebného úradu v prípade Shell uvediem, že výkon štátneho stavebného dozoru vykonávala Gabriela Reháková. Neviem teraz. Zdá sa to len mne zvláštne, že úradník má robiť kontrolu sám sebe? Ale niektorým z vedenia mesta to príde normálne.

Upozornil som na túto vec teda ešte raz primátora mesta v prítomnosti prednostu mestského úradu. Všetci zúčastnení sa tvárili prekvapene. Nuž, len to som ja vtedy netušil, že o mene úradníka, ktorý vydal pôvodné stavebné povolenie, už primátor predtým vedel. Takže vlastne neviem, čo si mám o tom myslieť. Idú v tom všetci a teraz sa len vzájomne kryjú?

Z celej veci nemám dobrý pocit. Nemám dobrý pocit práve kvôli Malačanom, ktorí tieto veci vidia. A preto sa oprávnene pýtam za nich, ako je možné, že stavebný úrad na jednej strane podľa anonymných podnetov robí prekážky miestnym podnikateľom či bežným obyvateľom pri výstavbe rodinného domu a na druhej strane tu okázalo niektorým nadľuďom umožní stavať v rozpore so základnými dokumentami? Áno, toto je krutá malacká realita a následky vybudovaného uzavretého biznis kruhu, ktorý treba rozseknúť.Juraj Říha - Reakcie, názory - 06.06.2013 - 16243 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/prokop-rehakova-ondrejka-spaja-ich-shell-bez-uzemneho-planu/