ĽudiapreMalacky.sk » Transparency opravilo hodnotenie Malaciek

V decembri minulého roka bol zverejnený výsledok Hodnotenia otvorených a transparentných samospráv 2012, ktoré sa vykonáva v rámci projektu neziskovej organizácie Transparency International Slovensko. Podľa tohto hodnotenia sme skončili na 81. mieste. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k výsledkom, dochádza k úprave hodnotenia Malaciek. Postúpili sme vyššie o 41 priečok a zlepšili si známku na C+.

Z pôvodných výsledkov hodnotenia otvorenosti a transparetnosti samospráv vyplynulo, že Malacky sa v mnohých oblastiach prepadli. A dokonca sme sa mali zhoršiť aj v oblastiach, v ktorých sme medziročne schválili dôležité všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sme posilnili a rozšírili zverejňovanie informácií pre verejnosť.

Malacky sa podľa prvých prezentovaných výsledkov z decembra ocitli na 81. mieste a zaradili sa tak do poslednej tretiny rebríčka hodnotených 100 najväčších miest. Historicky prvé celoslovenské hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2010. Oproti tomuto sme sa mali s odstupom 2 rokov zhoršiť o 3 percentá v celkovej úspešnosti presadzovania opatrení.

Aspoň také boli prvé výstupy. Informácie z neho sprostredkovali mestské médiá prostredníctvom mestského webu v článku Zhoršili sme sa a novín Malackého hlasu. Keďže v mestskom zastupiteľstve zastrešujem za ĽPM túto agendu, k samotnému hodnoteniu som sa vyjadril článkom Ako je to s tým kradnutím v Malackách, v ktorom som spochybnil niektoré časti hodnotenia nášho mesta. Po analýze výsledkov sme vzniesli k rukám Transparency International Slovensko oficiálne námietky a pripomienky k hodnoteniu Malaciek.

Ako je to s tým kradnutím v Malackách

V súvislosti s nedávnym hodnotením transparentnosti a otvorenosti slovenských samospráv Malacky nezaznamenali posun. Človek by povedal, že či to má aj význam. Človek by sa aj mohol... čítaj celý článok

Opravou hodnotenia povýšili Malacky o 41 priečok vyššie

Na základe vznesených námietok a konkrétnych pripomienok Transparency International Slovensko oficiálne potvrdila zmenu v hodnotení mesta Malacky. Oproti pôvodnému stavu z decembra 2012 sme v opravenom rebríčku poskočili vyššie o 41 priečok na aktuálne 40. miesto z celkových 100 najväčších samospráv.

Dôležité však je, že oproti roku 2010 (kedy prebehlo historicky prvé hodnotenie) sa Malacky nezhoršili, ale celkovo zlepšili o 6% v presadzovaní protikorupčných opatrení a po dvoch rokoch si naše mesto opravilo hodnotiacu ratingovú známku z C na C+.

Teší ma to, pretože presadené zmeny v nariadeniach mesta, ktoré sme navrhli ku koncu roku 2011, Malackám pomohli. Rovnako sa ukázalo, že má význam bojovať a ozvať sa v prospech nášho mesta, hoci to niektorí po ohlásení výsledkov zabalili.

Na odborných stretnutiach a konferenciách, ktorých sa zástupcovia ĽPM zúčastňujú, si Malacky pomaly budujú imidž transparentného a otvoreného mesta. Potvrdzuje sa tak trend, kde prvou lastovičkou bolo ocenenie pre Projekt transparentného a otvoreného mesta Malacky v hodnotení HSO - Regióny.

Už teraz pripravujeme ďalšie opatrenia, aby sme v roku 2013 predložili mestskému zastupiteľstvu návrhy na zmeny vo verejnom obstrávaní, personálnej politike a opatreniach v transparentnení informovania o činnosti mestskej spoločnosti. Budúce hodnotenie slovenských samospráv prebehne v roku 2014. Verím, že sa v ňom posunieme z prvej polovice do prvej tretiny pozitívne hodnotených najväčších slovenských miest.Juraj Říha - Mesto - 24.02.2013 - 4388 čítaní
URL: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/transparency-opravilo-hodnotenie-malaciek/